Olieselskab: Gode chancer for gas i Midtjylland og Syddanmark

Uden at tiltrække sig stor opmærksomhed har det London-baserede New World Oil and Gas, NWOG, jagtet olie og gas i Midtjylland og hen over stort bælte i Syddanmark.

Det er sket frem til starten af året, og siden har selskabet analyseret store mængder data fra seismiske undersøgelser. Senest har en tredjepart vurderet data og chancerne for, at der er kulbrinter i undergrunden.

Vurderingen har øget optimismen hos NWOG, der nu har frem til 17. november til at afgøre, om man vil fortsætte jagten med prøveboringer.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra administrerende direktør Bill Kelleher før deadline, men Ingeniøren erfarer, at selskabet ligger i forhandlinger med en partner om at indtræde i det danske projekt.

I en meddelelse på selskabets hjemmeside siger Bill Kelleher, at man har optrappet jagten på en partner i Danmark.

NWOG har med sine danske konsulenter og partnere søgt efter olie og gas i to licenser i Midtjylland, Sønderjylland og hen over et bælte til Lolland og Falster.

Læs også: Ukendt miniput på gasjagt i Midtjylland

Det ene danske projekt kaldes Danica Jutland og dækker to licenser på i alt godt 4.000 km2. Det andet projekt kaldes Danica Ressources og indeholder en licens med et areal på 6.680 km2 omkring Lolland, Falster og Langeland.

Dele af licenserne er gennemgået med 3D-seismisk udstyr, og det er de data, som nu er analyseret af tredjepart. Ifølge analysen er der tilstrækkeligt gode geologiske forhold til, at der kan være olie og gas. Det inkluderer blandt andet naturlige ‘låg’ eller ‘fælder’, der kan holde kulbrinterne nede i formationerne.

NWOG oplyser selv, at der rundt regnet er 10 procent chance for, at der kulbrinter i undergrunden rundt om i licenserne. Rammer man plet, viser analyserne, at der med 50 procents sandsynlighed vil være mindst 16,7 mia. kubikmeter gas (591 BCF) alene i Midtjyllands-licensen.

Det er nu ikke lig med et nyt onshore-gaseventyr. Dels er der tidligere fundet gas ved Givskud, der ikke var i tilstrækkelig godt kvalitet. Dels er næste skridt at prøvebore, og det er ikke gratis, selv om det er billigt sammenlignet med offshore-boringer.

En prøveborig på land koster i runde tal 35 mio. kroner, og derfor er NWOG nu på et stadie, hvor de skal have nye partnere ind i projektet. Det vil formentlig blive et andet mindre selskab, da der er for små mængder til at tiltrække store selskaber.

NWOG skriver, at selskabet selv er så optimistisk, at man er klar til at bore mindst én prøveboring i den licens, der dækker Midtjylland i et sydøstgående bælte fra Ringkøbing til Brande og Give.

Bliver den en succes, skal der efter alt at dømme bores flere prøveboringer og måske afgrænsningsbrønde, oplyser selskabet, der også påpeger, at der 60 km fra den midtjyske licens findes raffinaderi i Fredercia og i øvrigt et godt net af gasrørledninger.

Emner : Naturgas