OVERBLIK: Her er regeringens transportudspil frem til 2025

Illustration: Banedanmark/Alex Tran

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har i dag præsenteret regeringens 2025-plan, som blandt andet skal realiseres gennem regeringens finanslovsforslag for 2017, som finansminister Claus Hjort Frederiksen fremlagde for få timer siden.

Regeringen vil med den såkaldte Helhedsplan frem til 2025 afsætte i alt 27 milliarder kroner ekstra til infrastruktur. Planen indebærer en milliard i 2018, og fra 2023 til 2025 skal der afsættes fem milliarder kroner årligt. Ingeniøren har samlet en række af de væsentligste forslag på transportområdet, som både omfatter nye motorvejsinvesteringer og færre penge til vedligeholdelse af statens jernbaner.

Udvidelse af E45 fra Aarhus til Skanderborg

Regeringen foreslår at afsætte 525 millioner kroner mellem 2017 og 2020 til en udvidelse af motorvej E45 mellem Aarhus og Skanderborg. Pengene til udvidelsen skal ifølge regeringens forslag findes på finansloven for 2017.

’Den østjyske motorvej E45 er en central transportkorridor med afgørende betydning for den økonomiske udvikling i Østjylland. På strækningen mellem Aarhus S og Skanderborg S er der imidlertid allerede i dag trængselsproblemer i myldretiden. Disse problemer vil blive værre i takt med yderligere trafikvækst i hele den østjyske korridor, og strækningen risikerer i stigende grad at blive en trafikal flaskehals,’ skriver regeringen i 2025-planen.

Læs også: Regeringen kører sin første motorvej direkte ind på finansloven

Forslaget går på at udvide den tosporede motorvej til tre spor i hver retning. Regeringen formulerede allerede i regeringsgrundlaget fra 2015 ambitionen om løbende at forbedre fremkommeligheden på E45. Regeringen regner med, at en udvidelse fra fire til seks spor på strækningen kan færdiggøres på mellem tre og fire år.

Motorvej hele vejen til Kalundborg

Blandt regeringens ønsker er også at føre motorvej hele vejen til Kalundborg. Finansieringen til forslaget indgår i de i alt 27 milliarder kroner frem til 2025.

I dag går Kalundborgmotorvejen fra Holbækmotorvejen frem til Ringstedvej og fortsætter som motortrafikvej på en del af strækningen frem til Kalundborg.

Læs også: Regeringen vil bygge motorvej til Kalundborg

Nedskæringer hos Banedanmark

Regeringen lægger samtidig op til at beskære Banedanmarks budget med 125 millioner kroner årligt. Banedanmark skal spare 50 millioner kroner i 2017, og beløbet stiger til 125 millioner kroner fra 2020 og frem.

’Der er på finanslovsforslaget for 2017 indarbejdet en negativ budgetregulering på 50 mio. kr. i 2017, 75 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 125 mio. kr. fra 2020 og frem som følge af en igangværende budgetanalyse af Banedanmarks drift og vedligeholdelse af de statslige jernbaner og Banedanmarks opgaveløsning på området,’ skriver regeringen i finanslovsforslaget.

Læs også: Regeringen skærer dybt i Banedanmark

Fremrykning af Storstrømsbroen

Regeringen vil også fremrykke færdiggørelsen af den nye Storstrømsbro til 2022. Det er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale, SF og Konservative fra juli 2016. Den nye bro skal blandt andet sikre, at jernbanegodstrafik kan krydse broen, når Femern-forbindelsen åbner. Finansieringen skal ifølge forslaget ske gennem en omdisponering af midlerne fra Folketingets pulje til forbedringer af den kollektive trafik.

Forundersøgelse af havnetunnel i København

Regeringen går med det nye finanslovsforslag videre med det omdiskuterede om en havnetunnel i København. Konkret skal forslaget udmønte regeringsgrundlagets planer om en forundersøgelse, der blandt andet skal belyse finansieringsmulighederne for en havnetunnel. Ifølge regeringens udspil skal undersøgelsen finansieres med finansloven for 2017, og den forventes at kunne gennemføres på omkring to år frem til 2018.

Læs også: Mindre støtte til energibesparelser og nye regler på byggeområdet

’Forundersøgelsen skal kortlægge omkostningerne forbundet med en havnetunnel og undersøge mulighederne for OPP for derved at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag. En havnetunnel i København vil blandt andet kunne binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i byen,’ skriver regeringen i 2025-planen.

