Opinion: Genovervej medlemskabet af Akademikernes Centralorganisation

Det er med beklagelse, at IDA-Kommunal har konstateret, at Hovedbestyrelsen (HB) har besluttet at melde IDA ud af AC.

IDA-Kommunal er ikke blevet hørt om denne beslutning endsige inddraget i beslutningsprocessen.

IDA-Kommunal har selvfølgelig hørt rygter om HB´s planer og har på den baggrund tidligere skrevet til HB og anbefalet, at IDA ikke udmeldtes af AC, inden der var etableret et realistisk og brugbart alternativ til AC. IDA- Kommunal har ikke fået svar på denne henvendelse, og vores anbefalinger er ikke blevet hørt.

IDA-Kommunal er enig med HB i, at AC´s nuværende ledelse og organisation ikke er til gavn for de offentlige ansattes ingeniører. IDA-Kommunal er dog også klar over, at det at stå alene uden andre AC-forbund ikke er til gavn for de offentlige ansatte ingeniører. De offentlige ansatte ingeniører udgør ca. 8.000 ud af ca. 800.000 offentlige ansatte.

I forbindelse med de næste overenskomstforhandlinger i 2011 vil vi risikere at blive nødt til at acceptere en overenskomst, som vi overhovedet ikke har haft indflydelse på.

På det lokale plan vil vi risikere, at miste indflydelse i samarbejdsudvalg og andre organer.

På trods af Hovedbestyrelsens Swot-analyser og andre baggrundspapirer til beslutningen, som nu er kendte, efterlader beslutningen en række ubesvarede spørgsmål om, hvordan det fremtidige fagforeningsarbejde skal foregå på såvel lokalt - som nationalt plan.

På den baggrund, for bedre at kunne forstå HB´s beslutning og for at kunne forklare beslutningen over for vores kollegaer på de offentlige arbejdspladser, ønsker IDA-Kommunal, at HB svarer på følgende spørgsmål:

 • Hvad er bevæggrunden for at

forbundsområdet, specielt de tre forbundsafdelinger (IDA-Kommunal, IDA-STAT og VGA), ikke har været inddraget i beslutningsprocessen?

 • I Swot-analysen 'Hvis IDA vælger at stå uden for AC' beskrives det som en mulighed, at IDA indgår 'nye alliancer med andre faglige foreninger såvel nationalt som internationalt'. IDA-Kommunal ønsker her at få indsigt i, hvilke alliancer Hovedbestyrelsen har tænkt på?

 • Hvilken strategi har Hovedbestyrelsen forestillet sig for at få indplaceret IDA- tillidsrepræsentanter i de lokale samarbejdsstrukturer, der i dag aftales og fordeles af hovedorganisationerne AC, FTF og LO?

 • I hvilket tempo har IDA (Hovedbestyrelsen) tænkt sig at opbygge en forhandlingsorganisation, der kan varetage medlemmernes interesser i forbindelse med OK-11?

 • Er IDA fortsat en fagforening, der arbejder for kollektive løsninger på løn- og ansættelsesforhold?

 • Hvilke drøftelser har IDA haft med AC forud for denne beslutning?

 • Hvor mange AC-hovedbestyrelsesmøder har formanden for IDA, Lars Bytoft, deltaget i i løbet af de sidste to år?

 • Har IDA´s syv konkrete ønsker til AC været fremsendt til AC, og i givet fald været forhandlet, inden HB´s beslutning blev taget?

 • I notatet 'Analyse af problematikker vedrørende IDA´s AC-medlemskab' omtales forhandlingsvaretagelsen, hvor det 'forventes at AC-tillidsrepræsentanter vil skulle have ændret deres forhandlingskompetencer'. IDA-Kommunal ønsker at få indsigt i baggrundsanalyser, der viser, hvor mange IDA-medlemmer, der nu er repræsenteret af ikke-IDA tillidsrepræsentanter, der fremover kommer til at stå uden tillidsrepræsentantsdækning. IDA-Kommunal ønsker ligeledes at vide, hvilken strategi Hovedbestyrelsen har lagt for dækning af disse medlemmer.

 • I samme notet fremgår det, at 'Hvad der vil kunne ske ved OK-2011 kan være svært at bedømme, men der tegner sig to hovedspor: 1. IDA kan forsøge at forhandle sig til en selvstændig overenskomst for ingeniørerne. 2. Der kan arbejdes på, at IDA kan få forhandlet en allonge til de offentlige overenskomster, som kan dække IDA´s offentlige medlemmer.' IDA-Kommunal mener ikke, at spor 2 er et alternativ og ønsker derfor at vide, hvilken strategi Hovedbestyrelsen har forestillet sig i forbindelse med, at IDA skal forsøge at forhandle sig til en selvstændig overenskomst.

Afslutningsvis vil IDA-Kommunal opfordre HB til at tage beslutningen om at melde IDA ud af AC op til ny overvejelse.

Hovedbestyrelsens svar:

Kære Preben Mac,
At blive hørt og se, at ens anbefalinger bliver fuldt, er, som bekendt, to meget forskellige ting.

Hovedbestyrelsen (HB) har i sine diskussioner skullet vurdere mange forskellige aspekter, blandt disse er de tre forbundsafdelingers synspunkter.

En så central beslutning som denne, vedrørende AC-tilknytningsforholdet, har krævet mange afvejninger, for og imod, og her har HB hele tiden været klart bekendt med din/jeres holdning. Herunder også, at IDA-Kommunal faktisk var/er enige i, at det er nødvendigt med et nyt AC.

Det er samtidig også sådan, at det er sjældent, at der er fuld konsensus blandt mere end 67.000 medlemmer - og heldigvis for det. Det er jo blandt andet det, vi har klandret AC for.

Så allerede på dette punkt, er IDA langt foran. På samme måde, som IDA igennem de sidste 4-5 år har rykket fra resten af den etablerede foreningsverden, ved at turde gøre tingene anderledes - og det med rimelig stor succes. I en sådan proces vil der (desværre) altid være nogen, der hellere ville blive i 'de gode gamle dage'.

Konkret spørger du om, hvilket tempo IDA vil have fremadrettet. Det spørgsmål er nemt at svare på, nemlig: Det tempo, der er nødvendigt, og så lidt til ...

Det er på samme måde, HB har sagt, at der er ? og vil være ? de ressourcer, der er nødvendige for at understøtte medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, både kollektivt og individuelt afhængig af det enkelte medlems situation. Alt dette er HB og administrationen 117 pct. klar til, og vi forventer, at også IDA-Kommunal er indstillet på dette.

Du stiller yderligere nogle gode og meget relevante spørgsmål. Desværre kan vi ikke offentliggøre svarene, da vi ikke på nuværende tidspunkt ønsker at afsløre hele IDA's strategi over for andre faglige organisationer.

Men hvis IDA-kommunal eller andre fraktioner mod forventning ikke vil deltage proaktivt i det fremadrettet arbejde, så kan HB love dig, at HB selv vil gøre det og det med fuld styrke.

IDA?s medlemmer er nemlig alt for vigtige til, at enkelte personer eller fraktioner skal forhindre dette arbejde til gavn for netop dem.

Emner : IDA
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dette åbne brev og Hovedbestyrelsens svar har givet anledning til tre nye debatindlæg , hvor af det ene er et nyt indlæg fra Preben Mac.

Alle tre debatindlæg er lagt som kommentarer til artiklen på dette link http://ing.dk/artikel/89031 (Tre gange utilfredshed..)

hvor der også findes andre kommentarer vedrørende IDA's udmeldelse af AC.

Jens Ramskov, Debatredaktør

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten