Ombygget skib holder borerig stille i tre meter høje bølger

Et utraditionelt samarbejde mellem rådgiveren Geo og rederiet NCT Offshore har resulteret i udvikling af et avanceret boreskib ved navn Freja, der kan operere på 15-60 meters dybde.

Det særlige ved skibet – som i øvrigt er et ombygget support-fartøj – findes midtskibs og er en specialdesignet, bevægelseskompenseret arbejdsplatform på tre gange tre meter.

Illustration: MI Grafik

Det vil sige, at platformen inklusive borerig og bemanding står helt stille, selvom skibet bevæges op og ned af bølgerne, hvilket gør operationen langt mindre afhængig af vejrliget.

Helt op til tre meters bølgehøjde kan mekanismen klare ifølge afdelingsleder i Geos afdeling for Marine Undersøgelser Jens Brink Clausen:

»På konventionelle borefartøjer er det kun selve borestrengen, der står stille. På dette skib er det hele platformen, hvilket gør det muligt for os at anvende højkvalitets- boreteknikker, som vi kender fra land, og som kan give langt bedre og mere pålidelige prøveresultater,« siger han.

Mølleparker rykker længere ud

Målgruppen for skibet og dets nye funktioner er offshore-vindkraft-branchen, som Geo allerede har arbejdet en del for. Den er på vej ud på dybere og dybere vand, hvor Geo altså nu som nævnt kan være med i op til 60 meters vanddybder.

Det er temmelig meget mere, end man kan nå fra konventionelle jack-up-boreplatforme, hvor den maksimale dybde er 20-30 meter. Fra sådan en jack-up har Geo for eksempel udført omfattende havbundsundersøgelser på Kriegers Flak-havmølleparken.

Forud for anlæg af havmølleparker skal park-operatørerne have undersøgt havbunden, hvor fundamentet skal stå.

Enten der er tale om, at man vil banke kæmpetunge såkaldte mono- pæle ned i havbunden, at man skal finde det rette sted for placering af gravitationsfundamenter oven på havbunden, eller om man vil anvende et bøttefundament, der suges ned i havbunden:

»Vindmøllerne til havs bliver efterhånden så store, at hvert fundament kræver sin egen geotekniske undersøgelse af havbunden,« siger han.

Afgørende design-input

Ifølge Jens Brink Clausen er kvaliteten af en geoteknisk undersøgelse samt prøver og kerner fra havbunden et helt afgørende input til design og optimering af funderingen for den kommende offshore-vindmøllepark:

»Den valgte fundering har indflydelse på den samlede konstruktionspris og dermed på prisen for den producerede strøm,« påpeger han.

Det ombyggede fartøj er endvidere indrettet, så det også kan klare geofysiske undersøgelser, hvor Geo tolker på resultater fra målinger udført med scan-sonar, magnetometer og multibeam-ekkolod.

Prisen for ombygningen ligger på 20-30 mio. kroner, og rent praktisk lejer Geo sig ind på skibet og medbringer så boreplatform og relevant personale til den pågældende opgave.

Fartøjet er blevet søsat og har allerede løst de første tre opgaver sammen med Geo. Når skibet ikke anvendes af Geo, kan NTC Off­shore bruge skibet til andre opgaver, hvilket allerede er sket.