Overdækning af motorveje skal mindske støjgener ved Hovedstaden

Illustration: Lars Bertelsen

Støjvægge er ikke nok. Der skal en mere omfattende indpakning til for at skærme borgerne for trafikstøj fra de bynære motorveje i hovedstaden.

Københavns Kommune overvejer derfor at overdække dele af Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen for at komme larmen fra lastbiler, motorcykler og biler til livs.

Samtidig kan der være mulighed for at bygge på selve overdækningen.

»En overdækning vil – ud over at være en optimal støjreducerende løsning for beboerne i
området - give mulighed for at skabe et mere sammenhængende og samlende byrum
med et væld af muligheder. Dertil kommer, at overdækningen vil skabe rum for mere
byudvikling eller rekreativt område i bydelen,« lød forslaget fra Venstre, da det blev præsenteret første gang sidste år. Dengang kun med Øresundsmotorvejen i tankerne.

Siden har forvaltningen undersøgt mulighederne og fundet, at der også er potentiale på Helsingørmotorvejen.

Mandag skal politikerne i teknik- og miljøudvalget tage stilling til, om kommunen skal gå videre med projektet og sætte en egentlig foranalyse i gang.

Bliver formentlig dyrt

På Helsingørmotorvejen er en strækning mellem Ryparken St. og Emdrup Sø, sammenlagt lidt mere end 900 meter, udset som støjende og samtidig med potentiale for at lave bydudvikling.

Illustration: Københavns Kommune

På Øresundsmotorvejen vil man undersøge muligheden for overdækning over cirka 650 meter mellem Center Boulevard og Kanalvej.

Illustration: Københavns Kommune

I foranalysen vil man blandt andet vurdere mulighederne for at opføre bygninger og byrum med gang- og cykelinfrastruktur på overdækningen, og hvorvidt der kan integreres alternative energikilder og klimatilpasning i overdækningen.

Desuden skal finansieringsmuligheder undersøges.

Udvalgsmedlem Mette Reissmann (S) bakker op om undersøgelsen, men har en forventning om, at det vil vise sig at være ‘vanvittigt dyrt’.

»Ja, jeg er positiv over for at drøfte det og få det afdækket. Hvad er fakta, og hvad er drømme? Men jeg går ind i det med økonomisk realitetssans,« siger hun til Berlingske.

I indstillingen bliver en statslig pulje til støjbekæmpelse, der er en del af Infrastrukturplan 2035, nævnt som mulig finansieringskilde. Og så er der altså også salg af byggeretter. En overdækning af Øresundsmotorvejen skal dog koordineres med By & Havn, som har byggeret til dette område.

Ny tendens

En tredje travl motorvejsstrækning, Hillerødmotorvejen, blev ikke vurderet egnet til formålet.

»Hillerødmotorvejen er ligeledes en trafikeret indfaldsmotorvej til København. Forvaltningen vurderer dog, at en overdækning ikke vil have samme støjreducerende og sammenkoblende effekt, som for de andre to motorveje, da strækningen går i gennem Utterslev Mose, Høje Gladsaxe Park og Tingbjerg Idrætspark, og der er derfor ikke nær så tæt bebyggelse som ved Helsingør- og Øresundsmotorvejen,« står der i indstillingen til politikerne forud for mødet mandag.

Andre hovedstadskommuner er også ved at kigge på overdækning som løsning på støjproblemer fra motorveje. Det gælder kommuner omkring Motorring 3, Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen.

For at finansiere en overdækning af sidstnævnte er Høje Taastrup Kommune i gang med at undersøge, om salg af strøm fra solceller, der vil skulle monteres på overdækningen, kan være en mulighed.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lige et spørgsmål til en storbyboer;

Et andet sted brokkes der også over motorlyde. Jeg har bemærket at der ganske hyppigt kører udrykningsbiler rundt i storbyen, og for en ikke-storbyboer er det bemærkelsesværdigt hvorledes en byboer totalt ignorerer de blå blink og den øredøvende larm fra sirenerne. Disse udrykninger er trods alt næsten altid forbundet med en hændelse, som vi alle helst havde været foruden, - men ikke så meget som en trækning i ansigtet.

Som borger i provinsen finder jeg sirenelyde meget ubehagelige og opfatter støjen som klart det værste. Læg dertil den efterfølgende søgen efter hvad der mon skete.

Hvordan kan man leve med den infernalske larm?

 • 9
 • 19

Læg dertil den efterfølgende søgen efter hvad der mon skete

Jeg bor midt på Østerbro og hvis det ikke er lige i nærheden er jeg da ligeglad med hvad der er sker. Ellers kunne jeg ikke bruge mit liv på andet.

Sirenerne er irriterende, men ikke meget værre end en gasbus der accelererer og det samme som en Harley-Davidson. Og hvor en bus eller en sirene bare er en del af det at bo i byen, er en HD unødvendig støj. Om natten hører jeg ingenting, tager få uger at vænne sig til, selv helikopterne til Riget hører jeg aldrig længere om natten.

 • 13
 • 7

Hvis de sætter solceller på taget kan det begynde at give lidt mening.

Her hvor jeg bor sætter man solceller på landbrugsjord, og det er den så ikke længere. Sæt noget nyttigt ind under solcellerne tak.

 • 20
 • 3

Solceller er bare greenwashing af projektet. Hvem vil bruge bynær jord på solceller? Selvfølgelig skal der være bygninger eller grønne åndehuller.

Når det er sagt, er projekterne vist ikke realistiske. Helsingørmotorvejen skal overdækkes hvor den fletter med Bernstorffsvej og Nordhavnsvejen. Teknisk meget kompliceret at overdække lige her. Der ligger allerede i dag veje i flere niveauer og der bliver dermed tale om en totalombygning med sænkning af motorvejen, eller noget der kommer til at ligne en kilometer lang bunker.

 • 5
 • 10

Dette er måske en af de vigtigste pilitiske løsningsforslag på trafikområdet. Det er naturligvis en enorm investering, men tilsvarende enorme værdier - ikke kun nye kvm til bebyggelse, men jo også øget værdi af eksisterende kvm som måske kunne realisere øget ejendomsværdiskat og dermed medfinansiering? Stat og region kan også have interesse via sundhedsgevinster. Man kan altid overveje sekundære tiltag som øget overdækket komfort ved busstoppesteder inkl butik/kiosk. Mht grønne områder er det da klart en mangel i byen, men kan det finansiere en overdækning eller kunne det indgå bare delvist?

Jeg håber det lykkes og at det vil inspirere til flere tilsvarende projekter. Man kan jo ikke lade være med at spørge sig selv, hvordan ville jeg egentligt gerne have “mit” stykke Danmark? Måske er svaret ikke altid den billigste model?

 • 3
 • 2

Hvis man nu graver den ned, fra Ryparken St til ring 3, så vil der være plads til et ekstra spor i hver retning, og/eller s-tog/metro/letbane m.m. Det vil give et kæmpe område der ville kunne bruges til boliger eller grønne områder.

Altså man graver morvejen ned, også ind under lyngbyvej, og laver en ny strækning så man kan komme på ring 3 (sydgående) tætter på Hillerød motrovejen, så slipper man også for køen ved tilkørslen til ring 3.

Man burde smide en S-tog/metro/letbanen langs motorvejen (hvis man aligevel graver den ned) så er der en mulighed for senere at lave et jernbanestrækning langs Helsingør motorvejen i Hørsholm.

 • 6
 • 2

Det er meget beton og stål vi taler om. Plus selv arbejdet, selvfølgelig, og efterfølgende belysning og udluftning. Dertil kommer øgede udledninger af partikler og andet ifm vejarbejdet på det omkringliggende vejnet. Det er ingen lille ting...

I betragtning af en forventet snarlig (vel nogenlunde lig afslutningen af et sådant projekt) elektrifisering af motorerne som reducerer støjen til hjul og vindstøj, virker det som en voldsom indsats.

Stille asfalt kan angiveligt reducere hjulstøjen med 7 dB (svarende til at 5-doble afstanden fra lydkilde til lyttende) - hvilket naturligvis ikke er gratis men må være en omkostning i en helt, helt anden størrelsesorden end en overdæking, både økonomisk og klimamæssigt.

 • 5
 • 4

Når man ikke har valgt hvordan, man vil overdække motorvejen, så er det vel svært at regne på klimabelastningen. Hvor meget skal med? - Folk der flytter til Odsherred/Næstvej og pendler ind pga. støj i København? Den lyddæmpende asfald er slidt væk på M3 og den virker ikke længere. Lyddæmpningen fra væggene virker måske, men larmen er massiv og 'skyerne' reflektere støjen, så motorvejen kan høres 1 km væk om aftenen. En lyddæmpning vil være meget værd for os der bor omkring. Den vil også være meget værd for dem der bruger vejen, for alternativet er at sætte hastigheden langt ned.

 • 3
 • 0

< Solceller er bare greenwashing af projektet > Er det noget du har regnet på, Bent?

Kommentar til # 6 og # 7. Det er ikke KUN Greenwashing, det er også fuldkommen åndssvagt . En betonoverdækning som er 40 m bred og 1000 m lang koster mange millioner. CO2 aftrykket bliver så stort at det vil tage 63 år for solcellerne at tjene blot CO2 belastningen hjem. Herudover vil det tage yderligere 115 år at tjene anlægsudgiften hjem. Beregningerne er overslagsmæssige og er derfor "behæftet med betydelige usikkerheder", som vores Trafikminister plejer at formulere det.

 • 4
 • 3

Iflg en undersøgelse fra hovedstadsområdet, falder boligpriserne omtrent 1% pr dB vejstøj over 55 DB. Så er det jo bare at regne ud, om det er pengene værd eller ej?

Man skal naturligvis søge synergieffekter. Solceller (let konstruktion) eller overbygning (tung konstruktion) er indlysende muligheder, som skal inddrages i analysen...

Se også: https://avisendanmark.dk/artikel/ny-rappor...

 • 0
 • 0

Iflg en undersøgelse fra hovedstadsområdet, falder boligpriserne omtrent 1% pr dB vejstøj over 55 DB. Så er det jo bare at regne ud, om det er pengene værd eller ej?

Regner du med at de Københavnske boligejere selv skal samle regningen op, siden du opstiller det på den forsimplede facon? Eller har du en formel for hvad samfundet som helhed vinder ved at gøre ejendomsfirmaerne i København mere velhavende?

Det interessante er vel i dette tilfælde hvor meget støjforurening, der kan elimineres pr investeret krone og om dette er vigtigere end andre investeringer i infrastruktur eller forureningsbekæmpelse - ikke om man kan øge formuen i et eller andet spekulativt ejendomsselskab, eller hvad...

Man kan nærmest altid opstille et regnestykke, der viser at en given samfundsinvestering af ovenstående type vil give at positivt afkast hvis man medregner gevinster i ejendomspriser eller besparelser hos private - der er tilnærmelsesvis ikke nogen øvre grænse for hvor mange projekter der så skal udføres. Regnestykket og prioriteringen forkommer mig at skulle involvere en hel masse andre biord end "bare" :o)

 • 0
 • 1

Regner du med at de Københavnske boligejere selv skal samle regningen op

Hvem der vinder og taber på sådan en omlægning er et fordelingsspørgsmål. Det første man skal finde ud af er, om gevinsterne samlet set er større eller mindre end udgifterne.

Hvis det viser sig, at gevinsterne kan forsvare udgifterne, kan man begynde at se på, hvem der så skal betale udgifterne? Det er da helt oplagt, at man nok ville forsøge at få sendt nogle af regningerne i de pågældende boligejeres retning, eksempelvis via pant i huset, som skal betales ved videresalg.

 • 1
 • 0

Overdækning er en god idé, den kommer bare lidt sent. Tænk hvis en delvis overdækning fra starten havde været tænkt ind da man udvidede

 • Motorring 3
 • Køge Bugt
 • Holbækmotorvejen
 • Helsingørmotorvejen

som alle er gennemført inden for de seneste 15 år. Hvis det havde været med i projekterne kunne man for en moderat pris have fået nogle helt nye og bedre byområder ud af det, også selv om man måske havde begrænset det til nogle få hundrede meters overdækning her og der. Ligesom Tårnbytunnelen og Nordhavnsvejen, som er gode eksempler til efterfølgelse - men som nok kun blev realiseret som tunneller fordi de var nybyggerier, ikke udvidelser.

Men næste gang en større vejombygning alligevel skal ske, så ...

 • 3
 • 0

Jeg bor i Greve hvor byrådet endelig har fået fokus på problemet med støj fra kongerigets mest trafikerede motorvej. Overdækning virker som en effektiv men håbløs urealistisk foranstaltning.

Umiddelbart virker en kombination af nedsat hastighed (inkl. kontrol) samt støjdæmpende asfalt fx hvert 3. år (da den hurtigt slides) som den indsats, hvor man får størst dæmpning for pengene.

 • 0
 • 0

“ Overdækning af motorveje skal mindske støjgener ved Hovedstaden”

Vi kunne også starte med at sætte grænser for, hvor meget motorcykler må larme. Navnligt Harley-Davidson er primært en larmemaskine, sekundært et transportmiddel for mænd i mindreværdskrise.

Nej, lad os bruge milliarder på at overdække vores veje i stedet for. Vi kan vel spare lidt på pensioner, uddannelser eller sundhed.

 • 1
 • 4

Hvem der vinder og taber på sådan en omlægning er et fordelingsspørgsmål. Det første man skal finde ud af er, om gevinsterne samlet set er større eller mindre end udgifterne.

Mjah, her er det skidt at have en god hukommelse. Jeg kan godt huske, da Øresundsmotorvejen skulle anlægges. En vis socialdemokratisk politiker valgt i området var mægtigt interesseret i at få den overdækket lige præcis i Tårnby. Af hensyn til beboerne i Vinkelhusene. Og således blev det.

Så vidt jeg husker kostede overdækningen 700 millioner kroner ekstra (i 1990’er priser). Det svarede til at give hver støjramt beboer i Vinkelhusene 2 millioner kroner hver, for eksempel til at bygge en kæmpevilla på landet.

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten