Opinion: Røgslør over vindmøllestøj

Ingeniørens netudgave har 10. april 2008 omtalt en pressemeddelelse fra firmaet Delta - Dansk Elektronik, Lys & Akustik, som kraftigt reagerer mod mine udtalelser til Berlingske Tidende den 8. april i artiklen 'Kæmpemøller på vej trods støjproblemer', hvor også Delta var interviewet.

Der er tale om en ganske usædvanlig pressemeddelelse med et meget personligt angreb mod mig. Det bliver ikke mindre usædvanligt af, at Delta reelt ikke anfægter mine udtalelser, men blot lægger røgslør ud og forsøger at give indtryk af en faglig uenighed, som de bruger til at tage afstand fra Berlingske Tidendes artikel og til at miskreditere mig i offentligheden.

Ud over Ingeniøren har kun få medier reageret på Deltas pressemeddelelse, men den synes alligevel at være nået vidt omkring blandt politikere og embedsmænd, som for tiden behandler sager om opstilling af nye vindmøller.

Mange opfatter den tilsyneladende som et dementi af Berlingske Tidendes artikel. Ikke mindst derfor er det vigtigt at fortælle, at det faktisk er rigtigt, hvad der stod i artiklen, og at Deltas pressemeddelelse ikke på nogen måde rokker derved.

I Berlingske Tidendes artikel viste jeg beregninger på data fra et projekt om lavfrekvent støj fra store vindmøller, som Aalborg Universitet har samarbejdet med bl.a. Delta om.

Resultaterne viste, at 'støjen fra projektets møller kan give overskridelser af grænseværdien for lavfrekvent støj indendørs, selvom de almindelige udendørs støjkrav til vindmøller er overholdt'.

Når det er interessant for offentligheden, skyldes det, at Miljøstyrelsen mener, sådanne overskridelser ikke vil forekomme, og styrelsen har bestemt, at der ikke skal eller må stilles krav vedrørende lavfrekvent støj for lige netop vindmøller.

I Deltas pressemeddelelse er der tre ting af faglig karakter.

Delta fortæller, at de store møller ikke giver mere lavfrekvent støj indendørs end små møller, når der sammenlignes i den gældende minimumsafstand på fire gange møllens totalhøjde. Det er muligvis rigtigt - det rokker bare ikke på nogen måde ved mine udtalelser, som refererer til en grænseværdi og ikke til andre møller. Samtidig undlader Delta at forholde sig til grænseværdien. Desuden siger Delta jo indirekte her, at de store møller giver lige så meget lavfrekvent støj i eksempelvis 500 meters afstand, som man med mindre møller kun finder så tæt på som måske 200 meter.

Delta hævder, at problemerne med lavfrekvente toner vil være løst, når møllerne kommer på markedet, da 'producenterne har stor erfaring med og interesse i at reducere tonerne i støjen, inden mølletypen sættes i produktion'. Heller ikke her er der nogen modstrid med mine udtalelser, som gjaldt projektets møller. Det må dog understreges, at Delta her lufter en forventning og ikke en dokumenteret kendsgerning.

Jeg kan sagtens følge tanken om, at mere færdige møller måske støjer mindre. Eller mere. Eller anderledes. Hvordan det går, mangler vi endnu at se (eller høre). Men jeg håber da, at Delta får ret. Så meget desto mere er der vel grund til at erkende problemerne nu og siden dokumentere det, når de er løst. På den måde undgås mytedannelser, og der er chance for at bevare troværdigheden.

Endelig, så nævner Delta, at der er to metoder til måling af huses lydisolation, én anvist af Miljøstyrelsen, og en anden udviklet på Aalborg Universitet. Det er svært at se, hvad Deltas pointe er her, da de i pressemeddelelsen blot hævder - næsten ufrivilligt morsomt - at uanset hvilken metode, man bruger, er der stor forskel på huse. Det kan vi ikke blive uenige om.

I andre sammenhænge er spredt en historie om, at overskridelserne af lavfrekvensgrænserne udelukkende skyldes en enkelt mølle med defekt gearkasse. Det har ikke hold i projektets data - overskridelserne sås for alle fire møller i projektet.

Konklusionen på artiklen i Berlingske Tidende var, 'at lavfrekvent støj bør være i fokus ved projektering af nye vindmølleprojekter'. Formuleringen er taget direkte fra Deltas projektleder Kaj Dam Madsen.

I Berlingske Tidendes artikel 8. april fortalte Deltas vicedirektør Stig Lumbye, at Delta arbejder på højtryk for at få skrevet konklusionerne fra projektet, og ifølge pressemeddelelsen vil dette være færdigt 30. april.

Der er bare den detalje, at Aalborg Universitet fik Deltas rapporter allerede 31. oktober 2007 - inklusive konklusioner og angiveligt færdige, bortset fra småting og 'en sidste layout-tilretning hos en sekretær'.

Endvidere vil jeg gerne give en korrektion til Ingeniørens omtale: Der er ikke tale om et udredningsarbejde for Miljøstyrelsen, men et forskningsprojekt betalt af Energistyrelsens Energiforskningsprogram (samt for Deltas vedkommende af vindmølleproducenter og elselskaber). Producenter og elselskaber deltager ikke i projektet, men i en følgegruppe.

Det bør også nævnes, at projektet har en anden del, som skal udføres på Aalborg Universitet, og hvor forsøgspersoner skal vurdere støjen fra vindmøller og bl.a. sammenligne med trafikstøj. Hele projektet skulle have været færdigt i november 2007, men Delta har gang på gang forsinket projektet, og vi mangler stadig at få lydoptagelserne fra Delta.

Dokumentation

Ingeniørens netartikel kan ses her

Emner : Vindmøller