Open Source brugergruppe: EU-Kommissionen lyver

Knivene er skarpt hvæsset i diskussion om softwarepatenter, som EU-Kommissionen netop har udsendt et direktivforslag om. Medlem af bestyrelsen i den dansk-svenske Open Source brugergruppen SSLUG, Erik Josefsson, afviser blankt EUs talsmand for Information Society, Per Haugaard, og hans udsagn om at EU lægger afstand til den europæiske patentorganisation EPO, og dermed til den nuværende situation, hvor også rene softwareprodukter efterhånden bliver patenteret. Til skade for IT-udviklingen, mener SSLUG:

»Per Haugaard taler altså ikke sandt. Direktivet giver ingen anledning til at betvivle at EPO, som idag giver patent på software med en "teknisk effekt", vil give patent på software som udgør et "et bidrag til det aktuelle tekniske niveau" i morgen,« siger han.

Med andre ord vil al form for software og algoritmer efter SSLUGs vurdering i fremtiden kunne patenteres.

»Der er ikke tale om en glidbane. Nej – et styrtløb. Det direktivet siger, er altså én sag, mens Per Haugaard håber på en anden,« siger han.

Open Source bevægelsen mener, EU nu overtager EPO´s ulovlige administrative praksis, der er blevet til uden om landenes parlamenter og uden tilstrækkelig demokratisk kontrol. Græsrødderne er stærkt kritiske over for patentering af software, fordi man mener, at de store multinationale IT-virksomheder vil knuse små udviklere med patentkrav. Desuden mener de ikke, det fremmer innovationen.