Østersøen - det mest døde hav i verden

Østersøen er det hav i verden, som har de største zoner, hvor overgødning og forurening har slået alt liv ihjel. Syv ud af de ti største, døde havområder findes i Østersøen.

Det konkluderer Verdensnaturfonden, WWF, i en rapport, som bygger på data indsamlet af den amerikanske tænketank World Resources Institute.

I alt 42.000 kvadratkilometer, et område på størrelse med Danmark, er totalt og permanent uddødt i Østersøen, viser en rapport fra WWF. I 2006 var hele 70.000 kvadratkilometer på et eller andet tidspunkt berørt af iltsvind, og i de værste år rammer det 100.000 kvadratkilometer.

Et eksempel på den algeopblomstring, som overgødning i Østersøen medfører. (Foto: WWF Sverige/Anders Modig/Naturbild) Illustration: WWF Sverige/Anders Modig/Naturbild
Et eksempel på den algeopblomstring, som overgødning i Østersøen medfører. (Foto: WWF Sverige/Anders Modig/Naturbild) Illustration: WWF Sverige/Anders Modig/Naturbild

Problemerne bliver ifølge WWF værre og værre. På 11 år antallet af områder, som er berørt af bunddød, vokset fra 44 til 169.

Så godt som alle kyststrækninger i den danske del af Østersøen har det ifølge rapporten skidt. Kattegat klarer sig en anelse bedre, fordi områder ikke lider under bunddød året rundt, men stort set ikke en eneste plet i Kattegat er gået helt fri af iltsvind.

»I Østersøen kan den døde havbund forårsage et totalt kollaps for hele økosystemet, hvis udviklingen får lov til at fortsætte,« siger generalsekretær Lasse Gustavssen fra WWF i Sverige.

WWF behøver ikke mange analyser for at udpege synderen: Landbrugets overgødning fører til den algeopblomstring, som organismerne på bunden bruger ilten til at nedbryde.

Organisationen anklager regeringerne i Østersølandene for at stille for slappe krav til landmændenes forbrug af gødning og indleder nu sin egen kampagne i alle landene for at stoppe overgødningen.

Dokumentation

WWF's rapport

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Engang var der tunfisk i Oersund! Men de er nu vaek, enten som foelge af overfiskning eller fordi makrelbestanden netop blev overfisket og forsvandt. Og det er vist mange aar siden af den roegede Bornholmer blev fanget i Oestersoen. Og gravide kvinder maa ikke spise opdraettede laks fra Oestersoen, da de har for hoejt kviksoelvindhold. Og siden de byggede Oeresundsbroen har der ikke vaeret nogen aal.

Men at det skulle komme saa vidt - uden andre faretegn end de ovenstaaende bagateller! Sikke en overraskelse!

 • 0
 • 0

I takt med at landbrunget tvinges til at nedsætte gødskningen, stiger problemerne i det marine miljø - at dømme efter miljøbevægelserne. På trods af benægtelser fra DMUs Bo Riemann, så blomstrer blågrønalgerne op om sommeren og trives fint her - det kan man let se fra fly, hvor der om sommeren kan ses enorme plamager i overfladen. (se debatten i den trykte udgave med Bo Riemann og undertegnede forrige år). De N-samlende blågrønalger (cyanobakterier) indgår ikke i fødekæderne, men synker til bunden hvor de senere bruger ilt til nedbrydningen. Det er disse alger, der giver problemer - ikke de grønalger, der blomstrer op om foråret og leverer ilt og føde til andre organismer. Blågrønalgerne leverer et stort tilskud af kvælstof til det marine miljø, men desværre uden DMU eller andre har deres N-samlende aktivitet med i regnskabet. Det er noget af en gåde, hvorfor diverse miljøorganisationer, DMU, Miljøstyrelsens biologer i åresvis har ignoreret disse algers aktiviteter og betydning for kvælstofregnskabet i så mange år. Måske fordi man forlængst har udnævnt landbruget som den store miljøskurk? At iltsvind ikke er et gødningsspørgsmål, men er et vejrmæssig betinget fænomen, er en erfaring man har haft siden Istiden. Man skulle hellere se på de massive udledninger af organisk stof, der bruger enorme mængder ilt. Bedre rensning af spildevand vil forbedre forholdene afgørende.

