OPDATERET: Så meget koster det at holde elbiler afgiftsfri: 25 millioner kr. om året

25 millioner kroner om året vil det koste staten at forlænge den afgiftsfritagelse, som elbiler i dag nyder godt af i Danmark. Det viser beregninger fra Finansministeriet, som Ingeniøren har fået indsigt i.

Udgiften gælder, hvis regeringen og staten vælger at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler frem til udgangen af 2018. Altså en treårsperiode, ligesom sidste gang folketingspolitikerne vedtog lovgivning om elbiler. Dengang gjaldt det en afgiftsfritagelse i perioden 2013-2015.

På baggrund af Finansministeriets nye tal har Dansk Energi regnet videre på de løbende udgifter til afgiftssystemet.

»Dermed har vi nu klarhed over, hvad det med 2014-priser kommer til at koste staten, hvis man på Christiansborg vælger at forlænge fritagelsen. Nu mangler vi bare en afklaring af, om politikerne virkelig mener det, når de siger fossilfri transport. For uden afgiftsfritagelsen sættes udviklingen i stå,« siger chefkonsulent Søren Jakobsen.

Nul nye elbiler efter 2015

Finansministeriets beregninger kommer i forlængelse af Energistyrelsens nyeste fremskrivninger for transportområdet, ’Danmarks Klima- og Energifremskrivning 2014’. Hvis elbilerne får fjernet deres afgiftsfritagelse fra starten af 2016, kalkulerer Energistyrelsen med nul ekstra elbiler i 2016 og årene fremover. Selv skriver styrelsen:

‘Der er i fremskrivningen medtaget et begrænset salg af elbiler frem til 2015, hvorefter bestanden fastholdes’. På Christiansborg er der heller ingen afklaring på, hvad der skatteteknisk kommer til at ske med elbilerne, når den sidste nytårsraket er faldet til jorden i 2016. Skatteudvalgets formand, Mads Rørvig (V), afventer stadig situationen.

»Regeringen har lovet, at der inden for regeringsperioden vil komme en gennemgribende reform af afgiftssystemet. Også når det drejer sig om elbiler. Bredt set er der enighed om, at elbiler er vigtige i Danmarks grønne omstilling. Men jeg kan ikke sige, hvad der vil ske med afgifterne på nuværende tidspunkt.«

Ingeniøren har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokraternes skatteordfører, Astrid Krag, og den radikale skatteordfører, Nadeem Farooq.

Læs også: Rapport: Slut med nye elbiler i Danmark efter næste år

Miljøfordelene

Foruden ren skattepolitik ligger der også et miljøspørgsmål i forhold til elbilerne. Beregninger fra tværministerielle 'Virkemiddelkatalog’ viste sidste år, at 10.000 elbiler på de danske veje reducerer CO2-udslippet med 16.000 ton frem mod 2020. Samtidig vil der være 30 til 35 ton NOx mindre i luften over Danmark.

Der er dog et godt stykke vej endnu, hvis de mål skal nås, da der pr. 1. oktober 2014 i alt er indregistreret 2.284 elbiler i Danmark. Og med udgangspunkt i Energistyrelsens basisfremskrivning på klimaområdet kan et mål om 10.000 elbiler i årene efter 2015 blive svært at opnå, påpeger flere eksperter, som Ingeniøren har talt med.

Blandt dem Susanne Krawack, der er konstitueret direktør i den grønne tænketank Concito, som mandag sagde:

»Det er jo politisk og fagteknisk velkendt, at elbilerne får det meget svært efter 2015, hvis altså de pålægges tunge afgifter. Det er den her nye rapport (Energistyrelsens, red.) desværre også et bevis på.«

- På baggrund af læserhenvedelse tilføjer Ingeniøren hermed et par uddybninger til statens indtægter og udgifter til afgiftssystemet samlet - : I årene med tab af registreringsafgift (2016-2018), vil de offentlige budgetter blive belastet med et par hundrede millioner jf. Finansministeriets opstilling. Det er en udfordring i forhold til de bånd der er lagt på de årlige finanslovsbudgetter via krav fra EU og den heraf afledte budgetlov, hvorved det budgetterede underskud ikke må overstige 3 procent af BNP. I budgettet der blev fremlagt i forbindelse med Regeringens finanslov lå det budgetterede underskud akkurat grænsen af det tillade, men fra og med 2016 ser det bedre ud. I 2016 er det budgetterede underskud på 2,5 procent af BNP. Der er således 0,5 procentpoint at give af. Det svarer til godt og vel 9,5 mia. kr.

Emner : Elbiler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Må jeg foreslå at fyre nogle af spindoktorerne?

25 mill. er så latterligt et lille beløb i forhold til hvad der ellers (mis)bruges i det offentlige. Hvor meget klima/nær-miljø forbedring kan der ellers fås for de 25 mill.

 • 0
 • 0

Hvis de sætter afgift på igen, og der bliver solgt 0 el-biler - hvor kommer de ekstra 25mill så fra? Det kræver da, at man VED at de pågældende vil købe en bil med en masse afgift. Jeg ville tippe på, at de enten ville købe INGEN bil eller måske en mikrobil med mikroskopisk afgift og moms, som sandsynligvis ville give et lavere beløb til staten?

 • 0
 • 0

For uden afgiftsfritagelsen sættes udviklingen i stå

          Nej, det gør den ikke, den går blot udenom Danmark. 

Enig - det er måske en smule storladent at påstå at vi er det land i verden der driver udviklingen i elbiler.

25 mio er jo intet i det store spil der er finansloven. Med de marginer man bruger når man regner offentlige budgetter, så er der udelukkende tale om at politikere forsøger at slå plat på disse håndører ved at sige "Vi er villige til at ofre 25 mio i det offentlige budget for at fastholde Danmarks grønne profil på elbilsmarkedet" - når det i virkeligheden er så godt som givet at afgiftsfritagelsen fastholdes - formentlig for stedse. For ligesom man med forbrændingsbiler har malet sig selv op i et hjørne med ublu afgifter, så er det samme tilfældet med elbiler. Man har fået positioneret markedet på en måde hvor man ikke kan tillade sig at påføre en afgift der vil tredoble bilernes priser. Specielt ikke fordi det vil ødelægge Helle og slængets grønne profil i udlandet.

Så knyt sylten om de 25 mio - det er et patetisk forsøg på at tjene lidt goodwill på et given. Selv afskaffelsen af topskatten ville blive absorberet i marginerne af en dansk finanslov, men det er ikke god rød (falskgrøn?) politik, ligesom det ikke er det at afgiftssætte elbiler, så det kommer ikke til at ske!

 • 0
 • 0

Man kan se 25 millioner som et glædeligt udtryk for, at det sagtens burde være muligt at fortsætte afgiftfritagelsen. Men man kan også vende den om, og se det som et udtryk for at el-biler i Danmark er meget lidt ubredte.

Afgiftfritagelse er sikkert et udemærket værktøj, men det er ikke det endelige værktøj. Der er udfordringer omkring el-biler som skal løses. Den i øjeblikket nok største udfordring er at el-biler, til trods for at være fri for afgift, stadig er dyrere (eller mindst ligeså dyre) som en tilsværende benzin/diesel bil.

 • 0
 • 0

Politikere bør resultat lønnes for deres arbejde. Så vil der pludselig være 10+ milliarder mere på finansloven. Enkelt og billigt. Og belønner kun de seriøse af dem på borgen og i kommunerne. ;c)

 • 0
 • 0

El biler eller ej, er der ikke noget principielt forkert i at staten går ind og forskruer et marked på den måde, uanset om beløbet er stort eller lille?

I min optik er det en fantastisk mulighed for at omlægge hele bilafgiftsystemet til noget der giver bedre mening, og promovere den opførsel man gerne vil have.

Udsving fra alt til ingenting og tilbage igen er ikke særligt sundt for nogen forretning.

 • 0
 • 0

Politikere bør resultat lønnes for deres arbejde. Så vil der pludselig være 10+ milliarder mere på finansloven. Enkelt og billigt. Og belønner kun de seriøse af dem på borgen og i kommunerne. ;c)

Ja, vi kan jo bare se, hvordan det gik med kommunerne efter tommelskruen blev sat på. Fra million underskud og budgetoverskridelser i stort set alle kommune hvert år, til overholdelse af budgetterne i næsten alle kommuner og overskud i milliardklassen samlet set.

Måske ikke en hel dum ide med resultatløn, men så ryger nogle at ideologierne måske en tur ud med badevandet.

25 millioner for at forsætte afgiftsfritagelsen og hjælpe et spirende el-bils marked. De 25 millioner skal findes...

 • 0
 • 0

Hvis vi skal have resultat løn til politikerne hvad skal vi så have til dem der har stemt på de politikere der ikke kan levere et resultat? At stemme er ikke at fralægge sig ansvaret.

Beløbet er måske ikke så stort men problemet er jo at skulle der være lidt retfærdighed til så er der jo mange andre ting der også burde fritages for afgifter udfra samme tankegang f.eks hybridbiler.

Desuden finder jeg det svært at se logikken i at vi skal betale via skatten for at nogle kan få en vare som klart har begrænset anvendelse. Var det sådan at elbilen var et ægte alternativ for alle, uanset hvor de bor, kørsels mønster, behov for at kunne have både personer og baggage med og ikke mindst even til at kunne trække trailer/campingsvogn og lignende, når de skulle vælge en ny bil ja så var sagen en anden men sådan er virkeligheden ikke.

Men mon ikke de 25 milioner nemt kan findes blandt de miliarder som vindmølleindustrien får i tilskud? En branche der stadig efter så mange år ikke kan stå på egne ben og være rentabel uden støtte baseret på afgifter, og vindmøller er ikke så banebrydende mere...

 • 0
 • 0

Afgiftfritagelse er sikkert et udemærket værktøj, men det er ikke det endelige værktøj. Der er udfordringer omkring el-biler som skal løses. Den i øjeblikket nok største udfordring er at el-biler, til trods for at være fri for afgift, stadig er dyrere (eller mindst ligeså dyre) som en tilsværende benzin/diesel bil.

Det er der vist ikke nogen tvivl om. Problemet er vel i høj grad produktionsvolumen.

Men den anden udfordring ved elbiler er infrastrukturen. Jeg opfatter den nuværende støtte som en måde at få gang i den på - som andre nævner er det nok begrænset hvor meget støtten hjælper det globale elbilsmarked, selvom det måske kan være med til at inspirere/presse nogle andre lande. Hvis et land som Tyskland for alvor fik gang i nogle tysk producerede elbiler og begyndte at støtte dem på samme måde som solceller, så kunne det måske rykke noget.

 • 0
 • 0

Alle beløb og prissætninger i den offentlige debat burde være capita-normaliserede (eller hvad man nu vil kalde det). Det ville give store skandaler et forståeligt beløb, og det ville udstille bagateller som det de er.

Vi har regler for at man ikke i annoncer (rettet mod den brede offentlighed) må reklamere med priser uden moms. Man kunne på samme måde tvinge medier til f.eks. at oplyse den capita-normaliserede pris i parantes efter det absolutte beløb, når det var en samfundsdebat. Altså med andre ord dividere beløbet med befolkningsantallet. Så ville man også kunne sammenligne beløb på tværs af landegrænser.

I denne sag ville beløbet være 25 millioner (4,54 kr/person). Når IC4 skandalen ruller ville det være f.eks. 4 milliarder (727,27kr/person). Og en debat om satspuljemidler til pensionerede søspejdere ville måske være 300.000 kr (5 øre/person).

Det ville gøre det nemmere for almindelige mennesker at forholde sig til beløbet. En Ingeniør er skolet i nano og mega prefixer, og kan som regel uden problemer forstå proportionerne i tingene, men det kan en tømrer fra Slagelse eller en pædagog fra Vejle ikke nødvendigvis. Men de kan forstå 727 kr ud af deres egen lomme. Og de kan også forstå at selvom søspejder sagen er dere hjerte nært, er det ikke så mange penge i det store regnestykke.

Hvem ved, måske kunne det endda få en journalist til at spørge en politiker om han bruger sin tid rigtigt, når han bruger sin tid på en sag med et personnormaliseret beløb på 25 øre.

 • 0
 • 0

Gad vide hvilken afgift de regner med at elbilerne skal betale? SKAT har allerede medgivet at en BMW i3 REX kun skal betale minimumsafgiften på 20.000 kroner. Det er EU der bestemer hvor langt en bil kører på "literen" og EU har bestemt at elbiler kører uendeligt langt per liter. Dermed har de efter dansk lov også et uendeligt fradrag.

25 millioner svarer dermed til 1000 elbiler om året (20.000 + moms).

Det vil nok betyde minimalt for salget af Tesla. Det vil betyde mere for salget af billige elbiler, hvor ekstra 25.000 måske er en prisstigning på 10%.

 • 0
 • 0

Når man politisk vælger at fritage el-biler for registreringsafgift, så må et øget salg af el-biler på bekostning af biler med forbrændingsmotorer betyde en reduktion henover el-bilernes levetid i landets forbrug af importeret olie (der skal raffineres) - som istedet fører til et forøget el-forbrug.

Hvordan påvirkes regnestykket af dette skift i forbrug af benzin/diesel henimod el?

 • 0
 • 0

Et eller andet sted har jeg læst at diesel blev pålagt en afgift for at betale registreringsafgiften for el-køretøjer. Er det løgn?

Et andet sted har jeg læst at el-biler mestendels er Tesla´er brugt som legetøj for nordsjællændere, som har for mange penge og bruger den som legetøj.

 • 0
 • 0

Men mon ikke de 25 milioner nemt kan findes blandt de miliarder som vindmølleindustrien får i tilskud? En branche der stadig efter så mange år ikke kan stå på egne ben og være rentabel uden støtte baseret på afgifter, og vindmøller er ikke så banebrydende mere...

Andre elproduktionsformer end vindmøller kræver også støtte til nye anlæg:

http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv...

Analysen viser helt generelt, at der er brug for støtteordninger, hvis man vil investere i ny elkapacitet. Den nuværende elpris er for lav til at dække omkostningerne. Det gælder uanset om man vil investere i vindmøller eller kraftværker.

Problemet er i en nøddeskal at et nyanlæg skal konkurrere mod allerede afskrevne værker inkl. ældre vindmøller.

 • 0
 • 0

Jeg ville gerne have haft lidt mere information omkring Finansministeriets beregninger [som Ingenøren.dk har fået indsigt i].

Hvis man har kalkuleret med et muligt tab i momsindtægter fra salget af elbiler er alt jo fint, men hvis ikke bør man måske lige gå tilbage til kuglerammen.

Man må antage at de 300 Tesla Model S som er solgt fra januar til september 2014 har lagt en stor sum moms i statskassen? Hvis gennemsnitsprisen på en Model S er ca. 800.000 kr. er der altså lagt 160.000 kr. i moms pr. solgt bil. Det må så blive til til ca. 46 millioner kroner i moms.

Man kunne vel hurtigt lave en lille undersøgelse og se om køberne af elbilerne faktisk køber elbilen som en nummer to bil og altså ikke ville have købt den hvis det ikke var for afgiftsfritagelsen?

Uanset hvad er 25 millioner jo noget man henter i kaffekassen når vi taler om det samlede statsbudget.

 • 0
 • 0

JA - det koster at eksperimentere med den slags, men mon ikke vi finder 25Mio hvis vi vil ? Hvad med at det kan blive rentabelt at lave el-bil infrastruktur, forretningsmodeller osv. Og så kan danmark også være repræsenteret på elbilslandkortet, når europæerne vil køre længere i de elbiler de køber i deres hjemlande. 25 mio - gad vide hvor mange CO2 kvoter en norsk professor ville kunne gøre danmark CO2-neutral med for de penge :) http://ing.dk/artikel/professor-norsk-elbi...

 • 0
 • 0

Det fremgår ikke om udligningsafgiften på dieselbiler er med i beregningen, den blev forhøjet med 1000 kr/år for at financiere afgiftsfritagelsen, det må give staskassen et provenu på omkring 500 mill.

Da den er målrettet må vi vel gå ud fra at den rulles tilbage hvis der kommer afgift på elbiler.

 • 0
 • 0

Hej.

Der er mange interessante indlæg og spændende tanker i denne debat-tråd.

TAG HENSYN TIL BENZIN- OG DIESELBILER :

Jeg mener, at elbiler bør betale mindst 20.000 kr i afgift. Ja, måske bør de betale op til 60.000 kr i afgift. Men så heller ikke mere end 60.000 kr.

Hvis man betaler mindst 20.000 kr ind i afgift, kommer der jo en sjat penge i statskassen, som gør, at det måske ikke går ud over afgifts-niveauet for sikre og rimelig miljøvenlige diesel- og benzinbiler. Sagen er jo denne, at hvis man fortsætter en afgiftsfritagelse for elbiler, vil det måske betyde ekstra - eller for høje - afgifter på visse benzin- og diesel biler. Så ved at lægge en afgift på 20.000 kr på elbiler, tager man muligvis bedre hensyn til visse benzin og dieselbiler.

PAS PÅ MED FORUDSIGELSER :

I atiklen står der, at en fortsat afgifts-fritagelse for elbiler vil koste staten 25 millioner om året. Men der er jo utrolig stor usikkerhed i sådanne tal. Så man skal passe på med sådanne forudsigelser. Måske bliver det mere end 25 millioner om året. Måske bliver det mindre end 25 millioner.

HVOR MILJØVENLIGE ER ELBILER EGENTLIG ? :

Personligt tror jeg, at elbiler er miljøvenlige. Men det er jo ikke nok at se på, hvor energivenlig elbilen er under kørslen. Man skal jo se på en Vugge Til Grav - Anelyse eller Vugge Til Krukke - anelyse. Hvor meget miljøbelastning er der på fremstilling af en elbil og batterier i forhold til benzin og diesel-biler ? Og er det mere eller mindre miljømæssigt forsvarligt at destruere end elbil end diesel/benzin-biler efter endt brug ?

Venlig hilsen Jan Hervig Nielsen Ideudvikler Projekt Trafiksikkerhed ( Og Projekt Smørhul )

 • 0
 • 0

HVOR MILJØVENLIGE ER ELBILER EGENTLIG ? :

Personligt tror jeg, at elbiler er miljøvenlige. Men det er jo ikke nok at se på, hvor energivenlig elbilen er under kørslen. Man skal jo se på en Vugge Til Grav - Anelyse eller Vugge Til Krukke - anelyse. Hvor meget miljøbelastning er der på fremstilling af en elbil og batterier i forhold til benzin og diesel-biler ? Og er det mere eller mindre miljømæssigt forsvarligt at destruere end elbil end diesel/benzin-biler efter endt brug ?

Personligt er jeg helt lige glad med hvor den samlede miljøbelastning af elbiler. Og hvad så hvis miljøbelastningen ved at bortskaffe brugte batterier tæller negativ - det er også negativt når bilos sviner byerne til og er skyld i lungesygdom.

Nej, hvad der i virkeligheden er det vigtige ved elbiler og brintbiler er muligheden for at gøre os uafhængige af energiimport. Forstået på den måde, at el og brint gør det muligt (i teorien) at være 100% selvforsynende med energi i fremtiden.

Miljøfanatikerne mener sikkert, at elbiler skal køber fordi de i teorien sviner (måske) mindre - alle realister kigger på forsyningssikkerhed og det faktum at en el-bil er dejlig at køre i.

 • 0
 • 0

Sjov tankegang de har derinde. For de skal ikke betale noget, de får en indtægt der er 25 mill. lavere. Og som nogen pointere, kræver jo lige at folk køber en bil i en vis prisklasse for at de 25 mill. komme ind. Ironi: Nu er der afgift på el-biler, jeg køber sku lige en stor BMW eller Audi./Ironi

 • 0
 • 0

Når jeg ser sådan nogen analyser der involverer teknologi under hastig udvikling spekulerer jeg altid på hvordan man tager hensyn til det.

Det er jo nu engang sådan sat en el-bil er den enkleste løsning på transport opgaven. Bedste nyttevirkning, færreste bevægelige dele osv.

Pånær batteriet, men batterikapacitet øges for tiden med 7% om året. Eller 30 procent inden 2018. Salget af elbiler er i eksponentiel vækst, ca fordobling hvert år. Tesla har set dette og planlægger en bil til salg i 2017 til 35000 USD, med rækkevidde over 300 km. Sådan en fætter må i min hjerne komme til at fjerne væsentligt mere end 25 mio fra bøde kassen.

Afgifter skal blot modsvare de udgifter staten har med en givet ting. Skatter er adfærdsregulerende og indkomstudlignende.

Skatte opgaven er at inddrive 40-50% af BNP og fordele beløbet mest effektivt til de opgaver staten har såsom uddannelse, forsvar, sundhed, vejvæsen. Hvorfor er det så forkludret system vi har i dag?

 • 0
 • 0

Hej Johnny.

Jeg har læst dit interessante indlæg. Det var spændende at læse.

Jeg mener, at det er vigtigt at se på den totale miljøbelastning fra elbiler, diesel- og benzinbiler. Det tror jeg også, at en del politikere og ikke-politikere kunne have interesse i. Og jeg er ikke enig i din brug af betegnelserne miljøfanatikere og realister.

På den ene side ønsker jeg I DEN GRAD at mange diesel- og benzinbiler bliver erstattet med 100 % eldrevne elbiler samt hybridbiler. Det skyldes 2 ting.

