Opråb: Stop nu for den hovedløse brug af biomasse

19. september 2013 kl. 13:31435
Det er imod al ny viden, at vi automatisk betragter biomasse som CO2-neutral, for det er langtfra tilfældet. Derfor er det yderst uheldigt, at afgifterne præmierer Dong for at bygge store kraftværker om til træpiller, skriver tidligere EU-rådgiver og medlem af klimakommissionen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Biomasse er ikke CO2-neutral, og vi bør holde op med at opføre os, som om det er tilfældet.

Derfor bør biomasse til opvarmning pålægges afgifter på linje med naturgas, indtil vi har fået etableret systemer, der kan godtgøre, at biomassens CO2-udslip over tid bliver samlet op igen.

Sådan lyder opråbet, som tidligere medlem af klimakommissionen og toprådgiver i EU, civilingeniør Jørgen Henningsen, har sendt til landets energipolitikere og regeringen.

»Der kommer mere CO2 op af en skorsten, der fyrer med biomasse, end én, der fyrer med kul og ikke mindst naturgas. Derfor er det helt absurd, at vi afgiftsmæssigt præmierer biomasse og en stor import af træpiller, som i virkeligheden øger vores CO2-udslip. Det bør stoppes nu,« siger han til Ingeniøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Eksperter: Myte at biomasse er CO2-neutral

I skriftet rammer han en pæl igennem den gængse opfattelse af, at biomasse er CO2-neutral, fordi planterne har optaget CO2 under deres opvækst.

Han anfører, at CO2-neutralitet ikke afhænger af fortiden, men af fremtiden. Så hvis biomassen skal bogføres som CO2-neutral, så skal man kunne dokumentere, at biomassen efterfølgende regenereres, hvilket der ikke for tiden findes værktøjer til at.

Han kalder det derfor ’højst uheldigt’, at for eksempel Dong Energy ligefrem vil udskifte naturgas på Skærbækværket med træpiller:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er både klimamæssige og økonomisk højst uheldigt. Den store investering på omkring to milliarder kroner er alene baseret på, at beskatningen favoriserer træpillerne. Selv hvis det var gratis, ville det ikke være nogen god investering for klimaet,« siger han.

Afgiftsfritagelse kræver sikkerhed

Jørgen Henningsen slår til lyd for, at regeringen som et minimum for afgiftsfritagelse for biomasse skal kræve, at den kommer fra et land, der både har en tilstrækkelig ambitiøs klimapolitik og en bæredygtig skovpolitik.

' ..det har den fordel, at problemet kommer på dagsordenen. Hertil kommer, at vi reducerer risikoen for efterfølgende at konstatere, at vi har været til grin ved at betale lande, der ikke selv gør noget ved klimaet for en ydelse, der heller ikke her i landet hjælper på problemet,' skriver han.

Jørgen Henningsen understreger, at hans indlæg ikke skal ses som en generel afstandtagen fra udnyttelse af biomasse, men at han gerne vil påpege, at den nuværende officielle opfattelse af biomasse som 'automatisk' CO2-neutral ikke er retvisende, men i flere tilfælde stærkt misvisende.

Har selv skiftet mening

Selv om Jørgen Henningsen altså i dag mener, at biomasse ikke er CO2-neutral, så har det ikke altid været sådan.

’Ingen burde føle, at de taber ansigt ved at indrømme dette. Både ved mit arbejde med klimapolitik i EU-Kommissionen (1989-2006) og i klimakommissionen (2008-10) har jeg (og samtlige kolleger) uden tøven anset biomasse for CO2-neutral. Punktum.’

’Spørgsmålet var heller ikke på dagsordenen, hverken ved forelæggelsen af den foregående eller den nuværende regerings klimapolitiske udspil. Men alle burde i dag indse, og indrømme, at vi må tage en ny vurdering af biomasseanvendelse i energipolitikken. Også selv om det betyder, at vi ikke kan opfylde vores mål om 40 pct. CO2-reduktion i 2020 i forhold til 1990,’ skriver han.

Jørgen Henningsens memorandum

Remote video URL

435 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
383
20. marts 2020 kl. 12:13

So, after a CO2 (or H2O) molecule absorbs a 15 micron IR photon, about 99.9999999% of the time it will give up its energy by collision with another gas molecule, not by re-emission of another photon. Is that true (assuming that I counted the right number of nines)?

Det ville betyde at jordens overflade, og de overflader der er exponeret for direkte sollys, ikke opvarmes direkte af solens indstråling, men udelukkende af varme overført fra luften.

Enhver, der har oplevet hvor varm en bil kan blive af at stå i solen, forstår vel at dette er 99,9999999% løgn!

382
18. marts 2020 kl. 16:55

Men måske fotoner med andre frekvenser, der ikke lader sig indfange af klimagasser?

ABSOLUT NEJ!

Fotonerne dannes ved sortlegeme stråling, og denne ligger i det dybt infrarøde område for alle overflader samt atmosfæren. Meget lidt sortlegeme stråling kommer fra den øvre atmosfære, den er både kold og meget tynd. Så det meste kommer fra jordens og havets overflade.

Desuden er sortlegeme stråling proportional med den absolutte temperatur i fjerde potens.

Det er banal fysik.

381
18. marts 2020 kl. 16:39

Men måske fotoner med andre frekvenser, der ikke lader sig indfange af klimagasser?

378
18. marts 2020 kl. 16:01

Ja, godt spørgsmål, men energien, der nu ikke længere er IR-fotoner, men diffus varme, kan vel nok nemmere slippe ud i verdensrummet, og bliver ikke fanget af klimagasser, der kun bremser for energi i form af IR-fotoner med bestemt frekvens. Jeg er ikke skråsikker, bare sådan jeg umiddelbart tænker det hænger sammen.

376
18. marts 2020 kl. 13:12

Netop.

For at opsummere:

Happer påstår 99.9999999% af IR fotonerne går til opvarmning af atmosfæren.

Happer påstår dermed at kun 0.0000001% undslipper atmosfæren.

Happer påstår dermed indirekte at mængden af CO2 er betydningsløst for drivhuseffekten.

Happer angiver ingen kilde til sine tal, og er dermed mere fusker end forsker.

Happer er dermed i modstrid med samtlige målinger af CO2's betydning.

Happer udspreder løgn.

375
18. marts 2020 kl. 12:48

"Det er eksakt det samme som at sige, at udledning af CO2 ikke bidrager til drivhuseffekten!"

Netop.

Hvad du ellers nævner har jeg ikke nogen kommentar til

374
18. marts 2020 kl. 12:36

Happers påstand er denne:So, after a CO2 (or H2O) molecule absorbs a 15 micron IR photon, about 99.9999999% of the time it will give up its energy by collision with another gas molecule, not by re-emission of another photon. Is that true (assuming that I counted the right number of nines)?

Det er eksakt det samme som at sige, at udledning af CO2 ikke bidrager til drivhuseffekten!

Happers påstand er endvidere ikke på nogen måde dokumenteret.

Happer udspreder fake sciense!

372
18. marts 2020 kl. 12:14

Det er dette citat fra Peter Larsen der er til diskussion (et par uger gammelt)

"Eller også vil den blive absorberet at et CO2, CH4 eller H2O molekyle, forudsat at dens bølgelængde matcher det pågældende molekyles absorptionsbånd. Molekylet bringes i en højere energitilstand, og vil henfalde ved at udsende en ny foton med (næsten) samme bølgelængde som den absorberede. Den nye foton udsendes i en tilfældig retning, og har dermed lidt mindre end 50% chance for en retning ud mod rummet. Den nye foton kan så igen blive absorberet at et andet molekyle osv. En del af disse fotoner vil blive absorberet af jordens overflade, og derved opvarme den. Og nogle 2., 3. 4. .. ordens genudsendte fotoner udstråles til rummet."

Det er den klassiske forklaring på virkemåden af klimagasser i atmosfæren. = videresendelse af fotonenergien som ny foton. W. Happer påstår så at den videreudsendelse ikke sker. I stedet opvarmes luftmassen.

371
18. marts 2020 kl. 11:56

Dit paper og du selv påstår at IR-fotoner retransmitteres (hver gang?). Mit skrift påstår, at det kun sker i yderst, yderst sjældne tilfælde og William Happer er vel en kapacitet?

Det vil give rigtig god mening at CO2 hovedsageligt videregiver den absorberede IR stråling som varme (læs: bevægelse) til de omkringliggende molekyler. Det forklarer så også hvorfor CO2 er en meget vigtig drivhusgas og pinder ud hvorfor NHs mærkelige betragtninger ovenfor er rent sludder.

Hvad er egentlig diskussionen?

369
18. marts 2020 kl. 11:44

Skeptical science er da så pæne at nævne, at William Happer har 'scientific background', men glemmer da at nævne at han var topprofessor på Princeton Universitetet med speciale i spektroskopi, hvad det her specifikke jo i allerhøjeste grad handler om

https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_Happer

367
18. marts 2020 kl. 11:00

Dit paper og du selv påstår at IR-fotoner retransmitteres (hver gang?). Mit skrift påstår, at det kun sker i yderst, yderst sjældne tilfælde og William Happer er vel en kapacitet? Exitationstilstanden varer ifg. mit i ca 1 nanosekund. I det nanosekund er CO2 molekylet kollieret med måske 100.000 andre molekyler som ikke har egenskab som drivhusgas, fx N2 og O2 og derfor optager disse molekyler den tilførte energi som kinetisk energi (de bevæger sig nu hurtiger end de gjorde før), og luftmassen opvarmes i stedet.

"So, after a CO2 (or H2O) molecule absorbs a 15 micron IR photon, about 99.9999999% of the time it will give up its energy by collision with another gas molecule, not by re-emission of another photon. Is that true (assuming that I counted the right number of nines)? [YES, ABSOLUTELY.]"

Independent researcher på Researchgate? Er det seriøst?

366
18. marts 2020 kl. 09:48

Så fandt jeg endelig dokumentatin på skrift

Hej Bjarne

Her er en mere pålidelig kilde: https://www.researchgate.net/publication/336915543_Delay_Time_for_Terrestrial_InfraRed_Radiation_to_escape_Earth's_Atmosphere

Citat:The free path before an IR photon collides with a CO 2 molecule in the atmosphere is 33 metres. It is not possible for CO 2 to retain thermal energy for more than 100 µs at surface level.

Bemærk: 100 µs

362
5. marts 2020 kl. 13:03

Min oplysning var nu mere tænkt som noget Peter Larsen måske kunne bruge til noget. Du må mene hvad du vil.

361
5. marts 2020 kl. 12:25

men jeg nævner af specielle grunde ikke navnet.

Pointen er, at så er der bestemt heller ingen grund til at nævne hans meninger. Hvis du ikke kan/vil indse det - såeeehhhhh

Jeg kender også en særdeles velanskrevet professor, der ved - og kan bevise, at jorden er flad, så den er god nok, men jeg har lovet ikke at nævne hans navn - - -

360
5. marts 2020 kl. 12:03

Tro mig, jeg lyver ikke, vedkommende er hardcoreforsker netop i fotoners samspil med atomer, men jeg nævner af specielle grunde ikke navnet.

358
5. marts 2020 kl. 07:35

En bekendt af mig som virkelig er inde i de sager, siger god for din forklaring - i princippet, men siger så også at udsendelse af en ny foton vil ske i bedste fald ca hver 10.000. gang. Alle andre gange vil den blot medføre opvarmning af molekylet.

Din bekendte aner ikke hvad han snakker om!

Et enkelt molekyle har ikke nogen temperatur! Temperaturen i en gas er bestemt ved molekylernes indbyrdes hastighed.

Når et molekyle absorberer en foton, bringes det i en højere energitilstand (rotation eller vibration). Dette har intet med temperatur at gøre.

Læs evt. her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25358152

357
4. marts 2020 kl. 22:47

Når det er overskydet udstråler energi fra skyens vanddråber på bagsiden.

Når vanddampen er på vej op i lufthavet så banker IR stråler ind i vanddampmolekylet og stoppes og reflektes fordi vanddamp er en drivhusgas. Men med et, så er tryk og temperatur sådan, at vanddampen kan overgå til til væske og der dannes en dråbe. Og al energien fra faseovergangen er at finde som termisk varme i dråben.

HVor sansynlig er det nu lige at vanddråben eller iskrystallen afgiver energi til omliggende luftmolekyler så kan kan omsættes energien til mere opdrift for luftmasserne i forhold til at at den termiske energi udstråler til verdensrummet og vanddråben køles.

356
4. marts 2020 kl. 22:18

Igen: Der er ikke nogen ekstra transport af energi 'op til verdenrummet' - der er transport af energi 'væk fra ækvator'.

Transport af energi fra Eigil Kaas' video fra ækavtor mod polerne seUdklipq~47.pngaltså der flyttes netto energi fra Ækvator til polerne.

Når luftmasser f.eks. stiger op ved Ækvator, så er de varme. Når de så længere nord på kommer ned til jordoverfladen igen, så er de langt koldere, end da de steg op. Og stadig flytter masserne energi fra Ækvator mod nord, og stadig er der afsat energi i atmofæren netop fordi luftmasserne er koldere, når de kommer ned i forhold til da de steg op. Og yderligere så indeholdt luftmasserne ved opstigning kondensatenergien fra fordampningen som også er borte når luftmasserne kommer ned igen. OG den energi kan kun være afsat højt i atmosfæren.

355
4. marts 2020 kl. 21:48

En bekendt af mig som virkelig er inde i de sager, siger god for din forklaring - i princippet, men siger så også at udsendelse af en ny foton vil ske i bedste fald ca hver 10.000. gang. Alle andre gange vil den blot medføre opvarmning af molekylet.

354
4. marts 2020 kl. 11:20

Hvad er det så for en energi som udstråler ved de - 50C, hvor kommer den fra ??

Den kommer fra opvarmningen/vanddampen ved overfladen. Men du startede med at påstå at øget varme på overflade -> højere fordampning -> mere energi i Hadley cellerne -> højere udstråling højt i atmosfæren.

Og det passer ikke. Den øgede energi i Hadley cellerne betyder at området hvor luften falder ned igen flytter mod nord (og syd). Udstråling i toppen af systemet er stadig fra -50C luft. Med den øgede energi ligger zonen med -50C blot højere (Det er sådan set definitionen på tropospausen).

Hadley cellerne flytter naturligvis mere energi - men de flytter hovedsagelig energien fra ækvator og mod norligere/sydligere lokationer, hvor energien nu - ud over at være brugt til at flytte en masse luft rundt (det vi normalt kalder 'vind', 'storm', 'orkan' og lignende) nu bruges til at opvarme lokaliteterne der (som så efterfølgende stråler energien ud i verdensrummet)

Igen: Der er ikke nogen ekstra transport af energi 'op til verdenrummet' - der er transport af energi 'væk fra ækvator'.

350
3. marts 2020 kl. 20:41

derfor afsættes overskuddet af varme fra den varme opstigende luft og kondensatenergien i atmosfæren ved at udstråle denne til verdensrummet fra højt i atmofæren.

Igen: Det er forkert.

Energien i luften og vanddampen gør at den stiger højere op ved ækvator end længere mod syd eller nord. Du har godt set tegningen ovenfor ikke? Der er derfor ikke noget 'overskud af varme'

Undervejs opad køles den af (pga adiabatisk udvidelse/bevægelse i gravitationsfeltet). Ved tropospausen har den samme temperatur som andre steder på jorden. Her udstråler luften IR som et sortlegeme med temperaturen -50C. Præcis som over polerne.

348
3. marts 2020 kl. 16:45

En hævert

Udklipq~75.png

Den eneste energi der driver flytningen af vandet er højeforskellen på de 2 kar og uanset hvor højt røret over karrene er, så vil der medgå den samme energi til at flytte vandet, og det er meget minimalt i forhold til at løfte den store masse via hævertprincippet.

Præcis det sammen med de luftmasser der opstiger i atmosfæren bare med den forskel at luften har et energioverskud med op i form af termisk energi som varme, og kondensatenergien fra vanddamp som afsætte i atmosfæren når energien udstråler mod verdensrummet.

346
3. marts 2020 kl. 16:33

Vanddamp afgiver varme ved fortætning! Det er derfor føhnvinde er varme!

Jammen jammen en absorptionsproces når vanddamp absorberer ind i kvælstof eller ammoniak eller andet medie så er rumfangsudvidelsen af værtsmediet NUL. Og når vanddampen udkondenseres af luften til væske så er volumenforandringen lig NUL. Så når vanddampen udkodenserer så afgives energi fra faseovergangen til omliggende luftmolekylder som accelereres op i fart og er kandidat til at udstråle mod rummet.

345
3. marts 2020 kl. 16:09

"Den nye foton udsendes i en tilfældig retning, og har dermed lidt mindre end 50% chance for en retning ud mod rummet"

Skal der ikke stå "lidt mere end 50% chance", da atmosfæren krummer?

343
3. marts 2020 kl. 15:30

Efter selv at have postet en graf der viser dette ganske enkelt er forkert?</p>
<p>Den forøgede kondensatenergi betyder blot at tropospausen ligger højere i ækvitorialområdet. Udstrålingen fra toppen af troposfæren følger stadig fordelingen fra et sortlegeme med temperaturen -50C (+/- en træsko)

Hvad er det dog for noget vås???

Når troposfæren er højere over varme områder, så er det jo fordi varm luft stiger op med knal i røven, og når varm luft fylder mere end kold eller varm luft som med voldsom fart er på vej op så 'trykkes' troposfæren opad.

Men igen igen når 1 Kg luft et sted i atmosfæren er på vej op så er det et andet kilo på vej ned og de adiabatiske processer går op mod hinanden, og netop derfor afsættes overskuddet af varme fra den varme opstigende luft og kondensatenergien i atmosfæren ved at udstråle denne til verdensrummet fra højt i atmofæren. Netop fordi det kilo luft der kommer ned er uden vanddampen og er koldere end det som steg op.