Lettere adgang til Vejen

Endelig vil regeringen bidrage med 14 millioner kroner til at etablere nye vestvendte ramper til og fra Esbjergmotorvejen ved Vejen fra 2017 til 2019. Ramperne skal forbedre tilgængeligheden til området og samtidig reducere uvedkommende tung trafik gennem byen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Regeringen vil bruge 27 milliarder på nye investeringer og spare 125 millioner om året på BaneDanmarks budget. Og Ingeniøren vælger på forsiden at have et billede af jernbanevedligeholdelse. Så kan man da vist snakke om at fokusere på det negative, jeg forventer Enhedslisten vil reagere på samme måde.

 • 1
 • 8

Hvad var det lige Regeringen har fortalt os alle sammen vi ikke har råd til? Hvad siger du? Investeringer for 28,5 milliarder frem til 2035?

Det var da underligt...

Nå nej, det var jo den KOLLEKTIVE trafik de skulle investeres i. Ja, så er det klart, at man ikke kan bruge SÅ mange penge! Vi ved jo alle sammen at den eneste rigtige løsning på proppede afkørsler og gader ved/i vores største byer er at bygge flere spor på vejene imellem byerne, ikke sandt?

Det er i hvert fald IKKE at bygge flere og hurtigere jernbaner/BRT-systemer så folk ikke slæber >1 ton metalkasse per person med ind i bymidten hver morgen. Ej, sikke noget pjat! Godt Regeringen er her for at redde os fra sådan et spild af penge!!

(Jeg læser artiklen som om at pengene til Storstrømsbroen ikke er talt med i det beløb.)

 • 9
 • 1

Motorvej hele vejen til Kalundborg og Nedskæringer hos Banedanmark

Hvad med at eletrificere banen først og gøre den klar til hurtigere tog? Med den valgte model har alle bil når toget bliver opgraderet.

Men måske er deres ide af afviklere banen i Danmark?

 • 10
 • 1

Landsdækkende roadpricing må snart være realistisk. Jeg forestiller mig et system med en enhed der bliver monteret ved periodisk syn.

Det må være teknisk muligt at lave et system der kan komminikere med førene i bilerne og lede en del af trafikken af andre veje samtidig med at det kan hjælpe førene med at over holde hastighedsbegrænsninger. Sådan noget som foreslag til samkørsel vil måske også kunne indbygges i systemet.

Medlemmerne af regeringen har vist over hovedet ikke fantasi til at forestille sig hvor dan teknologien vil kunne udvikles frem til 2025, når det gælder trafik. Der for burde de afholde sig fra at lægge planer meget længere end til næste valg. Selv om de føreløse biler også skal have veje at køre på. Men de føreløse biler vil godt kunne samle flere personer op som skal transporteres stort set den samme strækning. Og der bliver heller ikke så mange der får brug for transport til og fra arbejde med for med mere teknologi følger også mindre arbejde.

 • 0
 • 4

Uden endnu at have læst andet end artiklen her, er jeg umiddelbart skuffet over, at der ikke synes at indgå et væsentligt skub i (særlig) retning af (ressource-nøjsom, næsten emissionsfri og el-net- stabiliserende) el-baseret transport. Planen rækker jo et godt stykke frem i mod 2030, hvor der jo lige er kommet et forslag fra EU om, at CO2-emissionen på bl.a. transportområdet skal være reduceret med hele 39% (regnet fra 2005) og det er vist efterhånden gået op for de fleste, at el-baseret transport er det vigtigste mulige virkemiddel, når selvfølgelig bortset fra markant reduceret transport (inkl. samkørsel, video-møder o.l.). Løsning af trængselsproblemer er en god idé, men hvis det er reduceret vejtransport, der vil være regeringens plan i forhold til EU forslaget, er det måske ikke så vigtigt at afstive motorvejsnettet. Der må være nogen af debattørerne her, der har forslag til noget el-baseret, der i særlig grad kan tænkes at "rykke" allerede inden 2030? Jeg regner "så småt" med at forbedring og forceret elektrificering af jernbanenettet vil indgå og hvad med afgifts- og momsfritagelse på måske især de mindre el-køretøjer, ledsaget af en forbedring af den dertil nødvendige lade-infrastruktur, så som i nybyggede parkeringshuse, for således også at få trafikken til at glide bedre i de byområder, hvor den nu bremses af parkerede biler. For øvrigt er det vigtigt, at der er rimelig sikkerhed for parkeringspladser ved togstationerne, - hvis skinnerne og togene da ikke spares væk. Gerne parkeringshuse i offentlig regi, så vi slipper for de griske parkeringsfirmaers gaderøveri og så bøderne i stedet går i kommunekassen. -Og gerne rigeligt med pladser så trafikken bliver næsten fri for forgæves søgende billister, og så der kommer et øget prispres på de private udbyderes pladser. Hvis ideerne bliver for mange og dyre, kunne regeringen jo overveje at forhøje budgettet med et beløb svarende til alternative køb af "CO2-aflad" i udlandet og/eller de ellers forventelige bøder til EU. I en mere langsigtet kalkyle kunne man forhøje investeringerne med det, det ellers vil koste at bygge diger, drænsystemer, pumpestationer, osv. osv.

 • 7
 • 0

Ja fremtidens trafik kan meget nemt blive meget kaotisk hvis ikke det politisk sikres at økonomien fremmer forståelsen for samkørsel og og kollektiv trafik. Jeg forestiller mig ikke at vi alle skal transporteres rundt i store føreløse biler som vejet et ton eller mere for hver enkelt person. Mange vil måske blive transporteret i elektriske kørestole selv om det ikke er strengt nødvendigt, som så igen kan blive transporteret af føreløse kørtøjer i forskellige størrelser efter behov. Og når det gælder dokumenter og pakker, vil det kunne samles og pakkes i føreløse kørtøjer, på og aflæsset af robotter og blive bragt op og ned af trapper af robotter, når de skal hentes og bringes.

 • 0
 • 1

Det er ærgerligt den foregående regering har koblet skatter på olieudvinding sammen med forbedring af jernbanen i Togfonden. Det kan Claus Hjort / Venstre udnytte og sige, der ikke er penge i Togfonden til jernbaneprojekterne. Og vil barbere det ned til (måske) elektrificering til Aalborg og Kalundborg. Til gengæld vil han bruge penge på motorveje. Er der i øvrigt afsat penge til nogetsomhelst vedrørende elektrificering i finansloven?

MEN. Indtægterne fra skat på olieudvinding er en indtægt på finansloven på lige fod med andre skatter og afgifter. Når Claus Hjort vil bruge penge på motorveje er det altså de samme penge som den tidligere regering ville bruge på jernbane.

I Sverige og Tyskland og i Central- og Sydeuropa investeres der massivt i jernbaner (og letbaner), både indenrigs og på tværs af grænser, og der er mange mennesker med togene, men i Danmark – ingenting. Når man kommer fra Sverige eller Tyskland mod Danmark er det som en kraftig elastik bremser én op. Danmark er efterhånden mere og mere et uland jernbanemæssigt. I Sverige og Tyskland er der mange med offentlig transport, selv om de har billigere biler og producerer biler, fordi de investerer i det. Skal Danmark virkelig være så ringe med offentlig transport.

Venstres argument er at trafikudviklingen sker på vejene, og derfor er vi nødt til at investere i vejtrafikken for at lette fremkommeligheden og undgå spildtid i køer, som koster samfundet penge. Ja, når der ikke investeres i offentlig transport, så vælger folk bilen. Og Claus Hjort kommer så med beregninger baseret på omkostninger pr. personkilometer ved offentlig transport som argument for at investere i motorveje i stedet for offentlig transport, der er fuldstændig forkerte og nærmest politisk styrede. Claus Hjort regner med samme omkostning pr. personkilometer som den er i dag ved øget offentlig transport. Regnestykket er meget forkert, man skal i regnestykket også tage højde for flere passagerer og kørte vognkilometer, og derfor er det ikke samme omkostning.

Venstre har åbenbart andre beregningsmetoder end i de fleste andre europæiske lande, hvor mange rejser med kollektiv transport. En udvidelse af motorvej Aarhus-Skanderborg kan måske være fornuftig, men motorvej til Kalundborg?

 • 1
 • 1

giver fint mening. Der er for nyligt lavet en analyse der viser at motorvejen til Kalundborg betaler sig selv.

Husk hvor stor industri der ligger i Kalundborg:

Novo Nordisk producerer halvdelen af verdens insulin i Kalundborg Novozymes producerer En af sjællands travleste containerhavne ligger i Kalundborg Statoils raffinaderi osv osv

https://www.copenhageneconomics.com/public...

 • 3
 • 0

En rapport fra sidste møde i Davos forudser man at allerede nu kan robotter overtage 45% af alt productions arbejde, ovenpå kommer så en fremtid med selvkørende transport, biler og tog, og i nær fremtid bliver robotter i stand til at overtage end endnu større procentdel of vor dagligt arbejde.

Regeringer forsøger på det skrækkeligste at indføre amerikanske tilstande i Danmark. Men det går virkelig dårligt i USA Usdebtclock.org

Dette grundet skattelettelse til de rige, medens almindelige mennesker bliver fattigere og fattigere

http://www.bbc.com/news/business-36957439

Det er 100% sikkert at venstres politik er totalt hjernedød, der er ingen format eller tiltage til at imødese de rigtige fremtids problemer, og det er, at når der kun blive 2 til 4 timers arbejde til folk, hvordan lever vi så, og skal vi have samme løn eller dø af sult ?

Det er heller ikke længere muligt med mere vækst, måske vi skulle fokusere på gross national happiness, I stedet for gross national product. Ordentlig tankevirksomhed er påkrævet her, og ikke de samme hjernedøde ideer, som at bare slå på svage mennesker ? Og omflytning af skatter

 • 2
 • 0

En rapport fra sidste møde i Davos forudser man at allerede nu kan robotter overtage 45% af alt productions arbejde, ovenpå kommer så en fremtid med selvkørende transport, biler og tog, og i nær fremtid bliver robotter i stand til at overtage end endnu større procentdel of vor dagligt arbejde.

Regeringer forsøger på det skrækkeligste at indføre amerikanske tilstande i Danmark. Men det går virkelig dårligt i USA

http://www.usdebtclock.org

Dette grundet skattelettelse til de rige, medens almindelige mennesker bliver fattigere og fattigere

http://www.bbc.com/news/business-36957439

Det er 100% sikkert at venstres politik er totalt hjernedød, der er ingen format eller tiltage til at imødese de rigtige fremtids problemer, og det er, at når der kun blive 2 til 4 timers arbejde til folk, hvordan lever vi så, og skal vi have samme løn eller dø af sult ?

Det er heller ikke længere muligt med mere vækst, måske vi skulle fokusere på gross national happiness, I stedet for gross national product. Ordentlig tankevirksomhed er påkrævet her, og ikke de samme hjernedøde ideer, som at bare slå på svage mennesker ? Og omflytning af skatter

 • 0
 • 0

Det er 100% sikkert at venstres politik er totalt hjernedød, der er ingen format eller tiltage til at imødese de rigtige fremtids problemer, og det er, at når der kun blive 2 til 4 timers arbejde til folk, hvordan lever vi så, og skal vi have samme løn eller dø af sult ?

Problemet er bare at Venstre er jo ikke alene om det, CoryDong & Co er jo ikke en tøddel bedre.

Der er desværre ingen af de etablerede partier der forstår hvilke udfordringer vi står over for i fremtiden - en ting er sikkert, posen skal rystes godt og grundigt, og der skal (og det ikke gå for hurtigt) etableres et (ultra simpelt) skattesystem der tilgodeser hvordan verden i løbet af ganske få år bliver ændret radikalt.

Imo er det eneste holdbare at overgå til ren omsætningsafgift på alt, også finansielle ydelser og bolig, og desuden indføre en universel basis indkomst - herudover kunne det også overvejes at gøre offentlig transport gratis.

 • 2
 • 0

Christian Nobel

Korrekt, men det et venstres udspil og ikke de andres partier

Med en fremtid med mere automatisk, robotter, og automatisk transport, hvor skal de såkaldte 250000 nye arbejdspladser komme fra, skal vi så også til at tæske på dem fordi verden, som vi kender den idag, forandre sig, og de ikke måske har et fuldtids job, det kunne jo ramme dig selv

 • 0
 • 0

Korrekt, men det et venstres udspil og ikke de andres partier

Det er jeg udmærket klar over, min pointe er bare at som parlamentet er sammensat for tiden, så ville der nok næppe komme noget bedre fra den anden fløj - ikke at jeg dermed automatisk blåstempler LLR's plan, men ud fra en almindelig betragtning.

Generelt er det sådan, at hver gang der fremkommer et større politisk udspil, så hyler ca. en tredjedel af befolkningen op, ca. en tredjedel er positive, og en tredjedel ligeglade - der skiftes bare mellem hvem grupperne er, afhængig af om regeringen har prædikatet blå eller rød.

Så hvis det i stedet var Mette Frederiksen (støttet op af Sass, Østergaard og Overvågningstrine) der var kommet med deres oplæg (som i bund og grund ikke ville være radikalt anderledes, der ville bare være flyttet lidt rundt på nogle i virkeligheden ubetydelige tal, og indpakningen ville være lidt anderledes), så havde der også været ballade.

Med en fremtid med mere automatisk, robotter, og automatisk transport, hvor skal de såkaldte 250000 nye arbejdspladser komme fra, skal vi så også til at tæske på dem fordi verden, som vi kender den idag, forandre sig, og de ikke måske har et fuldtids job, det kunne jo ramme dig selv

Se her nærmer du dig pudlens kerne - for problemet er at den kvarte million arbejdspladser er utopisk med de udsigter vi har til automatisering og robotisering som du selv nævner, men ingen af dagens politikere har forstået den trussel, og ingen af dagens politikere tør tage et opgør med forældede tanker om hvordan samfundet skal finansieres.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten