Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Overvind din frygt for at bede om mere i løn

Får du for lidt i løn? Så er det måske tid til at invitere chefen til et møde. Og ifølge Judith White, professor og mangeårig forhandlingsekspert fra Tuck School ved en af USA førende universiteter, Dartmouth, er der mere at opnå ved at bede om mere i løn end bare penge.

Til Harvard Business Review peger hun blandt andet på muligheden for at styrke sin selvrespekt og træne sine forhandlingsevner.

Find et nyt job med en bedre løn her

Judith White peger på tre undskyldninger som de mest almindelige for, at medarbejdere undlader at bede om lønforhøjelse, selv om de synes, at de får for lidt:

  1. "Hvad, hvis chefen bliver vred, over at jeg spørger?"
  2. "Hvad, hvis de siger nej?"
  3. "Jeg er ikke sådan én, der brokker mig over lønnen".

Hvis du kan genkende din egen modvillighed mod at bede om mere i løn i en af de tre undskyldninger, så tilbyder Judith White følgende råd:

1. "Hvad, hvis chefen bliver vred, over at jeg spørger?"

Undgå chefens vrede ved at varsle, at du gerne vil have et møde, hvor I kan diskutere dit lønniveau. Det giver ham eller hende mulighed for at forberede sig, fremfor hvis du pludselig smider et ønske om højere løn på bordet under et møde. Prøv at se det fra chefens side: Han eller hun er ikke nødvendigvis glad ved at skulle (gen)forhandle din løn og vil måske umiddelbart bebrejde dig for at få dem til at føle sig utilpasse.

Forbered dig grundigt og forbered ikke mindst, hvordan du spørger om mere i løn på mødet. Start for eksempelmed at understrege, at du ikke er utilfreds med hverken samarbejde eller opgaver. Fortæl så, at du har en bekymring omkring dit lønniveau. Kom med et konkret udspil, hvor du oplister dine resultater og kompetencer og vær åben over for chefens modspil. Forsøg at skabe en positiv stemning frem for en stemning af, at forhandlingen er en kamp,der munder ud i en vinder og en taber.

Derfor går din lønsamtale galt

Hvis det kommer til en forhandling og en aftale, så opsummér resultatet på mødet, så du er sikker på, at I er enige. Husk at tage noter, så du er sikker på udfaldet også efter mødet - tilbyd eventuelt at skrive et referat.

2. "Hvad, hvis chefen siger nej?"

Lad være med at spekulere over, hvor skidt du vil have det, hvis chefen siger nej til at give dig mere i løn. Tænk i stedet på, hvor godt du vil have det ved at have spurgt. Det vil styrke din selvrespekt frem for, hvis du bliver ved med at være utilfreds med din løn, men ikke tør spørge, understreger Judith White.

Frygten for at få nej til mere i løn, hænger sammen med frygten for at blive afvist. Og jo stærkere følelsen af at få for lidt i løn er, desto hårdere rammer et nej, fordi man let tolker en afvisning som en nedvurdering af sit personlige værd. Men ifølge Judith White kan det undgås ved, at du gør dit mod til at spørge og afholde mødet til et succeskriterium i sig selv. Mind dig om, at dit selvværd ikke afhænger af, om du får et nej, men om du overhovedet tør spørge.

Sådan opnår du højere løn

3. "Jeg er ikke godt til at forhandle"

Den overbevisning er en selvopfyldende profeti. Og uanset om det handler om din løn eller dit liv i al almindelighed, så skal du smide opfattelsen af, at du er dårlig til at forhandle væk lige nu, siger Judith White. Forestil dig i stedet en rollemodel, som du mener, er god til at forhandle. Og forestil dig, hvordan du kan komme til at ligne denne person mere.

Denne artikel har tidligere været bragt på Jobfinder. Vi genudsender løbende de bedste artikler fra arkivet.