Omfattende forurening standser Lundbeck-udvidelse

Lundbecks lægemidler mod psykiske lidelser er så anvendte, at firmaet gerne vil udvide produktionsfaciliteterne på vestsjælland. Illustration: Lundbeck

Grundvandet ved og i jorden på fabriksgrunden hos Lundbeck i Lumsås på Vestsjælland er stærkt forurenet. Så forurenet at det nu får konsekvenser på kort – og muligvis lang - sigt for en planlagt udvidelse af fabrikken, som producerer de aktive ingredienser til piller for behandling af blandet depression og skizofreni.

En rapport fra rådgivningsfirmaet Niras fra februar 2016 viser forurening, der overskrider grænseværdierne i flere af de jord- og vandprøver, der er taget i 17 boringer på industrigrunden.

Det skriver Finans.dk

Læs også: ‘Abeleg’ på sjette år om lossepladser og giftgrunde

Lundbeck fik ellers for tre år siden grønt lys fra Odsherred Kommune til at udvide deres fabriksfaciliteter. Men den accept har ingen brugsværdi i dag, eftersom Danmarks Naturfredningsforening har klaget over, at tilladelsen til den planlagte udvidelse er givet med en en utilstrækkelig miljøvurdering.

Danmarks Naturfredningsforening mener nemlig, at Niras' fund er bevis på massiv forurening.

»Det er yderst bekymrende, også fordi vi ikke ved, hvordan den forurening har spredt sig gennem årene, og hvor den er henne i dag,« siger geolog Walter Brüsch til Finans.dk

Og Danmarks Naturfredningsforening kan nu notere sig, at klagen helt usædvanligt har fået opsættende virkning.

Læs også: 3D-kameraer kan blive regionernes superværktøj mod jordforurening

Det er sket, idet formanden for Planklagenævnet, Carsten Munk-Hansen, har vurderet, at de nye oplysninger om forureningen har været nok til, at der skal trækkes i nødbremsen overfor det planlagte byggeri.

»Det er altså rigtig giftige sager, vi taler om. Kommunen skulle have foretaget en miljøvurdering og undersøgt sagen, inden lokalplanen blev vedtaget, og her har der altså været et svigt,« siger Carsten Munk-Hansen til erhvervsmediet. Han forventer, at selve klagen bliver behandlet inden udgangen af 2018.

Lundbeck oplyser, at selskabet ikke er overraskede over fundet af forurening al den stund, at fabrikken har ligget der siden 1962. Men de samarbejder med Miljøstyrelsen om at få overblik over omfanget, og hvis forureningen sætter en stopper for byggeriet i det vestsjællandske, vil medicinalfirmaet bygge andetsteds.