Mvh Per A. Hansen

 • 1
 • 3

Der har bare ikke været nogen som ville lytte i de sidste 30 år - for at gøre noget ved problemet koster jo penge "her og nu" mens at lade stå til er så let. Sådan er det jo også med så mange andre problemer. At >80% af jordens fiskebestande er truet er ikke noget, som "pludseligt" opstår. Det er systematisk svigt i tænkeapparatet hos samtlige ledere i verden og det har man vidst i mange år.

 • 0
 • 0

Dette var overskriften på en brochure jeg skrev for NOAH i 1972 i forbindelse med den internationale miljøkonference i Stockholm, hvor NOAH i sejlbåd sejlede til Stockholm og fortalte om de uhyrligheder vi dengang vidste ville ødelægge Østersøen. Lotte Svendsens film viste kollapset i Bornholmsk Fiskeri som jo udelukkende kan tilskrives dumhed i det daværende fiskeriministerium og hvor den dengang fiskeriministerielle forskningschef siden er blevet direktør i DTU fisk, medens tusindvis af fiskerfamilier har oplevet økonomisk og personlig kolaps. Jeg har forsøgt at skabe interesse for et bæredygtigt Østersø miljø også gennem Greenpeace uden held. Selv ikke makroøkonom Rosted tidligere departementchef for Mimi Jakobsen kunne få noget ud af at bringe 1 milliard skattekroner ind i en bæredygtig erhvervsudvikling. Gavesildordningen var en skandale, ligesom hans sales og lease back blev en stopklods for en bæredygtig erhvervsudvikling på Bornholm. De politikere der kunne samle østersølandene om stop af forurening findes ikke. Det er meget få politikere der tør profilere sig på fagligt tunge emner som har lange udsigter til at lykkes. Østersøen er et meget sårbart hav, der kræver viden og internationalt samarbejde og mange penge til en redning. EU har med tilskud forsøgt at få fiskeribefolkningen over i andre erhverv og sendt penge til at bygge havnetoiletter på Bornholm. Østersøens miljøproblemer er uoverskuelige fordi vandudskiftningen er uforudsigelig og fordi sedimenterne dybt nede gemmer på fortidens dumhed såsom sennepsgasbomber og andre miljøfremmede stoffer der stammer fra alskens kemiske industrier i landene omkring Østersøen. Et lyspunkt er dog at overfladevandet kan anvendes til ocean ranching med storstilet udsætning af torskeyngel således som jeg gjorde med fiskerne i perioden 1990-1991. Vores tiltag blev stoppet af Fiskeriministeriet fordi fiskerne anvendte torskeyngeludsætningen til at forhandle sig til flere torskekvoter. Hvis nogen har mod på det kan vi indlede et forum for en bæredygtig Østersø med udarbejdelse af et forslag til Folketinget og EU. Der må nye og friske kræfter til for at dæmme op for den meget uheldige udvikling i Østersøen som vi her er vidner til i det nok så miljørigtige Danmark. mvh Torben Sønnichsen www.bioliving.dk

 • 0
 • 0

Matts Bergmark skrev i "farligt at indtage" copyright 1961 og -64, s. 65:

"Østersøen er syg, den er ved at blive kvalt. Den har vist sig at være det sårbareste af de syv have...Østersøens evne til selvrensning er lille. De attentater som dette hav har været udsat fpr fra menneskenes side i dette århundrede har været for voldsomme....Tilfældet er ikke håbløst, men hurtige forholdsregler er nødvendige..."

Desværre er er snart gået 50 år uden at de nødvendige hurtige forholdsregler er gået i gang

 • 0
 • 0

Per A. Hansen

Ja du har desværre ret, og problemet er nok mere at diverse græsrods og miljøorganisationer har for lidt ressourcer til at se tingene fra et lidt større perspektiv. Det er af en eller anden grund lettere at give landmændene hele skylden og prædke økologi, selvom det nok ikke vil hjælpe det store, tværtimod.

 • 1
 • 1

...Torben Sønnichsens indlæg skulle man tro at vi i Danmark var de hovedansvarlige for Østersøens ve og vel. Det skal medgives at Torben Sønnichsen, peger på andre ansvarlige, som på trods af oplysninger om tingenes tilstand.

Men den danske andel Østersøens død kan ikke måles

I den forbindelse er jeg enig med både Per A. Hansen og Rolf Hansen i at det nok er det sædvanlige kuld af fodformede milhjøforstyrredes manglende overblik og pengemangel der er årsagen til at denne "verdensnyhed" nyder fremme.

 • 1
 • 1

...Torben Sønnichsens indlæg skulle man tro at vi i Danmark var de hovedansvarlige for Østersøens ve og vel. Det skal medgives at Torben Sønnichsen, peger på andre ansvarlige, som på trods af oplysninger om tingenes tilstand.

I sætningen: "...som på trods af oplysninger om tingenes tilstand."

Skulle der have stået: "....som på trods af oplysninger om tingenes tilstand, intet har gjort."

 • 0
 • 0

Østersøen har gennem rigtig lang tid været en indsø med meget ringe tilløb af saltvand, hvorfor saltholdigheden har varieret siden istiden fra rent ferskvand til det nuværende brakvand.

Skiferlag på både Bornholm og i Sverige viser, at der i fjerne, fortidige geologiske perioder også har været iltsvind.
FACTS FRA ØSTFRONTEN ???

Næppe mange orker at gennemlæse Per A. Hansens tidligere diskussion med Bo Riemann. Det ville derfor lette sagen, såfremt Per A. Hansen kunne give en oversigt over forureningen her. (1) Mængden af organisk stof, der udledes i Østersøen (og hvorfra) ??? (2) Mængden af organisk stof, der dannes i Østersøen af kvælstoffixerende cyanobakterier. (Og om opblomstringen af disse cyanobakterier formodes at være afhængig af "mikronæringsstoffer", der tilføres udefra) ??? (3) Mængden af organisk stof, der dannes i Østersøen af kvælstofkrævende alger og bakterier, samt en oversigt over, hvor kvælstoffet stammer fra: - (3a) Luftbårne kvælstofilter fra tordenvejr, forbrændingsmotorer og evt. bakteriel nedbrydning på land (landbrugs-andel) ? - (3b) Luftbåren ammoniak fra land (landbrugs-andel)? - (3c) Vandbåret, opløseligt kvælstof, der formodes at stamme fra gødskning og husdyr m.m. ? - (3d) Vandbåret formodentlig især uopløst kvælstof i spildevandet, der frigøres, når dette nedbrydes ? - (3e) Kvælstof fra evt. andre kilder ?

(4) Andet tilført organisk stof af kendt oprindelse ???

Personligt har jeg for øjeblikket ikke det fjerneste begreb om, hvorvidt svenskerne udleder sulfitlud og urenset spildevand, om det er de baltiske lande og Rusland, der er de største syndere --- eller om den naturlige alge- og bakterie-produktion baseret på cyanobakteriernes kvælstoffixering er en faktor af væsentlig betydning.

(I sidstnævnte tilfælde, skydes det så klimaændringer eller tilførsel af "mikronæringsstoffer" eller hvad ???).

Mvh Steen Ahrenkiel.

 • 1
 • 0

Der har altid forekommet problemer med iltindholdet, især på de store dybder, lige siden Østersøen blev skabt for mange tusinde år siden. Der tilføres jo store mængder organisk materiale ad naturlig vej hele tiden og når dette går i forrådnelse, så vil der naturligvis bruges en del ilt. Disse "øer" på bunden med svovlbrinte bliver flyttet rundt med havstrømmene og der kan være nogle år med "knaldsurt" på dybder fra omkring 80 meter og nedefter til over 200 meters dybde. Men, det hele kan lige pludseligt vende på en "femøre" og alt bliver normalt i flere år igen. I midten af 1600 tallet var der flere år, hvor der kun forefandtes liv i de øverste 10 meter af havet og alligevel, så er der stadigvæk masser af liv og Østersøen er ét af de mest produktive have her på jorden (der er få arter men mange af hver slags). I 1980'erne var der en gydebestand af torsk på hele 250.000 tons og det kommer der sikkert igen, fordi der forefindes masser af yngel lige i øjeblikket.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten