Olieselskaber strømmer til Grønland

Oliefeberen hærger i Arktis. Råstofdirektoratet i Grønland har netop afsluttet en ny udbudsrunde af olielicenser. Resultatet af udbudsrunden er 17 ansøgninger til 14 blokke, lige nord for Baffinbugten ud for Disko. Det er dér, Cairn Energy netop er stødt på kulbrinter i form af gas.

Endnu har Cairn ikke fundet olie, men alene det faktum, at det skotske olieselskab har forpligtet sig til at investere tre milliarder kroner i efterforskningen, har sendt 12 forskellige olieselskaber på oliejagt ud for Uummannaq i Nordvestgrønland.

»Vi udbød 14 blokke og fik 17 ansøgninger ind fra 12 selskaber, som vi nu forhandler med. Det er dog ikke sikkert, at vi bliver enige med dem alle,« siger Jørgen T. Hammeken-Holm, kontorchef i Grønlands råstofdirektorat.

»Cairns fund har absolut øget interessen. De andre olieselskaber er meget, meget interesserede i at få at vide, hvad de geologiske resultater er. Men de data er jo kommerciel viden og tilhører umiddelbart Cairn, der bestemmer, om de vil sælge dem videre,« forklarer han.

Gengangere og nye ansøgere

Blandt de 17 nye ansøgere er der selskaber, der i forvejen har licens til olieefterforskning.

Cairn Energy har fire licenser i det sydlige Grønland og to i Diskobugten samt yderligere to ud for Nuuk sammen med det canadiske olieselskab EnCana. Længst mod syd i Diskoområdet har det mindre svensk-engelske efterforskningsselskab PA Ressources en licens.

Et andet canadisk olieselskab, Husky Energy, med en del aktiviteter ved New Foundland, har tre licenser i området, den ene sammen med Exxon. Dong har også licens til at operere i et samarbejde med Chevron og Exxon.

Ingen spor af olie

Ud over Cairns nylige gasfund er der ingen spor af olie eller gas, fortæller Jørgen Hammeken-Holm:

»I de i alt syv boringer, seks til havs og en på land, der blev foretaget i 1970'erne og 90'erne, var der intet spor af olie eller gas. Men sammenlignet med Nordsøen, hvor der blev boret 40 gange, inden man fandt noget, er syv boringer ikke meget, også fordi de tekniske muligheder for at efterforske i 70'erne ikke var så store som i dag,« vurderer han.

Bortset fra Cairn, der befinder sig i efterforskningsfasen, er samtlige olieselskaber i færd med at udføre det obligatoriske arbejdsprogram, der danner grundlag for efterforskningen. Alene de seismiske undersøgelser koster mellem 150 og 350 millioner kroner.

Hvis de ikke vil bore, kan selskaberne levere licensen tilbage. Ellers forpligter de sig til at bore. Men det er en stor beslutning, forklarer Jørgen Hammeken-Holm:

»En enkelt boring koster omkring 500 millioner kroner. De skal være meget sikre på at finde olie for at investere så mange penge. Der ligger jo forskellige strategier bag. Cairn er kendt for at være progressiv og mere risikovillig end de store, konservative olieselskaber.«

Læs interviewet med Grønlands energiminister i Ingeniøren i morgen.

Emner : Olie