Optimisme i it-branchen

15 milliarder kroner. Så meget blev der solgt software for i Danmark i januar til april.

15 milliarder kroner. Så meget blev der solgt software for i Danmark i januar til april. Dermed er omsætningen på området steget med 18 procent i forhold til sidste år, viser tal fra Dansk Industris branchefællesskab Itek. Softwareselskaberne jubler.
For software-, hardware-, tele- og elektronikselskaberne i Itek generelt er væksten på seks procent.

»Det begynder at se godt ud for it- og telekommunikationserhvervet. Udviklingen i branchen er nu positiv, omend det ikke er en tilbagevenden til de glade dot.com-tider, hvor væksten lå på over 10 procent hvert år. Men der er meget stor forskel på de enkelte sektorer,« siger chefkonsulent John Sarborg Pedersen, branchefællesskabet Itek under Dansk Industri.

Eksempelvis er omsætningen inden for det store og vigtige område for software vokset voldsomt. April måned gav et salg, der var hele 24 procent højere i forhold til samme måned sidste år. Det er bl.a. software til integration af it-systemer, kundesystemer og til totalvirksomhedssystemer, såkaldte ERP-applikationer. Tendensen er, at it-kunderne nu slækker på det benhårde stop for softwareinvesteringer, dels fordi programmellet nu skal fornys, og dels fordi det er nødvendigt for at kunne effektivisere.

Langt værre ser det ud inden for salget af telemateriel, som er faldet med ca. 50 procent i forhold til sidste år. Det skyldes især, at videotelefoni/3G endnu ikke for alvor er slået igennem, mener Itek.

Iteks konjunkturstatus omfatter også en måling af virksomhedernes forventning til fremtiden, den såkaldte »erhvervstillid«. Stemningen i itek-erhvervet er mere positiv end i industrien generelt, og man skal helt tilbage til 2000, før resultatet var så godt som nu. Det er et udtryk for, at opsvinget er i gang, mener John Sarborg Pedersen.

Eksempelvis har it-selskabet Topnordic oplevet en omsætningsvækst på 57 procent til i alt 758 millioner kroner i første halvår sammenlignet med samme periode sidste år. Det skyldes delvist opkøb, men den organiske vækst er på hele 25 procent. Vores medarbejdere er meget tilfredse. Det giver gejst, tryghed og motivation,» siger administrerende direktør Claus Hougesen, Topnordic.

I it- og konsulenthuset WM-data mærker man også fremgangen – omend mere beskedent. Indtjeningen er vokset fra to til knap tre procent i forhold til første halvår 2003.

«Vi tjener generelt penge, men vores overskud er stadig for lille. Det skal gerne fordobles,» siger administrerende direktør Jesper Scharff.

It-industriens forventninger til de fremtidige beskæftigelsesmuligheder er ifølge Itek blevet en anelse dårligere. Et flertal af virksomhederne forventer således ikke at ansatte flere medarbejdere i den kommende tid. Generelt har synet på beskæftigelsen dog været kraftigt opadgående i 2004. u