342
2. marts 2020 kl. 22:41

Og netop derfor den energi som varme luftmasser har med op i atmosfæren sammen med vanddamps kondensatenergi ender med at udstråle som IR øhe som fotonstråler i atmosfæren.

Du bliver ved?

Efter selv at have postet en graf der viser dette ganske enkelt er forkert?

Den forøgede kondensatenergi betyder blot at tropospausen ligger højere i ækvitorialområdet. Udstrålingen fra toppen af troposfæren følger stadig fordelingen fra et sortlegeme med temperaturen -50C (+/- en træsko)

DT-1-1.png

herfra

340
2. marts 2020 kl. 20:10

Hej Peter Larsen

Molekylet bringes i en højere energitilstand, og vil henfalde ved at udsende en ny foton med (næsten) samme bølgelængde som den absorberede.

Der er en lille og væsentlig tilføjelse. Molekylet kan også afgive sin energi ved almindelig varmetransmisson over til de andre molekyler i atmosfæren. Det er den effekt der gør nogen klimagasser mere potente end andre ved at de i højere grad overfører varme.

338
2. marts 2020 kl. 15:36

Per A:

Sv.: Det er direkte usandt.

Som sagt: Det vil gerne se dokumentation på - du leverer (som vanligt) ingen.

Vedrørende Hiatus-perioden, så må jeg igen, igen henvise til IPCCs egen formulering i deres udgave omkring 2014.

Ingen anfægter, at temperaturstigningen over tid ikke er konstant Per. Det jeg (og alle andre fornuftige mennesker) anfægter, er, at der er sket en opbremsning i temperaturstigningen. Det er der ikke. At nogle,som enten er for dumme til at forstå data eller har en politisk agende om misinformation, manipulerer data for at få det til at se ud som om, temperaturen ikke er steget siden 1998, er det jeg hver eneste gang maner i jorden.

Dit "fine" værk, forfattet af Stein Bergsmark lider under så åbenlyse alvorlige manipulationer, at jeg ville finde det alt for let en opgave i kildekritik for en 7. klasse.

  1. Der er valgt et ekstremt cherry pick med en outlier som startpunkt.
  2. Der er valgt en Y-akse skalering som bevidst skjuler alle ændringer.
  3. Der er nævnt i forhold til perioden 1951 til 1980 for at forsøge at narre folk til at tro, der er tale om klima og ikke kun vejr.
  4. Så er der en masse udokumenteret snak om, at dataene i andre gengivelser ikke er korrekte, men han skriver jeg har analyseret datagrundlaget fra NASA uden at angive kilde!

Steing Bergsmarks skriv er med andre ord en gang fuldstændig værdiløs manipulation, hvilket et hurtigt blik på ikke cherry pickede data viser med al ønskelig tydelighed (i det mindste for folk uden skyklapper). Den viser også, at enhver snak om varmere i 30'erne end nu er helt i hegnet. Læg igen igen mærke til, at jeg aldrig har anfægtet, at der var nogle vejrmæssige forhold i Arktis, som gjorde det varmere der i den periode.2019_Time_Series-1024x577.png

Dette er en kurve, der ikke er cherry picked, Y-aksen er valgt, så den viser, hvad der rent faktisk sker, og der er ikke tilføjet tåbelige bortforklaringer.

Som det ses, er den vejrbaserede langsommere opvarmning i begyndelsen af det 21'ende århundrede for længst blevet indhentet af virkeligheden. Denne slow down, er ganske rigtigt af IPCC benævnt hiatus - fejlen hos benægterkulten er, at de har brugt denne vejrmæssige begivenhed til at erklære AGW for aflyst - dette er ikke rigtigt (som kurven jo også tydeligt viser. Husk at det er den røde midlede kurve, der tæller - all brug af 1998 datapunktet som startpunkt er selvfølgelig en manipulation (lige som det var det, da Michael Mann brugte det som slutpunkt i sin hockey stick)

Læs evt. her om en mere nutidig tolkning af hiatus - der har man ligesom (også) taget skyklapperne af, og kigger på data i et klima- og ikke vejr-perspektiv. Uanset hvad du vælger at kalde perioden fra 1998 til 2012, så er der intet sket, der kan bruges som halmstrå for en anti AGW kampagne - temperaturen stiger i en takt, der ikke er set før i menneskehedens historie.

Ligeledes viser kurven (igen for folk uden skyklapper), at den globale varmeperiode i 30'erne lå 0.8° - 0.9° under nutidens temperaturer.

Jeg har hele tiden forholdt mig til den globale temperatur. Men Per, kan du ikke finde noget solid data, der dokumenterer, at der var mindre is i Arktis i 30'erne end nu - i stedet for nogle vage bemærkninger og referencer til aviser. Jeg fandt f.eks denne:

6a0133f03a1e37970b01b7c809c471970b-800wi

Jeg ved ikke, hvorfor du så (dum)stædigt holder fast i disse åbenlyst forkerte dogmer Per? Er det, fordi du er bange for at tabe ansigt? (det tog er kørt for længst), eller er det fordi, du virkelig tror på det sludder, eller er det hele udsprunget af din kærlighed til landbruget og det faktum, at de er kendt medskyldige i vores nuværende AGW.

Hvorom alting er Per (og som jeg har skrevet mange gange før): Så længe du fremturer, tilbageviser jeg dit sludder.

336
2. marts 2020 kl. 12:57

@Peter, en glimrende forklaring på drivhuseffekten, det er præcist sådan jeg også har forstået den! Det som jeg synes er uvidenskabelig i denne sammenhæng (ikke i dit glimrende indlæg) er ikke den fysiske proces, men derimod den matematiske formel, hvor man så kan integrere videre på klimaeffekten 90 år efter vedkommende klimagas er død og borte! Her eksempel med metan, som kun absorberer i 2 ret smalle bånd som vanddamp dækker bæsten 100%.

EPA mener det kan forklares ved at nedbrydningsprodukterne er grundlaget for dannelsen af ozon, der er en klimagas (i troposfæren, ikke i startosfæren). Man har blot ikke dokumenteret påstanden med målinger der viser en korrelation mellem metanudslippet og ozon. At ozons levetid ca. 1 måned som man så regner videre på i 100 år er ikke specielt videnskabeligt?

Man kan sagtens regne ud, hvor stor overlappet er for de enkelte bølgelængder af drivhusgasserne, det har matematikerne Hug/barret gjort for vanddamp og CO2s vedkommende. e har også beregnet "overlappet" fra ekstra CO2-udledning. Det er en ret let opgave for et computerprogram, der er fodret med data for den enkelte bølgelængder, tallene findes for de enkelte klimagasser i HITRAN-databasen

335
2. marts 2020 kl. 12:33

Det vil jeg meget gerne se dokumentation på!
Den information jeg har kunnet finde, er, at et enkelt skib lavede en enkelt ubrudt (uden indefrysning vinteren over) gennemsejling i 1930<code>erne - og det var ikke Nansen, som du også tidligere skråsikkert har påstået - han var nemlig død på det tidspunkt ?

@Flemming Midt i 30-erne sejlede mange skibe ad Nordøstpassagen til Stillehavet uden isbrydere. etc. [/quote] Det vil jeg meget gerne se dokumentation på! Den information jeg har kunnet finde, er, at **et enkelt** skib lavede **en enkelt** ubrudt (uden indefrysning vinteren over) gennemsejling i 1930erne - og det var ikke Nansen, som du også tidligere skråsikkert har påstået - han var nemlig død på det tidspunkt.

Sv.: Det er direkte usandt. Det korrekte er, at en uheldig formulering kunne forstås som Nansen sejlede ad Nordøstpassagen. En kvik debattør (ikke Flemming R), gjorde opmærksom på at Nansen var død i 1930-erne. Det erkendte jeg, Nansen ikke var en del af sejladsen i 1930-erne, han deltog i 1919 i en sejlads med Nordpolen som mål. Det bliver så i Flemmings debatniveau til ”en skråsikker påstand. Det korrekte er ,at jeg øjeblikkeligt anerkendte korrektionen. Hvor mange gange skal jeg poste den samme dokumentation før ingeniør Flemming har fattet det? Det helt faktuelle er, at mange forskere har målt og studeret varmebølgen i 1930-erne (begyndte længe før) medførte store issmeltninger og muligheden for at sejle ad Nordøstpassagen, enkelte ture endda uden isbryder. Flemming R. benægter hårdnakket disse fakta, herunder også at man dyrkede korn (og jordbær) i Grønland i varmeperioden. Måske var det en god ide at tage et kursus i ”Google-søgning”? Men her igen, igen, igen:https://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE3904997/Hedeb%C3%B8lge-i-Arktis-i-1930erne/https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48445/61342https://sermitsiaq.ag/hedeboelge-arktis-1930ernehttps://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48445/61342https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48445/61342I den sidste står bl.a. a) Inden for den russiske sektor i Arktis er isområdet reduceret med mere end en million km2 fra 1914 til 1944, og betingelserne for at sejle langs Europas nordkyst og Asien har ændret sig fuldstændigt. I Spitsbergen er sejlsæsonen vokset fra 94 dage årligt gennemsnit i sæsonen1907—17 til 175 dage for perioden1930—38. b) Hydrographical observationshave been carried out by several expeditions, and since1920 a heating of the water in the Greenlandic Fjordshave been observed. In Godthaab Fjord at 100 m depth thetemperature was C on 29/5 1894, but 1,45° C on 28/61948. Several other examples are also mentioned. In Greenland the change is mostpronounced in the case of the birds and the fishes,these being the most mobile faunistic elements.According to Finn Salomonsen no less than 25 species ofbirds new to Greenland have been observed since 1918,and all these birds are southern species, and severalsouthern species have now been constantly breding inSouth Greenland, such as the pintail and the fieldfareand the Canada goose (Brante canadensis hutschinsii). Inthe marine fauna the rise of the temperature has causedthe imigration of several new species of fish, such asthe tusk, the ling, the witch and many species f. inst,the cod, the halibut, the spotted catfish, the herringand the capelan have extended their distribution. At Flemming kan benægte polarforskernes arbejde svar til, at kreationister ikke kan overbevises om at Jordens alder er mere end 4 mia. år, med henvisning til Adam/Evas stamtavle. Eller myten om den flade Jord! Og så venter vi andre på en saglig oplysning om de 10-11 punkter ovenfor. Ikke flere afledningsmanøvrer – tak. Den store skare af ingeniører, der klapper af Flemming, må gerne hjælpe til. Så får vi se om ingeniøruddannelsen er særdeles velegnet til at debattere klimaspørgsmål. Jeg kan kun blive glædelig overrasket. De har ikke været særlig aktive i at debattere metans absorption af varmestråling, eller at forklare hvorfor det er videnskabeligt korrekt at opsummere varmestråling af klimagasser 90 år efter de er døde og borte, det lille pip om mulig dannelse af ozon, tja levetiden er ca. 1 måned, så de 26 gange større klimaeffekt for Metan må da være en klimagas på Viagra .

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4192182/World-leaders-duped-manipulated-global-warming-data.html#ixzz4XlWgDL48DMI: https://sermitsiaq.ag/hedeboelge-arktis-1930ernehttps://www.kamikposten.dk/global/maskinrum/rutine/leksikon.aspx?udvalgt=2007120315330242a&folder=hvadermeningen&sprog=da&tag=alleartiklerSe ca. 40 cm nede i artiklen. På Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet lægger professor i meteorologi Eigil Kaas heller ikke skjul på, at der for omkring 80 år siden var en kraftig opvarmning i Arktis.

Lad nu være med at spilde folks tid med dit pjat, din klimainteresse er da fin nok, men er af meget ny dato, ikke?

Vedrørende Hiatus-perioden, så må jeg igen, igen henvise til IPCCs egen formulering i deres udgave omkring 2014. Download rapporten og søg på HIATUS. Det dækker over at temperaturstigningen tager sig en pause.

334
2. marts 2020 kl. 10:24

En hver med økonomisk sans vil vælge at fælde hele skoven og sende træet til Danmark når markedet for energitræ er umættelig og så bare fælde noget mere.

NH - nu er SH Timber Group lidt klogere end dig - de udnytter selvfølgelig det skovede træ maksimalt til gavntræ, og ca. 30-35% ryger i piller/ briketter.

Noget af træsmuldet udnyttes til kraftvarme ....

https://www.hs.at/de/unternehmen/produktionsstandorte/reci.html

330
2. marts 2020 kl. 08:52

Strengt taget kunne det i lige så høj grad være individuelle brændeovne, der - teoretisk set - kunne bruge det, uden selv at vide det.

Lone - gætværk! Ikke noget der er belæg for i Weekendavisens artikel.

Du og andre gør stadig den fejl at tro, man fælder skov for at lave det til flis eller brænde. Enhver med økoniomisk sans vil vælge at sælge det som gavntømmer, og kun udtyndinger og sideskud/ grene bliver fliset.

Eneste undtagelse jeg har set på sidste er eucaplysus træerne i Sydamerika, der både høstes for papirmasse og flis/ træpiller.

329
2. marts 2020 kl. 08:20

@Niels Hansen Nu skriver jeg meget direkte til dig.

Når nu du kan se at der er en polarisering af debatten. Både tomler, både op og ned flyver til højre og venstre. Folk skriver indlæg med udtalelser. Andre bakker dem op eller modsiger dem.

Men dine indlæg om udstråling osv. De får KUN tomler ned og bliver KUN modsagt. Tror du så måske der er en lille chance for at du tager fejl? Tid til en lille selvransagelse, måske?

Undskyld, at jeg bringer et indlæg der bidrager med så lidt, men dine indlæg forekommer som væsentlig støj.

328
2. marts 2020 kl. 07:50

@Niels:

Noget af det sædvandlige bavl.</p>
<p>For det Egil Kaas siger: Det satellitten ser er IRstrålens intensitet i de forskellige frekvensområder og der hvor 'strålen ryger lige igennem' atmosfæren fra jorden, her ser satelitten de 300 K eller temperaturen på jorden.</p>
<p>Omkring 15 micrometer ser sattellitten et område i atmosfæren hvor der er meget koldt eller intensiteten som sattelliten ser i det område er de 210 K. I stedet for uden for de 15 Micrometer hvor strålen ryger lige igennem udsendes IR-strålen nu fra højt i atmosfæren og sattelliten ser de 210 K. Og det er præcis fordi IR strålen afsendes fra det sidste co2-molekylde efter den har kæmpet sig i gennem co2-molekylerne på sin vej ud gennem atmosfæren.</p>
<p>Og drivhuseffekten som har tjent til at varme jorden er denne forskel se

RABLENDE VRØVL!!!

Det som hele skænderiet går på, er jo så hvor meget mere kold bliver afsendelsetemperaturen for IR strålen som skal kæmpe sig gennem co2'en ved flere co2 molekyler i atmosfæren som bevirker en varmere overflade på jorden via mere backradiation.

MERE RABLENDE VRØVL!!!

Nej, der er ingen IR stråler. Nej, der er ikke noget som kæmper sig op gennem atmosfæren.

IR fotoner (nej, ikke stråler) kommer hovedsageligt fra jordens overflade, og kun i mindre grad fra atmosfæren.

En IR foton har 2 muligheder:

Enten vil den gå gennem atmosfæren med lysets hastighed og forlade jorden.

Eller også vil den blive absorberet at et CO2, CH4 eller H2O molekyle, forudsat at dens bølgelængde matcher det pågældende molekyles absorptionsbånd. Molekylet bringes i en højere energitilstand, og vil henfalde ved at udsende en ny foton med (næsten) samme bølgelængde som den absorberede. Den nye foton udsendes i en tilfældig retning, og har dermed lidt mindre end 50% chance for en retning ud mod rummet. Den nye foton kan så igen blive absorberet at et andet molekyle osv. En del af disse fotoner vil blive absorberet af jordens overflade, og derved opvarme den. Og nogle 2., 3. 4. .. ordens genudsendte fotoner udstråles til rummet.

BEMÆRK: der findes ikke nogen IR bølgelængde som absorberes 100% i atmosfæren. Det er derfor ikke ligegyldigt at vi sender flere drivhusgasser op i atmosfæren.

327
2. marts 2020 kl. 04:31
326
2. marts 2020 kl. 00:00

OK, så du mener altså seriøst at tropopausen har udliciteret sortlegemeudstrålingen til CO2 molekylerne. Fint nok. Det er til karakteren 00 (eller Fx i ECTS nomenklatur). Det er ikke et rent -3 (F i ECTS) da der trods alt er præsenteret en erkendelse af fænomenet udstråling.

Er det ikke - 14 C kloden ville være uden drivhusgasserne og den er + 13 c med som skyldes den backradiation drivhusgasserne giver og længere er den som ikke.

Det som hele skænderiet går på, er jo så hvor meget mere kold bliver afsendelsetemperaturen for IR strålen som skal kæmpe sig gennem co2'en ved flere co2 molekyler i atmosfæren som bevirker en varmere overflade på jorden via mere backradiation.

324
1. marts 2020 kl. 23:42

Og det er præcis fordi IR strålen afsendes fra det sidste co2-molekylde efter den har kæmpet sig i gennem co2-molekylerne på sin vej ud gennem atmosfæren.

OK, så du mener altså seriøst at tropopausen har udliciteret sortlegemeudstrålingen til CO2 molekylerne. Fint nok. Det er til karakteren 00 (eller Fx i ECTS nomenklatur). Det er ikke et rent -3 (F i ECTS) da der trods alt er præsenteret en erkendelse af fænomenet udstråling.

325
1. marts 2020 kl. 23:42

Hvordan tjekker myndighederne egentlig konkret træets oprindelse?

Det han man jo udliciteret til 'tredje mands' firma eller 3. parts auditører som på tro og love ser på sagen når et skovområde er fældet at der så plantes nyt, så certifikaterne er overholdt. Hvor der virkelig er rum for massiv svindel, når træet bruges som gavntræ i landet og illegalt træ får æren af at blive brændt i de danske ovne. .