Op til 10 milliarder kr. for at rense danske svinestalde efter norsk forbillede

Norge har som det eneste land i verden udryddet den antibiotikaresistente MRSA-variant CC398. Det er sket ved med hård hånd at slå inficerede svin ned, desinficere staldene og erstatte med nye og garanteret smittefri grise.

Læs også: Norge viser vejen for Danmark: Vi har udryddet svine-MRSA

Fødevarestyrelsen anslog i sommer, at prisen for sådan en kur i Danmark, hvor der er langt flere og større svinebrug, vil løbe op i 3,5 milliarder kroner. Men det beløb viser sig at være groft undervurderet.

Læs også: Minister: Det koster 3,5 milliarder at fjerne MRSA fra de danske stalde

Veterinærdirektør Per Henriksen påpeger, at prisen byggede på en antagelse om, at 20 procent af de danske svinestalde var ramt af MRSA. Men en ekspertrapport offentliggjort i december viser, at den antagelse var forkert.

Ifølge rapporten har 68 procent af besætningerne med slagtesvin MRSA, mens det samme gælder 63 procent af avlsbesætningerne.

Læs også: Resistente bakterier i to tredjedele af de danske svinefarme

»Derfor ved vi i dag, at prisen bliver højere end 3,5 milliarder kr. Jeg tør ikke sige, at man bare skal gange med tre for at få den rigtige pris, men prisen bliver i hvert fald det dobbelte af de 3,5 milliarder kroner og måske endnu mere,« siger Per Henriksen.

En total sanering som den norske indgik heller ikke i den danske ekspertgruppes anbefalinger. Professor Niels Toft fra DTU Veterinærinstituttet, som var med i ekspertgruppen, mener, at den vil gøre det umuligt for danske svineavlere at konkurrere med udlandet.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har lovet at fremlægge en handlingsplan for at bremse MRSA-smitten i de danske stalde. Den ventes fremlagt for Folketingets partier i løbet af denne måned, men Per Henriksen vil ikke udtale sig om, hvad den ventes at indeholde.

Læs også: Forslag: Pres svine-MRSA ud stald for stald

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den har vi vel allerede betalt med de 6 mia. landbruget årligt får i EU støtte. Dertil den indirekte støtte via gunstige skatteregler, som ingen aner hvad koster.

 • 12
 • 6

Den har vi vel allerede betalt med de 6 mia. landbruget årligt får i EU støtte.

Det er irrelevant.

En relevant sammenligning ville være at holde det op imod de menneskelige omkostninger, som en infektion koster. Hvad er en ekstra svagelig medborgers for tidlige død værd (og vi har vist allerede haft omkring fem af dem)? Og hvad forårsager inficerede personer af ekstraudgifter i sundhedsvæsnet?

Det er også værd at inddrage ovenstående på udgiftssiden i den for samfundet i forvejen tvivlsomme business-case, som er der for det, som med en eufemisme kaldes for "intensivt svinebrug" (her vil støtten også kunne indgå regnestykket).

Er man liberal af sind, så vil man mene, at infektionen er en eksternalitet, som skal pålægger aktørerne direkte, og så kan de selv om, hvorvidt det er en god forretning at fortsætte, eller om skeen skal over i den anden hånd.

Er man mindre liberal, så har man også en mening om, hvor meget vi skal finde os i fra andres aktiviteter.

Det klart, at ovenstående pris på sanering kan give mening i diskussionen om, hvorvidt "intensivt svinebrug" i det hele taget er en god ide, hvis man fra samfundets side slet ikke vil acceptere at blive påført disse ulemper af en snæver industriel interessegruppe.

 • 19
 • 2

Idag bliver de vel kørt til slagteri og solgt til os, når de er store nok. Hvorfor så slå dem ned, er det ikke bare at stoppe med at tilføre nye svin til en besætning, men vente til alle dyr er solgt til slagteriet, og så derefter rengøre hele farmen. Det må da unægtelig koste mindre.

 • 11
 • 1

Hvis strudsene inden på borgen ikke havde stukket hovedet i jorde, og prøvet at begrænse det for 20 år siden, havde vi ikke hængt på denne milliardregning.

 • 10
 • 4

Personlig køber jeg ikke svinekød før landbruget har gjort en indsats for at fjerne MRSA, hvis flere forbrugere i ind og udland reagere er der kun en vej for landbruget. De kan lige så komme igang nu inden udlandet reagere kraftigt nok til det bliver en katastrofe der ikke kan opretholdes.

 • 4
 • 5

Dertil skal avlarbejdet, med opnåede avlsmål mm. der tabes. Særligt arbejdet med genetisk sunde krydsninger osv. Det er hele kæden der saneres som angivet. Det er det der er i forskel til Norge, derfor er der store tal. Og det skal gøres rigtigt første gang.

Proportionerne kan der stilles spørgsmål ved. Vejene i DK er ikke lukkede, pga. trafikuheld. Men sådan er der så meget.

 • 2
 • 4

Jeg trænger nok til at få forklaret den der med det tabte avlsarbejde på en måde, der er forståelig for en dum bybo som mig.

Fremavler hver enkelt svinebonde en unik underrace af svin, som passer perfekt til hans specifikke svinefarm, men ikke til nogen andre svinefarme?

Hvis svaret er ja, kan jeg se problemet. Hvis svaret er nej, trænger jeg til at forstå, hvorfor man ikke indledningsvis kan starte med at tage nogle af de ikke-inficerede svinefarme og midlertidigt omlægge dem fra smågrisefabrikation til opdræt af et nyt antal søer, som så vil kunne danne basis for nye besætninger på de svinefarme, hvor man har slagtet hele bestanden.

 • 13
 • 1

Vejene i DK er ikke lukkede, pga. trafikuheld

Komplet irrelevant, man bruger i øvrigt ganske store resurser på trafiksikkerhed. Når det er forbrugerne og de ansattes helbred er landbruget tilsyneladende fuldstændig ligeglad. Er det en sydom der ramte produktion og afsætning, som mund og klovsyge eller svinepest, så er der ellers ingen slinger i valsen.

 • 8
 • 1

Nu har jeg ikke købt den mindste pakke svinekød i efterhånden et år nu, så pengene er garanteret givet godt ud. Det ville ihvertfald være det der skulle til før det kom på bordet igen i vores lille hjem...

 • 4
 • 3

Når jeg kigger på debatten, så er det tydeligt, at det for en stor gruppe, som direkte eller indirekte har deres udkomme af det, er et grundlæggende og indiskutabelt præmis, at der selvfølgelig skal være intensiv svinedrift i dens nuværende form i Danmark.

Nu kommer jeg fra Aalborg egnen og jeg var dreng dengang man havde et værft. Da grundlaget begyndte at skride, da var der rigtigt mange som ikke kunne forestille sig en verden uden skibsproduktion, og der dengang blev blæst hårdt i dommedagsbasunerne. Der var i Aalborg dengang en national katastrofe; i hvert fald hos dem der direkte eller indirekte havde deres udkomme fra værftet.

Sidst jeg checkede, da så det meget ud til at Aalborg stadig lever i bedste velgående, også uden værft. Og Aalborg ser ud til at være stærkere og mere livskraftig end nogensinde. Hvor blev katastrofen af?

Så nej, nedlukning af "intensiv svinedrift" er ikke et indiskutabelt præmis. Det er en helt åbenlys mulighed, og selvom det på kort sigt vil kunne komme til at gøre ondt her og der, så kan det meget vel være en god forretning på langt sigt.

Så, vågn nu op, kom ind i debatten, peg på muligheder i stedet for problemer, for udgangspunktet lige nu er ikke status quo (den chance har I forlængst forpasset med jeres passivitet), men derimod en nedlukning.

Og der skal vaskes hænder, ikke kun som nu i overført betydning, men sandelig også rent fysisk i staldene rundt omkring. Overbevis os om at bæredygtighed ikke kun er lånte fjer, som man kan smykke sig med i foreningstitler og skåltaler, men faktisk er noget I mener.

 • 11
 • 2

Vi taler immervæk om mere end 100.000 arbejdspladser som er på spil.

Nu holder folk jo altså ikke op med at skulle have mad på bordet bare fordi de holder op med at spise svinekød. De tabte arbejdspladser vil derfor hurtigt blive erstattet af mindst lige så mange nye arbejdspladser indenfor reelt bæredygtige områder, så stop nu dommedagssnakken.

Der var også en del der mistede deres job på en større arbejdsplads i Polen for lige godt 70 år siden og dem var der heller ingen der havde ondt af. Get over it!

PS. Jo, sammenligningen er spot on!

 • 5
 • 2

... og sælge kødet - det har jo været den hidtige fremgangsmåde - vi har vel spist det MRSA-befængte kød indtil nu - det kan vi vel fortsætte med stald for stald indtil den enkelte stald er tømt - derefter kan desinfektionsprocessen sættes i gang - og hele processen behøver derfor ikke koste 10 milliarder - se at komme i gang - der er ingen tid at spilde - både landbruget lider - ligesom folkesundheden lider i øjeblikket

 • 5
 • 2

Hvor er det rart endelig at sat nogle tal på hvad dansk landbrugs uforsvarlige omgang med antibiotika reelt koster. Man må så virkelig håbe, at de selv for lov at betale. Det er jo trods alt landbruget, der har scoret gevinsten på deres uansvarlighed. Lige som de gør på deres generelle miljøsvineri i øvrigt.

Et eller andet siger mig dog, at de som sædvanlig får tørret regningen af på nogle andre.

Det er vist ved at være på tide, at vi som samfund laver en generel vurdering af, om det danske intensive svinebrug er noget vi reelt ønsker. Er det overhovedet samfundsmæssigt rentabelt? Kunne man med fordel omlægge til mindre intensivt brug (evt. økologisk) og bibeholde samme samfundseffekt for færre penge?

 • 5
 • 5

Gør avlsstaldene MRSA-fri. Så kan de øvrige stalde få raske svin, når de slagter de eksisterende og desinficerer staldene. Der kan ikke koste 10 mia kr.

 • 6
 • 2

Hvor er det rart endelig at sat nogle tal på hvad dansk landbrugs uforsvarlige omgang med antibiotika reelt koster.

Svine MRSA er ikke opstået i Danmark, men i lande hvor man har en uansvarlig omgang med antibiotika, både til mennesker og dyr.

Så du retter din vrede mod de forkerte. Luk bare dansk landbrug og overlad svineproduktionen til de lande som pumper dyrene med antibiotika. Det skal verden nok blive bedre af.

 • 4
 • 5

Det er utroligt så mange "hadske" kommentarer om landbruget/svineproduktionen, som emnet kan frem provokerer i et tidsskrift, hvor hovedparten af læserne både burde være i stand til selvstændig tænkning og til sætte fakta ind i et rimeligt proportionsforhold.

Jeg skal ikke på nogen måde advokere for, at det danske samfund skal ignorere problemstillingerne knyttet til resistente bakterier. Det er et alvorligt problem. Men er det ikke muligt for oplyste borgere at sætte problemerne ind i et mere balanceret perspektiv?

Lad os blot tage den enkelte oplysning om den såkaldte "dødsensfarlige" svinebakterie!!!

Det er ganske korrekt, at seruminstituttet har oplyst, at 5 (i forvejen meget svækkede) personer (sandsynligvis) er døde af blodforgiftning forårsaget af den MRSA resistente svinebakterie (CC398) siden 2009.

Men hertil skal bemærkes 2 forhold.

1) I samme tidsrum døde ca. 1240 personer af MRSA infektioner (hvoraf CC398 altså udgjorde de 5). Dvs svinebakterien CC398 stod for ca. 4 promille af MRSA dødsfaldene.

Det skal desuden bemærkes, at der i samme tidsrum har været mange andre dødsfald fra resistente (gule) stafylokokker, som er resistente overfor andre midler end Methicillin.

Og der har været et meget målbart antal dødsfald af sunde og stærke personer knyttet til mange andre bakterier i fødevarer, f.eks. listeria.

ets. etc...

