Opråb fra FN-forskere: Kul og gas skal helt ud af energiforsyningen

2. november 2014 kl. 11:128
Opråb fra FN-forskere: Kul og gas skal helt ud af energiforsyningen
Illustration: Wyoming Mining Association.
FN’s klimapanel er usædvanligt klar i mælet i længe ventet rapport fra København: I dette århundrede skal vi holde helt op med at bruge fossile brændsler til at producere strøm.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det skal være helt og aldeles slut med at brænde kul, naturgas og olie af i kraftværker i hele verden. Inden år 2100 er vi nødt til at have fundet en anden måde at producere vores strøm på. Ellers stiger klodens temperatur mere end to grader.

Sådan lyder en af de opsigtsvækkende konklusioner i den længe ventede synteserapport fra FN’s klimapanel, IPCC.

Panelet har været samlet i denne uge i København for at skrive rapporten. Den er en sammenfatning til politikere og andre beslutningstagere af de i alt tre videnskabelige rapporter på tusindvis af sider, som IPCC har udgivet i det forløbne år.

Læs også: Sådan gør IPCC arbejdet færdigt i København

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rapporten bliver præsenteret på et stort anlagt pressemøde søndag kl. 11, men medier og organisationer har haft adgang til den, siden det sidste punktum blev sat efter maratonforhandlinger mellem forskerne, der sluttede lørdag eftermiddag.

Synteserapporten bygger udelukkende på den viden, som IPCC i forvejen har præsenteret. Det afgørende er derfor, hvordan konklusionerne er præsenteret. Og forskerne er benhårde, når det gælder verdens forbrug af fossile brændsler til strøm og varme.

De tager udgangspunkt i, at hvis den globale opvarmning skal holdes under to grader, så skal CO2-koncentrationen i atmosfæren også ned under 450 ppm i år 2100. I første halvår af 2014 har det nærmet sig 400 ppm på den nordlige halvkugle.

Læs også: Rekordhøjt CO2-niveau på den nordlige halvkugle

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alle de scenarier, som forskerne regner på for at stabilisere CO2-indholdet i atmosfæren, falder udslippet fra energiforsyningen med 90 procent mellem 2040 og 2070 sammenlignet med 2010.

Allerede i 2050 skal 80 procent af verdens elektricitet produceres uden udslip af CO2. Det vil sige ved hjælp af sol, vind, biomasse, atomkraft eller rensning af kraftværkernes røg for CO2, som kan lagres i undergrunden. Det sidste kendes under den engelske forkortelse CCS for Carbon Capture and Storage.

’Strømproduktion med fossile brændsler uden CCS er næsten fuldstændig udfaset i år 2100,’ fremhæver IPCC.

Rapporten gentager desuden, at hvis ikke verden gør noget for at minimere CO2-udslippet, så risikerer vi en global opvarmning på over 4 grader. Det vil få katastrofale effekter i form af blandt andet flere hedebølger og smeltende is ved polerne, som igen får vandstanden til at stige med helt op til 82 cm.

Læs også: Klimapanel: CO2 skal hives ud af atmosfæren for at undgå skrækscenarier

Det kan vi undgå ved at skære ned på vores udledning, men foreløbig går alting blot den forkerte vej, fremhæver klimapanelet.

’Menneskeskabte udledninger af drivhusgasser er steget siden den præindustrielle æra, først og fremmest på grund af økonomisk vækst og befolkningstilvækst, og er nu større end nogensinde tidligere. Det har ført til koncentrationer af CO2, methan og lattergas i atmosfæren, som ikke er set i mindst 800.000 år. Effekterne er observeret overalt i klimasystemet og har højst sandsynligt været den væsentligste årsag til den opvarmning, som er observeret siden midten af det 20. århundred,’ konkluderer FN-forskerne.

Professor Kirsten Halsnæs fra DTU var med til at skive IPCC’s tredje såkaldte delrapport, som handler om at undgå og imødegå klimaforandringer. Hun karakteriserer synteserapportens konklusioner om at sende de fossile brændsler ud af energiforsyningen som ’vidtgående’.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kirsten Halsnæs henviser til lande som Kina og Indien med store befolkninger og kul i undergrunden.

»Det hjælper ikke noget, hvis ikke vi kan få dem med,« siger hun.

Derfor mener hun, at det er afgørende at skabe et system, som giver de lande hjælp til og økonomisk kompensation for at undlade at brænde kul af.

Pressemødet, hvor rapporten skal præsenteres, bliver transmitteret live.

8 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
3. november 2014 kl. 10:07

Ing.dk's overskrift skulle rettere have været: Opråb fra FN-panel! Det er ikke en forskerrapport!

IPCC undlader iøvrigt at advare mod biomasse, som et alternativ til fossile brændsler, på trods af den voksende anvendelse af biomasse er med til at øge den tilgængelige carbon pool. Dermed øger afbrænding af biomasse CO2 i atmosfæren på samme måde som kul, som iøvrigt også er biomasse, men gammelt med ekstrem langsom fornybarhed. Ligegyldigt hvad kilden er, så har CO2 samme drivhuseffekt. Man brænder mere biomasse af, end der kan fornys indenfor overskuelig tid. Den fortsatte stigning i biomasseanvendelsen i årene fremover betyder at fornybarheden af den biomasse man brænder af nu er tæt på nul. Husk også på at planterne ikke kan kan kende forskel på den CO2, der stammer fra biomasse og kul! Det er samme stof i samme pool! Afbrænding af biomasse vil derfor pga. konkurrencen formindske mulighederne for at CO2 fra kulafbrænding kan fjernes fra atmosfæren med fotosyntesen.

Denne undladelse er igen et eksempel på at IPCC ikke er saglige, men politiske korrekte!

7
2. november 2014 kl. 19:44

VI kunne også selv, hver især tænke på at de kinesiske varer vi køber billigt, er fabrikeret fra fabrikker som får energi fra ueffektive kulkraftværker. Vores egne værker har røgrensning og udnytter kullet næsten optimalt. Og egentlig skal vi nok ikke længere væk end til måske Polen, som nok også kører med mange ueffektive kulkraftværker. Kullet i sig selv er billigt. Det er afgifter herhjemme som er dyre. Disse har de nok ikke i mange andre lande.

6
2. november 2014 kl. 19:18

Jeg tror at verden vil fortsaette med at braende gas, olie og kul saa laenge der er noget! Det er derfor bedre at pege paa samtlige de loesninger der er i stedet for at fokusere paa en side af problemet ! Man nedlaegger jo atomkrafvaerker og bruger kul i stedet. Der goeres meget meget lidt paa verdensplan for at spare paa energiforbruget i bygninger. Vi goer ikke engang hvad vi kan paa dette omraede i Danmark. Der goeres heller ikke meget ved energiforbruget i Landbruget. Det er lavt prioriteret i naesten alle lande incl EU og USA.

5
2. november 2014 kl. 16:50

..Men vi bliver verdensmestre i at producere el, som ingen har råd til at bruge. Slet ikke virksomhederne.

For 10-15 år siden blev det med brask og bram slået fast, at "forretningen Danmark" skulle drives forretningsmæssigt. I perioden frem til i dag har forbrugerne oplevet forretningsmodellens "velsignelser" i form af kraftigt stigende energipriser, og tendensen synes at fortsætte.

Jeg synes det er pinligt, at en større del af "the establishment" opfører sig som en flok lemmimger.

4
2. november 2014 kl. 16:03

Hvad nu hvis vi kunne bruge de brændsler som er til at få fat på til en god pris, en fast pg præcis levering, i de mængder vi ville ønske, og de ikke forurenede fra de værker der skulle bruge dem, så ville der vel ikke være noget problem i at anvende sådanne brændsler. Vel? Mon 'grøn-kulturen' ville acceptere dette? Ikke når de læser mit forslag, fordi det vil involvere en fortsat brug af det effektive, billige kul. Og hvorfor vil de mon ikke det? Fordi disse folks argumenter ikke er baseret på en rationel, statslig økonomisk basis, men på følelser. Grønt er godt, og da kul ikke er grønne, så ud med dem! Uanset det faktum, at vi kunne udstyre alle vore effektive kul- og oliefyrede kraft-varmeværker med et CCS opsamlingsanlæg, hvor det sandelig også viser sig, at den opsamlede CO2 kan anvendes til injektion i oliefelterne i Nordsøen, og derved give et meget større udbytte. Men det passer ikke i de grønnes verdensbillede. Så hellere påføre danskerne endnu flere grønne afgifter, som kun vil medføre, at produktion i DK bliver helt umulig. Men vi bliver verdensmestre i at producere el, som ingen har råd til at bruge. Slet ikke virksomhederne.

3
2. november 2014 kl. 14:01

Ingen problemer
Det er ikke de mest ambitiøse mål... Selv benægterkulturen kan næsten ikke undgå at nå disse mål... Nye gas- og kulkraftværker har 40 år inden de skal være ombygget til biobrændsel eller blive lagt i mølposen som reserve hvis der mangler energi, atomkraftværker har 40 år til at blive opført og solceller og vindmøller har 40 år til at falde i pris...

Så er problemet bare, at hvis der skal produceres biobrændsel nok til at omstille dansk energiproduktion, så vil det kræve en total omstilling af dansk landbrug til produktion af biobrændsel; medmindre at man kan gøre det udstyr skal bruge biobrændsel noget mere effektivt. Det mener jeg også har været nævnt i en artikel på ung.dk tidligere.

Et andet problem er, at lige nu er f.eks. biodiesel reelt mindre miljøvenligt end traditionelt diesel. Hvorfor? Fordi at vejen fra f.eks. rapsfrø til raps som kan forarbejdes til biodiesel involverer dieseldrevne maskiner (traktorer, lastbiler osv.) i alle led, for så dernæst at blive forarbejdet i eldrevne maskiner, og hvor kommer den el fra? Især kul- og olie-fyrede kraftværker, og i mindre grad vindmøller.

2
2. november 2014 kl. 12:33

Det er ikke de mest ambitiøse mål... Selv benægterkulturen kan næsten ikke undgå at nå disse mål... Nye gas- og kulkraftværker har 40 år inden de skal være ombygget til biobrændsel eller blive lagt i mølposen som reserve hvis der mangler energi, atomkraftværker har 40 år til at blive opført og solceller og vindmøller har 40 år til at falde i pris...

De sidste 20 % af elektricitetsproduktionen har så yderligere 50 år til at blive udfaset helt...

Der er næsten en større risiko for at politikkerne bruger en rapport som denne, til at udskyde beslutningerne... "Der er jo 40 år og det nye kulkraftværk har kun en levetid på 40 år, lad det brænde kul af nu og vendt med at omstil det..."

1
2. november 2014 kl. 11:55

Der er desværre ingen politisk vilje.