Dels at almindelige benzin- og dieselbiler larmer. Jeg bor i storbyen Odense og jeg hader al den larm fra bilerne . Det ville hjælpe på humøret med nogle elbiler, der larmer mindre.

Dels at flere af disse biler udleder skadelige stoffer under kørslen. Det gør 100 % eldrevne elbiler ikke. Og nogle hybridbiler gør det heller ikke nødvendigvis under bykørsel. Du er da også inde på det vigtige problem, at benzinbiler og /eller dieselbiler sviner under selve kørslen i byerne. Det bryder jeg mig selvfølgelig ikke om, da jeg er bybo.

Men på den anden side mener jeg også, at man bør tage hensyn til de mest miljøvenlige og sikre benzin- og dieselbiler. Så hvis fortsat afgiftsfritagelse af elbiler gør, at bestemte diesel/benzin-biler får pålagt yderligere afgifter, er jeg imod afgiftsfritagelsen på elbiler. Singler og par i lavindkomst-grupperne bør nemlig have råd til miljøvenlig og sikre benzin/diesel-biler i rimelige størrelser.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Men på den anden side mener jeg også, at man bør tage hensyn til de mest miljøvenlige og sikre benzin- og dieselbiler. Så hvis fortsat afgiftsfritagelse af elbiler gør, at bestemte diesel/benzin-biler får pålagt yderligere afgifter, er jeg imod afgiftsfritagelsen på elbiler. Singler og par i lavindkomst-grupperne bør nemlig have råd til miljøvenlig og sikre benzin/diesel-biler i rimelige størrelser.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

Afgiftssystemet er afsindigt kedeligt for almindelige mennesker. Lad talnørderne i diverse ministerier om at udregne nogle afgifter, så statskassen får sin andel. Staten skal understøtte elbilerne, fordi det er den eneste farebare vej i fremtiden, hvis vi vil gøre os 100% uafhængig af andre, mindre stabile lande.

Altså skal elbiler (og brintbiler samt biler der kører på f.eks. CNG), sikre vores forsyningssikkerhed.

I det spil er det langhåret og meget kedeligt at diskutere om den ene form for bil har et større miljøaftryk end den anden form for bil. Det er ren børnehave, når man bør diskutere storpolitik.

Elbiler har med garanti en vis miljøpåvirkning, når f.eks. batterierne skal produceres og bortskaffes, mens benzin og dieselbiler har en stor miljøpåvirkning i form at udledning af skadelige partiler. Hvis man virkelig skal være nøjagtig, så kan man indregne samfundets omkostningerne til lungesygdomme samt tabte indtægter ved salg af olie/gas til udlandet.

Så kan man arguemntere for at miljø og økonomi ikke hænger sammen - men det gør det i det store spil. I det øjeblik vi taler om miljøpåvirkning, så bør vi også tale om både indtægter og udgifter ved de forskellige former for transport.

Forøvrigt et argument miljøfanatikerne altid glemmer, når der tales om mere offentlige transport. Sjovt nok glemmes de økonomiske konsekvenser ved at tvinge alle folk over i den ineffektive kollektive trafik. Den eneste grund til, at det på papiret er en god ide med masser af offentlig trafik, er at vi i dag benytter fossile brændstoffer i vores biler. Når benzinen bliver fjernet fra udregningen og erstattet af f.eks. strøm fra vindmøller, så ryger miljøgevinsten ved den offentlige transport. Og den økonomiske gevinst ved offentlige transport, har aldrig været andet end talmagi på et stykke A4 papir.

 • 0
 • 0

Hej JOhnny.

CNG :

Hvad er CNG ? Er det en type gas ?

AFGIFTS-SYSTEM :

Du har nok ret i, at almindelige mennesker ikke er særlig interesseret i afgifts-systemet, selvom en del mennesker mener, at biler er for dyre.

Men vi er flere nørder herinde på ING, som har diskuteret afgifts-systemet flere gange. Og i sidste uge sendte jeg email af sted til politikere i Folketing, Regering, Ministerier og Folketingets Læsesal med forslag til, hvordan jeg synes, at registrerings-afgifterne bør være i store træk.

Jeg tror, at FDM, organisationer og enkeltpersoner har sent lignende materiale til de relevante politikere af 2 grunde : Dels vil regeringen vist komme med et forslag vedrørende afgifter på biler inden næste valg. Dels kommer det måske på tapetet ved finanslovs-forhandlingerne.

BILTYPER OG MILJØ :

Du har helt ret i, at det er et problem, at benzin- og dieselbiler sviner. Og da jeg bor i storbyen Odense, synes jeg selvfølgelig ikke, at dette er særlig rart. ET større problem synes jeg er, at disse biler larmer. Derfor vil det være rart med flere elbiler i byer. Og brintbiler - de larmer vist ikke. ER det ikke rigtigt ?

Problemet med elbiler er prisen uden afgifter, relativ kort rækkevidde for mange problemer og lang opladningstid.

KOLLEKTIV TRAFIK :

Jeg har kørt i bus og tog i mange år. Og jeg har ingen kørekort eller bil.

Når jeg sidder som ene passager i en stor bus eller et tog halvsent om aftenen, ville det være mere miljøvenligt at køre i bil. OG når jeg sidder som ene passagerer i bus ude på landet, ville det igen være mere miljøvenligt med en bil.

Men når togene og busserne er fyldte eller relativt fyldte - og det er de nogle gange - vil det være mere miljøvenligt at køre i bus fremfor at sidde en person i en bil. Det er måske også mere plads-formindskende med mange mennesker i bus og tog.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Hej JOhnny.

CNG :

Hvad er CNG ? Er det en type gas ?

CNG = Compressed natural gas (CNG). Kig blot til tyskland, der er CNG allerede meget udbredt - man kan sågar købe en VW up! i CNG udgave.

Men når togene og busserne er fyldte eller relativt fyldte - og det er de nogle gange - vil det være mere miljøvenligt at køre i bus fremfor at sidde en person i en bil. Det er måske også mere plads-formindskende med mange mennesker i bus og tog.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

Jeg har ikke citeret hele dit indlæg, men her er svarene:

Brintbiler larmer som udgangspunkt ikke akkurat lige som el-biler. Men før du bliver helt vil med ideen om lydløse biler - har du overvejet, hvad det f.eks. betyder for trafiksikkerheden for forgængere og cykellister, der nu pludselig ikke længere kan høre en bil komme kørende?

Det med opladetiden er allerede et problem, som er på vej til at forsvinde med nye "hurtigladere". Elbilernes problem er rækkevidden, men det problem forsvinder med cirka 7% om året (batterikapaciteten stiger i snit 7% om året). Omkring år 2018-2020 vil batterierne være gode nok til almindelige transportbehov.

Du snakker om tomme og fyldte busser, og at det nogle gange er mere miljøvenligt at køre i bus, når den er fyldt. Den påstand holder bare ikke vand i min verden.

En brændstoføkonomisk bus fyldt med 50 mennesker, er i min verden ikke mere miljørigtig end 30 elbil fyldt med strøm fra vindmøller, solceller og vandkraft. Specielt ikke, hvis bussen 80% af tiden kører rundt halv tom. Samtidig så sætter den kollektive trafik nogle begrænsninger på folk bevægelighed, begrænsninger på hvor de bosætter sig osv.

Kollektiv trafik er god til at flytte masser af mennesker fra A til B, men uendelig dårlig til at flytte en masse mennesker fra A, B, C, D til , H, K, L M og en omvej forbi X, Y, Z. Dvs. tager man udenfor centrum at landets 10 største byer, så er kollektiv trafik noget de fattige og studerende benytter. Resten af befolkningen bruger bilen.

Og så er vi tilbage til spørgsmålet om man bør bruge en hulens masse penge på kollektiv trafik eller om man bør satse en masse penge på elbiler. Udbredt brug af kollektiv trafik giver mening i Storkøbenhavn og Aarhus, mens det er spild af penge i resten af landet.

 • 0
 • 0

Hej Johnny.

STØJSENDER PÅ ELBILER :

Jeg er godt klar over, at der kan opstå farlige situationer, hvis fodgængere og cyklister ikke kan høre at en elbil nærmer sig hurtigt. Dette er jeg da også kommet ind på i mange debatter herinde på ING.

Måske burde man lave en censor med en støjsender. Når bilen nærmere sig en fodgænger eller en cyklist, kunne den give en lyd. Lyden skal selvfølgelig være mindre eller lavere end den lyd, som diesel- og benzinbiler normalt laver.

I øvrigt har en del fodgængere og cyklister høretelefoner med musik på, så de har svært ved at høre den øvrige trafik.

HURTIG-LADERE:

Hvilken hurtig-ladere tænker du på ? De hurtigladere, som jeg har set beskrevet i ny og næ, er jeg ikke imponeret over.

Jeg har ikke kørekort. Men jeg har arbejdet 5½ år på en Shell Seven Eleven tankstation. Derfor er det min fornemmelse, at mange tankninger af benzin og diesel tager ca. 5 minutter. Alt over 5 minutter synes jeg er lang tid. Der er da vist ikke nogle hurtigladere, der betydeligt lader op på ca. 5 minutter.

BATTERI-KAPACITET:

Det er jo svært at spå om, om batterierne vitterlig vil være rigtigt gode i år 2018-2020. Tesla S superbatterier er gode, men vil mere normale batterier også blive gode ? Det er der vel ingen der ved med sikkerhed. Hvor gode mener du, at normale batterier til normale priser vil være i 2020 ?

KOLLEKTIV TRANSPORT:

I næste indlæg vil jeg skrive om kollektiv transport.

God weekend til os alle.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Hej Johnny.

KOLLEKTIV TRANSPORT OG SMÅ "PERSONBILER":

Jeg er ikke uenig i alt det, som du skriver om kollektiv trafik. Men jeg er uenig i noget af det.

I Odense har vi 3 slags rigtige busser. 2 af disse er af normal størrelse. Den ene kan der være et normalt antal mennesker i. Den anden kan der være færre mennesker i. Den trejde slag er en meget lang bus, der er " savet over på midten, så den kan dreje om hjørner ". Den kan der være virkelig mange mennesker i . Der kan være 2 barnevogne i en eller flere af disse.

De 3 busser har derved vidt forskellig miljøprofil.

Jeg ved ikke, om busser kører halvtomme 80 % af tiden. Har du tal, som underbygger dette ?

Jeg er ikke ingeniør. Og jeg har ikke forstand på motorer. Men måske kan man lave en 100 % el-drevet bus med batteri. Hvad ved jeg ? Er det muligt ?

Man kan ihvertfald lave en bus med brint, som kan være fremstillet ved hjælp af vedvarende energi. Det er ihvertfald sådan at jeg husker det.

Og fremtidens toge vil måske køre på el. Så måske vil kollektiv trafik blive lige så miljøvenligt som el-drevne personbiler, hvis man tager dine briller på. Hvad siger du til det ?

Måske vil der blive pladsmangel i byerne, hvis man erstattede den offentligt transport med eldrevne personbiler. Og jeg mener, at kollektiv trafik er godt i andre byer end København og Århus. I Odense er det godt. Og toget fra Svendborg til Odense er en god ide.

Dog vil jeg sige, at jeg mener, at der vil være godt med flere små 1-2-personers-fartøjer, som kan erstatte kollektiv transport for nogle personer. Jeg har i sin tid haft ideer til sådanne små fartøjer. Bl.a. lavede jeg en ler-model af en af disse. Nogle af disse små fartøjer kan være eldrevne. Og jeg målte bredden på enkelt-sporede og dobbelt-sporede cykelstier, da nogle af dem skulle kunne køre på cykelsti.

ET andet af mine fartøjer skulle kunne køre ude blandt de andre biler på vejene. Flere har haft prototyper eller rigtige modeller til vejene. Og Toyota har vist lavet et lille fartøj. som man kan bruge før eller efter busture i byerne.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 0

Biler med lavt forbrug får jo store rabatter, så hvordan vurderes elbiler, og hvilke penge drejer det sig egentlig om på den enkelte bil. Der var en ny hybridbil for ikke længe siden, som næsten ingen afgift fik på grund af det meget lave beregnede forbrug. At den så alligevel var ret pebret i prisen på grund af motoren oveni eludstyret, ændrer ikke ved forholdene. Den ville også være dyr uden afgift.

 • 0
 • 0

Reelt set bør en elbil kunne slippe med minimum afgiften på 20.000,- (så vidt jeg husker), da den vel går uendeligt langt på literen, efter den gængse definition. Men lur mig om ikke regnedrengene på borgen har en anden opfattelse af det.

 • 0
 • 0

"Beregninger fra tværministerielle 'Virkemiddelkatalog’ viste sidste år, at 10.000 elbiler på de danske veje reducerer CO2-udslippet med 16.000 ton frem mod 2020."

1.6 ton pr bil over en periode på 5 år = 320 kilo pr bil/person om året. regner jeg rigtigt her ?.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten