Olieindustrien betaler danske universiteter for at finde olie

Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk bidrager flittigt til, at man på universiteter herhjemme forsker i at få mere olie og gas op af jorden.

Videnskab.dk har søgt aktindsigt i universiteternes private bevillinger, hvoraf det fremgår, at danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014.

Størstedelen af midlerne går til at forske i, hvordan man hiver endnu mere olie og gas på af de eksisterende olie- og gaslommer. En tiårig bevilling på godt en milliard finansierer et Center for Olie og Gas på Danmarks Tekniske Universitet med samme formål.

Læs også: Flydende vindmøller skal drive den sidste olie ud

Udviklingen i olieforskningen kan forekomme mærkelig, når man ved, at klimaforskning viser, at man for at begrænse temperaturstigningen på Jorden til 2 grader må lade allerede kendte olie- og gasforekomster blive i jorden.

»Det er fuldstændig absurd at lede efter ny olie, når vi ved, vi ikke må brænde det af af hensyn til klimaet. Det er på alle måder den forkerte vej at gå,« siger ph.d.-studerende Emil Urhammer, som forsker i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet i København, til Videnskab.dk.

Læs også: Fuldt stop for Grønlands olieeventyr: Selskaber leverer tilladelser tilbage

Han bakkes op af professor i energiplanlægning Frede Hvelplund, der ikke mener, at danske universiteter skal forske i denne type energi, men kanalisere midlerne over i forskning i bæredygtig energi og energibesparelser.

»Hvis bare vi bruger de - i forvejen - kendte reserver af olie og gas, vil den globale opvarmning overstige de to grader, som verdenssamfundet er blevet enige om, at vi skal holde os under. Derfor er forskning i at finde mere olie og gas fuldstændig spild af samfundsressourcer. Man søger efter noget, man alligevel ikke må bruge,« siger Frede Hvelplund, professor i Energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Læs også: Nu kan DTU-forskere forædle biogas til rent methan

En af dem, hvis forskning har vakt olieindustriens interesse, er Susan Stipp, professor i kemi ved Københavns Universitet, der står i spidsen for en forskergruppe, som har fået bevilget omkring 97 millioner kroner af olieselskaber siden 2009. Gruppens olieindustri-finansierede projekter handler blandt andet om at frembringe metoder til at kunne udvinde mere olie og gas ved brug af nano-teknik.

Susan Stipp anerkender, at global opvarmning er et alvorligt problem, men hun påpeger samtidig, at verdenssamfundets forbrug i høj grad afhænger af olie.

Læs også: Spillet om de fossile reserver er et Sorteper med milliarder som indsats

»Der er ingen tvivl om, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler. Og vi skal udvikle vedvarende energi. Men i mellemtiden skal verdens befolkning brødfødes. Hvis oliepumperne bliver slukket i morgen, vil det være en katastrofe for den globale økonomi,« siger Susan Stipp, professor ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE ved Københavns Universitet.

Hun påpeger yderligere, at man bliver nødt til at blive bedre til at trække olie op af blandt andet Nordsøen, hvis man vil afværge at der bores mere sårbare steder som Arktis. Derudover konstaterer hun, at verden simpelthen ville gå i stå, hvis ikke der var olie, lige som man politisk ville skulle til at vælge side igen, hvis man købte olie på verdensmarkedet.

Læs også: Nu får Danmark et nyt oliefelt til 1,5 milliarder kr.

Dekan ved Susan Stipps fakultet John Renner Hansen slår fast, at ledelsen på fakultetet ikke vil forholde sig til, om enkelte forskningsprojekter er problematiske i et etisk perspektiv.

»Hos os er det sådan, at det er de forskere, som modtager bevillingerne, der bestemmer, hvad der skal forskes i. Hvis vi i ledelsen skulle tage stilling til etikken i hvert enkelt forskningsprojekt, kunne vi jo ikke lave andet,« siger John Renner Hansen og slår fast, det er op til politikerne at vurdere forskningens etiske problemstillinger.

»Forskerne har frihed til selv at vurdere, hvad der er etisk korrekt at gøre. Hvis politikerne vurderer, at noget forskning er uetisk, må de forbyde det ved lov eller lade være med at give penge til det,« siger John Renner Hansen, dekan ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE ved Københavns Universitet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dekan ved Susan Stipps fakultet John Renner Hansen slår fast, at ledelsen på fakultetet ikke vil forholde sig til, om enkelte forskningsprojekter er problematiske i et etisk perspektiv.

At bestemme sig til aldrig at ville skride ind er også at tage stilling. John Renner Hansen kan ikke løbe fra sit ledelsesansvar, selv om han prøver.

Hvorfor påtage sig en ledelsesfunktion, hvis man ikke har skuldrene til at bære det ledelsesansvar, der følger med.?

 • 5
 • 4

Og ingen petroleum. Fint nok, at vi ikke skal brænde for meget af i fremtiden, men tænk lige på hvor mange produkter i hverdagen der er baseret på et bi-produkt af udvindingen af benzin. Og så lad lige Kina, Rusland og Canada gå forrest inden at vi ender med at sidde i 0-emmisions lerhuler igen.

 • 2
 • 8

Der mangler realitetssans i forskersamfundet - men samtidig må man jo også forholde sig kritiske til de udtalelser der kommer fra forskellige forskerhold. Det er klart at en forsker i bæredygtig omstilling skal mene at pengene skal kanaliseres over i forskning i bæredygtige teknologier, det er jo trods alt hans mission. Men det hjælper ikke olieselskaberne med deres mission, at få mere ud af undergrunden.

Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så kan vi som verdenssamfund ikke bare tillade os at lukke for oliehanerne og sige nu er det slut. Olie er så vigtig for hele vores samfund og så betydelig en del af infrastrukturen, at verdenssamfundet ville bryde sammen hvis vi stopper olieproduktionen. Så indtil forskerne har noget håndgribeligt, der klart og tydeligt kan vise at det kan afløse de fossile brændsler, så bliver vi nødt til at fortsætte udvindingen og forskning i olie.

Om man så bruge mere i forskning i vedvarende omstilling, er så en diskussion til en anden dag, men det ene udelukker i min verden ikke det andet. Bør vi så også lukke forskning i globale klimaforandringer og -påvirkninger ned og bruge pengene på bæredygtig omstilling, fordi det vil bremse den globale opvarmning? Med mindre man pålægger det som en skat på Olieselskaberne at de skal bidrage til forskning i alternative energikilder, så må man heller ikke forvente at de bidrager til denne forskning. Det vil være utroligt naivt at tro på at olieselskaber af egen vinding skulle ønske at save den gren de sidder på!

 • 4
 • 2

Er dette en udløber af divestmentbevægelsen. Det er ikke rigtig lykkedes dem at få universiteter og lignende til at sælge deres investeringer i fossilindustrien, men så kan man jo prøve at sige det er uetisk at arbejde med det. Det er hovmodigt, formynderisk og fundamentalistisk. Det ligner det gamle berufsverbot, hvor man ikke fik arbejde med mindre man udviste den rette tro. Man skal altså passe på med folk der vil frelse verden, det hellige mål hindrer dem i at se de ulykker de laver.

 • 3
 • 5

Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så kan vi som verdenssamfund ikke bare tillade os at lukke for oliehanerne og sige nu er det slut.

Det er jo heller ikke det er er tale om. Pointen er netop, at vi med de nu kendte oliereserver, og de idag benyttede udvindingsteknologier, så i verden idag råder over mere olie, end der vil blive brændt af nogensinde, hvis politikerne holder deres løfter omkring omstilling af energisektoren. Så giver det meget lidt mening at forske i hvordan der kan udvindes mere, da sådan forskning da vil være 100% uanvendelig.

Man kan selvfølgelig godt fra olieselskabernes have et måske berettiget håb om, at de globale politiske aftaler nok skal gå i vasken, så pengen fortsat kan rulle ind, mens verden "drukner".

Men fra politisk hold ville det nok være fornuftigt at gå ud med en udmelding om, at man faktisk mener hvad man siger, og derfor sætte en stopper for den slags forskning på offentlig forskningsinstitutioner.

 • 1
 • 2

Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så kan vi som verdenssamfund ikke bare tillade os at lukke for oliehanerne og sige nu er det slut.

Nej umiddelbart ikke, men man kunne og burde bruge en anden løsning: Forbyde etablering af nye olie- og gas-felter samt boring efter olie og gas, således at efterhånden som de eksisterende boringer og felter løber tør vil olieprisen stige og forhåbentlig få flere til at vælge biler med alternative brændstoffer.

Men desværre vil såvel de olieproducerende lande OG alle selskaber som leverer olie og gas kæmpe med alle milder mod en sådan løsning. Egentlig lidt utroligt at de gider støtte løsninger som skal mindske forbruget af olie og gas; men disse kapitalister har åbenbart en ansvarsfølelse overfor miljøet, eller er det blot for at det skal se sådan ud?

 • 1
 • 0

Politisk styret forskning på de offentlige forskningsinstitutioner er dømt til at ende galt. De har tilstrækkelige andre midler til at styre samfundet end begrænsning af den frie forskning.

Det er da ellers helt almindelig politisk praksis at fastlægge på hvilke områder, man vil lægge en indsats i direkte anvendelsesorienteret forskning, således om der er tale om her. Tror man på at samfundet har brug for fussionsenergi, så laver man et forskningscenter med sigte på dette i Risø. Tror man ikke på det længere, så laver man istedet forskningscentrer for vindkraft.

Noget helt andet er grundforskning.

 • 2
 • 1

Forbyde etablering af nye olie- og gas-felter samt boring efter olie og gas, således at efterhånden som de eksisterende boringer og felter løber tør vil olieprisen stige og forhåbentlig få flere til at vælge biler med alternative brændstoffer.

Tror du kun det er bilerne der bruger fossiler, så er du naiv. Hvis du får held med dine ønsker, så skal du se miljøødelæggelser og sult der overstiger selv de værste scenarier. Alt brændbart på Jordens overflade vil blive brændt af og det vil give mangel på føde.

 • 1
 • 3

Vi har malet os selv op i et hjørne, og det hjælper ikke at begrænse udbudet ved at begrænse ny produktion. Vi har et behov og det er vi nød til at dække. Hvis man forsøger at begrænse udbudet er det dømt til at ende i ufred. Hvis vi i vesten reducerer olieproduktionen vil østen, mellemøsten og sydamerika åbne op for alt hvad den kan trække, for det vil drive priserne op - og skal vi begrænse deres produktion skal vi i vesten til at rekolonialisere resten af verden - hvor god en ide lyder det til at være?!

Hvis man skal til at begrænse forbruget bliver det nødt til at være igennem adfærdsregulering - og bestemt ikke ved at begrænse forskernes råderum.

 • 1
 • 4

Hvis man mener at handling taler højere end ord, så er der vist ikke meget tvivl om, at det blot skal se sådan ud.

Et er at sige noget, noget ganske andet er rent faktisk at gøre det. Jeg mener helt klart, at man ikke bør komme med løfter, men rent faktisk også opfylde dem.

Hvoran havde man også forestillet sig andet, når de operere med profitmaksimering som mål i en markedsøkonomi.

Det har du helt ret, desværre er 9 ud af 10 virksomheder fokuseret mest eller kun på maksimal profit, og vil rent ud sagt sk*** højt og flot på alt andet.

 • 1
 • 1

Vi har et behov og det er vi nød til at dække.

Men det behøver ikke være ved hjælp af fossiler. Vi bruger fossiler fordi de er billigst. Teknologisk er fossiler ikke nødvendige. Men de er billigst fordi det globale marked er totalt skævt pga af 1. subsidier, 2. ikke inkluderer omkostninger ved forurening (drivhusgasser osv) i markedsprisen og 3. fordi vi (skatteyderne) finansierer militære aktiviteter til fordel for fossil industrien uden at lægge disse omkostninger ind i markedsprisen.

Alt det med at vi ikke kan klare os uden fossiler er uden hold i virkeligheden. Løgn og propaganda. Og hvis det var sandt var der jo ingen grund til at give støtte. En uundværlig industri kan vel stå på egne ben. Lad os skabe et fair verdensmarked og se hvad der sker. Det kan kapitalismen vel leve med?

 • 4
 • 2

Alt det med at vi ikke kan klare os uden fossiler er uden hold i virkeligheden. Løgn og propaganda.

Hold da op - talt som en ægte klimafascist. Vi kan ikke undvære fossile brændsler som samfundet ser ud i dag. Der er ikke kapacitet eller teknologi til at erstatte de ca. 12.500.000 ton olie vi forbruger dagligt.

