Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser: Manglende klimasikring rammer nabokommunen

Her i Smørmosen nord for København udspringer Værebro Å - en af de danske åer, der skaber forskellige klimaudfordringer for de kommuner, den løber igennem. Illustration: Michael Rothenborg

Værebro Å i Nordsjælland har et opland på 150 km2, og som rigtig mange andre danske åer stigende problemer med oversvømmelser som følge af øgede regnmængder og forhøjede vandstande.

Men kommunerne opstrøms har ikke samme incitament til at klimasikre som kommunerne nedstrøms. En kommune kan for eksempel ofte godt bygge flere byområder med flere befæstede arealer uden at bekymre sig om de stigende regnmængder og oversvømmelser for egne borgere.

Men selv om der er kapacitet i åen inden for kommunegrænsen, er det langt fra sikkert, at der er det længere nede ad åen – i nabokommunen. Man kan sige, at kommunen i den situation får økonomisk gavn af byudviklingen, men kan sende regningen for oversvømmelser videre.

Begrænset data komplicerer situationen

Situationen kompliceres yderligere af, at der ofte er begrænsede data til rådighed, så det er svært at afgøre for en nedstrøms kommune, om en oversvømmelse skyldes byudvikling i en nabokommune eller blot, at det regner mere på ens egne arealer.

Det er netop, hvad man oplever omkring Værebro Å i disse år. Men trods de stigende problemer med oversvømmelser, er der først lige ved at komme gang i forskellige samarbejder mellem åens otte kommuner om en fælles håndtering af risiciene.

Det kan du læse mere om hos WaterTech. I en serie af artikler sætter WaterTech fokus på udfordringer og løsninger om klimaproblemer langs danske åer – med udgangspunkt i Værebro Å.

Emner : Klimasikring
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Den ene kommune har skam klimasikret, for de har besluttet at blive klimaneutrale ved at nedsætte deres CO2 udledning næsten til nul. Skulle det virkelig ikke være nok? Eller det der med klima var måske noget helt andet, når regnen fosser ned.

  • 1
  • 8

Det er bare en følge af, at amterne blev nedlagt og vedligeholdelsen fordelt på og overladt til de enkelte kommuner, der ikke nødvendigvis har et helhedssyn. Fuldstændig som det skete med den offentlige bustrafik. Og formentlig også med en betydelig økonomisk underdækning for kommunerne i forhold til de tidligere i amtet afholdte udgifter.

  • 3
  • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten