Opinion: Storebæltsbroens miljøbelastning kendes endnu ikke

Inden Storebæltsbroen stod færdig blev de miljømæssige kommende påvirkninger fra den færdige bro diskuteret nøje i næsten alle sammenhænge.

Der blev indført begrebet 'en nulløsning' således at forstå, at broen ikke måtte påvirke vandmiljøet i fjernmiljøet, som var hele Østersøen. Ikke Langelandssund mellem Langeland og Fyn, og da slet ikke det umiddelbare nærmiljø omkring broen. Den kendsgerning synes at være gået helt i glemmebogen, fordi der kun tales om, at nærmiljøet aldrig led skade.

I dag kan vi endnu ikke sige om fjernmiljøet har lidt skade. De 10 år er ikke nok til at komme med nogen konklusioner, da der er hverken tilstrækkelig gode havmodeller eller måledata til at komme med bud på den nuværende vandkvalitet og lagdeling i Østersøen, som er helt afgørende for f.eks. fisk og iltsvind.

Sådan er status i dag, hvilket fortjener at blive erindret efter de første 10 år.

Sagt lidt firkantet så ved vi ikke om Storebæltsbroen taget over en langtidshorisont vil påvirke fjernmiljøet. Kun tiden, forbedrede havmodeller og måledata vil måske vise det.

Emner : Broer