En ting er biler, dem kunne vi nok godt gøre noget ved, enten ved at statssubdierer elbiler endnu hårdere end vi gør i dag. kraftværker kan omstilles til biobrændsel eller vi kan bygge atomkraft (men det kan klimafascisterne heller ikke lide). Men hvad med flytransport eller skibsfragt? For slet ikke at snakke om ude i industrien hvor en lang række af de produkter vi bruger i det daglige kommer af deriviatprodukter fra crude olie?

Biobrændsel siger du så - ja lad os afløse en klimaforandring, som vi faktisk ikke engang er sikker på vi kan gøre noget ve - med yderligere hungersnød i alle verdens tredjelande! Tænk tilbage på hvordan det gik sidst man lavede et fremstød for biobrændsel og det gik ud over madvarer.

Jeg er godt klar over at de mest rabiate fraktioner af Greenpeace og deslige mener at vi skal tilbage i jordhuler og leve - det gør de bare. Men hvis vi skal have resten af verden med, så bliver man nødt til at lægge ideologien på hylden og tage realismehatten på. En omstilling kommer kun gradvist og kun i det tempo teknologien kan støtte det. Så drop nu retorikken om de store beskidte og onde oliefirmaer, og brug i stedet krudtet på at få folk til at støtte op om den grønne udvikling der er under vejs. Acceptér dog for pokker at der er 3,5 mia mennesker i verden som er på vej op i levestandard og at de ikke har tænkt sig at sige nej til de gode vi andre allerede har, blot for at du ikke skal blive våd om anklerne og indfind dig i den virkelighed vi lever i.

 • 3
 • 5

Der er vist det man kalder en stråmand. Jeg plæderer for at subsidier til fossil industrien stoppes og at forurening beskattes. Hurtigst muligt. At det vil føre til udfasning af fossiler i den takt andre og mere konkurrence dygtige teknologier kan af løse fossiler er min forventning men ikke hvis de skal slås mod fossilindustriens enorme markedsfordene. Kan du følge mig i det? Er det klart nok? Du påstår så at jeg vil stoppe al brug af fossiler den dag i morgen - hvad der jo er åbenlyst vrøvl - og benytter ovenikøbet lejligheden til at svine mig og alle mulige andre som fascister - hvad jeg opfatter som et meget groft skældsord, men det gør du måske ikke?

Jeg giver iøvrigt ikke en pind for den del af din argumentation der forsøger at holde sig på et sagligt niveau. Det er ikke andet end floskler som på ingen måde forholdet sig til min pointe - gentaget utallige gange - at markedsvilkårene som de er forhindrer eller hæmmer en udvikling af bedre og billigere teknologier. Et forhold der går stik imod samfundsinteresserne skønt finansieret af samme samfund og som betyder at almindelige mennesker får lov til at betale for ødelæggelse af produktionsgrundlaget for fremtidige generationer til fordel for industriens kortsigtede profit.

 • 2
 • 3

Jeg har vist skrevet det før, men der synes at være behov for at gentage, at selv Søren Fosberg bliver nødt til at se i øjnene, at der er en verden udenfor Danmark og udenfor elsektoren. En verden hvor olie og gas spiller en vigtig rolle og i nogle tilfælde og især nogle lande en stigende rolle.

Olieforbruget i OECD-landene er faldende, og disse landes olieforbrug i transportsektoren er stagneret. Det sidste gælder efter alt dømme også OECD-landenes forbrug af olie som ’feedstock’ i den kemiske industri, herunder den petro-kemiske industri. Men der bruges altså stadigvæk masser af olie: 4.5 mio. tons i alt, heraf 3 mio. tons i transportsektoren og mere end en halv million tons i den petro-kemiske industri. Om dagen!

Med hvad nytter det altsammen, når ikke-OECD-landenes olieforbrug blev godt og vel fordoblet fra 1990 til 2012, til 4.4 mio. tons/dag? Oveni skal lægges, at olieforbruget i transportsektoren i samme periode steg med 140 procent til 2.4 mio. tons/dag og olieforbruget i den petro-kemiske industri blev mere end tredoblet til en halv million tons/dag.

Der er altså langt igen, rigtig langt, inden verden kan undvære olie. Og olieselskaberne.

Det må være op til læserne at bedømme om det er Morten Dalgaard eller Søren Fosberg, der strør om sig med floskler. Selv er jeg ikke i tvivl.

Kilde: IEA.

 • 0
 • 3

Mads - du kan åbenbart heller ikke læse indenad men placerer en ny stråmand. Det er ikke første gang men hver gang med dig. Du vifter hovent med din IEA rapport og tror du er så pokkers klog, men du er jo helt væk.

Lad mig spørge: kan du gøre rede hvorfor fossiler skal støttes i hoved og r.. gennem subsidier, pris dumping og adgang til gratis forurening hvis det forholder sig sådan at vores energiforbrug ikke kan dækkes på anden vis? Mao har de et teknisk monopol - ikke bare i praksis (som de jo stort set har) men også på papiret? Og hvis det godt - på.papiret - kan dækkes gennem udvikling af andre teknologier, hvorfor spærrer vi så for udviklingen af sådanne teknologier?

Og bemærk, jeg siger ikke Rom skal bygges på en dag. Det er noget du og Morten stikker mig i skoene. Det betyder at det må tage den tid det tager- men på lige markedsvilkår.

Du synes at mene at IEAs scenarier er sandheden om fremtiden. Jeg har spurgt dig, men du svarede ikke på hvad IEAs forudsætninger er for deres scenarier. Du mener måske det er ligegyldigt. Men du er vel klar over at IEA meget tydeligt opfordrer at subsidierne til fossilindustrien skal stoppes. Jeg har vist det til dig flere gange. Hvad mener du? Skal de stoppes?

 • 1
 • 1

Jeg plæderer for at subsidier til fossil industrien stoppes og at forurening beskattes

Hvilke subsidier snakker vi om her kære Søren? Så vidt jeg ved, er olie og kul nogen af de største cash cows for forskellige regeringer - ganske tydeligt illustreret med den desperation der præger oliemarkederne for tiden da mange regeringers budget er baseret på store indtægter på olien og de derfor pumper ublu mængder olie ud i markedet for at kompensere for lave oliepriser. I vores eget lille land er kulbrinteskatten på hele 60% og overstiger langt de fradrag som er det nærmeste du kommer subsidier. Det store togprojekt kunne kun flyve ved at subsidierer det med beskidte oliepenge.

Og så ang. din kommentar om frie markedskrafter, så er olie faktisk noget af det nærmeste vi kommer en ren markedsvare(sammen med produkter som guld og valuta) der konkurrerer på frie markedsvilkår, man kan så argumentere for at det er et oligopoli, men en ting er sikkert, der er ingen subsidiering der understøtter markedsprisen (så havde den ikke fået lov at falde til under 50$).

Desuden, så er der få områder der beskattes så hårdt - fra forbrugerens side som fossil energi. 60% af den pris der betales for brændstof er afgifter, når du betaler for varme og el, så er broderparten af regningen diverse energirelaterede udgifter. Så enten er dit argument med subsidier noget vrøvl, eller også har du fuldstændig misforstået begrebet, for det er oliebranchen der støtter verdens regeringer, ikke omvendt.

Men de er billigst fordi det globale marked er totalt skævt pga af 1. subsidier, 2. ikke inkluderer omkostninger ved forurening (drivhusgasser osv) i markedsprisen og 3. fordi vi (skatteyderne) finansierer militære aktiviteter til fordel for fossil industrien uden at lægge disse omkostninger ind i markedsprisen. Alt det med at vi ikke kan klare os uden fossiler er uden hold i virkeligheden. Løgn og propaganda. Og hvis det var sandt var der jo ingen grund til at give støtte. En uundværlig industri kan vel stå på egne ben. Lad os skabe et fair verdensmarked og se hvad der sker. Det kan kapitalismen vel leve med?

Det her er tydeligt udtryk for en ekstremistisk holdning der nægter at tage udgangspunkt i virkeligheden. Og flertallets behov. Om du så bryder dig om udtrykket "klimafascist" eller ej, det kan jeg ikke lade mig påvirke af. Du "plæderer" for et samfund hvor folks behov skal undertrykkes for at opnå en eller anden utopisk ideologi om et samfund uden fossile brændsler. Hvordan forudser du at vi skal kunne omstille hele verden til dette på kort sigt?

Du skriver at det er "løgn og propaganda" at vi ikke kan klare os uden fossile brændsler, men hvordan ser du at det skal kunne lade sig gøre, uden at undertrykke folks ønsker og behov? Hele det samfund vi har bygget op i dag er bygget omkring let tilgængelige energiressourcer og vi kan ikke blot beslutte os for at nu skal vi afskaffe langt den største af dem. Varme, el og biler kunne man måske gøre noget ved uden den helt store samfundsmæssige konsekvens.

Hvis vi analyserer lidt på hvad du skriver, så er det faktisk at nu træder dine behov og ønsker forud for hovedparten af verdens, og resten af verden skal blot følge trop og sige "Søren har ret, han har fundet de visses sten"? Er det ikke dermed indbegrebet af en totalitær tilgang til klimapolitik? Jeg er træt af at høre folk der mener at de taler den gode sags ærinde uden at tage hensyn til at de ikke nødvendigvis taler på alle folks vegne og uden belæg for deres påstande. Der er ingen tvivl om at vi står på randen af et klimaskifte, og vi skal begrænse vores brug af fossile ressourcer, men at tro at man kan forcerer det igennem tvang er fuldstændig hovedløs. Omstillingen skal ske som det kommer naturligt efterhånden som teknologien modnes, ikke ved at tvinge folk til at benytte ufærdig teknologi. Den slags tvang er hvad der har bragt langt de fleste despotiske (og til tider fascistiske) statsleder til deres endeligt. Jeg er sikker på at både Hitler og Mussolini også følte at deres sag var retfærdig og i den gode sags ærinde. Men havde de virkelig spurgt samfundet om det nu også var det (ja ja, de var demokratisk valgt, men vidste folk nu også hvad de gik ind til?).

 • 1
 • 4

Det er vist kun et par uger siden, at jeg sendte Søren F disse linier, som slet ikke har gjort nogen forskel for hans forståelse af, hvad der er op og ned med de forhadte fossile subsidier:

”Søren Fosberg, igen demonstrerer du, at du ikke har forstået hvorledes disse fossile brændsels subsidier virker. Hvis subsidierne overhovedet har nogen virkning på prisdannelsen for olie på verdensmarkedet, bør du da med dit udgangspunkt være glad for dem. De betyder nemlig, at de lande, der mener at de har råd til disse rundhåndede støtteordninger for at please deres forbrugere/vælgere, er forhindret i at eksportere så meget olie, som de ellers kunne, fordi deres indenlandske olieforbrug overstimuleres. Det vil da andet lige betyde, at olieprisen på verdensmarkedet vil være højere end ellers.”

Det virker også som om, at Søren F har misforstået, hvad IEA mener om subsidierne. IEA mener da ligesom The Economist (og Politiken med flere) også, at subsidierne skal væk eller nedtrappes, men IEA erkender at det ikke er nogen let opgave. Der er desuden den kedelige detalje, som Søren F må have overset, at IEA ikke kommer nogen vegne med anbefalinger overfor lande, der er ikke medlemmer af klubben. Og på Top-25 listen over lande, der kører med subsidier, var der som jeg allerede har nævnt kun et OECD-IEA land, nemlig Mexico.

p.s. Den aktuelle artikel, hvorunder vi debatterer, har iøvrigt (ligesom så mange andre artikler her på stedet) en misvisende overskrift: Olieselskaberne betaler ikke danske universiteter for at finde mere olie. Man kan højst tale om, at selskaberne betaler lidt af den høje skattebetaling tilbage, så universiteterne kan bidrage til at man muligvis kan hive mere olie ud af allerede kendte og producerende felter. Det synes jeg er et ædelt formål for et lille land, hvor det meste af olien findes tætte kridtreservoirer, men hvor bare et par procent-points højere indvindingsgrad kan gøre en forskel. Både for olieselskaberne, statskassen og selvforsyningsgraden. Og uden at det er et tilbageslag for Danmarks CO2-regnskab.

 • 1
 • 3

"men IEA erkender at det ikke er nogen let opgave."

Har jeg sagt det er let? Dine evindelige stråmænd er irriterende. Jeg kan betro dig at jeg i al ydmyghed mener at etablering af lige markedsvilkår er den største forhindring vi har for at gøre noget ved forureningen. Netop derfor er det der fokus skal rettes.

"Det vil da andet lige betyde, at olieprisen på verdensmarkedet vil være højere end ellers.”

Men hvorfor skulle alt andet være lige? Sikke en mærkværdig forudsætning i en situation hvor største parten af produktionen er politisk styret og (verdens) markedsprisen fastlægges af de store aktører. I stedet for at oversvømme markedet kunne man jo vælge at skære i produktionen. Det et vist set før.

Bundlinjen er at verdensmarkedsprisen for fossilerne ikke indeholder afgifter for forurening men ovenikøbet bliver subsidieret for en halv trillion dollars om året - heraf de 100 milliarder i OECD landene - samt nyder beskyttelse at er gigantisk militært apparat som åbenbart et nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden. Uden alt dette ville fossiler være stort set udfaset for længe siden. At VE på elproduktionssiden på trods af markedsvilkårene er tæt på alligevel at være konkurrencedygtig viser blot hvor elendig en teknologi fossilindustrien tilbyder.

 • 2
 • 1

En letfattelig gennemgang af de beløb der tilflyder fossilindustrien her i Danmark vil lette forståelsen rigtig meget. For mig at se beskattes fossiler og provenuet ender lige-gyldige steder.

 • 0
 • 3

@Søren Fosberg: Vi ved allerede, at du har en begrænset indsigt i, hvad der foregår i oliesektoren. Men hvorfor skal du partout blive ved med at demonstrere dette?

Det nyeste eksempel: Du tager fejl, når du hævder, at størsteparten af olieproduktionen er politisk styret og ’fastlagt af de store aktører’.

Hvis der er noget olieselskaber stritter imod, så er det pålæg om regulering af olieproduktionen ud fra alt andet end, hvad deres egen produktionstilrettelæggelse tilsiger. Blandt andet derfor er det til at overse, hvor mange internationale olieselskaber, der rent faktisk opererer i OPEC-landene. Det er en del nemmere for disse lande at vride armen om på deres statsejede olieselskaber, og det gør de så.

De nationale olieselskaber er hele tiden ’malkekøer’ og engang imellem må de også holde for, hvis et eller flere OPEC-lande skal føre et pålæg om produktionsnedskæringer efter møder i Wien ud i livet. Dette fravær af internationale olieselskaber i de fleste OPEC-lande betyder, at selvom OPEC-landene råder over broderparten af de kendte oliereserver (72% ved udgangen af 2013, ifølge BP-oversigten), så står de samme lande kun for 42% af produktionen. Det beror bl.a. på, at de nationale olieselskaber alt andet lige (der var den igen) ikke er så langt fremme i skoene, hvad angår ny teknologi og investeringer (fordi de bliver ’malket’ af ejerne) som de internationale olieselskaber. Til sammenligning stod OECD-landene for 23% af produktionen i 2013, selvom de kun råder over 15% af reserverne. På sigt betyder det, at OECD-landenes reserver (med mindre reserverne kan opskrives pga. forøgede indvindingsgrader) bliver tømt hurtigere end OPEC-landenes ditto.

Om den beskrevne sammenhæng vil føre til, at OPEC-landene efterhånden vil blive en mere dominerende spiller, vil afhænge af mange faktorer, herunder om det lykkes for de mest rundhåndede lande at tage sig sammen til at nedtrappe subsidierne for at undgå, at deres olieeksportoverskud bliver spist op af et boomende indenlandsk olieforbrug (pga. de kunstigt lave priser) må tiden vise.

 • 1
 • 3

Du tager fejl, når du hævder, at størsteparten af olieproduktionen er politisk styret og ’fastlagt af de store aktører’.

Politisk styret: OPEC Store aktører: Olieindustrien

Hvor er min fejl?

"Despite a North American oil boom, non-OPEC crude oil production is approximately constant because new production roughly balances existing oil field decline. This situation allows OPEC, which has spare production capacity, to control the total global oil supply and therefore oil pricing. OPEC has raised crude oil prices by a factor of about four since 2002, reducing world demand. Thus, world crude oil production has been flat since 2005, and a major source of carbon emissions has been capped. This production plateau has been maintained in spite of significantly increased demand from China, India, and other developing countries. But governments in both developed and developing countries could reduce emissions more efficiently and fairly, and facilitate a much smoother transition to renewable energy technologies, by putting in place, for example, a zero-net-revenue carbon emissions surcharge regime, with all collected funds returned directly to consumers.

http://www.aps.org/units/fps/newsletters/2...

OPEC member countries produce about 40 percent of the world's crude oil. Equally important to global prices, OPEC's oil exports represent about 60 percent of the total petroleum traded internationally. Because of this market share, OPEC's actions can, and do, influence international oil prices.In particular, indications of changes in crude oil production from Saudi Arabia, OPEC's largest producer, frequently affect oil prices.

http://www.eia.gov/finance/markets/supply-...

I din analyse overser du hvem der har overskud af produktionskapacitet. En helt afgørende faktor i styring af prisdannelsen. Du er måske ikke så meget ekspert som du praler af. Jeg synes du skulle skrue lidt ned for din selvfedme.

 • 2
 • 3

I praksis er der kun et land, som har ’overskud af produktionskapacitet’, der er værd at tale om. Det er Saudi Arabien, som ikke for ingenting er blevet betegnet som en ’swing producer’. Men noget tyder på, at saudierne i løbet af de seneste 4-5 år har ønsket at komme ud af rollen med at være det eneste land, som skulle skrue op og ned på deres produktion for at tilfredsstille navnlig to af de andre OPEC-lande, nemlig Iran og Venezuela, der normalt betegnes som kartellets fremmeste pris-høge. De to lande har det begge svært med balancen på deres statsbudgetter, når olieprisen kommer under ’en vis smertegrænse’. Det er der også lande der har, men disse har indtil nu foretrukket at gemme sig bag de to nævnte lande.

At saudierne har indskrænket deres ’swing producer’-rolle, kan man faktisk se af den første kurve i dit link til EIA. Mellem medio 2007 og primo 2010 lod saudierne først deres produktion i løbet af få måneder stige med over 2 mio. tønder/dag, derpå falde lige så brat med 1.5 mio. tønder og så stige igen til 2 mio. tønder, på rullende 12 måneder basis. Men siden da har udsvingene i saudiernes olieproduktion været mindre end man har set siden 2001. Jeg tror, ligesom mange andre, at dette hænger sammen med at saudierne har givet højere prioritet til deres ønske om at ville slå visse ’høj pris-producenter’ navnlig amerikansk skiferolie af banen end det interne sammenhold i OPEC. At dette policy-skift har medført en vis ’collateral damage’, også uden for OPEC-kredsen (læs Rusland), har især den amerikanske regering ikke har haft noget imod – selvom der også har været visse sidevirkninger på hjemmefronten, i North Dakota og andre stater med skiferolie-boom.

 • 1
 • 0

Hvilket altsammen bekræfter at markedet ikke er "normalt", men politisk styret, ganske vist ikke mere af OPEC men af Saudi hvis styrke ikke bare ligger i produktions kapaciteten men også i produktionspris og en enorm kassebeholdning. Mon ikke, når marginalspillerne er fejet af banen, saudierne vil genetablere den gamle pris uden at frygte at der foreløbig er nogen der vover deres spareskillinger på tjæresand, skiferolie, dybhavsfelter, arktisk olie og den slags som kan tvinge dem til at reducere deres produktion hvis de vil fastholde den høje markeds pris - også selv om det på papiret bliver rentabelt igen at producere på den måde.

Du siger så at stop for subsidier og dumping priser vil føre til et reduceret nationalt forbrug i de olieproducerende lande fulgt op af oversvømmelse af det internationale olie marked med pressede priser som igen resulterer i overforbrug. Er det rigtigt forstået? Så netto effekten af stop for industristøtte skulle være faldende verdensmarkedspriser og forbrugseksplosion.

Den minder lidt om en argumentation jeg hørte vedr opvarmning af havet som følge af smeltning af isen og derfor reduceret albedo. Når havet varmer op afgiver det jo mere varme end når det er koldt. Ergo betyder smeltning af isen at havet køler af! Kan du følge mig? Eller Svend der forleden fandt ud af at den globale opvarmning som følge af CO2 forcing er MERE END RIGELIG til at modvirke forcingen og at man deraf kan slutte at opvarmningen er en afkøling!

Jeg synes din argumentation er lidt i den kategori. Men under alle omstændigheder er vi vist, når det kommer til stykket, enige om at verdensmarkedsprisen bliver holdt i snor vha politisk styring af produktionen.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten