Olieproduktion i laboratorier: Nye forsøg vækker forskernes håb

Lærebøgerne siger, at olie dannes af organisk materiale, der falder ned på havbunden, hvor det efter nogle millioner år under vægten fra kilometertykke sedimenter omdannes til fossile brændstoffer, olie og gas.

Men russiske geologer bærer på en hemmelighed. De har længe spekuleret på, om ikke olie og gas kan blive skabt uden brug af organisk materiale, og helt af sig selv længere nede i Jordens indre. Hvis det er rigtigt, så er det måske slet ikke slut med oliereserverne. Måske skal vi bare bore dybere, eller lave dem selv i et laboratorium.

Nu har en gruppe forskere fra USA, Rusland og Sverige udgivet en artikel i Nature Geoscience, hvor de for første gang viser, at man ved hjælp af laser-opvarmning kan syntetisere ethan og andre kulbrinter under tryk- og temperaturforhold, der ligner dem, der eksisterer i Jordens indre. Hvis det er rigtigt, så ligger der intet i vejen for antagelsen om, at vi står oven på enorme, og endnu ukendte oliemængder, der bare venter på at blive opdaget.

Ved et tryk på over to Gigapascal og temperaturer i omegnen af 1000 - 1500 Kelvin (svarende til 70-150 kilometers dybde), kunne forskerne i laboratoriet omdanne simpel metan (CH4) til mættede kulbrinter, som indeholder 2-4 kulstofatomer (dvs. ethan, propan og butan) samt frit brint og grafit. Bemærkelsesværdigt nok viste det sig, at det omvendte også kunne lade sig gøre: at konvertere ethan til metan under de samme betingelser.

Resultaterne viser, at den alternative teori har noget på sig - at tunge kulbrinter kan dannes via uorganiske processer i Jordens kappe. Samtidig giver reversibiliteten mellem metan og ethan et fingerpeg om, at syntesen af mættede kulbrinter som olie og gas foregår i en termodynamisk ligevægt, og derfor slet ikke har brug for organisk materiale.

Omskriv lærebøgerne!

Hvor kommer olien og gassen egentlig fra? Selvom lærebøger og wikipedia-opslag siger, at råolie stammer fra gammel biomasse, er sandheden at ingen ved det med sikkerhed.

Både Alexander von Humboldt og Dmitri Mendeleev var i 1800-tallet fortalere for en abiotisk teori om oliens oprindelse. Flertallet af petrokemiske geologer mener dog i dag, at olien er biotisk, og kommer via underjordisk pyrolyse af kerogen, som stammer fra forhistoriske havdyr og planter.

Men ikke de russiske geologer. Efter anden verdenskrig oprettede Sovjetunionen et Manhattan-lignende projekt under teoretisk ledelse af Nikolai Alexandrovitch Kudryavtskev og Vladimir Borisovich Porfiryev, som skulle undersøge oliens oprindelse og den bedste måde at udvinde den på.

De kom frem til at olie og gas er abiotiske fænomener. Olie og gas dannes i den øverste del af asthenosfæren, som er den mellemste del af Jordens kappe, og bevæger sig opad og ind i Jordskorpen. Teorien kaldes i dag den moderne russisk-ukrainske teori om abiotisk olie.

Artiklens medforfatter Alexander Goncharov mener, at den nye opdagelse er en vigtig brik i puslespillet om oliens oprindelse.

»Vores resultat udfylder et vigtigt tomrum for, hvad man tidligere mente var tvivlsomt på grund af manglende in situ eksperimenter under relevante tryk- temperatur og oxidationsforhold for den nedre lithosfære (upper mantle),« siger Goncharov til Ingeniøren.

»Vores arbejde peger derfor på, at aboitisk olie er en mulighed.«

Ingen Peak Oil?

Ifølge Geoffrey P. Glasby fra universitetet i Tokyo er det nu på tide at stoppe den blinde tro på, at råolie er et fossilt produkt. Lærebøgerne må skrives om. Olie og gas og alle de andre kulbrinter er noget, der stammer fra ursuppen, og ikke fra døde organismer.

Men selvom den russisk-ukrainske teori måtte være rigtig, har den endnu ikke udmøntet sig i nye større oliefund.

»Der er et større potentiale for at finde flere oliefelter, end hvis man antager at olien kun dannes via fossiler,« siger Goncharov.

»Disse oliefelter behøver dog ikke at være særlig dybe, fordi olien, selvom den er dannet abiotisk, skal transporteres op gennem dybe sprækker i Jordens skorpe.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der skal nok være nogen der tror på sådan en gang ævl.

Peak oil sker uanset hvad vi finder af olie i undergrunden, og uanset hvordan olien dannes. Det spændende er blot hvornår peaken sker.

Medmindre man altså vælger at tro at jorden er selvforsynende af olie uanset vores forbrug, og at der slet ikke er nogen ende på forsyningskapaciteten.

Det er dog ganske interessant at finde ud af hvor olien stammer fra, lad os nu se om de når at finde ud af det før det hele er brændt af :)

 • 0
 • 0

Mangler der ikke noget i bunden af artiklen?

Om olie er lavet af A eller B ændrer ikke rigtigt noget ved CO2, partikel, lokal forurening eller (motor) støj.

 • 0
 • 0

Medmindre man altså vælger at tro at jorden er selvforsynende af olie uanset vores forbrug, og at der slet ikke er nogen ende på forsyningskapaciteten.

Og det er jo så rent faktisk den tese russerne opstiller..

R

 • 0
 • 0

Og det er jo så rent faktisk den tese russerne opstiller..

R

Det er netop interessant for en nation der er meget afhængig af sin eksport af råvarer - fx naturgas, olie og tømmer :)

Den 3. vokser op igen (hvis de da ellers gad at plante når de havde fældet!) nu mangles det bare at erklære olien uendelig, så Putin kan komme til magten og erklære at Rusland altid vil være i økonomisk vækst.

 • 0
 • 0

Der scorede creationisterne lige et meget stort af deres meget få points.

 • 0
 • 0

Tyskerne fremstillede også benzin under krigen udfra kulstøv og brint (fremstillet efter bygasmetoden, hvor vanddamp ledes hen over glødende kul (koks)).

Lidt tryk på og noget sker.

Meget kan fremstilles ud fra kul - desværre skabes der en del CO2 undervejs - såh!

 • 0
 • 0

Tyskerne fremstillede også benzin under krigen udfra kulstøv og brint (fremstillet efter bygasmetoden, hvor vanddamp ledes hen over glødende kul (koks)).

Lidt tryk på og noget sker.

Meget kan fremstilles ud fra kul - desværre skabes der en del CO2 undervejs - såh!

Et link til en beskrivelse af Fischer-Tropsch processen fra 1920'erne:

http://en.wikipedia.org/wiki/Fischer%E2%80...

 • 0
 • 0

Jojo men teserne er jo nogle russere og ukrainere opstillede i 50-60érne.. Eksporten var vist til at overse i den periode, og Putin lå og vuggede i sin fars pung et sted i nordsøen..

R

Korrekt, min anskuelse gik på "nye forsøg" der næsten kan bevise at det kan lade sig gøre at danne olien abiotisk. Ved du om de kunne bevise deres tese i 60erne? Det var mit indtryk at det kun var en ubevist ide.

Timingen er udmærket, det passer fint ind i denne tid med krise etc.

 • 0
 • 0

Olie (og gas) har længe kunnet fremstilles syntetisk. En har nævnt Tyskland under krigen, men langt senere producerede Sydafrika sin olie ud fra kul, ved hjælp at Lurgi-forgasning efterfulgt af forskellige olie-syntese-processer. CO2-mæssigt er det dog langt værre end nu, fordi der medgår energi til processerne. CO2-udsendelsen er ca. 160-180% i forhold til alm. olies CO2-udsendelse - i snit. Indesluttet metan dybt i jorden (fra Jordens dannelse) kaldes geogas, og man har boret efter det mange steder, bl.a. i Sverige. Med meget ringe resultat, mener jeg.

 • 0
 • 0

At "man" (inkl. naturen) kan omdanne methan til større kulbrinter? Det gøres industrielt i kæmpeskala i Oryx anlægget i Qatar.

Næh, hvis de havde lokaliseret enorme mængder methan - eller olie, SÅ var det interessant. Om oprindelsen så er abiotist ("uorganisk") eller biotisk er da også interessant - rent akademisk.

 • 0
 • 0

At "man" (inkl. naturen) kan omdanne methan til større kulbrinter? Det gøres industrielt i kæmpeskala i Oryx anlægget i Qatar.

Næh, hvis de havde lokaliseret enorme mængder methan - eller olie, SÅ var det interessant. Om oprindelsen så er abiotist ("uorganisk") eller biotisk er da også interessant - rent akademisk.

Jeg mener faktisk det rækker betragteligt ud over en rent akademisk interesse.. En altoverskyggende problematik for menneskeheden i det næste århundrede er hvorledes energiforsyningen sikres på langt sigt, og en del af de initiativer vi kikker på nu, kikker vi på fordi man med nuværende viden/erfaringer antager at "fossile" brændsler er en begrænset resource.. HVIS der ligger abiologisk olie i dybe jordlag, og mængden af olie er nærmest ubegrænset så er det jo direkte dumt at kaste penge efter VE og KK. så bør alle forskningsmidlerne sendes i retning af CO2 håndtering og midler til begrænsning/eliminering af følgeskader ved fortsat brug af "fossile" brændsler.

R

 • 0
 • 0

Så du mener vi bare skal kaste en masse ellers glimrende initiativer og forskning om miljørigtig energi i skraldespanden, og så bare udsulte endnu flere af jordens ressourcer? Vil det ikke i alle hensender være det bedste om vi kunne skåne jorden så vidt muligt ved f.eks. at sætte vindmøller op istedet for at brænde jorden af og feje affaldet ind under gulvtæppet?

 • 0
 • 0

Enig (bortset fra CO2-problemet), men jeg savner et fund eller en sandsynliggørelse af, at der skulle være abiotisk olie i "dybe jordlag"! eller bare abiotisk methan.

Det er jo fra methanen kulstoffet skal komme! Der er jo ikke tale om at omdanne CO2 eller carbonat til methan! - men bare methan til kulbrinte. Så find lige den postulerede "dybe abiotiske methan" først - eller olien.

 • 0
 • 0

Så du mener vi bare skal kaste en masse ellers glimrende initiativer og forskning om miljørigtig energi i skraldespanden, og så bare udsulte endnu flere af jordens ressourcer? Vil det ikke i alle hensender være det bedste om vi kunne skåne jorden så vidt muligt ved f.eks. at sætte vindmøller op istedet for at brænde jorden af og feje affaldet ind under gulvtæppet?

Pointen er jo netop at vi i så fald IKKE "udsulter" jordens resourcer, og hvis vi håndtere miljøpåvirkningerne fra afbrænding af kulbrinter på en fornuftig måde behøves der ikke nødvendigvis "fejes noget ind under gulvtæppet" Det er jo ikke en skyttegravskrig det her, og jeg er begavet med en kynisme der tillader mig at håbe på at det bedste alternativ vinder over initiativer indført pga. flertallets automat-reaktioner (akkurat som at jeg pt. og med nuværende vidensbase håber at Vind/bølge/sol energi triumfere over KK)

R

 • 0
 • 0

Bortset fra problemet med CO2, vil det så ikke også være forbundet med meget store økonomiske omkostninger at udvinde kulbrinter fra så enorme dybder?

Så store omkostninger, at andre energiformer vil være billigere?

Selv hvis det kunne lade sig gøre at klare CO2 problemet på anden vis, så giver det en ekstra-omkostning i forhold til energiformer, der ikke udleder CO2. Der vil ovenikøbet være politiske problemer med at finde ud af, hvem der skal bære denne ekstra-omkostning.

Jeg synes ikke der er noget argument imod CO2-fri energiformer i dette - selv hvis det var rigtigt.

 • 0
 • 0

Mangler der ikke noget i bunden af artiklen?

Om olie er lavet af A eller B ændrer ikke rigtigt noget ved CO2, partikel, lokal forurening eller (motor) støj.

Ja, narkomaner er jo altid på jagt efter det næste fix.

 • 0
 • 0

Hvis olien ikke er fremstillet udfra biologiske materialer så betyder det, at der er olie og gas nok til at vi ved afbrændingen kan frigive mere CO2, end der er absorberet af biologisk materiale og altså opnå et CO2 niveau, der er højere end der har været på jorden tidligere.

Ellers, havde ikke været muligt, at bringe jorden mere ud af balance ved afbrænding af olie/gas, end at livet teoretisk vil kunne komme retur.

Så "opdagelsen", betyder altså, at vi ved afbrænding af olie og gas, får den ultimative mulighed, for at ændre planeten radikalt.

 • 0
 • 0

Jordkraft är kärnkraft som du säkert vet. Är det inte smartare att snabba på sönderrfallet av de stora atomer som bildades i supernovaexplosioner för årmiljarder sedan?

(så blir du snabbare av med den neutronstrålning du kanske är rädd för?)

Billigast vinner ty 6,7Gmänniskor skriker efter elkraft och drivmedel.

Mer än 5øre/kWh eller 150øre/l för drivmedel får det inte kosta om de ska kunna konkurrera globalt om 10-15 år.

Redan kan du beställa Indiska kärnreaktorer som ger dig de produktionskostnaderna, men som all annan industriutveckling blir det bara billigare och billigare.

Med tanke på de enorma oljedepoerna på 12km djup i North Dakota misstänker jag att merparten av oljan inte har fossilt ursprung, men vi kan konkurrera ut den ty även om teknikutvecklingen kommer sänka utvinningskostnaderna från extremt stora djup, kan de aldrig konkurrera med kärnkraft.

Helst kanske fusion genom B11+H=3He+ 8,9MeV.

Eller hur?

 • 0
 • 0

Jordkraft är kärnkraft som du säkert vet.

Jep, den naturlige slags, pakket pænt ind ;)

Med tanke på de enorma oljedepoerna på 12km djup i North Dakota misstänker jag att merparten av oljan inte har fossilt ursprung, men vi kan konkurrera ut den ty även om teknikutvecklingen kommer sänka utvinningskostnaderna från extremt stora djup, kan de aldrig konkurrera med kärnkraft.

Ta' et kig på den her video. 2x CO2 og 2x forurening... It's simply crazy. http://www.youtube.com/watch?v=QP2GejkLdwA

 • 0
 • 0

Vi får ikke mangel på energi, for inden der er gået 10 år, vil solceller være et meget udbredt fænomen og give store mængder af den elektriske energi vi har brug for til vores forbrugsgoder.

Det der går hen og bliver den konfliktskabende mangelkrise, er manglen på VAND og dernæst JORD.

De to resurser vi mennesker er allermest afhængige af. For uden dem, vil vi dø af sult og tørst.

Derfor er det vigtigt, at vi ikke stirrer os blinde på et fatamorgana billede af en energikrise, som alligevel ikke kommer og i stedet for får øjnene op for den fremtidige resursekrise, som vil få endnu flere konflikter til at opstå, overalt på kloden.

Det er jord til dyrkning af fødevarer og vand til vanding af disse, fremtidens konflikter vil blive udkæmpet om.

Endvidere vil der komme et endnu større flygtningeboom, for når flygtningestrømmen er at komme væk fra sult og tørst, så kan intet holde menneskemængden for døren til de landområder der flyder med mælk og honning.

Det er fremtidens scenarium om så du tror på det eller ej.

Du kan lige så godt forberede dig på det og tage dine forholdsregler.

Men hvilke forholdsregler vil du gå ind for?

At vi bygger en mur op omkring EU, så stor, så sultne og tørstige mennesker ikke kan forcere den?

At vi hjælper de sultne og tørstige mennesker med jord og vand til dyrkning af deres føde, der hvor de er flygtet fra?

I stedet for at vi hellere tænker på vort eget behov - ikke for føde og vand - men derimod for energi.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 0
 • 0

Om olien er frembragt gennem biologisk materiale eller ej, er nok ligegyldigt, for oliens bestanddele kan givet helt fint opstå gennem en naturlig bearbejdning af metan.

Nu er metan jo ikke ligefrem et biologisk produkt, for var det det, ville der nok være enorme mængder af liv ude i de fjerne egne af vort solsystem, hvor vi jo som bekendt kan observere, at der findes metan i både luftig som flydende form.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 0
 • 0

Endvidere vil der komme et endnu større flygtningeboom, for når flygtningestrømmen er at komme væk fra sult og tørst, så kan intet holde menneskemængden for døren til de landområder der flyder med mælk og honning.

Det er fremtidens scenarium om så du tror på det eller ej.

Ja selvfølgelig, det er bla. derfor "Fort Europa" har sin gang på jorden. Hvad tror du da det er vi øver os på i Irak og Afganistan?

R

 • 0
 • 0

Gunnar skrev: "Jordkraft är kärnkraft som du säkert vet." Den normale brug af ordet "kernekraft" dækker over spaltning af tunge kerner, som derved skaber energi og el. Derimod er Jordens indre varme (på dansk: geovarme) især dannet ved radioaktive henfald af uran og dets datterprodukter. Dette kaldes normalt ikke for kernekraft!

 • 0
 • 0

Den utvinningsmetodfen videon visar är stenålder. Numer finns THAI där oljan prosessas under mark och 80% av oljan i Kanakas tjärsant kan utvinnas till 20$/fat.

En ännu billigare med elektrisk uppvärmning är på gång, men som sagt THAI är i drift. Kolla här. http://watch.bnn.ca/commodities/may-2009/c...

CO2-hotet lurara alt färre, det krävs ju bara en aning studie i strålningsfysik. Även för de som har så låg bildning att de inte förstår hur molekylen avverkar sin effekt, 1-2ppm är som 150-238ppm är som dagens 385-600ppm, kan med enkelhet studera hur de sista femtio årens halthöjning inte lämnat ett mätbart temperaturspår. Det finns många andra bra skäl att priskonkurrera ut olja. 1. Det leder till instbalitet och krig. 2. Det ger extrema ekonomiska maktförskjutningar som inte baseras på förmnåga utnan geografik tur. 3. De minskar basiskheten i kalla ytliga hav som kan leda till kortsigtiga problem för kalkbildande organismer.

Fast det är ju kol vi i först hand vill priskonkurrera ut, ty då oljekonsumtionen var som värst förra sommaren motsvarade det blott 7gram kol/kvm vilket jorden vill öka biomassan med i minst 100år.

Här får du en mycket bra föreläsning av Kirk Sorensen http://www.youtube.com/watch?v=AZR0UKxNPh8... Den 4:de från energyfromthoriumgruppen.

Det finns lösningar för mänskligheten, men det handlar inte om statliga stöd till vind, våg eller geoenergi. Bara de system som kan priskonkurrera ut kol, kommer kunna spela en avgörande roll.

Eller hur?

 • 0
 • 0

Sönderfallet av framförallt Thorium och Uran är exakt det samma vi gör i fissionskraftverk, fastr snabbare, så om du vill minska jordens radioaktivitet ska du bygga en massa fissionkraftverk. Fasst det är ju klart då dör allt liv på jorden ty vårt magnetfält är det som hindrar solvinden att blåsa bort hela vår atmosfär (som i stort sett skedde på Mars då dess magnetfält blev för svagt) Nu blåsert solen bort 300ton O2 och en massa He och H2 per dygn (O2 bara i polerna där magnetfältet är svbagare)

Vårt magnetfält skapas av den konvektion som sker i jordens inre, drivet av dess sönderfall (kärnkraft).

Så de som inbillar sig att de är elalergiska ska tacke de starka elektromagnetiska fälten för sitt liv. De kan oroa sig för att jordens magnefält minskat med 15% de sista 150 åren, om de vill ha en katastrofhotsbild.

De som av okunnighet är rädda för kärnkraft kan tacka sina liv för kärnkraft. Eller hur?

Du borde kanske med lyssna på Kirk Sorensen?

 • 0
 • 0

Jag håller med dig om att solceller kommer kunna bidra.

Redan finns det tre tillverkare som ligger under 1$/W och 20 års effektgaranti, kommer de ner till 0,25$/W så duger det till mängder.

Termisk solenergi bör användas för att spjälka vatten i syre och väte, så kan de bilda drivmedel med atmosfärens CO2. Det samma borde alla förbränningsanläggningar göra, ty elkraft blir för billig för dem och de byggnader som kommer byggas ska ju inte ens vara pasivhus utan aktivhus med överskott av energi.

Vi i rika länder kan för egen del bygga små temastäder där vi har vilka dyra energisystem som helst, men ska vi hjälpa jordens fattiga duger det ej.

Jag anser annars att vi genast borde ändra våra avlopp, så alla närsalter ingår i ett bättre kretslopp.

Det kan ske då vi får elektriska analyserande toaletter, det kommer vi vilja ha för att hålla koll på vår hälsostatus, men på köpet kan mediciner och annat oönskat skiljas bort från avloppen.

Kanske ihopsvetsade plastpåsar som körs till förbränningsanläggningen?

Dagens avloppssystem är något av det sjukaste vi funnit på, tänk om 6,7miljarder skulle göra som vi?

MVH Gunnar

 • 0
 • 0

Gunnar: Du fastholder din opfattelse af fission og radioaktivt henfald, når du skriver: "Sönderfallet av framförallt Thorium och Uran är exakt det samma vi gör i fissionskraftverk, fastr snabbare". Nej, det er to HELT forskellige fysiske forhold, som intet har med hinanden at gøre. Ved fission spaltes atomkerner i to dele (normalt ikke helt lige store), hvorved der frigøres en energimængde, der svarer til bindingsenergien. Ved radioaktivt henfald udsender en ustabil kerne spontant enten en alfa-partikel, en elektron eller gammastråling. - Dette er den simpleste beskrivelse af fænomenerne. Undskyld dette sidespring, som dels skyldes den forkerte påstand, - dels at artiklens budskab i sig selv ikke er hverken nyt eller særlig betydningsfuldt!

 • 0
 • 0

Nu er metan jo ikke ligefrem et biologisk produkt

Det var pokkers.

Der findes enorme gas skyer af metan i rummet. Normalt har metan en biologisk oprindelse (anerobe bakterier) og salig Fred Hoyle (som viste stor interesse for pan spermia teorien) spekulerede meget på om denne metan også har en biologisk oprindelse.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Meget råolie indeholder temmelig meget vanadium og det skyldes måske at nogle af fortidens organismer brugte vanadium istedet for jern til at transportere ilt rundt i systemet.

 • 0
 • 0

LK: Solceller er fine, men vil aldrig have en betydning for vor energiforsyning - selvom der er 50% årlig stigning i produktionskapacitet er mængden af solpaneler så ubetydelig lille at de end ikke om 10 år ville kunne dække bare Danmarks energiforbrug. Og hvad så med resten af verdenen?

Vindmøller og andet VE er fint - men i dag dækker de under 1% af jordens energiforbrug - så der er faneme lang vej - især hvis resten af verdenen skal have samme energiforbrug som os.

For når nu 80% af jordens energi bruges af 15% af befolkningen, så skal man ikke regne længe for at finde ud af at hvis vi skal reducere CO2 udledningen med 50% (som politikerne så gerne vil), så skal vi ned på ca. 650mio mennesker i verdenen (med mindre vi finder rene alternativer i stor stil - og glem besparelser på el og varme - de giver kun 20% hvis vi slukker helt for begge!). Og så er der ingen problemer med jord og andre ressourcer.

Selvfølgelig bliver der lavet en mur om Vesten - havde nogen troet anderledes? Hvem skal ellers lave vore varer hvis det ikke er folk fra fattige egne? Vil nogen købe en t-shirt produceret i Danmark? Så bliver prisen 2.000kr/stk!

Og for at vi kan fortsætte med at være de bedste i verdenen, så må andre tabe - sådan er erhvervsspillet. Ergo bliver de fattige fattigere. Helt konkret bliver de fattige lande 3,12 mia usd fattigere hver dag!!

Endelig har vi jo også en kæmpe landbrugssektor der skal opretholdes. Når mælk koster 10øre/l i Uganda, så skal vestens bønder jo beskyttes.

Så alt i alt er det blot en gang moralsk aflad når vi så gerne vil de fattige det bedste og sikre energi til alle. Vi er højhellige alle sammen, men når det kommer til stykket er vi fuldstændig ligeglade. Det må vi snart lære at acceptere - vis mig ellers een person der ikke er hykler?

 • 0
 • 0

REL - på 100 år har vi brugt halvdelen af de "fossile" brændsler vi nemt kunne komme til. Hvis resten af verdenen skal have vort energiforbrug vil det gå endnu hurtigere.

Uanset om olien er kommet fra dybt i undergrunden eller fra døde planter og dyr, så er der endnu ikke et oliefelt der har "fyldt" sig selv i vor levetid - ej heller blot i minimal grad. Så der er nok stor sandsynlighed for at den slags tager millioner af år.

Så selvom vi graver dybere og dybere, så vil vi udtømme resoourcerne - og det hurtigere og hurtigere jo mere energi vi kræver.

Men om du får ret i at der er uanede mængder længere nede - det tvivler jeg på, men det kan kun fremtiden vise.

 • 0
 • 0

Jamen er det skidt at jorden ændres radikalt? Hvis man nu syntes det, så gjorde man vel noget ved det?

Men ingen - hverken politikere eller befolkning syntes den radikale ændring er et problem - for så havde de sagt stop til afbrænding af fossile brændsler og så måtte vi alle tage de konsekvenser (her og nu) som det måtte give - ingen lys, ingen transport, ingen varme, konkurser på stribe, etc. etc.

Det ville selvfølgelig være surt for de fleste - så det gør vi jo ikke. Ergo - vi må tage konsekvenserne af vort andet valg - at fortsætte afbrændingen i stigende hast.

Og for dem som tror på Peak-teorien - så er den kun "korrekt" med givne oliepriser. Da 70% af Jorden er dækket af hav, så findes der uanede mængder olie under havbunden - det er blot et spørgsmål om at udvinde det - og til hvilken pris. Så når olien rammer 1000USD/l, så er der måske penge i at hente olie i Phillipinergraven...og så har vi glæde i yderligere 150år...

 • 0
 • 0

Og for dem som tror på Peak-teorien - så er den kun "korrekt" med givne oliepriser. Da 70% af Jorden er dækket af hav, så findes der uanede mængder olie under havbunden - det er blot et spørgsmål om at udvinde det - og til hvilken pris. Så når olien rammer 1000USD/l, så er der måske penge i at hente olie i Phillipinergraven...og så har vi glæde i yderligere 150år...

Hvad er det for noget nonsens at skrive? Peak oil er defineret helt klart, det er en endelig resurse der bliver ædt af eksponentiel vækst. Uanset størrelsen på resursen så vil peak oil finde sted, om du så tror på det ene eller det andet kæmpefund, så vil peak oil indfinde sig, kæmpefund vil blot forsinke det et fåtal af år.

Prisen er ligegyldig, resursen vil løbe tør på et tidspunkt. Det eneste der kan afholde det fra at ske er at gendannelsen af olien sker lige så hurtigt (eller hurtigere) som vi kan pumpe den op og brænde den af. Var det tilfældet, så havde vi nok ikke behov for at bekymre os om VE og andet, i det scenarie, pjank.

Uendelig olie - fantastisk tanke, men urealistisk.

 • 0
 • 0

UM - Ok, det var en forskrivelse fra min side - Peakoil teorien er selvfølgelig klar, for alle resourcer vil ende hvis man bruger løs af dem - spørgsmålet er blot hvornår. Det jeg refererede til er de opgørelser, som alle viser at vi har nået toppen.

Uran fx har mange ment er udtømt om 30-50år med nuværende forbrug. Men der findes uran i havene til tusindevis af år - blot uhyre kosteligt at fremskaffe. Og sådan er det også med olien - især hvis man tror på russernes teori.

Og så er spørgsmålet om vi skal bekymre os eller blot vente de 50-100 år det tager før vi har fussionsenergi og er koloniseret på Mars...Under alle omstændigheder kan vi indenfor de næste 30år ikke gøre megen forskel på forbruget af fossile brændsler - kun lade som om og få medierne til at tro vi er åh-så-hellige.

 • 0
 • 0

En præmisse for mange af ovenstående "hvorfor gøre noget" indlæg er tilsyneladende at folk tror vi har et valg. Peak-oil betyder at mængden af olie topper, og derefter falder, og der er ikke noget vi kan gøre ved det. I nordsøen har vi fx allerede passeret dette punkt. Så uanset om det er dyrt, svært, ubelejligt eller noget helt fjerde, så skal der findes alternativer - og vi har ikke 100 år til det - selv ikke hvis vi i øvrigt kunne se bort fra klimaforandringer og de mange andre kedelige "bivirkninger" ved anvendelse af olie og de øvrige fossile brændsler.

 • 0
 • 0

En præmisse for mange af ovenstående "hvorfor gøre noget" indlæg er tilsyneladende at folk tror vi har et valg. Peak-oil betyder at mængden af olie topper, og derefter falder, og der er ikke noget vi kan gøre ved det. I nordsøen har vi fx allerede passeret dette punkt.

Når produktionen af olie falder til ca. halvdelen af det nuværende forbrug så tror jeg godt vi kan se frem til høje priser. Uanset om vi så borer alle tænkelige steder hvor der kan pible olie frem, så vil priserne stige så kraftigt at du må vælge mellem at varme dit hus op eller køre på arbejde, hvis vi ikke finder alternativer.

 • 0
 • 0

du må vælge mellem at varme dit hus op eller køre på arbejde

Nix. Til den tid kører vores biler på kul-el og vores huse på fjernvarme (og brændeovne).

Der er kul nok til et par dage endnu.

 • 0
 • 0

Ole Stein:

Under alle omstændigheder kan vi indenfor de næste 30år ikke gøre megen forskel på forbruget af fossile brændsler

Hvorfor mener du vi ikke kan det, Ole?

 • 0
 • 0

Nix. Til den tid kører vores biler på kul-el og vores huse på fjernvarme (og brændeovne).

Der er kul nok til et par dage endnu.

Så har du jo også lavet vores energiforsyning om, og det er jo netop det jeg skrev at uden vi laver den om så kan vi ikke forvente at blive ved med at beholde vores levestandard.

 • 0
 • 0

Så har du jo også lavet vores energiforsyning om

Ja, men jeg tror bare ikke at det bliver på baggrund af stigende oliepriser. Nærmere af politiske årsager. Med den (el/brint/bio whatever) tendens der er i transportsektoren vil olien ende med at blive den forældede teknologi som kun de fattige lande (folk) vil bruge, og de har ikke råd til høje priser. Vesten vil sadle om uanset om det bliver billigere eller ej. Kun et spørgsmål om trends og politiske beslutninger. Økonomien tilpasser sig disse.

 • 0
 • 0

Ole Stein: Din beskrivelse af verdens energiproblemer er helt fin - og tankevækkende (desværre for alt for få!!!), men vindmøllernes bidrag er de sidste få år faktisk vokset fra 1 til ca. 2%. Vandkraft ca. 6%, kernekraft knap 6% og resten (86%) kommer stadig fra kul, olie og gas og lidt biomasse.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten