Opråb fra forsker: Solceller er den mest klimaskadelige grønne energiform

1. november 2013 kl. 16:4484
Opråb fra forsker: Solceller er den mest klimaskadelige grønne energiform
Illustration: Anna Grethe P. Aggerholm.
Produktionen af solceller medfører udslip af så voldsomt potente klimagasser, at solceller udleder 17 gange så meget CO2 som havmøller. Vi har brug for en debat om problemet, mener norsk forsker.
Artiklen er ældre end 30 dage

Vi kan ikke blive ved med at opretholde glansbilledet af solceller som den grønne løsning på klodens CO2-problemer. Når udledningen af klimagasser ved produktionen af solceller bliver medregnet, så er solceller langt den mest CO2-svinende grønne teknologi og udleder f.eks. 17 gange så meget CO2, som havvindmøller.

Udmeldingen kommer fra den norske forsker Otto Andersen, der siden 1994 har forsket i miljøproblematikker og alternative energiformer for forskningsinstituttet Vestlandsforskning, og i øvrigt har en ph.d. fra Aalborg Universitet.

I en kronik på forskning.no opfordrer Otto Andersen til en mere nuanceret debat om alternative energiformer samt til også at kigge på produktionen af de forskellige teknologier. Solceller består f.eks af tynde skiver af krystalinsk silicium, kaldet wafere, der bliver behandlet med store mængde kemikalier og vand. En middelstor solcellefabrik med en kapacitet på 1,4 GW forbruger f.eks 15.000 liter vand i minuttet, fordi kemikalier hele tiden skal renses af waferne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I processen sker der også et massivt udslip af klimagasser, der er langt mere klimaskadelige end CO2. Produktionen forurener f.eks luften med SF6 der er 39.800 gange så klimaskadeligt som CO2, NF3 der er 17.200 gange så klimaskadeligt som CO2, og C2F6 der er 9.200 gange så skadeligt som CO2.

»Med disse faktorer inkluderet i miljøregnskabet ser det meget skidt ud for solcelleteknologien, der har meget høje udslip af klimagasser sammenlignet med andre måder at skaffe elektricitet på,« skriver Otte Andersen.

Beregninger foretaget af EU-forskere i projektet ExternE viser, at solceller i Tyskland udleder 180 gram CO2 for hver produceret kWh, hvis man medregner produktionen af solcellerne.

84 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
10. november 2019 kl. 21:39

ifølge andre hjemmesider bliver der lavet solceller som renser sig selv uden at bruge vandet men via kemikalier så det med vandet kan han godt pakke sammen igen

2
19. marts 2014 kl. 18:53

.19. mar 2014, Energistyrelsen: Solceller lige så billige for forbrugerne som landmøller. Biogas er dyrest, og landvindmøller og solceller er billigst for elforbrugerne. Det viser beregninger af, hvad forskellige typer VE-strøm koster elforbrugerne i PSO-tarif over hele anlæggets levetid, som Energistyrelsen har lavet for Enhedslisten.https://ing.dk/artikel/energistyrelsen-solceller-lige-saa-billige-forbrugerne-som-landmoeller-167156Citat: "... »Vi synes, at de her tal lægger op til, at solceller fremover får en meget mere fremtrædende placering i energiplanerne, end de har i dag.« De forskellige solcelle-støtte niveauer er beregnet efter de tilskudsvilkår, der gælder de forskellige år. De 130 øre er 2013-niveau, 114 øre er prisen i 2014 og så fremdeles. ..."

2
21. november 2013 kl. 17:03

Det måtte jo komme - ejere af solpaneler er de nye klimasyndere, hen til håndvasken! Væk med den dårlige samvittighed, skaden er sket og produktionen kan kun rette op på skadeeffekterne!

@Ejvind

Så nu skal ægyptiske bønder bruge kunstgødninger. Det kalder jeg da også en miljøødelæggelse der vil noget.
Jyske landmænd døjede med oversvømmelser af enge og marker, så foregående regeringer og Hedeselskabet kanaliserede de store åer.
Det har medført nogle kraftige okkerforgiftninger af Ringkøbing Fjord, så nu genopretter man de slyngede åløb.

Nogle interessante betragtninger. Reguleringen af Skjern Å var ikke en hjælp til landmændene, her var der var tale om landvinding. Okkeret kom fra Brunkulslejerne ved især Søby og var er faldende problem. Faktisk binder okkeret fosfor, derfor er der en lav fosforudledning i fjorden, derfor er der ingen algeproblemer på trods af et enormt tilløb af fosfor! I følge de danske eksperter burde der være udbredt iltsvind i fjorden, men det sker ikke p.g.a. højt N:P-forfold (Redfield-tallet er højt). Men ellers har du ret - slyngninger har ingen målt effekt på kvælstofudledningen, og projektet med den ny kunstige har forventeligt vist sig af være pengespild. De største miljøsyndere er de, der forgiftede fjorden med salt så fisk døde af saltchok, tagrør svandt hen og deres eminente rodzone-effekt formindskedes. Men det er godt for krabber og Søsalat, som trives endog meget fint i Fjorden.

Du har ret i at Nasser-dæmningen ødelagde meget for Egypten, udbytterne formindskedes og Bilharziose-angrebene blev større. Måske bliver den fjernet engang når de efter planerne får et 1000 MW atomkraftværk bygget?

@Magnus, GWP afhænger af det tidsrum, man ser på. Derfor kan begge tal være korrekte.

2
19. november 2013 kl. 07:33

Jamen, så hurra. Vandkraften kan så lagres til "bedre tider". Det kan solcellestrøm ikke.

2
8. november 2013 kl. 15:06

Jeg ved godt at med mit arbejde er jeg ikke at regne for uvildig her i debatten. Derfor har jeg lagt en forskningsrapport på vores hjemmeside www.greenscan.dk fra et tysk institut som uden penge fra branchen, men direkte fra den tyske stat, har gennemgået mange af de punkter der behandles her i debatten. Linket er her:https://greenscan.dk/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf

Så vil jeg ikke beskyldes for at komme med uredelige indlæg, men i stedet videregive lidt læsning som et bundt kloge hoveder har banket sammen i Europas mest solcelle rige stat.

God fornøjelse.

2
5. november 2013 kl. 22:24

Og den kunne forhøjes fordi man fik et varmebidrag fra solvarmen. Det betød så at man nu i stedet for hyppig anvendelse af gaskedlerne nu i højere grad kan nøjes med kølevandet fra elektricitetsproduktion.

2
5. november 2013 kl. 20:25

Ejvind. Det skyldes at motoranlægget blev opgraderet fra 90 til nu 104% totalvirkningdgrad samtidigt ned solvarmeanlægget blev installeret.

2
5. november 2013 kl. 19:59

Benny. Hvis du læste det jeg skrev så skrev jeg at værkerne generelt ikke kører ret meget om sommeren. Når de alligevel ikke kører, ja så har de selvsagt svært ved at stoppe. Jo der er mange solvarmeanlæg på vej fordi el om sommeren nu som før solcelle boomet slog igennem, er til salg fra Norge til en lav pris.

2
5. november 2013 kl. 19:57

Det generelle billede er at de under alle omstændigheder har få timer om sommeren. Ikke af mangel på varmeaftag men på grund af lave elpriser.

Og når prisen i forvejen er tvivlsom og der kastes et par hundrede MW ekstra ind midt på dagen, så mener du ikke at det ekstra prisfald får kraftværkerne til at holde igen?

Produktion med tab, den tror jeg ikke på, ikke udover korte tidsrum.

Med hensyn til varmeaftag mener jeg at du på et tidspunkt skrev om kraftværkernes mange planer og ansøgninger om varmepaneler, men jeg husker måske forkert?

2
5. november 2013 kl. 19:28

Titusindvis af kinesere har måttet forlade det fødehjem som de og deres forfædre har haft i hundredvis af år. Det kalder jeg da en miljøødelæggelse der vil noget.

Ægypterne fik foræret en dæmning ad russerne. Siden den tid har ægyptiske bønder ingen oversvømmelser haft, og dermed heller ikke den mudder og den gødningsværdi som oversvømmelserne skabte. Så nu skal ægyptiske bønder bruge kunstgødninger. Det kalder jeg da også en miljøødelæggelse der vil noget.

Jyske landmænd døjede med oversvømmelser af enge og marker, så foregående regeringer og Hedeselskabet kanaliserede de store åer. Det har medført nogle kraftige okkerforgiftninger af Ringkøbing Fjord, så nu genopretter man de slyngede åløb. Oprindeligt altså spild af penge og miljøødelæggelser der vil noget.

Dette er langtfra de eneste "miljørigtige" miljøødelæggelser udført af folk der egentligt vil det bedste, men så helt åbenlyst heller ikke vidste hvad de igangsatte.

Endeligt vil jeg bare henvise til Aralsøens ødelæggelse, men se selv linket:

https://www.globalis.dk/Satellitbilleder/Aralsoeen

2
5. november 2013 kl. 19:15

Der er flere gange blevet nævnt CO2 allokeret til el i Danmark, som Energinet.dk oplyser om. På siden https://energinet.dk/Flash/Forside/index.html kan man se en værdi for CO2 per kWh el, som løbende opdateres. Desuden har de timebaserede prognoser for CO2/kWh for det kommende døgn. Man kan via ftp få adgang til disse historiske døgnprognoser. Desværre ligger de mig bekendt kun tilgængelige som enkeltfiler for det enkelte døgn. Jeg synes det ville være fint hvis energinet gjorde disse prognoser tilgængelige i den ellers meget udmærkede "Udtræk af markedsdata" som findes på https://www.energinet.dk/DA/El/Engrosmarked/Udtraek-af-markedsdata/Sider/default.aspx. Men måske har det noget at gøre med at det netop kun er prognoser eller estimater. Jeg tror ikke der er indregnet andre klimagasser end CO2 og nok kun den, der direkte udledes i forbindelse med selve elproduktionen. Jeg går ud fra at energinet.dk estimerer CO2 ud fra hvilke anlæg der er forventet i drift i den pågældende time (når elmarkedet er afsluttet dagen forinden) og ud fra eksport og import af el. Hvor sikker man er på CO2 indholdet fra fx Tyskland ved jeg ikke. El fra Norge og Sverige må være forholdsvist veldefineret. Måske nogen fra energinet kan oplyse nærmere.

Mht. marginalbetragtninger i elsystemet, så er det sådan at gennem flere år har den ekstra installerede VE el fortrængt elproduktion på decentrale kraftvarmeværker. Avancerede højeffektive kombianlæg ligger stille. På de mindre motorbaserede kraftvarmeværker vælger man i stigende omfang at dække varmebehovet alene med gasfyrede backupkedler, fordi elprisen ikke kan betale for det marginale ekstra gasforbrug der medgår til at producere el på gasmotoren. I det scenarium er der så reelt tale om at naturgasbaseret elproduktion med cirka 100% elvirkningsgrad fortrænges. Den marginale direkte CO2 udledning for denne elproduktion er således lidt over 200 g/kWh. Der er mange måder vi kan anskue tingene på i et komplekst energisystem. I forbindelse med artiklen til denne tråd håber jeg så sandelig ikke den er i nærheden af virkeligheden, for så er der vist mange der burde få meget røde ører.

Når man går de enkelte teknologier i bedende har de alle ulemper og de kræver alle ressourcer i deres tilvejebringelse. Mange af disse afledte ulemper er ikke kvantificerede endsige erkendte endnu. Men i det konkrete tilfælde med solceller er det vel ikke nogen undskyldning, for de omtalte klimagasses virkning er mig bekendt ikke ny viden. Danmark har en "ambitiøs" klimaplan. Hvis den er seriøs må der som minimum foreligge en rimelig dokumentation af de enkelte teknologiers fodaftryk i forbindelse med produktionen. Solceller bliver i dag i stort omfang produceret i Kina og jeg kan forstille mig at det er vanskeligt at få troværdig dokumentation. Så vi går måske lidt i blinde her.

2
5. november 2013 kl. 18:10

Benny. Kraftvarmeværkerne lukker næppe hele døgnet blot fordi der bliver lidt færre drifter midt på en sommerdag. Hvis elprisen er gunstig i en given time vælger de at køre. Det generelle billede er at de under alle omstændigheder har få timer om sommeren. Ikke af mangel på varmeaftag men på grund af lave elpriser. Din teori mener jeg er ønsketænkning. Virkeligheden er at Solceller fortrænger vandkraft

2
5. november 2013 kl. 18:06

Hvor får du det fra?</p>
<p>Kildehenvisningen under diagrammet, hvor tallet 60 g/kWh fremgår:</p>
<p>"Source: Northumbria Uni UK, 2006 (based on Utrecht Uni study 2000)"

nåe OK, det var også derfra jeg valgt tallet 60g, men mest fordi det er samstemmende med med de andre artikler som nævner tal mellem 20-80g typisk i rapporter 2007-2009, og de er enige om at det er faldende, så jeg gætter på at de 60g er i overkanten for dagens solceller, altså worst case.

2
5. november 2013 kl. 14:10

Hvor får du det fra?

Kildehenvisningen under diagrammet, hvor tallet 60 g/kWh fremgår:

"Source: Northumbria Uni UK, 2006 (based on Utrecht Uni study 2000)"

2
5. november 2013 kl. 14:05

Du har modellen lidt på hovedet, fordi du fokuserer på hvornår solceller IKKE producerer.

Nej, påstanden var at solcellernes produktion ville fortrænge import af vandkraft, vi tager nogle gode sommeruger med masser af sol som eksempel, jo strømmen vender og prisen presses skal vi sige kl 10-14, det lokale kraftværk kan ikke tjene penge på at brænde noget af til de priser, og varmeforbruget kan rigelig dækkes af kraftværkets nye varmepaneler, altså lukker kraftværket ned for el-produktionen i perioder med den vejrtype, men fra klokken 16 til næste morgen er der så et tilsvarende større underskud af strøm, og ja det dækkes af den hydro der ikke kunne afsættes i middagstiden, resultat større forbrug af hydro resten af døgnet.

Og nej det er ikke noget problem, om vinteren stiger produktionen fra vindmøllerne mere end forbruget stiger, og vandstanden i magasinerne svinder ind, og så passer det alle parter at vi kan bruge hele forbindelsen til at eksportere vindmølle strøm, solcellerne ødelægger ikke noget for nogen som helst.

Undtagelsen er hvis folk under den nye nettotimemåleordning selv gemmer deres solstrøm, men der er ikke mange solceller under den nye ordning, og mange mener at de sparede 160øre per kWh ikke kan betale batteriomkostningen, så det er kun et potentielt problem.

2
5. november 2013 kl. 13:24

Worst case for et solcellepanel i UK eller Danmark er 60g CO2 per kWh og faldende.
<a href="https://info.cat.org.uk/questions/pv/what-e..">https://info.cat.org.uk/…;
<p>Du linker til et paper, der refererer et 2006 studie, der bygger på en 2000 undersøgelse

Hvor får du det fra? Jeg linker til en så vidt jeg kan se seriøs og neutral side som giver sammendrag af indholdet i en række rapporter, og giver links til dem så man selv kan vurdere, der gøres meget ud af at forklare at data specielt fra før 2004 intet har med den nuværende og fremtidens solcelle produktion at gøre.

Du er så ikke enig i indholdet og så må forskerne verden over være useriøse og sikkert betalt for at komme med forkerte analyser.

2
5. november 2013 kl. 11:21

Hvis solcellerne fortrænger vandkraft med et CO2 print på 10g per kWh, kunne det se dårligt ud, men i praksis kan de kun gøre det i få timer, solen har det med at stå lavt eller gå ned om natten, i solskin vil det lokale kraftværk lukke hele døgnet (på nær deres solvarmepaneler), og der vil på døgnbasis være et større træk på vandkraften end hvis der ikke havde været så mange solceller, solcellerne flytter altså produktionen fra lokal afbrænding til import af hydro, hvorfor er det så slemt?

Du har modellen lidt på hovedet, fordi du fokuserer på hvornår solceller IKKE producerer. Solcellernes årsproduktion ligger primært i dagstimerne om sommeren og i mindre grad dagstimerne om forår/efterår og i meget lille grad om vinteren. Det vil derfor i langt hovedgrad være sommervandkraft der fortrænges med solceller. Og i gennemsnit vil der uden solceller ikke være større træk på vandkraftreservoirerne, dels fordi en del af solcelleproduktionen vil ligge på tidspunkter, hvor reservoirerne alligevel er fyldt, dels fordi der i hvert fald i Danmark kan produceres mange flere vind-kWh end sol-kWh for den samme samfundsøkonomiske investering (når og hvis de forestillede prisfald på solceller sætter sig igennem kan vi tage den diskussion op igen, lige nu kan vi kun tale ud fra aktuelle investeringspriser)

Er footprint for de ekstra tykke kobberkabler og HVDC forbindelserne med i de 10g per kWh når hydro bruges i Danmark?

Den investering skal alligevel laves. Det ændrer solcellerne ikke på, da de intet bidrager med når efterspørgslen er højest.

2
5. november 2013 kl. 09:57

Jeg har skimmet lidt i div links, det jeg kommer frem til er at den energikrævende silicium er tyndere end nogensinde, at udledningen af andre klimagasser uanset den langt højere faktor er ubetydelig.

Worst case for et solcellepanel i UK eller Danmark er 60g CO2 per kWh og faldende.https://info.cat.org.uk/questions/pv/what-energy-and-carbon-payback-time-pv-panels-uk

Hvis solcellerne fortrænger vandkraft med et CO2 print på 10g per kWh, kunne det se dårligt ud, men i praksis kan de kun gøre det i få timer, solen har det med at stå lavt eller gå ned om natten, i solskin vil det lokale kraftværk lukke hele døgnet (på nær deres solvarmepaneler), og der vil på døgnbasis være et større træk på vandkraften end hvis der ikke havde været så mange solceller, solcellerne flytter altså produktionen fra lokal afbrænding til import af hydro, hvorfor er det så slemt?

Er footprint for de ekstra tykke kobberkabler og HVDC forbindelserne med i de 10g per kWh når hydro bruges i Danmark?

Under alle omstændigheder ser det allerede nu ud til at solcellernes, belastning er neutraliseret på under 1 år, det betyder altså ikke alverden om 25% af klodens elektricitets forbrug, eller energi forbrug, bliver omlagt til de forhadte solceller.

ja nu taler vi klima footprint, om der er materialer og økonomi nok er en anden snak, men altså ingen klimakrise på den baggrund.

2
5. november 2013 kl. 08:18

Begge dele har negative konsekvenser for miljøet.

De har i øvrigt stort set al menneskelig virksomhed, men vi kan forsøge at minimere eller endda efterlade verden i en bedre tilstand end vi modtog den.

Men det er igen en menneskelig vurdering der må afgøre om verden faktisk blev/bliver bedre af det vi gør.

2
4. november 2013 kl. 23:30

Artikkelen til forskeren er basert på utdaterte eldgamle data. Utslippene er i dag ned mot ti ganger lavere. Se dette svaret <a href="https://www.forskning.no/artikler/2013/okto..">https://www.forskning.no…;.

I det svar du henviser til, skriver forfatteren jo også:

"Jeg skal ikke påstå at det ikke kan finnes enkelte fabrikker i Kina med ”svin på skogen”, men det er i så fall kun fordi kundene av solstrøm ikke er tøffe nok til å stille krav til leverandørene og ikke fordi teknologien i seg selv har iboende ulemper."

Her i landet så vi sidste år et regulært solcelle-boom, fordi prisen på de billigste solceller nåede et niveau, som pludseligt gjorde solceller fordelagtige på prisen.

Dette skete samtidig med alle sagerne om aggressiv kinesisk eksportstøtte til solceller.

Min anke er derfor, som jeg også skrev højere oppe; hvor mange af de installerede solceller er produceret i Kina - hvorvidt har fri og ukontrolleret udledning af de nævnte gasser været medvirkende til at bringe produktionsomkostningen ned - og vigtigst: fremgår det af varedeklarationen, hvor mange kg CO2 ækvivalenter der er udledt ved fremstillingen?

Så længe myndighederne ikke sætter restriktioner, og stiller krav til dokumentation for de konkrete solceller, så kan vi jo ikke bruge det til noget som helst, at enkelte producenter har brugt resurser på at nedbringe drivhusgas-udledningen.

2
4. november 2013 kl. 14:26

men ud over alt det der med tallene og hvordan man egentlig skal sammenlige, saa er der jo ogsaa det, at man ved at lade VE tage over fra olie, kul, gas ol. vaesentlig frobedrer forsyningssikkerhed, og vaesentlig mindsker afhaengighed af politisk mindre oenskvaerdige regioner saasom mellemoesten.....

Afhængigheden er til dels korrekt, men forsyningssikkerheden er mere tvivlsom. Vi har nu så megen VE (særligt vind) at de fossile kraftværker dårligt løber rundt, selvom de er vitale når vinden ikke blæser. Den der forsyningssikkerhedafgift skal snart bruges til holde de fossile værker klar til vindstille perioder, og der kan snart ikke læsses flere regninger af på fjernvarmen.

2
4. november 2013 kl. 12:40

Det kan jo godt vaere solceller i forhold til andre VE former er den mest "svinske" (bemaerk de bevidst satte citationstegn :-) ), men ud over alt det der med tallene og hvordan man egentlig skal sammenlige, saa er der jo ogsaa det, at man ved at lade VE tage over fra olie, kul, gas ol. vaesentlig frobedrer forsyningssikkerhed, og vaesentlig mindsker afhaengighed af politisk mindre oenskvaerdige regioner saasom mellemoesten..... Saa den vaerdi er vel ogsaa vaerd at have for oeje naar man holder de forskellige energikilder op mod hinanden. I den sammenligning ser de fleste VE kilder endnu bedre ud end de fossile.... undtaget de der lidt utopiske solprojekter hvor man forestiller sig at tilplante Libyen og Algeriet med solanlaeg.... naesten ligesaa tovlig som olieimport fra mellemoesten rent politisk ;-)

2
4. november 2013 kl. 00:23

Forskerne var komme til et andet resultat. Man finder jo hver gang en forsker der af spidsfindige grunde mener at alt er værre end det vi allerede har.

På den måde sker der jo ingen forbedringer.

Min farmor ville ikke have elektricitet fordi hun havde hørt at det kunne sætte ild til folks huse medens de sov. Det tog en del år at overbevise hende, og hun var ikke forsker.

2
3. november 2013 kl. 20:24

I stedet for artiklens CO2-oplysninger (180 g CO2/kWh) fik jeg lyst til at beregne den tid, solcellerne skal "arbejde", før den sparede CO2 opvejer CO2-mængden fra produktion, transport og opsætning. Hvis solcellerne udelukkende erstatter kulkraft, får jeg det til 3,6 år. Men i Danmark er kun 60-70% fossilt brændsel, især kul, så det forlænger tilbagebetalingstiden til 5-6 år. Jeg håber, at en anden vil regne efter. Om det er acceptabelt, er et politisk spørgsmål. Vindmøllers tilsvarende tid er mig bekendt ca. 6 måneder. Men en tankevækkende ting er jo, at i lande som Norge, Sverige, Finland og Frankrig, der har store andele af vandkraft og kernekraft, vil solceller være årsag til forøget CO2-udslip!

2
3. november 2013 kl. 20:03

A-Kraft: 66 gram CO2/kWh

Du mente vist 16 gram CO2/kWh som er IPCCs tal? andre seriøse studier er lavere. Du kom til at citere Jan Willem Storm van Leeuwen og Benjamin K. Sovacool, som din egen kilde kritiserer for Penkowa-forskning.

Det er dog ganske rigtigt at produktionen af brændsel er et af de mest energitunge dele ved kernekraft. Derfor er det også ganske naturligt at man også benytter kernekraft til at drive conversion- og berigningstrinene. F.eks. på Tricastin hvor brændselsfabrikkerne ligger lige op ad 4stk 900MW reaktorer. De er forresten blevet over 50x mere energieffektive til berigning med George Besse2 berigningsværket der kom i drift i 2013. Strømforbruget er faldet fra 2600MW til 50MW, mens der også spares vand.https://www.areva.com/EN/operations-887/tricastin-site-the-georges-besse-ii-enrichment-plant.html

2
3. november 2013 kl. 19:21

Inden for PV har gruppen fundet stor forskel mellem de forskellige PV fremstillingsprocesser.

Der er sikkert meget at tage fat på, men:

  1. Hvorvidt har brugen af klimagasudledende kemikalier haft en fremmende virkning på økonomien i fremstillingsprocessen, og hver meget ville det fordyre processen (og solcellerne) at indsamle og deponere disse gasser?

  2. fremgår det nogen steder i varedeklarationen hvor meget CO2 ækv. der er udledt ved fremstilling af de solceller folk køber?

  3. Har regeringen og energistyrelsen overhovedet styr på denne udledning, når de lovgiver omkring solceller?

Ovenstående artikel taler om krystallinske solceller. Når man læser på Wikipedia, kan man eksempelvis læse:

"Nitrogen trifluoride is used in the plasma etching of silicon wafers. Today nitrogen trifluoride is predominantly employed in the cleaning of the PECVD chambers in the high volume production of liquid crystal displays and silicon-based thin film solar cells."

Så kan det godt være at der findes teknologier og processer, der udleder mindre drivhusgas end andre, men det afgørende er jo udledningen fra de teknologier, der er pint ned i en pris, der gør at de købes og installeres i stort antal.

Det er jo tankevækkende at iagttage en graf som denne: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mauna_Loa_Sulfur_Hexafluoride.png

...vel vidende at svovl-hexaflorid's GW-potentiale er 23.900 gange så stort som CO2, over en 100-årig periode.

LED-tv, laptops og smartphones bærer naturligvis deres del af ansvaret, for denne udvikling - og det skal der selvfølgelig også fokus på - men det kan jo hurtigt blive småting, sammenlignet med hvad solcelleproduktionen kan forårsage, hvis den kommer op i det gear som mange spår, uden effektiv begrænsning af klimagasserne.

2
3. november 2013 kl. 18:09

Og hvad så ?</p>
<p>Det er jo ikke vand de har betalt nogen for at grave eller bore op af jorden i et eller andet politisk ustabilit land fyldt med mafiosoer eller lagenstarutter der tæver deres kvinder, er det ?</p>
<p>Dybt i rygraden på de fleste danskere sidder "energi == olie" og derfor krøller vores tæer automatisk over "strøm der går til spilde" og den slags.</p>
<p>Den refleks skal vi ud over.</p>
<p>Der sker ikke en skid ved at solcellerne på mit tag slukker, solskinnet "går ikke til spilde", ligesom der intet sker ved at svenskerne og nordmændende lader elvens vand rende uden om en turbine.

Ok, jeg havde ikke planlagt at diskutere solceller, da jeg lavede et svar til en, der havde en misforstået idé om hvor meget vindkraft der er behov for. Men vi kan da godt tage en runde for et ligeglad publikum for gamle dages skyld.

Jeg skrev at det giver mere logik at bruge udveksling med udenlandsk energiproduktion (endda en, der risikerer at blive spildt) end til enhver tid at kunne dække sit eget energiforbrug med egen produktionskapacitet med en implicit henvisning til Ricardos teori om komparativ fordel.

Du skriver så i det ovenstående (hvis jeg skal forstå det korrekt) at det er helt fint at spilde potentiel elproduktion fra vandkraft og fra solkraft, der skal drosle ned fra dets aktuelle produktionspotientiale, fordi der ikke “går noget til spilde”, når energien ikke er hentet op fra jorden, implicit argumenterer for en større dimensionering af VE-produktionskapaciteten end traditionelt i diverse forslag fra råd og (VE-venlige) regeringer og mindre satsning på udveksling som løsning på VE kilders mere temporære natur.

Jeg vil så påpege at din model vil involvere et større velfærdsstab (som kunne bruges til flere Teslaere på vejen, bedre tog til alle eller flere bad om ugen til handikappede)/højere alternativomkostninger, fordi “den gratis” strøm der går til spilde ved ikke at udnytte den, har store kapitalomkostninger i form af meget større produktionskapacitet end nødvendigt.

Baseret på tidligere udvekslinger vil du så enten 1) skrive noget om at det er dine solceller og de derfor ikke belaster nogen andres økonomi eller 2) betvivler grundlæggende økonomisk teori der deles af 99,9% af fagets udøvere, lige fra det mest rabiate østrigere til de mest forbenede venstrefløjs kensianere.

Dernæst kan jeg enten i mit stille sind eller igennem ufrugtsomme svar på mange tiltagende stædige indlæg påpege at 1) du ikke forstår samfundsøkonomi og/eller 2) at du først må skrive økonomilærebøgerne om inden du kan få ret.

2
3. november 2013 kl. 18:05

Hej Søren, Der findes mange alternative studier af miljøbelastningen. Bland andet udfører - Laboratory for Manufacturing and Sustainability UC Berkeley USA - et stort arbejde. Gruppen har lavet over 100 publikationer i perioden 2001 og 2012. Der er flere publikationer om halvlederindustrin og PV. Inden for PV har gruppen fundet stor forskel mellem de forskellige PV fremstillingsprocesser. Jeg kan anbefale at læse artiklen: Title: Technology Choices for the PV Industry: A Comparative Life Cycle Assessment Author: Boyd, Sarah, UC Berkeley; Dornfeld, David A, University of California, Berkeley

2
3. november 2013 kl. 16:40

Hej Jens. Det er vist længe siden du har været ved tandlæge. Kan du ikke oplyse hvilken tandlæge, der stadig bruger amalgam. I følge min tandlæge er det ikke tilladt. Håber resten af dine udsagn, er bedre funderet.

2
3. november 2013 kl. 14:15

Derimod kommer det bag på mig at der udledes så store (*) mængder drivhusgasser i øvrigt, og det skal der selvfølgelig fuld fokus på, hvis det skal blive bedre.

Det kommer også bag på mig - navnlig fordi der tidligere har været talrige regnsstykker stillet op om hvor hurtig solceller kunne tjene deres produktions miljøbelastning hjem. Hvis disse regnestykker ikke har inkluderet udledningen af drivhusgasser under produktionen, så må de siges at have været stærkt misvisende. Men i øvrigt så virker det intuitivt som om sagen er betydelig mere nuanceret end overskriften lægger op til. Der findes jo mange former for solceller (og flere på vej). Jeg kan ikke se at det på nogen måde skulle være en naturlov at produktion af solceller skulle udsende drivhusgasser.

2
3. november 2013 kl. 13:54

Ja det er solceller der er problemet
Det er jo ikke brugen af fossile brændstoffer. Overhovedet.

Det er udledningen af drivhusgasser der er problemet!

...både CO2, SF6, NF3, C2F6 m.fl.

Det løser ikke noget at gøre de fossile brændsler alene til syndebuk, for så at lukke nogle andre drivhusgasser ud i stedet.

Jeg vidste at der var et stort energiforbrug forbundet med at producere solceller. Dette ser jeg dog ikke som noget problem, såfremt det kan gøres med VE.

Derimod kommer det bag på mig at der udledes så store (*) mængder drivhusgasser i øvrigt, og det skal der selvfølgelig fuld fokus på, hvis det skal blive bedre.

Foreløbig har der jo kun været fokus på at producere solcellerne billigere, og det har nok næppe gjort problemet mindre.

(* OA's rapport skal selvfølgelig ikke stå alene)

2
3. november 2013 kl. 13:27

Jakob.
De har forskellige interesser, hvilket smitter af på resultater.
Energinet DK angiver 378 for 2011, hvilket viser hvor hurtigt udledningen falder.
Spændende at se 2013, når tallene her foreligger.

Jeg kan ikke finde Energinet's tal, men mon ikke disse er for elforbruget, mens ENS' er for hele energiforbruget, inkl transport mv. ?

Det relevante er jo at sammenligne solcellernes CO2-udledning med det energiforbrug de fortrænger, så her er de 303 g jo mere relevante end de 478 g.

Bemærk, kulforbruget har indtil videre været højere i år end sidste år, grundet lavere vandstand i magasinerne, så du skal nok ikke forvente at CO2-udledningen for 2013 er faldet ift 2012, men tendensen er dog klart nedadgående, set over en årrække.

I forhold til solcellerne er det jo også vært at betragte, at kulforbruget var langt under det halve om sommeren end om vinteren i 2012, så CO2-udledningen er nok betydeligt lavere end de 303 g/kWh om sommeren.

2
3. november 2013 kl. 13:14

Og hvad så ?

Ja, så kan vi jo købe det billigt og bruge det, da det er den årstid hvor møllerne er i underskud.

Der er ingen der ser et problem i at overskydende vand skulle gå til spilde, det sker hver sommer, men magasin-ejerne vil helst sælge mest muligt af det, og sænker derfor marginalprisen, når vandstanden er høj.

Det der er et problem i, er når de nordeuropæiske lande installerer en 180 g CO2/kWh energikilde, som blot betyder mere at den 10 g CO2/kWh vandkraft, som vi kunne have importeret, sluses forbi turbinerne.

Og det gavner jo ikke just CO2-regnskabet at installere flere solceller, og så slukke for dem i perioder hvor der er rigeligt udbud af strøm.

Dermed kommer solcellerne jo til at udlede endnu mere CO2/kWh.

Husk, al SF6'en NF3'en og C2F6'en er jo udledt allerede inden solcellerne producerer den første kWh, så du får kun CO2-ækvivalenten ned på 180 g CO2/kWh, ved at udnytte solcellerne 100% i alle 30 år.

I øvrigt producerer solcellerne i Tyskland (Som OA's beregning er baseret på) ca 10% mere end i Danmark, så danske solceller udleder jo snarere 200 g CO2/kWh - ved 100% udnyttelse.

2
3. november 2013 kl. 12:19

Ja det er solceller der er problemet
Det er jo ikke brugen af fossile brændstoffer. Overhovedet.

Ja, for lige at fjerne fokus fra det virkelige problem, den voldsomme C02 udledning, og udsultningen af økonomien ved at europa sender pengene for fossilerne langt væk, så hellere et regnestykke der viser at det hverken er grønt eller billigt, men er det sandt?

Vi omregner straks solcelle panelet til hvad det koster staten i tabt afgift grundlag, men når vi køber mindre biler, med ny teknologi som kører dobbelt så langt på literen, så er der ingen der regner på det tabte afgift grundlag, næ det er de 2kWp på taget vi er sure over.

2
3. november 2013 kl. 11:10

I et demokrati udgør de regerede suverænen og de regerende har kun magten til låns. 'Politikernes indtægter' eksisterer ikke i et demokrati: det er samfundets indtægter, der efterfølgende bliver fordelt til de formål, de regerende er blevet enige om.

Hvis solcelleejere ikke bidrager til samfundets indtægter - skatter/afgifter ved el-produktion - er de usolidarisk med dem, der ikke har samme mulighed for at anskaffe sig et solcelleanlæg.

Er det demokratisk ?

Målet ved enhver produktion må være, at den sker under de for omverden mindst belastende former.

Østre Landsret har afsagt dom om, at det i ytringsfrihedens navn er lovligt, at tilsidesætte faglig hæderlig!

Men denne dom forbyder dog ingen, at komme med faglig begrundede indvendinger.

2
3. november 2013 kl. 11:02

hvad forurener det ikke når vi køber et fladskærms tv? det holder max. 5-10 år. Er forældet efter 2-5 år. En solcellemodul består af. Glas. Forurener ville ret meget at varme sand mv. op og lave det til en rude. Aluminium. Ja i forhold til hvad der ellers bliver brugt af aluminium. bla. til dåser der smides i naturen eller brændes af fordi der ikke er pant på tysker dåser. Et container skib kan have 18.000 container med fra Kina. Hvor mange moduler kan der ikke være i det?

2
3. november 2013 kl. 10:57

Det som sker i dag er vi næsten giver svenskerne vores vindmøllestrøm for ca. 50 øre/kWh. Dong for 1 kr. pr. kWh til Anholt. Hvem griner mest. Dong og Svenskerne. Der er masser af muligheder for at komme af med "overskuds" strøm. Bla. så er der en del kraftvarme værker, der har el patroner. De bruges til at frekvens stabileres nettet og til at ”tømme” nettet for overskudsstrøm. Desværre så for de ikke rigtigt mulighed for at få nogle penge ud af det pga. en energiminister der total smadder økonomien i det. Disse kraftvarme værker er jo guld vær når solen ikke skinner, og der ikke er noget vind. Så laver de oki el og overskuds varmen bliver brugt til opvarmning. Bare ærligt vores "grønne" regering ikke har set det.

2
3. november 2013 kl. 10:05

Jeg tror at det store problem for store dele af den politiske verden og deres forskervedhæng, er at solceller er "demokratiske", d.v.s. at alle kan anskaffe dem og producere energi uden om politisk kontrol. Det er en direkte trussel imod politikernes indtægter.

Det er jo allerede nu et faktum at solceller kan konkurrere uden tilskud eller begunstigelser, hvis man retfærdigvis antager at det ikke er et tilskud, at der ikke bliver betalt afgifter af produktionen. Og det bliver kun endnu bedre.

Og sammenligningen med el-sparepærer er nok også god for at sætte i relief hvor tåbelig opråbet er. De første sparepærer var bestemt ikke miljøvenlige, men det er der jo sket forbedringer på. Det samme sker jo også løbende med solceller.

Solceller som teknologisk fremskridt kan sammenlignes med bilen. Den giver borgeren en enorm frihed udenom statens kontrol - og det bekymrer visse politiske kredse! Derfor vil solceller ligesom bilen opleve evigt tilbagevendende angreb.

2
3. november 2013 kl. 10:03

Der hvor det er mest logiske at tage den fra også i dag, nemlig nordisk vandkraft, som om sommeren ofte må lade potentiel strøm gå til spilde ved at lede overløb fra reservoirerne forbi turbinerne,

Og hvad så ?

Det er jo ikke vand de har betalt nogen for at grave eller bore op af jorden i et eller andet politisk ustabilit land fyldt med mafiosoer eller lagenstarutter der tæver deres kvinder, er det ?

Dybt i rygraden på de fleste danskere sidder "energi == olie" og derfor krøller vores tæer automatisk over "strøm der går til spilde" og den slags.

Den refleks skal vi ud over.

Der sker ikke en skid ved at solcellerne på mit tag slukker, solskinnet "går ikke til spilde", ligesom der intet sker ved at svenskerne og nordmændende lader elvens vand rende uden om en turbine.

2
3. november 2013 kl. 09:26

Jakob. De har forskellige interesser, hvilket smitter af på resultater. Energinet DK angiver 378 for 2011, hvilket viser hvor hurtigt udledningen falder.
Spændende at se 2013, når tallene her foreligger.

2
3. november 2013 kl. 09:23

Lad os tage et konkret eksempel. Gå ind på <a href="https://www.emd.dk/el">https://www.emd.dk/el</a&gt; og vælg Danmark i perioden 11/7 2013 til 15/7 2013. Den 12/7 er den genererede effekt fra vindmøller på intet tidspunkt over 250 MW, mens der er et behov på mellem 2500 MW og 4000 MW. Under 10 % af energien produceres af vind. Hvor skal resten komme fra?

Der hvor det er mest logiske at tage den fra også i dag, nemlig nordisk vandkraft, som om sommeren ofte må lade potentiel strøm gå til spilde ved at lede overløb fra reservoirerne forbi turbinerne, og udveksling med andre vindkraftcentre i vores nærområde, f.eks. i østersøen og England.

Bemærk at denne "kritiske periode" du har fundet ved lidt vindenergi er prisen på el faktisk i gennemsnit temmelig håndterbar, med et gennemsnit på under 25 øre/kWh. Så reelt er der intet problem i denne periode. Manglen af danskproduceret strøm i den periode er med andre ord et lige så stort problem for dansk økonomi som manglen af danskproducerede t-shirts er det.

Så antager vi at der opstilles 10 gange så mange møller, for at løse det problem.

Jeg har ingen anelse om hvorfor vi skulle lave denne antagelse. Skal vi allle tidspunkter være selvforsynende med alle varer? Gælder det også bluser? Bananer? Biler? Balloner? Bibler? Bollywoodfilm?

Ser vi så på den 14/7 så generer vindmøllerne her nu over 80 % af den effekt som Danmark har brug for. Med den før stipulerede forøgelse af antallet møller ville det betyde at møllerne ville generere 7 gange mere effekt er vi har brug for, i størrelsesorden 20.000 MW. som vi ikke kan komme af med. Der er ikke forbindelser til udlandet der kan bære al den strøm!

Som ovenfor “stipuleret”, så ville det være en ganske ulogiske situation at havne i, idet meget få forestiller sig at vi skal udbygge vindmølleproduktionen til altid at kunne dække forbruget. De mest vindmølleglade af os forstiller sig noget i nærheden af 70% dækning af GENNEMSNITSforbruget, hvilket med moderne møller med høj kapacitetsfaktor vil sige en værst tænkelig situation hvor vi har en “overproduktion" på 50 % af forbruget.

Du kan også sammenligne med den seneste torsdag til søndag periode, 24. oktober til 27. oktober, hvor vinddækningen var betydeligt højere i forhold til forbruget og hvor prisen på strøm alligevel holdt sig omkring 30 øre/kWh i gennemsnit, eller noget over din “problemsperiode” i sommers. Prisen i Norge var endnu højere, så afsætningsmulighederne var større end kapaciteten.

2
3. november 2013 kl. 08:37

@Flemming

PHK er lovlig undskyldt idet Energistyrelsen endnu ikke har opgjort for 2012, og for 2011 var CO2 emissionen faktisk 478 g/kWhhttps://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/nogletal/danske-nogletalMen samtidig angiver Energistyrelsen i den forløbige statistik for 2012 at CO2 emissionen er fladet med ca 10 % ? Energinet.dk og Energistyrelsen kan altså ikke begge have ret ! Og her må man jo nok huske på at Energinet.dk ikke er en uvildig partner i markedet. De har ansvaret for el og gas, og har en tendens til at forfordele disse frem for andre energiformer.

2
3. november 2013 kl. 08:17

Ifølge miljødeklaration på el fra Energinet.dk var udslip af CO2 303 g/kWh i 2012 og ikke ca 500 som P-H K angiver. Med Anholt vindmøllerne i drift bliver det endnu lavere. Vi nærmer os at solceller ingen effekt vil have i det danske system.

2
3. november 2013 kl. 07:52

Med den før stipulerede forøgelse af antallet møller ville det betyde at møllerne ville generere 7 gange mere effekt er vi har brug for, i størrelsesorden 20.000 MW. som vi ikke kan komme af med.

Vindmøller kan stoppes hvis der ikke er brug for dem.

Solceller er det endnu mere trivielt at stoppe.

Der intet til hinder for at overprovisionere med en meget stor faktor, specielt ikke solceller, da der ingen bevægelige dele er.

2
3. november 2013 kl. 00:48

Der er,i et forum for ingeniører, rigtigt godt at der kommer tal på, selv om det dermed dræber nogle flyvske ideer og skattetænkning. Der er bare en stor svaghed i denne diskussion. Der er ingen der ser på, om den ønskede form for energileverance er til stede når vi har brug for den! Det er den store svaghed ved såvel vindkraft som solceller. De leverer ikke altid energi, når vi har brug for det. Så længe de blot udgør en mindre del af vores energiproduktion, så er det ikke et problem. Men de er efterhånden ved at være en meget stor del af vores elproduktion.

Lad os tage et konkret eksempel. Gå ind på https://www.emd.dk/el og vælg Danmark i perioden 11/7 2013 til 15/7 2013. Den 12/7 er den genererede effekt fra vindmøller på intet tidspunkt over 250 MW, mens der er et behov på mellem 2500 MW og 4000 MW. Under 10 % af energien produceres af vind. Hvor skal resten komme fra? Så antager vi at der opstilles 10 gange så mange møller, for at løse det problem.

Ser vi så på den 14/7 så generer vindmøllerne her nu over 80 % af den effekt som Danmark har brug for. Med den før stipulerede forøgelse af antallet møller ville det betyde at møllerne ville generere 7 gange mere effekt er vi har brug for, i størrelsesorden 20.000 MW. som vi ikke kan komme af med. Der er ikke forbindelser til udlandet der kan bære al den strøm!

Det er fint at der kan produceres el med lav miljøbelastning, men hvis den ikke er tilgængelig når jeg har brug for det, så kan det være lige meget. Det store problem der skal løses er hvordan vi opnår et buffer lager. Vandkraft er en ideel kombination med vind og solceller, men har vi bare ikke faciliteter til det her i landet. Selv om vi så bygger kraftige forbindelser til udlandet er det jo ikke sikker at de der vil investere i kraftige forbindelser, og at at de vil sælge til os, når vi gerne vil købe, og til en pris som vi synes er rimelig. Det er rigtigt godt med vedvarende energi, men vi bliver nødt til at få gjort noget seriøst ved lagringsproblemet før vi kan håndtere væsentligt mere vind- og solenergi i elnettet.

2
3. november 2013 kl. 00:45

som jo med "stor sandlighed" vil ske om sommeren, hvis der installeres solceller nok til at dække bare 8-10% af det årlige danske elforbrug.

Det vil ske med samme undselig lille sandsynlighed som høj klar sol uden dis og skyer, samtidig med at det er køligt og blæsende, dertil skriver du bare 8-10%, omregn venligst til kvadratmeter egnet tagflade, for vi er vel enige om at marker med solceller er direkte tåbeligt.

Med hensyn til fortrængning af hydro i en grad så det skaber problemer, så kræver regnestykket at det står på så længe at magasinvandet er ved at løbe over, ellers er det jo kun tidsmæssigt flyttet, hvor ofte er der ideelle forhold for solceller om natten?, der kommer altså altid en naturlig nat pause efter få timer med høj produktion?

Og endelig vil en solcelle der fortrænger hydro, hvis det er så meget at det betyder noget jo også presse prisen under brændsels prisen til det fossile kraftværk, og dermed over døgnet øge forbruget af hydro.

2
2. november 2013 kl. 22:39

Lad os antage at den norske artikel med 180 gram CO2/kWh er korrekt, saa er det stadig en vaesentligt forbedring til forsile braendsler.

Jo, men så er naturgas jo også en væsentlig forbedring i forhold til kulkraft - og du kunne således bruge alle de samme argumenter for at forsyne verden med gaskraft, selvom solceller ville være bedre, og vindkraft langt bedre.

Spørgsmål; er naturgas en grøn teknologi, fordi den udleder mindre drivhusgas end noget der er værre?

Hører naturgassen hjemme i samme kategori som kulkraften? ...eller hører solcellerne hjemme i samme kategori som naturgassen?

...for det afgørende er jo ikke om der er fossil kulstof involveret, men om hvorvidt der lukkes betydelige mængder klimagasser ud, når formålet er at minimere disse.

Især når vi tager med i betragtningen, at vi med solcellerne fremrykker udledningen af klimagasser for 30 års elproduktion til dag 1.

Vi kan så fortsætte; er solcelle-teknologien grøn nok til at vi bør ofre 3-5 gange så mange penge på solcellestrøm som på vindkraft?

...eller bare ligeså mange penge?

...for det er jo tankevækkende at vi, ved at fortrænge elkraft med 500 g CO2/kWh, i realiteten har 50% større klimaeffekt ved at fortrænge samme mængde med vindkraft, som med solceller (såfremt de 180 g CO2/kWh er korrekt).

Så mens vi får altså 3-5 gange så meget strøm, men også 5-8 gange så meget klimaeffekt, ved at bruge pengene på vindmøller i stedet for på solceller.

Og det går jo helt galt med CO2-regnskabet, såfremt solceller med 180 g udledning begynder at fortrænge vindmøllestrøm eller vandkraft med 10 g udledning - som jo med stor sandlighed vil ske om sommeren, hvis der installeres solceller nok til at dække bare 8-10% af det årlige danske elforbrug.

2
2. november 2013 kl. 21:30

Jeg mangler lidt sammenligningen med gas, kul, diesel og benzin. Dette link fra 2008 kommer med disse vaerdier:

Vind: 10 gram CO2/kWh Solceller: 32 gram CO2/kWh A-Kraft: 66 gram CO2/kWh Natur gas: 443 gram CO2/kWh Diesel: 778 gram CO2/kWh Benzin: ?? (formentligt i nabolaget af benzin)

Lad os antage at den norske artikel med 180 gram CO2/kWh er korrekt, saa er det stadig en vaesentligt forbedring til forsile braendsler. Det virker ogsaa utroligt indlysende, men aabenbart ikke for alle i dette forum.

Kunne vi ikke faa en mere nuanceret debat, som den gode normand ogsaa foreslaar? Jeg paastaar ikke at et samfund med vores aktuelle teknologi kan klare sig uden forsile braendsler. A-kraft og fracking i mange henseender er bedre end kul-kraftvaerker, men risikoen ved begge synes jeg personligt virker for hoej. Naar det saa er sagt, saa maa vi forsknings- og investeringsmaessigt gaa i retning af sol- og vind energi, som er baeredygtig indtil solen gaar i stykker.

Vi kan ogsaa vaere ligeglade og haabe at vores efterkommere snarest finder et alternativ til jorden - og i oevrigt bliver i stand til at tage derhen...

2
2. november 2013 kl. 18:01

Det er en forbedring, men langt fra konkurrencedygtig I forhold til andre teknologiver.</p>
<pre><code> Tiderne skifter: https://about.bnef.com/press-releases/renew...
</code></pre>
<p>

Jeps.

Glæder mig at vind nu er under kul. Også at der er udsigt til at PV kan opnå det samme - I Australien.

På de hjemlige breddegrader og vejr har PV lange udsigter til at opnå dette, medens vind er der I dag. Alt indregnet.

Storskala solvarme I Danmark er oså under brændselspriser som olie, gas, halm, flis og træpiller, så jo Tiderne skifter.

2
2. november 2013 kl. 16:56

Mærkeligt debat ud fra en påstand om at vandkraft og kernekraft er mindre klimaskadelige.

Der er ikke udsigt til at vi i Danmark vil indføre bjerge, floder, og vandmagasiner, der er heller ikke udsigt til kernekraft, så hvad kan vi bruge det til andet end at vi er på rette vej med vindmøller og solceller.

Original artiklen oplyser at Tyskland nu har 3% af deres elektricitet fra solceller, og at vi på kloden i 2050 forventes at have 25% af vores elektricitet fra solceller.

Europa´s biler skal naturligvis ikke køre på brint fra solceller i Afrika, og da slet ikke med halvleder teknologi, så bliver det snarere paneler med vakuumrør og spejle til el-produktion via damp.

Der må da være mere seriøse eller mindre indlysende ting at forske i, eller?

2
2. november 2013 kl. 15:29

Solceller har fra starten været en af de former med vedvarende energi med højst energiforbrug, men fremstillingsenergien er de seneste år kommet under 1 års elproduktion i Tyskland for hovedparten af produktionerne. Det må derfor være noget lignende for Danmark. Om produktionen udleder SF6 og andre meget kraftige drivhusgasser af hænger meget af produktionen. Der er derfor god grund til at stille krav til produktionen. Selvom et udslip på 180 g CO2-ækvivalenter pr. kWh er bedre end fossil elproduktion, er der jo ingen grund til at acceptere det, hvis det kan reduceres til måske 1/4 ved bedre produktionsprocesser.

2
2. november 2013 kl. 12:37

Man må vel bare sige, at når noget er billigt, bør man lige spørge sig selv hvordan det er blevet så billigt. Hvis man køber fornærmende billig grøn teknologi i Kina, er det nok neongrønt og ikke bladgrønt ;)

Det er ellers skidesmart.

  1. Naboen betaler kapitalomkostningerne ved nettomålerordningen.
  2. Kineserne betaler miljøomkostningerne ved fluoridkemi og tungmetaller i nærmiljøet.
  3. Elmåleren løber baglæns, og du kan prale og blogge om din CO2-negativitet.
  4. Kulkraftværkerne skal lege strømbank og steger din juleand på de mørkeste graddage.
  5. Brandvæsnet savner spænding og udfordringer, så de glæder sig altid til slukning af huse med 6kW på taget.