Opråb: Stop nu for den hovedløse brug af biomasse

Biomasse er ikke CO2-neutral, og vi bør holde op med at opføre os, som om det er tilfældet.

Derfor bør biomasse til opvarmning pålægges afgifter på linje med naturgas, indtil vi har fået etableret systemer, der kan godtgøre, at biomassens CO2-udslip over tid bliver samlet op igen.

Sådan lyder opråbet, som tidligere medlem af klimakommissionen og toprådgiver i EU, civilingeniør Jørgen Henningsen, har sendt til landets energipolitikere og regeringen.

»Der kommer mere CO2 op af en skorsten, der fyrer med biomasse, end én, der fyrer med kul og ikke mindst naturgas. Derfor er det helt absurd, at vi afgiftsmæssigt præmierer biomasse og en stor import af træpiller, som i virkeligheden øger vores CO2-udslip. Det bør stoppes nu,« siger han til Ingeniøren.

Læs også: Eksperter: Myte at biomasse er CO2-neutral

I skriftet rammer han en pæl igennem den gængse opfattelse af, at biomasse er CO2-neutral, fordi planterne har optaget CO2 under deres opvækst.

Han anfører, at CO2-neutralitet ikke afhænger af fortiden, men af fremtiden. Så hvis biomassen skal bogføres som CO2-neutral, så skal man kunne dokumentere, at biomassen efterfølgende regenereres, hvilket der ikke for tiden findes værktøjer til at.

Han kalder det derfor ’højst uheldigt’, at for eksempel Dong Energy ligefrem vil udskifte naturgas på Skærbækværket med træpiller:

»Det er både klimamæssige og økonomisk højst uheldigt. Den store investering på omkring to milliarder kroner er alene baseret på, at beskatningen favoriserer træpillerne. Selv hvis det var gratis, ville det ikke være nogen god investering for klimaet,« siger han.

Afgiftsfritagelse kræver sikkerhed

Jørgen Henningsen slår til lyd for, at regeringen som et minimum for afgiftsfritagelse for biomasse skal kræve, at den kommer fra et land, der både har en tilstrækkelig ambitiøs klimapolitik og en bæredygtig skovpolitik.

' ..det har den fordel, at problemet kommer på dagsordenen. Hertil kommer, at vi reducerer risikoen for efterfølgende at konstatere, at vi har været til grin ved at betale lande, der ikke selv gør noget ved klimaet for en ydelse, der heller ikke her i landet hjælper på problemet,' skriver han.

Jørgen Henningsen understreger, at hans indlæg ikke skal ses som en generel afstandtagen fra udnyttelse af biomasse, men at han gerne vil påpege, at den nuværende officielle opfattelse af biomasse som 'automatisk' CO2-neutral ikke er retvisende, men i flere tilfælde stærkt misvisende.

Har selv skiftet mening

Selv om Jørgen Henningsen altså i dag mener, at biomasse ikke er CO2-neutral, så har det ikke altid været sådan.

’Ingen burde føle, at de taber ansigt ved at indrømme dette. Både ved mit arbejde med klimapolitik i EU-Kommissionen (1989-2006) og i klimakommissionen (2008-10) har jeg (og samtlige kolleger) uden tøven anset biomasse for CO2-neutral. Punktum.’

’Spørgsmålet var heller ikke på dagsordenen, hverken ved forelæggelsen af den foregående eller den nuværende regerings klimapolitiske udspil. Men alle burde i dag indse, og indrømme, at vi må tage en ny vurdering af biomasseanvendelse i energipolitikken. Også selv om det betyder, at vi ikke kan opfylde vores mål om 40 pct. CO2-reduktion i 2020 i forhold til 1990,’ skriver han.

Jørgen Henningsens memorandum

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

”Så hvis biomassen skal bogføres som CO2-neutral, så skal man kunne dokumentere, at biomassen efterfølgende regenereres, hvilket der ikke for tiden findes værktøjer til at (dokumentere)”.

Det står på side ét i alle de anbefalinger forstfolk siden midten af 1700 tallet fremførte, da træ blev en vigtig ressource som følge af industrialiseringens begyndelse, og som senere blev startskuddet til skovlovene. Det er højtlæsning for dværge der er blevet gentaget lige siden, og som er en af hjørnestenene i skovrejsningsprojekterne overalt i Europa.

At den kendsgerning er røget under radaren hos Jørgen Henningsen bestyrker min mistanke om, at yderligere beskatning kun vil gavne Klimakommissionens vildskud.

 • 14
 • 2

Der er vidst nogen der er sendt i byen af olie industrien her.. eller har spist morgenbrød lidt for tit hos lobbyisterne i Belgiens hovedstad.

Giver det ikke mere mening at opfordre til mere skovdyrkning (CO2 slugere) end at fortsætte med at hive, millioner af år gamle, forsiler op dybt nede i jorden, som absolut ikke har nogen mulighed for at kompensere for sit CO2 udslip ?

Hvis ikke vi belønner skovdyrkningen, bliver der så plantet ny skov i samme omfang ?

At fortsætte med olieafbrænding fører jo ingen steder hen, andet end til mere og mere CO2 uden nogen vej tilbage. Træ har trods alt potentiale til at bruge mere CO2 end der brændes af, hvis der bliver plantet nok af det. Det er ikke kun et spørgsmål om hvor CO2 atomet stammer fra, det er processen med at belønne dem der bruger træ og dem der planter træ. Det er her en af nøglerne til mindre CO2 i atmosfæren ligger.

Så nej, i mine øjne er det totalt gak at fortsætte med at bruge gas og olie til opvarmning. Et træ har trods alt en overskuelig opdyrknings periode på et par årtier og kunne i princippet hentes "i egen baghave". Hvor olien i mange tilfælde transporteres halvejs rundt om kloden - hvilket yderligere belaster CO2 regnestykket for en liter fyringsolie.

Mere skov tak - og mere tilskud til udvikling af pille og ovn industrien - og væk med de biomasse afgifter. ... og sælg gassen og fyrings olien til nogen der ikke kan dyrke træ, hvis det endelig skal bruges til opvarmning.

 • 8
 • 8

Det er sgu' da heller ikke nemt at være politiker, når de hårdeste biomasse-fortalere og klimaeksperter skifter mening efter MANGE års råberi og aggiteren for afbrænding af træ o.a. biomasse.

Det er MEGET sigende når denne "ekspert" vågner op til den komplekse virkelighed, og råber op om sin nyerhvervede viden, som "onde kapitalistiske" energivirksomheder og andre har påpeget i mindst lige så lang tid. (Og som iflg. tidligere kommentar er gængs viden blandt hos europæiske skovfolk siden 1700-tallet).

 • 8
 • 3

Måske er en af de store udfordringer, at meget der kunne løses decentralt via almindelig markedsøkonomi (handelpladser osv.) forsøges styret centralt, hvilket er en umulighed.

Tænk bare, hvis nu Danmark brugte lidt klimakroner til at støtte en ny klimabørs, hvor affald af enhver slags, biomasse af alle typer kunne købes og sælges... Det hedder commodity trading. Så ville vi hurtigt få affaldet brændt af på de mest effektive kraftværker i Europa og biomassen ditto.

 • 4
 • 0

Selvfølgelig er træpiller fra Polen, Canada eller Afrika ikke CO2 neutrale. De er transporteret med olie og der bliver ikke rejst ny skov i tilstrækkelig omfang i de fleste tilfælde! Derefter er et traditionelt kraftværk mere energieffektivt når det brænder det det er lavet til istedet for biomasse. -Det er simpelthen ikke muligt at afbrænde biomasse ved samme temperaturer som kul eller gas, medmindre man forgasser biomassen først. Der kan så tilføjes at et gas fyret kraftværk som Skærbækværket er den type termisk kraftværk der udleder mindst CO2 per kW/h.

Bent

 • 9
 • 0

Fornuftig tale!

"Både ved mit arbejde med klimapolitik i EU-Kommissionen (1989-2006) og i Klimakommissionen (2008-10) har jeg (og samtlige kolleger) uden tøven anset biomasse for CO2-neutral. Punktum."

Dét er til gengæld temmelig skræmmende.

 • 5
 • 1

Enig.

For mig at se kan biomasse i princippet være tæt på CO2 neutral, men kun hvis fældning og transport kan ske energieffektivt, kun hvis arealet genplates, og kun efter en årrække da der ved fældning og genplantning optages mindre CO2 indtil den nye vækst har en vis størrelse.

Hele humlen i det her CO2 halløj er vel netop at fortiden er totalt ligegyldig, den CO2 er jo allerede optaget. Ellers tæller dinosaurerne også med, eller hvad?

Klimamæssig har jeg meget svært ved at se biomasse som andet en end blind vej, fuld af kraterstore huller man kan falde i og gøre tingene endnu værre.

 • 8
 • 0

Der er desværre meget som politikere mener og udtaler sig om der er skræmmende.........især ville det klæde dem at undlade områder som klima og energi i deres udtalelser.

De er så bange for vælgerne her i landet, at de ikke kan finde ud af vælge de rigtige løsninger, der ret beset er så lette at få øje på :)

 • 2
 • 4

For at illustrere hvor forskellig anvendelse af træ var gennem tiderne i så afgrænset kontinent som det europæiske:

I England var forbruget af træ til props (træ til afstivning af minegangene i kulminerne) i hele 1800 tallet så omfattende, at gavntræet blev nedprioriteret til stor skade for de engelske skove som de stadig ikke har indhentet. Kullet havde større værdi end træet.

Engelsk træhåndværk er selv i dag kun en skygge af hvad det var før kullet fik prioritet. Det gælder både træ til konstruktioner og møbler.

I Sverige var det produktionen af stangjern, der var Sveriges vigtigste indtægtskilde, at skovene blev reserveret som brænde til jernværkerne. Forbruget var så omfattende at svenskeren Urban Hjärne allerede i 1696 udgav ”En lijten Ækonomisk Sktifft om Wedsparende”, fordi manglen på skov nu var særdeles synlig. I sidste halvdel af 1700 tallet fik skovene større bevågenhed, da dampmaskiner supplerede de eksisterende vanddrevne savværker. Nu kunne der etableres mobile savværker, hvilket fik stor betydning for Sveriges træindustri.

Hele problemstillingen med de afledte effekter kan læses i ”Beskriftning på Ny Inrättning af Kakelugner Til Weds Besparing” fra 1767 af Overintendant Carl Johan Cronstedt og General Fabian Wrede fra.

I Tyskland havde man længe brugt hårdttræ som eg til bygningstømmer, så de besad ekspertisen i skovdrift da træ blev en mangelvare andre steder i Europa. Tyske forstfolk var uden sammenligning de førende i verden og blev efterspurgt i bl.a. Danmark.

Når Jørgen Henningsen i sit memorandum bruger udtrykket ”næppe generelle bæredygtighedsproblemer” specifikt på vedmassen fra skovdrift, er det en stærk forsimplet problemstilling der tangere politisering. Udtrykket ”imod al ny viden” er en fornærmelse mod vores intelligens.

Det kan med lethed dokumenteres, at viden om træ som Jørgen Henningsen postulere mangler, har været tilgængelig i de sidste 300 år.

 • 10
 • 0

EU’s brug af ”biomasse” gør indhugst i skovene i USA, hvor firmaet Enviva alene producerer 400.000 ton træpiller til eksport til Eurora. Miljøaktivister i USA er forargede over svineriet.

When you think about burning wood to heat your home, you might imagine a cozy fireplace, not a giant power plant. Unfortunately, utility companies in Europe are making massive investments to convert their power plants to burn wood—known as “biomass”—as a replacement for coal and other fossil fuels. This is despite the fact that recent research shows that burning whole trees in power plants actually increases carbon emissions relative to fossil fuels for many decades—anywhere from 35 to 100 years or more. It also emits higher levels of multiple air pollutants.

Læs fortsættelsen her: http://earthfirstjournal.org/newswire/2013...

 • 6
 • 1

Hele problemstillingen med de afledte effekter kan læses i ”Beskriftning på Ny Inrättning af Kakelugner Til Weds Besparing” fra 1767 af Overintendant Carl Johan Cronstedt og General Fabian Wrede fra.

...Som netop blev beordret af Gustav d.3.Adolf at konstruere en mere effektiv ovn til pøbelen. I dag kendt som "Cronspisen", mormor til det mange i dag kalder masseovne eller stenovne, og som stadig den dag i dag i høj grad kan tage konkurrencen op med de centrale enheder i effektivitet.

Thumbs up Johan

 • 4
 • 1

Det er dumt at Danmark nu er stor importør af biomasse. Det er klart ikke vejen frem. Lokal biomasse skal bruges lokalt og helst først efter at træet er brugt som værdifuldt materiale.

På sigt skal vi frem til et askefrit samfund hvor kun affald bruges til energiproduktionen på termiske kraftværker.

Inden man startede på import skulle man sikre at de lokale biomasse ressourcer blev brugt og helst ikke i brændeovne og pillefyr etc. med for dårlig udnyttelse og for mange farlige emissioner.

 • 6
 • 3

Med den nye forsyningssikkerhedsafgift har de historieløse beslutningstagere lagt grundstenen for en gentagelse af forarmelsen af skovene som for alvor blev synlig i 1700 tallet. Er oplysningstiden kun en historisk parentes i Danmark?

Al erfaring viser at lokal udnyttelse af træ som brændsel, som omhyggeligt er udviklet siden skovlovene blev vedtaget, på alle måder er den optimale. En massiv omstilling fra individuel fyring til centrale varmeværker vil lægge et enormt pres på skovene, som vi allerede nu ser uden for Europa.

Hvis vi renser al argumentation for politiske holdninger, er der stadig ingen fornuft i først at transportere brændet flere hundrede kilometer den ene vej, brænde det af i centrale kraftværker, for så siden at sende varmen flere hundrede kilometer den anden vej. Det er forrykt, og lighedspunkterne med tidligere tiders argumentation er uhyggeligt slående, men resultatet er forudsigeligt. Forarmelse af skovene.

Jeg har sagt det før, men skal gerne gentage det for de fatsvage: Skovenes fremtid står og falder med en forstlig forsvarlig drift. Det betyder at brænde er et biprodukt fra træindustrien. Det er træindustrien der sætter grænsen for hvor meget brænde der forsvarligt kan afsættes på markedet, men den grænse er langt fra nået i Danmark.

Anvendelse af newspeak som biomasse slører problemstillingen i de mangfoldige hensyn der møjsommeligt er opbygget i de europæiske skove i de sidste par århundreder, da træ som brændsel ikke er redningsplanken for verdensfjerne teoretikere der mangler en sag at gå op i.

 • 11
 • 0

Det er kun udgået træ der kan betegnes som co2 neutral, når et træ fældes udelukkende for at blive brændt af frigøres der co2 som ellers ikke blev frigjort, og træet stopper af naturlige årsager med at optage co2. Derefter tager det min. 50 år inden et nyt træ har optaget den samme mængde co2.

 • 3
 • 1

Nu har jeg ikke læst de mange indlæg, men har lyst til at erindre om, at når et træ er holdt op med at vokse - måske fordi det er fældet, så kan det være ligegyldigt, om man brænder det eller ej. Ved forrådnelse frigives CO2en også. Så kan man lige så godt lave noget Fjern-Varme med det. Varmedannelsen ved forrådnelsesprocessen er minimal, så det er da smart at koncentrere afgivelsen i kedler eller ovne.

 • 0
 • 4

@John Weber

Det er noges pokkers vrøvl du fremfører. Det er ikke kun biomasse fra de danske skover der er CO2-neutralt - på langt sigt. Vi kan sikkert blive enige om, at importeret træ (-piller) kun er CO2-neutralt, hvis eksportlandene dyrker skovene, som vi, altså ved genplantning. Og med korrektion for transport-CO2, naturligvis. . Men det er ikke kun "på langt sigt", men "her og nu", at der er CO2-neutralitet. Hvis vi fælder en del af træerne i et år, så vokser der samtidig tilsvarende gange flere træer, der tilsammen optager samme mængde CO2, som blev frigivet ved forbrændingen i år. I danske skove (og de fleste lande som vi evt importerer biomasse fra) genplantes der, så mængden af skov er konstant fra år til år. Altså er mængden af træ også konstant. Altså er der bundet samme mængde kulstof i træerne. Altså er der ikke frigivet CO2 til atmosfæren. Det burde være helt logisk, men enkelte har tilsyneladende den fejlagtige opfattelse, at der vil gå 50-100 år, før den frigivne CO2 igen er optaget !!! Og det er ikke tilfældet. Men ellers siger Erik Nørgaard det jo også udmærket i ovenstående indlæg.

 • 2
 • 2

Vi skal holde os fra biomasse, hvis der er brug for at bremse co2-udledningen op hurtigt og på kort sigt.

Hvis hele Danmarks energiforsyning blev lagt om til bio, vil det udlede langt MERE co2 end nu. Naturligvis kan co2'en på sigt blive optaget i nye planter, men det tager mange år, så vi skaber en pukkel på kurven nu ved at øge bioandelen.

Foklaringen ligger i co2-mængde pr. produceret energienhed, hvor biomasse er dårligt og naturgas (CH4) godt. Kun ét molekyle co2 hver gang, vi får energien fra forbrænding af et kulstof- og fire brintatomer.

Så selv om biomasse kan være co2neutral på langt sigt (ved sund skovdrift, kort transport og meget andet fornuftigt), er det en dårlig løsning for klimaet på kort sigt. Spørgsmålet er simpelthen, om vi har tid til at vælge den løsning.

Det svarer lidt til, hvis man er nødt til at katastrofeopbremse sin bil - så duer det ikke at tænke langsigtet på bremseklodsernes holdbarhed. Det er bare at vælge den løsning, der bremser hurtigst.

Skal vi nedbringe co2-udslippet hurtigt, skal energien derfor produceres med naturgas. Træ og biomasse skal (om muligt) høstes som hidtil og lægges på lager under forhold, hvor der ikke sker nedbrydning. Så optager nyvæksten stadig co2. Den lagrede biomasse kan så anvendes, når katastrofen på kort sigt er afværget.

 • 5
 • 1

Hvis vi fælder en del af træerne i et år, så vokser der samtidig tilsvarende gange flere træer, der tilsammen optager samme mængde CO2, som blev frigivet ved forbrændingen i år.

IKKE forstået!

 • 1
 • 2

Det er derfor det er CO2-neutralt. Træ vokser, dør og omsættes i naturen. Naturskov er følgelig co2 neutral og vil over tid afgive lige så meget CO2 som den optager. Derfor er det dyb fornuft at udnytte den mængde CO2, der er bundet i biobrændslet til energiformål. Den bundne CO2 frigives ganske vist hurtigere, men så bliver den da i det mindste udnyttet! Skovfolkene vurderer, at der pt. opspares mere end 100 mio. tons biomasse i form af ved i skovene indenfor EU! Problemet er i øvrigt, at skov er en levende organisme, som optager mere CO2, hvis den passes / dyrkes aktivt og dermed gror bedre. Jo mindre pleje, jo mindre vækst. Vækst er lig med opsamling af kulstof, som i form af træ kan udnyttes til mange formål - herunder energi. Dyrkning af skov og udnyttelse af de CO2 neutrale ressourcer giver tillige mange arbejdspladser 'lokalområdet' mens olie, gas og kul ikke betyder meget for beskæftigelsen relativt set.

Skovene indregnes som CO2 opsamler i de store regnestykker, men her glemmer man netop, at skov ikke er en statisk størrelse, og at skovens effekt ikke er konstant, men afhængig af, at man dyrker den, så den har en optimal tilvækst.

Det eneste rigtige er altså at opfordre til at bruge biomasse i så stort omfang, som det kan lade sig gøre inden for aktiv, bæredygtig skovdrift - og ikke at lægge gift ud for anvendelsen af biobrændsler ved at lægge afgifter på brugen - og dermed reelt favorisere de fossile brændsler, idet det bliver relativt mindre fordelagtigt at bruge biobrændsler.

Undskyld mig, men hvor er den sunde fornuft blevet af?

 • 2
 • 6

Et træ har først optaget samme mængde CO2 når det opnår samme størrelse og vægt den dag det erstatter forgængeren årtier forinden.

Ved at betragte træet som individ kan man med lidt god vilje godt argumentere for forsinkelsen i CO2 regnskabet, men det korrekte er at betragte træ som en bestand så længe vi taler om skov som en samlet organisme. Den korte version er, at når et træ fældes eller falder af anden grund, giver det plads og lys så nabotræerne forøger tilvæksten.

Kunsten består i at vide hvornår træet skal fældes så den samlede tilvækst er optimal. Hidtil har det været anvendelsen af gavntræet der satte standarden for optimal tilvækst, men hensynet til mangfoldigheden i udnyttelsen af skoven har løbende været justeret i århundreder.

Denne basale viden er total fraværende i samtlige nutidige beregninger jeg hidtil er præsenteret for som grundlag for politiske beslutninger for skovenes fremtid i energisammenhæng.

Det er dybt deprimerende at overvære hvad der udgiver sig for veluddannede og oplyste mennesker udgyder af lueforgyldt vås udelukkende baseret på ønsketænkning og politisk/religiøse holdninger.

 • 5
 • 1

@Anders Bangmann

1 kg naturgas har samme øvre brændværdi som 3 kg tør træ.

1 kg naturgas udleder 3,2 kg CO2 ved forbrænding. 3 kg tør træ udleder 5,5 kg CO2 ved forbrænding.

Naturgas har ikke store transport omkostninger regnet som CO2 ækvivalenter.

Naturgas der ikke kan udnyttes og sælges brændes som regel af ved oliekilden og regnes som affald.

Jeg er enig med dig at man bør se nærmere på naturgas/metangas.

@Ditlev Ditlevsen

CO2 er ikke et atom men et uorganisk biomolekyle.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 3
 • 0

Det er ikke deprimerende vås men deprimerende læsning når så mange kvalificerede mennesker kun tænker i udnyttelse af bioenergi og lader hånt om det faktum, at skal vi bibeholde lidt biodiversitet, så skal indstillingen til nødvendigheden af dødt ved i naturen ændres markant.

 • 3
 • 2

Vi løser ikke problemet med co2 udledningen ved at frigive mere co2 ved at afbrænde træ der ikke er færdig med at gro.

 • 1
 • 3

Hugsten af energitræ som flis var i 2011, 800.000 M^3 se http://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssi...

Hvis halvdelen er træmasse er det 400.000 M^3 med et energiindhold på 800 Gwh. HVis så 1/3 skal bruges til bearbejdning.

Eller det rækker til at dække 1,2 % af kraftværkerens forbrug i 2010 fra kul.

Det er selvfølgelig rart at vide at denne energi er bæredygtig når rasten hentes bag Ural-bjergene ved afdrift af enorme skovområder uden genplantning, og herunder at olie, gas og kul bruges som energi til at tørre træet.

Når træet så udleder 25 % mere co2 end kul så er miljøbelastningen markant, og stærkt tiltagende i forhold til kul i kraftværkerne..

 • 1
 • 0

"Det er desværre er relativt udbredt misforståelse, som naturligvis ikke er sand. Læs evt her http://www.reo.s-11.dk/data/archive/files/... For en let tilgængelig forklaring på hvorfor træ er CO2 neutralt.”

@Jakob

Hele Holgers Skjernings forklaring står og falden med begrebet stationaritet. Det er så en sandhed med modifikationer. Men uanset stationaritet eller ej er man nød til at at se på opholdstiden. CO2s opholdstid i skoven, i atmosfæren, i havet o.s.v.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 3
 • 1

Det tangere fedtspilleri at beregne kalorier og masse så facit passer til centrale varmeværker efter personlige præferencer. Et mere retvisende billede af CO2 optagelsen tegner sig når de danske skove er opgjort som en samlet masse. Den disciplin vil jeg anbefale overlades til skovens folk.

Bedre bliver det ikke af at vedblive at tale om biomasse som et samlet begreb i CO2 debatten. Det burde være indlysende at man ikke kan blande savsmuld og roetoppe i samme gryde, og så ekstrapolere til alle forhold.

For at bringe fakta på banen: Vedmassen i de danske skove er opgjort til ca. 74 millioner m3 ud fra skovtællingen i Danmark i 2000, som dengang var fordelt på ca. ca. 28 millioner m3 løvtræ og 45 millioner m3 nåletræ.

Tilvæksten i skovene i perioden 2000- 2009 beregnedes til at blive på godt 5.000.000 årligt, hvilket stadig holder nogenlunde her i 2013. For nuværende er hugsten ca. 2.000.000 m3 årligt. Kun en del af tilvæksten hugges og en del registreres ikke men efterlades i skovbunden.

Ud fra ovenstående, foruden fradag for stormfald, sygdom o. lign, anslås det at vedmassen i Danmark årligt forøges mellem 1 og 2 millioner m3.

Det skal dog bemærkes, at tilvæksten ikke er ligeligt fordelt. I de sidste godt 100 år har tilvæksten hidtil været stabil i løvskovene. Tilvæksten er først og fremmest sket i nåleskovene.

Efter stormfaldet i 1999., hvor de ramte arealer før stormen havde en fordeling af løv- og nåletræ på godt 10/90, tilstræbes det at de berørte arealer efter genplantning vil have en fordeling på ca. 66/34.

Restgruppen af affaldstræ som stammer og grene, bør reserveres som forsyning til de opvarmningsformer der har brænde som bedst økonomisk mulighed uden yderligere afgifter, hvilket er skræddersyet til de tyndt befolkede egne af landet, såfremt man mener Danmark er for alle og ikke kun indrettet til en snæversynet og egoistisk elite. Denne udnyttelse påvirker ikke den samlede forøgelse af vedmassen. Det betyder igen at CO2 optagelsen heller ikke forrykkes.

Ønskes fortsat en forøgelse af skovarealerne samt hensynet til biodiversiteten, er eneste farbare vej at kraftværkerne kun aftager affaldstræ fra træindustrien, og så indse at tilgangen til affaldstræ er afhængig af træindustrien.

De forhold, og de overvejelser der lå bag beslutningen om ændring af artsfordelingen i de danske skove, er totalt negligeret i Forsyningssikkerhedsloven som forventes implementeret i Danmark fra 2014. Det er værd at bemærke, at konsekvenserne af skovenes samlede omdrift efter kursændringen, forudsætter en betydelig længere stabilitet end en valgperiode.

 • 4
 • 0

For nuværende er hugsten ca. 2.000.000 m3 årligt. Kun en del af tilvæksten hugges og en del registreres ikke men efterlades i skovbunden.

For lige at få propurtionerne på plads og herunder at man så rigtig ikke kan bruge alverdens biomasse i kraft og fjernvarmeværker. EN roe eller energi-tang egner sig ikke til at fyres ind i Studstrupværkets kedler...

I 2010 indfyres 325 Pj i landets fjernvarme- og kraftværker og energiindholdet i de danske skoves årlige produktion af gavntræ er 14 Pj. Alt det biomasse man mener og tror der er til rådighed fra danske produktioner, det virker lidt som et fatamorgana

 • 1
 • 0

I 2010 indfyres 325 Pj i landets fjernvarme- og kraftværker og energiindholdet i de danske skoves årlige produktion af gavntræ er 14 Pj. Alt det biomasse man mener og tror der er til rådighed fra danske produktioner, det virker lidt som et fatamorgana

Det kan vi kun være enige om, så derfor er forsyningssikkerhedsafgift af træ rent fup, især hvis midlerne ligesom tidligere tiders afgifter blot forsvinder i en stor fælleskasse. De tilskud der gives fra fælleskassen, virker kun som narkotika, nemlig stærkt vanedannende. Hvis der ønskes varme fra de i overskudsproducerende vindmøller, er el-varme ligefor. Fjernvarmeværkerne kunne nøjes med el-varmepatroner, der aftager el når der er stort og billigt eloverskud. Biomassen fra skove bør kun forbeholdes til lokale mindre decentrale anlæg.

 • 1
 • 0

Vi pudser den grønne glorie ved at købe træpiller og samtidig pumpe fossiler op af Nordsøen, som egentlig betaler træpillerne. Der er kun to muligheder for at bevare troværdigheden: Vi kan bruge de oppumpede fossiler selv og stoppe importen af træpiller eller vi kan stoppe oppumpningen og basere os på træpiller. At pumpe fossiler op og samtidig selv overgå til træpiller er som en pusher der tager en kold tyrker, og så synes at alt er godt. Måske nogle bliver stødt af sammenligningen, men jeg finder den passende.

 • 3
 • 3

Hvis der ønskes varme fra de i overskudsproducerende vindmøller, er el-varme ligefor. Fjernvarmeværkerne kunne nøjes med el-varmepatroner, der aftager el når der er stort og billigt eloverskud. Biomassen fra skove bør kun forbeholdes til lokale mindre decentrale anlæg.

Hvis man virkelig ønsker Co2-neutral energi og ingen kul.. Mon så ikke det var mulig, når man bruger noget med 100 Pj biomasse årlig i form af halm,træ, affald og lidt biomasse til biogas.

Nu yder møller snart 40 % af landets el-forbrug. Når man har en teknologi som varmepumpen som kan minimum 3-doble strøm til varme. Det kan simpelthen ikke passe at det ikke kan gøres billigere end i dag og uden fossiler, for at yde landet den strøm og varme der er brug for, og herunder at der bruges mindre biomasse end det orgie, som løber af stablen i dag.

I store dele af året flyder der jo billig strøm fra nabolandes produktioner, hvorfor skal der så omsættes brændsler i Danmark, når man nu ønsker at minimere brugen af netop brændser...

 • 3
 • 0

Ønsker de danske politikere oprigtigt at være fossilfrit, samtidig med at opretholde nuværende levestandard uden at sende sorteper til Langbortistan, slippe de ikke for at overveje det unævnelige.

 • 0
 • 0

Ønsker de danske politikere oprigtigt at være fossilfrit, samtidig med at opretholde nuværende levestandard uden at sende sorteper til Langbortistan, slippe de ikke for at overveje det unævnelige.

Ved den nuværende møllekapacitet skal vi forvente omkring 13 Twh/år. Vi brænder noget med 29 Twh biomasse af på mange forskellinge måder, som i kraftværker med en middelmådig el-virkning på 40 %, ville kunne yde 13 Twh el.. Altså 26 Twh el og ved kraftværker uden fossilenergi, og vi forbruger 33 Twh el om året.. Mon ikke det skulle være inden for rækkevidde at forsyne de fjernvarmeværker som nu ikke skal brænde noget af, fordi brændslet omsættes til strøm, og herunder finde den sidste el-produktion.

 • 2
 • 0

Grunden til at de fossile brændsler, kul olie og naturgas ikke er CO2 neutrale, er at de bliver hentet op fra undergrunden, og dermed tilfører atmosfæren "ny" CO2, hver gang de bliver brændt af. Grunden til at træ er CO2-neutralt, er at energi fra træ er baseret på recirkulation af CO2, der allerede findes i atmosfæren. Atmosfæren bliver ikke tilført ekstra CO2 ved afbrænding af træ, modsat afbrænding af fossilt brændsel. Hvis man ikke bruger træet til energiformål (der samtidigt også erstatter fossilt brændsel, som så kan få lov at blive nede i jorden) vil træet rådne før eller siden, og dermed frigive sin CO2 til atmosfæren, til ingen verdens nytte. Det er derfor bedre at bruge træ til energiformål end at lade det rådne. Længere er den ikke. Så det virker det specielt, når, "tidligere medlem af klimakommissionen og toprådgiver i EU, civilingeniør Jørgen Henningsen," angives at gå ud med noget, der ifølge den måde Ingeniøren referer det på, er en påstand om at biomasse ikke er CO2 neutral. I øvrigt kan man argumentere for, at det er umuligt at forsinke væksten i atmosfærens CO2 nævneværdigt. For slet ikke at tale om at stoppe den. Det er påfaldende, at så mange tilsyneladende fortsat tror, håber, eller plæderer for, at det er muligt i en grad der batter klimamæssigt. Det globale behov for billig og dermed fossil energi er for stort – og det bliver ikke mindre i de kommende år, i betragtning af den globale befolkningstilvækst, og den globale velstandsstigning, der betyder større energiforbrug per menneske. Det tæller også, at de ikke fossile måder at producere energi på, er for svage og dyre til at kunne erstatte fossilt brændsel, hvis man tager i betragtning hvor stor en andel af Verdens energiforbrug der er fossilt - næsten det hele. Mange mennesker er med livet som indsats afhængige af de billigste energiformer der findes – de fossile - og der er vel ikke nogen der kan pege på billige og effektive CO2-netruale energiformer i horisonten, der vil kunne ændre på dette for alvor. Det er svært at argumenterer for at væksten i atmosfæren CO2 kan standses, endsige forsinkes nævneværdigt. Ligesom de tal, der er for, hvor meget det faktisk er lykkedes at begrænse væksten i CO2 hidtil, vel overhovedet ikke peger i retning af at dette skulle være realistisk - globalt set. Som er det eneste der tæller i den her sammenhæng. Atmosfæren er jo global.

 • 3
 • 4

Når Jørgen Henningsen påstår, at biomasse til opvarmning bør pålægges afgifter på linie med naturgas indtil der er etableret systemer der godtgør at biomassens CO2 udslip over tid bliver samlet op igen, afslører han en rystende manglende på basal viden om skovdrift. Omvejen over et administrativt led er ikke et system der sikre optimal udnyttelsen. Hans påstand er ikke bare nonsens. Det er nonsens på stylter.

Det er blevet godtgjort utallige gange, at CO2 udslippet løbende bliver opsamlet når vi taler om træ og træers vækst i europæiske skove, hvilket alle målinger og optællinger for længst har dokumenteret. Hold venligst kartoffelskræller, hundelorte og andet skrammel uden for beregningerne om skovdrift.

Træ til opvarmning kan med de nuværende skovarealer kun bidrage til varmebehovet, og det kun til en begrænset del af befolkningen. Systemet er for længst etableret optimalt med individuelle brændeovne tæt på skovene. Som det også for længst er dokumenteret, er der plads til yderlig udnyttelse uden det hverken belaster CO2 udledningen eller biodiversiteten.

Samtidig læser jeg at samtlige danske politikere ønsker oprettelsen af nye grønne job. Derfor virker det helt grotesk at indføre afgifter på brænde der dels lægger hindringer for udvikling af teknologien, og dels lægger gift for nye distributionskanaler som Lars Helbro så tydeligt har beskrevet.

Forsyningssikkerhedsafgiften er som skræddersyet til afvikling af grøn udvikling af skovdrift i Danmark.

Hvordan kan nogle tro at politikere med fine uddannelser, men reelt kun har erfaringer som au pair eller telefonsælgere er i stand til at drive, lede og forstå skovdrift. Forestil jer, det samme gjorde sig gældende inden for ingeniørernes kompetenceområder. Jeg skal venligst forbigå IC4, Polsag, Rejsekortet og andre pinligheder.

 • 3
 • 1

@Johan Det siges, at ægte udvikling, er afvikling af indvikling.

Nogen har formået at gøre dette spørgsmål lige så indviklet, som den omvej træ til varmeformål må gennemgå, når det undervejs skal knuses, tørres mekanisk, presses til piller, afbrændes i centrale enheder, og derefter pumpes ud til forbrugerne. Et i sammenligning kollosalt procesenergiforbrug. Dertil kommer varmetabet i distributionsledet.

Kun på en måde kan denne teknologi konkurrere med effektive individuelle ovne, nemlig ved en høj el-virkningsgrad og jordvarmeanlæg hos forbrugerne (dem der har ulighed for dette), men så kan det vist heller ikke blive meget mere indviklet og resourcekrævende, at få omdannet det gamle udtjente æbletræ til varme i stuen.

Fra pålidelig kilde i styrelsen har jeg iøvrigt fået at vide, at meningen med forsyningssikkerhedsafgiften på brænde er, at lempe på afgiften på procesenergiforbruget (=el-forbruget) på de centrale værker. Det kunne jeg så ikke få nogen forståelig forklaring på. Det var nok for indviklet.

Selv synes jeg det er enkelt nok. Dem der selv sørger for deres forsyningssikkerhed, skal betale til dem der ikke gør. Hvad den dybere politiske filosofi bag denne tanke så er, det skal jeg til gengæld ikke kloge mig på.

 • 4
 • 1

Der må være noget Jørgen Henningsen har misforstået, for i tidsskriftet "Mere Mad" udgivet af Landbrug og fødevarer kan man på side 23 i juni nummeret 2013 se den frermagende indsigtsfulde og teknisk begavede Anne Grethe Holmsgaard udtale: "Det handler om at komme i gang med at få investeret i 2G Biobrændstoffer. Vækstpotentialet er stort og det kan på sigt blive en lige så stor forretning som olie." Vi har da også erfaringer fra Inbicon anlægget i Kalundborg. I 2011 købte det iflg. regnskabet energi hos naboen, Asnæsværket, for 30 millioner kr.

Hvor meget ethanol de producerede ved vi ganske vist ikke, men ifølge Ingeniøren den 28.marts 2008 budgetteredes der med en årsproduktion på 4800 tons ethanol. Så alene energiudgiften var 6,25 kr per kg ethanol. Antager man at den gennemsnitlige energipris var 600 kr/MWh kan det beregnes, at Inbicon i 2011 øgedede den globale kuldioxidudvikling med 15556 tusind tons. Hvis altså produktionen gik som beskrevet i Ingeniøren 3 år tidligere. Så jo før alliancen mellem landbruget og Anne Grethe Holmsgaard bærer frugt, jo gladere skal vi være! Se i øvrigt http://www.reo.dk/images/files/pdf/Inbicon... om Inbicon og 2G Bioethanol.

 • 3
 • 0

De producerede 128.000 kg etanol i 2010 i følge deres miljøregnskab - og vist ikke mere i 2011 så talleter snarere 30.000.000/128.000 = 250 kr/kg i energiomkostninger

 • 0
 • 0

Energistyrelsen afholder biomasse-konference og har Power-Point oplæg på nettet. Se især Jannick H Schmidt, Uwe R. Fritsche og Alessandro Agostini http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/ved... Konklusion: Biomasse er IKKE CO2-neutral. Afhængig af kilde kan der være op til flere hundrede år før ”kredsløbet” er sluttet, dvs. i mellemtiden e der nettotilførsel af CO2- til atmosfæren.

 • 1
 • 1

Ved økologisk kornavl må stråene nødvendigvis pløjes ned for at udskyde det tidspunkt, hvor jorden er fuldstændig udpint.

Så de gode mennesker, der både vil være økologer og fossilfire har et problem. Forhåbentlig får de ikke lov til at smide et ukendt antal milliarder skattekroner i et 2 G ethanolprojekt i Maabjerg.

Men pessimisme er velanbragt, for der er indgået en særdeles uhellig alliance mellem landbruget og alle mulige uvidende fantaster om at producere bioenergi stort set uafhængigt af dennes pris og miljøbelastning.

Jeg hørte i søndags på radio 24-7 en diskussion mellem de 3 MEP'er Dan Jørgensen, Britta Thomsen og Morten Messerschmidt. Selv sidstnævnte, der både er begavet og velorienteret troede tilsyneladende at 2 G bioethanol er en god ide.

 • 3
 • 0

Niels Måske har DONG ikke målt den mængde damp de leverer - men bare antaget at der bruges for 30 mio kr. Det kan jo også være at prisen på Damp er meget høj. Hvis der nu er mangel på damp i perioder og det er nødvendigt at start en spidslast kedel på olie bliver dampen meget dyr, Og hvis det står i budgettet er de jo nødt til at skrive det på regningen - eller får de jo ikke deres tilskud fra energistyrelsen.

 • 3
 • 0

Fra Jørgen Henningsens memorandum: ”For biomasse fra étårige afgrøde er der ikke det store problem. CO2 fra dette års halm svarer til optaget i næste års.” – ja bortset fra faldet i jordens humusindhold, se maskinbladets leder ”Den brændte jords politik” – her … https://plus.google.com/u/0/photos/1027547...

og ”Indtil der er fundet en tilfredsstillende løsning, bør biomasse til opvarmningsformål afgiftpålægges på linje med naturgas.” - Ja men her gives der støtte … http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/inds... Konvertering af anlæg fra fossile brændsler til vedvarende energi, eksempelvis biomasse, varmepumper, solfangere, solceller, vindmøller og biogas

 • 1
 • 0

Europaparlamentet stemte forleden omkring fremtidens krav til biomasse. I den forbindelse udsendte Det Økologiske råd følgende pressemeddelelse:

”Afstemningen i dag er klart et skridt i den rigtige retning og vil betyde at vi i fremtiden får betydeligt bedre biobrændstoffer, der i højere grad leverer reelle CO2-reduktioner”, siger Jeppe Juul trafikmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Det åbner unægteligt nogle interessante muligheder. Hvad med at stemme om mere medvind på cykelstierne, eller stop for nye kræfttilfælde? Det er jo fantastisk man nu kan erstatte forskning og feldtforsøg foruden de tusindvis af løbende forbedringer at teknologierne med noget så indlysende som økologiske afstemninger.

 • 3
 • 0

Lidt sent at kommentere i denne tråd, men jeg har længe prøvet at finde en mail-adresse til Jørgen Henningsen, men forgæves. Derfor: Ganske kort: Brænde/træ fra reguleret skovdrift (som f.eks. i Danmark) er CO2-neutralt, bortset fra energien til fældning, transport, bearbejdning af træet. Derfor er det indlysende, at træ og træpiller, der er bearbejdet, tørret, transporteret (langt), m.m. - ikke er CO2-neuralt. Men det er FORKERT, når JH i sit Memorandum skriver, at der går en årrække, før de nyplantede træer har optaget samme mængde CO2, som bliv frigivet ved forbrændingen. Helt Forkert! Det er forklaret tydeligt på www.REO.dk under FAQ, - derfor her kun kort: Det er IKKE de små nye træer, der bidrager,men de øvrige træer i alle størrelser, der hvert år optager CO2 under hele væksten. Og hvis der hele tiden er lige meget skov, så er der naturligvis også HELE TIDEN lige meget bundet kulstof, - og derfor er der ikke udsendt CO2. - Fysikere kalder det en stationær tilstand, hvor alle variable (på årsbasis) er konstante. Så det er fint, at JH har erkendt, at ikke al biomasse er CO2-neutral, men dansk brænde/træ er ca. 94% CO2-neutral (hvis der går 6% af brændværdien til håndtering af træet. Jeg håber, JH læser dette. Jeg forklarede det for øvrigt i Jyllands-Posten den 5/12 -2014, fordi også Jørgen E Olesen har misforstået det. Håber at får svar fra begge de herrer!

 • 3
 • 0

Til Jørgen Henningsen: Jeg henviste til min forklaring i Jyllands-Posten, men det var den 9/12 (ikke 5/12). Undskyld! Hvis JH sender mig sin mailadresse, vil jeg meget gerne diskutere emnet, til vi er enige! - Jeg hedder: holger@skjerning.nu Jeg underviste i emnet i 15 år på DIA / DTU (Fysik og Energi)

 • 1
 • 0

Energistyrelsen afholder biomasse-konference og har Power-Point oplæg på nettet. Se især Jannick H Schmidt, Uwe R. Fritsche og Alessandro Agostini http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/ved... Konklusion: Biomasse er IKKE CO2-neutral. Afhængig af kilde kan der være op til flere hundrede år før ”kredsløbet” er sluttet, dvs. i mellemtiden e der nettotilførsel af CO2- til atmosfæren.

@Mogens Glimrende med link til indlæg fra biomasse-konferencen. Har du læst indlæggene eller var du der evt. selv ? Lige efter frokost havde Alessandro Agostini et interessant indlæg, som ikke på nogen måde støtter din konklusion. En af hans konklusioner lyder : "Re-growing the forest can actually reabsorb the CO2 emitted and become carbon neutral" Og det er præcis hvad der sker med biomasse fra danske, europæiske og nordamerikanske skove, hvor vedmassen i forvejen vokser kraftig.

 • 3
 • 0

Netto CO2 optaget i skovene er jo afhængigt af at der skoves uden afhugst heller ingen netto genvækst derpå er det jo heller ikke sådan at et træ ryger lige fra roden i ovnen, pilleværkerne kører nok året rundt ,medens hugsten i reglen er sæson præget , det afføder en lagring, derefter er der transporten og lagringen hos forbruger, og endelig er der den store del ,der er for godt til at brænde og derfor som tømmer lagrer kustoffet i århundreder summa sumarum er der nok i snit mindst et års forbrug på lager i systemet, det er et menneske skabt carbonlager der svarer til et års udledning af biomasse CO2, dette carbonlager kan politisk forstørres ved opbygning af strategiske lagre,hvis man virkelig vil co2 reduktionen det vil igen sige: genvæksten i den veldrevne skov er i fuld gang på stedet hvor træet stod, før det afgiver sin CO2 så skoven er forud for forbruget Biomasse afbrænding er ud fra det vel ingen dårlig ide og alt efter viljen får man via biologisk carbon capture/lagring nogle knapper at dreje på. men vil man? Keld

 • 0
 • 0

Det er kun udgået træ der kan betegnes som co2 neutral, når et træ fældes udelukkende for at blive brændt af frigøres der co2 som ellers ikke blev frigjort, og træet stopper af naturlige årsager med at optage co2. Derefter tager det min. 50 år inden et nyt træ har optaget den samme mængde co2.

Det gælder for træ der omdannes i skoven. Hvis træet skal anvendes til energiformål, så skal man medtage den energi, der medgår til fældning, håndtering, evt. flisproduktion, transport etc. etc. Når det medregnes så må man sige, at træ ikke er CO2-neutralt, det gælder kun ved urørt skov.

 • 0
 • 1

Så lige nu, at der igen er lidt liv i denne tråd. Per: Du har sikkert læst min kommentar fire pladser oppe. Der forklarer jeg, at dansk brænde er 95% CO2-neutralt. De ca. 5% skyldes, at håndteringen af træet normalt kræver fossil medvirken! - Det er vi enige om. Men du må meget gerne kommentere mit ræsonnement herover. Det er vigtigt, fordi jeg nu i 3 år har forsøgt at komme i kontakt med Jørgen Henningsen, der i sit memorandum afslører, at han ikke forstår det. Heller ikke Jørgen Olesen har forstået CO2-neutraliteten. Det er forklaret endnu grundigere på REO.dk under FAQ, hvor jeg rykket det op på 1. pladsen, så jeg bedre kan henvise til det. Hverken Jørgen H eller Jørgen Olesen har kommenteret det. Efter min mening er det ikke flovt at erkende en misforståelse, hvis man har den rette "forskerånd"! Jeg efterlyser hermed de to herres mail-adresser, hvis nogen kender dem. Jeg hedder: holger@skjerning.nu

 • 3
 • 0

Hej Holger Skjerning

Jeg mener du tager fejl? Jeg kender godt den pågældende tekst! Og den taler mod bedre vidende. Og bedre vidende er i dette tilfælde den reelle kulstofbalance. Den reelle kulstofbalance determinere at såfremt man udleder fire CO2 molekyler vil et CO2 molekyle optages i den terrastiske biomasse. Et CO2 molekyle vil optages af oceanerne. Og to CO2 molekyler vil ophobes i atmosfæren. Vel at mærke på den korte tidshorisont. Og overstående gælder både for grønne og sorte CO2 molekyler.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 1
 • 0

Det er forholdsvis let ud fra tilgængelige data at udregne, at kun halvdelen af den ved fossilafbrænding udledte kuldioxid ophobes i atmosfæren. Man kan så spørge: "Hvor hurtigt ville kuldioxidindholdet i atmosfæren falde, hvis vi holdt op med at afbrænde olie, kul og naturgas? Og hvilke konsekvenser ville det få for Verdens fødevareproduktion?"

 • 1
 • 0

Dødt træ eller "udgået træ" repræsenterer et kulstofdepot som reduceres ved brug af træ til forbrænding hvor kulstoffet flyttes fra træmassen ud i atmosfæren. Det har ikke noget at gøre med om den levende skovmasse er stabil dvs nyt træ kommer til i samme omfang som træerne dør af ælde eller fældning.

Hvis træ bruges til energiformål på bæredygtig vis dsv uden at øge atmosfærens CO2 indhold kræver det derfor at der i en periode tilplantes ny skov i et omfang der kompenserer for reduktionen i kulstof depotet i dødt træ - indtil der er balance eller - endnu bedre - er opnået en vækst af kulstof depotet i plantemateriale.

 • 2
 • 3

Hej Søren, Holger,Søren,Per og alle andre

Prøv nu at se, hvor stærkt det er at se på den målbare reelle og globale kulstofbalance, frem for hypotetiske lokale balancer der bygger på svage og forkerte antagelser om CO2 neutralitet.

Hvad er der sket i de ca. 5000 år der går før industrialiseringen. I den periode har menneskeheden stille og roligt udbygget landbruget med den konsekvens at halvdelen af jordens terrastiske biomasse er borte. Og dermed halvdelen af det terrastiske biokulstoffet. Denne proces har ikke ført til ophobning af CO2 i atmosfæren men uden tvivl har processen haft betydelige klimakonsekvenser f.eks. ørkendannelse i Sahara? Og den betydelige kulstofmængde er opløst i oceanerne.

Når biomasse anvendes til energi formål hvor kulstoffet omdannes til CO2 er det langt mere rimeligt at antage at ca. 1/4 af kulstofmængden opløses i oceanerne som bikarbonat, på den korte tidshorisont vel at mærke.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 1
 • 0

Per: Du har sikkert læst min kommentar fire pladser oppe. Der forklarer jeg, at dansk brænde er 95% CO2-neutralt. De ca. 5% skyldes, at håndteringen af træet normalt kræver fossil medvirken! - Det er vi enige om.

Holger, vi er enige, blot har jeg ikke angivet hvor store mængder fossil energi der er medgået til processerne. Importeret biobrændsel skal jo transporteres, der må være forholdsvis let at gøre det op. Urørt skov, herunder regnskovene, må siges at core CO2-neutrale, ligesom de er O2-neutrale. Ifølge Gaiateorien vil en øget skovbestand betyde at luftens iltindhold stiger, hvilket igen øger risikoen for skovbrande. At skov udsender en del metan har sikkert også betydning for klimaet, selv om det er i småtingsafdelingen. Vedrørende klimaet, så har vi haft 4-5 varmeperioder siden Istiden, hvor det har været højere temperaturer end i dag. Jeg undrer mig over, at ingen forskere har orket at undersøge, hvorledes disse varmeperioder har påvirket miljøet på kloden. Ingen tror vel på, at Isbjørnen uddøde i Holocæn, hvor vi her i landet havde subtropisk klima, med bla. sumpskildpadder mv. Men lad os få pålidelige regnestykker for biobrændsler mv., uanset hvad man mener om klimaet.

 • 1
 • 3

Man kan så spørge: "Hvor hurtigt ville kuldioxidindholdet i atmosfæren falde, hvis vi holdt op med at afbrænde olie, kul og naturgas? Og hvilke konsekvenser ville det få for Verdens fødevareproduktion?"

@Søren, Mht. det sidste, så vil der indstille sig en ny balance med lidt større lager af plantetørstof. I drivhuse gøder man ofte med CO2, det kan man ikke gøre i landbruget. En roe- eller majsmark i fuld vækst optager dagligt al CO2 i 100 m højde (det hørte jeg engang i et radioforedrag, jeg har senere regnet det efter. tallet passer) Det har planteverden fundet ud af, for rent fysisk kan det ikke lade sig gøre! Men selv om plantetørstoffet øges ved CO2-gødskning vil de tikke have nogen effekt, for der frigøres tilsvarende mere. Svaret på spørgsmålet er, at der produceres mere, hvis CO2-indholdet stiger. Det har man iøvrigt målt!

Mvh. Per A. Hansen

 • 3
 • 3

Man kan så spørge: "Hvor hurtigt ville kuldioxidindholdet i atmosfæren falde, hvis vi holdt op med at afbrænde olie, kul og naturgas? Og hvilke konsekvenser ville det få for Verdens fødevareproduktion?"

Det er et godt spørgsmål. Et simpelt svar kunne være at indholdet i luften ville mindskes med 2ppm om året. Vi udleder godt 4ppm men kun de 2 bliver, altså 2 opsuges. Hvis vi kun udledte 2ppm ville indholdet altså holdes konstant. Ved 600ppm i luften ville vi kunne udlede 3ppm. Med 4ppm udledning burde ligevægten opstå ved 800ppm indhold.

 • 2
 • 1

Hej Søren, Peter, Per - og især Jørgen Henningsen! Alt det, I skriver, om udsendelse af CO2 og delvis optagelse i verdenshavene er vi helt enige om. Min pointe handler - helt isoleret - om den misforståelse, som Jørgen Henningsen gentager gang på gang. Og det er en "fundamental" eller "fysisk" misforståelse, og den er derfor helt konkret: MIN PÅSTAND handler udelukkende om, hvorvidt træ (brænde) fra danske skove er CO2-neutralt (bortset fra bearbejdning, som jeg satte til 5-6%). Biomasse importeret fra fjerne lande er naturligvis mindre neutralt, og det har jeg skrevet helt tydeligt. Om misforståelsen: JH skriver stadig (også i sit memorandum), at de små nyplantede træer jo ikke kan optage ret meget CO2, og at der derfor går en årrække, før CO2-udsendelsen er genoprettet. Det er dette, der er HELT forkert, og jeg har forklaret det både "folkeligt" og fysisk, og så præcist, at alle burde kunne forstå det. Forklaret både her i på REO.dk under FAQ. Ingen - og slet ikke JH - har kunnet "skyde hul" i forklaringen! Den fysiske forklaring kan jeg gentage helt kort: I en reguleret skov som i Danmark, er der hele tiden (= hvert år!) lige meget træ, og derfor lige meget kulstof bundet i træerne... - altså er der ikke udsendt kulstof (CO2) til atmosfæren. Så enkelt er det. Og til Jørgen Henningsen: det er naturligvis ikke de søde små, nyplantede træer, der optager ret meget CO2, men de 30-50 gange flere (ikke fældede) træer, der hvert år vokser og optager præcis så meget CO2, som de afbrændte træer udsender. - Det kan også vises grafisk, men det kan jeg ikke her! Men det fysiske argument er jo det mest præcise.

 • 1
 • 1

I udgangspunktet er den samlede biomasse bundet i skov (levende som død) konstant. Den levende skov optager CO2, den døde skov afgasser CO2. Netto bevægelsen en nul og skoven repræsenterer et kulstofdepot.

Hvis vi i stedet for stille og roligt at lade det døde træ kompostere fjerner det til forbrænding øger vi afgasningshastigheden og reducerer depotets størrelse. Det er uanset at mængden af levende biomasse holdes konstant, dvs tilplantning matcher fældning/naturlig død. Det ikke længere debotbundne kulstof flyttes til atmosfæren som CO2. Effekten er altså på kort sigt en forøgelse af drivhuseffekten. På længere sigt indtræder en ny stabilitet hvor opsamlingen af CO2 er lige så stor som afgasningen men i tidsrummet mellem den tid det tog at kompostere langsomt og forbrænde hurtigt - sker der en vækst i udledninger på samme måde som ved forbrænding af fossiler.

Dertil kommer forurenende håndtering af træ til forbrænding. Det kan i princippet ske vha af VE - når vi kommer så langt.

 • 3
 • 2

Hvis vi i stedet for stille og roligt at lade det døde træ kompostere fjerner det til forbrænding øger vi afgasningshastigheden og reducerer depotets størrelse. Det er uanset at mængden af levende biomasse holdes konstant, dvs tilplantning matcher fældning/naturlig død. Det ikke længere debotbundne kulstof flyttes til atmosfæren som CO2. Effekten er altså på kort sigt en forøgelse af drivhuseffekten

Søren.

I det spil skal vi jo huske på at der gennem artier, ja århundreder er blevet brugt brænde fra skoven til energi. Det er ikke noget vi pludseligt begynder på. Det er ikke en ændring.

Om vi anvender biomasse I ineffektive ovne og pejse eller I effektive store anlæg, er CO2 regnskabet ligeglad med. Energiregneskabet er selvsagt ikke ligeglad.

Derimod vil der ske en forskydning, hvis vi ensidigt henter mere biomasse, uden at ændre drift af skovene. det vil til gengæld være en kortsigtet økonomisk plan, da skoven jo over tid leverer mindre og mindre mængde ved en sådan strategi.

Derfor er Holger Skjerning på rette spor lige hvad det her angår, nemligt at CO2 udslippet fra biomasse kun er forarbejdning, transport etc.

 • 4
 • 0

Jeg har skrevet at forudsætningen er når vi går fra naturlig skov til energiskov. Så siger du at al skov i forvejen er energiskov. Det kan gerne være og så er også jeg enig med Holger. Dog glemmer han - og du - at energiskove ikke i modsætning til f.eks. Amazonas er selvgødende men kræver tilførsel af kunstgødning. Og kunstgødning kræver fossil energi. For man gøder vist ikke med asken fra forbrændingen (?).

Jeg kender ikke det totale energi regnskab for brug af biomasse (skov) men der er mange rapporter om at majs til biofuel er et kæmpesvineri og på ingen måde bæredygtigt.

http://www.forbes.com/sites/jamesconca/201...

Der er ikke for at skifte emne men hvorfor skulle træ være så meget bedre?

 • 2
 • 1

En skov i Co2-mæssig balance er en skov hvor den gennemsnitlige tilvækst over tid udtages af skoven.

Et nyplantet areal i skoven vil vil starte med en lave vedtilvækst og en lav optagelse af co2 og øge sin co2-optagelse i takt med at den årlige vedtilvækst øges. Herunder vil svage og mindre træer de vil løbende udtages ind til skoven er en voksen skov med store træer som når de når sit 'optimum' fældes.

Det betyder at når man har en omdrift i skoven hvor træarealer med voksne træer de optager relativ meget co2 når massetilvæksten på disse voksne træer er meget stor, som reelt kompenserer for de nyplantede arealer som har en mindre årlig tilvækst.

Altså de enkelte skovarealer plantes til træerne vokser og de svage træer udtages og skoven når på et tidspunkt sin maksimale mulige størrelse og træerne fældes. Og når der for hele skoven sker en løbende omdrift af de arealer som plantes og fælles så er skoven til stadighed i ved-mæssig og co2-mæssig balance.

Men sådan foregår træpilleproduktion ikke.

I ØstEuropa, USA og Syd Amerika her placeres en stor træpillefabrik og alt træ i området omkring fabrikken lægges ned, og her sker der netop ikke en omdrift af skovens arealer. Det som sker er at hele skovens træmæsse lægges ned og brændes af i et fjernvarmeværk, og netto co2-opbygningen til atmosfæren er reel.

 • 0
 • 3

Det siger sig selv at hvis brug af biomasse til energiformål skal være CO2 neutral så skal tilvæksten være lig med afgangen. Nu siger du så at det er den ikke i bestemte lande Østeuropa, USA og Sydamerika. Jamen hvis du ellers har ret - så er biomasse ikke CO2 neutral i de lande.

Det hele handler om forudsætningerne.

 • 3
 • 1

Flemming, Søren og Niels: Ok, så er vi næsten enige. Skoven i balance kan beskrives på flere måder. Det vigtigste er, at den er i balance, hvis brænde/træ skal være CO2-neutralt. Jeg indrømmer, at der på længere sigt kan være behov for gødskning. Det giver en korrektion til vores ræsonnement. Men mig bekendt har det ikke hidtil været nødvendigt at tilføre gødning. - Har ikke hørt om det! Men jeg gentager, at det især er de herrer Jørgen Henningen og Co (fra klimakommissionen), jeg forsøger at råbe op, fordi de i nu mindst fire år har skrevet, "at de små nyplantede træer ikke kan optage ret meget CO2, og at balance derfor først opnås efter en lang årrække (30-50 år). Se det omtalte memorandum! Det er dette (sludder), der viser, at disse "eksperter" ikke har forstået det.

 • 1
 • 1

at de små nyplantede træer ikke kan optage ret meget CO2, og at balance derfor først opnås efter en lang årrække (30-50 år). Se det omtalte memorandum!

Jamen det kan de da heller ikke! Men hvis du fjerner Frisenborgskoven for at tilfredsstille Studstrups glubende behov for træ i bare efterårssæsonen så vil skovarealet netto flytte træmassens kulstof op i Atmosfæren som co2 og de nye træer vil langt fra optage så meget co2 som de gamle og udledningen vil mageligt være at finde i atmosfæren mange år frem i tiden indtil de små træer er vokset sig store. Hvis altså ikke en byggematador har set sit snit til at bebygge 10 % af skovarealet i den 'gunstige situation'......

 • 0
 • 2

Det tror jeg man er lidt ligeglad med i Hviderusland hvis der sendes hård vestlige valuta for træpiller.

@Niels Kunne du så ikke tage et smut til Hviderusland og forklare dem at de kan få mere vestlig valut ved at sælge træet til f.eks. konstruktionstræ For det er jo fakta

 • 3
 • 0

Flere faktorer spiller ind når skovenes CO2 regnskab skal gøres op, eksempelvis skovens alder, klimazoner og arterne for bare at nævne nogle få, men den bagved liggende årsag til at skovarealerne mindskes, er at vi bliver flere mennesker på jorden.

Det bør give stof til eftertanke, når man sammenligner FAO's opgørelse med befolkningsudviklingen.

Europa: Skovarealet i Europa inkl. Rusland viser en svag fremgang på 1,5 % i perioden fra 1990 til 2010. Den største tilvækst har fundet sted i Frankrig, Italien og Spanien. De nordiske skovarealer er vokset 3,8 % i 20-årsperioden, mest i Norge og Danmark med henholdsvis 10 % og 22 %.

Afrika: Det samlede skovareal i Afrika viser i hele perioden tilbagegang svarende til 10 % af det samlede skovareal. I de foregående 25 år blev skovarealet i Afrika reduceret med knap 14 %. De seneste tal bekræfter, at reduktionen i skovarealerne er fortsat i mindst samme tempo.

Nord- og Mellemamerika: Det samlede skovareal er stabiliseret på et niveau, der ikke har ændret sig over de seneste 15 år. Udviklingen i det Nordamerikanske skovareal har været dramatisk fra en reduktion på 25 % i de foregående 25 år til en stabilisering i de seneste 10 år (2000-2010), ikke mindst på grund af tilvæksten i USA.

Sydamerika: Det samlede skovareal i Sydamerika er reduceret med 8,7 % i 20 års-perioden. Fra en forholdsvis stabil periode i de foregående 25 år har reduktionen af skovarealet i Sydamerika været tiltagende i perioden 1990-2005 for så at bedre sig lidt i de seneste 5 år i perioden frem til 2010.

Asien: Det samlede skovareal i Asien viser et skift fra tilbagegang i skovarealet i perioden 1990-2000 til en tilsvarende vækst i 10-årsperioden fra 2000-2010. Udviklingen i Asien er bemærkelsesværdig, fordi det er lykkedes nogle lande at skifte fra reduktion i skovarealet til vækst. Set i forhold til de foregående 25 år, hvor det samlede skovareal blev 6,3 % mindre, er ændringen vendt til en vækst i skovarealet på næsten 3 % i den seneste 20-års periode.

FAO’s opgørelse over verdens skove viser, at de største årlige reduktioner af skovarealer sker i Afrika, Sydamerika og til dels i Oceanien.

Verdens skovarealer er reduceret med 135 mio. ha fra 1990 til 2010 – det svarer til ca. 3 %, men er, som vist, ikke ligelig fordelt.

 • 3
 • 0

Hej Holger Skjerning

Jeg vil utroligt gerne være enig med dig. Du er trods alt min gamle underviser i faget mekanik på det daværende IFAK på DTU, (det er nogen år siden).

Når du skriver at du er enig i at oceanerne optager CO2, tillader jeg mig at tage dig til indtægt for at den målbare globale kulstofbalance som beskrevet oven for er korrekt. Så er vi enige så langt.

Med hensyn til den lokale danske balance er jeg enig med dig i at såfremt man i skoven ikke høster mere biomasse end hvad der svarer til skovens tilvækst så er skoven i en stationær tilstand. Og balancen er IND = UD. Så langt er vi også enige.

Jeg håber vi blive enige om følgende: Den lokale stationære balance, set som en kulstofbalance, er der tale om en 'tilsyneladende CO2 neutralitet'. Når vi udleder fire grønne CO2 molekyler fra den danske skov, følge disse den globale målbare kulstofbalance som beskrevet ovenfor. Dvs. et grønt CO2 molekyle optages af skoven men for at den lokale balance, som vi jo kan iagttage også stemmer, må vi afstemme balancen med tre kulsorte CO2 molekyler som vi låner fra atmosfæren (hvor der jo er et stort overskud). Kan du tilslutte dig denne formulering?

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Peter: Jeg vidste godt, at vi kender hinanden fra gamle dage, og jeg er særdeles glad for enigheden i dine første 7 linjer. Men det sidste forstår jeg ikke, så jeg kan ikke kommentere det. Hvis det er vigtigt, må du uddybe det! Niels: Mine to første linjer var hentet fra det omtalte memorandum. Og jeg forklarede højere oppe, - og henviste til en grundigere forklaring på REO.dk/FAQ, at det naturligvis IKKE er de nyplantede træer, der optager den udsendte CO2, men den store mængde træer, der IKKE blev fældet, som hvert år vokser videre og optager den udsendte CO2. Det kaldes "en stationær situation", som PVH perfekt har beskrevet højere oppe. Konklusion: Konstant mængde skov, konstant mængde træ, konstant mængde bundet kulstof, ingen netto-CO2-udsendelse, = CO2-neutralitet. - Undskyld, at jeg hævede stemmen!!! (;-)

 • 1
 • 0

Konklusion: Konstant mængde skov, konstant mængde træ, konstant mængde bundet kulstof, ingen netto-CO2-udsendelse, = CO2-neutralitet. -

Men i energiskov fjerner man konstant udgået træ - og dermed næringsstoffer. Man udpiner jorden og tror alligevel man kan fastholde biomassevolumen. Hvordan kan du kalde den situation konstant.

Jeg kan også spørge: Hvorfor bruger man gødning i landbruget og hvorfor er landbruget en stor CO2 udleder?

 • 2
 • 3

Ja det kan jeg godt se, det er en fyldestgørende dokumentation for at der ikke nedlægges store skovarealer i Hviderusland og laves til træpiller for at blive sendt til vest

@Niels Til enhver tid lige så godt, som dine mange hovedløse beregninger uden valide forudsætninger. Men undskyld at jeg tiltroede dig faglig viden lige præcis på punktet vedr. træ. Troede at de år "ved maskinerne på savværket" havde givet lidt tilbage. Men omregn selv fra http://www.skovforeningen.dk/site/trae_pri... Vil du virkelig stadig påstå, at du ikke ved at det bedre kan betale sig for skovejerne at sælge træet som konstruktions- eller møbeltræ, frem for at flise det ? For så burde du tage en enkeltbillet til Hviderusland!

 • 6
 • 0

http://wunc.org/post/wood-pellet-industry-...

Citat; Whole trees are clearly being used at the Enviva wood pellet plant in Ahoskie. According to documents Enviva provided to Drax, about 80% of the wood used to make pellets at that plant come from hardwoods. At other plants in North Carolina and Virginia, that percentage is even higher.

 • 0
 • 2

Vil du virkelig stadig påstå, at du ikke ved at det bedre kan betale sig for skovejerne at sælge træet som konstruktions- eller møbeltræ, frem for at flise det ?

http://wunc.org/post/wood-pellet-industry-...

@Niels Virkelig er selvmål af dimensioner! Jeg troede du var bedre til engelsk? En lokal journalist laver en historie og glemmer at læse den verificerede version f.eks. i denne rapport http://blogs.usda.gov/2015/06/08/study-fin... Fra USA' landbrugsministerium

 • 2
 • 0

En lokal journalist laver en historie og glemmer at læse den verificerede version f.eks. i denne rapport http://blogs.usda.gov/2015/06/08/study-fin... Fra USA' landbrugsministerium

Altså en succes at nedlægge hele skove og så plante dem til igen. Men hvad med Timelacket hvor co2-en er lagret i Atmosfæren, ind til de nye træer er voksen.

Eller gå ind og lægge hele frisenborg skoven ned for at forsyne Studstrup og så plante nye træer. Måske er der en omdrift i andre skove men kulstoffet fra det skovareal er at finde i atmosfæren i mange år fremadrettet ind til de nyplantede træer er vokset sig store

 • 0
 • 4

Fra USA' landbrugsministerium

Det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Den eksplosive produktions af træpiller i f.eks. North Carolina det lægger i større og større grad beslag på hele træer simpelthen fordi der er ikke affald nok.

http://e360.yale.edu/feature/wood_pellets_...

Det er jo svært at konkludere at det ikke er hele stammer som bruges til træpilleproduktionen. se http://e360.yale.edu/slideshow/wood_pellet...

 • 0
 • 4

Det har ikke noget med virkeligheden at gøre

@Niels Det har muligvis ikke noget med din virkelighed at gøre :) Men det er som altid galt med dine forudsætninger og din evne til at vurdere forudsætninger og resultater. environment360 er en NGO organisation https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governme... Baseret på donationer svarende til den mening der udtrykkes i bl.a. den artikel du henviser til. At sammenligne med kvalitetsniveauet af informationer fra USA´s landbrugsministerium er næppe relevant. Mht. det viste foto, så ligner det unægtelig mest stammer fra udtyndede arealer. Og også i Danmark og Europa sker der jo i vækstperioden en udtynding i skovene for at fremme væksten af gavntræ.

 • 1
 • 0

Det har muligvis ikke noget med din virkelighed at gøre :) Men det er som altid galt med dine forudsætninger og din evne til at vurdere forudsætninger og resultater. environment360 er en NGO organisation https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governme... Baseret på donationer svarende til den mening der udtrykkes i bl.a. den artikel du henviser til. At sammenligne med kvalitetsniveauet af informationer fra USA´s landbrugsministerium er næppe relevant. Mht. det viste foto, så ligner det unægtelig mest stammer fra udtyndede arealer. Og også i Danmark og Europa sker der jo i vækstperioden en udtynding i skovene for at fremme væksten af gavntræ.

Forsyningsområdet her til Enviva fabrikken i Ahoskie http://e360.yale.edu/images/slideshows/wet... med omkring 30.000 Mio KM2. Det er usvigelig sikker at den samlede vedmasse mindskes i området når skovningsbelastningen er så massiv som den er til træpilleproduktionen, og det vil de næste mange år kun forværres og først når fabrikken om mange år lukker når trægrundlaget svinder ind først da indhenter de nyplantede træer opbygningen af træmasse og dermed optagelse af co2-en som i mange mange år netto vil være at finde i atmosfæren.

Altså den samlede træmasse i området vil mindskes massivt over de kommende år og via afbrænding i Europæiske kraftværker når kulstoffet fra træmassen nu er at finde som co2 i atmosfæren

 • 0
 • 3

Forsyningsområdet her til Enviva fabrikken i Ahoskie http://e360.yale.edu/images/slideshows/wet... med omkring 30.000 Mio KM2. Det er usvigelig sikker at den samlede vedmasse mindskes i området når skovningsbelastningen er så massiv som den er til træpilleproduktionen, og det vil de næste mange år kun forværres og først når fabrikken om mange år lukker når trægrundlaget svinder ind først da indhenter de nyplantede træer opbygningen af træmasse og dermed optagelse af co2-en som i mange mange år netto vil være at finde i atmosfæren.

Altså den samlede træmasse i området vil mindskes massivt over de kommende år og via afbrænding i Europæiske kraftværker når kulstoffet fra træmassen nu er at finde som co2 i atmosfæren

@Niels Hansen Du har utrolig svært ved at forholde dig til virkeligheden, endsige bare læse de links, som du selv lægger ud. Jeg ved godt det har knebet lidt med dit engelske før. Men prøv nu alligevel med denne udtalelse fra dit eget link:

The better wood will go to sawmills. Nobody is going to burn high quality timber. If wood is not used for fuel- those forests will still be logged and often the quality of the work is inferior because low value species and poor quality trees due to defect and disease are often left in the forest- which results in long term degradation of the forest.

 • 4
 • 0

Jeg ved godt det har knebet lidt med dit engelske før.

At nogle forskere og NGO-er udtaler sig som du så ikke er enig i, hvad har det med mit engelsk at gøre. At producenternes forening udtaler sig stik imod er der vel ikke noget nyt i.

The better wood will go to sawmills. Nobody is going to burn high quality timber. If wood is not used for fuel- those forests will still be logged and often the quality of the work is inferior because low value species and poor quality trees due to defect and disease are often left in the forest- which results in long term degradation of the forest.

Og stort set det samme som i USA-Landbrugsministeriets påstande, og i de certificater som DONG og andre laver med producenterne, skal det være overholdt.

Men de enorme mængder piller der produceres som så kun skulle komme fra spild fra gavntræproduktionen i form af afskær ved savværksproduktionen og grene og andet som opstår ved fældning i skoven, der vil simpelthen ikke være de mængder tilrådighed til træpilleproduktionen hvis det som det fremføres kun var spild fra den konventionelle produktion.

 • 0
 • 1

Fra https://www.dogwoodalliance.org/2015/06/un... We don’t need a complicated timber model to predict what will happen to Southern forests if the wood pellet export market continues to grow. We know exactly what happens to forests when markets expand. They disappear all around us. We have plenty of historical data documenting the rate and scale of forest cover loss and associated degradation of ecosystems when markets for wood expand. Increased logging and the conversion of natural forests to plantations across the South over the span of many decades have combined to create a fragmented landscape of clearcut forests and single species, intensively managed pine plantations. The wood pellet market will most certainly get us more of the same.

 • 0
 • 4

Et andet forhold er mange skovområder i NOrth Carolina her er træerne af så ringe en kvalitet at alle træer ender som træpiller, men hvis ikke det var for træpillerne så ville området aldrig være blevet rørt.

Se https://www.dogwoodalliance.org/wp-content...

Citat: Little remains but stumps and puddles in what was once a bottomland hardwood forest on the banks of the Roanoke River in northeastern North Carolina. The trees were turned into wood pellets for burning in power plants in Europe. (Joby Warrick/The Washington Post)

Og mon der i det hele taget plantes nye træer, i sådan et sumpområde.

 • 1
 • 3

Jeg synes også, at træstammerne på billedet ser ud til at være alt, alt for tynde til at være amerikansk gavntømmer ....

Ja nemlig og det er virkelig alarmerende for det er givet afdrift af store områder hvor træerne er af en for ringe kvalitet til tømmerproduktion hvorefter hele skoven nedlægges for at blive til træpiller. Og det er eller kan være fra vådområder som her hvor træerne gror meget langsom, og er dermed mange år om at optage den co2 som pillerne frigiver se https://www.dogwoodalliance.org/wp-content...

 • 1
 • 3

I 2013 var den samlede Amerikanske tømmerproduktion 12 mia Cubik fod = 330 mio m3, som modsvarer 165 mio ton tørt træ. https://www.statista.com/statistics/252703...

Når papirindustrien, spån- og Mdfpladeindustrien har aftaget deres del af overskuddet fra tømmerproduktionen i skoven hvor meget mon der så reelt er tilbage til træpilleproduktion, hvis altså man ikke skal overhøste på jomfruelig skov.

 • 1
 • 3

Er du ikke klar over hvilke træsorter der bruges til hvad? Tror du at man bruger "overskud" til cellulose ?

Norden: Papirindustrien bruger både overskud i form af flis fra nåletræsproduktionen i træindustrien og så udtages i skoven det såkaldte 3-metertræ i nåletræsskove som bruges i papirindustrien. Eller overskud fra fra nåletræsavværkerne går i høj grad til papirproduktionen.

Spånplade og MDF-plader kan laves af alle træfibre...

 • 1
 • 3

Norden: Papirindustrien bruger både overskud i form af flis fra nåletræsproduktionen i træindustrien og så udtages i skoven det såkaldte 3-metertræ i nåletræsskove som bruges i papirindustrien. Eller overskud fra fra nåletræsavværkerne går i høj grad til papirproduktionen.

Spånplade og MDF-plader kan laves af alle træfibre...

@Niels Og hvor mange nåletræer ser du på dine billeder fra North Carolina ?

 • 1
 • 1

Den samlede Amerikanske gavntræsproduktion er 165 Mio ton/år.

Det samlede engelske el-behov var i 2013, 347 Twh.

Ved et energiindhold på 5 Kwh/kg træ og en virkningsgrad på 40 % på et givent engelsk kraftværk som omsætter det Amerikanske gavntræ. Ja så kan den samlede skovede gavntræmasse i USA end ikke producerer det Engelske behov for strøm. Det vidner om hvor totalt tåbelig et projekt det er at brænde verdens skove af for at producere strøm, og at det er en teknologi som har tabt før den kommer i gang..

 • 0
 • 6

Hej Holger Skjering

Vores uenighed består i at antagelsen om at en skov i stationær drift, så medfører dette at der er tale om CO2 neutralitet. Min påstand er at denne antagelse er lodret forkert.

Den generelle balance ligning kan udtrykkes således: IND + PROD = UD + AKK

IND : emission af CO2 til atmosfærer

PROD : binding af CO2 i terrastisk biomasse

UD : optag af CO2 i havet

AKK : akkumuleret CO2 i atmosfæren

Hvis vi ser på den globale kulstof balance 5000 år tilbage og frem til industrialiseringen skete der ingen forøgelse af atmosfærens CO2 indhold. Men en stor del af den terrastiske biomasse forsvandt. Den globale kulstofbalance må derfor være :

IND + PROD = UD

Balancen er ikke stationær og derfor er der heller tale om CO2 neutralitet. Men begrænser man balancen til atmosfæren gælder der isoleret set for atmosfæren, at der er tale om stationær balance : IND – UD = 0

Efter industrialiseringen sker der en gradvis større og større ophobning af CO2 i atmosfæren især pga. afbrænding af fossilt kulstof. I den globale kulstofbalance betyder det at leddet AKK > 0 og den globale kulstofbalance nu er :

IND + PROD = UD + AKK

Balancen er ikke stationær og derfor er der heller ikke her tale om CO2 neutralitet.

Men for den lokale skov i stationær drift gælder den lokale balance : IND = UD og ser man isoleret på atmosfæren, er balancen også stationær : IND – UD = 0 men det er den globale kulstofbalance ikke, den lyder stadigvæk : IND + PROD = UD + AKK.

Det lokale tilfælde med tilsyneladende CO2 neutralitet indsat i den globale kulstofbalance:

IND = emission af CO2 fra afbrænding af træ (værdi f.eks. 4 grønne CO2 molekyler)

PROD = binding af CO2 i ny vækst (værdi f.eks. 1 grøn og 3 sorte CO2 molekyler)

UD = optag i havet (værdi f.eks. 1 grønt CO2 molekyle)

AKK = ophobet i atmosfæren (værdi f.eks. 2 grønne minus 3 sorte CO2 molekyler)

På overfladen ser regnskabet måske meget godt ud men går man lidt i dybden doneres der altså CO2 til havet eller oceanerne. Men det går godt fordi der er et stort overskud af CO2 (med fossilt oprindelse) i atmosfæren.

Definition:

Grønt CO2, kulstoffet har et højt indhold af C-14 ved emission (biogent carbon).

Sort CO2, kulstoffet har et lavt indhold af C-14 ved emission (fossilt carbon).

Konklusion.

Den begrænsede balance (f.eks. for atmosfæren alene) og den begrænsede lokale stationære balance er tilsyneladende CO2 neutral, men det er fordi at lokale begrænsede balancer kun er skygger af den større globale kulstofbalance. Her overser man oceanernes helt centrale rolle i kulstofkredsløbet.

Med venlig Peter Vind Hansen

 • 1
 • 0

Peter. Konsekvensen af dit udemærket indlæg er vel også at totalt stop af fossil afbrænding på bekostning af biomasse afbrænding, må være balance i kulstofmængden, der er i kredsløbet ?

 • 2
 • 0

Jeg vil da gerne prøve en gang til, hvis du evt vil læse bedre denne gang Hvor mange nåletræer der du på dine billeder fra North Carolina?

https://www.dogwoodalliance.org/wp-content... http://wunc.org/post/wood-pellet-industry-...

Før træpilleproduktion i North Carolina blev der skovet træ og alle dele af træet blev brugt til tømmer, spånplader, papir osv. Der var altså ikke noget overskud af træ. Nu kommer man så med en ny produktion som alt andet lige må virke i konkurrence med de forgående produktionssekmenter og der må sket et øget udbytte af skovene, når skovens forskellige trækvaliteter strømmer ned gennem de forskellige produktionssekmenter. Eller savværket går lidt hårde til stammerne for at lave mere flis fordi priserne på flis til træpiller er gode og det sammen når der fældes træ i skoven så flyder flere og flere stammer over i bunken med træ til træpiller fordi forretningen er god her.

Og det hele går selvsagt ud på at trække mere og mere træ ud aaf skovene i NOrth Carlolina for at lave træpiller til Europæiske kraftværker.

 • 0
 • 2

Før træpilleproduktion i North Carolina blev der skovet træ og alle dele af træet blev brugt til tømmer, spånplader, papir osv. Der var altså ikke noget overskud af træ.

@Niels Du kan nå det endnu i dag. Ud og gå en tur i en dansk skov. Og du vil opdage heller ikke her kan alle dele af træ bruges til tømmer, spånplader, papir osv.

Og skal vi så prøve for 3. gang. Hvor mange nåletræer der på dine billeder fra North Carolina?

 • 2
 • 0

Alt tømmer som findes i skoven kan bruges til Spåmpladeproduktion

@Niels Ok så tror vi på det. http://www.trae.dk/leksikon/spaanplader/ Men er der så brug for alt det til spånpladeproduktion ? Nej vel! Dine argumenter og svar giver ingen mening.

Og efter 3 forsøg kan vi nu konstatere, at du ikke har fundet nogen nåletræer på billederne. Så det var bare endnu en af dine "luftkasteller"

 • 3
 • 1

Langt den overvejende del af træproduktionen er Softwood (nåletræ) i USA så det er det nok også i North Carolina. Se Figur 9 http://www.fao.org/docrep/003/X4108E/X4108...

MDF og Spånplader står vel for 20 % af markedsomsætningen i USA, så ja pladeproduktionen optager langt overvejende sammen med papirproduktion alt det træ som ikke er gavntræ.

Herunder playwood = Krydsfiner kan også omsætte trækvaliteter af ringe kvalitet.

 • 0
 • 2

MDF og Spånplader står vel for 20 % af markedsomsætningen i USA, så ja pladeproduktionen optager langt overvejende sammen med papirproduktion alt det træ som ikke er gavntræ.

Men stadigvæk ingen nåletræer på billederne fra den konkrete fabrik !

 • 1
 • 1

Hej Flemming

Du skriver:

”Konsekvensen af dit udemærket indlæg er vel også at totalt stop af fossil afbrænding på bekostning af biomasse afbrænding, må være balance i kulstofmængden, der er i kredsløbet ?”

Ved det nuværende CO2 partialtryk på ca. 400 ppm optager oceanerne ca. 2,5 Gtons C. Tilsvarende bindes der i den terrastiske biomasse ca. 2,5 Gtons C. Og emissionen er ca. 10 Gtons C, dvs. der akkumuleres ca. 5 Gtons C i atmosfæren.

DVS.: IND + PROD = UD + AKK <=> 10 – 2,5 = 2,5 + 5

Det bør vel stå klart at flowet eller kulstofstrømmen er for stor? Dss. man kan ikke bare substituerer sort kulstof med grøn kulstof. Og 10 Gtons grøn C er jo ca. 1/3 af hele jordens primærproduktion. Der mangler simpelthen proportionalitet i balancen.

Læg mærke til at balancen består af fire koblede differentiale ligninger og data i denne model er helt specielt idet sort data farves til grønt data efter et antal gennemløb.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

hvis vi kunne opnå større enighed om hvad der er miljøvenligt og dermed få et mere fælles udgangspunkt. Her kunne f.eks. indgå noget om en resources genskabelses-hastighed og hvordan og i hvor høj grad den indgår i et eksisterende kredsløb og hvilke ændringer/påvirkninger vi kan acceptere her på kloden.

 • 0
 • 0

Morten: Dit ønske kan ikke opfyldes! - Jeg har nu diskuteret energi og klima i præcis 40 år - og undervist i det på DTU næsten lige så længe. I debatten kan vi IKKE blive enige om miljøvenligheden for de involverede energikilder. - Det ender altid i påstand imod påstand. To eksempler: Er brænde/træ CO2-neutralt? Er træpiller CO2-neutrale? - Det er forklaret grundigt på hjemmesiden REO.dk under FAQ. Det andet er kernekraften, hvor det er politisk holdning, der for den enkelte afgør, om man er positiv eller negativ. - Facts har ingen - eller meget lille - betydning. Om det første, kan jeg nævne at selv Jørgen Henningsen, som har skrevet det memorandum, der ligger langt oppe i tråden.. - afslører, at han (i afsnit 3), ikke har forstået begrebet CO2-neutralitet. Og værre: man kan ikke kontakte ham og få en udbytterig debat (eller snak) om emnet. Jeg har i 2-3 år søgt efter hans mailadresse - og spurgt en kollega fra Klimakommissionen om hans adresse: Nix, lukket land. Til Peter vind har jeg kun en "negativ" bemærkning: Da jeg så, at du inddrager optagelse af CO2 i havet, stod jeg af. Dansk brændes CO2-neutralitet har intet at gøre med, hvor meget, der opløses i havet.

 • 3
 • 0
 1. Verdens effektforbrug er ca. 15 TW, mod Danmarks godt 20 GW. Energistyrelsen opgav for nogle år siden des danske tilgang af biomasse til per år til ca. 155 PJ/år svarende til 5 GW. Kan nogen oplyse om Verdens tilgængelige biomasse ressource?

 2. Danmark udførte med Inbicon i Kalundborg et eksperiment med 2. bioethanol til mellem 900 mio og 1 milliard kroner. Se WWW.reo inbicon. I denne rapport er det på et meget mangelfuldt talmateriale forsøgt at gøre regnskabet op. Både mht. energi-, masse- og økonomisk balance. Konklusionen var klar. Ethanol produktionen kostede på alle måder mere end den gav. Jeg kan have regnet galt, og personerne bag Inbicon ville meget let kunne tilbagevise min rapport om Inbicon, hvis den er forkert, ved at fremlægge ordentlige regnskabstal. Dette er ikke sket selv om jeg talrige gange har efterlyst dem på Ingeniørens hjemmeside.

Min konklusion må være, at i hvert fald 2.g bioethanol er et dødfødt misfoster, uanset hvor meget biobrændstof bureaukraterne i Brüssel mener, vi skal blande i benzinen.

Jeg hørte for nogle år siden en samtale med en direktør for Novozymes og Danisco tale om enzymer til 2 g. bioethanol. Novozymes har ikke haft nævneværdig fremgang i salget af enzymer til energiformål, og Danisco solgte sig selv til DuPont.

PS. Jeg har lige analyseret produktions dataene for vind-og atomkraft i England, Tyskland og Frankrig i 2015 og 2016.

Den samlede vindkraftydelse i disse tre lande faldt fra 13,8 GW i 2015 til 13,4 GW i 2016 varierende mellem 44,8 og 1,3 GW i 2015 og mellem 45,0 og 0,9 GW i 2016.

Atomkraften faldt fra 64,8 til 60,3 GW, men yder dog stadig 4,6 gange så meget som vindraften, og så varierede den kun mellem 82 GW og 44 GW i 2015 og mellem 78 GW og 41 GW i 2016.

De svenske og finske atomkraftværker har med en forbløffende stabilitet i denne vinter leveret tæt på henholdsvis godt 9 GW og 2,7 GW. Den danske vindkraftydelse faldt fra 1612 MW i 2015 til 1452 MW i 2015.

Og så hører vi dagligt, at vindkraften nu har oversteget atomkraften. Og lige - til overraskelse for ingen - glemt at tilføje, at det kun er den installerede kapacitet, der er større end atomkraftens.

 • 2
 • 2

Jeg så lige, at denne debat dukker op igen! Jeg vil blot tilføje, at Jørgen Henningsens Memorandum, hvor har erkender, at han tog fejl vedr. biomasses CO2-neutralitet ... - det skal han læse igen og tænke sig grundigt om - så vil han erkende, at han igen har taget fejl! Helt kort, så er dansk træ og flis ca. 95% CO2-neutralt (de 5% skyldes brug af olie ved fældning, m.v.). Det fysiske bevis er yderst simpelt: DK har hele tiden lige meget skov, derfor lige mange træer i alle størrelser. Derfor er der bundet samme mængde kulstof (C) i skovene hele tiden - og ALTSÅ kan der ikke - totalt set - være frigivet CO2 til omgivelserne. Jørgen Henningsen opfordres til her at forklare, hvor han ikke mener, at det er korrekt???

 • 8
 • 1

Helt kort, så er dansk træ og flis ca. 95% CO2-neutralt (de 5% skyldes brug af olie ved fældning, m.v.).

Helt kort så er langt den overvejende del af det træ som brændes af fra de danske skove co2-belastende. Der fældes 4,3 mio. M3 træ i de danske skove årligt og ca. 2,3 mio. m3 heraf er gavntræ. En normal skovdrift hvor driften af skoven sigter på at optimere skovens træ til gavntræ her ville de 2,3 mio. m3 gavntræ ca. afgive 0,6 mio. m3 energitræ, enten fra topender i skoven eller restprodukter fra spånpladefabrikkerne, savværkerne eller fra papirinudstrien.

Så der er noget med 1,4 mio. m3 træ som de danske skove må afgive til energiformål eller som ene og alene udtages med det formål at brænde træet af. Regenringen etablerer nu en skovfond som skal virke til at der opbygges træmasser i nye skove som repræsenterer en mikroskopsik det af det træs evne til at holde co2 som vi udtager af de bestående skove for hovedløs bare at brænde af. Eller dette træ vi overvejende brænder af, kunne med fordel være blevet i skoven og have lagret co2'en som kulstof i træmassen, i stedet for at blive brændt af og herved flytte kulstoffet op i atmosfæren som co2.

 • 1
 • 10

Niels: Du læser ikke det, jeg påstår, og jeg fastholder: Brænde og flis leverer ca. 7% at vores energiforbrug, og det er helt nonsens at påstå, at det "alene udtages med det formål at brænde det af"! - 7 % er faktiks meget, faktisk omtrent lig med energien fra vores 6000 vindmøller. At skoven også leverer gavntræ er fint, men det leverer jo ikke den energi, vi diskuterer! Læs igen min forklaring i Jyllands-Posten den 29/8: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE... og vend tilbage, hvis du derefter ikke er enig. - Jeg kan uddybe det, hvis du ønsker det.

 • 6
 • 0

Helt kort så er langt den overvejende del af det træ som brændes af fra de danske skove co2-belastende. Der fældes 4,3 mio. M3 træ i de danske skove årligt og ca. 2,3 mio. m3 heraf er gavntræ. En normal skovdrift hvor driften af skoven sigter på at optimere skovens træ til gavntræ her ville de 2,3 mio. m3 gavntræ ca. afgive 0,6 mio. m3 energitræ, enten fra topender i skoven eller restprodukter fra spånpladefabrikkerne, savværkerne eller fra papirinudstrien.

@Niels Det er noget svært at finde ud af hvilke indlæg fra din side vi skal regne med. I en anden tråd dokumenterer du selv, hvad flere andre også har fremlagt https://www.skovforeningen.dk/media_catego... Skovejeren får omkring 425 kr/m3 for tømmer og kun omkring 225 kr/m3 for flis. Der er altså et helt klart økonomisk incitament til IKKE at producere flis, hvis træet kan afsættes til anden side.

 • 7
 • 1

Niels: Du læser ikke det, jeg påstår, og jeg fastholder: Brænde og flis leverer ca. 7% at vores energiforbrug, og det er helt nonsens at påstå, at det "alene udtages med det formål at brænde det af"! - 7 % er faktiks meget, faktisk omtrent lig med energien fra vores 6000 vindmøller. At skoven også leverer gavntræ er fint, men det leverer jo ikke den energi, vi diskuterer! Læs igen min forklaring i Jyllands-Posten den 29/8: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE... og vend tilbage, hvis du derefter ikke er enig. - Jeg kan uddybe det, hvis du ønsker det.

Holger

Hvis kun man tager de ældre træer ud af en skov som står til at rådne så stiger vedmassen i skoven og atmosfærens co2 bindes i skovens træer som co2.

Udviklingen for de svenske skove se

image011dd~0.png

Ret simpelt når man lader være med at udtage skovens tilvækst så forbliver træet i skoven og opbevarer atmosfærens co2 som kulstof i vedmassen.

Og netop derfor er langt den overvejende del af det træ der brændes af i DK ekstrem co2-belastende, når træet kunne blive i verdens skove og her opbevarer co2 som kulstof i vedmassen.

 • 0
 • 10

Som Niels skriver i en anden tråd, så er der langt flere kubikmeter pr hektar at sælge ved at lave det hele til flis. Den reelle sammenligning er naturligvis nettoindtjening pr år pr hektar, og der må flisproduktion være ulige meget mere lukrativ.

 • 1
 • 5

Den reelle sammenligning er naturligvis nettoindtjening pr år pr hektar, og der må flisproduktion være ulige meget mere lukrativ.

Når man i et russike skovområde laver en træpillefabrik som bruger skove i 100 Km radius som forsyningsområde. Her er man da total ligeglad med om man fælder stor bekostelige træstammer som kunne indbringe mere ved at sælges som gavntømmer. Man fælder rub og stub og det eneste som sætter indtjeningsbegrænsningen er mætningen på afsætningssiden. Og den er jo uudtømmelig med flere og flere fjernvarmeværker i DK som skal brænde træ.

 • 1
 • 9

Nu skal vi død og pine være CO2 neutrale, så man kan spørge hvor vores energi så skal komme fra når sol og vind ikke lige leverer? Nogle mener så at biomasse bør beskattes mere, men det skaffer ikke umiddelbart mere sol og vind, men gør gas og kul mere attaktivt. Vinden blæser ikke mere fordi biomasse bliver beskattet. Jeg ved heller ikke om det ændrer på vindmøllenaboernes uvilje.

 • 1
 • 9

Niels: Selvfølgelig vokser C-indholdet i skoven, når træerne vokser videre. Men det er ikke det, vi diskuterer. For så får vi jo ikke det ønskede brændsel til kraftværker (og brændeovne). Og så skal energien komme fra andet brændsel, som så kan være kul, gas eller importeret el. Og så er skovdyrkningen ikke længere den "stationære proces", som er udgangspunktet for debatten. Jeg har (efter en forespørgsel) beregnet, hvad der sker, hvis vi fra 2020 i 10 år slet ikke fælder og i stedet får energien fra kul. - Jeg gættede på, at det ville være skadeligt - klimamæssigt! Men til min overraskelse var det stadig CO2-neutralt! - Den frigivne CO2 fra kullene var præcis samme mængde, som træerne optog, hvis de voksede videre i 10 år med SAMME CO2-optag/år som de gennemsnitligt optog i de 50 år, de før var vokset. Jeg sender gerne beregningen, hvis det ønskes. Jeg hedder: holger@skjerning.nu PS. dette kan dog ikke fortsættes i længere tid, da træerne bliver for gamle.

 • 5
 • 0

Hej Holger Skjering

Du skriver:

"Jeg har (efter en forespørgsel) beregnet, hvad der sker, hvis vi fra 2020 i 10 år slet ikke fælder og i stedet får energien fra kul. - Jeg gættede på, at det ville være skadeligt - klimamæssigt! Men til min overraskelse var det stadig CO2-neutralt! - Den frigivne CO2 fra kullene var præcis samme mængde, som træerne optog, hvis de voksede videre i 10 år med SAMME CO2-optag/år som de gennemsnitligt optog i de 50 år, de før var vokset."

Når du nu er begyngt at regne så prøv også at beregne hvad udledning af carbondioxid er hvis man brænder naturgas af i stedet for kul. Jeg tror resultatet vil overaske dig.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 6
 • 3

Hej Jakob

Du skriver: "Det burde være alment kendt for os der arbejder med energi. Afbrænding af naturgas udleder kun godt halvt så meget CO2 som afbrænding af kul."

Så langt er vi enige.

Kan vi så også blive enige om at naturgas udleder halvt så meget carbondioxid som træ? Og at man således kan vinde tid ved at lade skorven stå som er en af forudsætningerne i Holgers beregning?

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 4
 • 2

Kan vi så også blive enige om at naturgas udleder halvt så meget carbondioxid som træ? Og at man således kan vinde tid ved at lade skorven stå som er en af forudsætningerne i Holgers beregning?

@Peter Nej det kan vi ikke, fordi naturgas - måske - kan gendannes over millioner af år. Mens træ typisk kan fra 0 til 50 år. samlet set udleder træer således ikke mere CO2 end der optages under væksten Udfasning af fossile brændsler omfatter således også naturgas, så et skifte fra kul til naturgas er et skridt i den rigtige retning, men lige som biomasse kun en overgangsløsning

 • 4
 • 2

Hej Jakob

Så kan jeg konstaterer et vi er uenige! Det er jo et valg om strategier.

Men jeg har et spørgsmål, hvilken teknologi skal være back up på sol og vind når biomasse åbenbart skal udfases?

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

PS Jeg flytter lige tilbage oprindelige overskrift.

 • 4
 • 0

Men jeg har et spørgsmål, hvilken teknologi skal være back up på sol og vind når biomasse åbenbart skal udfases?

@Peter Her taler vi kun reserve- og spidslast, hvilket stadig kan være biomasse, biogas, hydro og udlandsforbindelser. Evt vil der også komme mulighed for synfuel eller lignende.

p.s. jeg konstatere at EU, FN og senest og regeringens forudsætninger i Klimaloven er i overensstemmelse med min vurdering af biomasse

 • 5
 • 1

@Peter Her taler vi kun reserve- og spidslast, hvilket stadig kan være biomasse, biogas, hydro og udlandsforbindelser. Evt vil der også komme mulighed for synfuel eller lignende.

Ja når man ikke har nogen realitetssans! Vi har brugt hele formue på at ødelægge landets kraftværkers el-produktionsevne og så konvertere dem til biomasse så de yder mindst mulig strøm af brændslerne og maksimal fjernvarme..

Hvem skal betale!

Og hvor skal strømmen komme fra til Synfuel da det er svært at få økonomi i produktionen, når kun overskuddet fra møllerne skal drive denne produktion.

Og den biogas der er tilrådighed der er brugt indtil flere gang til transport, den petrokemiske industri, spidslast kedler i fjernvarmesektroen og som procesenergi i industrien.

 • 0
 • 6

Og så skal energien komme fra andet brændsel, som så kan være kul, gas eller importeret el.

Holger

Måske i stedet for at bruge 325 mio i Brønderslev til et nyt fliskraftværk for at Brænde 150.000 MWh flis for at yde 140.000 MWh/år fra et nyt innovativt fliskraftværk som virker sammen med solvarme.

Det er 78.000 kr pr. husstand.

Ved køb af 4000 Anlæg til byen koster 5 KW som den luft/vand 19.000 kr. plus moms se

Udklip~11.png

Byen har i dag et nettab på 24 % i nettet. Så der skal afsættes 106.000 MWh i boligerne som kræver 35.000 MWh el til varmepumpen ved cop3, som overvejende kan komme fra møllerne og eller aftage de øvrige fjernvarmeværkers spildproduktion af strøm.

 • 3
 • 9

Til Holger Skjerning og Jakob Rasmussen

Jeg plejer at være meget enig med jer begge vedr. bio-energi/ biomasse, men er det bestemt ikke i alt det, I skriver herover.

Holger:

1) Jeg mener, at det er misvisende at tage udgangspunkt i fældning af skove, der (netto) stadig akkumulerer kulstof i gennemsnitligt omfang. Også når den primære hensigt er produktion af gavntræ, lader den kloge (og ikke likviditetsmæssigt pressede) skovejer naturligvis skoven vokse videre indtil opbygningen af vedmasse (og kulstof) klinger væsentligt af. Og det spiller en yderligere forsinkende rolle, at hverken skovarbejdere, maskiner eller nye træer er gratis.

2) Jeg er enig i og sætter stor pris på din vedholdende indsats for at forklare, hvorfor man sagtens kan hente den årlige kulstoftilvækst ud af skovene uden, at der bliver er tale om såkaldt "klimagæld", - fordi større systematisk plejede skovområder selvfølgelig - et givent år - skal betragtes under ét. Men når det kommer til at vurdere klimaeffekten af energiudnyttelsen af sådan "kulstof-pulje-neutralt" opnået træbrændsel (evt regnet som netto CO2e), mener jeg, at du glemmer noget meget væsentligt, der er CH4- emissionen fra dødt organisk materiale, der rådner i skovbunden. Når den aldrende skov naturligt nærmer sig kulstofmæssig ballance (opteget = afgivet), kan klimaeffekten af CO2 + CH4 fra forrådnelsesprocesserne således blive mere end dobbelt så stor som klimaeffekten af skovens fortsatte optag af CO2 fra atmosfæren. Det betyder formentlig også, at skovene - set ud fra et rent klimasynspunkt - bør fældes og genplantes mindst ligeså tidligt som ved hidtidig økonomisk optimal kommerciel skovdrift og specielt er et øget omfang af "urørte" skove en - mildt sagt - elendig klimaløsning.

og Jakob:

3) I betragtning af både det ovennævnte, og behovet for at gøre noget - bl.a. ligeledes klimamæssigt - fornuftigt ved mange andre - formentlig ligeledes varige(!) - organiske restproduktstrømme (som f.eks. halm, biogasrestfibre, spildevandsslam og div. andre kommunale og industrielle organiske restprodukter), - hvordan kan du så mene, at "biomasse" kun er en overgangsløsning og kun til spids- og reservelast? - Hvilke andre VE-/langtids-el-lagringsteknologier ser du kunne levere back-up til vindmøller og solceller billigere og gerne ligeså forsyningssikkert som (økonomisk rationelle) centrale kraftvarmeværker, der i høj grad fyres med lokalområdernes - gennemsnitligt set - billige og bortskaffelseskrævende organiske restprodukter? - Jeg forestiller mig, at sådanne fremtidige værker - med brændselsfleksibel og askerecirkulerende forkoblet forgasning - f.eks. producerer i årets 4000 - 5000 el-prismæssigt dyreste timer og at værkerne opnår betydelige "ekstraindtægter" for a) levering af forsyningssikkerhed/stand-by, b)restvarme, c) recirkulation af termisk oprenset og kompakt næringsstofrig aske, d) levering af (effektivt kulstofdeponerende og potentielt jordforbedrende) "biokoks", og e) undgåelse af stærke klimagasser fra (alternativ) udrådning i det fri. Måske er der endda lidt "penge i" røggassens CO2-indhold og dette især, hvis der køres på en blanding af O2 og recirkuleret CO2, (hvilket vi med held gjorde under to forsøg med LT-CFB forgasseren på Risø i det forgangne år). Og hvis den årlige drifttid behøves udvidet, kan driften (som ligeledes afprøvet experimentelt) forskydes imod produktion af pyrolyseolie og biokoks eller methanol.

4) Jeg finder det absolut interessant at udvikle og demonstrere dansk teknologi til fremstilling af biomassebaserede synfuels/kulbrinter, men mest til brug på alligevel/billigt forekommende rene danske CO2-kilder (som biogas og oxifuel-røggas) og derudover mest til teknologieksport. For i modsætning til el og varme vil sådan opnåede kulbrinter med tiden formentlig kunne importeres billigere fra klodens meget skovrige områder og/eller i form af elektrobrændstoffer baseret på ultra billig solcellestrøm nærmere ækvator. Tankskibe kan fleksibelt lægge til kaj, hvor brændstofferne måtte kunne købes billigst, og der for tiden måtte være fredeligt nok, medens det er langt mere problematisk f.eks. at hente billig solcellestrøm via HVDC-kabler fra udvalgte lokaliteter i Nordafrika.

 • 4
 • 0

3) I betragtning af både det ovennævnte, og behovet for at gøre noget - bl.a. ligeledes klimamæssigt - fornuftigt ved mange andre - formentlig ligeledes varige(!) - organiske restproduktstrømme (som f.eks. halm, biogasrestfibre, spildevandsslam og div. andre kommunale og industrielle organiske restprodukter), - hvordan kan du så mene, at "biomasse" kun er en overgangsløsning og kun til spids- og reservelast? - Hvilke andre VE-/langtids-el-lagringsteknologier ser du kunne levere back-up til vindmøller og solceller billigere og gerne ligeså forsyningssikkert som (økonomisk rationelle) centrale kraftvarmeværker, der i høj grad fyres med lokalområdernes - gennemsnitligt set - billige og bortskaffelseskrævende organiske restprodukter? - Jeg forestiller mig, at sådanne fremtidige værker - med brændselsfleksibel og askerecirkulerende forkoblet forgasning - f.eks. producerer i årets 4000 - 5000 el-prismæssigt dyreste timer og at værkerne opnår betydelige "ekstraindtægter" for a) levering af forsyningssikkerhed/stand-by, b)restvarme, c) recirkulation af termisk oprenset og kompakt næringsstofrig aske, d) levering af (effektivt kulstofdeponerende og potentielt jordforbedrende) "biokoks", og e) undgåelse af stærke klimagasser fra (alternativ) udrådning i det fri. Måske er der endda lidt "penge i" røggassens CO2-indhold og dette især, hvis der køres på en blanding af O2 og recirkuleret CO2, (hvilket vi med held gjorde under to forsøg med LT-CFB forgasseren på Risø i det forgangne år). Og hvis den årlige drifttid behøves udvidet, kan driften (som ligeledes afprøvet experimentelt) forskydes imod produktion af pyrolyseolie og biokoks eller methanol.

@Peter Jeg tror ikke vi er så uenige. Som du kan læse, så ser jeg fortsat biomase som væsentlig del af det samlede energisystem. Men kun i perioder hvor sol og vind ikke kan levere nok. (+ at der stadig vil være behov for affaldsforbrænding) Jeg ser dermed også fortsat behovet for kraftvarmeværker, og er meget forbeholden overfor at Energinet ikke i større grad søger at sikrer indenlansk kapacitet/forsyningssikkerhed, når der p.t. faktisk er mulighed for det. Der er ikke tilstrækkelig mængde af restprodukter til hele landets forsyning hele året , (eller for den sags skyld biomasse til at hele verden kan gøre, som Danmark har gjort indtil nu) Derfor må der skaffes andre energikilder, og her er sol og vind i Danmark billigst og hurtigst. (andre steder kunne atomkraft være en mulighed) Det kunne dog meget vel tænkes, at f.eks. nogen halmfyrede værker kunne være i drift reletivt mange timer om året. Carbon capture er en interessant teknologi, som jeg forventer er i drift inden 10 år. I første omgang dog nok i forbindelse med affaldsforbrændingsanlæg, fordi man her har større sansynlighed for drift hele året

 • 3
 • 1

Holger har ret i sine betragtninger over skovdriften, på global plan må skovens CO2-regnskab nok sættes til nul, hvis man kun regner med CO2. Der optages den samme mængde CO2, som der frigives, enten det afbrændes eller det omsættes af organismer i jorden. "Ingeniøren" havde engang en beregning over, at temitterne leverer 2.5 gange så meget CO2 til atmosfærens som hele den antropogene udledning! Meget morsomt, bortset fra, at det antropogene bidrag skyldes at man frigør CO2 fra fossilt bundet kulstof. Det underlige i CO2-debatter er, at den egentlig er en meget svag klimagas, rent faktuelt vil en fordobling af det nuværende CO2-indhold til ca. 800 ppm kun bidrage med en klimaeffekt på ca. 4 Watt/kvm, det er ca. 4 gange mindre end de første 20 ppm, der havde en klimaeffekt på c. 16 watt/kvm. https://www.dropbox.com/s/trozxn2s3o1vsns/... Vi debatterer på situationen yderst til højr på Lindzens grafik, hvor CO2 egentlig ikke er værd at bruge ret meget tid på.

Alligevel er det CO2 stort set det eneste man kan benytter i de endeløse klimadebatter, ingen synes at anfægtes af, at det menneskelige bidrag findes i størrelsesordenen 4% af 0.04%. Den mest potente klimagas er som altid vanddamp, som man manipulere med, enten ved at sørge for større skydannelse eller ved at omdanne de overmættede områder i atmosfæren til regn.

Brug af træflis er ikke "klimaneutral", der anvendes store mængder af den billige fossile energi til fældning, flisskæring, transport etc. Det mest effektive våben til at nedsætte vort overforbrug af den billige fossile energi er foruden VE, at benytte atomenergi i stigende omfang. Alle krydstogtsskibe, containerskibe m.fl., burde forsynes med en PWR-reaktor som isbrydere benytter, desuden bør der bruges langt flere midler til udvikling af små raktorer til varme- og elforsyning. Det må kunne lade sig gøre at bygge sådanne værker indenfor en tidsramme svarende til hvad vindenergien har fundet frem til. Nu må a-modstandere snart ud og undskylde, Mette har vist vejen, det koster ikke noget!

 • 0
 • 9

Tak for svaret Jakob,

Som allerede nævnt - opfatter jeg også, at vi er enige om langt det meste. Men så var det, at du skrev:

""" ....., så et skifte fra kul til naturgas er et skridt i den rigtige retning, men lige som biomasse kun en overgangsløsning"""

Jeg har allerede forklaret, hvorfor jeg ikke kunne følge dig i det sidste, og jeg synes, at klarhed er vigtigt, bl.a. fordi ingen vil investere ret meget i noget, der kun er en - endda ofte udskældt og politisk undsagt - "overgangsløsning". Så får vi ikke opskaleret og kommercialiseret noget konkurrencedygtigt, der kan anvendes på længere sigt.

Det jeg advokerer for, er brændselsfleksible men alligevel højeffektive centrale bio-kraftvarmeværker, der overflødiggør - (kun!) den dårligst udnyttelige fluktuerende elproduktionskapacitet med tilhørende dyrt behov for lasttilpassende el-til-el -lagring, dårligt udnyttet back-up kapacitet på dyre VE-brændstoffer, ekstra el-transmission og den mindst økonomiske el-udveksling med udlandet.

Og ikke kun halmfyret, men snarere med (samtidig/skiftende) anvendelse af næsten samtlige organiske restproduktstrømme i et stort opland omkring de større kraftvarmebyer, - herunder både restprodukter, der pt ikke energiudnyttes og en stor del af de danske træbrændsler, der pt anvendes mindre (exergetisk) effektivt, idet både kollektive og individuelle varmebehov i højere grad kan dækkes med bl.a. kraftvarmeværkets restvarme i de større kraftvarmebyer og på andre måder udenfor.

Jeg er enig med dig i, at der også fremadrettet vil være behov for (kontinuerligt fungerende og nær "altædende") affaldsforbrændingsanlæg (med effektiv tilbageholdelse af kvicksølv mv.), men måske vil en større andel af især de reneste affaldstyper kunne separeres, neddeles, tørres og sendes videre til de mere effektivt elproducerende og energibehovs-regulerede kraftvarmeværker(?)

Især i "dårlige halmår" og når den store lokale efterspørgsel måtte medføre for høje priser på lokale biobrændsler, kan der supplerende importeres noget yderligere biomasse.

Sigtet kunne være i alt 2 - 3 GW el med mulighed for op imod 20 % ekstra i kondensdrift + mulig overlast, når det virkelig kniber og med drift i et omfang svarende til fuldlast i ca. halvdelen af årets (elprismæssigt dyreste) timer. - F.eks. fordelt på 10-12 blokke på 200 - 250 MW el.

Det nærmere samfundsøkonomisk fornuftige kapacitets- og driftsmæssige omfang, måtte scenarieanalytikerne meget gerne snart regne på, men hvilket forudsætter, at det brændselsfleksible, effektive og næringsstof- + biokoks-recirkulerende centrale KV-anlægskoncept med forkoblet lavtemperaturforgasning bliver lagt ind i Energistyrelsens "teknologikatalog".

 • 3
 • 1

Niels: Vi er enige. Man kan bare ikke nævne alting hele tiden! Mit eneste forsvar er, at varmepumper ikke er energiklider, men en fantastisk måde at producere 3-5 gange mere varme på. Men strømen (stabil strøm!) skal fremstilles, og det er her, der skal prioriteres!

 • 3
 • 1

Peder S: Du bruger mange ord på noget, som er meget enklere! 1. Hvorfor mener du, at den primære hensigt med skoven er at levere gavntræ? Jeg vil i stedet foreslå, at du (i princippet) opdeler træerne i to dele: Dine træer, der bruges til gavntræ - og mine, der leverer brændsel til varme og el. Så gælder mit "fysiske bevis" for "næsten CO2-neutralitet" for mine træer, mens dem, du udnytter til gavntræ er udenfor diskussionen om træs og flis's CO2-neutralitet. 2. Faktisk giver du mig ret i CO2-neuraliteten for træ og flis! - Vi er enige! - MEN .. . så bringer du CH4 på banen! - Desværre benytter du det til en slag uenighed! - Jeg har i denne debat mindst 20 gange tilføjet, at "urørt skov" sandsynligvis er godt for biodiversitenen, men er dårligt for klimaet. Dels fordi der (langsomt) kommer CO2, dels pga den dannede metan fra træ, der rådner i fugtig skovbund. Enig!!! Til Per, kun gentagelser: Det er især CO2, der styrer temperaturen, mens det er den højere temperatur, der tillader mere vanddamp i atmosfæren. - Derfor er vanddamp kun en sekundær klimagas! Og dine "store mængder af den billige fossile energi til fældning, flisskæring, transport etc." - har jeg medtaget i mere end 100 artikler siden 2013. Det anslås til i snit at udgøre 5-6% af energiindholdet i træ og flis. Derfor kun ca. 95% CO2-neutralt! Vi er 100% enige om udvidet brug af kerne-teknologi. Peder S: Igen enighed. Biobrændsler er sandelig IKKE en overgangsordning! - Der vil altid være masser af brændbart affald (og træ), og det kan derfor ALTID give et bidrag til energiforsyningen, altså ægte vedvarende energi! - Faktisk er det jo den eneste næsten CO2-fri lagerenergi, vi har, og som derfor kan levere delvis backup til de mange vindmøller og solceller. Jeg sporer heldigvis en voksende grad af enighed om det meste! - Så mangler vi kun Dan Jørgensen!!! - Ida Auken er langsomt på vej!

 • 2
 • 0

Peder S: Igen enighed. Biobrændsler er sandelig IKKE en overgangsordning! - Der vil altid være masser af brændbart affald og træ, og det kan derfor ALTID give et bidrag til energiforsyningen, altså vedvarende energi! - Faktisk er det jo den eneste næsten CO2-fri lagerenergi, vi har, og som derfor kan levere delvis backup til de mange vindmøller og solceller.

@Holger Delvis enig. Jeg vil formulere det som biomasse som grundlast er en overgangsløsning. Alle lande i verden kan ikke gøre som Danmark, og skal vi kun bruge "indenlandsk" biomasse, så vil det være hensigtsmæssigt at anvende den hvis sol og vind ikke er tilgængelig.

 • 2
 • 0

Jakob: Biomasse skal ikke og har aldrig været nævnt som grundlast!!! - Derfor skrev jeg "delvis backup til vind og sol". Hvorfor sku vi kun bruge indenlandst biobrændsel, når vi har brug for lidt mere? - Det fortsatte vindmøllebyggeri kræver mere og mere backup! Masser af lande har et kæmpe potentiale i store skove, der kan levere mere biobrændsel, end de selv bruger. Et slag på tasken: Sverige, Finland, Rusland, Canada? Og det (træpiller) er måske 60, 70 eller 80% CO2-neutralt. Logiken halter! Danmark har da eksporteret olie og naturgas, til andre lande, der ikke selv har olie og gas! - Er det umoralsk eller ....? - Det styres på liberal vis af udbud og efterspørgsel.

 • 4
 • 3

Jakob: Biomasse skal ikke og har aldrig været nævnt som grundlast!!! - Derfor skrev jeg "delvis backup til vind og sol".

@Holger Enig. Menndet betyder ikke at der skal bruges mere biomasse - tværtimod. En større udbygning med sol og vind vil betyde nehov for back-up, men i kortere perioder.

Hvorfor sku vi kun bruge indenlandst biobrændsel, når vi har brug for lidt mere? - Det fortsatte vindmøllebyggeri kræver mere og mere backup! Masser af lande har et kæmpe potentiale i store skove, der kan levere mere biobrændsel, end de selv bruger. Et slag på tasken: Sverige, Finland, Rusland, Canada? Og det (træpiller) er måske 60, 70 eller 80% CO2-neutralt.

Som jeg skrev - ikke alle lande kan gøre som Danmark. Jeg har ikke noget problem med at udveksle biomasse eller andet.

 • 2
 • 0

Jakob: Enig! - ikke alle lande har store skove og ikke en masse brændbart affald. Og hvis de ikke kan styre deres energipolitik, og hvis de prøver at sælge os "ikke bæredygtige" træpiller eller flis, så køber vi ikke, men kan i stedet - som "et af verdens klogeste og grønneste lande" (!!!) yde dem konsulentbistand. - Mange "grønne" energidebattører og politikere herhjemme påstår, at det er Danmarks allervigtigste bidrag til reduktion af klimaproblemerne. Altså: Danmark som grønt foregangsland.

 • 2
 • 0

Kære Sanne Wittrup! - Hermed en venlig opfordring: Nu, hvor enrække kvalificerede debattører stort set er blevet enige om, at biomasse, bl.a. dansk træ og flis, er tæt på at være CO2-neutralt, så er det relevant at spørge Jørgen Henningsen, om han ikke har læst dokumentationen for dette. Han anfører bl.a. "Så hvis biomassen skal bogføres som CO2-neutral, så skal man kunne dokumentere, at biomassen efterfølgende regenereres," Det er her, misforståelsen afsløres. - Det er ordet "efterfølgende", der er forkert. - Det sker næsten samtidig! Når vi fælder 1/50 (2%) af skoven til energiformål, så vokser de 49 gange flere træer, der IKKE fældes, videre og optager tilsammen præcis samme mængde CO2/år, som et års fældning og forbrænding udsender. Og det "fysisk bevis" er simpelt: Der er i DK hele tiden lige meget skov. Altså er der bundet en konstant mængde kulsof (C) i skoven, og altså kan der totalt set IKKE være frigjort CO2. - Hils fra mig og spørg jørgen Henningsen, hvad der er forkert i disse to forklaringer ???? - Jeg har for ca. 2 år siden sendt forklaringerne til ham.

 • 9
 • 0

Det er her, misforståelsen afsløres. - Det er ordet "efterfølgende", der er forkert. - Det sker næsten samtidig! Når vi fælder 1/50 (2%) af skoven til energiformål, så vokser de 49 gange flere træer, der IKKE fældes, videre og optager tilsammen præcis samme mængde CO2/år, som et års fældning og forbrænding udsender.

Ja, - stadig enig, - og hvis man forsømmer således at fælde og forny skoven på nær det optimale tidspunkt, dvs. f.eks. efter Holgers 50 år, eller hvad nu der - under givne vækstbetingelser - snarere måtte være det optimale, og skoven derved måske endda når i nær fuldstændig kulstofmæssig ballance (= der forrådner ligeså meget "kulstof", som der optages), kan der ikke blot "høstes" meget mindre biomasse (og gavntræ) pr år. Den andel af kulstof, der afgår som CH4 kan blive så stor, at skovens klimabelastning som følge af forådnelsesprocesserne bliver mere end dobbelt så stor som klima-aflastningen grundet skovens fortsatte optag af CO2.

Det betyder at, især hvis man: a) selektivt energiudnytter brændsel fra skove, der allerede er blevet ældre end optimalt og effektivt undgår det modsatte (rovdrift), b) energiudnytter "i forvejen døde" organiske restproduktstrømme, som f.eks. halm, biogasrestfibre og spildevandsslam og div. andre kommunale og industrielle restprodukter, c) undgår for megen (og især fossil) CO2 emission i relation til tilberedning og transport

så kan (de fleste?) anvendte biobrændsler meget vel være ikke blot nær CO2 neutrale, men CO2-negative.

Det er derfor jeg så gerne vil have dig til at regne/tænke i CO2e i stedet for blot CO2, Holger. - Og også gerne i CO2e pr produceret kWh el, hvor betydningen af elvirkningsgraden også afspejles og idet vi jo taler om en begrænset ressource.

Efterhånden som andre lande begynder at efterspørge mere biomasse, kan vi reducere vores importbehov ved at udnytte vore indenlandske organiske restproduktstrømme mere fuldstændigt (f.eks. inkl. overskudshalm, biogasrestfibre, spildevandsslam og div. andre kommunale og industrielle restprodukter) og mere effektivt ved forskydning imod især højeffektive centrale kraftvarmeværker, hvilket byder på en række andre vigtige "sidegevinster", som jeg hyppigt har opremset.

Se evt. også især Niels Bjarne Rasmussens bidrag til debatten under denne artikel. https://ing.dk/artikel/gor-gamle-traeer-be... Og bemærk at ingen af NBRs referencer er fra hverken Ing.dk eller Ing\GridTech.dk, hvor sidstnævnte ellers mener sig så særligt dybtgående, at selv IDA-medlemmer skal betale (ekstra) for adgang til at læse med og om fornødent kommentere på, hvad der - desværre tilsyneladende med os ingeniører "i ryggen" - forklares og anbefales overfor evt. abbonerende politikere og andre beslutningstagere. Både dette og Ing.dk´s efterhånden mangeårige hetz imod også effektivt elproducerende og således maksimalt back-up -ydende bio-energi er helt ude i hampen.

Se f.eks. nærværende gamle og rigtigt mange senere Ing.dk artiklers stærkt negativt farvende/vinklende overskrifter eller lyt f.eks. til den første del af denne udgave af "Transformator": https://ing.dk/artikel/podcast-skal-vi-bra... og læs gerne mine - bl.a. efterfølgende - kommentarer.

Så det er meget, du beder Sanne om, Holger. Redaktionen forstår det heller ikke og ønsker det tilsyneladende slet ikke.

 • 1
 • 0

Peder S: Jeg har ikke en mening om alle detaljer af det, du skriver. Det er indlysende, at man kan dyrke og fælde skoven på mange måder, men mit ærinde er - og har hele tiden været - at forklare, at træ og flis fra danske skove er ca. 95% CO2-neutralt PÅ DEN MÅDE, vi nu i en årrække har valgt at dyrke skoven på. OG.... at der IKKE er en tidsforsinkelse på flere år, før den udsendte CO2 er gen-optaget. Det er de to ting, som nogle medlemmer af Klimarådet (og mange andre) har misforstået, og som jeg forsøger at forklare. Jeg har hidtil ikke blandet mig i, om det er den optimale udnyttelse af skoven. Og brændværdien for biomasse betyder intet for forståelsen af ovennævnte. Vi er (synes jeg) helt enige om det vigtigste. Og det var kun det, jeg bad Sanne Wittrup interviewe Jørgen Henningsen om. - Jeg har IKKE kunne få svar fra ham.

 • 3
 • 0

Holger S: Jeg synes, som allerede nævnt, at din hovedpointe er rigtig, og at det er vigtigt, at alle snarest forstår den.

Men hvis det, - som for nylig fremdraget af Niels Bjarne Rasmussen - er rigtigt, at CH4 fra rådnende dødt træ i skoven kan medføre en ekstra klimapåvirkning, der er større end klimapåvirkningen fra samme udrådnings emission af CO2, og der skal kunne evalueres retvisende og optimeres på klimaeffekten af bio-energi, er det nok en tand bedre f.eks. at tale om graden af ”C-neutralitet” fremfor graden af ”CO2-neutralitet” (begge optaget fra/afgivet til atmosfæren).

Eller man kan med fordel "ty til" CO2e, (og graden af CO2e-neutralitet), hvor en velvalgt forhøjende faktor, der ganges på undgået og/eller emitteret CH4, afspejler den ekstra kraftige klimaeffekt af CH4 i forhold til CO2. Der er så selvfølgelig ikke længere tale om en alm./”fysisk lovlig” massebalance og f.eks. kan bio-energi så være mere end 100% CO2e-neutralt. - Men hvilket bioenergi formentlig ofte er, og i endnu højere grad kunne blive, når velvalgt/optimeret på div mulige og oplagte måder.

Dette må helst ikke skjules ved kun at betragte optaget/emitteret CO2, hvilket man jo heller ikke nøjes med i relation til biogas, hvor ikke kun forhindret men også lækket CH4 nu tages i betragtning.

Det er vigtigt, at statsministeren ikke - også i hendes næste nytårstale - af alle klima-indsats-muligheder - fremhæver netop (og især ultimativt) klimabelastende (og brandfarlig) "urørt skov", ligesom det haster at få stoppet den forvirring, som ikke mindst Ingeniørens meget VE-énøjede og bioenergi-fjendtlige redaktion i årevis har været en væsentlig kilde til.

 • 0
 • 0

Peder: Hver gang vi bliver enige om det, jeg påstår - og som jeg mener er vigtigst -, så bringer du noget mere indvikling ind i debatten. Men jeg har da også meninger om andet! Biodiversiteten er ikke mit speciale, men urørt skov fremmer naturligvis biodiversitenen og giver mere CH4, fordi nogle træer og grene ligger fugtigt og udleder en del metan, CH4. - Foruden CO2, som blot kommer over længere tid end ved forbrænding. Men mere urørt skov giver mindre brændsel til produktion af varme og el. Og det skal så komme fra andre kilder, der ikke altid er lige så CO2-neutrale. - Det bør politikerne vide! Det er jo et politisk spørgsmål, om det er positivt eller negativt. Jeg mener negativt! Men det er som sagt ikke det, der er udbredt uenighed om, og derfor ikke det, jeg mest fokuserer på.

 • 3
 • 0

Holger: Vi er fortsat enige om både din vigtige hovedpointe og en hel masse andet, af det du både nu og ofte nævner. Jeg bliver blot ked af det, når du f.eks. (videregående!) skriver:

"""...(træpiller) er måske 60, 70 eller 80% CO2-neutralt."""

Hvor jeg tror, at de fleste vil opfatte ”CO2-neutraliteten" som graden af klima-neutralitet, men som kan være markant underdrevet, når undgået CH4 fra alternativ udrådning i skoven ikke tages i betragtning, hvilket kan gøres, når der i stedet vurderes på basis af en beregnet CO2e.

Den nye forskning, JBR refererer til, viser, at hele 14 % af dødt træs indhold af kulstof (ultimativt) kan blive til CH4. Dette også uden, at skovbunden er særlig fugtig. Man må formode, at den urørte skovs emission af CH4 – ad åre - asymptotisk kan nærmere sig en procentsats (C af totalt optaget og næsten alt sammen forrådnet C) på dette meget høje niveau.

Set i det enkelte år – f.eks. året for din hovedpointe - vil CH4-emissionen fra det samlede konstante, - bl.a. klima-fornuftigt hyppigt og til steady state plejede og energiudnyttede - skovareal være langt mindre end de 14 %, fordi omfanget af dødt materiale i skoven begrænses af udtaget til energiudnyttelse, men der skal blot meget lidt CH4 til før klima-effekten(!) bliver væsentlig.

Især hvis vi henvender os til politikere, der ikke har tid til og/eller forstand på alle relevante detaljer, men alligevel ønsker at kunne sammenligne forskellige VE-løsningers reelle klima-påvirkning, synes jeg, at det er bedre at regne i (mere retvisende) klimaeffekt-korrigeret CO2, dvs. CO2e. Ellers kan et gammelt biogasanlæg komme øverst på ”klima-sejrsskamlen", hvis årsagen til en evt. beskeden CO2 emission fra en inkluderet gasmotor er, at anlægget er særdeles utæt. Og når klimaeffekten af undgået emission af CH4 fra gylle (med rette, synes jeg) regnes med af biogasfolket, så bør det tilsvarende også gøres for termiske anlæg (der for øvrigt forhindrer emissionen af CH4 fra udrådning i det fri mere fuldstændigt).

Hvis vore nu meget klimafokuserede politikerne ser dig skrive at træpiller er måske ”60, 70 eller 80% CO2-neutralt” medens vindmøller ligger på ca. 95 %, kan vi miste en overordnet set fornuftig mulighed for at anvende (måske endnu mere dygtigt og kræsent udvalgte og veldokumenterede måske 90, 100 eller 110 % klimaneutrale(!) træpiller i især dårlige halmår, idet rammebetingelserne forbliver så dårlige, at ingen centrale bio-kraftvarmeværker bliver om-/nybygget. Så forsvinder måske også muligheden for overvejende at indfyre væsentligt billigere og potentielt endnu mere klimaneutrale, men pt dårligt energiudnyttede lokale/danske bio-brændsler i de samme anlæg.

Hvis du gerne vil undgå mine hidtidige kommentarer (inkl. ting vi er meget enige om), kan du altså vælge at holde dig til din hovedpointe (hvor CH4 fylder ubetydeligt lidt i den etårige C-massebalance for de systematisk velplejede skov, og hvor læseren kan vælge at underforstå, at vi taler om skovens netto CO2-optag, dvs. samlet brutto CO2-optag fratrukket det betragtede års gennemsnitlige CO2-emission fra et beskedent omfang af forrådnelse.

Eller du kan evaluere på basis af CO2e (/huske klimaeffekten af CH4), når du – videregående(!) – beskæftiger dig med noget, de fleste vil opfatte som graden af - og med alternative VE-løsninger sammenlignelig - klimaeffekt/-neutralitet. Så kommer politikerne lettere på sporet af, at især velvalgte udgaver af bio-energi-anlæg på især velvalgte organiske restprodukter kan være både effektivt bio-ressource-udnyttende og helt særligt klimaneutrale, ligesom bl.a. vindmøllelobbyister, TV2 og Ingeniørens redaktion får sværere ved at cherry-picke sig til en negativ skandale.

 • 4
 • 0

Peder: Jeg stopper her! - Dine indvendinger håber jeg, at andre (f.eks. redaktionen v/Sanne Wittrup) vil kommentere. Og jeg er tilfreds med, at vi er enige om det, som jeg længe har "kæmpet" for, at flest muligt bliver enige om.

 • 4
 • 0

Holger: Igen mange tak for din store indsats i forhold til - på prisværdig simpel maåde - at mane den store og fælt tilbagevende misforståelse i jorden. Og undskyld mig mine mange og lange kommentarer til det - især for for dig - kun sekundære, som det - fra min side - selvfølgelig er helt ok, at du undviger.

 • 6
 • 0

Mange tak for opmuntringen, Karsten Henneberg, - også fordi, jeg må frygte, at de fleste synes, at mine indlæg er alt for lange/omstændelige.

Jeg forsøger pt. primært at få behovet for bevarelse/ombygning/fornyelse/videreudvikling af især de bedst placerede centrale kraftvarmeværker bedre belyst inden de endegyldigt lukkes på et dårligt belyst og i høj grad misforstået grundlag, der ivrigt forklejnes af aktører, der ser deres interesse i dette, og desværre med god hjælp fra bl.a. Ingeniøren. Se f.eks.: https://ing.dk/artikel/vindmoellefolk-kaem... - og gerne også pressemeddelelsen.

El baseret på biokraftvarme synes umiddelbart og især på træpiller markant dyrere end el fra vindmøller og solceller, men dels er der muligheden for i høj grad at fyre med både dansk træaffald, halm og lokalområdernes endnu billigere og ellers miljøbelastende organiske restprodukter, dels burde anlæggene kunne regne med betydelige indtægter for levering af både forsyningssikkerhed og en række opnåelige værdifulde nyttevirkninger (som det vil blive dyrt for samfundet at opnå på andre måder), og dels er det jo ikke prisen på særligt subsidieret og derfor nu hyppigt markedspristrykkende - fluktuerende el, der bør sammenlignes med, men snarere omkostningerne til alternativt at levere tilstrækkelig el i tidsrum med høj efterspørgsel og/eller i nær mørke og vindstille.

Lige nu krydser jeg fingre for, at politikerne bliver klogere af den igangsatte afklaring af bio-brændslers bæredygtighed, hvor det er pinligt, hvis man ikke får øjnene op for både Holgers bidrag og de store negative konsekvenser af bare at lade biomassen stå/ligge.

Jeg håber endvidere, at scenarieanalytikerne snart begynder at regne på systemer, der omfatter - måske 2-3 GW - brændselsfleksibel og næringsstof- og biokoksrecirkulerende central bio-kraftvarme, der - i normale år - kører i et omfang svarende til fuld last i måske halvdelen af årets (el-prismæssigt dyreste) timer.

Jeg tror, at ca. dette vil gøre det meget lettere og billigere at opfylde politikernes ellers nært urealistiske målsætninger for VE-andelen og CO2e-emissionen. Dette ikke mindst, når vi "slutteligt" skal helt af med det fossile for i stedet at deponere en mærkbar mængde kulstof. Balmorel-modellen ”ved” heldigvis godt, at de sidste vindmøllers og solcellers el-produktion er langt mindre samfundsøkonomisk end de førstes, ligesom jeg håber, at Balmorel ”husker” at værdisætte alt det, der kan og bør værdisættes for retvisende bl.a. at fastslå det mest samfundsøkonomiske mix af brændselsbaseret og fluktuerende VE.

 • 7
 • 0

Per A:

Det underlige i CO2-debatter er, at den egentlig er en meget svag klimagas, rent faktuelt vil en fordobling af det nuværende CO2-indhold til ca. 800 ppm kun bidrage med en klimaeffekt på ca. 4 Watt/kvm, det er ca. 4 gange mindre end de første 20 ppm, der havde en klimaeffekt på c. 16 watt/kvm.

Hvis nogen skulle være i tvivl (hvad tomlerne dog ikke tyder på) er Per A's ammestuehistorie selvfølgelig noget dybt manipulerende sludder.

Sandheden er, at den CO2 inducerede temperaturstigning per år aldrig i jordens historie har været højere, end den er nu. Bare siden 1960 er den fordoblet.

Dette er meget enkelt at verificere ved at downloade data CO2 data fra Mauna Loa observatoriet, niveauer og stigningstakter, og så sammenholde disse med den fysiske egenskab ved CO2, at det er den relative stigning, der er styrende for temperaturindflydelsen.

Dette er helt simpel matematik og fysik, som Per A dog - trods adskillige forklaringer - ikke vil acceptere. Han holder i stedet stædigt fast i sine "første 20 ppm" som jo aldrig har været virkelighed.

Hvis nogen ønsker det regnet igennem igen, så sig endelig til :o)

 • 10
 • 3

Sandheden er, at den CO2 inducerede temperaturstigning per år aldrig i jordens historie har været højere, end den er nu. Bare siden 1960 er den fordoblet.

Dette er meget enkelt at verificere ved at downloade data CO2 data fra Mauna Loa observatoriet, niveauer og stigningstakter, og så sammenholde disse med den fysiske egenskab ved CO2, at det er den relative stigning, der er styrende for temperaturindflydelsen.

Nåda, det er da en ny opdagelse: skulle den målte temperatur (lufttemperatur over hav eller, havets overfladetemperatur eller troposfærens gennemsnitstemperatur) som funktion af CO2 være noget der beviser nogetsomhelst? Du forklarer ikke at det skulle være i modstrid med det Per A siger om en fordobling af CO2?

Du viger udenom at besvare hvad en fordobling af CO2 til 800 ppm ca vil betyde for opvarmningen.

Det er kvantitativt. Du snakker om noget andet, som slet ikke modbeviser nogetsomhelst.

Er du enig eller uenig i hans tal - du kan jo evt. finde svaret ved at studere IPCCs rapporter, som du plejer at holde dig til.

Eller lad os se den beregning du snakker om og gerne vil gentage for det undrende publikum.

 • 1
 • 15

^

Du viger udenom at besvare hvad en fordobling af CO2 til 800 ppm ca vil betyde for opvarmningen.

Overhovedet ikke - 800 ppm CO2 svarer til en ca fordobling fra det nuværende niveau og det vil dermed medføre en temperaturstigning på mellem 1.5° og 4.5° med meget lille sandsynlighed for under 2.0° - alt dette er helt almindeligt kendt, hvis man følger med i IPCC's arbejde.

Det jeg harcellerer imod i Per A's gentagne manipulation, er inddragningen af "hans" første 20 ppm. Dette tal er jo et rent fantasifoster i og med en situation med 0 ppm CO2 aldrig har eksisteret. Det er udelukkende noget den "gode" (for længst pensionerede) professor Krüger har fundet på, for at få det til at se ud som om effekten af CO2 er aftaget kraftigt.

Det absolut laveste udgangspunkt for beregning af antropogent udledt CO2's indflydelse på vores klima må være de 280 ppm, vi "arvede" fra den pre homo sapienske jord

Virkeligheden er - som jeg vil vise nedenfor, at effekten af CO2 som klimagas er fordoblet siden 1960.

Eller lad os se den beregning du snakker om og gerne vil gentage for det undrende publikum.

Er du nu helt sikker på, du gerne vil se den. Jeg kan forsikre dig om, at din trosfælle Per A Hansen er meget lidt interesseret i at få den gentaget - i og med den gennemhuller hans (og Krügers) ynkelige manipulation:

Her er en graf over CO2 indholdet i atmosfæren: co2_data_mlo.png Heraf ses, at CO2 indholdet i 1960 var ca 310 ppm og i 2019 ca 410 ppm (Og jo Niels: Den er (også) accelererende ;o)

Her er en graf over stigningstakten co2_data_mlo_anngr.png Heraf ses, at stigningstakten i 1960 var ca 0.9 ppm/Y^2 og i 2019 ca 2.6 ppm/Y^2

Alle data hentet her

Husk disse fire tal

Du erkender jo i dit indlæg (ligesom hele den videnskableige verden er enige om), at det er den relative stigning i CO2, der er styrende for dennes indflydelse på temperaturstigningen, så det eneste vi behøver at kigge på, er hvor stor den relative stigning var i 1960 og i 2019.

1960: 0.9/310 = 0.30% stigning/år 2019: 2.6/410 = 0.63% stigning/år

(mere end dobbelt så høj temperaturfølsomhed pga af voksende CO2 i 2019 som i 1960 - QED)

Så nej Niels, det er ikke en ny opdagelse, det er simpelthen virkeligheden udsat for helt simpel matematik - og grunden til, at jeg ikke er velset på klima"realisme".dk.

 • 7
 • 0

Ud over det, at afbrænding af biomasse ikke er klimaneutralt i et og alt, så har det økonomiske incitament til at flise og sælge biomasse i det danske landskab et let genkendeligt resultat, se her: https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/biodiver...

@Steen Selvfølgelig er biomasse klimaneutralt. Jeg orker ikke at skrive den lange forklaring igen. Men se evt på faq på www.reo.dk Henvisningen til Dansk Naturfrednings notat er mildest talt lavmålet på dokumentation. Selv Danmarks Naturfredning burde vel vide at det er ulovligt at fjerne jorddiger. https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SL...

 • 3
 • 3

Henvisningen til Dansk Naturfrednings notat er mildest talt lavmålet på dokumentation

Fint så, så ved vi, at du ikke regner DN for noget som helst.

Hvad jeg i øvrigt regner med, er det, at der er meget store interesser her i vort lille kongedømme, som er så forbandet forhippet på at finde nogle let tilgængelige kilder til energi, som de på den ene og anden måde kan regne for at være klimaneutrale.

Og ja, de danske produktionsskove har et overskud af ved, som hele tiden reproduceres. Især det, som bliver til overs, når man skærer gavntræ op på savværkerne er klimaneutralt at brænde af, og det er altid blevet brændt af i privatfolks ovne og fyr, fordi der er en lang tradition for at udnytte det.

Hugsten, som finder sted i de danske statsskove, som har andre funktioner end det at producere gavntræ, er ikke neutral i et og alt, hverken i forhold til fauna eller klima. Dels har visse kommuner endog meget svært ved at lade de store dejlige kævler ligge til insekter og svampe, fordi det skæpper gevaldigt i kommunekassen, når man sender dem på savværket, dels så er skovningen af gamle træer taget til i det offentlige regi, fordi man oppe fra har set fordel i det i forhold til sit kortsigtede CO2-regnskab.

Det grundforhold, at DK har skruet op på efterspørgslen på træ til afbrænding på globalt plan, vil iflg. loven om udbud og efterspørgsel alt andet lige forstærke incitamentet til skovning. Og så er det fløjtende ligegyldigt om de danske kraftvarmeværker sørger for, at de steder, hvor man henter sit brænde, rent faktisk reetablere skoven eller kun henter brændet der, hvor det fjernes som fx i en udtynding i en produktionsskov.

Det forhold, at man fra dansk side mener, at man kan nøjes med at fortsætte afbrændingen af indenlandsk og importeret biomasse og så indføre genindvinding af det CO2, så det ikke kun tælles neutralt i første omgang men negativt ligefrem, det stinker langt væk af ønsketænkning og manipulation. Iflg. nogle opgørelser, er det gennemsnitlige bidrag pr dansker nede på 8 ton CO2 nu, hvorfor geninvinding af CO2 fra biobrændsel vil fjerne, hvad der skal til for at man officielt kan leve op til 70% reduktionen. Det er for godt til at være sandt. Det er manipulation. Dan Jørgensen har da også været fremme og sagt, at vores bidrag er noget større. Men det er altså heller ikke hele puljen af det, der indgår i kategorien biobrændsel, der er neutralt i udgangspunktet. Det er for nemt=forkert.

Det er ikke nok, at noget af biomassen er neutral. For det er noget af det. Problemet er det samlede billede, hvorfor jeg skrev;

afbrænding af biomasse ikke er klimaneutralt i et og alt,

altså i ET OG ALT!

Problemet er, at meget af biomassen ikke er klimaneutralt! Og så er der alle de andre problemer, fordi vor kære natur, som DN kærer sig om, er lagt an på at omsætte den organisk bundne energi via de livsformer, som er så berigende for dem af os, der elsker livets mangfoldighed.

 • 2
 • 2

Heraf ses, at stigningstakten i 1960 var ca 0.9 ppm/Y^2 og i 2019 ca 2.6 ppm/Y^2

Alle data hentet her

Husk disse fire tal

Du erkender jo i dit indlæg (ligesom hele den videnskableige verden er enige om), at det er den relative stigning i CO2, der er styrende for dennes indflydelse på temperaturstigningen, så det eneste vi behøver at kigge på, er hvor stor den relative stigning var i 1960 og i 2019.

1960: 0.9/310 = 0.30% stigning/år 2019: 2.6/410 = 0.63% stigning/år

(mere end dobbelt så høj temperaturfølsomhed pga af voksende CO2 i 2019 som i 1960 - QED)

Så nej Niels, det er ikke en ny opdagelse, det er simpelthen virkeligheden udsat for helt simpel matematik - og grunden til, at jeg ikke er velset på klima"realisme".dk.

Jeg aner ikke hvorfor du taler om alt det her. Det eneste spørgsmål du fik var såmænd om betydningen af 800 ppm CO2 - men du benytter lige lejligheden til at forklare noget om relative størrelser og akcellererende forløb af CO2, samt din uheldige optræden på www.klimarealisme.dk der smed dig ud da du insinuerede at Frank Lansner havde fusket med tal - uden at du dog kunne sige hvorfor det skulle være tilfældet. Det godtager man ikke på klimarealisme.dk, som har en debatkultur man savner andetsteds.... Hvad er det du vil sige - med alle disse indskudte bemærkninger . før du kommer til de 800 ppm CO2s betydning? Jo, jeg vil da gerne se dine beregninger eller en kilde til disse. Iøvrigt hvor ved du fra at de er rigtige - er de sammenholdt med målinger, der viser at det er CO2 alene som giver disse tal du mener er rigtige?

 • 0
 • 8

@Steen Selvfølgelig er biomasse klimaneutralt.

Selvfølgelig er biomasse langt overvejende ikke klimaneutral, når den bare brændes af. Eller hvis ikke man brændte træ af fra verdens skove, så ville mere co2 være i vedmassen som kulstof i stedet for som co2 i atmosfæren. Fra det gavntræ der fældes og sendes gennem et savværk, så er der bark som kan brændes i specialfyr hvor savsmul er umulig at brænde før det er trykket i piller. Flisen fra træet bruges i papirindustrien eller spånpladeindustrien så affaldet fra savværket til energi er ikke forekommende eller meget minimalt. Der vil være en mindre del træ fra skoven når der skoves gavntræ som kan bruges til energi og højst 20 % af det som udtages.. Og uanset hvordan man vender og drejer problemstillingen så vil hvert træ der udtages af f.eks. de svendske skove til energiformål, reducere opbygningen af vedmasse i skoven og dermed flytte skovens kulstof op i atmosfæren som co2.

image011dd~0.png

 • 1
 • 8

NVJ:

Jeg aner ikke hvorfor du taler om alt det her. Det eneste spørgsmål du fik var såmænd om betydningen af 800 ppm CO2

Hvorfor lyver du? Prøv lige at læse dit indlæg igen: Du skriver specifikt, du gerne vil se beregningen. Så lad dog være med at blive sur, når den nu viser, jeg har ret. ?

Jo, jeg vil da gerne se dine beregninger eller en kilde til disse. Iøvrigt hvor ved du fra at de er rigtige - er de sammenholdt med målinger, der viser at det er CO2 alene som giver disse tal du mener er rigtige?

Kilde til tallene er angivet.

Beregningerne burde selv du kunne forstå - det er folkeskolearitmetik.

Tallene forholder sig kun til niveauet af CO2 og forsøger ikke at kvantificere den absolutte klimaeffekt af det - hvilket ikke er nødvendigt for at fastslå, at den er fordoblet siden 1960.

Forstår du termen relativ Niels?

Og jo: Det er netop sandheder som ovenfor, der fik mig smidt ud fra klima”realisme”.dk - vil du se Karl Ivers mail til mig (igen).

At Frank Lansner tidligere blev tøsefornærmet over, at jeg spurgte ind til, om DTU var ok med, at han brugte sin arbejdsplads som reference, når han skrev sit manipulerede sludder, er en anden sag.

Så ja: ”Debat”kulturen på klima”realisme”.dk er ganske rigtigt en anden: Der er kun plads til de sande troende disciple og råbekorene af uvidende tilbedere. Flemming Ulbjerg hænger jo også i en tynd tråd derovre for at stille spørgsmålstegn ved profetens udgydelser ?

Sorry for så meget OT ævl om det site, men når NVJ taler direkte usandt om mig, bliver KEG nødt til at korrigere.

 • 5
 • 1

Det jeg harcellerer imod i Per A's gentagne manipulation, er inddragningen af "hans" første 20 ppm. Dette tal er jo et rent fantasifoster i og med en situation med 0 ppm CO2 aldrig har eksisteret. Det er

Den "gentagne manipulation" bygger på solid forskning, hvor man har målt drivhuseffekten af bla. CO2. CO2s drivhuseffekt kan beskrives matematisk (dog ikke på folkeskoleniveau, så måske kan Flemming ikke være med?). Jeg har tidligere dokumenteret det ved hjælp af Lambert-Beerloven, der åbenbart ikke er forstået, men det er nu den, der benyttes. Man kan slå tallene efter på Googles søgelinie, hvorefter man selv kan beregne drivhuseffekten ved at foretage en simpel subtraktion. Her er den igen, igen, igen.... Jeg tager tallene 20 ppm, 400 ppm og en fordobling til 800 ppm! Konstanten 5.35 sørger for at resultatet vises i watt pr. kvadratmeter!

5.35 * ln(20) = 16.0271676635 5.35 * ln(400) = 32.054335327 5.35 * ln(800) = 35.762672743

Som man let kan se (!?) er COI2s drivhuseffekt stærkt faldende, de første 20 ppm har swtort set samme effekt som de påfølgende 400 ppm. En fordobling til 800 ppm medfører mindre end 4 watt/kvm, hvilket er ca. 4 gange mindre end de første 20 ppm. Hvornår i Jordens historien at der var 20 ppm er inderlig ligegyldigt, når man kender en formel kan man som bekendt (hos folk der ved en smule om matematik) finde alle værdier i kurveforløbet. Det essentielle er, hvad en fordobling af CO2-indholdet betyder for kloden. Det kan summeres således: a) der sker en lille forøgelse af drivhuseffekten svarende til ca. 4 watt/kvm b) Der sker en større CO2-binding pga. øget fotosyntese på både landjord og i vandmiljøet. Det optimale indhold for plantevækst ligger på ca. 1200 ppm (anvendes i drivhuse).

Skrønen om en eksponentiel stigning er ganske morsom. Den CO2 man måler på Mauna Loa er stammer fra den nordlige halvkugles emissioner, ... hvoraf kun ca. 4% af 0.04% stammer fra antropogene kilder! Så den eksponentielle stigning, som en har fundet i et forældet regneark, stammer næsten 100% fra mikroorganismernes frigørelse af CO2 fra jrdbunden. Homo sapiens leverer ca. 4% af 0.04%!!

Klimafolk mangler ofte videnskabelig baggrund, skrønen om metans store drivhuseffekt beregnes over 100 år, altså ca. 90 år regner man lystigt videre på trods af, at metan har været forsvundet i ca. 90 år. At man så mener at metan danner ozon er ikke dokumenteret, men ozons levetid i atmosfæren (troposfæren) er omkring 1 måned! Men regnemakskinerne arbejder videre en drivhuseffekt 100 år efter den er væk, hvis altså metans omdsannelse giver mere ozon. Jamen det er da fint nok, men kald det endelig ikke for videnskab. Og så mangler der fortsat en forklaring på 1930-ernes store isafsmeltning, som er så dokumenteret, at kun ignoranter kan benægte den!

 • 1
 • 12

Der har STADIG aldrig eksisteret en situation hvor der var 0 ppm CO2!

Det er stadig uden nogen tvivl slået fast, at den CO2 inducerede temperaturstigning per år aldrig har været større end den er nu. Og det er virkeligheden, som vi oplever den nu - og ikke et tåbeligt konstrueret regneeksempel. Trods utallige forsøg fra "kulten" har ingen kunnet udfordre dette.

Ergo er din (og Krügers) henvisning til 0-20 ppm effekten af CO2 selvfølgelig en bevidst manipulation med det formål at få den nuværende krise med voksende CO2 til at se mindre ud end den helt faktuelt er.

Læg igen igen igen mærke til, at jeg ikke stiller spørgsmålstegn ved formlen - kun dit (og Krügers) åbenlyse misbrug af den. Heldigvis er der jo ingen (på fora for intelligente mennesker), der hopper på den - se tomlerne.

Den CO2 man måler på Mauna Loa er stammer fra den nordlige halvkugles emissioner,

Er det virkelig niveauet, vi er oppe imod Per?? 6_15_16_Brian_CO2400ppmAntarcticaEdition_720_557_s_c1_c_c.jpg

Hentet her

Så pingvinerne udleder altså også meget CO2? - eller har du hørt om et meteorologisk fænomen kaldet vind?

Dine øvrige tre dogmer om klimaet har vi jo tilbagevist ligeså ofte - men jeg kan lige (igen igen) smide dette billede: 2019_Time_Series-1024x577.png som jo slår en massiv pæl igennem både det var varmere i 30'erne og temperaturen er ikke steget siden 2000 tåbelighederne.

Mht din manglende forståelse for GWP[30] beregning af CH4. Her kan ingen vist hjælpe dig. Folk klogere end jeg er har forsøgt - men de matematiske og fysiske evner slår åbenbart ikke til hos modtageren? Heller ikke det faktum, at hele verdens videnskab er uenig med dig, kan åbenbart få dig at skue lidt indad?

Uanset hvor mange gange du gentager dine ammestuehistorier, er der ingen der hopper på dem Per - så mit råd er stadig: Prøv på klima"realisme".dk - det er vist et af de eneste danske sites, der stadig ligger så fjernt fra videnskaben, at dit sludder kan finde grobund.

;o))

 • 13
 • 1
 • 9
 • 2

Jeg spekulerer lidt over, om langt flere danskere end jeg har forestillet mig, er ramt af Dunning-Kruger-effekten, eller de bare alle har samlet sig her?

Jeg tror, internettet er kraftigt med til at fremme Dunning-Kruger syndromet. Uanset hvor obskur ens "virkelighed" er, kan man altid finde opbakning for den et eller andet sted "derude. Og er man ikke videnskabeligt funderet, falder mange åbenbart i den grøft, at den ene sandhed kan være lige så god som den anden

Herinde er det jo ikke et et reelt problem, hvilket ses tydeligt af tomlerne - det er mest betragte som irriterende uvidende støj. Men jeg føler alligevel for vedholdende at tilbagevise det - ingen bør imho kunne linke til et uimodsagt non-faktuelt indlæg om klimaet på ing.dk - og redaktionen har jo ved flere lejligheder gjort det klart, at de tillader alt :o(

Sorry for OT - men benægterkulten fortjener imho at blive udstillet som det, de er.

 • 11
 • 2

Selvfølgelig er biomasse langt overvejende ikke klimaneutral, når den bare brændes af. Eller hvis ikke man brændte træ af fra verdens skove, så ville mere co2 være i vedmassen som kulstof i stedet for som co2 i atmosfæren.

Niels Hansen

Nu kan man jo ikke helt vide, hvad du mener med "bare brændes af", men dumt er det under alle omstændigheder at skrive sådan, for selv bare bål i skoven (så desværre uden fortrængning af fossile brændsler og uden røgrensning) kan faktisk være bedre end klimaneutrael (grundet undgåelse af CH4 fra øget omfang af forrådnelse).

Og din grafik viser vel mest, at der godt kan opnås et øget omfang af stående vedmasse, selvom skovene i betydelig grad udnyttes.

 • 7
 • 0

Der har STADIG aldrig eksisteret en situation hvor der var 0 ppm CO2!Det er stadig uden nogen tvivl slået fast, at den CO2 inducerede temperaturstigning per år aldrig har været større end den er nu. Og det er virkeligheden, som vi oplever den nu - og ikke et tåbeligt konstrueret regneeksempel. Trods utallige forsøg fra "kulten" har ingen kunnet udfordre dette.

Jeg må konstatere at mine regnestykker ikke på nogen måde er anfægtet. At man skal have 0 ppm CO2 med i regnestykker er da almen videnskabelig praksis, man skal da kende hele kurveforløbet. Alle videnskabsfolk anvender det, ikke bare Krüger, R. Lindzen, men hele parnasset siden Arrhenius. At F. Rasmussen så ikke mener man skal have hele kurveforløbet med, det lever klimaforskerne nok med. Men ingen fejl fra min side, at CO2s rolle som klimagas nu er nede på et lille niveau er egentlig ret ligegyldigt for mig, det væsentlige er at vi af hensyn til vore efterkommere skal ophøre med det voldsomme luksusforbrug af fossil energi. Klimamæssigt gør det ingen målelig forskel, men aht. opgaven med at producere og fordele fødevarer til en voksende befolkning må vi se at finde noget andet frem, en opgave der er forsinket mang eår bla. pga. modstand mod at anvende atomenergien til mange flere formål end nu. De nævnte "tomler" illustrer intet andet end mage ved for lidt om emnet. lad os hellere se de anonyme mennesker komme ind i debatten, men måske tør de ikke? Flemming, du har ikke rigtig forstået problemet. I fortidens klima spillede CO2 ingen målelig rolle, faktisk blev indholdet styret at temperaturen - ikke omvendt. Det viser iskerneforsøgene. Dine beregninger over CO2 indholdet og den eksponentielle stingning er faktisk ret morsom, for du tror selv på beregningerne! Du har ikke rigti gforstået, at den menneskelige faktor drukner i målingerne, den menneskelige del af målingerne er kun ca. 4% af 0.04%!! Hvis du vil havde den menneskelige faktor frem i dine beregninger, så skal du da kun beregne på den menneskelige del, de 99.999...% skal du ikke beregne på.

Men hvorfor stikke hovedet i busken? Det er da målt, at der ikke har været en sikkert tremperaturforøgelse de seneste ca. 18 år, den periode IPCC kalder "Hiatus-perioden". Og hvad med varmeperiode i 1930-erne, som visse "hardcore" CO2-tilhængere benægter har fundet sted, der er tonsvis af målinger, fotos og forskers målinger tilstede. Som Washingtons post skrev omkring 1925 i en overskrift: "Smelter Nordpolen?". Det gjorde den ikke, men skibsfarten benyttede Nordøstpassagen.

Det gjorde den ikke, og Indlandsisen er ikke forsvundet, som klimaeksperten Al Gore forudsagde for få år siden. Men skidt, han e rblevet milliardær på slg at CO2-kvoter efter sigende. PS. Al postulere at 20 ppm aldrig har fundet sted er lidt at en klimabenægtelse, der vil noget. Det har den naturligvis. Det essentielle er imidlertid, at forskere har etableret en atmosføre med både 0, 20 og 100 ppm m.fl., som de har målt drivhuseffekten på. Det kaldes for klimavidenskab.

 • 0
 • 8

Per A:

Jeg må konstatere at mine regnestykker ikke på nogen måde er anfægtet.

Nej da, det har skrevet så mange gange, at selv du burde kunne fatte det nu. Regnestykket er der ikke noget galt med. Det er kun den ynkelige virkelighedsfjerne manipulation, det indebærer, det er galt med.

Jeg kan omvendt konstatere at mit regnestykke fra virkeligheden på ingen måde er anfægtet ;o))

Det er da målt, at der ikke har været en sikkert tremperaturforøgelse de seneste ca. 18 år, den periode IPCC kalder "Hiatus-perioden". Og hvad med varmeperiode i 1930-erne, som visse "hardcore" CO2-tilhængere benægter har fundet sted, der er tonsvis af målinger, fotos og forskers målinger tilstede.

Per, jeg har lige linket til uigendrivelige beviser for, at ovenstående er sludder. Hvorfor gentager du det så? Forstår du ikke kurven fra Berkeley.

2019_Time_Series.png

Den globale temperatur er steget ca 0.4 siden 2000 Den globale temperatur er i dag ca. 0.9° højere end i trediverne Den CO2 inducerede temperaturstigning per år har aldrig i planetens historie været højere - den fordoblet siden 1960.

At det eneste du har at hænge din hat på, er et regnestykke uden nogen som helst relation til virkeligheden siger vist alt om. hvor fjernt du generelt befinder dig fra den. Per, alle andre end dig kan se det - prøv at se, om du kan finde bare et enkelt forkølet lille link (der ikke er tudsegammelt) til en videnskabsmand, der bakker dig op. Og ikke fra klima"realisme".dk, der jo ikke tillader videnskabelig debat.

Vil du dog nok ikke lade os være i fred med dit evindelige sludder - alle herinde er jo grundigt træt af dig, og ingen vil bakke dine ammestuehistorier op.

Og jo: Tomlerne afspejler i den grad videnskabeligt fundere folks holdning til dit ubegavede sludder.

Og tro mig Per: Hver eneste gang du poster dit non faktuelle ævl, vil jeg udstille dig som det, du er. Som skrevet ovenfor: Benægterkultens uvidende tilhængeres rablende sludder skal ikke stå uimodsagt på mit fagblads hjemmeside.

 • 9
 • 0

Mon klimarealismen stadig vil redde klimaet med BIOGAS?

  1. januar 2020 at 14:28 · Reply Your comment is awaiting moderation.

BIOGAS er et rigtigt stort spm. ovre i syd- og vestjylland og nordtyskland, især når det kommer op i kommunalbestyrelsen med anmodning om kommunegaranti. Er der nogle af jer herinde der ville gå med til at stille 65 mio. kr. fra kommunekassen til Djurs Bioenergi for deres anlæg i Grenå som skulle lave gylle og majs om til klimavenligt Vedvarende Energi? vh mogensoverballe@gmail.com 30688669

 • 1
 • 1

Per, jeg har lige linket til uigendrivelige beviser for, at ovenstående er sludder. Hvorfor gentager du det så? Forstår du ikke kurven fra Berkeley.

Vedrørende kurven fra Berkely, så kan enhver se at jeg har ret vedrørende varmeerioden i 1030-erne, så hvorfor dog benægte kendsgerningerne? Det er da lidt morsom at du nu leverer de beviser, som du altid har benægtet! Min reference er mere præcis end din, det er en smule manipulation af de sidste 18-20 år kun fylder et lille del yderst tilhøjre! Har du ikke lært noget om grafisk fremstilling?

Dine såkaldte beregninger vedrørende Mauna Loa er håbløs amatøragtige, kun de 4% af 0.04% har noget med den antropogene andel at gøre. Vil du ikke nok være venlig at konkludere noget på "tommel-ned", det kan du ikke. Det er snarere end kreds af sikkert udmærkede mennesker, der er faldet for dine og andres uvidenskabelige snik-snak, medens jeg hele tiden har referencer til videnskabsfolk som du plejer at benævne som "afdankede". Jeg referere3de til prof. R. Lindzen, ham kunne du heller ikke bruge. Hvad med en af klodens klogeste personer? http://noconsensus.org/scientists/freeman-...

Men udmærket at du nu efter mange indlæg, omsider vedkender dig den videnskabelige værdi af Lambert-Beer loven, og at mine beregninger er korrekte. De siger at en fordobling af det antropogene CO2-indhold vil have en klimaeffekt på ca. 4 watt/kvm. At du så vedholdende kalder det for klimabenægtelse er da bare en smule morsomt. Du skriver: // Den CO2 inducerede temperaturstigning per år har aldrig i planetens historie været højere - den fordoblet siden 1960.//

Jamen det er da morsomt. Det har jeg forlængst fortalt dig (dog uden held), nemlig at fortidens klima ikke blev styret af CO2, men at det var klimaet, der styrede CO2-indholdet, der i perioder har været ca. 10 gange højere end nu. Hvorfor ikke lære af historien? Må du og dine tommelfingre se lidt på de 4-5 varmperioder siden sidste Istid, hvordan man klarede sig i varmeperioderne? Mon både Isbjørne og Koralrev forsvandt dengang? Nej, de klarede sig fint, det var i varmeperioderne at kunst og viden blomstrede op. Men hyg dig gerne med dine dommedagsindlæg, men du har intet tilbagevist af mine indlæg, og da slet ikke metans klimaeffekt, som man regner videre på også 100 år efter den er død og borte. Det kalder nogen for videnskab, jeg kalder det manglende viden.

Hvorfor kommer de anonyme "tommelfingre" ikke på banen? Tør de ikke?

 • 1
 • 10

Der fik du en thums down fra mig.

@Karsten, fint nok. Men hvorfor ikke fortælle hvorfor? Jeg dokumenterer da alt det jeg skriver, det stammer fra fagfolk! Så jeg er lidt nysgerrig, hvorfor mange anonyme følgere i debatterne ikke synes om saglige indlæg? Alt hvad jeg skriver er veldokumenteret, klimagassernes absorbtionsevne har jeg dokumenteret etc. etc. Det undrer mig at så mange foretrækker følelsesladede bemærkninger frem for resultater fra forskningen??? Har du f.eks. læst Fremann Dysons mening?

 • 1
 • 7

Men hvorfor ikke fortælle hvorfor?

PAH- det har jeg modbevist i mange indlæg uden modargumentation fra din side! Så går et tidsrum og tilsvarende emne kommer op i foraet igen, og du hiver den samme argumentation ud af stalden igen! Til stor irritation for mange af os, at du ikke valgte at diskutere emnet til vejs ende første, anden, tredje eller fjerde gang .....

Og så længe du henviser til divs. underlødige nordiske klimasider eller "What about sites" skal du nok ikke påregne at forbedre din ups/ down score ....

Livet er for kort til opponere i større indlæg mod den slags nonsens - så du må finde dig i up- and down votes ...

 • 7
 • 0

@Jakob, fint nok. Men hvorfor kommer du ikke på banen og fortæller, hvad du mener? Jeg dokumenterer da alt, hvad jeg skriver, senest måtte Flemming erkende jeg regnede rigtig, men mener fortsat at det forkert at beregne effekten af de første 20 ppm! Jamen hvorfor dog, det gør da alle de førende klimaforskere! Jeg har dokumentationerne i orden. Jeg skrev min første artikel om faren for CO2 mht. klimaet for over 40 år siden. Så jeg ser da gerne du hjælper Flemming, han kan f.els. ikke rigtig finde ud af hvorfor man regner effekten ud på metans klimaeffekt 90 år efter den er død og borte! Den teoretiske effekt fra evt. ozondannelse er ikke dokumenteret etc. Du mener altså at veldokumenterede indlæg skal væk fra Ingeniørens debatside eller .....? Fortæl, fortæl.

 • 1
 • 9

Men hvorfor kommer du ikke på banen og fortæller, hvad du mener?

Uha Per, det er jeg ikke sikker på at du vil bryde dig om. Men lad os bare sige at dit indlæg er cherry picking af værste skuffe, i endnu et forsøg på at fortrænge menneskets indflydelse på naturen. Der er desværre rigtig mange, som dig, der åbenlyst vægrer sig mod at gøre en tilstrækkelig aktiv indsats for at forbedre vores klima.

 • 9
 • 0

Me too ...

Og også mig - primært fordi dit indlæg er lutter usandheder og deciderede løgne Per. Og ja,, jeg ved godt at det først er en løgn, når man gør det b evidst - og dem er der mindst tre af i dit indlæg.

Jeg kan gerne pointere hvor, hvis du er interesseret, men du ved det jo nok (ligesom de øvrige læsere her på sitet) godt - ikke?

Tør de ikke?

Jo - det gør de - men på et vidst tidspunkt gider man ikke fortælle flere gange, at jorden er rund og ikke flad. Og det er - helt faktuelt - på det niveau, du befinder dig Per.

Dine ynkelige forsøg på at nedgøre andres evner:

Har du ikke lært noget om grafisk fremstilling?

falder ærligt talt helt tilbage på dig selv, når du lige ovenfor har demonstreret, at du overhovedet ikke fatter Berkeley grafen:

det er en smule manipulation af de sidste 18-20 år kun fylder et lille del yderst tilhøjre!

Prøv at kigge på X-aksen - den er 100% lineær, så hver eneste periode på 18-20 år fylder nøjagtigt lige meget - hvis du ikke kan se det, er det sgu' ikke svært at forstå, at du ikke fatter en klap af, hvad der foregår med den globale temperatur.

Så igen igen:

Den globale temperatur er steget 0.4° siden 2000 Den globale temperatur er i dag ca. 0.9° grader højere end i 1930'erne, hvor du utallige gange har påstået, at det var varmere end nu.

Dine gentagne demonstrationer af din manglende forståelse af simpel dataanalyse er mildt sagt trættende - kunen det vøære det, folk tomler ned over.

Og jo: Man kan godt lave en GWP[30] beregning på en gasart med en levetid i atmosfæren på 10 år - eller på en dag - for den sags skyld. Noget der giver en del mere mening end at bruge deltaT som følge af en ændring fra 0-20 ppm CO2 i en klimadebat ;o)

 • 9
 • 0

Uha Per, det er jeg ikke sikker på at du vil bryde dig om. Men lad os bare sige at dit indlæg er cherry picking af værste skuffe, i endnu et forsøg på at fortrænge menneskets indflydelse på naturen. Der er desværre rigtig mange, som dig, der åbenlyst vægrer sig mod at gøre en tilstrækkelig aktiv indsats for at forbedre vores klima.

@Jakob, det er noget sludder, jeg har på intet tidspunkt benægtet den menneskelige faktor, jeg vægrer mig intet sted mod at der gøres en indsats, jeg kan konstatere at hverken du eller Flemning elller andre har kommet med forslag om løsning på problemet. Hvis du tror det er nog bare at fylde på med slagord, så melde jeg pas, der skal andet end gode ønsker. Jeg har derimod gentaget det forslag jeg kom med for snart 40 år siden, at VE og atomenergi skulle afløse mest muligt af den fossile energi. Du, Flemming m.fl. har intet foreslået, der skal mere til end en opremsning af tal. Jeg har dokumenteret en masse, men hverken du eller Flemming kan vist ikke rigtig forstå klimafysikken? Et par eksempler: 1. Metan er en ret svag klimagas i forhold til vanddamp og dernæst CO2. 2. CO2s klimaeffekt er stærkt faldende, ca. 50 gange siden de første ppm. 3. Vi er pt. i en kold periode, der har tidligere været varmere klima end nu.

Mit udgangspunkt er klimafysik, andre er udelukkend eoptaget af at snakke løs om hvad alle andre3 burde gøre.

 • 0
 • 8

PAH- det har jeg modbevist i mange indlæg uden modargumentation fra din side! Så går et tidsrum og tilsvarende emne kommer op i foraet igen, og du hiver den samme argumentation ud af stalden igen! Til stor irritation for mange af os, at du ikke valgte at diskutere emnet til vejs ende første, anden, tredje eller fjerde gang .....

@Karten, tak for præciseringen. Jeg er uenig, du har intet modbevist efter min mening, havd tænker du på? Er det metans drivhuseffekt? Den har jeg da dokumenteret som stærkt overvurderet. Eller hvad? jeg har beskæftiget mig meget med klima, faktisk fra før man oprettede IPCC. Dengang var "Ingeniøren" en fremragende kilde, der var mange glimrende artikler. Det du beskylder mig for er det samme, som jeg mangler i debatten, f.eks. hvor blev argumenterne af dengang man blot linkede til EPAs hjemmeside, så var metanproblemet væk! Nej, ozonforklaringen er falsk, ingen kunne dokumentere noget som helst, jeg så kun en ulyst til at gå i dybden? Hvis jeg tager fejl vil jeg da gerne erkende fejltagelser, men du og andre må komme med videnskabelige fakta.

 • 0
 • 9

Per A:

Den har jeg da dokumenteret som stærkt overvurderet.

Nej - det har du absolut ikke - du har brilleret ved at være ude af stand til at fatte, at man selvfølgelig godt kan regne på en 30-årig temperatureffekt af en gas men en levetid på under 30 år i atmosfæren.

Eller for at tage en lidt bredere og mere general approach: Du har absolut intet dokumenteret. Du har leveret manipulationer og cherry picking til den store guldmedalje. Dine referencer er (stort set) alle forhenværende professorer, der er mindst 80 år gamle - og vel og mærke aldrig har beskæftiget sig med klima professionelt.

Senest har du hevet Dyson op af mølposen. Her er hvad andre mener om hans engagement i klimadebatten https://ncse.ngo/misconception-monday-free...

 1. CO2s klimaeffekt er stærkt faldende, ca. 50 gange siden de første ppm.

CO2's klimaeffekt er stigende - fordoblet siden 1960. Det er (stadig) virkeligheden - som i klar modsætning til din ynkelige manipulation

Prøv nu at læse noget fra nutidige forskere, der rent faktisk beskæftiger sig med emnet Per, det kunne være, du kunne lære noget. I samme ombæring kunne du måske overveje et begynderkusus i dataforståelse - spørg evt. din lærer, om I kan bruge Berkeley kurven som undervisningsmateriale. ;o)

 • 9
 • 0

Og også mig - primært fordi dit indlæg er lutter usandheder og deciderede løgne Per. Og ja,, jeg ved godt at det først er en løgn, når man gør det b evidst - og dem er der mindst tre af i dit indlæg.

@Flemming, den sædvanlige nedtgørelse af min person, dine konstante beskyldninger om at jeg lyver bliver som sædvanlig ikke fulgt op at, hvad jeg har løjet om? Jeg har tidligere uden held efterlyst eksempler, ingen respons. Din viste kurve har jeg vist nu flere gange, fordi du benægtede det, som selv IPCC har erkendt, HIATUS-perioden. Her er den kurve, jeg du efterlyste, du kunne åbenbart ikke forstå den? https://www.dropbox.com/s/kvm1sqt2whu901h/...

Tæl efter, 18 år uden temperaturændringer, du benægter den med en floskewl om, at 18 år da er vejr, ikke klima. Se teksten, den refererer til kurven, der står VARMEPAUSEN, som Flemming hårdnakket benægter, jeg manipulerer ikke, jeg viser i al beskedenhed, hvad klimaeksperterne har fundet. Kald dem løgnere i stedet for mig, jeg refererer blot hvad andre har fundet. Måske er en af os løgner, det er i hvart fald ikke mig. Prøv nu at skrive lidt civiliseret, den plumpe og grove sprogbrug fremmer ikke debatterne, selv om mange debattører måske synes det, jeg er uenig. En anden kurve, hvor de uvæsentlige år er væk er her igen, igen, igen. https://www.klimarealistene.com/wp-content... Du må da kunne forstå fremstillingen? Spidserne er ikke klimaændringerf, det er effekten af La-Nina-fænomenet (prøv at Google det). Prøv http://www.drroyspencer.com/

Og jo: Man kan godt lave en GWP[30] beregning på en gasart med en levetid i atmosfæren på 10 år - eller på en dag - for den sags skyld. Noget der giver en del mere mening end at bruge deltaT som følge af en ændring fra 0-20 ppm CO2 i en klimadebat ;o) Det kan man sagtens, og jeg har intgroduceret og beregnet CO2s klimaeffekt, uden du har kunne sætte en finger på beregningerne. Dine forsøg på at mudre det midlykkedes. Jeg har blot konstateret, at beregning af metans klimaeffekt ca. 90 år efter den er død og borte ikke har noget med videnskab at gøre. Glejbøls henvisning til EPA afslørede, at man "formodede" at nedbrydningen af metan kunne medføre dannelse af ozon! En fin henvisnin som jeg har takket for. Der var ingen målinger af evt. dannelse af ozon overhovedet, det hele var teoretiske overvejelser! Hvor de videnskabeligheden henne? Denne uvidenskabelige formodning har jeg forfægtet, du har blot ædt det råt og nægtet at se på de videnskabelige facts. Måske derfor bruger du så grove indlæg? Jeg henviste til en forsker, der i ca. 40 år har anvendt husdyr for at undersøge metans effekt. Din reaktion var at betegne forskeren som en landmand, som åbenbart er en ringeagtende betegnelse, selv om landmænd har en længere uddannelse end du har som ingeniør. Du har jo dummet dig tidligere ved at postulere, at dine skattepenge gik til støtte af landbruget, som vi ikke støtter, tvlrtimod bliver erhbvervet belagt med særafgifter, men så slippe rvi jo lidt billigere i skat! Fint nok

Dine morsomme og overflødige beregninger over CO2-indholdet på Mauna Loa medtager alt CO2 i luften uden at korrigere for den anthropogene andel. Det er en grov fejl, for hovedparten stammer fra mikrobiologiske omsætninger i jorden. Tallene bliver i forvejen bearejdet på videnskabeligt niveau, der er ingen grund til at amatører regner efter. Du mangler så blot at forklare, hvorfor CO2-indholdet på den sydlige halvkugle stiger så stærkt, her er der nemlig ingen større human forbrug af fossil energi?

Flemming, jeg har beskæftiget mig med klimastof i over 40 år. jeg har et kapitel på mine hjemmesider om stoffet, jeg har fulgt med i Ingeniørens mange artikler siden 1970-erne. Jeg skrev en artikel om CO2s eventuelle klimaeffekt for ca. 40 år siden, så jeg kan sagrtens matche dine amatøragtige postulater. Men kan man ikke klare sig i en debat, så kan man da hæve stemmen og kald folk for løgnhalse (du har stadig ikke dokumenteret løgne fra min side, det kan du åbenlyst ikke, medmindre du ændrer på teksterne?). Du har ikke kunne finde fejl i min beregning over, at en fordobling af CO2-indholdet til 800 ppm, vil have en ekstra klimaeffekt på ca. 4 watt/kvm. Ikke nogen stor klimavirkning, men CO2 er jo ikke den eneste klimadanner. Så lad være med at braldre op om, at jeg slet ikke mener at mennesket har betydning for klimadannelsen. I øvrigt så har jeg leveret en dynge beviser for at der var en varmepriode i 1930-erne, som du konstant har benægtet på trods af mange beviser. Du leverede selv en kurve, hvor det kunne ses. Jeg har alene nævnt, at der smeltede mere is i Arktis end der gør nu. Det forvansker du så som sædvanlig, et tegn på jeg altid har haft ret! Hvad med at være et mandfolk og erkend, at jeg havde ret? Der smeltede mere is i 1930-erne end der gør nu!

Jeg har derimod slet ikke nævnt noget om temperaturerne på kloden, jeg har efterlyst en forklaring. Den har jeg ikke fået, kun benægtelser og beskyldninger! Måske er det forløbet ef jetstrømmene i atmosfæren, men det skyldes ikke CO2, som mange mener er den eneste klimafaktor.

Og jeg må konstatere, at der slet ingen forslag er fra din og andres side til, hvordan vi får nedsat CO2-koncentrationen. Kun snak, snak og atter snak. Jeg har forlængst anvist en løsning, den forbigås i tavshed. Hvad med lidt klimafysik, er det for vanskeligt stof? https://www.dropbox.com/s/fgiv3tw1f5mygwj/... Sig endelig til, hvis du ikke forstå grafikken, ser metan f.eks. ud til at være 26 gange bedre end CO2? Eller se på ozon, den virker som en negativ klimagas!

CO2-teorien medfører, at der sker en stærkt temperaturstigning i de øvre ludtlag, hvor CO2 ikke kondeserer ligesom vanddamp. Hvar er der målt? https://www.dropbox.com/s/7leo2l2lr79rxzl/...

 • 1
 • 12

@Flemming, den sædvanlige nedtgørelse af min person

Nej Per - den nedgørelse står du primært selv for - se tomlerne og kommentarerne til dine indlæg.

Og nu er det jo ikke sådan, at du selv sparer på (forsøg på) nedgørelse. Du har gentagne gange beskyldt mig for ikke at forstå fysik og matematik - Per, jeg er ingeniør, den videnskabelige uddannelse der sigter bredest på netop fysik og matematik - hvad er din uddannelse?

Per, jeg (og andre) dømmer dig på dine indlæg herinde - og de fortjener den medfart, de får - og det synes der at være endda meget bred konsensus om.

 • 11
 • 0

@Per A. Hansen

Her er den kurve, jeg du efterlyste, du kunne åbenbart ikke forstå den? https://www.dropbox.com/s/kvm1sqt2whu901h/... efter, 18 år uden temperaturændringer, du benægter den med en floskewl om, at 18 år da er vejr, ikke klima.

Det er da den mest manipulerende dokumentation jeg nogen sinde har set... Hvordan kan du få dig selv til at henvise til den når du selv tidligere har snakket om hvor let det er at manipulere med grafiske udtryk?

Det vil være tydeligt at se den temperaturstigning på 0,4 grader som der har været, hvis du skallere din x-aksel fra 14 til 16 grader... Faktisk kan man stadig ane stigningen nu hvis man zooner ind nu hvor den går fra 0-16 grader, så jeg vil råde dig til i fremtiden at skallere i forhold til kelvin, og lade den starte ved -273,15 grader C...

 • 11
 • 0

MR:

Det er da den mest manipulerende dokumentation jeg nogen sinde har set... Hvordan kan du få dig selv til at henvise til den når du selv tidligere har snakket om hvor let det er at manipulere med grafiske udtryk?

Hmm - nu åbnede jeg også for grafen i Per's "dokumentation" - og fik mig et billigt grin ;o)

Ja Michael, det er en typisk Per A manipulation. Ikke nok med, at der ikke er kilde på, hvem der har lavet grafen (kun hvor data angiveligt kommer fra), er den, som du jo gør opmærksom på en manipulation, der skriger til himlen hos alle, der har blot en smule indsigt i, hvordan man viser data - dit forslag om en 0-300 Kelvin Y-akseskala bør han tage op næste gang ;o)

Jeg ved ikke, om Per A troller, men tror det ikke. Jeg tror virkelig, han selv er overbevist om, at han har ret - og det er sgu' sørgeligt - men prisen for obskure ekkokamre som klima"realisme".dk og lignende, hvor uvidende kan bildes alt ind af såkaldte forskere og eksperter.

Men igen igen: Det er ing.dk's erklærede politik, at vi skal fyldes med den åbenlyse sludder og løgn.

 • 11
 • 0

Jeg har blot konstateret, at beregning af metans klimaeffekt ca. 90 år efter den er død og borte ikke har noget med videnskab at gøre.

Det giver jeg dig ret i, men fra anden kilde har jeg følgende: As an interesting comparison, molecule by molecule methane absorbs about 20x as much energy as CO2. But of course it is present in much smaller quantities. Taget fra https://scienceofdoom.com/2010/01/20/co2-%... Det er kun nævnt i forbifarten, men siden plejer at have styr på fakta. Disse absorbtionspectra man ser er måske for det indhold atmosfæren har af pågældende gasser, og så giver det mening.

 • 0
 • 5

Flemming, den sædvanlige nedtgørelse af min person, dine konstante beskyldninger om at jeg lyver bliver som sædvanlig ikke fulgt op at, hvad jeg har løjet om? Jeg har tidligere uden held efterlyst eksempler, ingen respons. Din viste kurve har jeg vist nu flere gange, fordi du benægtede det, som selv IPCC har erkendt, HIATUS-perioden. Her er den kurve, jeg du efterlyste, du kunne åbenbart ikke forstå den? https://www.dropbox.com/s/kvm1sqt2whu901h/...

Tæl efter, 18 år uden temperaturændringer, du benægter den med en floskewl om, at 18 år da er vejr, ikke klima. Se teksten, den refererer til kurven, der står VARMEPAUSEN, som Flemming hårdnakket benægter, jeg manipulerer ikke, jeg viser i al beskedenhed, hvad klimaeksperterne har fundet. Kald dem løgnere i stedet for mig, jeg refererer blot hvad andre har fundet. Måske er en af os løgner, det er i hvart fald ikke mig. Prøv nu at skrive lidt civiliseret, den plumpe og grove sprogbrug fremmer ikke debatterne, selv om mange debattører måske synes det, jeg er uenig. En anden kurve, hvor de uvæsentlige år er væk er her igen, igen, igen. https://www.klimarealistene.com/wp-content... Du må da kunne forstå fremstillingen? Spidserne er ikke klimaændringerf, det er effekten af La-Nina-fænomenet (prøv at Google det). Prøv http://www.drroyspencer.com/

Og jo: Man kan godt lave en GWP[30] beregning på en gasart med en levetid i atmosfæren på 10 år - eller på en dag - for den sags skyld. Noget der giver en del mere mening end at bruge deltaT som følge af en ændring fra 0-20 ppm CO2 i en klimadebat ;o) Det kan man sagtens, og jeg har intgroduceret og beregnet CO2s klimaeffekt, uden du har kunne sætte en finger på beregningerne. Dine forsøg på at mudre det midlykkedes. Jeg har blot konstateret, at beregning af metans klimaeffekt ca. 90 år efter den er død og borte ikke har noget med videnskab at gøre. Glejbøls henvisning til EPA afslørede, at man "formodede" at nedbrydningen af metan kunne medføre dannelse af ozon! En fin henvisnin som jeg har takket for. Der var ingen målinger af evt. dannelse af ozon overhovedet, det hele var teoretiske overvejelser! Hvor de videnskabeligheden henne? Denne uvidenskabelige formodning har jeg forfægtet, du har blot ædt det råt og nægtet at se på de videnskabelige facts. Måske derfor bruger du så grove indlæg? Jeg henviste til en forsker, der i ca. 40 år har anvendt husdyr for at undersøge metans effekt. Din reaktion var at betegne forskeren som en landmand, som åbenbart er en ringeagtende betegnelse, selv om landmænd har en længere uddannelse end du har som ingeniør. Du har jo dummet dig tidligere ved at postulere, at dine skattepenge gik til støtte af landbruget, som vi ikke støtter, tvlrtimod bliver erhbvervet belagt med særafgifter, men så slippe rvi jo lidt billigere i skat! Fint nok

Dine morsomme og overflødige beregninger over CO2-indholdet på Mauna Loa medtager alt CO2 i luften uden at korrigere for den anthropogene andel. Det er en grov fejl, for hovedparten stammer fra mikrobiologiske omsætninger i jorden. Tallene bliver i forvejen bearejdet på videnskabeligt niveau, der er ingen grund til at amatører regner efter. Du mangler så blot at forklare, hvorfor CO2-indholdet på den sydlige halvkugle stiger så stærkt, her er der nemlig ingen større human forbrug af fossil energi?

Flemming, jeg har beskæftiget mig med klimastof i over 40 år. jeg har et kapitel på mine hjemmesider om stoffet, jeg har fulgt med i Ingeniørens mange artikler siden 1970-erne. Jeg skrev en artikel om CO2s eventuelle klimaeffekt for ca. 40 år siden, så jeg kan sagrtens matche dine amatøragtige postulater. Men kan man ikke klare sig i en debat, så kan man da hæve stemmen og kald folk for løgnhalse (du har stadig ikke dokumenteret løgne fra min side, det kan du åbenlyst ikke, medmindre du ændrer på teksterne?). Du har ikke kunne finde fejl i min beregning over, at en fordobling af CO2-indholdet til 800 ppm, vil have en ekstra klimaeffekt på ca. 4 watt/kvm. Ikke nogen stor klimavirkning, men CO2 er jo ikke den eneste klimadanner. Så lad være med at braldre op om, at jeg slet ikke mener at mennesket har betydning for klimadannelsen. I øvrigt så har jeg leveret en dynge beviser for at der var en varmepriode i 1930-erne, som du konstant har benægtet på trods af mange beviser. Du leverede selv en kurve, hvor det kunne ses. Jeg har alene nævnt, at der smeltede mere is i Arktis end der gør nu. Det forvansker du så som sædvanlig, et tegn på jeg altid har haft ret! Hvad med at være et mandfolk og erkend, at jeg havde ret? Der smeltede mere is i 1930-erne end der gør nu!

Jeg har derimod slet ikke nævnt noget om temperaturerne på kloden, jeg har efterlyst en forklaring. Den har jeg ikke fået, kun benægtelser og beskyldninger! Måske er det forløbet ef jetstrømmene i atmosfæren, men det skyldes ikke CO2, som mange mener er den eneste klimafaktor.

Og jeg må konstatere, at der slet ingen forslag er fra din og andres side til, hvordan vi får nedsat CO2-koncentrationen. Kun snak, snak og atter snak. Jeg har forlængst anvist en løsning, den forbigås i tavshed. Hvad med lidt klimafysik, er det for vanskeligt stof? https://www.dropbox.com/s/fgiv3tw1f5mygwj/... Sig endelig til, hvis du ikke forstå grafikken, ser metan f.eks. ud til at være 26 gange bedre end CO2? Eller se på ozon, den virker som en negativ klimagas!

CO2-teorien medfører, at der sker en stærkt temperaturstigning i de øvre ludtlag, hvor CO2 ikke kondeserer ligesom vanddamp.

Tænk du virkelig gider forfatte/sammensætte meget vås, Per? Det øger, på ingen måde, din troværdighed.

 • 9
 • 0

Tænk på hvor mange ord vi to har generet hinanden og andre med. Du har indskrænket dig til spidse oneliners idag, men tidligere.......:)

Det er da prisværdigt at der stadig er nogen der gider :)

 • 1
 • 9

På en kold vinterdag undrer du dig måske over hvorfor radiatoren ikke er varm nok. Du spørger fjernvarmeværket, og de svarer. Vi gik bort fra kul, da det ikke var velset. Så gik vi bort fra gas og affald, da gassen jo er fossil og affald skal genbruges til alt muligt andet Så brugte vi træ men det er altså også forkert. Nu har vi så sol og vind, men desværre skinner solen ikke så meget i dag og vinden vil ikke rigtig blæse. I morgen har vi sikkert varme igen. Hvor skal varmen komme fra?

 • 3
 • 9

@John, jeg må konstaere, at det du kalder vås er nogle seriøse betragtninger, som hverken du elle randre har vist sig i stand til at besvare. Fortsæt gerne med at hente dine klimaviden fra aviser og andre medier. Jeg fortsætter med at hente viden fra eksperter. Men jeg er særdeles overrasket over, at ingen i denne kreds, som burde være befolket af videnbaserede indlæg, end ikke kan besvare eller kommentere blot et enkelt punkt i ovenstående. Det er da flovt!

 • 1
 • 9

@Svend, tak for et lødigt indlæg, dem er der mangel på. Det var et interessant indlæg, desværre stod der ikke hvorfor metans klimaeffekt var sat til et så stort tal? Allet bølgelængder er mål, også metans absorbtionsevne, som ses på denne grafik: https://www.dropbox.com/s/3otpcpkh50j0wmv/... De 2 smalle absorbtionsområder for metan kan ikke ses at have den store effekt, desuden kan det stort set dækkes indenfor vanddamps absorbtionsområde. Det største problemer er dog, at man fortsætter beregningerne af metans drivhuseffekt ca. 90 år efter den er væk og at teorien om af CO2 og H2= fra metans omdannelse er grundlaget for ozondannelse! Det er noget nonsens, der er ikke dokumenteret en kausal sammenhæng mellem metan og ozon! Helt vilt bliver det, når man så mener at ozon fortsætter i ca. 90 år med at vær drivhusgas, faktisk er ozons levetid i troposfæren en måneds tid!!! Jeg efterlyser fortsat bare en smule videnskabelighed i drivhusgas-branchen.

 • 0
 • 11

Hmm - nu åbnede jeg også for grafen i Per's "dokumentation" - og fik mig et billigt grin ;o)Ja Michael, det er en typisk Per A manipulation.

@Flemming, det er trist eller ufrivilligt morsom at affeje en række saglige punkter, som Flemming ikke kan besvare, med et par intetsigende bemærkninger. Min tro på at der da må komme en del videnbaserede indlæg har Flemming Rasmussen knust, der kommer intet seriøst fra den kant. Et par flotte bemærkninger uden indhold, tja, det er så opskriften på at debattere et emne, man ingen forstand har på?

 • 1
 • 10

Det er lidt sørgeligt, at være vidne til dit indlæg. Men lad os nu bare tage en enkelt af dine påstande vedr. metan og se hvad de danske myndigheder skriver. https://ens.dk/service/fremskrivninger-ana... Altså: Metan er en kraftigere drivhusgas end CO2, og 1 ton metan er lig 25 ton CO2e.

@Jakob, Det sørgelige består i noget andet, bla. fik jeg voldsom kritik for ikke at levere løsningerpå problemerne med CO2. Det har jeg forlængst gjort, endda flere gange. Derimod ser jeg intet sted, hvor Jakob og Flemming peger på løsninger, blot de sædvanlige omremsninger af den menneskelige faktor, jamen kom da i gang i stedet for al det klynkeri. Vedrørende dit link, som jeg har set et tonsvis af lignende sider, hvor man skriver af efter hinanden, ingen synes at anfægtes af, at metans store drivhuseffekt (GWP-værdi) er et resultat af at man beregner hovedløst videre ca. 90 år efter metans er død og borte!

GWP-værdien beregnes normalt over 100 år, så man regner endnu videre på det metan, der blev udsent under 2. verdenskrig! Den beregnes efter formlen: https://www.dropbox.com/s/28nuohvl8fy4rw8/... Her står der intet om de parametre, jeg nævner.

Mit udgangspunkt er alene de klimafysiske forhold, omkrig 100 milloner bølgelængder er målt præcist vedrørende bla. deres evne til at absorbere klimagasser. Du kan gratis downloade disse fra HITRAN-databasen. Jeg lader andre om at beregne på tallene, bla. på "overlap", altså 2 eller flere gasser, der absorberer samme bølgelængde. Bla. derfor falder klimaeffekten med mængden.

Her ser du en grafisk fremstilling af drivhusgassernes absorbtion, de grå omrids viser absorbtionen mellem 0 og 100% Det skulle ikke være svært at se. Arealerne af de grå felter viser med tilnærmelse hvor stor energimængde, der absorberes. Hvis du synes at metans 2 små områder fylder 23-26 gange så beget som CO2s så sig endelig til. Jeg synes det er sørgeligt og pinligt, hvis ikke ingeniører kan se det, men det undlader jeg helt at nævne.

Jakob, prøv lige at tegne en linie lodret op fra metans absorbtionsområde, så vil su se at metans absorbtionsområde næsten 100% dækkes af vanddamp, som findes i ca. 1000 gange flere molekylder end metan! Hvor meget tror du så det bliver tilbage til metanet? Det kaldes for "overlap".

https://www.dropbox.com/s/aslee1egnslhfe7/... Hvorfor tager "eksperterne" så fejl? Dels anvender en matematisk formel til beregning af GWP, dels har man sjusset sig frem til bieffekter under metans spaltning i CO2 i 2 stk. H20. Heureka! sagde forskerne, jamen det er jo de stoffer, der bruges til at danne ozon med! Ozon er en klimagas, vi sætter den til en elle randen værdi. Ingen har målt på en teoretisk effekt på ozondannelsen, som alle ved så stiger den ikke i takt med øget metanindhold. Ingen tør sætte spørgsmålstegn ved formodningen, ingen tør måle på dette, for så bliver man boycottet af kleresiet.

 • 0
 • 8

Det giver jeg dig ret i, men fra anden kilde har jeg følgende: As an interesting comparison, molecule by molecule methane absorbs about 20x as much energy as CO2. But of course it is present in much smaller quantities. Taget fra https://scienceofdoom.com/2010/01/20/co2-%...

@Svend, endelig efter mange forsøg et lødigt indlæg, tak for det. Det er interessant, jeg kan blot ikke rigtig se hvor han får sin meget store klimaeffekt fra metan fra? Man kan da umiddelbart se på absorbtionsspektret, at metan absorberer fra et par smalle områder, endda kun med beskeden effekt, idet højden på søjlerne går fra 0 til 100% absorbtion.

 • 0
 • 7

desværre stod der ikke hvorfor metans klimaeffekt var sat til et så stort tal?

En af forklaringerne er de sammenligninger man laver, hvor man vælger kilogram til kilogram, og så medregner man også den CO2 som metanen omdannes til. Man har ønsket et stort tal, og det har man så også fået. Hvis metan pr molekyle er 20 gange mere aktivt end CO2, så kan beregningen godt forsvares, men den giver et forvansket billed af virkeligheden. Man kan i stedet se på hvad 2 gange mere metan i luften ville give af forcing, og det bliver et tal omkring 1W/m2, så vidt jeg husker. Det ville være en mere retvisende sammenligning, som relaterede sig til de mængder der er i luften.

 • 0
 • 7

Hmm - nu åbnede jeg også for grafen i Per's "dokumentation" - og fik mig et billigt grin ;o)

Klimadebattens temperaturgraf er på baggrund af gemte månedlige måledata fra da siden startede i 2005 og nye månedlige data føjes til excelarket og en ny kurve dannes månedlig.

Og kurven ser sådan ud med temperaturstagnationen fra 1998 til 2015

Udklip~21.png

Og altså uden de officelle forfalskninger her

2019_Time_Series.png

 • 0
 • 9

NH:

Og kurven ser sådan ud med temperaturstagnationen fra 1998 til 2015

Hvilket vise at heller ikke Niels Hansen fatter en dyt af, hvordan man analyserer på data.

Hvis vi kigger på den kurve, NH viser og laver en retfærdig midling på den, vil enhver kunne se, at temperaturen stiger fra ca. 0.5° til ca. 0.7° fra 1998 til 2015.

NH forsøger det klassiske benægter trick med at tage enkeltpunktet for 1998 som udgangspunkt for sin manipulation - kun rigtigt ubegavede hopper på den galej ;o)

At begynde at analysere på Per A's håbløse manipulation giver absolut ingen mening. De der ikke selv kan se det, er i fladjordskategorien.

Ingen er uenige i, at der var en langsommere stigning i den viste periode, men så snart man begynder at cherrypicke for at (forsøge at) visualisere det, har man tabt al troværdighed.

Se evt her eller her for en mere dybtgående forklaring på hele hiatus konspirationen

Sandheden er jo, at man hvis man tager skyklapperne af, kan se, at temperaturstigningen nærmere er accelererende end stagnerende. Ikke at jeg forvente, at NH hverken kan eller vil forstå dette - han brillerede ved at blive ved med at zoome ind i det uendelige på Mauna Loa CO2 kurven for at få den til at se lineær ud ;o)

 • 8
 • 0

Per A:

jeg må konstaere, at det du kalder vås er nogle seriøse betragtninger, som hverken du elle randre har vist sig i stand til at besvare.

Nej Per A, alt det sludder du lukker ud, og som adskillige debattører, undertegnede inkluderet, har tilbagevist med solide links til artikler skrevet af rigtige forskere, bliver kun alt mere ynkeligt af at blive gentaget - og som både tomler og svar tydeligt indikerer, er læserne herinde for begavede til at falde for den slags udokumenteret ammestuesnak.

Du bliver ved med at linke til ynkelige manipulationer uden kilde - gemt i din egen dropbox. Dit "hiatus bevis" tager her virkelig prisen - man skal godt nok tro, at ens publikum er totalt imbecile, når man forsøger med sådan en.

De "forskere" du linker til er alle pensionerede tudsegamle mænd, der ikke har publiceret forskning om klima - enten nogensinde eller i nyere tid. Dem forventer du almindelige begavede mennesker skal vægte over alverdens rigtige videnskabelig forskning.

Min holdning er, at det eneste du opnår med din fortsatte vaden ud ad den tangent, er, at tydeliggøre for os allesammen, hvor lidt du i grunden forstår - både om klima, men ikke mindst om, hvad videnskab er for en størrelse.

Jorden er rund og AGW et faktum - - -

 • 10
 • 0

Per A:

@Flemming, det er trist eller ufrivilligt morsom at affeje en række saglige punkter, som Flemming ikke kan besvare, med et par intetsigende bemærkninger.

Du har intet skrevet om klima, som jeg ikke - adskillige gange - har tilbagevist med referencer til rigtig videnskab. Så ovenstående er blot endnu en i dine uendelige række af løgne.

Men når du (som Jakob skriver) ikke en gang er i stand til at "tale samme sprog" som vi andre (acceptere, hvad der er videnskab , og hvad der ikke er), er yderligere forsøg på debat selvfølgelig omsonst - det er som at forsøge at ovebevise en Jehovas Vidne om evolutionen.

Det skal dog ikke forhindre mig i - hver eneste gang du poster non faktuelt sludder - at sable det godt og grundigt ned.

Så for lige at opsummere:

1. Der har ikke været nogen pause i opvarmningen siden 2018 - 0.4° stigning siden da. 2. Der var ikke varmere i 1930'erne end nu - det er 0.9° varmere nu. 3. CO2's effekt som klimagas er voksende - ikke aftagende - fordoblet siden 1960. 4. Man kan selvfølgelig godt beregne en langtidseffekt af CH4 som klimagas - uanset dens nedbrydningstid.

 • 8
 • 0

Hvis man tager den officielle temperaturgraf og 'smelter' sammen med Klimadebattens graf og lader de 2 grafer have det samme startstidspunkt 1880, så ser forløbet sådan ud

Udklip~22.png

Da klimadebatten starter på grafen i 2005 var der jo også på det tidspunkt sket forfalskninger iden da.

Som det ses taler vi om et 'forskydning' på helt op til 0,5 grad.

 • 0
 • 9

Da klimadebatten starter på grafen i 2005 var der jo også på det tidspunkt sket forfalskninger iden da.

Det NH kalder forfalskninger, er korrektioner foretaget på seriøst videnskabeligt grundlag. Kun de mest hardcore benægtere hænger fast i den konspirationsteori.

Læs evt. her https://www.theguardian.com/environment/cl...

Så, igen igen uvidenskabeligt sludder og manipulation fra vores trofaste faktafornægtere - mon de virkelig tror, nogen hopper på den så let gennemskuelige limpind?

Kommentarer og tomler tyder ikke på det ?

 • 7
 • 0

Det gennemgående træk i f.eks GISS databasen er at gamle data for de enkelte målestationer fra 1880 og frem administrativt ændres. Det er navnlig sket siden 2000, som er sket af flere omgange frem til i dag. Og det sker på den måde, at man flere gange siden 2000 løbende ændre gamle data f.eks. fra 1940 til 45 for de enkelte målestationer, og koncekvent sker det på den måde under varmeperioden under krigen at data korrigeres flere gang ned, over de 20 år. Og kuldeperioden efter krigen korrigeres de enkelte målestationer op i de gamle data for hver målestation, som også er sket flere gange siden 2000. Og hele øvelsen går ud på at det bliver varmere efter krigen og koldere under krigen, så man altså ender op med dette temperaturforløb se

2019_Time_Series.png

Alle officielle målinger i 1980 over verdens gennemsnitstemperatur udviste samme temperatur i 1910 som i 1980. Som I dag i alle offentlige databaser er udvandet så der er langt varmere i 1980 end i 1910.

 • 1
 • 8

Så, igen igen uvidenskabeligt sludder og manipulation fra vores trofaste faktafornægtere - mon de virkelig tror, nogen hopper på den så let gennemskuelige limpind?

Er det theguardian du får det fra? Det er lidt en diskussion om profetens skæg, for Ole Humlum viser alle kurverne samlet, og det er ikke mange tiendedele der skiller dem. Men det vækker interesse da enhver nok så lille ændring i en af resultaterne bliver taget til indtægt for AGW. Det mistænkelige er, at ændringerne fra år til år næsten altid går i den samme retning. Målte de altid forkert til den samme side før i tiden? Eller hvad var der galt med deres gamle kompileringer? Problemet skyldes nok, at det blev betragtet lokalt som væsentligt at måle maks og min temperatur, og det var også hvad man kunne uden at læse termoteret af hver time eller tiere. Så besluttede man at middelværdien af disse to målinger var middeltemperaturen, og siden kan vi se hvordan det er gået. I forhold til en eller anden slags reel middeltemperatur er det et voldsomt undersamplet system, og sågar med varierende samplingtidspunkter. Det kan ikke rettes op med nok så mange avancerede algoritmer. Jeg har for nogle stationer, der måler hver ti mimutter, undersøgt hvad aflæsningstidspunktet betød for den "middelværdi" man fik kontra den reelle midelværdi af aflæsningerne. Det kunne afvige 0,5 grader, særligt steder med store daglige og månedlige temperaturændringer. Det var en øjenåbner.

 • 1
 • 10

Målte de altid forkert til den samme side før i tiden?

De målte forkert på en særlig måde før i tiden. UNder krigen målte de altid for højt, dengang der var varme og det måtte man så jurstere ned af flere gange efterfølgende, her nutildags. Og efter krigen hvor der var koldere der måtte temperaturerne så rettes til nogle noget højere temperaturer, så det kom til at 'passe'. Ja sjovt nok at det altid er så ensidig i den retning der bliver rettet der passer ind i klimavidenskabens agenda.

Og det forekommer jo også mærkelig at tempertaurer der er 70 - 100 år gamle hvorfor skal de mon først rettes nu. Temperaturerne fra tiden omkring anden verdenskrig har jo været gode nok i mange år, hvorfor skal de først rettes nu.

 • 0
 • 12

Er det theguardian du får det fra?

Ja - helt klart: det kendte klimaforskningscenter The Guardian.

Nej, jeg linker til en artikel i The Guardian, hvor de med solide referencer til såvel de forskere, der forklarer deres forskning, samt de lægmænd, der uden saglige argumenter forsøger at skabe en konspiration.

Dette forsøg på at mistænkeliggøre temperaturkurver er jo blot et enkelt i den uendelige række af halmstrå, benægterne (forgæves) forsøger at klamre sig til.

Igen igen: Det er omvendt videnskab at lede med lys og lygte efter alle mulige bortforklaringer for at så tvivl ved en ubehagelig videnskabeligt teori.

Rigtig videnskab ville være at gøre observationer, der kunne falsificere denne teori. Her falder benægterne - trods utallige forsøg og massiv funding fra fossilindustrien - stadig fuldstændigt igennem.

 • 7
 • 0

Vil du ikke godt lade os være i fred med dit gentagne - og ligeså mange gange tilbageviste - sludder. Ingen fornuftige mennesker køber jo den slags - det eneste du opnår, er, at folk bliver godt og grundigt træt at dine evige gentagelser.

Dette er et forum dedikeret mennesker med tekniske uddannelser - ikke selvudråbte "eksperter", der er meget klogere end verdens samlede videnskabelige samfund. Og derfor bliver disse "eksperter" selvfølgelig udstillet som det, de er: Uvidenskabelige.

 • 9
 • 0

https://procrastination.com/blog/31/object...

Problemet med Dunning-Kruger er jo blot, at en person, der lider af det aldrig kan bringes til at indse det - han er jo superbegavet (i sin egen fantasiverden)

Så det er en blindgyde - hvad vores Dunning-Kruger ramte benægtere jo er lysende eksempler på.

Jeg har læst en del om Dunning-Kruger syndromet, men ingen steder har jeg set forslag til en kur.

Eneste løsning på problemet herinde vil vel være at begrænse deres taletid, men den vej vil ing.dk desværre ikke gå ?

 • 7
 • 0

Du bliver ved med at linke til ynkelige manipulationer uden kilde - gemt i din egen dropbox. Dit "hiatus bevis" tager her virkelig prisen - man skal godt nok tro, at ens publikum er totalt imbecile, når man forsøger med sådan en.

@Flemming,

mht. mageløs sludder så slår du mig med flere meter. Kan du ikke læse, hvad der står? Hvem har fremstillet den og hvem står bag? Den er: Source: NASA/GISS. Du må være ret ny indenfor klima, hvis du ikke har hørt om Hiatusperioden? Den blev ellers debattere tflittigt i "Ingeniøren" for mange år siden med en blogger, du var der ikke.

Du mener,du kan så meget som ingeniør, men jeg kommer i tvivl når du end ikke kan se på en tabel, hvem der har ansavret for den? Jeg kan forresten sagtens matche din fysik og kemi, du kan ikke rigtig forstå eller fortolke, hvad strålingsforskernes præcise målinger, som jeg ustandselig henviser, til, du forstår dem ganske enkelt ikke! Jeg skrev min første klimaartikel for 40 år siden, det var før IPCC, med løsning til CO2-problemet. Det var med IPCCs leder Hougthon skrev om en forestående Istid!

Jamen, det skal da komme an på en prøve om du kan tolke en klimagrafisk fremstilling, her skal vi se på metans evne som drivhusgas, som klimafysikerne har fundet. En af grundene til mine alt for mange indlæg skyldes at mange ikke rigtig kender noget til klimafysik. herunder Flemming.

Der anvendes data fra HITRAN-databasen, som omfatter millioner af bølgelængder, som astronomer bruger til at analysere strålingen fra verdensrummet, men kan også anvendes af klimafysikere, disse har jeg flere gange anvendt, men mange forstår dem ikke, det gjorde du heller ikke, men den hører sikkert ikke til på dit pensum? Prøv at se på denne grafik over metan, hvis absorptionsområde består i 2 smalle bånd.

https://www.dropbox.com/s/46qwtkyxta9et0t/...

Til venstre vises detaljeret hvor meget der absorberes i de 2 små områder, endvidere hvor mange %. Metan absorberer et meget smalt område med stor effekt, næsten 90%, de få bølgelængder med 87% absorbtion bliver så oversat af nogle hjemmesiden som om det gælder over hele intervallet. Som du (nogle?) kan se, så er de tikke tilfældet. Metans absorbtionsspektrum består af 2 meget smalle områder, som også Niels nævner. Hvorfor bliver I så ved med at skælde Niels ud, det skyldes da at du og et par andre ikke kan forstår fremstillingen. Det er din manglende viden om klimagassernes absorbtion, der er skyld i jeg skal bruge en masse tid på at forklare dig eg enkelte andre, hvorledes det fungerer. Måske manglende lyst til at kende sandheden, når det nu er mere populært at snakke andre efter munden?

Se lodret over metan til vanddamps absorptionsområde, jamen der er stort set 100% overlapning. Hvorfor skal jeg skrive så mange indlæg, der burde være overflødige, hvis ellers debattørerne havde forstået fysikken bag klimagasserne?

Den groveste klimafejl er dog at opsummere de beskedne absorbtionsenergier over 100 år, altså ca. 90 år efter at metan er død og begravet. Glejbøls ling til EPAs forklaring holder ikke vand overhovedet, metans nedbrydning til vand og CO2 danner da ikke metan, hvorfo rskal jeg bruge mange indlæg på en ting alle burde kunne se, hverken metan eller den udokumenterede ozon holder i 100 år, ozons levetider er ca. 1 måned. Hvorfor skal de rbruges 50 indlæg på at få nogle få til at erkende, at man da ikke kan regne klimagaseffekt af en gasart, der ødelægges efter en måneds tid? At den så leverer råmaterialet til ozondannelse, som klimagoger forklarer, betyder ikke at det er tilfældet. I øvrigt er de ligegyldigt, for ozons levetid i troposfæren er en måneds tid, men klimagoger fortsat regner lystigt videre med deres formler i 100 år, det går du som ingeniør varmt ind for, jeg er forbløffet.

Jeg har ikke prøvet et debattere evolution med kreationister, men jeg kan sagtens forestille mig, hvordan det vil føles: https://www.dropbox.com/s/kw0jly1g27n4ekt/...

Og jeg savner i alle debatter at nogle mander sig op til at forslå løsninger, jeg leverede min for ca. 40 år siden, i klimadebatter er der ingen, der kommer på banen.

Vil man se flere grafiske visninger, så skriv i Googles søgefelt følgende: absorption klimagasser Tryk Enter, klik på billeder At Google har hentet nogle fra mine hjemmesider betyder ikke, jeg har fremstillet dem, de stammer fra eksperter, som jeg altid anvender. Jeg laver intet selv. Prøv nu at læse og opfør dig som en ingniør, ikke?

 • 3
 • 12

Det Per A’s indlæg så tydeligt mangler i kvalitet, forsøger han at kompensere for med kvantitet

??

Hvem har fremstillet den og hvem står bag? Den er: Source: NASA/GISS.

Og det er så endnu en løgn - - -

Dataene stammer (måske) fra en officiel kilde, men den grafiske manipulation og den tåbelige tilføjelse nedenunder er lavet af en nordmand tilhørende din klimasekt Per.

Temperaturen er steget ca 0.4 grad i den periode, hvor du påstår, der ingen stigning har været

Det er en stigningstakt på 2.0 grader/år og dermed meget lidt i tråd med termen pause.

Når du ikke en gang kan fatte noget så simpelt som en lineær tidsserie, forstår jeg godt, at den (også) er helt til hest med strålingsfysikken.

 • 13
 • 2

Og det er så endnu en løgn - - -

Dataene stammer (måske) fra en officiel kilde, men den grafiske manipulation og den tåbelige tilføjelse nedenunder er lavet af en nordmand tilhørende din klimasekt Per.

Du er anmeldt for ad hominem angreb, hvor du beskylder en person for at præsentere en løgn. Du viser ikke noget som modsiger Per As graf og kilden , men "nøjes med" at sige at dataen (måske) stammer fra kilden - uden at vise noget om det forkerte i at referere til kilden. Den grafiske manipulation (en beskyldning du ikke dokumenterer) du omtaler er en præsentation af data fra kilden. Ydermere tilsviner du Per ved at kalde ham medlem af en klimasekt .. uden at specificere hvad du mener.

 • 3
 • 10

klimasekt

Niels. Hvad er det du prøvet at opnå?

Skal vi blive ved med at hive kulbrinter op af jorden og brænde dem af til der ikke er flere? Selv hvis hele flokken af forskere tager fejl og stigningerne ikke findes, ikke er menneskeskabte eller vi bare beslutter at vi er glade for dem ?

Vi kommer til at løbe tør for kulbrinter inden længe, hvis vi bare bliver ved som hidtil. Og så skal vi jo omlægge alligevel.

Hvad det det der driver dig til at bruge så meget energi på at overbevise verden om at den tager fejl?

 • 10
 • 0

Du er anmeldt for ad hominem angreb, hvor du beskylder en person for at præsentere en løgn. Du viser ikke noget som modsiger Per As graf og kilden

Åh - mon ikke det faktum, at den er åbenlyst manipuleret, at teksten under er på norsk, og at Per (som sædvanlig) ikke kan linke til sine kilder, vil styrke min sag? Hvis Per virkelig tror på, at NASA har forfattet det makværk, er det selvfølgelig ikke en bevidst løgn at bringe det første gang. Men når flere debattører har gjort ham opmærksom på fejlen, og han fortsat fremturer, så er det i min bog løgn.

Yderligere har jeg jo utallige gange tidligere dokumenteret Per's løgne (alene i denne tråd kan finde et enkelt indlæg med fire usandheder, hvoraf mindst de to er direkte løgne), så jeg tager din anmeldelse med knusende ro. ?

 • 12
 • 0

Ydermere tilsviner du Per ved at kalde ham medlem af en klimasekt .. uden at specificere hvad du mener.

Det kan jeg gerne præcisere: I min terminologi er en gruppe mennesker, der bekender sig til en tro, der går stik imod, hvad der er slået videnskabeligt fast, en sekt. Så ja: samme sekt, som du tilhører af NVJ - i min terminologi.

Den terminologi kan vælge at være uenig i - men nu var indlægget mit, og dermed også termen.

PS: Du undgår belejligt at forholde dig til faktum, at grafen er en bevidst manipulation, designet udelukkende til at promovere et budskab, der bevisligt er usandt - eller stiller du også spørgsmålstegn ved, at den globale temperatur er steget ca. 0.4 grader i "hiatus"perioden ?

 • 9
 • 0

[quote]@Per Jeg beklager, men når personer som dig, til stadighed påstår at vide bedre en anerkendte eksperter, så forsvinder lidt af meningen med en debat som denne. [Quote] Kom nu med et ordentligt indlæg, Jakob. Jeg har på intet tidspunkt påstået noget som helst af det du skriver, det ville Flemming have kaldt en løgnehistorie. Du har efterlyst løsninger på klima"problemet", du er ikke selv kommet med noget, det har jeg.

 • 0
 • 6

Og det er så endnu en løgn - - -Dataene stammer (måske) fra en officiel kilde, men den grafiske manipulation og den tåbelige tilføjelse nedenunder er lavet af en nordmand tilhørende din klimasekt Per.

@Flemming, det gamle ordsprog "en løgner tor at elle lyver", passer på din person, sjældent har jeg set en så lemfældig omgang med sandheden som det du præsterer. Jeg har ikke nævnt at NASA har fremstillet den viste grafik, jeg har alene prøvet at fortælle dig, hvordan du se, hvem der har ansvaret for vedkommende grafik. Det har du ikke kunnet, derfor viste jeg dig hvordan du kunne finde frem til teksterne på grafikken. jeg burde have vidst, at det var omsonst. Jeg har linket til en grafik fra strålingsforskernes millionvis af undersøgelser af klimagassernes egenskaber, også Niels har vist en række af samme. Jer erkender at være naiv, jeg troede det var et vidensbaseret debatforum, jeg tog fejl. Hvorfor du ikke vil/kan aflæse grafikken er ikke mit problem, lad os tage den en gang til, til, til. https://www.dropbox.com/s/46qwtkyxta9et0t/...

 1. Jeg har postuleret at metan er en svag klimagas. Se på arealerne af de 2 smalle områder, hvor metan absorberer i "Greenhouse" området. Punkterne går fra 0-100% absorbtion. Nogle få bølgelængder absorberes med en effekt på ca. 87%, det synes som om "eksperterne" har overført det til at dække hele absorbtionsområdet, men der er ikke tilfældet. Det er da utroligt, at du ikke kan forstå en simpel grafik?
 2. Tag en trekantet lineal og brug den til at finde, hvilke andre klimagasser, der kan absorbere de samme varmestråler, vanddamp dækker hele områdeet (om mere til). Ca. 100 gange flere H2O end der er CH4 gør, at metans drivhuseffekt i områder med vanddamp er næsten nul!
 3. At samme bølgelængde kan absorberes af flere klimagasser kaldes for overlap. Jeg ser af kommentarer til Niels lignende absorbtionskurver, at der er rigtig mange, der ikke helt er hjemme i stoffet, det gælder også for Flemming, der nok ikke har haft dette stof som pensum i den niche af ingeniørudannelsen?
 4. GWP-værdien på 23-26 beregnes over 100 år, altså er metan fra 2. verdenskrig med i modellerns beregninger, ikke sært de alle beregner forkert. Jamen metans omdannelse til vand+CO2 er grundlaget for ozon, som er en klimagas - lyder det fra bla.EPA"! Så er den hjemme for de, der trasker efter hinanden i klimasekten. At "OZONs" levetid i troposfæren er ca. 1 måned har ingen betydning, klimasektoren er lidt udenfor den videnbaserede videnskab!

  Flemming har end ikke forsøgt at studere de grafikker, der er grundlaget for astronomers tolkning af det lys, de opsamler fra universet, jeg har ingen skrubler ved at se på grafikkn over klimagessernes egenskaber. Flemming har derimod ingen kommentarer, skyldes det den er for indviklet, så er vi nogle stykker, der gerne vil hjælpe lidt til. Her ligger metan i den lave ende af absorbtionsevne.

 5. På figurens vestre side er metans egenskaber vist i en større opløsning.
 6. Der er indlæg der har set på de mange indlæg. Jeg er enig. Jeg har alt for mange overflødige indlæg, mange skyldes at f.eks. Flemming Rasmussen med flere har for lidt viden om klimafysik, og kun vil acceptere stof, som medierne har behandler? Det kompenseres så med skældsord, beskyldninger og nedsættende bemærkninger om andre debattører, sikker i frustration over ikke at kunne forstå lidt seriøs klimafysik, f.eks. den ovenstående grafik.

  For mange år siden skrev jeg en artikel i "Ingeniøren" om klima, der er et emne jeg har været optaget af i nu mere end 40 år. Hvor mange debatindlæg var der dengang? Ingen! Der var nul interesse! Det viser bare, at homo sapiens er tilbøjelig til at følge med strømmen, som hovedsagelig styres suverænt af medierne.

 • 1
 • 8

Det kan jeg gerne præcisere: I min terminologi er en gruppe mennesker, der bekender sig til en tro, der går stik imod, hvad der er slået videnskabeligt fast, en sekt

Godt sagt, Flemming. Hvad der er videnskabeligt slået fast nævnes ikke, men hvand med en sekt, der kunne kaldes "klima-kreationisterne? (kreationister er de, der tror at Jordens blev skabt for ca. 6000 år siden, med henvisning til stamtavlen for Adam og Eva). Klimakreationister mener ikke at: a) der er en "Hiatusperiode (som IPCC klader den) b) at der var en varmeperiode i bla. 1930-erne, hvor der smeltede mere is i Arktis, end der gør i dag. (denne varmeperiode startede mange år før 1930) c) at vi rent faktuelt lever i en koldere tid, end det normale nivau siden sidste istid, hvilket bla. iskerneforskningen viser. d) at man sagtens kan beregne klimaeffekter af klimagasser, der er nedbrudt og forsvundet - endda mere end hundrede år after. e) at klimamodellerne viser korrekt.

Grunden til hundredevis af unødvendige indlæg skyldes overvejende den vedholdene forsvar af ovenstående. Men uden uenigheder var der ingen debat.

 • 2
 • 9

Grunden til hundredevis af unødvendige indlæg skyldes overvejende den vedholdene forsvar af ovenstående.

Nej Per, grunden til hundredevis af indlæg er, at vi er nogle, der ikke vil lade forvrøvlet sludder (som f.eks. det, du fremturer med) stå uimodsagt.

Alt i de fire dogmer er usandt - og en evig gentagelse af dem vil blive mødt med en evig tilbagevisning

Har du i et svagt øjeblik overvejet, hvorfor absolut ingen bakker op om dine tosserier?

 • 9
 • 1

Hvis Per virkelig tror på, at NASA har forfattet det makværk, er det selvfølgelig ikke en bevidst løgn at bringe det første gang."

Den eneste løgn i denne "ordveksling" er, at jeg har påstået at NASA har lavet grafikken, jeg har såmænd blot forsynet Flemming med navne på de, der har leverer data til grafikken, fordi Flemming åbenbart ikke kunne finde navnene på de ansvarlige. Flemming postulat om at der slet ingen referencer var til grafikken, det har jeg dementeret ved at nævne de kilderne, der faktisk stod på tydeligt på grafikken, åbenbart en lidt vanskelig opgave at forstå for "ingeniør" Flemming. At enhver kan fremstille den viste grafik, blot man får fat i data, som bl.a. NASA har leveret. Men hvad med grafikken over klimagassernes absorbtion? Ingen kommentarer fra Flemming, som vist skal have lidt hjælp til den simple opgave at aflæse en grafisk fremstilling af klimagassernes absorbtion. Hvis nogen mener at absorbtionsområdet ved metan er 23-26 gange så stort som CO2s absorbtionsområde, så er der tale om et stort problem, som kræver mere kunskaber i fysik. Efter flere forsøg har ingeniør Flemming end ikke prøvet at kommentere den, men der er jo også rigtig mange forskellige ingeniøruddannelser. Grafikken viser klart hvor stor absorbtionen er, for metan er der dog et problem, idet vanddamp dækk erområdet, det kaldes overlapning. Man kan beregne meget, men at beregne klimaeffekt 90 år efter et stof er forsvundet, hører ikke til i den videnskabelige sfære. At redde den med en formodning af at der så kan dannes ozon er direkte latterlig, oxons levetid er en månedstid i troposfæren. Flemming, spar på dine groivheder og brug tiden på at læse stoffet op, som du i mange indlæg har demonstreret ikke at have den store indsigt i.

At en af os er en stor løgnhals har Flemming måske ret i, men det er ikke mig. Kreationister er ikke løgnhalse, de tror bare på biblen, nogle tror på 1930-ernes varmeperiode, hvo rmankunne passere Nordøstpassagen, andre benægter det. Hvad er forskellen?

Så i stedet for at debattere min viste grafik som du ikke forstår, kan du opfatte mine indlæg som den lille dreng i "Kejserens nye Klæder". HC Andersen overvurderede folk, for der er en delk, der stadig tror at kejseren er påklædt i eventyret.

Slåfejl er ikke stavefejl, ordsproget fortæller bare, at de, der beskylder andre for at lyve, uden tvivl selv ofte lyver, jeg tager udelukkende udgangspunkt i det videnskabelige, herunder strålingsfysikken.. Men hvis det kan stive Flemming dig lidt af, så se blot efter nogle af mine slåfejl, det faglige kan han derimod ikke matche, jfr. den manglende evne til at læse en grafisk fremstilling af klimagassernes egenskaber, og lidt problemer med at forstå hvad Lambert-Beers lov egenlig viser.

Men lidt ros skal Flemming have. Uden hans deltagelse ville indlæggene havde være omkring 75% færre.

 • 2
 • 9

Har du i et svagt øjeblik overvejet, hvorfor absolut ingen bakker op om dine tosserier?

@Flemming, det interesserer mig overhovedet ikke. Jeg angler ikke bifald, men jeg kan let forstille mig, at dine mange tilhængere ikke selv er i stand til at debattere emnerne. Det er du heller ikke, du har kun interesseret dig fo remnet i kor tid , ikke? Jeg skrev min første artikel om CO2 og klima for mere end 40 år siden. Og har forresten topkarakter i bifaget "meteorologi". Så lad de anonyme og sikkert brave folk blande sig i debatten, de skal blive behandlet med høfligt og med respekt, hvis de ellers afholder sig for plebejeragtige angreb på personen. Det sidste benyttes af mennesker, der mangler saglige argumenter, i følge min erfaring.

 • 2
 • 10

Kreationister er ikke løgnhalse, de tror bare på biblen, nogle tror på 1930-ernes varmeperiode, hvo rmankunne passere Nordøstpassagen, andre benægter det. Hvad er forskellen?

For en gang skyld er jeg faktisk enig med dig... Der er ikke den store forskel på at være Kreationist og at tro på at der var varmere i 1930'erne, end der er i dag...

Forskellen er naturligvus at Kreationisterne ikke annerkendes som værende videnskabligt funderet, det forsøger de andre troende at overbevise omverden om at de er...

 • 11
 • 1

Jeg skrev min første artikel om CO2 og klima for mere end 40 år siden. Og har forresten topkarakter i bifaget "meteorologi".

Det kan meget vel være Per, men trods det fatter du helt åbenlyst ikke en dyt af, hvordan vores klima hænger sammen.

Du bliver ved at linke til manipulerede kurver uden kilde, du bliver ved at holde fast i helt åbenbare usandheder, så som “varmere i 30’erne end nu” og “ ingen opvarmning siden 2000”, du nægter at anerkende videnskaben omkring absorbtion, men henholder dig i stedet til nogle selvopfundne dogmer.

Det er muligt, man for 40 år siden kunne slippe af sted med den slags fusk, men i dag går den altså ikke - specielt ikke når det er teknisk uddannede mennesker, du skriver til.

Verden har udviklet sig de seneste 40 år Per - har du glemt st følge med?

I hvilket videnskabeligt tidsskrift blev den artikel, som du ynder at referere til, i øvrigt publiceret - og kan den findes på nettet?

Igen igen: Dine fire dogmer om klimaet savner alle enhver relation til virkeligheden og er noget forfærdeligt udokumenteret sludder, hvad jeg og utallige andre (særdeles tålmodige) debattører, har slået fast med særdeles solide referencer den ene gang efter den anden

 • 9
 • 1

Hvilke? - datareferencer specifikt for de alarmistiske budskaber man hører så meget om fra dig, tak.

For hvilken af Per A’s dogmer er det, du specifikt ønsker referencer på tilbagevisningen igen NVJ?

Og når du nu bruger termen alarmistiske budskaber, bør du vel også præcisere, hvad du helt konkret mener? Jeg videreformidler sådan set kun videnskabelige data - og ikke mindst piller jeg uvidenskabeligt sludder og deciderede løgne fra hinanden.

 • 5
 • 0

For en gang skyld er jeg faktisk enig med dig... Der er ikke den store forskel på at være Kreationist og at tro på at der var varmere i 1930'erne, end der er i dag...Forskellen er naturligvus at Kreationisterne ikke annerkendes som værende videnskabligt funderet, det forsøger de andre troende at overbevise omverden om at de er...

@Rangård, tak for et glimrende indlæg, jeg er næsten enig, dog med en lille tilføjelse. Ingen kreationister bygger på videnskabelige facts, hvad enten det drejer sig om religion, energi eller klima. Et par eksempler:

Den meget omtalte varmebølge i 1930-erne er veldokumenteret, den begyndte faktisk omkring 2. verdenskrigs slutning, hvor en stor afsmeltning af isen begyndte under 1. verdenskrig og sluttede omkring 1940-41, hvor vi oplevede meget strenge vintre. Se f.eks.: hvad bl.a JP skev :

https://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE3904... og Kamikposten: http://www.kamikposten.dk/global/maskinrum...

Det afviser klima-kreationister.

Mange tror desværre det er en meget stor katastrofe, at klimaet bliver en smule varmere. Det er en større katastrofe, hvis det blev koldere. Der dør af kulde end af varme, og der produceres færre fødevarer. Faktisk ligger den globale temperatur lidt under normalen siden istiden. Vi er ved at nærme os normale tilstande! (Kilde: Bl.a. prof. i geologi ved AUC, Marit-Solveig Seidenkrantz.). Siden Istiden har det normale være højere temperaturer end det, vi ser i dag, ifølge den videnskabelige forskning. I Vikingetiden var vandstanden f.eks. 1-2 m højere end i dag. Men intet ondt ord om benægterne, de fleste er uden tvivl velmenende mennesker, de er blot blevet hjernevasket af den flodbølge af uvidenskabelige postulater, som medier og politikere anvender for at lefle for vælgerne.. Hvis det kan bremse op på det store fråseri af fossile brændsler er det da udmærket, selv om jeg er skeptisk. Et af de mest effektive værktøjer til at erstatte fossil energi er at udvikle atomenergien, også på f.eks. søtransportens område, samt på varmeforsyningen.

 • 1
 • 7

@Per Nu må jeg virkelig sige, at jeg er rystet.

@Jakob, jeg er langt mere rystet over dine indlæg, hvor der intet faktuelt indhold er i! Du var rystet over at jeg ikke kom med løsninger, jeg er rystet over at du endnu eller andre slet intet kommer frem med overhovedet. Hvornår våger I op? Hvornår kommer der en debattør op, der kan forstå en grafisk fremstilling af klimagassernes absorbtion? Hjælp dog Flemming, han er helt blank og vil end ikke se på klimafysikernes enorme arbejde med kortlægningen af klimagassernes egenskaber. Jeg har for mange år siden skitseret en løsning. Der erintet sket siden dengang, og at dømme efter dine og Flemmings sniksnak så sker der heller ikke noget de næste 40 år?

 • 0
 • 8

Jeg videreformidler sådan set kun videnskabelige data - og ikke mindst piller jeg uvidenskabeligt sludder og deciderede løgne fra hinanden

@Flemming, stor ros for dit vittige indlæg. Nej, du ser ikke på videnskabelige facts, du har fået klimafysikernes vidneskabelige arbejde med at kortlægge flere millioner specifikke bølgelængder. Du reagerer ikke, du kan åbenbart ikke aflæse en videnskabelig grafik, og du har ikke på et eneste sted anvist en videnskabelig klimaforskning. Din argumentation eller mangel på samme sammenligner jeg med debatter med folk, der mener at Jorden blev skabt for ca. 6000 år siden. Dem er det omsomnst at debattere videnskab med. Jeg har samme oplevelse, når jeg henviser til f.eks. denne klimavidenskabelige kurve, der bygger på millioner af målinger. Flemming har ingen kommentarer. På grafikkens ses f.eks. metqans absorbtion som 2 smalle områder, der i øvrigt dækkes ca. 100% af vanddamp. Flemming kan åbenbart ikke læse en grafisk fremstilling? Hvad for en ingeniøruddannelse har du? https://www.dropbox.com/s/mui57hfqo9l9m98/...

Prøv igen, igen. Indtil da er din snak om videnskabelighed en vittighed. Til venstre kan man se metans absorbtionsområde i forstørret udgave, enkelte bølgelængder absorberes særdeles effektivt - ca. 87%. Men enhver kan da se, at det er fejl at mene, at det gælder over hele området, ikke?

Hvis Flemming med videnskabelige henvisninger mener hans egen amatøragtige tolkning af målingerne fra Mauna Loa, så er der vist mere tale om en vittighed. Skal vi have Adam-Evas stamtavle på bordet?

 • 0
 • 7

@Flemming,

Du bliver ved at linke til manipulerede kurver uden kilde, du bliver ved at holde fast i helt åbenbare usandheder, så som “varmere i 30’erne end nu” og “ ingen opvarmning siden 2000”,

Kilden til grafikken er det samlede resultat fra strålingsforskernes millioner af målinger af enkelte bælgelængder. At du ikke forstår grafikken er ikke noget nyt. Og så eksemplet jeg anvendt i indlægget om "klimakreationisme". Bar et par enkelte: https://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE3904... og Kamikposten: http://www.kamikposten.dk/global/maskinrum...

Jeg har såmænd bare i al fredsommelighed henvist til den "Hiatus-periode" som IPCC ikke rigtig kan forklare. Du har det en smule svært ved grafiske fremstillinger, og at se hvem der har ansvaret for data (f.eks. NASAs målinger). Der er mange flere, du har fået dem, hvorimod jeg totalt mangler videnskabelige henvisninger fra din side. herunder dit plagist af et ling til EPAs hjemmeside vedrørende ozondannelse pga metans nedbrydning. At du så mener det er videnskabeligt at beregene metans klimaeffekt 90 år efter den er væk, det er vi ueninge om. Men at kalde dine egne indlæg "videnskabelige" er da meget morsomt. Du mangler hjælp af dine mange følgere, de tør ikke?

 • 1
 • 8

Hvis Flemming med videnskabelige henvisninger mener hans egen amatøragtige tolkning af målingerne fra Mauna Loa, så er der vist mere tale om en vittighed.

Hvordan er din tolkning af samme Per?

Var dit bedste “argument” imod den beregning ikke, at CO2 på Mauna Loa stammer fra den nordlige halvkugle?

?

Dine gentagne forsøg på at nedgøre min person ville unægteligt have mere vægt, hvis du kunne referere til bedre kilder end:

Kamikposten Jyllandsposten En der kan huske en varm sommer i 1947 Din egen dropbox De sekteriske “realisme” hjemmesider

Dine fire dogmer er alle fri fantasi, som kun kan eksistere i hovedet på en person, der har lukket al virkelighed ude af sit verdensbillede.

Din fortsætten ud ad denne tangent er kun med til i den grad at understrege over for videnskabeligt uddannede personer, st du simpelthen ikke har det fjerneste begreb om videnskab!

Du mangler hjælp af dine mange følgere, de tør ikke?

Jo - men de gider (næsten) ikke mere Per - det er blevet for ynkeligt.

Men så længe du bliver ved med at præke usandheder om klimaet på mit fagblads forum, må du finde dig i st blive imødegået med videnskab. Selv om du - helt åbenbart - ikke forstår den term, gør flertallet heldigvis.

 • 8
 • 3

At du så mener det er videnskabeligt at beregene metans klimaeffekt 90 år efter den er væk, det er vi ueninge om.

Nu har du skrevet det sludder utallige gange Per - jeg har forsøgt at linke til seriøs forskning på området, men du accepterer jo ikke videnskab, så lad mig i stedet for - med et helt simpelt fysisk eksperiment - forklare dig, hvorfor man kan måle (og beregne) klimaeffekt af metan længe efter, det er forsvundet fra atmosfæren:

Du tager en suppegryde og fylder den med 10 liter vand ved stuetemperatur og lader den stå et par døgn, så du er sikker på, den er i termisk ligevægt med omgivelserne.

Så måler du temperaturen på vandet.

Så sætter du den på komfuret, skruer halvt op for blusset i 12 minutter og tager den af igen.

Du måler temperaturen igen, og stigningen er nu GWP (gryde warming potential) [12] for dit komfur - husk dette tal.

Så venter du 88 minutter mere og måler temperaturen igen. Forskellen fra den oprindelige (stue)temperatur er så GWP[100] for dit komfur.

Og tænk: Man kan måle (og beregne) effekten fra dit komfur 88 minutter efter, det er slukket

Det er præcist samme mekanisme, som GWP for metan.

Mht overlap også en analogi til den virkelige verden:

Mit hus er isoleret med 100 mm glasuld. En smart konsulent forsøger at sælge mig en løsning med 100 mm Rockwool udenpå. Det afviser jeg selvfølgelig, for der er 100% spektralt overlap mellem de to produkter, så det vil jo ikke hjælpe ?

Eller sagt på en anden måde: Selv om der er spektralt overlap, vil en forøget isolering selvfølgelig mindske udstrålingen, det er jo ikke sådan, at H2O stopper al strålingen inden for sit spektrum.

Overlap er en konspiration opfundet af dine tossevenner Per - og ikke det halmstrå, du så desperat har brug for.

Så konklusionen er stadig klokkeklar Per: Dine fire dogmer er alle ammestuehistorier fuldstændig uden relation til virkeligheden og ikke mindst videnskaben.

PS: Du mangler stadig at oplyse os om, hvem der er ophavsmand til den ynkelige manipulation, der skulle visualisere din hiatus ?

 • 5
 • 3

Så sætter du den på komfuret, skruer halvt op for blusset i 12 minutter og tager den af igen. Du måler temperaturen igen, og stigningen er nu GWP (gryde warming potential) [12] for dit komfur - husk dette tal. Så venter du 88 minutter mere og måler temperaturen igen. Forskellen fra den oprindelige (stue)temperatur er så GWP[100] for dit komfur. Og tænk: Man kan måle (og beregne) effekten fra dit komfur 88 minutter efter, det er slukket Det er præcist samme mekanisme, som GWP for metan.

En mærkelig analogi. Hvad nu hvis det ikke var vand der var i gryden, men CO2, og er komfuret drevet af metan? Beregningen af GWP er formodentlig korrekt teoretisk set, men savner kobling til virkeligheden. Effekten af 1kg mere CO2 udledt på et tidspunkt kan kun give en teoretisk virkning, og det samme for CH4. Altsammen forudsat at klimagasserne har den langtidsvirkning som spektrene fortæller. Per har altså en vis ret i at GWP mest er et alarmistisk tal. I så fald skulle vi sætte meget mere ind over for de gasser med GWP på 100.000 eller mere.

 • 0
 • 7

Det var så lige en tierfaktor der smuttede. Slår man op på GWP er der nogle enkelte listede, som kommer ud med værdien 22.000. Man gør vist ikke noget ved dem på grund af deres GWP, men på grund af andre uønskede egenskaber. Tænk engang, et kilo af denne gas svarer til 22t CO2, det må da være alvorligt.

22,000 kan jo nemt forveksles med 100.000, så det var sørme da en uheldig "smutter". Hvad med at svare på hvad der er gjort for at begrænse brugen af disse potente drivhusgasser? Eller var der også lige en smutter her?

 • 6
 • 1

22,000 kan jo nemt forveksles med 100.000, så det var sørme da en uheldig "smutter". Hvad med at svare på hvad der er gjort for at begrænse brugen af disse potente drivhusgasser?

Der gøres ialtfald rigtig meget for at prøve at begrænse og erstatte den værste - SF6, som bruges til isolationsgas i højspændingsanlæg, og som er 23500 gange værre end CO2 - se f.eks. https://www.weforum.org/agenda/2019/10/gre... eller de talrige andre links om samme emne; men det er åbenbart ikke den store viden, I bruger til at slå "de vantro" oven i hovedet med!

 • 2
 • 1

Du tager en suppegryde og fylder den med 10 liter vand ved stuetemperatur og lader den stå et par døgn, så du er sikker på, den er i termisk ligevægt med omgivelserne.

Så måler du temperaturen på vandet.

Så sætter du den på komfuret, skruer halvt op for blusset i 12 minutter og tager den af igen.

Du måler temperaturen igen, og stigningen er nu GWP (gryde warming potential) [12] for dit komfur - husk dette tal.

Så venter du 88 minutter mere og måler temperaturen igen. Forskellen fra den oprindelige (stue)temperatur er så GWP[100] for dit komfur.

Og tænk: Man kan måle (og beregne) effekten fra dit komfur 88 minutter efter, det er slukket

Det er præcist samme mekanisme, som GWP for metan.

Mht overlap også en analogi til den virkelige verden:

Total fravær af simple indsigt i drivhuseffektens grundlæggende virkemåde.

Hvis gryden og metanet skulle sammenlignes med klimasystemerne så skal det være sådan:

I et piv utæt hus på et komfur står en gryde med vand, og en varmekanon yder 1000 KW varme som er rettet mod gryden og effekte efter gryden forplanter sig ud af huset og det hele er i balance og temperaturen i gryden er konsatnt. Nu tændes komfuret og tilfører 1 KW til gryden i 10 min og temperaturen stiger i gryden og kort tid efter der er slukket falder temperaturen og det hele er i balance og temperaturen var som før, og man har ikke en jordisk chance for at beregne hvad for en effekt komfuret tilførte gryden.

Mit hus er isoleret med 100 mm glasuld. En smart konsulent forsøger at sælge mig en løsning med 100 mm Rockwool udenpå. Det afviser jeg selvfølgelig, for der er 100% spektralt overlap mellem de to produkter, så det vil jo ikke hjælpe ?

Eller sagt på en anden måde: Selv om der er spektralt overlap, vil en forøget isolering selvfølgelig mindske udstrålingen, det er jo ikke sådan, at H2O stopper al strålingen inden for sit spektrum.

Overlap er en konspiration opfundet af dine tossevenner Per - og ikke det halmstrå, du så desperat har brug for.

Så konklusionen er stadig klokkeklar Per: Dine fire dogmer er alle ammestuehistorier fuldstændig uden relation til virkeligheden og ikke mindst videnskaben.

Igen fuld og helt mangel på realitetssans med klimasystemerne og gasserne!

I relation af co2 overlap med vanddamp:

Huset er isoleret med 500 meter rockwool og der er 20 c inde i huset. NU tilføres 2 mm. glasuld yderligere og der er nu 20,00000000000000000000001 C inde i huset.

 • 2
 • 7

@NH:

At du ikke forstår analogierne (og klimafysikken) er ret tydeligt - ingen grund til at understrege det for os ?

Selvfølgelig er der ikke tal-mæssig overensstemmelse mellem mine analogier og jordens klima - de var blot et forsøge på at fortælle de, der ikke vil fatte de helt simple fysiske regler, at påvirkninger giver et resultat efter deres ophør, og at spektrale overlap ikke gør den ene komponent virkningsløs, at det selvfølgelig ikke hænger sådan sammmen.

At AGW er er ubestrideligt faktum, skal man jo være ret så uintelligent for at betvivle - derfor min evige kamp for at tilbagevise det nonsens, der forsøger at tale imod det.

 • 6
 • 3

At du ikke forstår analogierne (og klimafysikken) er ret tydeligt - ingen grund til at understrege det for os ?

Selvfølgelig er der ikke tal-mæssig overensstemmelse mellem mine analogier og jordens klima - de var blot et forsøge på at fortælle de, der ikke vil fatte de helt simple fysiske regler, at påvirkninger giver et resultat efter deres ophør, og at spektrale overlap ikke gør den ene komponent virkningsløs, at det selvfølgelig ikke hænger sådan sammmen.

At AGW er er ubestrideligt faktum, skal man jo være ret så uintelligent for at betvivle - derfor min evige kamp for at tilbagevise det nonsens, der forsøger at tale imod det.

Vås! Eller det som gennemsyrer klimaforskningen er den ret barnlige opfattelse, at jorden bliver varmere og denne varme forplanter sig til at gøre skade ved f.eks. at tø iskapperne og varme oceanerne mm. Et forhold som din illustration med gryden, så glimernede viser.

Der kommer enome mængder energi ind fra solen, og en øget drivhuseffekt nødvendiggør at temperaturen må hæves på jorden, for at overvinde den øgdede 'isolering' når energien skal ud igen. En afledt effekt af at det bliver varmere, er så at jordens klimasystemer opatger energi ved at tø is og varme oceanerne og herunder atmosfæren som vi har så stor fokus på at måle på.

Når metanets evne som drivhusgas ophører, eller hvis man fjerner drivhusgasser, så stopper 'isolationsevnen' i atmosfæren så indstiler der sig lynhurtigt en ny balance mellem at temperaturen falder og der siver mere effekt ud i rummet. Og 'grydens størrelse' som 'forhaler' af denne proces er ikke-forkommende.

 • 0
 • 5

Der gøres ialtfald rigtig meget for at prøve at begrænse og erstatte den værste - SF6, som bruges til isolationsgas i højspændingsanlæg, og som er 23500 gange værre end CO2 - se f.eks. https://www.weforum.org/agenda/2019/10/gre... eller de talrige andre links om samme emne; men det er åbenbart ikke den store viden, I bruger til at slå "de vantro" oven i hovedet med!

Ja, der bliver gjort en del for at minimere brugen af SF6. Og netop det faktum understreger det tåbelige i Svends bemærkning "I så fald skulle vi sætte meget mere ind over for de gasser med GWP på 100.000 eller mere."

Svend har overhovedet ikke sat sig ind i hvad der gøres for at begrænse brugen af disse gasser eller hvad deres GWP er for den sags skyld. Med andre ord: Han havde absolut intet sagligt belæg for sin kommentar. Det var såmænd bare det jeg ville gøre klart.

Hvem er det du kalder "vantro"?

 • 6
 • 3

??????????

Hvis den menneskelige afsatte co2's drivhuseffekt i dag ophørte fordi alt mennekseskabt co2 fjernes fra atmosfæren over natten, så vil der resolut indstille sig en ny balance til afløsning for denne

Udklipq~11.png

og temperaturen til resolut falde i lufthavet. Oceanerne minimale opgyggende energi har overhovedet ingen indflydelse på temperaturen i lufthavet. Eller den øgede temperatur i havet som er opbygget over de sidste 40 år har overhovedet igen indflydelse på denne temperatur i lufthavet hvis man fjernede co2'en.

 • 1
 • 6

En væg med 1000 mm rockwool isolering og et mindre hul i væggen uden isolering se

Unavngivet_28genoprettet29~3.png

Når der lægges 50 mm glasuld over hele arealet så har de 50 mm næsten igen virkning oven på de 1000 mm, men en stor virkning oven på hullet uden isolering.

 • 0
 • 4

Dine gentagne forsøg på at nedgøre min person ville unægteligt have mere vægt, hvis du kunne referere til bedre kilder end:Kamikposten Jyllandsposten En der kan huske en varm sommer i 1947 Din egen dropbox

@Flemming, du har ikke refereret til nogen videnskabelige kilder overhovedet, det nærmeste er dine egne "undersøgelser", der er plagiat af andres. Du har kopieret Glejbøls udmærkede link til EPAs hjemmeside, men dens forklaring har jeg forlængst skudt ned. Helt og aldeles. 1. At metan dannet H2O og CO2 nævnet som grundlaget for dannelse af ozon, hvad sagde Flemming dengang? Han havde overhovedet ikke nævnt ozon! Men det havde hans egen (Glejbøls) reference. Altså: efter metans omdannelse efter ca. 10 år, så skulle det altså resultere til forøget ozonindhold? At ozons levetid kun er omkring 1 måned får ikke klimafolk til at ryste på hånden, de regner trofast videre i 100 år med deres forkerte formel. Hvad er forskellen på en kreationists benægtelse af Jordens alder og så det at regne videre på en gasart 100 år efter den er forsvundet?

Det må være manglende viden, at man beregner hypotetisk klimaeffekt fra nogle hypotetiske ozonmolekylder og derefter glemmer, at de hurtigt forsvinder. Det kalder jeg ikke videnskab, men ren fuskeri. Du har ikke bare manglende videnskabelige henvisninger, du kan ikke rigtig forstå mine henvisninger til diverse forskere. Kamikposten forstår du ikke, du afviser dens artikler: http://www.kamikposten.dk/global/maskinrum...

I sit foredrag i 1944 siger professor Adolf Jensen blandt andet: »I 1920’erne og 1930’erne har der fundet en almindelig temperaturstigning sted i arktiske egne, især i vintermånederne. Som et eksempel skal jeg nævne Svalbard. Deroppe begyndte temperaturstigningen i 1918-1919 og er fortsat siden. I årtiet 1920-1930 var vinteren på Svalbard gennemsnitlig fem grader varmere end tidligere, i perioden 1931-1935 endog ni grader varmere. Temperaturstigningen kulminerede i 1937-1938, hvor vintertemperaturen på Svalbard var 16-17 grader varmere.

Denne videnskabsmand bliver af Flemming degraderet til en fusker, og hele indholdet betegnet som uvidenskabeligt. Vor herre bevares. Hvad for en slags ingeniøruddannelse har du egentlig? J. Krüger er forsker og har studeret forholdene i Grønland særdeles grundigt. Læs f.eks. hans artikel i JP fra 21. maj 2016 om havisens udbredelse. Mine links til klimagassernes absorbtion forstå Flemming ikke en dyt af, her har masser af videnkabsfolk målt alle bølgelængder i lyset, deres absorbtions størrelse etc. etc. De affærdigens som ikke-videnskabsfolk, det må skyldes ren uvidenhed. Vi er ueninge om hvad der er videnskab og dilettanteri, Flemming, hold dig hellere til korrekturlæsning, det faglige kommer du altid galt afsted med. Din bemærkning om halvkuglerne viser du ikke rigtig har fattet pointen. Det er på den norlige halvkugle, det store frådseri i fossil energi er sket, ikke på den sydlige halvkugle. Alligevel stiger CO2 da også på den sydlige halvkugle, hvor kommer det så fra? "Min dropbox" har du også misforstået. Det er blot en slags reol, hvor jeg kan lægge diverse skærmklip, som så kan formidles på en let måde. F.eks. "Hiatusgrafikken", som NASA ha leveret data til, som andre så har tegnet op. Indholdet har jeg 100% ansvar for, prøv nu lige at forstå det.

Som enhver kan se, så er dette lille udpluk af mine videnskabelig kilder, Flemming "videnskabelige kilder" består hovedsagelig af hans egne noter og tilbagevisninger af forskeres udsagn. En forsker med 40 års erfaring med bl.a. dyreforsøg til måling af metan fra disse, blev betegnet som "landmand". Vorherre bavares. Hvad med geologernes forskning der viser, at kloden nu er på vej op til "normale" tilstande mht. klima? Hjulpet lidt på vej af CO2, men vi er endnu ikke kommet op på Bronze- og vikingealderens varmere klima. Flemmings snak om forskere er ganske morsomt, men i grunden lidt tragisk.

 • 2
 • 8

Du mangler stadig at oplyse os om, hvem der er ophavsmand til den ynkelige manipulation, der skulle visualisere din hiatus ?

Jeg er enig i andres formodning om at du ikke helt har forstået havd drivhuseffekt er for en størrelse. Eksemplet en slet ikke analogi, blot en udstilling af manglende viden om hvad drivhuseffekt er for en størrelse. drivhuseffekten er noget helt andet, nemlig drivhusgassernes tilfældige udsendelse af små energipakker i alle retninger, drivhuseffeken er en betegnese for de pakker, der bliver sendt retur til overfladen. Jeg mangle intet at forklarfe vedrørende "Hiatustegningerne", hvem der har udført det grafiske arbejde er tindrende ligegyldigt, der er kun 1 mulighed for at vise NASAs og andres målinger i ebn grafik. Om det er en grafiker eller fysikprofessor et ligegyldigt, ligesom vedkommendes politiske observans eller hårfarve også er ligegyldig. Alle grafisk fremstillinger viser en langt lavere stigning i temperaturerne end klimamodellerne har beregnet, det er det helt essentielle. Der er fejl i teorierne og modellerne. Jeg går ind for at de rettes, også det er vi ueninge i.

 • 2
 • 7

Jeg mangle intet at forklarfe vedrørende "Hiatustegningerne"

Nej, der gør du vel ikke - set gennem dine skyklapper - Per A?

Jeg forstår godt, ingen vil lægge navn til den exceptionelt grove manipulation af data, men når der ikke er tilfældet, er den selvfølgelig også diskvalificeret fra at indgå i en saglig debat.

Så prøv i stedet for at kigge på en rigtig umanipuleret graf - f.eks. Berkeley Earth og se, om du kan få øje på din hiatus? Den findes ikke! (Kun i hovederne på de allermest hardcore faktafornægtere)

Fakta er, at de temperaturstigninger (grader/år) , vi oplever nu er 10 gange højere end noget, der er set før.

Din patetiske tilgang til data og fysik rangerer under fladjordstilhængernes - og alle herinde kan se det.

 • 5
 • 1

Det er på den norlige halvkugle, det store frådseri i fossil energi er sket, ikke på den sydlige halvkugle. Alligevel stiger CO2 da også på den sydlige halvkugle, hvor kommer det så fra?

Prøv at tage en spand. Fyld vand i den. Hæld en flaske rød frugtfarve i. Rør rundt.

Hvad ser du så?

Hvis du seriøst mener at det retoriske spørgsmål ovenfor har nogen som helst mening i en debat der ligger ud over 2 klasse i folkeskolen tror jeg vi har fundet kernen til problemet med din manglende indsigt.

 • 5
 • 0

En væg med 1000 mm rockwool isolering og et mindre hul i væggen uden isolering se

Når der lægges 50 mm glasuld over hele arealet så har de 50 mm næsten igen virkning oven på de 1000 mm, men en stor virkning oven på hullet uden isolering.

Det kommer så an på størrelsen af dit hul hvad den samlede betydning er. Men du argumenterer måske for at >80%(+) af jordens overflade er dækket af luft med tæt på 100% vanddamp?

Det er der jo så rent faktisk målt på at normalt troværdige mennesker, og de har så kommet til dette resultat:

water_vap.gif

Det virker som om dit hus er en anelse dårligt isoleret til at starte med.

(+) Her værdien af mindre sat til 20%. Jeg vil tro at en energikonsulent der så et hus med 20% hul i isoleringen hurtigt ville anbefale at få fixet problemet.

 • 4
 • 1

Jeg forstår godt, ingen vil lægge navn til den exceptionelt grove manipulation af data, men når der ikke er tilfældet, er den selvfølgelig også diskvalificeret fra at indgå i en saglig debat.Så prøv i stedet for at kigge på en rigtig umanipuleret graf - f.eks. Berkeley Earth og se, om du kan få øje på din hiatus? Den findes ikke! (Kun i hovederne på de allermest hardcore faktafornægtere)

@Flemming, dit nonsens skyldes manglende læsning af IPCCs rapporter" "Hiatus"-perioden som du så trofast benægter svarer til kreationisternes benægtelse af Jordens alder. Det står klart og tydeligt beskrevet i IPCCs hovedrapport fra 2014, men er ikke med i "Summary for policemakers". Det er for resten fysikeren Stein Bergsmark, der har ansvaret for grafikken, her er et større uddrag: https://www.dropbox.com/s/mj3f4ex78zxxx55/...

Jeg genfandt min kilde på mindre end 2 minutter med Google, en god ide for dig at lære at bruge den, og der er mange madopskrifter.

Så jeg må igen, igen konstatere, at der ikke kommer noget som helst på bordet ud over de idelige angreb og manglende forståelse for mine mange dokumentationer, ofte fra videnskabelige kilder. Du leverer intet, blot tom snak om egne ”videnskabelige” kilder, som du ikke vil røbe? Du refererer ikke til "videnskaben", fortæl gerne hvem?

Desværre kniber det med at læse og forstå en grafisk fremstilling af klimagassernes absorption, som et utal af forskers har målt, alle tal ligger gratis til rådighed i en database, prøv at ”google” HITRAN.. Jeg undrer mig stadig over, at en ingeniør ikke kan forstå en ret enkel grafik. Og ingen af dine ”følgere” kan åbenbart ikke hjælpe dig med det videnskabelige. Overlapningen ses tydeligt, især hvis man anvender en tegnetrekant.

I Glejbøls glimrende link til EPAs hjemmeside står forneden, at metan danner vand og CO2, der er grundlaget for ozondannelse, men ingen dokumentation for ast det sker. Alligevel fortsætter dine klimaeksperter med at beregne klimaeffekten af ozon 100 år efter den er nedbrudt, dens levetid er ca. 1 måned!!! Man kan roligt slå fast, at metan er en ”klimagas på Viagra”. Hvornår får vi at viden, hvilke videnskabsfolk du så ofte postulerer, at du henviser til. Jeg har ikke set en eneste, kun afvisninger af fysikere, kemikere oa. forskere som folk med ekspertise, og nu på det seneste IPCC. Hvorfor kan hverken du eller dine trofaste følgere ikke levere noget fornuftigt svar på hvorfor man beregner klimaeffekter 100 år efter de er forsvundet? Kan du ikke, så lad os få en madopskrift, eller et forsøg på at aflæse den grafik, som jeg flere gange uden held har postet, den siger det meste om klimagassers absorbtion og evt. overlap.

 • 2
 • 5

Din fortsætten ud ad denne tangent er kun med til i den grad at understrege over for videnskabeligt uddannede personer, st du simpelthen ikke har det fjerneste begreb om videnskab!

@Flemming, det eneste ynkelige er ikke mine indlæg, men derimod al den spam, du leverer rundt i diverse tråde uden relvant indhold. Du nævner Kamikposten som et eksempel på inferiør materiale, det er anerkendte forskere du sviner til. Du nævner min "dropbox", det består alene at udklp af anderkendte forskeres artikler og forskning, som du måske ikke forstår, du leverer intet, intet som helst fra videnskabeligt hold, kun gør du opmærksom på ustandselig, at du sandelig er ingeniør. At du ikke kan forstå en grafik over mange millioner bølgelængders egenskaber må skyldes, at du ikke lige har haft det i dit fysikpensum. Igen, nævn dog bare en enkelt videnskabelig kilde, som du bygger på? Ovenstående kan du som sædvanlig se, hvilke jeg benytter, herunder IPCCs hovedrapporter, som du ikke har læst. prøv den fra 2014. Det mest sørgelige er dog, at så mange i debatterne mener du leverer noget relevant, selv om det hele er ren luft.

 • 3
 • 5

Du nævner min "dropbox", det består alene at udklp af anderkendte forskeres artikler og forskning, som du måske ikke forstår

Din dropbox “dokumentation” er så ringe, at du ikke en gang er i stand til at fortælle, hvem der har manipuleret NASA’s data så skammeligt.

Du refererer ikke til noget som helst videnskabeligt.

Du kan ikke finde din eneste forsker, der bakker din tåbelige holdning om, at man ikke kan beregne GWP[100] for metan ud.

Det eneste du kan sige til min forklaring på, hvorfor CO2 er dobbelt så potent en klimagas i dag som i 1960 er, at den er “ganske morsom”. Det er for dumt og ikke mindst en understregning af, at du simpelthen ikke fatter en brik af, hvordan tingene hænger sammen, men blot ukritisk køber de tåbelige dogmer fra Krüger og andre “has been” pensionerede koryfæer.

Officielle temperaturkurver, der i den grad modsiger dine dogmer om 30’erne og hiatus, vælger du helt at ignorere - eller kalder dem endda manipulerede.

Du har absolut intet sagligt leveret til klimadebatten herinde - og alle kan se det Per - de ekstremt få, der tomler op på dig, gør det enten af medlidenhed, eller fordi de troller.

 • 5
 • 5

Hej Flemming og en del andre: Jeg har før foreslået det, og gør det her igen: Når I svarer/skælder ud, så skriv lige navnet på den, der kommenteres! Som jeg har gjort her, og som Per som regel gør. Det fremmer debatten, at man ikke skal læse en masse indlæg for at se hvem, hilsenen er til !! (;-)

 • 7
 • 0

Hej Holger

Det er egentlig ikke så svært: Den blå tekst i et citat er et link til det oplæg, der svares på, så du behøver. ikke ligefrem søge efter noget - og ellers er denne tråd. jo for længst passe det fagligt relevante - jeg vil blot fortsætte med at tilbagevise, så længe Per A poster sine uvidenskabelige usandheder.

 • 4
 • 3

Din dropbox “dokumentation” er så ringe, at du ikke en gang er i stand til at fortælle, hvem der har manipuleret NASA’s data så skammeligt.Du refererer ikke til noget som helst videnskabeligt.

@Flemming, Flemming – nu med Duracell-batterier? Jeg må igen, igen konstatere, at Flemming leverer et langt indlæg uden substans eller relevans, ingen svar på mine spørgsmål, forlangende om ting jeg har svaret på, etc. etc. Derfor er indlægget lidt langt, der skal gives en ordentlig dokumetnation.

Det lyder lidt som frustration over ikke at have noget at kunne debattere på? Brokkeriet over manglende dokumentation for ”Hiatusperioden” er pudsig, for den gav jeg i forrige indlæg. Jeg gentager, grafen er fremstillet af fysikeren Stein Bergsmark, der har benyttet data fra NASA. Så den videnskabelige tilgang er helt i orden i modsætning til dine indlæg, hvor den mangler. Her er på ny et større uddrag af min kilde, da du efterlyser dokumentation, den er givet.:

https://www.dropbox.com/s/mj3f4ex78zxxx55/...

Som også viser, at skærmklip sagtens kan levere dokumentation. Jeg har refereret til forskere, bla. prof. Adolf Jensen, som har skrevet i Kamikposten,som Flemming ikke mener han er forsker? Igen er Flemming forkert underrettet. Se her: http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_... http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%... https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Jensen der bla. siger: »I 1920’erne og 1930’erne har der fundet en almindelig temperaturstigning sted i arktiske egne, især i vintermånederne. Som et eksempel skal jeg nævne Svalbard… etc. etc.. Ak ja, Flemming benægter fortsat hårdnakket de historiske kendsgerninger. At benægte denne periode svarer til at kreationister benægter at Jordens alder er over ca. 6000 år, ifølge biblen. (som er skrevet 4-500 år efter Kristi fødsel (ca. – 6 år før vor tidsregning.) Det eneste Flemming har leveret af dokumentation af nogenlunde ekspertkvalitet, er kopiering af Glejbøls link til EPAs hjemmeside. En ganske udmærket siden, men dens forsøg på at forklare metans drivhuseffekt har jeg skudt ned for længst. Dokumentationen fremgår af nederste tekster i: https://www.dropbox.com/s/mb3ahnl23sfgzrk/... Her ses det sidste af pågældende side, at metan danner vand og CO2, der er ”grundlaget” for ozondannelse, men uden nogen dokumentation for at det sker. Alligevel fortsætter ”klimaeksperter” med at beregne klimaeffekten af ozon 100 år efter den er nedbrudt, dens levetid er ca. 1 måned!!! Det kan man da kalde en klimagas påViagra! Jeg har vist hvordan man beregner GWP-værdien, her er den igen taget fra IPCCs rapporter (FAR eller SAR)

Nej, jeg afviser ikke at man kan beregne Global Warming Potentiale som Flemming fejlagtigt postulerer, Faktisk var jeg den første til at vise formlen man anvendte. Her er den igen, taget fra en af IPCCs udgivelser (fra FAR eller SAR). https://www.dropbox.com/s/28nuohvl8fy4rw8/... I formlen betyder ”0” og ”n” at man kan integrere mellem 2 årstal, sættes N til 100, så har metan være død i ca. 90 år og det hypotetiske ozon i 100 år. Stor videnskabelighed at fortsætte klimaeffekter så længe efter at klimagasserne er nedbrudt til andre forbindelser. Så jeg afviser ikke man kan beregne klimagassers effekter over hverken 10, 100 eller tusind år, men kan blot konstatere, at resultaterne er misvisende og skrupforkerte, men ingen forsker tør nævne det, så bliver vedkommende blacklistet. Altså forhold som hos kreationisterne. Jeg skal gerne genberegne at CO2s drivhuseffekt er faldet mere end 50 gange siden de første 20 ppm optrådte på planeten, og at fortidens klima ikke blev styret af CO2, men at klimaet styrede CO2! Bare sig til. Hvis nogen ville hjælpe Flemming med at læse og forstå en grafisk fremstilling af klimagasseres absorbtion, ville det være fint, det vil være e fint supplement til hans morsomme madopskrifter. Nogen må da have haft optik/strålingsfysik i fysikundervingen. Jeg er så heldig at have både meteorologi og optik/lyslære som bifag. Min beskedenhed gør at jeg undlader at nævne karaktererne. I følge videnskaben lever vi i en kold periode, men er så småt på vej op mod normale tilstande. personligt vil jeg ikke have problemer med et klima som i Sydfrankrig, men det må mine efterkommere glæde sig til. Og jeg går ind for at vi levner rigeligt med fossil energi til dem. Men Holger Skjerning kan uden tvivl hjælpe til med grafikken af klimagsssers absorbtion: https://www.dropbox.com/s/mui57hfqo9l9m98/... Tallene de er baseret på findes i HITRAN-databasen, som masser astronomer benytter sig af. Men computerhjælp kan man beregne overlapningen ganske præcist.

Det er egentlig ikke så svært: Den blå tekst i et citat er et link til det oplæg, der svares på, så du behøver. ikke ligefrem søge efter noget - og ellers er denne tråd. jo for længst passe det fagligt relevante - jeg vil blot fortsætte med at tilbagevise, så længe Per A poster sine uvidenskabelige usandheder.

Flemming, det ville klæde debatten, hvis du kunne dokumenterede hvad jeg poister at uvidenskabelige usandheder, ovenstående bedes derfor læst og kommenteret. Du leverer naturligvis ingen uvidenskabelige usandheder, du leverer nemlig intet videnskabeligt indefor klimadebatten. Som dokumenteret ovenfor.

 • 2
 • 9

Brokkeriet over manglende dokumentation for ”Hiatusperioden” er pudsig, for den gav jeg i forrige indlæg.

Nej - den norske manipulerede tegning er stadig ikke dokumentation, hvilket det faktum at du ikke vil ud med dens oprindelse er et tydeligt bevis på. Du må se i øjnene, at videnskaben er anderledes i dag, end den gang, du gik i skole Per. I dag kan man ikke bare smide en tilfældig tegning i sin dropbox, og så håbe på, at teknisk begavede mennesker vil godtage det som sandheden - specielt ikke når den rigtige sandhed er så nem at finde hos troværdige kilder. Prøv med din barnlige tegning på klima"realisme".dk eller .no - der vil de sikkert falde i svime over den - men det er måske der, den kommer fra?

?

Igen: du forstår helt indlysende ikke, hvad videnskabelig dokumentation går ud på. Jeg (og andre) har gentagne gange vist solid dokumentation (Berkeley Earth) på, at såvel din hiatus som din "varmere i 30`erne end nu" ammestuehistorie er det pure opspind. Som modsvar viser du en åbenlyst manipuleret kurve fra din dropbox - inter under folk veksler mellem at trække på smilebåndet ad dig og at have medlidenhed med dig.

Sandheden er stadig, at temperaturen stiger hurtigere nu, end den nogensinde har gjort før - og at effekten af CO2 som klimagas aldrig har været højere i menneskehedens historie, hvad jeg helt tydeligt har beregnet for dig. Et regnestykke hverken du eller din pensionerede guru har været i stand til at angribe(sagligt)

Du fremturer så som modsvar med dine første 20 ppm for på den måde at sammenligne med en komplet irrelevant situation - skal jeg lige lave den samme beregning for de sidste 20 ppm (999980 - 1000000)? Det vil nemlig understrege, hvor super potent 20 ppm i dag er forhold til den (lige så absurd tænkte) situation, men som du siger: Når man har en formel, kan man lige så godt regne ud til yderpunkterne - men det gælder nok kun for de yderpunkter, der understøtter dit obskure verdensbillede?

Uanset hvorfor og hvor længe du bliver ved med at poste dette usande sludder, vil jeg blive ved med at tilbagevise det. Og dine ynkelige forsøg på at så tvivl ved min tekniske formåen ville unægteligt have større vægt, hvis de kom fra en, der kunne lægge to og to sammen.

Mvh Flemming

PS: Husk nu at læse korrektur på dine indlæg, inden du trykker GEM - de er simpelthen for svære at læse, når du er så ophidset, mens du skriver.

?

 • 10
 • 2

Flemming, det ville klæde debatten, hvis du kunne dokumenterede hvad jeg poister at uvidenskabelige usandheder, ovenstående bedes derfor læst og kommenteret.

Hvor mange gange vil du have det dokumenteret? (vi nærmer os vel 50 med dine fire "dogmer" nu)

Men på den anden side: Hvordan kan man dokumentere noget over for en person, der ikke kan forstå videnskabelig dokumentation?

Hvis jeg nu laver en naiv barnetegning, hvor skriver Alt hvad PerA skriver, er uvidenskabeligt sludder og lægger den op på min dropbox, er det så tilstrækkeligt for dig?

Alle andre herinde (undtagen dine få meddiciple) har nemlig forstået min dokumentation Per (og din åbenlyse mangel på samme) - deraf ?? og de mange saglige negative kommentarer til dit gentagne sludder.

Mbh Flemming

 • 8
 • 2

@Flemming, [*F] Nej - den norske manipulerede tegning er stadig ikke dokumentation, hvilket det faktum at du ikke vil ud med dens oprindelse er et tydeligt bevis på. Du må se i øjnene, at videnskaben er anderledes i dag, end den gang, du gik i skole Per. I dag kan man ikke bare smide en tilfældig tegning i sin dropbox, og så håbe på, at teknisk begavede mennesker vil godtage det som sandheden - specielt ikke når den rigtige sandhed er så nem at finde hos troværdige kilder. Prøv med din barnlige tegning på klima"realisme".dk eller .no - der vil de sikkert falde i svime over den - men det er måske der, den kommer fra? [/F]

Det er da en værre gang ordgas, jeg har opfyldt ønsket om at nævne forfatter, den har jeg gjort, og endda vist et større udsnit af artiklen. Du har ingen troværdige kilder, det har jeg. Kilden er IPCC, der har introduceret begrebet ”Hiatus”, det betyder ganske enkelt ”klimapause”. Du benægter at IPCC har ret, måske fordi din tekniske begavelse ikke rækker til klimaspørgsmål. At den pensionerede fysiker skulle være en utroværdig kilde, må da vist være en større stikpille til Holger Skjerning?

Som videnskabelig uddannet indenfor landbrug har jeg gode forudsætninger til at debattere klima, det skyldes ikke mindst bifag i meteorologi, strålingsfysik mv. Flemming har da heller ikke på noget tidspunkt kunnet tilbagevise et eneste af mine pointer, mange forstår han ikke, det gælder fkes. klimagassernes absorption, vist som grafik, det er grundlæggende indenfor både astronomi og klimafysik. Overlap burde være et simpelt emne, Flemming forstår det ganske enkelt ikke, det kan må man da have ondt af. Alle eksperter indenfor Arktis som har påvist klimaet i 1930-erne , Flemming benægter deres forskning, en estimeres forsker bliver nedgjort, men beviserne er overvældende. Her er et par flere, https://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE3904... På Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet lægger professor i meteorologi Eigil Kaas heller ikke skjul på, at der for omkring 80 år siden var en kraftig opvarmning i Arktis. https://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE3904... https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift... https://sermitsiaq.ag/hedeboelge-arktis-19.... https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/47... https://ing.dk/artikel/halvdelen-nedgangen... https://ing.dk/artikel/halvdelen-nedgangen...

http://polarportal.dk/nyheder/nyheder/ny-r... Alle disse forskningsresultater afviser Flemming totalt, og det er dumt. Det har flere gange været klimadebatter i Ingeniøren, f.eks. efter en Ramskov-artikel d. 13.3.2017. Hvor var Flemming henne? Ingen indlæg, men en derimod en sober debat. [Flemming] Igen: du forstår helt indlysende ikke, hvad videnskabelig dokumentation går ud på. Jeg (og andre) har gentagne gange vist solid dokumentation (Berkeley Earth) på, at såvel din hiatus som din "varmere i 30`erne end nu" ammestuehistorie er det pure opspind. Som modsvar viser du en åbenlyst manipuleret kurve fra din dropbox - inter under folk veksler mellem at trække på smilebåndet ad dig og at have medlidenhed med dig.[/Flemming] Det er da en omgang miskmask uden holdepunkter. Hvem er ”de andre”. Hverken Flemming eller ”de andre” har vist nogen saglig dokumentation, det må være en vittighed!! Kun dumme folk trækker på smilebåndet over forskers og eksperters arbejder. Gentagne gange refereret til Berkeley Earth? Det rene vrøvl. Der er ikke tale om klimaeksperter, men om en lille niche folk, der skal følge udviklingen i vandstanden i området omkring Maldiverne og andre lave øer. Berkeley Earth skriver om bla. om faren for at Bangladesh og Maldiverne oversvømmes etc. Fint nok, men de skriver blot, hvad IPCC skrev for ca. 20 år siden i sin første beretning, FAR, som jeg downloadede dengang. Jeg kan så konstatere, at 20 år efter er der ikke sket vandstigninger omkring Maldiverne, og Bangladesh forøger tværtimod sit areal årligt med ca. 2000 ha!! Og det tror du så er Berkeleys klimaeksperter!? Nej så afgjort ikke, og du har ikke tidligere henvist til disse. Som altid kan jeg dokumentationen i orden, du har ingenting. Prof. Nils Axel Mörner har forsket gennem mange år på dette felt. https://www.sciencedirect.com/science/arti... http://21sci-tech.com/Articles%202007/Morn... Læg mærke til træet, som ser lidt sygt ud. Det skyldes at ”klimaeksperter” sejlede fra Australien til Maldiverne, de fandt Nils Axels træ og plantede det så dybt, at beviset på vandstandsfaldet forsvandt!! Sådan handler den ansvarlige klimaelite. Disse kriminelle klimaaktivister blev dog bemærket af de lokale, så træet blev tilbageført til sin rigtige position. Træet beviser at der ikke er forekommet stigende vandstand på Maldiverne de seneste 50 år. Mörner har et bud på hvorfor. Det har Berkeley ikke. Maldiverne er undersøgt af forskeren Nils Axel Mörner, ham ser du nok væk fra, for han er jo pensioneret og ude af efter din sære opfattelse ude af billedet, men han er skam på banen endnu. Maldiverne vil ikke se ham, for de vil hellere have erstatning af USA for deres CO2-udslip, så de ser helst at man tor de bliver oversvømmet.

[F]Du fremturer så som modsvar med dine *første 20 ppm for på den måde at sammenligne med en komplet irrelevant situation - skal jeg lige lave den samme beregning for de sidste 20 ppm (999980 - 1000000)? [/F]

Jamen det er da en let sag, det skal jeg da gerne regne ud for dig ved hjælp af Lambert-Beer! Klimaeffekten af de 20 ekstra ppm i dette interval er den formidable = 0.00010700107 Watt/ m2 Jeg skal gerne vise udregningerne, bare sig til. Men en underlig gang sniksnak, for forskerne har da for længst målt effekten af 20 ppm og mange andre koncentrationer. Man fylder blot et rør med en bestemt blanding, sender sollys igennem og måler. Sådan har man afstemt LB-formlen. Det troede jeg da at ingeniører lærte lidt om, men jeg kan da også tage fejl. [F]Uanset hvorfor og hvor længe du bliver ved med at poste dette usande sludder, vil jeg blive ved med at tilbagevise det.[/F] Foreløbig har du end ikke forsøgt at tilbagevise noget som helst, end ikke aflæsning af en grafisk fremstilling af klimagassernes absorptionsspektre kan du klare, hverken med eller uden teknisk ekspertise, måske skal du se mere på teksten end at lede efter slåfejl! Hvad du har tilbagevist af mine tekster må være en dyb hemmelighed, jeg har intet set. Jeg gider personligt ikke rode rundt i dine kommafejl, jeg koncentrerer mig om emnet og lader mig ikke anfægte af dine skrivefejl, jeg ser kun på de faglige bommerter og fejl. Det er den service jeg kan tilbyde dig og andre, der roder lidt rundt i begreberne. Men hvornår fortæller du, hvordan man kan måle klimaeffekter af stoffer 90-100 år efter de er forsvundet? Du har da ellers brugt spalteplads nok. Fortæl gerne hvordan ozon kan puttes ind i den viste formel, for dens klimaeffekt over ca. 30 dage kan da ikke sende GWP-værdien op på bare en enkelt lille point, skal vi være large og sige en forøgelse på 1.01 i GWP-værdi? Hverken du eller Glejbøl har kunnet det, brug bare google, hvis det kniber med stoffet.

Hidtil har der været ro på bagsmækken indenfor klimakredse om dette urigtige postulat. At regne videre 100 år efter ozonen er omdannet til ilt synes jeg ikke er potent klimavidenskab, det er klimafuskeri. Det og så metans meget smalle absorptionsområde, som den i øvrigt deler med vanddamp, er grunden til jeg fortsat gider at ”debattere” emnet, for hensigten er jo at tørre det såkaldte klimaproblem af på landbruget, så du og mange andre kan fortsætte fråseriet med fossil energi.

 • 2
 • 11

videnabelig dokumentation?Hvis jeg nu laver en naiv barnetegning, hvor skriver Alt hvad PerA skriver, er uvidenskabeligt sludder og lægger den op på min dropbox, er det så tilstrækkeligt for dig?

@Flemming, ingen af dine indlæg er videnskabelige, men du må da gerne pege på nogle af mine dokumetntationer, der er uvidenskabelige? Jeg har la. henvist til en forsker, der i 40 år har arbejdet med dyreforsøg vedrørende køerns metanproduktion. Ham betegnede du som "ikke-forsker", men udbasunerede at han var bare en landmand! Jeg har ovenfor nævnt en anerkendt dansk polarforsker, professor Adolf Jensen, der skrev indlæg i "Kamikposten", det benægtede du pure selv om han havde modtaget orden for sit fremragende arbejde. Ham hånede du også, jeg snedte en del dokumentation for, at den videnskabelige verden havde en helt anden opofattelse end den du har.

Det synes som om du har en særegen definition på en forsker, det er en person som er enig med Flemming Rasmussen!

Dine benægtelse af den varmeperiode som man oplevede i de arktisk egne i 1930-erne og nogle år før, er pinlig, du lukker øjnene for de foretagne skibsrejser af Nordøstpassagen, de er foregået, forskere har beskrevet det ganske indgående, at en dansk ingeniør kan vedblive at benægte fakta fordi det ikke rigtig passer i den nylig interesse for klima, det forbavser mig. Både jeg og Holger Skjerning har interesseret os for klima og CO2 gennem ca. 40 år. jeg har skrevet en klimaartikel her i bladet efter opfordring for ca. 5-6 år siden. Hvor mange debattindlæg kom der ud af den? Ingen. Ingen gad dngang at debattere noget så ligegyldigt som klimaændringer! Nu kan alle der kan udtale "CO2" optræde som klimaeksperter.

Husk nu at du skal dokumentere dine påstande, nævn nogle uvidenskabelige kilder jeg er kommet med. Jeg gætte rpå det kan du ikke. Krüger kanikke bruges, selv om han er en pensioneret geolog, som har forsket i Arktis. Mit gæt er, at der intet kommer fra Flemming Rasmussens side, heller ikke enkommentar til den ofte viste grafik over klimagassernes egenskaber. Den er åbenbart for vanskelig?

At "Hiatus"-perioden er noget IPCC selv skrev i forrige beretning synes ligesom ikke at du helt har opfattet. Men kom da gerne med beviser på, at data er forvansket, den aktivitet har Mann vistnok eneret på?

Jeg har heller ikke set du har dokumenteret, at den norske fysiker har manipuleret med data. Sniksnak er ikke nok, du skal frem med dokumentation. Som alle kan se, så er det Flemming, der har bevisbyrden for sine uvidenskabelige påstande.

 • 2
 • 9

Hvad nu hvis Flemming ikke længere gider eller (gisp) personligt kommer til kort i de her endeløse diskussioner? Har Per og Co så vundet og klimakrisen viste sig ikke at eksistere? Det minder om kanstrups endeløse insisteren på sin alternative fysikmodel. Bare fordi der ikke er nogen der modsiger nonsens, betyder det ikke, at det ikke er nonsens. Der er faktisk en masse kloge mennesker, som har viet hele deres professionelle liv til at undersøge de her ting.

Der er helt sikkert nogle ældre herrer herinde, der keder sig i pensionstilværelsen samtidigt med at de lider af gammelmands-ufejlbarlighedssyndrom. (se tidligere phlog for forklaring på fænomenet.)

 • 10
 • 4

Har Per og Co så vundet og klimakrisen viste sig ikke at eksistere?

Nej - selvfølgelig ikke Mogens. Det er jo helt indlysende for alle herinde (med en IQ på over 75), hvordan tingene hænger sammen.

Per A - og de øvrige diciple i sekten - har lige så stor chance med deres "sag" som flateartherne med deres - og deres "argumenter" er jo også på samme videnskabelige niveau - hvad Per A understreger igen og igen med sin åbenlyst manglende indsigt i, hvad videnskabelig dokumentation er for en størrelse.

?

Jeg bliver kun ved som almindelig underholdning, og for det (usandsynlige) tilfælde, at enkelte ubefæstede sjæle skulle tro på, at jorden er flad - eller AGW ikke eksisterende.

Og så er det også mit fromme håb, at disse endeløse tråde til sidst vil få ing.dk til at genoverveje deres beslutning om at levere spalteplads til disse tosserier.

 • 6
 • 3

Heldigvis kører de rundt i de samme tre påstande

Per A har fire dogmer:

CO2 er ikke længere en virksom klimagas Det var varmere på jorden i 30`erne end nu Der er ikke sket en global opvarmning siden 1998 Metan er ikke en drivhusgas pga hurtig nedbrydning og spektralt overlap med vand.

Disse fire dogmer er det naturligvis latterligt nemt at tilbagevise, hvad de også er blevet utallige gange - såvel af mig som af folk klogere end mig. Men som hos enhver sand troende, bider videnskab jo ikke jo ikke på Per A.

Det skal dog til de øvrige diciples forsvar siges, at de tre første dogmer er der indtil nu absolut ingen, der har bakket ham op i - men selv ikke det faktum får ham til at vakle i troen.

 • 7
 • 4

Nej - selvfølgelig ikke Mogens.

Tak for svaret. Men det var nu mere end slags retorisk spørgsmål til Per et al. Tror de at verden indser deres genialitet og at de rigtige klimaforskere tager fejl, hvis det vinder en diskussion 300 indlæg nede i en tråd på et obskurt forum?

Jeg siger dig (og de andre standhaftige) tak for at i kæmper for at holde seriøsiteten af ing.dk oppe. Jeg selv skal holde mig i skindet for ikke at gå den modsatte vej og bruge falsk medløben og sarkasme for at drive pointen ind hos redaktionen.

 • 7
 • 3

Per A har fire dogmer:

CO2 er ikke længere en virksom klimagas Det var varmere på jorden i 30`erne end nu Der er ikke sket en global opvarmning siden 1998 Metan er ikke en drivhusgas pga hurtig nedbrydning og spektralt overlap med vand.

Du glemte det sidste og nok vigtigste: jorden er bare ved at vende tilbage til en varmere temperatur, som den har gjort før. Den slags svinger jo. Og hvis vi endelig accelererer den proces med vores aktiviteter, så er det kun godt. For en varmere jord er en frodigere jord.

 • 4
 • 3

Det minder om kanstrups endeløse insisteren på sin alternative fysikmodel. Bare fordi der ikke er nogen der modsiger nonsens, betyder det ikke, at det ikke er nonsens.

Hvis IPCC tager lige så meget fejl som traditionel fysik, hvilket Ole Humlums forskning godt kunne tyde på, er vi på vej ud af den helt gale tangent og får måske ikke gjort det, der er det rigtigste at gøre, inden det er for sent.

Tænk hvis alle ligesom jeg blot søgte sandheden i stedet for at prædike én eller anden religion.

 • 1
 • 9

Ja, tænk nu, hvis det var sandheden. Så ville typer som dig og Mogens aldrig nogensinde finde frem til den.

Øh jo, det ville vi. Har du nogensinde været i kontakt med den videnskabelige verden?

Du har måske nok ret i at det ikke ville være os der opdagede det. Jeg mener ikke jeg er i stand til for alvor at udfordre den viden, som er opbygget af generationer af intelligente, dedikerede mennesker med min (i den sammenhæng) lille lægmandsviden. Men sådan er vi tydeligvis forskellige.

Jeg ser I øvrigt stadig frem til at du udgiver din fysikartikel, så dine teorier kan blive reviewet ordentligt.

 • 2
 • 3

Ja, tænk nu, hvis det var sandheden. Så ville typer som dig og Mogens aldrig nogensinde finde frem til den.

Øh jo, det ville vi.

Nej, det ville I netop ikke, for I har på forhånd besluttet jer for, hvad der er sandheden, og fejer derfor alle argumenter, som ikke passer ind i jeres "sande lære", ind under gulvtæppet, og I udnævner så dem, der fremsætter dem, til "fladjordstosser".

For nogle få måneder siden var jeg også overbevist om, at de øgede temperaturer skyldes CO2, for enhver kan jo se, at kurverne følges nydelig ad; men Ole Humlums særdeles seriøse forskning har jo vist, at CO2 niveauet følger 11-12 måneder bag efter havtemperauruen, så det er tilsyneladende havtemperaturen, der får CO2 niveauet til at stige, og ikke omvendt.

Enhver seriøs videnskabsmand eller kvinde vil i den situation søge sandheden og finde ud af, om Ole Humlum virkelig har ret; men det gælder helt klart ikke folk som dig og Flemming Rasmussen, som nærmest opfører jer som præster, der prædiker en lære, I ikke selv er i stand til at forsvare!

 • 3
 • 5

Enhver seriøs videnskabsmand eller kvinde vil i den situation søge sandheden og finde ud af, om Ole Humlum virkelig har ret

Og det er netop der, kæden hopper helt af for dig Canstrup: Du tror forskerverdenen ser et kontroversielt synspunkt - og blot ignorerer det. Selvfølgelig har alle seriøse klimaforskere nærlæst Humlums arbejde, vejet det, og fundet det alt for let.

Sagen er, at Humlums CO2 forskning baseret på historiske data stort set ingen relevans har for de scenarier, vi oplever nu.

Både temperatur og CO2 gradienter er uden fortilfælde. CO2’s effekt som klimagas er bundsolidt dokumenteret. Modellernes forudsigelser om temperaturændringer pga øget CO2 rammer spot on.

Man skal være mere end almindeligt dum for at se bort fra dette - og så gribe efter et (irrelevant) halmstrå - bare for at understrege sin status som videnskabsfornægter.

 • 3
 • 3

CO2 er ikke længere en virksom klimagas

Det er der jo så mange beviser på. F.eks. det går stille og rolig med at opbygge energi i jordens klimasystemer, selv om co2indholdet i atmosfæren eksploderer, så er energiopbygningen i jordens klimasystener konstant, som kun kan tolkes derhen at mere co2 er andeles uvirksom.

OHC_comp_CO2_v-1-1024x618.png

Afsmeltningen af havisen i nordhavet er gået i stå

Udklipq~71.png

Det var varmere på jorden i 30`erne end nu

NU går Per' påstand jo kun på at der var lige så varmt i 30'erne som i dag i nordområderne.

Temperaturer i Nordatlanden før NASA' dataforfalskninger

Udklipq~70.png

Der er ikke sket en global opvarmning siden 1998

Per' påstand er at temperaturen fra 98 til 15 har været ens.

Metan er ikke en drivhusgas pga hurtig nedbrydning og spektralt overlap med vand.

NOAA' mening https://www.esrl.noaa.gov/gmd/education/in...

Citat: Methane is a very effective greenhouse gas. While its atmospheric concentration is much less than that of carbon dioxide, methane is 28 times more effective (averaged over 100 years) at trapping infrared radiation. The atmospheric residence time of methane is approximately 9 years. Residence time is the average time it takes for a molecule to be removed from the atmosphere. In this case, every molecule of methane that goes into the atmosphere remains there for 8 years until it is removed by oxidization into carbon dioxide (CO2) and water (H2O). It is difficult to quantify methane emissions since sources are spread out over large areas and emission values are small and variable in time and space.

Mht. overlap med vand

Udklip~24.png

 • 2
 • 3

Til gengæld slipper vi for at leve et helt liv - og dø - i (helt åbenbar) frustration over, at være den eneste, der kender “sandheden”

Ja, f.eks. frustrerer over at vide, at vi kunne have stoppet temperaturstigningen og reddet en masse arter, hvis vi havde gjort det rigtige i tide, men at det ikke skete, fordi alle argumenter for, at modellerne var forkerte, blot blev fejet ind under gulvtæppet.

Verden overlever nok at tro på fotoner; men fejl i klimamodellerne kan få katastrofale følger. Måske skyldes temperaturstigningen, at der fordampes for lidt vand omkring ækvator som følge af skovfældning, så det, der burde blive til kølende skyer og regn, i stedet bliver en usynlig og potent drivhusgas? Svaret får vi aldrig, så længe fjolser som dig og Mogens ikke søger sandheden, men bare hævder, at "videnskaben" pr. definition altid har ret, på trods af selv de stærkeste argumenter for det modsatte.

 • 1
 • 4

Den næste klimatroll igen metankortet.

???

Både “overlap” og “opholds” konspirationerne er jo for længst tilbagevist. Kun på de allermest sekteriske benægtersites trives de endnu.

Både NH og PAH fremturer med disse ammestuehistorier - men symptomatisk nok er der aldrig kommet en reference til noget som helst videnskabeligt, der underbygger dem - kun den samme tåbelige grafik (som efter mit gæt stammer fra klima”realisme”.xxx)

@NH og PAH: Den går simpelthen ikke på et forum for mennesker med en IQ på over 75. Det eneste I opnår, er at understrege, hvor langt disse sekteriske hjemmesider befinder sig fra virkeligheden.

 • 3
 • 4

Du tror - i dit forkvaklede verdenssyn, at det er det, der sker - det er det ikke!

Hvor ved du det fra, når du f.eks. kan påstå, at Ole Humlums data kun er baseret på iskerner, når stort set samtlige figurer i hans rapport, som jeg før har linket til ( https://www.researchgate.net/publication/2... - download PDF), omtaler området 1980 - 2012 med små variationer? Du gætter og gætter, men har ingen konkret viden, og alligevel påstår du, at du repræsenterer videnskaben!

 • 1
 • 3

så er energiopbygningen i jordens klimasystener konstant,

Du glimrer som sædvanligt ved ikke at kunne kende forskel på lineært og eksponentielt voksende kurver ?

Afsmeltningen af havisen i nordhavet er gået i stå

Skriver du så og poster en kurve, der viser det stik modsatte?

Per' påstand er at temperaturen fra 98 til 15 har været ens

To kommentarer til den: Pers holdning til det er særdeles skiftende, men han har adskillige gange udtalt/henvist til “temperaturen er ikke steget siden 1998” At bruge 1998 som udgangspunkt for en global temperatur dataserie, vidner om total mangel på forståelse for datatolkning. Sandheden er stadig at i den periode, Per påstår, temperaturen er uændret, er den steget ca. 0.4 grader.

NU går Per' påstand jo kun på at der var lige så varmt i 30'erne som i dag i nordområderne.

Det er usandt - han har ved flere lejligheder udtalt, at den globale temperatur var højere i 30’erne.

 • 7
 • 2

Nej Per - som alle her kan se - og ikke mindst konstant giver udtryk for - er det dig, der er helt galt afmarcheret.

@Flemming, du vrider dig rundt og vil ikke dokumentere noget som helst, Jeg ser du forvansker mine indlæg, det er en dårlig vane, et tegn på du ikke kan argumentere fagligt. Jeg har på intet sted nævnt, at metanikke er en drivhusgas, men at dens drivhuseffekt er lille, bedømt ud fra den viste grafik, som du til min overraskelse slet ikke kan forstå` Lad mig lige sætte det lidt på plads med følgende oversigt.

Flemming har bevisbyrden for en række påstande, men som sædvanlig prøver han at tørre det af på andre. Den går ikke, lad os i stedet høre fra en efter egen mening en med en aldeles overlegen uddannelse, der let burde kunne komme med beviser. 1. Hvorfor er en pensioneret fysiker ude af stand til at skrive noget fornuftigt? Her tænker jeg specielt på Stein Bergsmark og nu afdøde Jens Ulrik Andersen, ÅUC.

 1. Hvorfor er IPCC galt afmarcheret, når de tillader sig at nævne, at kloden holder en pause i opvarmningen -. Den de kalder for ”Hiatus”-periode. Det er iPCC jeg henholder mig til, ikke dine forvanskninger.

  1. Nævn nogle af dine videnskabelige kilder, som du har anvendt i debatten, som du ofte har postuleret at have brugt ved afvisningen af flere indlæg.
  2. Dokumenter gerne at ozons drivhuseffekt på videnskabeligt plan kan fortsætte i 100 år, med en levetid i troposfæren på ca. 1 måned? På hvilken fysisk måde sker det på? Jeg har eksamen i fysik og kan ikke rigtig se det, det må du da kunne ifølge dine egne ord?

  3. Nævnt et par eksempler på at Flemming har tilbagevist bar et par enkelte af mine argumenter! Uden at fordreje mine ord. Tak.

  4. Nævn bare et enkelt eksempel på at jeg har løjet – altså kommet med en bevidst usandhed.
  5. Nævn et eneste sted, hvor Flemming har henvist til en klimaforsker ansat ved Berkeley eller andre universiteter? Jeg har bla. anvendt R. Lindzen, som blev afvist som pålidelig kilde, fordi hans medarbejdere ikke rigtig kunne lide ham.

  6. Fortæl hvad der er, der gør metan til en særdeles potent drivhusgas, ifølge dens målte absorption jfr. Den ofte viste grafik: https://www.dropbox.com/s/46qwtkyxta9et0t/... Denviste grafik er ikke svær at tolke, ikke desto mindre har Flemming ikke forstået den ikke særlig svær at aflæse.

  7. Hvad er grunden til, at mine næsten snes pålidelige links til klimaforholdene i Arktis bliver afvist. Hvilken videnskabelig baggrund foregår det på?
  8. De mange angreb på min person for uvederhæftige indlæg, havd bygger de på at videnskabelige overvejelser?

Det burde være en let sag for en person, der siger: ” ……at teknisk begavede mennesker vil godtage det som sandheden - specielt ikke når den rigtige sandhed er så nem at finde hos troværdige kilder

Foreløbig mangler Flemming at røbe de "troværdige kilder". Det e råbenbar tikke Ikke IPCC, Humlum, Bergsmark, Krüger, Lens Ulrik Andersen, men hvem så?? Tilbage er der så Flemming Rasmussen! Men vær venlig at citere mig korrekt, ikke den fordrejede version, den metode er der et mindre pænt udtryk for, som jeg ikke skal nævne. Måske skal dine Tommel-op hjælpe?? Jeg tror ikke de anonyme mennesker kan?

 • 3
 • 8

Skal jeg virkelig i detaljer pille din tåbelig hiatus grafik fra klima”realisme”.no fra hinanden / ned til hver eneste pinlige manipulation?

Jeg advarer dig: Det bliver ikke kønt for hverken Stein eller dig ?.

Ikke at jeg har nogen som helst ambitioner om at “omvende” dig - dertil er din (og dine meddiciples) osteklokke simpelthen for tyk.

 • 8
 • 2

Jeg tror ikke de anonyme mennesker kan?

Atter en Per A løgn - der er rigtigt mange navngivne debattører herinde, der har været inde og tilbagevise dit gentagne faktaforladte tendentiøse sludder. Bare dit forrige indlæg havde to.

At du fortrænger det, er vel lige lige så naturligt som, at du fortrænger sandhederne om klimaet?

?

 • 5
 • 3

Ja, det er hyggeligt, at I nu længe har sendt "Hej Holger!" til hinanden, selv om jeg slet ikke fortjener det! Jeg vil nemlig ikke blande mig i denne debat, hvor begge (eller tre) parter hele tiden overdriver, - i stedet for at prøve at udglatte og forstå!

 • 6
 • 0

@ Flemming Rasmussen

Et typisk eksempel af rigtig mange:

"Både “overlap” og “opholds” konspirationerne er jo for længst tilbagevist. Kun på de allermest sekteriske benægtersites trives de endnu.

Både NH og PAH fremturer med disse ammestuehistorier - men symptomatisk nok er der aldrig kommet en reference til noget som helst videnskabeligt, der underbygger dem - kun den samme tåbelige grafik (som efter mit gæt stammer fra klima”realisme”.xxx)

@NH og PAH: Den går simpelthen ikke på et forum for mennesker med en IQ på over 75. Det eneste I opnår, er at understrege, hvor langt disse sekteriske hjemmesider befinder sig fra virkeligheden.

og

Du tror - i dit forkvaklede verdenssyn, at det er det, der sker - det er det ikke!"

Nu har jeg ikke fulgt denne debat, og dermed dine omfattende aversioner, - MEN jeg kan ikke være den eneste, som synes at du bruger ret meget energi på at skamme de "dumme" (sæt selv dine egne betegnelser ind) deltagere ud, set fra dit eget veloplyste udgangspunkt. Det er trættende at følge i den omfang, så please tænk en ekstra omgang inden du trykker "gem". OK - jeg kan selv være en drillepind når bolden lander foran min højre fod :-)

 • 5
 • 2

Det er trættende at følge i den omfang, så please tænk en ekstra omgang inden du trykker "gem".

Hej Hans Jørgen

Touche ;o) - men jeg synes nu nok "skamningen" - specielt i casen Per A er ret så bilateral.

At det, som du har ganske ret i, er ekstremt trættende, vil jeg ikke påatge mig ansvaret for - den spiller jeg videre til ing.dk, der - helt bevidst - har tilladt, at disse debatspalter skal give ubegrænset plads til uvidenskabeligt sludder. Jeg lader det ikke stå uimodsagt - og er aldrig bange for at kalde en skovl for en skovl ;o)

Grunden til min vedholdenhed er selvfølgelig, at jeg finder emnet alt for alvorligt til, at den slags sludder kan stå alene - og derfor finder det særdeles rimeligt at udstille de personer, der trods utallige beviser, forstætter med at advokere for, at vores klima er i fineste orden, som det, de er: Fuldstændigt uden fornemmelse for data og videnskab.

Jeg synes, du skulle henvende dig til ing.dk med en anmeldelse af mine indlæg i stedet for - for på den måde at få skabt mere fokus på det reelle problem.

mvh Flemming

 • 8
 • 3

Per A:

Det er for resten fysikeren Stein Bergsmark, der har ansvaret for grafikken, her er et større uddrag: https://www.dropbox.com/s/mj3f4ex78zxxx55/...

Her er, hvad en anden norsk fysiker mener om Per A's "ekspert": http://energiogklima.no/kommentar/hvorfor-...

Her er der også interessant læsning: https://rogerfjellstadolsen.blogspot.com/2...

Og hvorfor poster jeg så det? Jo, fordi det er så typist for typer som Per A at anvende den slagt dybt undelødige kilder - og naivt håbe på, at nogle enkelte ikke videnskabeligt funderede hopper på "den ene ekspert kan være lige så klog som den anden" dogmen.

Det virker ikke - os der jævnligt har berøring med videnskaben, kan godt kende skidt fra kanel.

Per A's "hiatus" er et ikke eksisterende halmstrå, som ikke kan holde benægterskuden flydende.

;o)

 • 7
 • 3

Jeg synes, du skulle henvende dig til ing.dk med en anmeldelse af mine indlæg i stedet for - for på den måde at få skabt mere fokus på det reelle problem.

Fair nok, det var blot en venlig henstilling. Mon ikke ing.moderator læser med, og forhåbentlig lader en notits falde når det bliver for træls at se på .

Som antydet bidrager visse mishagsytringer ikke med ret meget godt, og det er usandsynligt at modparten lader sig opdrage. Det er ikke fordi jeg ønsker at debatten bliver rent links-anvisninger og regneark. Personligt elsker jeg at sætte et spejl op for argumentationer og hvis der kan komme en humoristisk kant med, så smører det også debatten :-) Just my 50 cents.

 • 4
 • 0

Hvem har bedt dig om det ?

For det ville være opportunt hvis du gad interessere dig for hvad der står i artiklen som Sanne Wittrup skrev foroven . Der står blandt andet:

"Der kommer mere CO2 op af en skorsten, der fyrer med biomasse, end én, der fyrer med kul og ikke mindst naturgas. Derfor er det helt absurd, at vi afgiftsmæssigt præmierer biomasse og en stor import af træpiller, som i virkeligheden øger vores CO2-udslip. Det bør stoppes nu,« siger han til Ingeniøren."

Er du da ikke enig med Jørgen Henningsen?

 • 3
 • 11

Skal jeg virkelig i detaljer pille din tåbelig hiatus grafik fra klima”realisme”.no fra hinanden / ned til hver eneste pinlige manipulation?Jeg advarer dig: Det bliver ikke kønt for hverken Stein eller dig

@Flemming, Det mest pinlige er at du prøver at bilde dig ind at du kan/vil pille noget som helst fra hinanden, dertil er din viden om klima for lille med den korte tid det har haft din interesse. Det eneste jeg frygter er, at Flemming som sædvanlig snakker om noget helt andet, end det jeg har skrevet. Der er ca. 10 punkter, skal vi vædde, ikke et eneste punkt bliver besvaret. Du må henvende dig til IPCC og revse dem for at erkende, at der er en pause i dn globale opvarmning. Min nattesøvn bliver ikke ødlagt af de frygtelige trusler, kun for de sædvanlige bralderier uden reelt indhold. Jeg på påtale din evindelige snak om jeg lyver, som sædvanlig sker det uden nogen som helst dokumentation. Derfor må jeg bede dig om dokumentationen som punkt 11. Jeg er bare bange for at du ikke er i stand til at løfte bevisbyrden. Og jeg forventer så at du leverer de tal fra de "rigtige folk" mht. IPCCs "hiatusperiode", som alle klimaeksperter er enige om. Sp må de "forkerte" eksperter jo være tilknyttet IPCC. Flemming, prøv nu at læse lidt om klima, begynd bare med IPCCs beretninger, FAR, SAR, TAR til en begyndelse, det ville høve dit niveau ganske meget.

Men tak for advarslen, prøv hellere at få lidt hjælp ad dine mange anonyme følgere, der tilsyneladende heller ikke ved så meget om klimafysik. Ingen har endnu kommenteret de mange grafikker over klimagassernes egenskaber, som du ikke rigtig kan finde ud af. Og ikke en af Jer har på noget tidspunkt peget på en løsning, bare snak, snak, snakkeri.

 • 2
 • 9

At PAH ikke turde sige ja til, at jeg skulle pille hiatus manipulationen fra hinanden ?

At PAH ikke kommenterede på min dokumentation af hans seneste løgn.

?

 • 9
 • 4

@Flemming, tyv tror etc etc. Jeg faldt over en bevidst usandhed (af mange) nelig følgende. [*fl]Det er usandt - han har ved flere lejligheder udtalt, at den globale temperatur var højere i 30’erne.[/]< Det korrekte er, som 10-20 dokumentationer også viser, at jeg alene har nævnt, at der smeltede mere is i Arktis i 1930-erne, end der gør i dag. Det understøttes af 10-20 artikler fra dengang. Midt i 30-erne sejlede mange skibe ad Nordøstpassagen til Stillehavet uden isbrydere. etc. Andre har så pr. automatik uden dokumentation sagt pr. automatik, jamen det var da et lokalt problem, ikke et globalt. Den påstand har bl.a. fysikeren Jens Ulrik Andersen punkteret, han har fundet at masser af analyser på kloden har vist det samme. Det er da utrolig så mange tungnemme personer, der blander sig i debatten. jeg hqar også nævnt, at der siden sidste Istid har været 4-5 varmeperioder med højere temperaturer end i dag. Det viser forskningen, som klimakreationister ikke accepterer. At jeg har udtalt mig som vist ovenfor er en bevidst usandhed, elle rmanglende evne til at læse en almindelig tekst. Man skal naturligvis se på hvad diverse opfattelser nævner, hvis men henviser til Benestad (som er en meget omdiskuteret mand i Norge), så bør man da også henvise til, hvad hans modpars svar!!! Det er her: Bergmarks svar: https://energiogklima.no/kommentar/bergsma...

Om IPCC "hiatusperiode" kun det, at efter korrektion for El Nino/La Nina forekomsterne (se 1998, en meget krafit El Nono), måtte IPCC erkende at der var en pause i den globale opvarmning, der forresten er foregået siden det Maunderske Minimum, altså gennem ca. 300 år. , og der mangler lidt endnu inden vi når de normale tilstande.

 • 4
 • 9

Midt i 30-erne sejlede mange skibe ad Nordøstpassagen til Stillehavet uden isbrydere. etc.

Det vil jeg meget gerne se dokumentation på! Den information jeg har kunnet finde, er, at et enkelt skib lavede en enkelt ubrudt (uden indefrysning vinteren over) gennemsejling i 1930`erne - og det var ikke Nansen, som du også tidligere skråsikkert har påstået - han var nemlig død på det tidspunkt ?

Nu til dags er der snesevis af gennemsejlinger pr år.

Det er da utrolig så mange tungnemme personer, der blander sig i debatten.

Jeg synes nu ikke, det er så galt - I er - omendt meget støjende - heldigvis ganske få

??

PS, synes du stadig ikke, jeg skal gennemgå Stein Bergsmarks patetiske manipulation?

 • det er ikke særligt svært (for en, der forstpr data) at rive den i stumper og stykker.

F.eks. nævner du jo selv, at 1998 er et ekstremt el nino år, og dermed det man inden for data kalder en outlier. Sten Bergsmark har brugt netop det punkt som udgangspunkt i sin cherry pick. Allerede der er han 100% dusjvalificeret. Vil du have flere? (der er mindst tre lige så grelle manipulationer i han notat) intet under, hans kolleger hænger ham ud

 • 12
 • 2

Både NH og PAH fremturer med disse ammestuehistorier

For en given IR stråle med en given frekvens som har sammenfald med Metan og Vanddamps vibrationsbånd vil IRstrålens vej ud gennem atmosfæren hæmmes mere og mere med flere molekylers tilstedeværelse i atmofæren. Og i forlængelse af at det sidste drivhusmolekyle har en meget ringe drivhusvirkning i forhold til det første, så har metan ingen eller næsten igen drivhusvirkning, hvis der er meget vanddamp i atmosfæren.

 • 0
 • 12

at se en voksen mand gøre sig grin ved at påstå, han er klogere end hele verdens videnskabelige samfund - på så ringe grundlag.

Dunning og Kruger har ikke levet forgæves

?

 • 7
 • 2

Altså ligesom kondensatenergien fra vanddamp bundet i opstigende luftmasser ikke konverteres til IR oppe i atmosfæren med omsættes KUN via mekanismerne i idealgasligningen.

Prøv at læse op på grundlæggende fysik.

En IR foton vil enten være heldig og passere uhindret gennem atmosfæren. Eller også vil den blive absorberet af et CH4, H2O eller CO2 molekyle, hvad den nu rammer først.

Dit indlæg viser med al ønskelig tydelighed at du absolut ikke fatter noget som helst.

Hvis jeg var i dine sko, ville jeg ikke udstille min uvidenhed for alverden.

 • 9
 • 1

En IR foton vil enten være heldig og passere uhindret gennem atmosfæren. Eller også vil den blive absorberet af et CH4, H2O eller CO2 molekyle, hvad den nu rammer først.

Det er lidt med statistik, når et øget antal molekyler øger chancen for at IR strålen rammer molekylerne. OG når IR-strålen starter skal den 'hoppe' over flere molekyler som er tilfældet, hvis antallet af drivhusmolekyler øges så skal trykket øges fra afsenderstedet eller temperaturen skal øges.

 • 0
 • 9

Tænk engang der findes mennesker. Lad os kalde dem A. De læser et fag 5-6 år på uni. De slutter af med at lave et videnskabeligt projekt, gerne med 1-3 videnskabelige artikler. De bedste laver en PhD. Får arbejde som post-doc. Laver videnskab i årevis. Udvikler hypoteser. Efterprøver dem. Skriver artikler. Får dem reviewet af peers. Læser bunkevis af andres artikler. Deltager i konferencer. Deler og får viden fra andre forskere. Udvikler metoder til nye undersøgelser. Knuser mængder af data med supercomputere. Arbejder omhyggeligt under både økonomisk og tidsmæssigt pres. Leverer ny viden som efterfølgende kan bekræftes af andre med tilsvarende viden. Bruger hele deres faglige liv på ét felt.

Så har vi en anden slags mennesker. Lad os kalde dem B. De er begavede inden for deres respektive felter. Så fatter de interesse for et nyt felt. De researcher på nettet. Læser måske en abstract hist og her. Falder over noget interessant eller måske kontroversielt. Undersøger det nærmere og former en form for hypotese omkring det. Ofte noget der strider mod almen koncensus. De researcher lidt mere og bliver mere og mere enige med sig selv om at de har fundet guld og den evige sandhed.

Så har vi en tredje type. Lad os kalde dem C. De er begavede mennesker, som interesserer sig for mange emner og holde sig orienteret fra adskillige kilder.

Nu kommer B og fortæller C om deres fantastiske opdagelse som vender A'ernes viden helt på hovedet. Når C så siger "jamen A er bredt enige om..." eller viser noget af det materiale A har udgivet. Måske tager fat på Bs udsagn og selv laver noget internet research på det og tilbageviser det med det viden C har fundet. Så fortæller B at C er tungnem, ikke ønsker at få ny viden, er præster for en form for religion, ikke søger sandheden osv.

Og ved I hvad der vilde er? Berne opfatter helt oprigtigt deres egne udsagn som lige så vægtige og vigtige som Aernes. De mener faktisk at deres opdagelser kan sammenlignes med viden der er skabt med den videnskabelige metode. Observation, Hypotese, undersøgelse, beskrivelse, konklusion, review, rinse and repeat.

 • 9
 • 3

Det overvejende problem med AGW forskningen og hele den industri der er opstået, er meget godt beskrevet af IPCC´s tideligere chef Rajendra Pachauri: Først og fremmest at frembringe de forskningsresultater som de politikere som betaler gildet, ønsker!! Rajendra har udtalt: Let's face it, we are an intergovernmental body and our strength and acceptability of what we produce is largely because we are owned by governments. If that was not the case, then we would be like any other scientific body that maybe producing first-rate reports but don't see the light of the day because they don't matter in policy-making. Now clearly, if it's an inter-governmental body and we want governments' ownership of what we produce, obviously they will give us guidance of what direction to follow, what are the questions they want answered. Unfortunately, people have completely missed the original resolution by which IPCC was set up. It clearly says that our assessment should include realistic response strategies.. Og man hugger en hæl og klipper en tå og får forskningen til at passe til de resultater man ønsker. Og der opstår en hel underskov af forskere som forsker og laver den ene Phd afhandling efter den anden som peer reviewes ang mass, og som typisk beskriver et eller andet delelement, som er total ligegyldig for helhedsforståelsen. Dette er med til der bygges en vision eller facitliste op som ikke indeholder en skygge af realitet, og det er der klimaforskningen er i dag. Eller det hele skrider og det hele er på afveje som climategate så fint viste. Man forfalsker og fordrejer data efter forgodtbefindende og en eller anden 'del observation' i naturen som er løbet løbsk i den lille forskers univers udbasuneres som verdens undergang og her er en skattet hændelse noget smeltevand på Grønland.

 • 0
 • 9

Tænk engang der findes mennesker. Lad os kalde dem A. Så har vi en anden slags mennesker. Lad os kalde dem B. Så har vi en tredje type. Lad os kalde dem C.

De fleste af os der af og til vover os ind i klimadebatter hører nok til i gruppe C., hertil regner jeg også mig selv. Gruppe A findes ude i verden men har i mange år været fraværende i vore debatter. Jeg synes du overser en gruppe, vi kan jo kalde den D, det er dem som ser verden som et fladt rektangulært areal med en diagonal op til 24", placeret ca 40 cm fra øjnene, og som mener at de derved bliver i stand til at forstå alt i verden, ja de kan nærmest havne i den vildfarelse at de selv tilhører gruppe A, og derfor har de umådelig travlt med at anbringe alle fra gruppe C der stiller kritiske spørgsmål i gruppe B! Men resultatet af det bliver lange og trælse debatter som intet fører til og derfor var det også bedst for debatterne om vi kunne blive fri for dem fra gruppe D!

 • 4
 • 6

Jeg synes du overser en gruppe, vi kan jo kalde den D,

Jeg synes også, der mangler en gruppe - så dem vil jeg kalde E ?

Det er dem, der - uden selv at have den store forstand på emnet - er så bange for, at Aerne kunne have ret, at de despearat sorterer i deres input og **kun** tror, det Berne kommer frem med er rigtigt. Eernes store problem er, at netop ikke er i stand til at skelne "skidt fra kanel" og derfor ser sig i stand til postulere, at Berne kan have lige så meget ret som A`erne.

Det er imho denne gruppe, der gør, at der findes så voldsom en debat. Videnskabeligt er debatten jo forbi for længst - og det er kun de helt små nuancer, der er tilbage (97+ koncensus) - alligevel råber E`erne stadig lige højt - fordi de ikke forstår, hvad videnskab er for en størrelse.

Det er denne gruppe, der imho udgør et potentielt demokratisk problem - for den er jo en langt større del af befolkningen end B/A+B og har dermed mulighed for at styre vores politikere i en kontrafaktuel retning.

Og ja: Der er nogle særdeles hæjtråbende Eere i ing.dks debatspalter.

 • 9
 • 0

Dr. John Robson! ???

Michael Mann' Hockey Stick fra 1998 er svindel og bedrag og mails fra climategate fremstiller fint, hvordan andre forskningsresultater dette år undertrykkes i IPCC' senere Policy Paper.

 • 0
 • 11