2) En yderligere litteratursøgning viser desuden, at 3 måske 4 ud af de 5 CC398 dødsfald efter al sandsynlighed stammer fra udenlandske kyllinger (identificeret via de kendte bakteriestammer).

Konklusion, - ca. 1 promille af MRSA dødsfaldene er forårsaget af infektioner, som kan være forårsaget af danske svin.

Og det er så det faste og gennemarbejdede grundlag for, at man kræver, at alle danske svin fra MRSA ramte besætninger skal aflives....her og nu...med store menneskelige konsekvenser både for landbofamilier, slagteriarbejdere, etc. etc.. og med meget store økonomiske tab for det danske samfund.

Bemærk i øvrigt, at medicinforbruget i danske svinebesætninger er det laveste i Europa (verden?), - at gødningsreglerne i Danmark er langt strammere end indenfor de øvrige EU, - samt at adskillige af landene omkring Østersøen stort set lukker urenset spildevand direkte ud i floder/hav etc..

Konsekvensen af at nedlægge den traditionelle danske svineproduktion vil derfor være dårligere kød (med hensyn til CC398) samt risiko for langt mere forurening...og store personlige og samfundsmæssige tab.

Hvorimod nedgangen i antallet dødsfald forårsaget af resistente bakterier stort set vil være umåleligt.

 • 6
 • 6

Jesper Ørsted

Forekommer som fornuft, men der er måske principielle og økomiske fordele ved at gribe mere konsekvent ind.

Principielt skal svinekød kvaliteten være i orden og som absolut minimum være sikker at spise.

De økonomiske fordele ved at gribe ind er at vi kan sikre større tillid til danske fødevarer generelt og dermed opretholde gode priser på verdensmarkedet.

 • 4
 • 1

@Jens Stubbe Slagtesvinene bliver ikke over 155 dage gamle. Det betyder, at der ikke behøver at gå år før stalden kan renses ud og blive MRSA-fri. Men for at den kan det, kræver det, at svin fra avlsstaldene er smittefri. Derfor er det bydende nødvendigt at starte med avlsstaldene og arbejde den vej igennem for at få et MRSA-frit svinebrug.

 • 6
 • 1

Jesper Ørsted

Din ide er altså at tage een stald ad gangen.

Jeg håber det virker, da det er sygt at skulle udføre dette arbejde med offentlige midler blot fordi erhvervet ikke selv er ansvarlige og som det fremgår af flere indlæg faktisk ikke kan betale.

Fremover vil det være rart, hvis der indbetales til en forsikringsordning, da vi nok må konstatere at risikoen for flere af lignende problematiske sygdomme er sandsynlige.

 • 2
 • 1

Din ide er altså at tage een stald ad gangen.

Det svar tyder på at de færreste udenfor landbrugskredse, ved hvordan tingene foregår. Der er en stor grad specialisering. "Forædlingen foregår på renraceavl, dernæst målrettet krydning. Der er en lang liste med avlsmål. Her produceres så de søer og orner der indgår i avlen. Det er næsten ligesom forædlingen af spinatfrø, nogle fremavler spinatfrø mens andre så dyrker spinat.

Med begreber der kan forståes: Hvis ikke hønen lægger sunde æg, kommer der ikke sunde kyllinger der giver sunde læggehøner. Dem der har produktion af slagtekyllinger, kan så først være sikker på at kyllingerne er sunde når der modtages sunde kyllinger.

Det er et spørgmål om kvalitetskontrol.

Der er ikke mange smågriseproducenter der opfeder der smågrise, men leverer dem i "grisering" til slagtesvineproducenter. Kodeordet er specialicering.

Dernæst, så står Dan Jørgensen ikke og tripper for at dispensere fra VVM-krav ved ændringer/forskydninger i dyretype.

 • 0
 • 0

Kære Erik Bresler,

Angående din kommentar til mit indlæg...

Jeg er Civilingeniør/Stærkstrøm, - og har arbejdet med IT i mere end 40 år, uden tilknytning til landbrug i øvrigt.

Jeg er i øvrigt ateist af livsopfattelse, - og har, så vidt jeg ved, aldrig været i nærheden af Kristelig Dagblad, - selvom det sikkert er et udmærket blad, - for dem som har et kristent livssyn.

Men hvad det har med diskussionen relateret til svinebakterien at gøre, - "that beats me"....? .

Det er, - som jeg indledte mit indlæg med-, utroligt at en større gruppe personer, som åbenbart læser Ingeniøren, har behov for at fremkomme med både urimelige og ukvalificerede kommentarer, - som desværre afslører mere end blot en manglende proportionssans.

 • 2
 • 0

Logikken og informationen i et stort antal af indlæggene er patetisk...

Mere end 60% af alle svinebesætningerne i Danmark er inficeret med CC398 bakterien, - KONKLUSION: derfor skal svinene aflives....

Jeg håber, at alle er klar over, at mere end 60% af befolkningen i Danmark (ja vel stort set alle) er "inficeret på hud og i næse" med stafylokokbakterier - også de farlige "gule stafylokokker" - og også de resistente typer?...

Det er vel fair at sige, at vi "normalt" ikke spiser mennesker, - hverken rå eller tilberedt -, så vi smitter ikke hinanden ad den vej.

Det samme gælder i øvrigt også med svinekød og kyllinger og kalv og ....etc.. som alle kan være bærere af svinebakterien...Man smittes IKKE ved spisning af kogt/stegt kød.

Smitten overføres ved berøring/ånding/spyt etc. mellem "dyr og mennesker" såvel som mellem "mennesker og mennesker".... Det gælder for alle bakterier...

Konklusionen på dette må så være, at hovedparten af den danske befolkning skal aflives, så vil kan blive bakteriefri for resistente bakterier...

 • 3
 • 3

Der må være noget jeg har misforstået Den med Kristelig Dagblad var henvendt til Kjeld Flarup Christensen. Beklager.

Ensidighed og manglende proportionssans er vi helt enige om. Det kan findes overalt!

Vi er også helt enige om der er langt flere der stiller sig kritisk overfor konventionel landbrugsproduktion end der er fortalere for de nuværende driftsformer. Det kan rent hypotetisk skyldes danske forbrugere er særligt vrangvillig, eller i overtal. Det kan også være underskud af den sjældne omstillingsparathed, som for tiden efterspørges meget, også blandt ledige. (det er vist nok noget med at gå ned i løn)

Indlæg helt ude af proportioner er nogenlunde jævnt fordelt, og ikke sjældent ufrivilligt morsomme. Dem ville jeg da nødig undvære.

Den opsigtsvækkende konklusion om aflivning af den halve befolkning hviler på det falske præmis at samme konvention vi anvender på avlsdyr også gælder mennesker, det er snarere en tilnærmelse til det omvendte vi er vidner til med krav om bedre dyre-velfærd, bæredygtighed o.s.v.

 • 1
 • 5

Nu er prisen svimlende 10 mia. and rising. diskussionsdeltagerne har allerede vist , hvorledes kampagnen kan foregå: 1) Send slagtesvinene til slagtning, når de er store nok. 2) Indsæt kun garanteret MRSAcc395 frie svin i de desinficerede stalde. 3) gentag det om fornødent.

Men det starter med avlsbesætningerne. De må saneres først. Men kom nu i gang. Nu og ikke efter mange skældsord , hidsig snak

 • 1
 • 2

Når ingen gør noget er det vel i forventning om at omkostningerne ved at vente bliver endnu lavere - eller hvad ?

Næppe. Jeg tror, at der er to faktorer: den ene er, at man ikke kan se noget problematisk i det; svinene lever jo fint. Den anden er, at man ikke vil se noget problematisk i det, for svinebrug er allerede en underskudsforretning, og så lukker man øjnene for alt andet end banken og de umiddelbart mest kritiske kreditorer.

Lad os nu se, hvor stort problemet er, når branchen har tilpasset sig de nuværende økonomiske vilkår; der kan kun blive færre bedrifter i den nærmeste fremtid. Lad falde, hvad ikke kan stå.

Og ellers så kan man jo overveje at pålægge alle slagtesvin en sundhedsafgift, som modsvarer den ekstrabelastningen som man for tiden forvolder i sundhedsvæsenet. Man må hjertens gerne indrette den sådan, at svin fra besætninger som prøves negative, går fri. Princippet med adfærdsregulerende afgifter ligger jo i forvejen mange politikere nær, så det burde ikke være noget problem.

 • 2
 • 2

@Erik Bresler

Din kommentar om om manden der tæver sin kone sjældnere, var så hellig at jeg ikke kunne lade være med at smide et bibelcitat som kommentar til det.

 • 3
 • 0

Beklager, jeg forstår ikke begrundelsen for bemærkningen. Hvad helligt er der ved at sætte spørgsmålstegn ved om den der udøver mindre hustruvold virkelig fortjener anerkendelse for at være mindre voldelig end andre?

 • 0
 • 2

Beklager, jeg forstår ikke bibelcitatet har nogen relevans for debatten om overforbrug af medicin.

Hvad helligt er der ved at sætte spørgsmålstegn ved om den der udøver mindre hustruvold virkelig fortjener anerkendelse blot for at være mindre voldelig end andre?

Det forekommer betimeligt, med en simpel analogi, at problematisere hvorvidt det kan forsvares at et faktuelt meget højt medicinforbrug bliver mere acceptabelt blot fordi andres medicinforbrug er højere. Hvad er dit ærende Kjeld Flarup Christensen?

 • 0
 • 2

Inden man falder i svime over den norske model, kunne det godt være at man først skulle undersøge om nordmændene giver deres grise særlige fodertilskud for at forbedre grisenes immunforsvar. Eller andre særlige ”norske” fodertilskud, eller andre særlige norske livsbetingelser.

Endvidere kunne der også ligge den specialitet i det, at MRSA bakteriernes geografiske udbredelse er afhængige af landets temperatur, og at Norge er den nordligste udbredelse af MRSA bakterien. Jo længere man kommer sydpå desto mere udbredt er MRSA bakterierne.

Endvidere dette, at i Norge kan man kun blive smittet sydfra, I Danmark og andre lande kan man blive smittet fra Øst, Syd, Vest og Nord.

Endvidere dette at jo tættere befolkningstæthed, jo større risiko for at smitte videre.

Så måske er forståelsen af den norske model og situation ikke så simpel. Men denne ”norske” løsning er da hyggelig af foregøgle sig for naive sjæle.

 • 1
 • 0

Men denne ”norske” løsning er da hyggelig af foregøgle sig for naive sjæle.

Mine evner for grammatisk analyse rækker ikke helt til at forstå dybden i den sætning. Måske kan det hjælpe andre i samme situation at svineproduktion i DK har brugt antibiotika i godt 50 år, så naturligvis vil nogen mene der er brug for længerevarende undersøgelser og grundigere analyser.

Problemet er bare at købelysten til det Roundup, GMO og antibiotika indeholdende produkt til stadighed falder. Selv om kemi og medicinindustrien klapper både LF, BL ,dyrlæger og svineproducenter på ryggen og siger det hele er sundt og lovligt nok, så drejer et par producenter dagligt nøglen om og alligevel er der rigeligt til de stadig færre med mod på at sætte tænderne i konventionelle grisefabrikkers produkter.

De sidste 30 år gennem økonomiske kriser, faldende beskæftigelse og faldende realløn har produktionen af økologiske fødevare, trods jord udlagt til økologi nu overstiger 200.000 hektar, ikke kunne følge med den stigende interesse for at spise traditionelt fremstillet giftfri mad.

Skulle det værste ske, at der en dag ligger konventionelle og økologiske produkter i køledisken til samme pris, så ved alle konventionelle landmænd at der kun er to muligheder: Lægge om eller lægge op.

Forbrugerne, hvor naive og manipulerede de end beskrives at være, har det sidste ord i den sag. Landbruget er kun et serviceerhverv selv om det må indrømmes at det har en uforholdsmæssig stor magt i folketinget lige for tiden. Det kan imidlertid ændre sig hurtigere end vi kan forudse.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten