Ølingeniør bag katederet

Underviserne er så naturlig en del af det at gå i skole, at mange studerende måske ikke skænker en mulig karriere bag katederet med pegepind og tavlekridt en tanke. Men måske skulle de tage at gøre det. For underviserjobbet kan sættes sådan sammen, at det kan give plads og rum for egne projekter ved siden af.

Et engagement som timelærer kan for eksempel være et rigtigt fint udgangspunkt for drømmen om at sparke gang i sit eget firma. Et godt eksempel på det er diplomingeniør Jens Kristian Andersen på 27 år.

Efter to år som ekstern rådgiver for Grundfos blev han med sit eget firma involveret i udviklingen af en ny type fadølsanlæg for Royal Unibrew samtidig med, at han blev ansat som timelærer og vejleder på Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA).

Jens Kristian Andersen har i dag stor succes med sit turbo-fadølsanlæg, der kan skænke seks fadøl på fem sekunder, men dengang han sad med udviklingen helt alene, var det faglige miljø og fællesskabet på IHA helt afgørende for ham.

»Selvom jeg var selvstændig, fik jeg en masse kolleger med en fantastisk stort knowhow. Jeg blev som underviser en del af et fagligt og kreativt miljø,« fortæller Jens Kristian Andersen, der i dag underviser 1. semester på maskinlinjen og er vejleder på semesteropgaver, samtidig med at han udvikler sit fadølsanlæg.

»Jeg var lidt bange for at komme til at sidde helt alene med mine ting, jeg var stadig ung i faget, og som selvstændig siger du farvel til meget tryghed,« fortæller han.

Så i stedet for at sidde på et lille kontor et sted fandt han gode sparringspartnere blandt både elever og andre undervisere.

»Det er dejligt at have dygtige og erfarne kolleger at spørge til råds. Jeg kan ikke komme i tanke om noget sted i det private, hvor jeg kunne finde den samme koncentration af faglighed,« siger han.

Ung underviser imponerer studerende

Jens Kristan Andersen blev uddannet som maskiningeniør i 2005 netop fra IHA. Så han er ung - også i rollen som underviser.

»Jeg tror, at både mine kolleger og de studerende ser mig lidt som et friskt og ungt indspark,« siger han og understreger, at kontakten med de studerende også er meget udviklende for ham selv.

»Jeg skal være på mærkerne fagligt. Det er unge mennesker, som man ikke kan spise af med hvad som helst, så jeg skal være godt forberedt,« siger han.

Desuden tror han, at mange af de studerende anerkender ham for at have sat gang i noget selv - fået den gode idé og ført den ud i livet.

»80 procent af alle unge ingeniører drømmer om at lave den store opfindelse,« siger han.

Win win-situation

Rektor for IHA, Ove Poulsen, er glad for, at skolen har mulighed for at ansætte timelærere som supplement til de fastansatte adjunkter og lektorer.

»Timelærerne kommer med de håndplukkede kompetencer fra erhvervslivet, som vi efterspørger. De er tit erfarne ingeniører, der ved, hvordan det moderne erhvervsliv fungerer,« siger han, men understreger, at der som fastansat gælder andre forhold, da en adjunkt- eller lektorstilling er et fuldtidsarbejde med et helt andet ansvar for eksempelvis undervisningsstrategi, end der ligger i timelærerrollen.

Forholdet til Jens Kristian Andersen kalder Ove Poulsen en win win-situation for både Jens Kristian Andersen og skolen.

»Det giver ham en stabilitet, og vi tilknytter en talentfuld, ung mand, der også er en rollemodel for de studerende,« siger han.

Jens Kristian Andersen selv håber at kunne fortsætte i undervisningsrollen fremover - selv om hans fadølsanlæg ser ud til at gå som kolde fadøl til en varm koncert både herhjemme og i udlandet.

Fakta: Sådan bliver du underviser

IHA har tre former for undervisere: Fastansatte adjunkter og lektorer og løst tilknyttede timelærere.

Adjunkter Uden nævneværdig erfaring fra erhvervslivet eller med undervisning bliver du som fastansat først adjunkt.

Lektorer Efter tre år som adjunkt kan du blive lektorbedømt og derefter fortsætte med titlen lektor. Du kan også blive ansat som lektor med det samme, hvis du har erfaring andre steder fra.

Timelærere kommer gerne fra erhvervslivet og har en hovedbeskæftigelse der. Uddannelserne bruger timelærerne til for eksempel at sikre en direkte kontakt med erhvervslivet. Flere timelærere på IHA driver deres egen virksomhed ved siden af timerne som underviser.