Ombygning af Ringsted Station voldsomt underbudgetteret: Fordyret med 118 procent

Arbejde på Ringstedbanen ved den nye station Køge Nord. Illustration: Banedanmark

Regningen for at ombygge Ringsted Station bliver mere end dobbelt så høj som budgetteret.

Med byggeriet af både den nye bane mellem København og Ringsted og den nye Femernforbindelse bliver Ringsted Station fremover et afgørende knudepunkt i den danske togtrafik. Derfor blev det sammen med den nye Ringstedbane besluttet, at stationen skulle ombygges, så den kan håndtere de ekstra tog.

Den ombygning skulle have kostet 440 millioner kroner ifølge det budget, som Banedanmark fik godkendt af transportpolitikerne i forligskredsen.

Men efter at Banedanmark har gennemgået budgettet sammen med et revisionsfirma, har det vist sig, projektet med styrelsens egne ord er voldsomt underbudgetteret. Prisen på den planlagte ombygning bliver i stedet 961 millioner kroner.

»Gennemgang af økonomien på Ringsted Station har vist, at budgettet har været væsentligt underestimeret på en række poster, samt at detaljeringsgraden har været mangelfuld i forhold til antagelser om fysik, udførelseskompleksitet med mere,« skriver Banedanmark i en email til Ingeniøren.

Ikke rimeligt for togpassagererne

I den politiske forligskreds bag projektet bliver fordyrelsen mødt med hovedrysten.

»Det her er typisk for Banedanmark. Selv om man bruger formuer på konsulentbistand, kan man ikke finde ud af at regne rigtigt. Jeg forstår simpelthen ikke, at man kan regne forkert med over 100 procent. Det er ikke rimeligt, at togpassagererne bliver ramt af, at Banedanmark kvajer sig med deres beregninger,« siger Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen.

Læs også: »Den her sag lugter langt væk af, at man ikke vil have den ud til offentligheden«

Læs også: Banedanmark hemmeligholder konsulentbudget: Er steget med mindst fire milliarder

Som konsekvens af fordyrelsen har forligskredsen valgt en anden løsning for Ringsted Station. I stedet for den planlagte løsning 0+ er forligskredsen på Banedanmarks anbefaling landet på den reducerede løsning 0. Den indebærer, at Banedanmark dropper at flytte to spor, at udvide en perron og at hastighedsopgradere to spor. Det betyder, at togene ikke som planlagt kan passere Ringsted Station med 180 km/t, hvilket forlænger rejsetiden med et minut eller to.

Bliver ikke færdig til tiden

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet meldte allerede i april ud, at forligskredsen har vedtaget en alternativ løsning for Ringsted Station som konsekvens af en fordyrelse, men der er ikke tidligere sat tal på den massive budgetoverskridelse.

En omrokering så sent i forløbet betyder, at Banedanmark ikke når at gennemføre arbejdet, før Ringstedbanen åbner i maj 2019. Derfor åbner banen med en midlertidig løsning, som betyder, at der kun kan køre to tog i timen i hver retning. Først fra midten af 2020 kan DSB køre med fem afgange i timen og fuldt ud aflaste den stærkt trafikerede strækning mellem København og Roskilde, der i dag udgør en flaskehals for togtrafikken på tværs af landet.

Hos Banedanmark ligger økonomidirektør Peter Jonasson da heller ikke skjul på, at styrelsen ikke er stolt af forløbet.

»Ringsted Station er et delprojekt under det store projekt København-Ringsted til 10 milliarder kroner. Derfor har Ringsted Station ikke haft nok opmærksomhed. Vi har simpelthen ikke været opmærksomme på hvor kompleks, tilslutningen til Ringsted Station er. Og derfor kommer vi afsted med et delprojekt, som er voldsomt underbudgetteret. Det er selvfølgelig ikke godt nok,« siger økonomidirektøren.

Han tilføjer, at det oprindelige budget »aldrig skulle have fået lov til at ligge til grund for projektet«.

Stadig 290 millioner dyrere

Selv om Banedanmark nu ombygger stationen i en mere skrabet version end planlagt, bringer det ikke prisen ned i nærheden af det oprindelige budget på 440 millioner kroner. Den billigere løsning kommer til at koste 730 millioner kroner.

Med andre ord stadig 290 millioner kroner mere end den oprindeligt planlagte løsning.

Læs også: Spøgelsesbane: Signalkaos udsætter åbningen af Ringstedbanen

Læs også: Nye køreledninger falder ned: Banedanmark stopper eltog til Esbjerg

Fordyrelsen af stationen er det seneste af en række problemer med den nye jernbane mellem København og Ringsted. Banen skulle egentlig stå færdig i december i år, men på grund af vanskeligheder med at indbygge det nye landsdækkende signalsystem i DSB's tog er der ikke de fornødne tog til at køre på banen i år. Derfor blev åbningen af banen sidste år udskudt til maj 2019.

Emner : Jernbane
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Først ville man have udfletning vest. En teknisk fornuftig løsning, med tilstrækkelig kapacitet og fremtidssikring. Men borgere i Ringsted protesterede kraftigt.

Så undersøgte man efter politisk ønske, udfletning øst. Også en teknisk fornuftig løsning, med tilstrækkelig kapacitet og fremtidssikring. Denne undersøgelse forsinkede projektet et år.

Da det kom til stykket valgte politikerne et projekt 0+ der ikke er en teknisk fornuftig løsning og uden tilstrækkeligt kapacitet til fremtiden (en billig lappeløsning). Tilmed udformet på en måde så den ikke senere kan opgraderes til øst eller vest løsningen.

Nu har man så valgt en 0 løsning, som er endnu mere skrabet en 0+ løsningen. Teknisk dårlig fungerende og helt utilstrækkelig kapacitet.

Når man nu har valgt så dårlig en løsning, så går der nok ikke mange år før der er kaos igen, og man bliver nød til at ombygge Ringsted igen. Problemet er at Ringsted er så centralt for trafikken at det kommer til at ramme traffiken i hele landet.

 • 24
 • 3

DSBs trafik falder og falder trods stigende samfærdsel i landet, så nej, der bliver ikke noget kapacitetsproblem med løsning 0. Desværre.

0+ er beregnet til at have nok kapacitet i mange år efter Femernforbindelsen åbner. Men det er ved stigende trafik, som der ikke er.

0 er blot en langsommere udgave af 0+, hvilket ikke er et problem for kapaciteten, da højere hastigheder kræver mere kapacitet.

Men det ændrer naturligvis ikke på, at det noget møg togene kan komme med 250 km/t fra Ringstedbanen, skal bremse ned til 120 km/t i Ringsted for så at kunne speede op til 180 km/t vest for Ringsted igen.

 • 2
 • 7
 • med budgettet, er det så fornuftigt at vælge en 0-løsning istedet for en fremtidssikret løsning. Ja, voldsom og meget kritisabelt forløb, men aligevel .....

Jeg ser væk fra, at det kan være spekuleret i "tilgivelse" for budgetfejl fra starten .....

 • 3
 • 0

Well når man ser på den vestløsning som banedanmark kom med, så kan jeg godt forstå at dem der bor inden for 2 km af det brokkede sig (disclaimer: jeg bor i sydenden af ringsted).

Løsningen ville indebære at der kom en ca 25 m høj 'mur' tværs over ådalen da der skulle laves en bro/dæmning ovenover den nuværende bro over ådalen (så tog kunne flette ud uden at gøre det i niveau), og for at ikke hele Ringsted skulle drukne i støj skulle der så laves støjvold på toppen af den nye bro/dæmning (dvs den eksisterende bro skulle effektivt forhøjes med 2-3 gange højden på et tog!

Den østlige løsning ville kunne gøres uden en så massiv bro/dæmning, men blev åbenbart fravalgt...

 • 0
 • 0

Opførelsen af den niveaufri udfeltning i vest vil under etableringen få meget omfattende indvirkning på trafikken gennem RIngsted. Vi taler om et spor mellem strækningen til Næstved og stationen i Ringsted i et helt år, og meget lange total spærringer fordi hele vest-enden af stationen skal graves op. Alt det bestående skal fjernes, og der skal bygges en ny dæmning over Ringsteds Å, på hver sin side af den bestående dæmning. Under høringen af den udfletning vest for stationen som Banedanmark havde foreslået, foreslog Ole Lund Jensen og Thomas Albøg Olsen en niveaufri udfletning øst for Ringsted. Forslaget blev bakket op af mange borgere og politikere i Ringsted, som frygtede for de voldsomme gener den vestlige udfletning ville påføre byen, både under bygningen og den efterfølgende drift. Den østlige udfletningen forudsatte kun meget få og meget begrænsede ombygninger på Ringsted station. Udfletningen var trafikalt bedre løsning i forhold til den kommende Femernforbindelse. Byggeriet kunne i modsætning til Banedanmarks udfletning i vest, opføres uden nævneværdige begrænsninger i togtrafikken, på en åben mark øst for byen, og derfor også uden gener for omgivelserne.

 • 2
 • 0

Det er lidt svært at gennemskue / forstå at man valgte en vestlig og tilsyneladende discount udgave som så alligevel ender med at koste en formue.

Men det er blot endnu et eksempel på at mange beslutninger efterhånden tages af få mennesker som ofte savner faglig indsigt og især visioner. Det gælder såvel i embedsværket som i politikerkredse!

Et godt eksempel er region Sjælland som valgte at placere deres supersygehus i kanten af regionen og pænt langt fra den nye jernbane over Køge. Havde man valgt modellen med Ringsted som hjemsted for supersygehuset og placeret det øst for byen kunne man sammen med Banedanmark have bygget en ny station som forhal til sygehuset.

For relative få penge kunne man have lavet en stump motorvej fra Sydmotorvejen fra Haslev op mod Ringsted Øst og have koblet en stump motorvej fra Næstved på denne strækning. Udvidet Vestmotorvejen fra Ringsted til Køge til 6 spor. Endelig lavet en motorvej fra vest for Holbæk ned til Ringsted.

Resultat: Alle borgere i region Sjælland kunne enten via motorvej eller jernbane været kommet nemt til deres supersygehus. Men fik samtidig skabt forbindelse fra Kalundborg til Sydsjælland ad motorvej og vice versa. Især en fordel såfremt man vil bygge en Kattegatforbindelse.

Men det havde krævet visionære embedsmænd og politikere som kunne se mere end 4 år frem i tiden og som turde opstille nogle visioner.

I stedet er det halvdårlige løsninger som vi skal lever med i de næste 50-100 år.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten