Overlæger i oprør over slækkede krav til kritisk vigtige antibiotika i svinestalde

Illustration: Joachim Adrian (arkiv)/POLFOTO

Det er alt for let at bruge cefalosporiner til svin, selv om der er tale om et kritisk vigtigt antibiotikum til at behandle mennesker for infektioner mod bakterier.

Sådan lyder den dundrende kritik af Fødevarestyrelsen og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et debatindlæg i Ugeskrift for læger, som er underskrevet af en lang række af landets førende mikrobiologer, der samtidigt er ledende overlæger rundt omkring på landets sygehuse.

Overlægerne tordner mod, at landmænd kan benytte cefalosporiner, uden at det tæller ekstra i deres medicinregnskab. Regnskabet, der indgår i den såkaldte gul-kort-ordning, blev ellers gjort differentieret af et bredt flertal i Folketinget, der vedtog handlingsplanen mod svine-MRSA i foråret 2015.

Læs også: Minister tørrer medicin-lempelse i svinestalde af på DTU

Oprindelige havde Fødevarestyrelsen foreslået, at cefalosporiner skulle tælle ti gange så meget som smalspektret antibiotika i regnskabet. Ifølge debatindlægget modsatte Landbrug & Fødevarer og Veterinærmedicinsk Industriforening sig reglerne. Kun de nyeste cefalosporiner af tredje- og fjerdegeneration skulle vægte faktor 10, mens de ældre cefalosporiner af første- og andengeneration liberaliseres og fremover kun burde vægte faktor 1.

Og sådan blev det, ærgrer lægerne, der er samlet i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, sig:

'Fødevarestyrelsen efterkom erhvervets og medicinindustriens ønske, således at første- og andengenerations cefalosporiner nu vægtes med faktor 1. Det åbner for, at svineproducenter i højere grad kan bruge disse cefalosporiner fremover.'

Læs også: Endnu en Esben Lunde-udtalelse om antibiotika kommer bag på DTU-forskere

De undrer sig højlydt over, at der ikke sad læger i Fødevarestyrelsens arbgejdsgruppe, men kun 'repræsentanter for landbruget, medicinindustrien, dyrlægeforeningen og dyrlæger fra DTU og Københavns Universitet.' Lægerne blev end ikke spurgt til råds om den 'farlige beslutning,' som de omtaler den.

Læs også: Leder af MRSA-videncenter udelukket fra ministerens ekspertgruppe

'Vi finder det stærkt beklageligt, at ministeriet har imødekommet fødevareproducenternes og medicinindustriens pres og liberaliseret brugen af første- og andengenerationscefalosporiner. Det er uansvarligt at øge brugen af disse stoffer i svineproduktionen, fordi det med stor sandsynlighed vil føre til flere resistente bakterier, som kan overføres til mennesker og på længere sigt true folkesundheden,' skriver de.

Lægerne opfordrer derfor Esben Lunde Larsen til at ændre reglerne tilbage til det oprindelige forslag, eller set med deres øjne endnu bedre at forbyde dem helt.

'Landbruget har kunnet leve uden at bruge disse antibiotika i årevis og bør også kunne det fremover.'

Læs også: Minister udvider MRSA-ekspertgruppe – og glemmer igen sygehusene

Intet tyder dog på, at lægerne får deres vilje. Tværtimod afviser Esben Lunde Larsen i et grundigt svar i Ugeskrift for Læger, at der overhovedet er et problem.

'Vægtningen af de ældre første- og andengenerations cefalosporiner er uændret på 1, blandt andet fordi der ikke er markedsført første- og andengenerations cefalosporiner til svin, ligesom de ikke er kritisk vigtige,' skriver han.

Læs også: Leder: Resistens – ministeren opfinder nyt uforsigtighedsprincip

'Skulle første- og andengenerations cefalosporiner på et tidspunkt blive markedsført til svin, vil Fødevarestyrelsen se på, om vægtningen bør justeres,' tilføjer ministeren.

Han forholder sig dog ikke direkte til lægernes kritik af, at også de ældre generationer af cefalosporiner skaber resistens.

'Brug af alle typer cefalosporiner fremmer udbredelsen af multiresistente bakterier. Blandt eksemplerne kan nævnes ESBL-producerende Salmonella og E. coli, VRE og MRSA. Derfor er det afgørende, at forbruget holdes på det lavest mulige niveau,' skriver mikrobiologerne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

de bønder jeg kender spiser ikke deres egne produkter da, foderet er gen Soya. kornet er fuld af sprøjtegift. kødet er fuld af bylder har set dem op til 5 cm diameter de bliver grønne når man stikker hul de ligger midt inde i flæske stegen men når de er stegte i ovnen er de ikke så tydelige. dørene bliver fyldt med medicin.. bønderne kalder det forebyggende. selv økosvin der er dette også blevet tilladt,, men det er lidt hemmeligt. ..svinet er ikke altid det der er i båsen

 • 8
 • 12

dørene bliver fyldt med medicin

- Du mener formentlig søerne?

Det er dog de færreste økologiske landmænd der snyder på vægten.

Tag dig ikke af dem der giver dig tommelfingeren nedad uden at fortælle hvorfor. Det er jo ikke rart at høre hvad man har sat tænderne i juleaften. Næ, man skal ikke skue given hest i munden. Heller ikke billige svin, der er opvokset i et forfærdeligt skrig og skrål i en klaustrofobisk stald. Svin er mere intelligente og følsomme end hunde -

Men man skal høre sandheden fra hestens egen mund. Det har vi så nok gjort her.

 • 5
 • 1

En verden uden velfungerende antibiotika, er en verden hvor folk dø af simple bakterielle infektioner. Det er virkelig skræmmende at vi i dk og resten af verden er så fokuseret på en lille smule mere vækst at vi vil lade folk dø inden for en overskuelig fremtid af bakterielle infektioner - det handler om dig og mig, mine og dine børn der kan risikere at dø af en rift fra rosenbusk. Det er så kortsigtet at fylde vores svin med antibiotika.

 • 12
 • 1

De landmænd jeg kender, spiser deres egne produkter. Har været med i stalden hos en enkelt svinebonde (konventionel) og der så dyrene ud til at trives rigtig godt. Jeg køber også selv delvis økologisk. Mest for at skåne naturen. Økologi har dog også problemer. F.eks. så har en meget større andel høns ormeproblemer end på konventionelle brug. Min pointe er, at det ikke er en sort/hvid problematik, hvor man kan skære alle over en kam. Til info, så er jeg ikke landmand.

 • 4
 • 0

Altså vi producerer vel 30 mill svin om året, det mange penge. At det så har store omkostninger for naturen, og måske en smule resistente bakterier. Det nok ikke så slemt og regningen kommer, hvis der kommer en. Kommer først senere.

Politikerne tænker desværre ikke så langt, medmindre det er deres egen fremtid der på spil. Og der vejer muligheder for job og ben inden for landbruget højest.

Det bedste for os og svinene ville være at opdrætte dem meget mere naturligt. Adgang til udendørs arealer og et naturligt liv for dyrene, burde være et krav. Det vil spare behovet for kunstige vækstfremmere og anden medicin.

Men klart så kan vi jo ikke lave alle de svin. Kvantitet frem for kvalitet er mantraet. At det så koster på sundheden osv. må vi leve eller nok snarer for en del af os dø med.

Kan huske der var en plakat engang der opfordrede til at spise mere gris. De Sunde og Strutter af Penicillin.

Velbekomme.

 • 2
 • 3

Når det nu kan svare sig at give svin masser af antibiotika, ja så må årsagen være at det er for billigt at hælde antibiotika udover svinene i danske traditionelle stalde. Økologisk opdrættet og fritgående grise får meget mindre antibiotika end traditionelt opdrættet svin. Så indfør en afgift (det er vi jo så glade for i dette land) på antibiotika til slagtesvin. Så kan landmanden selv vælge om han vil fortsætte med en dyr produktion eller skifte over til en produktionsform med langt mindre brug af antibiotika.

 • 3
 • 2

Så indfør en afgift

Helt enig! Høje hastigheder røg, støj og anden forurening er der stigende flertal for at belaste med adfærdsregulerende beskatning. Efter som vi er overgået til et moderne Business-managed demokrati er det ikke engang muligt at lukke produktionen ved at lade være med at købe varen, det vil blot øge EUs støtteopkøb og statens tilskud til den allerede underskudsgivende og fallerede produktion.

Økologisk opdrættet og fritgående grise får meget mindre antibiotika end traditionelt opdrættet svin.

Meningen er god nok men Økologiske grise og traditionelt opdrættet svin er det samme!

Betegnelsen traditionelt landbrug har Dansk Sprognævn oplyst til at være den måde vi har drevet landbrug i knap 6000 år. Det svare i grove træk til den 150 år gamle betegnelse Økologi.

Brugen af betegnelsen "Traditionelt", om konventionelt, er accelereret væsentligt på det seneste, muligvis fordi nogle spindoktorer håber konventionelt landbrug dermed kan få del i den velvilje mange forbrugere har for Økologisk/Traditionelt landbrug. Der er på det seneste brugt millioner på lidkøb til konventionelt landbrug, men ak og ve, hver gang overskygges den gode fortælling af nye skandaløse afsløringer.

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten