Ole Birk Olesen kaldt i samråd om ulovligt svar i IC4-sagen

Illustration: Regeringen.dk

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) bliver nu kaldt i samråd, efter at Ingeniøren i dag skriver, at ministeren har begået lovbrud ved ikke at forholde sig til kritikpunkterne i Rigsrevisionens nylige beretning om DSB’s håndtering af IC4-togene.

Rigsrevisionen konkluderer i sin beretning, at DSB inden for de seneste år har undladt at gennemføre en række af de planlagte aktiviteter, som skulle have gjort IC4-togene køreklar, og det har udløst kritik af DSB fra statsrevisorerne.

Læs også: Transportminister bryder loven og ignorerer statsrevisorers kritik i IC4-sagen

Ole Birk Olesen har efter fast praksis afleveret en såkaldt ministerredegørelse, som ifølge rigsrevisorlovens § 18, stk. 2 skal indeholde »en redegørelse til statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til«. Det gør den imidlertid ikke. Ole Birk Olesen har i stedet valgt at overlade ministerredegørelsen til DSB’s bestyrelsesformand, Peter Schütze.

Bryder rigsrevisorloven

Det er et brud på loven, konstaterer formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF) i dag over for Ingeniøren.

»Ministeren lever ikke op til rigsrevisorloven,« siger han og tilføjer:

»Det er ganske usædvanligt, at vi får svar fra en minister, der ikke i realiteten er svar.«

Tilsvarende vurderer professor emeritus i forvaltningsret Carsten Michael Henrichsen fra Københavns Universitet, som Ingeniøren har bedt om at gennemgå sagen, at transportministeren har begået et »klart lovbrud«. Han vurderer også, at ministeren må forvente en reaktion på sagen fra Folketinget. Og det har han samme dag fået ret i.

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, oplyser til Ritzau, at han vil indkalde ministeren til samråd om sagen,

Læs også: Ny beretning om IC4-mareridtet: DSB ansatte alt for få på værkstederne

»Når man beder DSB’s bestyrelsesformand om at besvare kritikken, så får man ikke et objektivt svar. Det er klart,« siger Kim Christiansen til Ritzau.

»Så den kritik, Peder Larsen kommer med, er jeg enig i, og ministeren må forklare sig på samrådet,« siger han.

Statsrevisorerne påpeger i deres bemærkninger til sagen, at Ole Birk Olesen ikke gør rede for, hvordan han vil føre tilsyn med DSB’s arbejde med de tekniske problemer, der skal løses, før IC4-togene kan indsættes i drift. Eller hvorvidt arbejdet kan gennemføres inden for den økonomiske ramme til indkøbet af IC4-togene.

»Åbenbart en forkert forståelse af deres behov«

Ingeniøren har to gange spurgt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, om Ole Birk Olesens ministerredegørelse efter ministeriets opfattelse lever op til kravene i loven. Begge gange har ministeriet undladt at forholde sig til spørgsmålet, men skriver i en email til Ingeniøren, at der vil der blive rettet op på sagen i forbindelse med Rigsrevisionens planlagte opfølgning på beretningen.

Læs også: Transportministeriet afviste i seks uger at udlevere notat til Rigsrevisionen

Til Ritzau siger Ole Birk Olesen:

»Nu fortæller statsrevisorerne så, at de synes, det skulle have været et andet svar. Og det, de så beder om nu, har vi efterfølgende sendt til dem«.

»Der har aldrig været skidte intentioner, men der var åbenbart en forkert forståelse af deres behov, siger han,« siger Ole Birk Olesen.

Sagen er alvorlig, fordi det på længere sigt kan reducere Rigsrevisionens og statsrevisorernes muligheder for at føre kontrol med håndteringen af statens penge, hvis ministre undlader at forholde sig til Rigsrevisionens beretninger og statsrevisorernes kritik. Det mener statsrevisorformand Peder Larsen.

»Selve meningen med Rigsrevisionens beretninger og statsrevisorernes bemærkninger er jo, at man kan sikre, at der bliver rettet op på de forhold, der ikke er, som de skal være. Det er derfor, loven kræver, at ministeren gør rede for de foranstaltninger og overvejelser, som Rigsrevisionens arbejde giver anledning til. Men her har vi end ikke fået ministerens svar. Vi har fået DSB’s bestyrelsesformands svar, men han er jo ikke minister,« siger han til Ingeniøren.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Bare vent. Om ikke så længe kommer der en rokade og så ryger transportministeren, "miljøministeren" Esben og en eller to til der enten ryger til EU for at "køle" af eller får et andet ministerie.

Så er alt nemlig godt igen....

  • 4
  • 1

Jeg kan godt forstå, hvis IC4-sagen generelt ikke er noget man gider høre om, og at man ikke har lyst til at svare på spørgsmål ang. den, men man er nødt til at passe sit arbejde, og særligt som minister. Ellers er man ikke den rette til at være på borgen.

  • 3
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten