Ophavsmænd forsvarer kritiseret mikroplastmåling

Illustration: Oregon State University

Efter Cphbusiness Laboratorie og Miljø i tirsdags fremlagde resultaterne af et forsøg, hvor der var fundet mikroplast i 48 forskellige prøver af drikkevand fordelt på 16 husstande, er der flere gange blevet sået tvivl om, hvorvidt forsøget var korrekt udført.

Læs også: Baggrunden for undersøgelse af mikroplast i postevand kan være fejlagtig

Til Ingeniøren fortalte professor fra Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet Jes Vollertsen, at metoderne til at finde mikroplast i vandprøver er utroligt komplekse. Blandt andet skal man være meget varsom med at konkludere en forekomst, da prøverne meget nemt kan være kontamineret. Til Ingeniøren sagde han blandt andet:

»Mikroplast slides af ved selv den mindste bevægelse. Hvis man skærer emballagen op til et stykke kød, vil det højst sandsynligt udskille mikroplast. Det ville overraske mig meget, hvis vi ville få et lige så højt resultat ud af en undersøgelse. for det kan være meget svært at skelne mikroplast fra øvrige partikler,« siger han.« sagde Jes Vollertsen.

Så vi sendte en række spørgsmål om forsøgsmetoderne til Cphbusiness Laboratorie og Miljø. Charlotte Hald Pratt, som er adjunkt på uddannelsesstedet, svarede følgende tilbage:

Kontaminering et kritisk element

Flere eksperter påpeger, at det er enormt svært at undgå kontaminering fra omgivelserne i forbindelse med sådanne forsøg. Altså at mikroplast kommer i prøverne. Hvordan har I båret jer af med at sikre jer mod det?

»Vi er klar over, at det er et kritisk element i processen. Det har vi forsøgt at imødekomme ved at lave 5 blindprøver gennemført på filtreret vand, efter nøjagtig samme metode som vandprøverne. Gennemsnitsværdien for partikelantal i blindprøverne er fratrukket resultaterne. Der er samtidig lavet prøver for partikelindhold i luften.«

Læs også: Esben Lunde bruger tvivlsomme oplysninger om plastaffald i havene

»Endvidere foregår undersøgelser i aflukket laboratorie med stærkt begrænset adgang. Vi har en del erfaring med denne metode i forhold til undersøgelse af mikroplast i ferskvand. Disse erfaringer har hjulpet os til at minimere kontaminering.«

»Alle medarbejdere er akademikere«

Hvordan har I sikret jer, at prøverne er blevet udført korrekt af de ansatte, som stod for dem?

»I forbindelse med mikroskoperingen har vi sikret, at det er de samme 3 personer, der har udført samtlige prøver under vejledning af Cand. Scient. Søren T. Christensen.«

»Det drejer sig om to færdiguddannede miljøteknologer med oplæring og rutine i partikeltælling , samt en laborant med 22 års erfaring i mikroskopering og aseptisk arbejde. Inden dette arbejde startede, var de to miljøteknologer tilknyttet projektet omkring kortlægning af mikroplast i søer og åer i samarbejde med RUC, så via dette arbejde har de fået en del erfaring i metoden.«

»I forbindelse med prøvetagning er der blevet udarbejdet en skriftlig vejledning vedlagt prøvekitsene, og prøvetagerne er blevet grundigt instrueret om denne.«

Men det er vel ikke en sikring om, at de ansatte har udført det korrekt? Det angiver vel blot, at de var klar over, hvordan det skulle gøres. Har I ikke yderligere sikret, at de ansatte udførte det korrekt?

»Vi har ikke overvåget, hvordan prøverne blev taget. Vores medarbejdere er alle akademikere, som er vant til at følge komplicerede metodeforskrifter og har forståelse for det at forholde sig til risiko for kontaminering. Vi mener, at det sammenholdt med en grundig supervision er tilstrækkelig til at sikre korrekt prøvetagning. Vi har udført samme prøvetagningsprocedure i laboratoriet under kontrollerede forhold, som giver sammenlignelige resultater. Hvert sted er der taget tre prøver.«

Følger metode fra Florida

På Aalborg Universitet benytter man sig af et infrarødt spektroskopimikroskop, som scanner prøverne med få tusinddele af en millimeters opløsning. Ifølge Jes Vollertsen er dette nødvendig for at sikre, at det faktisk er plast, som der er tale om. Hvordan kan I være sikre på, at der er tale om plast - og ikke plastlignende - partikler i forsøget?

»Vores arbejde tager udgangspunkt i fremgangsmåden fra Florida University til undersøgelse af mikroplast. Her beskrives der fysiske ændringer når hhv. naturlige og syntetiske fibre udsættes for varme. De beskriver, at naturlige fibre vil være uændrede i længden og have en svag misfarvning af afbrænding, mens syntetiske fibre smelter og former kuglelignende ender. Denne tydelige fysiske ændring er hvad vi har kigget efter når vi anvender nålemetoden, og har der været nogen tvivl, er fibret ikke talt med.«

»Usikkerheden ved nålemetoden er, at nålen ikke bliver lige så varm som flammen, men resultatet af dette vil lede til en undervurdering af antallet af plaststykker, da for lidt varme ikke vil lede til smeltning og fysisk forandring af plaststykkerne.«

»Det er vigtigt at understrege, at formålet med vores undersøgelse har fra starten været at undersøge om der var plastik i prøverne, og give en indikation om, at der er plastik i drikkevandet. Derfor mener vi, at nålemetoden er dækkende taget vores erfaring med lignende undersøgelser i betragtning, og tilpas anvendt i andre videnskabelige rapporter til at være understøttende nok.«

»Vi har undersøgt vand fra vandhanen, som i udgangspunktet indeholder meget lidt organisk stof. Behovet for at kunne differentiere mellem organisk partikel og plast er derfor ikke på samme måde problematisk, som det er i prøver taget fra hav og søer.«