Opposition: Regeringen udvander beskyttelsen af dansk natur og vores bier

Det bliver ikke med oppositionens gode vilje, at Danmark går imod EU-Kommissionens forsøg på at stramme forbuddet mod pesticider, som er under mistanke for at medvirke til, at både honningbier og vilde bier dør i stort tal.

Oppositionen vil nemlig gå til kamp mod, hvad den kalder regeringens forsøg på at udvande EU-forbuddet mod neonikotinoider (på engelsk forkortet neonics), så danske landmænd kan fortsætte med at bejdse frø fra bl.a. raps, roer og kinakål med midlerne.

Læs også: Danmark modarbejder forbud mod bidræbende pesticider

EU-Kommissionen vil stramme det eksisterende forbud, så det i praksis bliver forbudt at anvende neonics andre steder end i lukkede kredsløb i drivhuse. Forslaget skal drøftes på et møde fredag i næste uge, og derfor bliver Danmarks holdning netop nu drøftet i en skriftlig procedure i Folketinget.

S: Danmark tager ikke rapport om risiko for bier alvorligt

Rapporter fra EU's agentur for fødevaresikkerhed, Efsa, konkluderer, at neonics så godt som altid er skadelige for bier, når de bringes ud i naturen. Den konklusion henviser Socialdemokratiets miljøordfører, Carsten Rabjerg Madsen, til:

»Vi er imod regeringens forsøg på at udvande EU's beskyttelse af dansk natur og danske bier,« siger han.

»Jeg har ved flere lejligheder hørt miljøminister Esben Lunde Larsen (V) tale om, at vi har et problem med bidød. Men det nytter ikke at nøjes med at tale om det. Vi skal også handle, og det undrer mig, at regeringen ikke har taget Efsa-rapporten alvorligt,« tilføjer den socialdemokratiske ordfører.

Både Socialdemokratiet, SF og de Radikale gik sammen med blå blok sidste år med i et forlig om en ny pesticidstrategi. På den baggrund forventer SF's miljøordfører, Trine Torp, at partiernes indvendinger bliver hørt:

Læs også: Politikere tillader 7,5 gange flere kemi-rester i grundvandet

»Det var en af grundene til at være med i forliget,« siger hun.

Sverige håndhæver forbud

SF opfordrer regeringen til at acceptere og respektere EU's forbud mod neonics. Det sker ikke i dag, hvor Danmark giver dispensation til at bejdse raps, selv om det eksisterende forbud specifikt retter sig mod blomstrende afgrøder.

Læs også: Danske raps smøres i bi-dræbende pesticid, som EU vil forbyde

Hvis ikke Danmark helt vil stoppe med at give dispensationer til landmændene, så skal de i det mindste være begrænset til situationer, hvor man ved, der er et angreb af skadedyr, argumenterer både S og SF. For rapsens vedkommende betyder det, at der skal oprettes et system til at forudse, hvor og hvornår markerne bliver angrebet af de rapsjordlopper, som bejdsningen med neonics skal slå ihjel.

Trine Torp har stillet miljøministeren en stribe spørgsmål om netop de danske dispensationer til neonics i rapsmarker. Det skyldes blandt andet, at Sverige efterlever forbuddet mod neonics.

Kontorchef Thorsten Rahbek Pedersen fra den svenske styrelse Jordbruksverket oplyste sidste år til Ingeniøren, at udbyttet på de svenske rapsmarker ikke er gået ned, efter at Sverige begyndte at håndhæve EU-forbuddet mod neonics.

Læs også: Sverige går stik imod Danmark og siger nej til bi-dræbende pesticid

Esben Lunde Larsen har derfor bedt Aarhus Universitet kontakte Jordbrugsverket. Ifølge svaret til universitetet, som ministeren har givet videre til Trine Torp, har den svenske styrelse ikke undersøgt, om forbuddet har påvirket, hvor meget raps der høstes fra markerne.

Miljøstyrelsen undersøger varslingssystem

I stedet henviser ministeren til, at de landøkonomiske foreninger herhjemme har udført forsøg med at undlade bejdsningen. De viste en nedgang i udbyttet fra fire forsøgsmarker, hvor der var udbredte angreb med rapsjordlopper. Derimod var der ingen forskel på udbyttet på to marker, der ikke var så hårdt angrebet. Desuden hjalp det ikke på udbyttet, at landmændene senere kørte ud med sprøjtepistolen fyldt med andre insekticider.

Læs også: Pesticid på danske rapsmarker tager langsomt livet af bier

Ministeren henviser desuden til, at Miljøstyrelsen er »ved at undersøge, om det vil være muligt, at stille krav om monitering/varsling i foråret som betingelse for en dispensation til bejdsning af vinterraps«.

Enhedslisten stillede i marts et beslutningsforslag om forbud mod neonics i Danmark, netop for at forhindre dispensationerne. Forslaget har endnu ikke været behandlet, men miljøordfører Søren Egge Rasmussen forventer ikke flertal i Folketinget.

»Men det er vigtigt, at vi fortsætter debatten, til vi har et flertal,« skriver han i en e-mail til Ingeniøren.