Opinion: Ingen problemer med serum fra kalvefostre

Ingeniøren omtalte den 11. april 2008 den dyremishandling, der sker i henhold til Forsøgsdyrenes Værn og

'Rapport om udvinding af serum fra kalvefostre'.

Rapportens anonyme forfattere bekender indledningsvis, at for dem er 'tro, holdninger og følelser' vigtigere end kendsgerninger - et bemærkelsesværdigt udgangspunkt. Men rapporten citeres af Ingeniøren, budskabet bliver dermed seriøst, det viderebringes af andre medier, og sagen tages op i Folketinget. Kalvefostrene fra slagtede køer skal fredes!

Kendsgerningerne er som følger: På industrielle slagterier bliver placentaen udtaget på samme position på slagtelinjen som andre indvolde, mere end 30 minutter efter koens aflivning. Koen skydes, elektricificeres, og afblødes; og 30-40 minutter senere, når kalvefostrene afblødes, er disse livløse uden hjertefunkton.

Efter fem minutters separationen fra koen er der ingen risiko for smertefølelse hos fostrene. Dette er den enslydende vurdering af veterinære eksperter i OIE og EU og fra konklusionen på en konference om dette emne i Utrecht i 2004. En konference, der i øvrigt refereres til i rapporten fra Forsøgsdyrenes Værn.

Forsøgsdyreværnsforeningens citerede rapport opfordrer endvidere til, at produktion og anvendelse af kalvefosterserum skal forbydes pga. 'problemer i forbindelse med dets andvendelse'. Også her er rapportens forfattere misinformerede. ISO-certificerede serumvirksomheder leverer produkter af høj kvalitet og tester for deres egnethed som vækstmedium for udvalgte celletyper. Virusrisici er kontrollerede og tvivl om sporbarhed elimineres ved valg af leverandør samt audits. Det anbefales, at besøge International Serum Industry Association ISIA's website www.serumindustry.org.

Kalvefosterserum er et unik, naturligt produkt, der er en uundværlig del af cellekultur. Syntetiske efterligninger er dyre og cellespecifikke. Uden kalvefosterserum ville forskning blive dyrere og mindre effektiv.

Vegetabilske og kemiske komponenter er i øvrigt forbundet med problemer som GMO, Pesticides, Hala­gener og sporbarhed (EU's Search), der kan være vanskeligere at håndtere end de, der forbindes med animalske produkter, og som har velkendte løsninger.

I relation til den etiske dimension er det værd at understrege, at ingen ko slagtes med det formål at opsamle fosterblodet. Kalvefosterserum synes derfor at være uangribeligt set fra en dyreetisk synsvinkel. Der er ingen aflivningsbeslutning i relation til fostret. Det aflives uden smerte, det fremstillede produkt er relevant for menneske- og dyreliv. Hvis blodet ikke indsamles, er fosteret værdiløst affald, som serum bliver det til et produkt, der er vigtigt for undervisning, forskning, diagnostik, farmaceutisk produktion og vacciner.

Det er også relevant for den dyreetiske vurdering, at kalvefosterserum anvendt i in vitro-forsøg med­virker til reduceret anvendelse af forsøgsdyr.

Dyrevenner må derfor forventes at blive fortalere for føtalt kalveserum i den udtrækning, de har adgang til korrekte oplysninger om dets indsamling og anvendelse. Vores virksomhed står til rådighed med yderligere informationer til alle, der har interesse i disse aspekter.

Det ville være ønskeligt, at rapporter udarbejdet af ikke navngivne forfattere først viderebringes af nyhedsmedierne efter undersøgelse af de bagved liggende kendsgerninger.

Antikalvefosterserum kampagnen er ubehagelig for producenter og brugere af produktet, og for slagteriindustrien, der er 'medskyldig' i de fejlagtigt beskrevne grusomheder.

Jeg vil derfor tillade mig at foreslå, at Ingeniøren og andre, der viderebragte det notorisk forkerte budskab, følger op med seriøse artikler relateret til kalvefosterserum, såsom 'sikkerhed og sporbarhed ved animalske versus vegetabilske og kemiske produkter' og 'dyreidentifikation, anvendelse af væksthormoner og kontrol med BSE (kogalskab) i EU og resten af verden'.

Konklusionen er, at animalsk serum, herunder kalvefosterserum, er en permanent del af forskning og produktion, til udelt glæde for alle - og specielt for de dyr, der undgår at blive brugt som forsøgsdyr!