Omstridt GM-majs glider gennem EU's ministerråd

I dag har EU's ministerråd truffet en ikke-beslutning, der formentlig vil føre til, at en ny type genmodificeret majs, som tidligere er godkendt af EU-Kommissionen, lovligt vil kunne dyrkes i EU, skriver Rtizau. Både Frankrig og Danmark har været modstandere af forslaget, som aldrig kom til afstemning i Ministerrådet, da det stod klart, at der ikke ville være stemmer nok til at blokere for forslaget fra EU-Kommissionen.

Der er tale om majsen 1507 fra virksomheden Pioneer-DuPont, som er genetisk modificeret til at modstå sprøjtning med ukrudtsmidlet ammoniumglufosinat og til at producere pesticidet Bt, der ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, kan have en skadelig indvirkning på sommerfugle, møl og andre bestøvere.

Læs også: EU godkender GM-majs trods protester

Ministerrådets beslutning om ikke at gribe ind har fået Margrete Auken (SF), medlem af Europa-Parlamentet og stedfortræder i landbrugsudvalget og miljøudvalget, til at fare i blækhuset. I en pressemeddelelse kalder hun situationen utålelig og beder Europa-Kommissionen om at respektere flertallets afvisning af GMO.

»Der tegner sig et meget klart flertal både blandt de europæiske folkevalgte og regeringerne imod at tillade dyrkning af genmodificeret majs i EU. Europa-Kommissionen bør nu indse, at den ikke har demokratisk mandat til at fortsætte sin iver efter at slippe GMO løs i Europa,« siger Margrete Auken og fortsætter:

Læs også: Ny gensplejset afgrøde på vej i EU for første gang i tre år

»Der er ikke foretaget en fyldestgørende risikovurdering af denne GM-majs, som agroindustrien med kommissionens velsignelse nu vil lukke ud af laboratoriet og derved gamble med både sundheden og biodiversiteten. Kommissionen må forstå og respektere, at den har tabt, og at den står isoleret over for markante flertal blandt de europæiske borgere. Det viser afstemningen i Europa-Parlamentet og blandt regeringerne, og EU-Domstolen har for nylig dømt en anden GMO, en kartoffel, ude,« siger Margrete Auken.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

TV2 News bragte et glimrende interview med en ekspert fra DTU-Fødevareinstitutet. Han forklarede meget nøgternt hvorledes der ikke fagligt belæg for at holde godkendelsen tilbage.

Måske kan det findes på nettet når nu ing.dk hellere interviewer teologen og politikeren Margrethe Auken.

@ Glen En majs med Bt-genet vil blive sprøjtet langt mindre med insekticider da den er resistent overfor det vigigste skadedyr sydpå. Den kan således være med til baskytte drikkevandet. Her hjemme har vi indtil videre ikke brug for den og du kan roligt regne med at bønderne ikke vil vælge at dyrke en GMO som ikke umiddelbart tilbyder fordele.

 • 5
 • 8

Det er forståeligt politikerne har givet op overfor GMO lobbyens pres, havde forbrugerne en lige så velhavende og veltalende lobby var det aldrig sket.

Tillykke til de sprøjteglade fødevareproducenter, det har været en dyr sejr til skade for deres og Danmarks omdømme hos udlandets fødevareimportører og nedtur for de stadig flere forbrugere der ønsker økologiske fødevare!

Tilbage er kun at håbe vi dog må få den meget omtalte mærkning af vare der indeholder det som et stort flertal meget gerne vil undgå, for vi er rigtig mange der ikke et øjeblik tror på mindre kemikalie belastning og få der tror det er en miljøforbedring.

 • 9
 • 6

Det er måske værd at bemærke at det sprøjtemiddel som majsen er gjort resistent imod er et naturstof - altså et stof som allerede findes i naturen , hvor bestemte bakterier i jorden producerer stoffet. Vi og naturen har altså været udsat for enorme mængder af dette stof i tusinder af år. Det kan man næppe kalde nyt og farligt eller noget som påvirker biodiversiteten i særlig grad? Det er bl.a. den slags en præst/teolog som Margrete Auken ikke gider at sætte sig ind før hun udsender pressemeddelelser. Sådan er det selvfølgelig når man er præst/teolog og mener man har en bog/stentavle hvori/hvorpå sandheden om verden er nedskrevet en gang for alle og man kan påstå at denne sandhed er at GM-majs er noget djævelskab. Det er jo nok ikke uden grund at Margrete Aukens SF er gået fuldstændig i opløsning og alle, herunder Margrete Aukens egen datter, flygter fra præsteskabet i partiet, og dem der er tilbage får tiden til at gå med at bekrige hinanden. Alle har jo patent på sandheden når man bare kan hive sine holdninger ned fra himlen eller ud af luften på den måde Margrete Auken gør i sin pressemeddelelse.

Den slags er heldigvis ikke tilladt indenfor den naturvidenskabelige verden og blandt de internationalt anerkendte og førende toksikologer og miljøforskere der har godkendt den pågældende GM-majs på vegne af EU. Så mon ikke vi kan have mere tillid til EU-forskernes afgørelser end Margrete Auken i denne sag?

Underligt at det er Margrete Auken som kommer til orde her på ing.dk, når hun tydeligvis intet aner om det hun udsender pressemeddelelser om. Det er dårlig journalistik at Margrete Auken ikke får et eneste kritisk spørgsmål fra journalisten – men måske betragter journalisten på ing.dk også Margrethe Aukens påstande som evigtgyldige sandheder – har en journalist det på den måde er det nu nok på tide at finde et andet job og skifte journalismen ud med teologien.

Det gen som gør denne majs resistent mod insekter kommer i øvrigt fra en bestemt bakterie der angriber insekter. De levende (!) bakterier anvendes bl.a. til insektbekæmpelse i det økologiske jordbrug. Stoffet bakterierne danner forekommer i store mængder i naturen og vi og naturen har altså været udsat for det i tusinder af år. Der er tale om protein, som er helt ugiftigt for os mennesker. Vi nedbryder dette protein ligesom alle andre proteiner og kan bruger stoffet som næringsstof. De eneste forbrugere der kan komme i kontakt med og indtager udsprøjtede mængder af dette stof i Danmark er de økologiske forbrugere når de køber Ø-mærkede grøntsager og frugter.

Når man i det økologiske jordbrug udsprøjter disse bakterier hvori stoffet (BT-toksin) forekommer lever bakterierne videre og breder sig naturligvis også ud i den vilde natur og forsvinder sikkert aldrig igen. I naturen kan de af økologerne udsprøjtede bakteriers tilstedeværelse måske være årsagen til at nogle sommerfuglearter er i voldsom tilbagegang. Ingen aner noget om det for de økologiske produkter er aldrig blevet afprøvet på samme måde som GM-majsen, der er påvist at være sikker for miljø og sundhed. Majs breder sig som bekendt ikke i den danske natur. Det er altså den økologiske anvendelse af disse bakterier og ikke GM-majsen der virkelig kan påvirke biodiversiteten i Danmark.

Margrete Auken ved tydeligvis ikke noget som helst om det hun udsender pressemeddelelser om (eller også lyver hun bevidst). Hun påstår bl.a. også at den pågældende majs først nu slippes ud af laboratoriet og derved gambler EU ifølge M. Auken med både sundheden og biodiversiteten (!).

Denne majssort har været dyrket i rigtigt mange år udenfor laboratorierne. I USA har hundreder af millioner mennesker spist sådanne GM-majssorter i rigtigt mange år – og der er aldrig i videnskabelige undersøgelser påvist negative påvirkninger på menneskers sundhed. Tværtimod indeholder disse majssorter meget mindre mængder af ekstremt sundhedsskadelige stoffer (mykotoksiner). Formodentlig har dyrkningen disse majssorter bevirket at f.eks. amerikanske børn ikke har været udsat for de kræftfremkaldende og stærkt østrogene stoffer i f.eks. cornflakes, som danske børn er udsat for når de er tvunget til at spise konventionelle og økologiske cornflakes der har høje koncentrationer af disse ekstremt sundhedsskadelige stoffer. Af en eller anden grund vil Margrete Auken fordreje sandheden, men mon ikke hun og hendes præsteskab skulle ihukomme sig det bud, der handler om at man ikke må lyve, lidt nøjere - hun er trods alt teolog/præst?

De GM-majs-planter der her er tale om er bl.a. resistente overfor et insekt, der laver huller i majsstænglerne mv. I økologiske og konventionelle majssorter bruger Fusarium-svampen bl.a. disse huller til at inficere majsplanten og inde i majsplanten breder svampen sig så og producerer de berygtede Fusarium-toksiner, der er ekstremt sundhedsskadelige, kræftfremkaldende, østrogene og ødelægger immunforsvarssystemet. Da insekterne ikke kan lave disse huller i GM-majs angribes GM-majs mindre af Fusarium og indeholder meget mindre af disse ubehagelige stoffer.

De ekstremt farlige stoffer er f.eks. til stede i de cornflakes som danske børn spiser, fordi man ikke sælger cornflakes fra GM-majs i Danmark. Jeg synes det er ubehageligt at vi der ikke ønsker at vore børn skal udsættes for disse ekstremt sundhedsskadelige stoffer ikke har mulighed for at købe de sunde GM-majs og cornflakes til vore børn. Det er ikke nok ikke ligefrem taknemmelig for M. Aukens indsats danske forældre vil føle, hvis de kendte til den situation.

Måske får EU en dag en sag på halsen fra EU-borgere der ikke vil finde sig i at man ikke kan få adgang til disse sunde GM-majssorter og –produkter …

 • 6
 • 8

Hvis jeg husker ret, så var der i USA problemer for nabolandmænd, de blev hindret i at bruge egen majs til dyrkning, da de blev anklaget for at kopiere den gensplejsede majs, er der risiko for at det samme kan ske her, så man måske reelt ikke kan dyrke andet end GM-majs?

 • 6
 • 2

Relevans problematikken må vel så også gælde Finn Okkels lange afsnit dedikeret cornflakes som er et oversaltet, oversødet, overforarbejdet og overflødigt kunstprodukt. Men det er da tilgiveligt at Jan Damgaard overser det, hvis det er det der er tilfældet.

 • 5
 • 3

Det er forståeligt politikerne har givet op overfor GMO lobbyens pres, havde forbrugerne en lige så velhavende og veltalende lobby var det aldrig sket.

Resultaterne viser hvilken lobby der er stærkest i EU. Selvbestaltede repræsentanter for "forbrugerne" og "naturen" har nu i 20 år formået at spænde ben for en fantastisk ny teknologi. Jeg vil godt have mig frabedt at de taler på mine vegne.

Hvis jeg husker ret, så var der i USA problemer for nabolandmænd, de blev hindret i at bruge egen majs til dyrkning, da de blev anklaget for at kopiere den gensplejsede majs, er der risiko for at det samme kan ske her, så man måske reelt ikke kan dyrke andet end GM-majs?

I Danmark har vi meget restriktiv lovgivning (google: "Sameksistensloven") som regulerer hvordan GMO skal dyrkes. Heri er der også regler omkring erstatning for tab en nabo måtte lide hvis der er alligevel sker en sammenblanding.

Mht. situationen i USA, så kender jeg kun til sager mod landmænd der bevidst har foretaget egen produktion af GMO såsæd uden licens. Det bliver ofte udlagt som du beskriver, men der endnu ikke en GMO modstander herinde som har kunnet dokumentere det.

 • 2
 • 6

Erik Bresler:

Relevans problematikken må vel så også gælde Finn Okkels lange afsnit dedikeret cornflakes som er et oversaltet, oversødet, overforarbejdet og overflødigt kunstprodukt.

Finn Okkels skrev om stoffer der er i majsen før forarbejdningen. Jeg er iøvrigt helt uenig med dig i din holdning til cornflakes. Lige som mange andre. Så der er da i den grad relevant hvad der er i dem. Ja til GMO-fri cornflakes.

 • 2
 • 3

Poul Hansen

Uanset om cornflakes er et nærings eller nydelsesmiddel er jeg enig i at de naturligvis skal være GMO fri.

Især så længe de meget ihærdige GMO tilhængere ikke vil påtage sig ansvaret for eventuelle skade GMO indførsel kan forårsage. Ønskeliste: Færre ansvarsfri luftige anprisninger, større ansvarlighed. Hvis GMO er så ufarligt som det hævdes, vil en produktansvars forsikring være ganske billig.

 • 3
 • 2

@Claus Madsen

Har du mulighed for at sandsynliggøre at GMO modstandere har nogenlunde samme økonomi som GMO tilhængere er jeg tilbøjelig at give dig ret, men at "money talks" kan vi vel ikke blive uenige om?

 • 1
 • 2

@Claus Madsen Har du mulighed for at sandsynliggøre at GMO modstandere har nogenlunde samme økonomi som GMO tilhængere er jeg tilbøjelig at give dig ret, men at "money talks" kan vi vel ikke blive uenige om?

Jo, jeg synes din udlægning er noget letkøbt vås. Lobbyisme og politisk pression er mange ting, herunder ting som man ikke lige kan sætte et beløb på. Demonstrationer, aktioner, debatindlæg, deltagelse i diverse udvalg osv. Politikkerne ryster på hånden når en lille gruppe går så kraftigt imod, for de ved hvordan ildsjæle kan påvirke opinionen og i sidste ende deres chancer for genvalg.

Som sagt, så taler GMO'fobernes resultater for sig selv. Resten af verden har fået 20 års forspring fra Europa.

Heldigvis har de europæiske forskningsmiljøer holdt fanen højt og mange virkeligt innovative GMO'er udvikles stadig her. Så vi kan nå toget endnu, men det er tid til at sætte i løb.

 • 2
 • 2

Jeg går ind for mærkning (som allerede er lovkrav), men jeg synes egentlig at det er meget grænseoverskridende at du ligefrem vil forbyde mig at spise bestemte fødevarer.

Var det så ikke smartere at mærke med, om der var gifte indholdstoffer i fødevaren og hvor miljøvenlig dyrkningen af ingredienserne var. I stedet for at mærke med hvilken forædlingsmetode der var anvendt ved fremavlingen. Den information siger jo intet nyttigt om noget som helst!

 • 3
 • 2

@Claus Madsen

Vær helt rolig, jeg vil ikke blande mig i hvad andre spiser men deltager gerne i debatten om hvad der er sundt. Men hvor har du fra at jeg vil forbyde fødevare? Det er min mening at det også skal være lovligt at blande fedt, vand og mel, stoppe det i en lang rødfarvet papirspose og sælge produktet som Røde Pølser, forudsat stadset er tydeligt deklareret. Vil du foreholde forbrugeren en dækkende varedeklaration af det han køber?

 • 4
 • 2

@ Jens Olsen

Tro ikke på alt hvad du læser! For eksempel er det en sandhed med modifikationer at mærkning allerede er et lovkrav, ligesom det er grebet ud af den blå luft at jeg skulle ønske at forbyde bestemte fødevare.

En dækkende varedeklaration er nødvendig for at kunne træffe oplyst valg. Som reglerne er nu køber forbrugere katten i sækken og vælger følgeligt den billigste vare. Det betyder producenter målrettet søger lavere pris på bekostning af kvalitet, miljø og fødevaresikkerhed.

 • 5
 • 1

For eksempel er det en sandhed med modifikationer at mærkning allerede er et lovkrav, ligesom det er grebet ud af den blå luft at jeg skulle ønske at forbyde bestemte fødevare.

Hvordan står det lige med "TTIP frihandelsaftale"? http://www.information.dk/comment/828428

Vi kan ikke forbyde fødevare eller opføre toldmur som Norge. EU kan vælge at dyrke en afgrøde eller ej, ikke stoppe import. Det de argeste GMO modstandere ikke forstår er: Der er ikke et flertal der støtter modstanderne.

 • 1
 • 5

"@Claus Madsen Vær helt rolig, jeg vil ikke blande mig i hvad andre spiser men deltager gerne i debatten om hvad der er sundt. Men hvor har du fra at jeg vil forbyde fødevare?"

Ok. så har jeg måske misforstået dig. Hvis du vil tillade dyrkning og markedsføring af GMO'er blot de risikovurderes og mærkes, så er vi meget enige.

"Vil du foreholde forbrugeren en dækkende varedeklaration af det han køber?"

Nej, jeg skrev da det modsatte. Men du kan da evt. præcisere hvad du synes der mangler i de gældende regler?

 • 2
 • 1

"Var det så ikke smartere at mærke med, om der var gifte indholdstoffer i fødevaren og hvor miljøvenlig dyrkningen af ingredienserne var. I stedet for at mærke med hvilken forædlingsmetode der var anvendt ved fremavlingen. Den information siger jo intet nyttigt om noget som helst!"

Jo, det kan man da godt argumentere for. Personligt ville jeg også hellere se nogle LCA parametre end mærker omkring GMO, IP, halal eller øko.

Men i den uperfekte verden vi bebor, må man vel tage hensyn til de meningsforskelle som findes i folkehavet. Herunder, at der findes betydelige mindretal som tillægger ovenævnte mærkninger stor vægt.

 • 3
 • 3

er der risiko for at det samme kan ske her, så man måske reelt ikke kan dyrke andet end GM-majs?

Alle de majssorter der dyrkes i dag er såkaldte F1-hybrider. Det gælder uanset om de er GM-sorter, økologiske eller konventionelle sorter. Når man producerer frø til F1-sorter bruges altid en forældrelinie der ikke kan sætte pollen og under frøproduktionen kan der altså ikke sprede sig pollen og dermed gener fra denne forældrelinie til andre marker. I Danmark kan man ikke producere majsfrø til udsæd (majsfrø bliver ikke tilstrækkelig udviklet/modent i Danmark) og der er således ikke risiko for at man spreder gener fra forældrelinier til andre sorter, f.eks. økologiske eller konventionelle sorter, under produktion af majsfrø til udsæd i Danmark. Majsfrø-produktion til udsæd foregår ikke i Danmark. Skulle et GM-majsfrø på en eller anden måde ende i f.eks. en økologisk produktionsafgrøde-majsmark vil GM-planten forsvinde helt af sig selv. Det protein der giver insektresistens er tilladt og findes som nævnt allerede i økologiske produkter. Bliver frøet spist vil det fungere som næringsstof som alle mulige andre proteiner i majsen. Skulle der bliver efterladt frø på marken vil de ikke vokse op (frøet modner ikke i danske majsafgrøder) og selvom frøet modnede og kunne spire vil det ikke blive til planter næste år, for majs tåler ikke frost og både planter og frø dør om vinteren. En økologisk mark vil desuden ikke blive sprøjtet med et ukrudtsmiddel hvis det er ukrudtsmidlet man frygter ...

Hertil kommer så i Danmark er der et regelsæt for hvor langt der skal være mellem GM-majs og f.eks. økologiske majsmarker. Disse regler sikrer at man kan dyrke begge afgrødetyper uden at man ødelægger noget for hinanden (det kan være aktuelt i afgrøder hvor der kan ske indkrydsning, men det er som nævnt ikke noget problem i majsafgrøden i Danmark).

Selv for folk der VIL være bange og VIL have mistillid og VIL mistænkeliggøre de gennemafprøvede GM-sorter og -produkter må det være svært at se noget problem her.

 • 3
 • 5

Relevans problematikken må vel så også gælde Finn Okkels lange afsnit dedikeret cornflakes som er et oversaltet, oversødet, overforarbejdet og overflødigt kunstprodukt

Jeg er helt helt enig med dig i dine betragtninger vedr. cornflakes. Men modsat dig kan jeg leve med at andre ikke deler mine meninger, og jeg har ikke trang til at bestemme over hvad andre mennesker spiser. I stedet for at ville bestemme hvad andre mennesker spiser, synes jeg det er godt hvis man som forbruger også kan vælge cornflakes med meget mindre mængde af ekstremt sundhedsskadelige stoffer. Du og f.eks. Margrete Auken er imod at disse sunde (og sikkert billigere) produkter kommer på markedet, mens jeg synes det er fint hvis vi alle OGSÅ har den valgmulighed. Behøver vi smagsdommere og præster der skal fortælle os hvad vi skal spise eller skal vi selv have lov at vælge de madvarer vi spiser?

I forbindelse med valg af den ene fødevare fremfor for den anden er det betryggende at en fødevares sundhedsmæssige og miljømæssige egenskaber er videnskabeligt gennemafprøvet og gennemanalyseret som tilfældet er med GM-majsen (men ikke er tilfældet med de bakterier der bruges i det økologiske jordbrug og som producerer det samme insektdræbende protein).

Hvis jeg skal spise majs eller cornflakes eller popcorn er jeg meget utilfreds med at andre vil forhindre mig i at købe GM-majs-produkter, som videnskabelige undersøgelser har vist indeholder meget lavere koncentrationer af de ekstremt sundhedsskadelige Fusarium-toksiner end de konventionelle og økologiske produkter (se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16779644 )

Jeg forstår (ikke) den kynisme der lægger bag denne mistænkeliggørelse af GM-majsen. Hvordan kan man i sin fanatiske GMO-modstand tillade sig at ville bestemme at jeg og mine børn skal indtage urimeligt store mængder af ekstremt sundhedsskadelige stoffer? Disse stoffer, der er meget mindre af i GM-majsen, forårsager bl.a. infertilitet, kræft, nedsat vækst og ødelægger immunforsvarssystemet ( se f.eks. http://www.planteforskning.dk/artikler/mad... )

Det undrer mig at ing.dk igen og igen skal være talerør for fanatiske GMO-modstandere og et fundamentalistisk GMO-fjendtligt præsteskab som det Margrete Auken repræsenterer. Man plejer fordomme, vil bestemme hvad andre spiser og har generelt meget ekstreme holdninger uden at have viden og indsigt i det emne, som man med det ene skingre indlæg efter det andet deltager i debatter om ...

 • 3
 • 4

Jo, jeg synes din udlægning er noget letkøbt vås. Lobbyisme og politisk pression er mange ting, herunder ting som man ikke lige kan sætte et beløb på. Demonstrationer, aktioner, debatindlæg, deltagelse i diverse udvalg osv. Politikkerne ryster på hånden når en lille gruppe går så kraftigt imod, for de ved hvordan ildsjæle kan påvirke opinionen og i sidste ende deres chancer for genvalg. Som sagt, så taler GMO'fobernes resultater for sig selv. Resten af verden har fået 20 års forspring fra Europa.

Jeg kan tilslutte mig disse betragtninger og kan tilføje, at der fra GMO-modstandernes rækker ikke kun er tale om lobbyisme, men også om hærkværksaktioner mod videnskabelige afprøvinger af GM-afgrøder og trusler mod forskere der arbejder med GMO-forskning på universiteter.

I Danmark har Greenpeace og autonome grupper været involveret i sådanne hærværksaktioner og i f.eks. Tyskland er universiteters frie og uafhængige forskning blevet stoppet på grund af hærværksaktioner og trusler: på grund af truslerne fra GMO-modstanderne frygtede universiteterne simpelthen for forskernes sikkerhed. I en periode blev en stor del af alle forsøg med GM-afgrøder i EU simpelthen ødelagt af hærværk lavet af GMO-modtsandere. Det har betydet at det kun er ganske få forskningsmæssige GMO-forsøg der kan laves i Europa og i Danmark har de fleste forædlingsfirmaer helt opgivet at lave afprøvninger af GM-afgrøder. Bl.a. via voldelige trusler, blokader og hærværksaktioner har GMO-modstanderne fået en enorm magt. Er det virkelig sådanne grupper journalister og debattører her på ing.dk vil "være i stue med"? Ville det ikke være bedre med en debat baseret på indsigt og viden?

Fri og uafhængig forskning er grundlaget for et oplyst samfund og udvikling, men visse kredse indenfor GMO-modstandernes rækker frygter åbenbart viden og foretrækker noget i stil med Den Mørke Middelalder. Disse grupper benytter voldelige og totalitære metoder for at gennemtvinge deres holdninger og forhindre at ny viden tilvejebringes. Nu ser vi også en politiker og præst som Margrete Auken optræde som fundamentalistisk GMO-modstander.

Vi ser her en flig af det fordummende præsteskab som undertrykte folk rundt omkring i verden kæmper imod ...

Ikke alle GMO-modstandere er stuerene ...

 • 4
 • 3

I fortsættelse af Finn Okkels o.a. religions tema lover jeg at afsværge min påståede anti-GMO-religion i samme øjeblik de ivrige GMO fortalere anskaffer sig noget så profan som en ansvarsforsikring dækkende eventuelle uheldige bivirkninger ved GMO produktion og produkter.

At dømme efter de mange og lange videnskabelige og lidenskabelige fremlæggelser må det være en ganske ubetydeligt forsikringspræmie som smertefrit kan pålægges varen.

 • 3
 • 4

Jammen Erik, hvis nogen skal købe en ansvarsforsikring må det være producenterne. Det er ikke noget jeg har mulighed for som menig "fortaler" og jeg ved da heller ikke om det er almindelig praksis i fødevareindustrien.

Men jeg skal gerne personligt spise godkendte GMO'er hvis de ellers var til at opdrive på hylderne.

 • 2
 • 2

Der er forskel på eventuelle bivirkninger ved produktion og ved indtagelse. Det er betænkeligt at indtage fødevare som producent og forsikringsselskaberne ikke tør stå inde for.

Der er ingen fordele ved GMO for almindelige forbrugere , så hvorfor er du villig til at tage chancen?

 • 1
 • 0

Det er betænkeligt at indtage fødevare som producent og forsikringsselskaberne ikke tør stå inde for.

Så flere års undersøgelser er betyder intet? Se venligst de link til de rapporter og forsøg der trods forsøg på hærværk har været foretaget. Der er ikke nogen grund til at tegne forsikring hvor risikoen er så lav. Den største risiko skulle værre hærværk fra semireligiøse fanatikere.

 • 2
 • 2

Hvis risiko er lav vil forsikringspræmien være lav.

En forsikring der garantere lav risiko vil berolige forbrugere og formodentlig også mindske semi-religiøs hærværk, hvad så end semi-religiøst hærværk måtte være, så hvorfor dog ikke forsikre?

Mener Jan Damgaard at kunden altid har uret? Hvem andre skal bestemme?

Det skulle jo nødigt gå sådan at forbrugere fravælger de angiveligt dødsikre GMO produkter for at mindske hærværk mod sagesløse GMO producenter.

 • 2
 • 1

Nu vel er den omhandlende GMO afgrøde af typen der tåler sprøjtning med Reglone, for øvrigt et middel der er under udfasning i Europa og forbudt i en række lande deriblandt DK. EFSA har helt sprunget over at undersøge de problemer som den del af GMO'en medfører, det er dog ret naivt at tro at landmænd i Spanien ikke skulle finde på at sprøjte med midlet.

Der er et nyt forsøg der viser markante forskelle i næringsstofindhold

http://www.sciencedirect.com/science/artic...

Forsøget fandt: 1. GMO Roundup Ready sojabønner indeholder høje restmængder af Glyphosat og AMPA 2. Sojabønner fra forskellige dyrknings systemer, GMO, Konventionel eller Økologisk, havde vidt forskellig næringsstof indhold og kvalitet. 3. Økologiske sojabønner havde klart den sundeste næringsstofmæssige profil, i forhold til konventionelle eller GMO sojabønner. 4. Økologiske Sojabønner indeholdt flere sukkertyper, og mængder, mere Protein og Zink, men mindre fiber og skadelige omega 6 fedtsyrer. 5. Studiet afviser at GMO soja er "Substantially equivalent" i forhold til NON-GMO sojabønner

Ib Borup Pedersen Konventionel svineproducent Pilegaarden Mariagervej 483 Hvidsten 8981 Spentrup Tlf. 20129322

 • 5
 • 2

Denne indsatte nyhedsmail er fra Moms Across Amerika.

Det indeholder et relevant link om GMO crop failure, der er tale om en Majs med samme BT gen indsat, desuden er den tolerant overfor Roundup og ikke Reglone.

Dear Friends An authentic, humble and yet shocking video of 10 years of GMO crop failure in the Philliphines rocked my world tonight. Never have I been more sure that GMOs and Glyphosate (Roundup) are dangerous and destructive. They destroy the livelihood of hard working farmers, they destroy the health of our people and the fabric of our society. Please watch this video and reconsider being straight forward with everyone you know about the health dangers and GMOs/Glyphosate. Please send this video to farmers, grocery stores, doctors, food service directors, nurses, child care providers and Moms. If we don't buy it, they can't sell it and the farmers won't grow it. Once you watch this video you will see how we will be helping the farmers by facilitating this change.

GMO Crop Failure in Philliphines http://www.youtube.com/watch?v=hCuWs8K9-kI...

If you want to find out more abut the reality of our chemical farming and the impact on America and you missed "The Poisoning of America" you may also want to listen to and share this recorded teleseminar with Zen Honeycutt by Glen Depke, Naturopath of Depke Wellness.

The Poisoning of America http://www.depkewellness.com/GlenDepke/Pag...

All of this may seem like bad news, but we cannot do anything about anything unless we know about it. So we say that this information will empower us in health and freedom. We just need to take actions to create a new future. We may be "consumers" but as Vanadana Shiva says, we are also "creators". We moms say, "We are creating a NEW FUTURE NOW! Keep sharing, buying organic and standing up for health and freedom!

What we can do: To find out how your family is being impacted please get your urine or water glyphosate ( Roundup, sprayed on GMOs) test done. The price is discounted until Feb 28th from $145.00 to $90.00 each. We especially encourage people with children who have allergies, autism, auto immune, asthma or digestive issues to get tested. Your ( anonymous) data will also support our cause in promoting health and freedom in America so we appreciate your participaton!

Glyphosate Testing Go to www.momsacrossamerica.com/glyphosate_testing

GMO Free Dining Don't forget it is Restaurant Month and we have a GMO Free Dining flyer you can download and print at www.momsacrossamerica.com/products.

"Sister City Project" To support 5, 10, 20 even 50,000 people finding out about GMOs in a town in your state, please support the "Sister City Project" We could have MAA groups in 400 parades and reach 5 million people in a day! Please see our list of possible parades and choose a city to support by calling Moms in that town and let them know about GMOs. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?ke...

Yes MAAM! We have a lot of ways you can be involved!

Thank you for your partnership!

Zen Honeycutt and the MAAM TEAM

Moms Across America http://www.momsacrossamerica.com/

Ib Borup Pedersen Konventionel svineproducent Pilegaarden Mariagervej 483 Hvidsten 8981 Spentrup Tlf. 20129322

 • 3
 • 3

Ib Borup Pedersen :

Nu vel er den omhandlende GMO afgrøde af typen der tåler sprøjtning med Reglone, for øvrigt et middel der er under udfasning i Europa og forbudt i en række lande deriblandt DK. EFSA har helt sprunget over at undersøge de problemer som den del af GMO'en medfører, det er dog ret naivt at tro at landmænd i Spanien ikke skulle finde på at sprøjte med midlet.

Du har slet ikke forstået hvad artiklen handler om. Der er ikke tale om en GM-majsplante, der er gjort resitent mod Reglone (der findes ingen GM-afgrøder der er resistente over for Reglone) . Havde du læst og forstået artiklen og mine indlæg ovenover ville du vide at denne GM-majsplante er gjort resistent mod et ukrudtsmiddel der også er et naturstof som bakterier i jorden producerer. Stoffet har således været til stede i naturen i tusinder af år ( se http://ing.dk/artikel/omstridt-gm-majs-gli... ). Bekæmpelse af ukrudt med sådanne naturstoffer er en del mere "økologisk" og naturligt end at bekæmpe ukrudt ved pløjning og harvning, for jordbearbedning svarende til pløjninmg og harvning forekommer stort set ikke i naturen.

Dine indlæg er det rene vrøvl fra ende til anden og handler om helt andre gener og stoffer end dem, der findes i denne GM-majsplante.

I andre GMO-debatter er du blevet gjort opmærksom på at du ikke heller har forstået emnet, så hvorfor bliver du dog ved med at komme med dine meningsløse indlæg? Du ødelægger debatten og indlæg, der er rendyrket vrøvl, kan vel ikke være til gavn for nogen som helst - den slags indlæg viser jo blot hvad visse GMO-modtandere bygger deres ofte rabiate holdninger på. Uvidenhed ...

 • 3
 • 6

Tak for at du gør mig opmærksom på den klare fejl at forveksle midlet Basta med Reglone, Basta er ud over at være kunstigt fremstrillet her beskrevet som værende af giftigt. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e...

Du anklager mig for at komme med meningsløse indlæg, jeg derimod mener at det er vigtigt at få disse midler, og planters effekt på næringsindholdet i planterne og plantens og kemiens giftighed belyst.

EFSA har ikke undersøgt forhold vedrørende anvendelse af "Basta" på afgrøden, da der i ansøgningen indsendt til EFSA kun er medtaget den ene egenskab, nemlig BT genet's insekticid-virkning. Det virker underligt at EFSA ikke har givet en udførlig redegørelse af hvordan kemi udsprøjtet på planterne påvirker miljøet og hvilke restkoncentrationer der måtte forventes i planten, samt selvfølgelig en analyse af hvordan disse gifte i forening påvirker helbredet på pattedyr.

Det Finn Okkels betegner som rendyrket vrøvl er det andre bliver syge af:

http://www.youtube.com/watch?v=hCuWs8K9-kI...

Der er dog her tale om Majs der er BT og RR i stedet for BT + LL

Er der nogen der har en oversigt over næringsstof sammensætningen for majs 1507 i forhold til Økologisk dyrkede eller konventionelle majs? gerne fra samme majssort som GMO majsen. Hvis ikke, er der al mulig grund til at udsætte indførsel af Majs 1507 indtil det er belyst, det vil så også være passende at bruge ventetiden på at lave dyreforsøg over 2 år, ganske som i Seralinis tidligere omtalte Rotteforsøg,

Hvad blev der af forsigtighedsprincippet?

Hilsen Ib Borup Pedersen

 • 5
 • 2

@ Ib Borup Pedersen

Det Finn Okkels betegner som rendyrket vrøvl er det andre bliver syge af: http://www.youtube.com/watch?v=hCuWs8K9-kI... Der er dog her tale om Majs der er BT og RR i stedet for BT + LL

Ib Borup Pederesen: Du fortsætter - en Youtube-video har altså ikke noget med videnskabelig forskning at gøre. Du er tydeligvis ikke i stand til at skelne mellem løst funderet vrøvl på Youtube og videnskabelig forskning - det er påpeget i hver eneste af de GMO-debatter du har deltaget i her på ing.dk. Der er massevis af artikler på Nettet og Youtube-videoer der handler om at Jordens undergang er nær - f.eks. fordi en kaldender løber ud. Tror du virkelig på alt det vrøvl ? Det er underholdning. Og tror du virkelig at det virker overbevisende at henvise til den slags?

De røverhistorier du fortæller og de links du har med, handler om helt andre majs-sorter end dem den EU her har godkendt. Jeg synes det er forkert at dine indlæg kommer til at optage en del af GMO-debatterne. De er meningsløse og gavner end ikke dem eller den sag du formodentlig tror du støtter ...

På den måde får GMO-modstanderne, som her er anført af Margrete Auken, det samme over sig som det SF som Margrete Auken er en central figur i : når man kan have meninger der ikke er funderet i noget som helst og man uden at man gider at sætte sig ind i det, man har meninger om, blot vil påstå man har ret, ender det hele i kaos, alle bekriger hinanden og de mest ambitiøse, herunder Margrete Aukens egen datter, flygter fra partiet i alle retninger ...

 • 2
 • 6

I stedet for at forurene debatten med ord uden mening, var det passende at få svar på spørgsmålene:

 1. Har majs 1507 samme problemer med reducerede næringsstoffer, og højt indhold af giftstoffer som det nye forsøg af Thomas Böhn viste ved GMO soja?

http://www.sciencedirect.com/science/artic...

Forsøget fandt: 1. GMO Roundup Ready sojabønner indeholder høje restmængder af Glyphosat og AMPA 2. Sojabønner fra forskellige dyrknings systemer, GMO, Konventionel eller Økologisk, havde vidt forskellig næringsstof indhold og kvalitet. 3. Økologiske sojabønner havde klart den sundeste næringsstofmæssige profil, i forhold til konventionelle eller GMO sojabønner. 4. Økologiske Sojabønner indeholdt flere sukkertyper, og mængder, mere Protein og Zink, men mindre fiber og skadelige omega 6 fedtsyrer. 5. Studiet afviser at GMO soja er "Substantially equivalent" i forhold til NON-GMO sojabønner

Ligeså er det også vigtigt at vide om der er lavet langtidsforsøg på pattedyr, Seralinis forlængelse af de forsøg der ligger til grund for EFSAs godkendelse af GMO afgrøder viste at det klart er nødvendigt at undersøge GMOer med langtidsforsøg, for at finde ud af om kræft, førdødelighed og ændringer i organer er resultatet, der er ikke lavet nok kritisk forskning, derfor er jeg nødsaget til at tage landmænds erfaringer fra deres husdyr med, vi landmænd er blandt de første der ser problemerne. forudsat at vi er vågne nok til at se dem.

Seralinis forsøg som er det mest detaljerede til dato kostede 22 mill kroner, nu har denne GMO majs været i godkendelse i ret mange år i Europa, helt uden at EFSA er kommet på at spørge efter langtidsforsøg over 90 dage. det viser hvor korruperet EFSA er, og at de lader hånt om forbrugernes sikkerhed.

2.Hvad kunne være problemet med majs 1507, der indeholder BT genet der laver et protein som virker ved at lave huller i tarmen, når det bliver kombineret med et herbicid som af BMELV er klassificeret som reproduktionstoksisk ?

 1. Er der nogen der har set langtidsforsøg på pattedyr over 2 år hvor Majs 1507 indgår?

Hilsen

Ib Borup Pedersen

 • 6
 • 3

Er der nogen der har set langtidsforsøg på pattedyr over 2 år hvor Majs 1507 indgår?

Based on the expected exposure levels and the results of the above tests, the CFIA concludes that there is not expected to be any significant risk to livestock from dietary exposure to the Cry1F and PAT proteins in livestock feed. http://www.inspection.gc.ca/plants/plants-...

Bemærk det er fra 10. oktober 2002, så det tæller som langtidsforsøg

Desuden denne fra FAO: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/g...

 • 2
 • 2

CFIA Konkluderer, baseret på de forventede eksponeringsniveauer og resultaterne af de ovennævnte tests, at der ikke forventes at være nogen betydelig risiko for husdyr ved eksponering via kosten for Cry1F og Pat proteiner i husdyrfoder.

Hvorfor tage den, om end lille risiko for de, formodentlig ukendte, følgevirkninger? Under hvilke omstændigheder kan eksponering eventuelt øges? Er det af hensyn til forbrugere af slutproduktet? Er det økonomisk betinget? I bekræftende fald hvis økonomi?

 • 0
 • 3

Der er ingen fordele ved GMO for almindelige forbrugere , så hvorfor er du villig til at tage chancen?

Erik, du lægger en falsk præmis ind i dit spørgsmål. Hvad med at få produkterne ud kølediskene? Så kan forbrugerne jo hver især tage stilling til om de vurderer at der er en fordel.

Personligt ville jeg fra dag et se en fordel i at købe GMO alene for at byde sådan nogle som dig trods. Andre ville måske se en fordel i prisen eller det lave indhold af svampe toxiner i bt-majs som Finn har redegjort for.

Men rigtigt interessant bliver det på den lidt længere bane, når der kommer flere GM træk i spil. Mange er jo lavet, jvf. den videnskablige litteratur på området.

Jeg ville f.eks. gerne kunne købe "Golden rice". Vist får jeg sikkert A vitamin nok, men jeg synes den er flot på tallerkenen. Den antioxidant rige lilla tomat ville også pynte i salatskålen. Gerne vendt i planteolien med de gode omega3 fedtsyrer, som vi uden GM kun finder i fiskolie. Hvis jeg skulle blive lidt for rund af al den gode GM mad, så findes er en GM ært som blokerer for fordøjelsen af stivelse. Det vil i praksis sige at pasta og hvidt brød fordøjes som rene kostfibre.

Ja, det var bare lidt af det som allerede er lavet. Oven i købet af europæiske forskere.

 • 3
 • 1

@Ib Borup Pedersen:

stedet for at forurene debatten med ord uden mening, var det passende at få svar på spørgsmålene:

Det er fortsat ikke den type GM-majs som EU her har godkendt, som dine indlæg handler om.

De forsøg du henviser til vedrører en type majs, der ikke har noget med den herværende godkendelse at gøre.

Desuden er det klart påvist at konklusionerne vedrørende Seralinis forsøg, som du henviser til, ikke er troværdige og derfor har forlaget bag tidsskriftet valgt at trække artiklen tilbage. Det er du jo bekendt med ( se her http://ing.dk/artikel/fransk-professor-var... ) ! Hvorfor henviser du til forsøg som DU VED er påvist ikke at være troværdige?

Når du laver den slags er der jo ikke blot tale om uvidenhed, men om at du bevidst svindler med informationerne. Hvad vi du opnå med det?

Dertil kommer at de pågældende forsøg af Seralini vedrører en type majs som intet har til fælles med den type der her er godkendt.

Du skriver "... det viser hvor korruperet EFSA er". Du anfører at du er landmand, og du bygger din grove beskyldninger på vandrehistorier fra Nettet og Youtube-videoer, mens EFSA's anbefalinger og godkendelser laves af internationalt førende uafhængige videnskabeligt baserede forskere, der har taget en lang og krævende universitetsuddannelse. Jeg ved godt at du på et tidspunkt har været i TV med dine grove ufunderede beskyldninger, men derfor kan du vel godt bevare jordforbindelsen og holde lidt igen med at svine hæderlige forskere og institutioner til?

Du prøver at mistænkeliggøre EU's godkendelse af den nye majs ved at svindle med informationerne og antyder at den nye GM-majssort skulle være mindre sund end tilsvarende konventionelle og økologiske majssorter.

Som anført adskillige gange her i debatten er det i videnskabelige forsøg påvist at GM-majssorter, der er gjort resistente mod bestemte insekter som tilfældet er med den GM-majssort den herværende godkendelse drejer sig om, indeholder meget lavere koncentrationer af meget sundhedsskadelige stoffer (Fusarium-toksiner). Den type GM-majssorter (og de deraf fremstillede fødevarer som mange børn spsier i form af f.eks. cornflakes), som her er godkendt, har meget lavere koncentrationer af kræftfremkaldende stoffer, meget lavere koncentrationer af stoffer der fremkalder barnløshed og infertilitet og meget lavere koncentration af stoffer som ødelægger immunforsvarssystemet. Disse ting er beskrevet i et hav af videnskabelige publikationer, f.eks. denne : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16779644

På grundlag af dine Youtube-videoer og vandrehistorierne fra Nettet, mener du at det pågældende insektdræbende protein som forekommer i den herværende insektresistente GM-majs er skadeligt. Du skriver: "virker ved at lave huller i tarmene" , men "glemmer" at tilføje: i insekter og ikke i mennesker. Når du nu kommer med disse påstande betyder det mon så, at du mener at forbrugerne ikke skal spise økologiske fødevarer, idet bakterier der producerer det pågældende protein udsprøjtes i levende form i økologiske afgrøder (i levende bakterier nedbrydes proteinerne ikke)?

Økologiske fødevarer er således de eneste fødevarer, hvor danske forbrugere kan blive udsat for det pågældende insektdræbende protein. Mener du så at økologiske fødevarer skal igennem de samme kæmpemæssige undersøgelser, som den herværende GM-majs har været igennem, inden de økologiske fødevarer må markedsføres - og vil du advare imod de økologiske fødevarer fordi de kan indeholde dette insektdræende protein (på side 160 her kan du under "Bacillus thurigiensis" se at disse levende bakterier er på "godkendelseslisten" over hvad man må bruge i økologisk jordbrug : http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_uplo...)?

Jeg påviser at dine indlæg er utroværdige og vedbliver blot at påpege dette forhold.

Du kan ikke forvente at jeg eller andre vil gå ind i en diskussion af dine Youtube-videoer og det cirkus vedrørende uvidenskabelige vandrehistorier fra Nettet, du så gerne vil have os til at deltage i.

 • 5
 • 4

@ Ib Borup Pedersen m.fl.

Hvad kunne være problemet med majs 1507, der indeholder BT genet der laver et protein som virker ved at lave huller i tarmen, når det bliver kombineret med et herbicid som af BMELV er klassificeret som reproduktionstoksisk ?

Er GMO-mostanderne her i debatten og Margrethe Auken m.fl. mon ikke bekendt med at hundreder af millioner af amerikanske forbrugere har spist GM-majs af denne type i rigtigt mange år og at der i videnskablige undersøgelser aldrig er påvist nogen sundhedsskadelig virkning af denne type majs? Vi ved altså med største sikkerhed at der ikke er negative langtidsvirkninger forbundet med indtagelse af denne type GM-majs.

Til gengæld er det modsatte påvist. Der er som nævnt meget lavere indhold af de særdeles skadelige Fusarium-toksiner i denne type GM-majs.

Det er påvist at europæiske forbrugere, der jo ikke har haft mulighed for at købe produkter fra denne type GM-majs, har et foruroligende højt indhold af disse ekstrem skadelige stoffer i kroppen (som GM-majsen har et meget lavere indhold af).

Ved at analysere blodprøver fra europæiske forbrugere er det vist at indholdet i kroppen af disse særdeles skadelige stoffer hos europæiske forbrugere er højere end det myndighederne betragter som sikkert ... Se http://www.planteforskning.dk/artikler/mad...

Jeg synes det er uhyggeligt at Margrethe Auken og GMO-modstanderne vil hindre at disse nye sunde majssorter kan komme forbrugerne til gavn her i Europa. Gad nok vide hvor mange kræftdøde og barnløse GMO-modstandernes indsats har forårsaget og fortsat vil forårsage i Europa ...

Hvis GMO-modstanderne og Margrete Auken vil spise majs-produkter med høje koncentrationer af de ekstremt sundhedsskadelige stoffer vil jeg ikke forhindre dem i det, men det er mig en gåde hvorfor Margrethe Auken og hendes præsteskab samt GMO-modstanderne som f.eks. optræder her i debatten, vil hindre mig i at få adgang til denne meget sundere majstype som nu er godkendt i EU.

Majsprodukter er jo især noget børn indtager en del af i form af cornflakes mv., men vi danske forældre der gerne vil undgå at vores børn udsættes for stoffer, der fører til infertilitet og giver kræft mv., må af en eller anden grund ikke selv bestemme om vi ønsker at købe disse produkter.

Som et andet undertrykkende præsteskab vil GMO-modstanderne hindre at europæiske forbruger får adgang til de produkter man har adgang til i den del af verden, hvor mennesker med den slags holdninger ikke kan udøve deres undertrykkende virke.

Der er kynisme over GMO-modstandernes holdninger.

 • 2
 • 6

Finn Okkels skriver: "Det er påvist at europæiske forbrugere, der jo ikke har haft mulighed for at købe produkter fra denne type GM-majs, har et foruroligende højt indhold af disse ekstrem skadelige stoffer i kroppen (som GM-majsen har et meget lavere indhold af).

Ved at analysere blodprøver fra europæiske forbrugere er det vist at indholdet i kroppen af disse særdeles skadelige stoffer hos europæiske forbrugere er højere end det myndighederne betragter som sikkert ."

Det åbner helt nye muligheder! Indehaver af patentet må følgeligt kunne registrere omtalte majs som medicin mod for højt Fusarium-toksin niveau, og så er der endnu færre restriktioner, virksom medicin forventes normalt at have uheldige bivirkninger:) At europæere lever et år længere end de amerikanske GMO frådsere er en helt anden sag.

 • 2
 • 2

”Det er fortsat ikke den type GM-majs som EU her har godkendt” javist det er korrekt, men der er ikke på Majs 1507 lavet lignende undersøgelser, i langtidsstudier på pattedyr, Det er plat at aflede af amerikanernes forbrug af GMO majs i føde, at der ikke er problemer, man kan ikke sætte en kontrolgruppe op, når ikke man har mærkning og således ikke har nogen kontrolgruppe. Det er dog gået forbi Finn Okkels opmærksomhed at der er ganske alarmerende sundhedsproblemer specielt i USA’s befolkning. Se dette link: Genetically Modified Organisms and the deterioration of health in theUnited States. N.L. Swanson, 4/24/2013. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e... Der er også problemer med deres husdyr; A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM corn maize diet Hvis GMOer havde været testet ordentligt, og derfor aldrig i deres oprindelige form være godkendt, ville vi ikke i dag have disse dårlige statistikker at se på. Ang. seralinis studie, hjælper det ikke at fjerne studiet fra tidsskriftet, det får ikke symptomerne til at forsvinde. Det er dog også tankevækkende at der i grisestudiet også fandtes problemer med ovariernes størrelse, mavesår og også indre organer viste tegn på problemer, trods at grisenes liv er i forsøget ret kort, til sammenligning kan oplyses at der ifølge VSP er 51 % af søer med maveforandringer, og 25 % med mavesår ved slagtning! Mår man har en majssort til bedømmelse, og denne er tolerant for et middel der er kendt for at lave fosterskader, bør man ikke springe over at lave seriøse langtidsstudier, og særligt reproduktionsstudier, alt andet uanset hvor mange ord du ligger ud som røgslør, er at spille hasard med liv.

Hilsen Ib Borup Pedersen

 • 4
 • 2

@ Erik Bresler

At europæere lever et år længere end de amerikanske GMO frådsere er en helt anden sag.

Borgerne i USA er betydeligt mere fertile (får flere børn) end f.eks. danskere og dødsraten i USA er betydeligt lavere end i Danmark (pr tusinde indbyggere dør der færre amerikanere end der dør i f.eks. Danmark). Se her : http://udviklingstal.um.dk/da/tematiske-in...

Du kan således ikke bruge denne ret useriøse betragtning som et argument imod at man i EU skal godkende en majssort der i forhold til gammeldags økologiske og konventionelle majssorter har et lavere indhold af kræftfremkaldende stoffer og et lavere indhold af stofffer der fører til barnløshed.

Jeg tror ikke der er så mange der kan følge dig i at en sundere majssort med et lavere indhold af ekstrem sundhedsskadelige stoffer, skulle føre til at folk dør tidligere (eller at flere bliver ramt af barnløshed) ...

Din ret fanatiske GMO-modstand gør dig blind, du går imod almindelig sund fornuft og du vender det hele på hovedet.

 • 2
 • 4

@Erik Bresler:

I fortsættelse af Finn Okkels o.a. religions tema lover jeg at afsværge min påståede anti-GMO-religion i samme øjeblik de ivrige GMO fortalere anskaffer sig noget så profan som en ansvarsforsikring dækkende eventuelle uheldige bivirkninger ved GMO produktion og produkter.

Du vil altså have at firmaerne der leverer de sundeste og mest gennemafprøvede majssorter skal tegne ansvarsforsikringer, mens dem der leverer mindre gennemafprøvede og mere usunde majssorter ikke skal tegne ansvarsforsikringer. Var det ikke nemmere at du satte dig ind i sagerne og dermed dæmpede din blinde og ufunderede modstand/frygt for disse majsplanter end at de firmaer der leverer disse sunde majssorter skal tegne ansvarsforsikringer?

Det du ønsker svarer til at kræve at f.eks. de bilfabrikker der leverer de mest sikre og gennemtestede biler skal pålægges at tegne produktansvarsforsikringer, mens de bilfabrikker der leverer de farligste biler ikke skal tegne produktansvarsforsikringer.

Dit forslag blev affødt af debatten vedrørende de skader som GMO-modstanderne forårsager i forbindelse med deres hærværksaktioner. Normalt er det jo hærværkfolk, der har et erstatningsansvar, men det retssyn er åbenbart ikke det man går ind for, hvis man blindt støtter alt hvad der har med GMO-modstand at gøre. Jeg er glad for at det ikke er dit "ideal-samfund" jeg skal leve i ...

Som nævnt er det tilladt at bruge det protein der gør at den den nye GM-majs ikke angribes af insekter i det økologiske jordbrug i form af levende bakterier der indeholder BT-toksin (se side 160 under "Bacillus thuringiensis" her: http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_uplo... ).

I dag er det således de økologiske forbrugere der kan komme til at indtage dette insektdræbende protein, som en af dine GMO-modstander-meningsfæller her i debatten påstår er et særdeles problematisk stof der laver huller i tarmene (!), hvilket dog ikke er sandt.

Disse bakterier der bruges i det økologiske jordbrug kan naturligvis ikke se eller begrænses af, hvor den ene afgrøde stopper og hvor den næste begynder. Hele ideen med at udsprede disse insektdræbende bakterier i det økologiske jordbrug er at de skal sprede sig og dræbe sommerfuglenes larver og det vil de selvfølgelig gøre alle de steder de spreder sig til. Det betyder at disse insektdræbende bakterier også spreder sig i naturen og vil dræbe de gavnlige, herunder meget sjældne og og fredede sommerfugles larver, der findes i naturen.

I denne forbindelse ved vi at der formodentlig er et alvorligt problem med brugen af disse insektdræbende bakterier. Anvendelse af disse bakterier i det økologiske jordbrug kan måske forklare hvorfor visse sommerfuglearter er i kraftig tilbagegang i naturen.

Erik Bresler: Mener du så at økologiske jordbrugere også skal pålægges at tegne en produktansvarforsikring og skal erstatte de skader spredning af disse bakterier forvolder? Tror du egentlig at noget som helst forsikringsselskab vil tilbyde en sådan forsikring for noget der er så problematisk og hasarderet? Skal man/EU forbyde økologiske produkter, hvorpå disse udspredte bakterier findes?

Man kan ikke se hvor disse insektdræbende bakterier med det insektdræbende BT-toksin breder sig hen og man kan ikke fjerne dem når de først er spredt ud, men man kan se effekten: sommerfuglelarverne dør.

Majs og dermed den GM-majssort der her er godkendt breder sig som bekendt ikke i naturen her i Danmark (nærmere beskrevet i et indlæg ovenfor) - og forsøger nogen alligevel at plante en GM-majsplante i naturen kan man meget let se en majsplante og fjerne den i naturen. Under alle omstændigheder vil den og dens frø dø når det bliver vinter.

I forbindelse med udspredning af levende bakterier med det insektdræbende BT-toksin i det økologiske jordbrug er der ingen der aner hvor bakterierne ender med at optræde, men vi ved dog at når afgrøder behandles med disse bakterier kort før høst vil bakterierne med deres BT-toksin også være til stede i de Ø-mærkede produkter og dermed er det i Danmark de økologiske forbrugere der især kan blive udsat for dette insekdræbende BT-toksin.

Er det ikke lidt underligt at det er den sikre og gennemtestede (med hensyn til sundhedsmæssige egenskaber og påvirkninger af miljøet) majsplante du vil have forbudt eller der skal tegnes produktansvarsforsikringer for, mens det økologiske jordbrug uden særlig afprøvning (eller produktansvarsforsikring) kan udsprede de meget mere problematiske levende insektdræbende bakterier?

Hvor er fornuften?

 • 2
 • 3

At vi kan finde forskellige statistikker med måneders forskel på levealderen i USA og europa vil jeg ikke bruge mange ord på.

Jeg vil heller give dig ret og i stedet bede om en forklaring på hvorfor de mange begejstrede GMO tilhængere ikke bruger et ord på hvorfor skal vi vælge genmodificerede produkter, ikke links til alenlange udredninger og ordkløveri om sidebemærkninger eller lilla tomater.

Hvad har jeg ud af fødevare producenten ud, over frøprisen, også skal betale for patentrettigheder og tillige er forpligtet til at købe eventuelle sprøjtemidler samme sted?

 • 3
 • 1

Hvad har jeg ud af fødevare producenten ud, over frøprisen, også skal betale for patentrettigheder og tillige er forpligtet til at købe eventuelle sprøjtemidler samme sted?

Helt kort og uden links. Forædlingsafgift betales af den udsæd der benyttes, ligegyldigt om det er egen avl eller købt udsæd. F1-hybrider af konventionelle liniesorter benyttes pga. heterosis-effekt, her dyrkes han og hun planter for at producere F1-udsæd. Det kan være spinat, raps eller majs. Der er ingen fordel af at bruge egen udsæd fra F1-planterne, da heterosis-effekten så er væk.(indavl)

De fleste GMO-sorter er F1-hybrider. Det brugeren af udsæd skal sammenligne er hvad det samlede økonomiske overskud er ved de forskellige typer udsæd. Parametre som høstbarhed og rettidighed spiller også ind.

Om det så skulle være lovligt i EU, at forlange kobling mellem sprøjtemiddel og udsæd, er ikke prøvet i EU. Men sagen hvor microsoft bundlede browser med styresystem, viser at der er præcedens for at bryde bindingen. Men derfor kan midlerne jo godt sælges som en pakkeløsning med rabat.

 • 2
 • 3

Hej.

Den gensplejsede plante, som artiklen her på Ingeniøren taler om, bør forbydes i EU. Jeg er nemlig modstander af en stor del af de gensplejsede ting, som der findes. Jeg mener ikke, at man skal lege Gud.

Jeg er dog tilhænger af den form for gensplejsning, som kan gøre planter mere modstandsdygtige overfor kulde og tørke og som kan gøre, at planter kan tåle vand med højt saltinhold.

Venlig hilsen Jan Hervig Nielsen Ideudvikler Projekt Smørhul ( og Projekt Trafiksikkerhed )

 • 1
 • 4

Jeg mener ikke, at man skal lege Gud.

Så er du et par hundrede tusinde år for sent på den, fra opdagelsen af ild og redskaber til den teknologi du skriver på. Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt?

Tænk på de enzymer og mikroorganismer der bruges ved brygning, vaskepulver mm. Men det er et problem når det er en hadegruppe(landbruget) der kan få gavn af udvikling. Er det en moderne form for maskinstormere? Der findes modstandere, men der er også tilhængere af ny teknologi.

 • 2
 • 4

Det er klart der betales for forædling men den langvarige udvikling og forhåbentlig grundige afprøvning og godkendelse af GMO majs skal forrentes, hvem andre end forbrugeren betaler det?

Det er illusorisk at tro EU kan forbyde kobling hvis planten er genetisk kodet til bestemte patenterede sprøjtemidler.

Som jeg ser det er GMO majs endnu et led der kobles ind i produktions prisen. Forudsætter vi at det indebære fordele, uden ulemper vil sælger, hvis han ikke er filantrop, tage sig godt betalt.

Det er stadig uklart hvad jeg vinder ved den højere pris, men klart at der kan være ulemper.

 • 1
 • 0

Det er illusorisk at tro EU kan forbyde kobling hvis planten er genetisk kodet til bestemte patenterede sprøjtemidler.

Hvilke midler tænker du på? Patenterne på både glyphosat/roundup og glufosinat/basta er udløbet.

Det er klart der betales for forædling men den langvarige udvikling og forhåbentlig grundige afprøvning og godkendelse af GMO majs skal forrentes, hvem andre end forbrugeren betaler det?

GMO'ens egenskaber må jo nødvendigvis kunne betale for en evt. merpris på såsæden (f.eks. ved reducerede udgifter til pesticider). Ellers vil bonden jo ikke købe den. Det er da ren kugleramme økonomi.

 • 3
 • 1

Debatten for og imod GMO er oftest hård og til tider fyldt med personangreb. debatten er mellem to poler, som aldrig vil komme hinanden nær, da GMO og naturlige afgrøder er uforenlige, grundet gen forurening, hvis vi tillader GMO afgrøder, er det kun et spørgsmål om tid inden alle afgrøder i samme familie er GMO afgrøder

Opsummering: GMO Ja siden: 1. Ja siden mener at alt hvad der er GMO = kunstigt er godt / renere – mindre giftigt end naturligt.

 1. Ja siden mener at GMO er en meget eksakt måde at fremavle bedre planter på.

 2. Ja siden er ”sikker” på at GMO’er er 100% uskadelige at indtage, og lader sig ikke sky af at langtidsforsøg, fertilitetsforsøg, og forsøg der viser kræft og meget andet gang på gang har vist at GMO’er laver seriøse problemer på indre organer, fertilitet, kræft, deformt født afkom med videre. De vil derimod hårdnakket bekæmpe enhver der som Seralini fandt seriøse problemer.

 3. Ja siden har kun hån tilovers for de landmænd eller forbrugere der på deres afgrøder, dyr eller egen krop har set problemer relateret til GMO eller de pesticid - restkoncentrationer der er i GMO planterne, hvad enten de stammer fra BT giften der produceres i planten eller de anvendte sprøjtegifte.

 4. Ja siden forholder sig til begreber som Substantial Equivalence og Generally recognized as safe som var de bygget på videnskab, og deraf afleder at yderligere forsøg ikke er nødvendige.

 5. Ja siden taler om fordele ved en række GMO traits, som Frostsikring, tørkeresistens, saltresistens, berigede afgrøder og højere udbytter, og refererer til nødvendigheden af den nye teknik for at brødføde verdens stadig større befolkning. (Reelt er kun herbicidresistens og BT giften i brug resten har vist sig at have sideeffekter, eller er ikke produktive nok, og det økonomiske fakta er at forbrugerne har afvist dem).

 6. GMO ja siden tror på at man til stadighed vil kunne finde på nye GMOer, der kan erstatte de GMOer der bliver virkningsløse, og de lader sig ikke forskrække af senariet at man har et utal af traits i hver plante.

GMO Nej siden: 1. Nej siden er imod at verdens bliver forurenet med GMO, da en sådan forurening med stumper af bakterier, virus, planter, endog rent kunstigt DNA og DNA stumper fra dyr og mennesker bliver blandet på kryds og tværs af arter og organismer, tilmed på en måde der i naturen er umulig. 2. GMO nej siden er klar over at kampen mod GMO er tabt, når en plante er indført og dyrket, alle tidligere udsatte GMOer viser at adskillelse er umuligt, det vil Ødelægge vores Økologiske jordbrug, og de konventionelle landmænd der ikke ønsker at anvende GMO kan ikke undgå forurening.

 1. GMO nej siden tænker ikke på kortsigtede dyrkningsfordele, RR genet er med resistensproblemer efter 5 -10 års brug virkningsløst / delvist virkningsløst, BT genet har vist sig at have endnu kortere virkningstid, før naturens mangfoldighed har indhentet fortrinet, man er også som økologer klar over at BT giften, som økologer bruger, samtidigt er blevet virkningsløs – for altid.

 2. GMO nej siden har set stor fremgang i et utal af forsøg og beretninger fra Økologisk drift, biodynamisk jordbrug, konventionel drift og naturligt forædling af afgrøder, også naturlig forædling lavet efter gen selektering, alle har langt overgået GMO forædlingen, indenfor alle parametre som: Dyrkningssikkerhed, mindre erosion, mindre kemi, højere udbytter, mere næringsholdige fødevarer, sygdom resistens, tørkeresistens, med videre, og mener derfor at GMOer ingen berettigelse har.

 3. GMO nej siden kender til talrige tilfælde hvor landmænd der har dyrket naturlige afgrøder med eget udsæd er blevet retsforfulgt af Monsanto, som ikke vil betale erstatning for deres forurening med Gener, men modsat forlanger at den uheldige landmand der sår hans forurenede såsæd betaler for brug af generne. Nej siden mener klart at det er uholdbart.

 4. Nej siden kræver at forsigtighedsprincippet anvendes til at forbyde GMOer, da man ved at selve GMO processen er et upræcis værktøj, alene af den grund at men ikke ved hvilke parametre der ændres i planten / dyret / bakterien mv. Alene af den grund at men ikke kender genomets komplicerede sammensætning og virke, men kun at man nogenlunde ved hvilke stumper man sætter ind, men har ingen indblik i hvilke funktioner i resten af plantens genom der bliver forstyrret i indsætningsprocessen, og man ønsker øjensynligt ikke at bruge tid på at finde ud af det.

 5. GMO nej siden mener at den korte dyrkningsfordel der er ved GMOer vil være et dyrt bekendtskab, når man tager alle de negative sider med, Helbredsproblemer, forurening med mere.

 6. GMO nej siden mener aldrig at men vil kunne dyrke GMOer uden at lave alvorlig splid i befolkningen, hvis det var tilfældet ville man ikke i USA have grupper som Moms Across Amerika, som er vildt imod teknologien, for det meste fordi de har set skaderne på deres egne eller deres børns kroppe, de behøver ikke videnskabelige forsøg som er 10 år undervejs for at se at der er en sammenhæng mellem deres børns sygdomme og deres føde, alt de skal gøre er at skifte til Økologisk mad, så forsvinder mange af deres helbredsproblemer, dog ikke skader der er pådraget under fosterudviklingen!

GMOer har ingen fordele for forbrugerne, de har kun en kort ca. 5-10 årig dyrkningsfordel, før landmanden er landet i et hav af resistens, sygdoms og insektproblemer, som igen kræver endnu mere kemi.

Eneste vinder ved GMOer er en håndfuld kemi firmaer der har slået ind på GMO, mest af alt for at sælge deres kemi, der er ufattelige summer i spil, landmændene, forbrugerne og naturen er taberne i GMO spillet.

Hilsen Ib Borup Pedersen

 • 4
 • 2

Hvis man ønsker at polarisere, så er det en måde. Mere konstruktivt er det at opveje fordele og ulemper så objektivt som muligt, hvilket fordrer at tilstræbe et højt fagligt niveau i flere discipliner.

Planteforædling er en løbende proces, hvor sorter udvælges efter flere avlsmål. Resistens mod svampesygdomme er et af de væsentlige i de nye sorter. Denne resistens nedbrydes efterhånden som der er flere der dyrker sorten, hvorfor der løbende udvikles nye sorter. Med GMO kan der tilføres flere egenskaber på relativt kort tid. Naturen er der ikke fare for, da det stadig er kulturplanter uden risiko for utilsigtet spredning i naturen.

Men det kan også vendes om, til at der står ufatteligt store summer på spil for økologerne der i den grad lider af ukollegial brødnid. Mage til intollerance!

 • 2
 • 5

Læs forsiden: This project was realised with support by Grassroots Foundation

Desuden henvises ikke til falske oplysninger kun at Bt giften er fundet i variende mængder. Hvilket ikke kan overraske, da det er et sekundært stof der dannes under plantens vækst. Der er ikke præciseret hvad det er for undersøgelser der mangler, ud over at der observeres variation. Da det sandsynligvis er vækstfaktorer der er årsag, giver det ikke mening at gribe de halmstrå.

 • 1
 • 1

@Jan Damgaard

Tidligere har dine kommentarer været gavmildt strøet med links, tak for det, har du også link der belyser hvor hårdt økologerne er angrebet af ukollegial brødnid?

Også gerne link der viser hvor ufatteligt store summer det egentligt er der står på spil for økologerne, helst set i forhold til GMO-venlige landbrug.

Som jeg forstår økologisk landbrug er formuepleje et mindre problem:)

På forhånd tak.

 • 0
 • 1

Kære jan dette er at læse i teksten, "Flawed betyder falske"

Further, the methods used by industry appear to be substantially flawed; in several parts of the plants, researchers were unable to find PAT protein that confers resistance to glufosinate, even though it is obviously present.

http://www.testbiotech.org/sites/default/f...

Test biotech har også udsendt denne meddelelse tidligere: http://www.testbiotech.org/sites/default/f... Testbiotech 1507 Maize engl_0.pdf Læs summariet, her tales også om falske forudsætninger som lægger til grund for tilladelsen fra EFSA,

Hilsen Ib Borup Pedersen

 • 1
 • 3

De økologiske svineproducenter kommer slet ikke til orde, hvordan kan det blive til ukollegial brødnid?

Når artiklens forfatter undlader at spørge den angrebne part er det ikke journalistik men et simpelt partsindlæg, er Maskinbladet et medlemsblad?

Med al respekt er tonen i maskinbladets artikel som om katten klager over mus har ben og kan løbe.

Med tilskud, og hjælp fra en stadig mere sofistikerede kemiindustri må det være en smal sag for den konventionelle svineindustri, i en fair og ærlig konkurrence, vinde sølle to procent af markedet.

Sker det ved brug af ufine metoder er det nærliggende forbrugeren tror der også bruges ufine metoder i staldene og så er det halve slag tabt. Det er slemt nok forbruget begynder at falde.

 • 2
 • 3

Økologi er verdens bedste ageren for den levende naturs balance, en balance der har overlevet i 3,8 mia. år. Havde naturen valgt en konventionel ageren, havde den udslettet sig selv med lynets hast.

 • 3
 • 3

"Flawed betyder falske"

De mener vist ikke fejlfri, falske oversættes med false. Der står blot at indholdet af de proteiner der er tale om udviser en høj variation, der sandsynligvis afhænger af plantevækstfaktorer. Hvorfor lige klimaforandringer skal med er dog uvis, men det har nok at gøre med hvem der har betalt for rapporten.

Men de skriver dog ikke noget der ligner noget der kan oversættes med "falske".

 • 0
 • 1

Men de skriver dog ikke noget der ligner noget der kan oversættes med "falske"

 • nej, iflg. Google betyder "flawed" på dansk "fejlbehæftet". "Mangelfuld" synes også at være ganske tæt på.
 • 0
 • 1

@ Kim Sahl m. fl.

Det interessante ved den af EU nu godkendte GM- majs er at det ukrudtsmiddel den kan tåle er et naturstof - altså et stof som allerede findes i naturen og har været i naturen i tusinder af år. Det samme gælder som nævnt også det protein som gør at denne majs ikke angribes af bestemte skadelige insekter. Dette protein findes allerede i naturen og har været der i tusinder af år.

Det fine ved at proteinet ikke skal udspredes/udsprøjtes er at så rammes stort set kun de skadelige insekter der angriber majsplanten, mens alle andre insekter kan leve videre - selv i majsmarken. Der er altså tale om en yderst naturvenlig og miljøvenlig majstype.

Som nævnt bruges levende bakterier med det tilsvarende insektdræbende protein i det økologiske jordbrug, men i den "økologiske" anvendelse rammes og dræbes (som tidligere beskrevet) alle følsomme insekter - og bakterierne med det insektdræbende protein kan også brede sig ud i naturen og der dræbe nyttige, sjældne og fredede sommerfugle mv.

Vi har altså her en plantesort, som er baseret på naturens egne stoffer. Dyrkningen af den er en del mere miljøvenlig og skånsom overfor naturen end såkaldt "økologisk jordbrug".

Blot fordi noget er nyt er det således ikke farligt eller skadeligt. Der findes "bevidst angste" og forstenede mennesker overalt men de fleste kan jo godt se at gammeldags lavproduktivt landbrug hvor man f.eks. afbrænder regnskoven eller bruger andre "naturlige" eller "økologiske" principper ikke er løsningen med hensyn til miljøvenligt landbrug - selvom der er tale om landbrugsmetoder, der har været anvendt i tusinder af år.

Dette gælder naturligvis ikke folk, herunder en del GMO-modstandere, der er "bevidst angste" eller forstenede - eller mennesker som f. eks. tror at sandheden om verden er nedskrevet en gang for alle på stentavler, i bibler eller i form af "Regelsæt for økologisk jordbrug". De sidstnævnte regelsæt er nedskrevet og formuleret af bureaukrater og ikke af guder, selvom nogle her i debatten tilsyneladende tror noget andet.

 • 3
 • 3

Hej igen.

Jan Damgaard. Du og jeg er meget uenige m.h.t. at lege Gud. Men nok om det.

Jeg er imod de fleste former for gensplejsning af dyr og planter.

Jeg er tilhænger af det, som jeg vil kalde "det lysegrønne landbrug". Det vil sige et landbrug, der ikke er 100 % økologisk, men som er mindre miljøbelastende end det almindelige landbrug. Dette skal også have større dyrevelfærd end det almindelige landbrug.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 1
 • 1

Finn Okkels finder den nye (og efterhånden gamle) plante genteknologi GMO velkommen, og ryster generelt på hovedet af økoen som gammeldags uoplyst enfoldighed. Men naturen ER enfoldig og gammeldags - 3,8 mia. år - økologi er svaret på den levende naturs balance, en balance der er dynamisk og til stadighed fordrer balanceret udvikling. Økologen ER enfoldig, og forsøger at lure og eftergøre denne naturs ageren. Konventionellen er endnu mere enfoldig og har en ganske anden dagsorden, en dagsorden og et udgangspunkt der ligger langt fra økoens. GMO er en ageren der understøtter en unaturlig presøkonomi globalt til gavn for en galoperende befolkningsudvikling - jo større, jo bedre - monokulturelt i strid med økologi. GMO har sine gode sider, men økologisk er det ikke.

 • 2
 • 2

Finn skrev: Det interessante ved den af EU nu godkendte GM- majs er at det ukrudtsmiddel den kan tåle er et naturstof - altså et stof som allerede findes i naturen og har været i naturen i tusinder af år. Det samme gælder som nævnt også det protein som gør at denne majs ikke angribes af bestemte skadelige insekter. Dette protein findes allerede i naturen og har været der i tusinder af år.

ang. Basta som Finn Okkels stolt fortæller er et naturprodukt, det er vist en overdrivelse, stoffet er industrielt fremstillet, og findes næppe i naturen i den forn, eller den dosering som anvendes på marken. Finn glemmer også at fortælle at der ikke er noget fint i at sprøjte et meget problematisk stof, som er reproduktionstoksisk ud over planter der senere spises, EFSA har på linje med Finns noget skæve verdensbillede undladt at se på midlet Basta i godkendelsen, da man kun har søgt om BT effekten i planten, for resten er basta forbudt i Europa fra 2017, blandt andet grundet at det laver fosterskader, så Finn hvor er det interessante i dette giftige kemikalie der snart bliver sprøjtet ud over spiselige afgrøder i Europa?

Ang. Bt, genet, Finn forholder sig hele tiden til at Økologiske landbrug må anvende midlet, og at det derfor er OK. Nu er historien lidt anderledes og mere kompliceret end som så. I Økologisk sammenhæng udsprøjtes hele bakterien, den har en meget kort virkningstid, og er efter kort tid fadet væk, skyllet af planten, og den dosis som er anvendt er målbar. Når BT genet er indsat i Planten sammen med en virus-promotor, som får produktionen af giftige proteiner til at køre 24 / 7 i hele plantens liv, og i alle plantens celler har man en langt giftigere cocktail, Genet er ganske vist fra bakterien, men det er inde i planten, ikke udenpå, hvor det bliver vasket af inden høst, og der er tale om en ukendt, men voldsomt højere dosis af det giftige protein, faktisk så høj at man kan måle den måneder efter afgrøden er høstet i jorden. Igen er EFSA og Finn af samme skole, de har valgt at tage data til godkendelsen fra ”delvist” et andet BT gen, som er langt mindre giftigt, og derefter har man valgt at bruge beregnede mængder der er indgivet af producenten, de har også vist sig at være meget undervurderet. Der er kun lavet et! Markstudie af den pågældende BT gift, og i den er der ingen opgørelse af skader på livet i jorden, ifølge dette link.

http://www.testbiotech.org/sites/default/f... Testbiotech 1507 Maize engl_0.pdf

BT giften er ikke naturligt forekommende i planten, og dens effekt er ikke ordentligt testet på pattedyr, endvidere er der stadig ikke enighed om hvordan Genets protein virker, og der er heller ikke videnskabelig enighed om at kun målgruppen af insekter rammes, der er kort sagt meget der ´mangler at blive fundet ud af, men sikkert er det, det dræber sommerfugle, Man ved bare ikke hvad andet der tager skade endnu. Heller ikke på pattedyr. For man har ikke lyst til at finde ud af det, pga. økonomiske interesser. Midlet er efter en kort årerække ubrugeligt pga. resistens udviklet af insekterne, og så kan man heller ikke anvende den skånsomme økologiske løsning mere overfor de insekter.

Så man har med få års profithunger ødelagt en muglighed for insektbekæmpelse i Økolandbruget – for evigt.

Desuden er midlet aldrig betegnet som uden problemer. I Økolandbruget er brug af midlet forbundet med allergi, hos de personer der kommer i kontakt med det, I GMO afgrøden der har stor koncentration af BT Proteinerne i det høstede matereale er der forskere der sammenkæder genet med skader på fordøjelsessystemet i mennesker

http://sustainablepulse.com/wp-content/upl...

Så er GMO bt giften så uskadelig som Finn påstulerer?

