Ophobning af kulstof i havet kan sætte gang i ny masseudryddelse allerede om 100 år

Daniel Rothman med sin højre hånd placeret på et lag ved Xiakou i Kina, der markerer overgangen mellem de geologiske perioder Perm og Trias for ca. 252 millioner år siden, hvor op mod 96 pct. af alle levende arter i havet uddøde. Illustration: MIT/Daniel Rothman

I løbet af de seneste 542 millioner år har Jorden oplevet fem store masseudryddelser af dyrearter. De har alle været forbundet med store forandringer i Jordens kulstofkredsløb.

Det gælder eksempelvis den største af disse fem, der fandt sted ved overgangen mellem de geologiske perioder Perm og Trias for ca. 252 millioner år siden. Her uddøde 96 pct. af alle dyrearter i havet og 70 pct. at alle dyrearter på land i løbet af periode på 10.000 til 100.000 år.

»Jeg har derfor den hypotese, at forandringer i Jordens kulstofkredsløb fører til masseudryddelse, hvis det foregår i et tempo over en kritisk størrelse over et langt tidsrum eller fører til en kritisk værdi inden for et kort tidsrum,« skriver professor Daniel Rothman fra Massachusetts Institute of Technology i en ny artikel i Science Advances.

Han har tidligere argumenteret for, at asteroidenedslag eller enorme vulkanudbrud ikke i sig selv er nok til at forklare de store masseudryddelser, men at forklaringen skal findes i forandringer i kulstofkredsløbet.

Andre forskere som eksempelvis koraleksperten John Veron fra Australien har tidligere været inde på lignende betragtninger.

Men det er naturligvis værd at have i mente, at andre forskere er skeptiske over for Rothmans hypotese. Selv Rothman er en anelse forsigtig i sin videnskabelige artikel, når det gælder om at kunne sige, at en ny masseudryddelse automatisk vil følge af de forandringer, vi uundgåeligt vil se i dette århundrede.

Han peger dog på, at vi i 2100 vil have passeret en tærskelværdi for indholdet af kulstof i oceanerne, der vil lede os ind i ukendt territorium, og hvor man ikke på forhånd kan sige, hvor processerne de kommende 10.000 år vil føre os hen. Men hans pointe er, at det kan resultere i den næste store masseudryddelse - og risikoen herfor er betydelig.

Analyse af 31 hændelser

Daniel Rothman har identificeret 31 hændelser - herunder de fem store masseudryddelser - i de seneste 542 millioner år, hvor der har været signifikante ændringer i Jordens kulstofkredsløb.

Han har beregnet, både hvor hurtigt og hvor meget kulstof der samlet set blev tilført oceanerne under disse hændelser.

Med en matematisk analyse kunne han derefter komme frem til, at for forandringer over en lang tidsskala (omkring 10.000 år) er den kritiske størrelse den hastighed, hvormed der tilføres ekstra kvælstof til havet. Over meget kortere tidsskalaer er den kritiske størrelse simpelthen den samlede mængde kulstof, der bliver ophobet i havet.

Rothman forklarer, at de fysiske argumenter for, at disse kritiske grænser findes, er, at hvis man forstyrrer det naturlige kulstofkredsløb for hurtigt eller for meget, så sætter man så at sige en prop i den proces, der får små mængder af organisk kulstof i havet til at synke til bunds, hvor det begraves i sedimenter og afkobles fra kulstofkredsløbet.

Godt på vej til den kritiske grænse

Vurderingen er, at der siden midten af 1800-tallet, hvor den industrielle tidsalder begyndte, er tilført rundt regnet 150 milliarder ton kulstof til oceanerne.

Rothmans analyse viser, at den kritiske grænse er 310 milliarder ton. Dette niveau vil vi nå i 2100, selv hvis intentionerne og de mål, som er nedskrevet i Paris-aftalen, bliver opfyldt. Og i de værste scenarier, som er gennemregnet af FN’s klimapanel IPCC, vil der samlet set være tilført over 500 milliarder ton kulstof i 2100.

Så hvis Rothman hypotese og matematisk analyse står til troende, er vi allerede nu på en katastrofekurs - om katastrofen så rent faktisk vil indtræffe og i hvilket tempo, den vil udspilles, kan selv Rothman dog ikke sige noget om.

Han argumenterer dog for, at det viser, at vi er nødt til at handle med forsigtighed, og at der mange gode grunde til at studere fortiden, for at vi bedre kan forstå fremtiden.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...eksisterer min verden ikke mere af helt naturlige årsager. Jeg takker for at jeg har levet i den mest interessante tid,

 • 6
 • 8

Den menneskelige faktor ser ud til at svarer til omkring 2% kulstof-massen planter.

Det kunne være interessant at vide, om man kunne bræmse effekten ved f.eks at øge skovmængden med de 2% årligt?

 • 2
 • 0

Efter masseudryddelserne, har livet oplevet en fornyet vitalitet og opblomstring af fantastiske livsformer. Former og farver, kreative nye designs, der udfylder de tomme nicher de gamle uddøde livsformer havde.

Det der er interessant at iagttage denne gang, hvis man skal følge logikken i artiklen: Er at livet denne gang er observatør på første parket - vi får udryddelsen direkte live på TV. Det næste der bliver interessant er denne beskuende livsforms evne til at tilpasse sig nye betingelser.

 • 5
 • 1

Så hvis mine børn i fremtiden skal opleve en planet fyldt med liv, som vi kender det, så skal jeg stoppe med at være en del af sheeple people og fysisk lukke for alt kulkraft, benzin og diesel???

 • 0
 • 2

Kan man som menneske og forbruger, kalde sig uskyldig, hvis man ikke modsætter sig det etableret uholdbare system og ligefrem smidder skattekroner i det? hvem skal ellers løse det for os, elefanterne? de er jo også blevet kaldt for kloge engang.

 • 4
 • 3

hey - "det etablerede system" har faktisk vist sig særdeles holdbart, og overlevet alskens dommedagsprofeter så længe nogle kan huske tilbage.

Sjovt nok tyder "nyere undersøgelser" altid på noget med katastrofer og undergang. Det sikrer jo adgang til dagspressens sensationshungrende spalter.

Det kunne jo også være, at den omsiggribende stille og rolige erkendelse af, at fossilalderen hører op længe før de fossile energikilder tørrer ud, alene fordi vi finder på noget bedre, klarer sagen så jorden heller ikke denne gang går under.

Ro på - som Poul Nyrup Rasmussen så ofte belærte os om.

 • 3
 • 3

Som det politiske system pt ser ud. Er der kun venstrefløjen, (oh ve, oh skræk), tilbage, som har en endnu uprøvet, men dog påstået og fremsigtet miljøpolitik.

Forøvrigt undrer højrefløjens holdning til miljø mig meget! Umiddelbart ser jeg kun to mulige forklaringer: Enten er deres eget yngel ligegyldigt, eller de/man tager for givet, at de, til forskel fra resten af klodens befolkning, har råd til at købe sig ud af problemerne. - Det bliver så et personligt problem, hvis dén "løsning" ikke er/bliver mulig. Og dét gør den jo næppe.

Sjældent har jeg set så udtalt et eksempel på "Save i den gren, man selv sidder på"!

 • 3
 • 4

Uden at have læst originalartiklen eller i øvrigt at have særligt belæg for det, vil jeg mene, at en masseudryddelse af livet på jorden i sig selv vil ændre voldsomt på kulstofkredsløbet. Så selv om der kan konstateres en tidsmæssig sammenhæng mellem ændringer i dette kredsløb og masseudryddelserne, kan det måske lige så godt være den pludselige mangel på organisk liv, der har medført forandringerne i kulstofprocesserne, som omvendt. Ramskovs artikel fremlægger i hvert fald ikke overbevisende argumenterer herimod.

 • 3
 • 2

Hvad kom først i i tidligere geologiske tider: Temperaturstigningerne eller CO2-stigningerne ? Det er vist nok stadig lidt uklart sådan rent videnskabeligt.

Men lad os arbejde videre på energiløsninger uden fossile energikilder, det er under alle omstændigheder en god ide, men aflys dog dommedagsprofetierne. Det er jo alligevel spådom i kaffegrums.

Og i øvrigt: Hvad vi foretager os her i en lille klat med 5½ mill indbyggere på 43.000 km2 er bedøvende ligegyldigt i den sammenhæng. Det er den ukontrollable befolkningstilvækst specielt i Nordafrika, Mellemøsten dele og Indien og den voldsomt voksende fossile energiproduktion i Kina der kommer til at afgøre CO2-ballancen.

 • 5
 • 5

Nu må det snart stoppe med personer, der vil tjene penge og blive kendte på bekostning af unødigt at forskrække befolkningen. Er det iøvrigt ikke på lørdag, at jorden går under, ifølge en anden dommedagsprofet?

Måske burde Alle læse den saglige artikel af Prof. Seidenkrantz på Videnskab.dk den 19. september. Den vil nok berolige de bekymrede borgere, som kan tænke selv og ikke bare accepterer alternative nyheder uden hold i virkeligheden.

 • 7
 • 4

Læser man artiklen som er offentliggjort viser det sig at den gemmer antagelserne som er gjort godt væk. Forfatteren præsenterer ligningssystemer som beskriver karbonkrwdsløbet uden at han viser løsningerne eller dokumenterer de konstanter og parametre som indgår for hvert af de tilfælde han undersøger. Iøvrigt kunne han jo være gået 4000 år tilbage i tiden for at undersøge forholdene i hvert dengang, hvor temperaturen var 2 grader højere end i dag. Med et tilsvarende højt CO2 indhold i atmosfæren, da CO2 i atmosfæren jo indretter sig efter havvandet temperatur, som bestemmer hvor meget CO2 der kan optages havvandet og demed den balance som eksisterer mellem atmosfære og hav CO2 koncentrationer.

 • 3
 • 3

Hverken højre eller venstre-fløjen, eller de fleste andre Danskere, fremstår imponerende, hver eneste Dansker burde i dag, kunne lave sin egen motor, energikilde og hus, men de fleste kan ikke engang leve uden for systemet, uden at sige farvel til deres bekvemmeligheder.

Nationerne og industrien rundt omkring, skulle ta' at få meget mere fokus på, at nå space-age, lad os erstatte de ressourcer vi kan, fra de livsløse planeter og måner.

Vi ved jo det er den vej vi skal, så budgettet burde lægges om, det ville sgu også være skammeligt for nationerne rundt omkring, hvis raket Madsen eller andre private, kom før dem.

 • 0
 • 2

Til de blå øjet idioter, der tror det etableret system fungere optimalt, så gå ud og drik af vandløbene, så kan den dårlige mave måske bedre forklare jer det og nu vi er i gang, så forklar mig lige, hvorfor man ikke laver fuld automatisk marker i højhuse, man kunne så holde styr på alt kvælstof , samt spare en MASSE plads.

Vi har teknologien og giver du mennesker en række fordele, skal det nok også blive bygget, det er systemet der simpelthen ikke er tilstrækkeligt længere, der kan opstå livstruende (for alt liv) problemer og man kan ikke løse det, fordi det ikke er cost-effektivt nok, det duer bare ikke.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten