OL-byen Beijing dumper: Alt for mange partikler i atleternes lunger

Ren luft i lungerne er vigtig for de mange sportsudøvere, der inden længe lander i Beijing for at kæmpe om medaljer, hæder og ære. Men partikelforureningen hænger tæt i luften over Beijing, viser målinger, som BBC har foretaget.

Den britiske statsradiofoni har været på gaden OL-byen og gennem en uge fra 1. juli målt koncentrationen af PM10-partikler. De har en størrelse på 10 mikrometer eller mindre og stammer hovedsageligt fra trafikken, industri og byggepladser.

Seks ud af syv dage overskred partikelforureningen WHO's retningslinjer for luftkvalitet. En af dagene var forureningen syv gange så høj, som WHO anbefaler.

BBC målte ved Yonghegong Avenue i hjertet af Beijing, hvor mændenes enkelstart i cykling skal foregå. Englænderne brugte et håndholdt instrument med en 20 procents fejlmargin, skriver tv-stationen.

Resultatet af målingerne, målt i mikrogram per kubikmeter, ses herunder. WHO's retningslinje siger maksimalt 50 mikrogram/m3 luft over et 24-timers-gennemsnit:

  1. juli: 121
  2. juli: 172
  3. juli: 122
  4. juli: 351
  5. juli: 112
  6. juli: 27
  7. juli: 242

BBC har også foretaget målinger i London, der er værtsby for OL i 2012, og alle målinger overholdt WHO's standarder.

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komite IOC, Jacques Rogge, advarede i august 2007 kineserne om, at hvis luftkvaliteten blev forbedret, kunne komiteen blive tvunget til at udsætte nogle af udholdelses-disciplinerne, blandt dem cykelløb.

Kinesiske nød-foranstaltninger

Myndighederne i Beijing fastholder over for BBC, at luftkvaliteten nok skal komme i orden, inden legene begynder 8. august. Fra 20. juli vil halvdelen af biltrafikken blive fjernet fra gader og stræder, flere fabrikker lukker midlertidigt, og det bliver oven i købet forbudt at spraymale udendørs.

Hvis disse foranstaltninger ikke virker, siger kinesiske embedsmænd til BBC, at mere »strikse tiltag« vil blive sat i værk. Det vides ikke, hvad disse tiltag vil bestå af.

»Hvis jeg skal give et enkelt svar, så vil jeg sige, at vi er overbeviste om, vi vil holde vores løfter,« siger Du Shaozhong fra Beijings Miljøbeskyttelsesbureau til BBC.