 • 5
 • 3

Intereassant at fortsætte med links til øjensynligt sekundære og irrelevante kilder

Helt enig! For eksempel fik jeg link til artikel i de konventionelle producenters medlemsblad hvor lederen af dem der sidder godt og, bogstaveligt talt, fedt på 98 procent af markedet harcelerede over de to procent økologiske producenter fik opmærksomhed fra fødevareministeren.

Det grinagtige var Linket skulle dokumentere at økologerne "i den grad lider af ukollegial brødnid."

Min anbefaling må herefter være at læse indlægget igennem inden indsendelse:)

Producenterne af fødevare der koster samfundet mindst 7 milliarder årligt i sundhedsudgifter burde være mere omhyggelig med deres ordvalg. Bare en halvering af animalsk indtag spare milliarder og forbedre sundhed og livskvalitet. Det er ikke livsnødvendigt basisfødevare der er tale om, snarere et nydelsesmiddel på linje med vin og tobak.

 • 2
 • 4

@ Ib Borup Pedersen:

Ang. Bt, genet, Finn forholder sig hele tiden til at Økologiske landbrug må anvende midlet, og at det derfor er OK. Nu er historien lidt anderledes og mere kompliceret end som så. I Økologisk sammenhæng udsprøjtes hele bakterien, den har en meget kort virkningstid, og er efter kort tid fadet væk, skyllet af planten, og den dosis som er anvendt er målbar.

Dette er ikke korrekt forstået.

De insektdræbende bakterier som anvendes i økologisk jordbrug er helt ude af kontrol. Der er i økologisk jordbrug tale om levende bakterier, som når de først er udsprøjtede/udspredt, kan være tilstede i årevis - selv efter at afgrøden er høstet og i de efterfølgende afgrøder samt desværre også i naturen. Det heldige er at dette ikke er tilfældet med den nye GM-majs (beskrevet i et tidligere indlæg).

Bakterierne lever ikke af afgrøden, men bl.a. i og af en bred vifte af insekter, specielt sommerfuglelarver. Når de "økologiske" bakterier har dræbt en sommerfuglelarve spreder de sig til andre levende sommerfuglelarver mv., som de "økologiske" bakterier så også dræber. Først når bakterierne har dræbt alle levende sommerfugle og andre insekter, i afgrøden, samt i tilstødende afgrøder og i naturen, vil de "økologiske" måske forsvinde. Formodentlig vil de i økologisk jordbrug udsprøjtede insektdræbende bakterier altid være til stede i miljøet og på afgrøderne (og naturen), når de blot er anvendt en enkelt gang.

Det insektdræbende toksin forekommer i store mængder i bakterien - faktisk i så store mængder at det danner krystaller - når det insektdræbende protein er på krystalform er det som kemisk stof meget mere stabilt end når det er opløst eller og bliver udsprøjtet som rent stof. Sprøjtemidler som kun består af det insektdræbende protein, men ikke indeholder levende bakterier, findes også, men udsprøjter man det isolerede protein inaktiveres det meget hurtigt. Det er altså ikke det man gør i forbindelse med den anvendelse af levende bakterier der er tilladt i økologisk jordbrug.

Bakterierne kan bl.a. anvendes i væksthuse, hvor de næppe som Ib Borup Pedersen ellers påstår, skylles af planterne, da væksthusafgrøderne normalt ikke vandes ovenfra på blade mv. (det giver nemlig store problemer med sygdomsangreb og et alt stort forbrug af vand og gødning).

Enhver kan iøvrigt sige selv at tingene ikke er som Ib Borup Pedersen beskriver, for blev bakterierne bare skyllet af planterne ved første regnskyl ville de ikke kunne eksistere i naturen, da bakterierne jo skal være oppe på bladene for at kunne angribe de sommerfuglelarver som normalt lever på bladene. Bakterierne er altså til stede overalt - også på de høstede afgrøder, så indtil videre er det især de økologiske forbrugere der er og har været "udsat" for disse insektdræberproteiner i Danmark.

På den måde som bakterierne anvendes i økologisk jordbrug vil de være til stede i de afgrøder, hvor de udsprøjtes, i naboafgrøderne, i de efterfølgende afgrøder og desværre også i naturen.

Ib Borup Pedersen mener han har dokumentation for at det insektdræbende protein er meget farligt for mennesker. Dette er dog ikke (igen, igen) i overnsstemmelse med de mange videnskabelige undersøgelser der er lavet. I de videnskabelige undersøgelser er det påvist at proteinet er harmløst og blot fungerer som et almindeligt næringsstof for mennesker og husdyr, når vi indtager det.

Problemet med den anvendelse der sker i det økologiske jordbrug er den virkning udspredningen af de levende bakterier har når de breder sig fra afgrøde til afgrøde og ud i naturen.

Anvendelse af disse bakterier i det økologiske jordbrug kan således være baggrunden for at mange sommerfuglearter er i kraftig tilbagegang. Da mange planters overlevelse også er afhængige af at sommerrfugle bestøver deres blomster kan der her være tale om en af de mest alvorlige ødelæggelser af naturen man kan forestille sig.

Heldigvis optræder disse problemer ikke med den netop godkendte GM-majs. Der er således tale om at den nye GM-majs også kan løse et alvorligt miljøproblem forbundet med økologisk jordbrug.

 • 2
 • 2

Ib Borup Pedersen skrev i et af sine første indlæg i denne debat:

"Nu vel er den omhandlende GMO afgrøde af typen der tåler sprøjtning med Reglone, for øvrigt et middel der er under udfasning i Europa og forbudt i en række lande deriblandt DK. EFSA har helt sprunget over at undersøge de problemer som den del af GMO'en medfører, det er dog ret naivt at tro at landmænd i Spanien ikke skulle finde på at sprøjte med midlet".

Problemet er blot at det er rent vrøvl fra ende til anden. Der findes ikke en eneste GM-afgrøde der er gjort resistent overfor Reglone (eller beslægtede stoffer). Det er ellers alvorlige anklager mod EFSA m.fl.

Den slags siger lidt om troværdigheden i GMO-modstandernes indlæg.

Nu skriver Ib Borup Pedersen så i sit seneste indlæg om den samme godkendelse:

EFSA har på linje med Finns noget skæve verdensbillede undladt at se på midlet Basta i godkendelsen, da man kun har søgt om BT effekten i planten, for resten er basta forbudt i Europa fra 2017 …

Det er altså stort set de samme alvorlige anklager - nu om et andet sprøjtemiddel, Basta, som ingen har nævnt her i debatten (men som jeg citeres for at have en skæv mening om) og som EFSA’s godkendelse slet ikke handler om.

Fra andre debatter kender vi Ib Borup Pedersens og andre GMO-modstanderes ofte hadefulde indlæg om GMO, firmaer og seriøse videnskabeligt baserede organisationer. Det står i kontrast til de samme personers begejstring for grupperinger, der udsender Youtube-videoer og et hav af manipulerende, ufunderede beskyldninger og konspirationsteorier på Nettet. Her deler man ikke viden og videnskabelige oplysninger, men er sammen om de ofte hadefulde "meninger" og om at tilsvine seriøse og videnskabeligt baserede forskere og organisationer. Alt det er man gode til og man er tilsyneladende ligeglade med at man udstiller sin manglende viden om de emner der debatteres - som vi ser GMO-modstanderen Ib Borup Pedersen gøre det her. Selv efter at han har erkendt at hans grove beskyldninger og tilsvininger af f.eks. EFSA vedrørende Reglone er det rene vrøvl fortsætter han i samme meningsløse stil.

Denne ret infantile måde at reagere mod det man ikke forstår og som er nyt/fremmed ser vi desværre mere og mere i samfundet, så Ib Borup Pedersen og hans fanatiske meningsfæller indenfor GMO-modstander-området er sådan set et generelt samfundsfænomen/-problem, der måske mest af alt handler om at man ikke gider tilegne sig viden, men tilbage fra børnehaven har lært at alle har ret til at komme til orde. Man har desværre glemt at vi her på ing.dk ikke længere er på børnehavestadiet, men deltager i en debat der handler om komplicerede spørgsmål, der kræver lidt mere end at se på Youtube-videoer og læse fantasifulde konspiratoriske vandrehistorier på Nettet.

Der er en ubehagelig tendens blandt GMO-modstanderne til at svine seriøst arbejdende videnskabeligt baserede organisationer og forskere til bare fordi man tydeligvis ikke forstår det de arbejder med eller er uenige (den debatform lærer man ikke i børnehaven, så den må være selvlært).

Kan niveauet blive lavere?

Hvem kan sådanne indlæg gavne?

Jeg tror de fleste synes at det er interessant at den godkendte majs er gjort resistent overfor og indeholder proteiner af samme type som findes i naturen - stoffer som har været i naturen i tusinder af år.

Modsat Ib Borup Pedersen tror jeg også at de fleste kan regne ud at skal et sprøjtemiddel bruges i praksis, må det fremstilles industrielt i en højere koncentration end det findes i i naturen - også selvom det er et naturstof. De fleste kan nok også regne ud at produceres et stof inde i planten rammer det stort set kun de insekter som angriber majsplanten og dermed har man udviklet en meget mere miljøvenlig dyrkningsmetode end den man anvender i det konventionelle jordbrug, hvor alle insekter og dyr i afgrøden rammes hvis man udsprøjter insektdræbende proteiner af den type der er i den godkendte GM-majs – insekter på ukrudtsplanterne rammes også når stoffet udsprøjtes. Der er som ovenfor nævnt også tale om en epokegørende forbedring i forhold til den insektbekæmpelsesmetode der er godkendt til brug i økologisk jordbrug hvor bakterierne med det insektdræbende protein, der er i GM-majsen, angriber alle følsomme insekter i afgrøden, i naboafgrøder, i efterfølgende afgrøder og desværre også i naturen.

Der er en række naturstoffer som kan anvendes som ukrudtssprøjtemidler, som denne GM-majs kan tåle. At der er en bred vifte af stoffer betyder selvfølgelig også at Nettets vandrehistorier om at landmændene er tvunget til at købe et bestemt sprøjtemiddel når de dyrker en GM-afgrøde ikke er korrekt. Landmændene har de samme sprøjtemidler til rådighed som de konventionelle landmænd samt indtil videre et par stykker mere. GM-afgrøderne har betydet at der er kommet meget større konkurrence. Den monopolsituation som beskrives i en række vandrehistorier på Nettet findes ikke i virkelighedens verden. Der er hård priskonkurrence.

Jeg er enig i at det forhold at et stof er et naturstof ikke betyder at det er mere sikkert end syntetiske stoffer med hensyn til sundhedsskadelige egenskaber (naturstoffet nikotin var et af de første sprøjtemidler som blev forbudt), men naturstoffer nedbrydes som regel (!) hurtigt i naturen, så nogle af dem kan have miljømæssige fordele. Nogle af de naturstoffer som har været godkendt, bruges som sprøjtemidler og som er under udvikling som sprøjtemidler og hvoraf nogle vil kunne bruges i GM-majsen (efter behørig godkendelse) er f.eks. omtalt her : http://www.abim.ch/fileadmin/documents-abi...

Det er stoffer som har været til stede i naturen i tusinder af år …

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten