Orbicon fik rekordunderskud i 2017

En ny nedtur har ramt Orbicon, Hedeselskabets rådgivningsvirksomhed. Årsregnskabet for 2017 viser et driftsunderskud på 65 mio. kr.

»Resultatet i Orbicon er påvirket af risikofyldte projekter, som er slået fejl og har medført enkelte betydelige tab,« står der i moderselskabets årsrapport.

Læs også: Orbicon: Vi betalte alt for meget for Leif Hansen

»Det er primært indenfor byggeri og anlæg. Og det er desværre ikke begrænset til nogle få enkelte projekter. Der er flere projekter, hvor det har vist sig, at vi står væsentligt dårligere, end man tidligere havde indblik i,« uddyber Per Christensen, der blev administrerende direktør for Orbicon i september sidste år.

Forstod ikke risikoen

Der er ifølge Per Christensen flere årsager til underskuddet.

Mellem 2008 og 2016 blev omsætningen i Orbicon næsten fordoblet - men rådgivningsvirksomheden har leveret svingende driftsresultater. Og i 2017 gik det helt galt. Virksomheden landede et driftsunderskud på 65 mio. kr - primært pga. af nedskrivninger på en række projekter indenfor bygge og anlæg. Illustration: Ulrik Andersen / Ingeniøren

»En af kendetegnene ved problemprojekterne er, at vi har bevæget os ind på områder, hvor vi risikomæssigt ikke har været opmærksomme nok.«

Derudover havde Orbicon gearet op til en vækst i 2017 - som bare aldrig blev realiseret.

»Man havde regnet med en vækst i 2017, som overgik markedet. Man skulle ud og tage markedsandele og regnede med omkring 30 nye fuldtidsansatte. Men den strategi har ikke virket.«

Vi er for dyre

»Det betyder imidlertid, at Orbicon i dag er lejer på langt mere kontorareal, end virksomheden har brug for. Desuden har vi en omkostningsstruktur som ligger alt for højt og ikke matcher branchens niveau,« siger Per Christensen

»Vi er i gang med at se på vores omkostningsstruktur, der er alt for dyr. Men det er ikke noget, som vi kan gøre noget ved henover en nat, for vi har forpligtelser, der rækker langt frem.«

Læs også: Fejlagtige vandanalyser kan fjerne analysegrundlag for landbrugspakkens første år

En af de områder, hvor den forventede vækst udeblev, var vandløbsområdet. Regeringen skulle efter planen have vedtaget en ny vandløbslov i 2017, men den blev udskudt. Stilstanden kunne mærkes hos Orbicon, som sidder på 50-70 procent af vandløbsområdet.

Samtidigt er timeprisen flere steder under pres og er faktisk dalet henover året .

Konkurrenter vokser

Facit er 65 millioner kroner i underskud - på et tidspunkt, hvor det går rigtig godt mange andre steder i branchen.

»Der er ingen tvivl om, at de rådgivende ingeniørvirksomheder har en solid ordrebog, og at 2018 derfor bliver et år, hvor toplinjen løftes yderligere. Og det sker med afsæt i, at 2017 var et år, hvor en række virksomheder har fremvist markant vækst. Der er ingen sektorer, som slår tilbage; selv i byggeriet opvejes nedgangen i den offentlige sektor af flere private opgaver,« sagde direktøren for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Garver således til Licitationen, da foreningen i april offentliggjorde en ny - og meget positiv - konjunkturmåling.

I samme artikel udtalte rådgiverdirektøren desuden, at rekruttering var virksomhedernes største udfordring.

Orbicon er svundet ind

Hos Orbicon er antallet af medarbejdere derimod faldet. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 2017 lå på 586. Men i dag er der kun 550 tilbage.

»Vi lavede en tilpasning 1. oktober. Det har været nok. Og vi har ansat flere nye siden da. Her per 1. maj ansatte vi eksempelvis fem nye i vores afdeling for forsyning og infrastruktur,« siger Per Christensen.

Helt ny ledelse

Samtidig har Orbicon omorganiseret byggeriafdelingen, ansat ny økonomidirektør, ny teknisk direktør og en ny byggeridirektør. Desuden er der blevet strammet op på de interne procedurer.

»Vi har ændret vores prokura-regler, så grænsen for, hvor meget risiko man som afdelings- eller projektchef må påtage sig, er blevet sat ned. Desuden har vi indført portefølgeledelse, hvor de enkelte projektledere hver måned mødes med deres leder og gennemtrawler projektet for at få helt styr på, om alt går, som vi har planlagt. Derudover har vi indført en styregruppe, hvor blandt andre vores tekniske chef og jeg også selv deltager. Vi mødes hver anden måned og gennemgår cirka otte af de mest risikofyldte projekter, som vi stadig har gang i. Ikke så meget for at kontrollere dem - men mere for at sparre med projektlederne om mulige problemer og løsninger.«

Per Christensen forventer at 2018 og 2019 bliver omstillingsår for rådgivningsvirksomheden. Men der er flere lyspunkter.

»Vi kan se, at de ting, vi har ændret, er begyndt at virke. Årets første kvartal var bedre end samme periode sidste år, og vi sidder og kigger ind i en positiv pipeline mange steder i forretningen. Så vi er stadig på jagt efter nye kolleger.«

Store afskrivninger i søsterselskab

Orbicon er imidlertid ikke det eneste af Hedeselskabets virksomheder, der har haft et hårdt 2017. Hededanmark, hvis 800 medarbejdere leverer 'serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne' måtte ifølge en pressemeddelelse kæmpe mod dårligt vejr, der fik maskinerne til at sætte fast og et juletræssalg, der ikke gav den forventede indtjening. Desuden har Hededanmark taget en nedskrivning på 25 mio. kroner i et associeret selskab i Abu Dhabi, ifølge årsregnskabsmeddelelsen er under 'kontrolleret afvikling.' Driftsresultatet i Hededanmark var dog stadig positivt: Én mio kr. mod 28 mio. kr. i 2016.

Emner : Rådgivere