Økologisk kost gavner sundheden

Økologisk kost giver et bedre immunforsvar, bedre hvile og lavere vægt, viser nyt dansk dyreforsøg på rotter. Resultatet er et af de første af sin art, der påviser, at økologiske fødevarer påvirker sundheden positivt.

Forsøget, der har vakt begejstring i økologiske kredse herhjemme, er lavet af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) og offentliggøres i dag, skriver Altinget.dk.

Undersøgelsen omfatter i alt 36 rotter, der var inddelt i tre grupper. Den første gruppe fik kun økologisk foder, gruppe to fik konventionel kost med en lav tildeling af gødning, mens gruppe tre fik konventionel kost med høj tildeling af gødning.

Hver gang forskerne kunne spore sundhedsmæssige forskelle, faldt det ud til økologiens fordel, skriver Altinget.

Yderligere forskning påkrævet

Direktør i Økologisk Ladsforening, Paul Holmbeck, kalder resultatet for ekstremt vigtigt.

»Sundhed er den største motivator for at købe økologisk. Selvom det ikke er en uvæsentlig gruppe, der køber økologisk ud fra miljømæssige eller dyrevelfærdsmæssige overvejelser, så er det vigtigt, at man nu kan se, at økologien også gavner sundheden. Den forskning har manglet. Nu foreligger der solid dokumentation,« siger Paul Holmbeck.

Seniorforsker Charlotte Lauridsen fra Forskningscenter Foulum er en af lederne bag projektet.

Hun understreger, at der mangler yderligere forskning på området, men mener samtidig, at forsøget giver grund til at tro, at økologiske produkter også vil have positiv indvirkning på menneskers sundhed.

»Når vi her går ind og måler på markører for rotternes sundhed, falder det ud til fordel for økologien. Så selvom der ikke er en direkte sammenligning mellem rotter og mennesker må man kunne bruge det til noget. For det tyder på, når man ser på rotter, at der er en forskel på, om man spiser økologiske eller konventionelle fødevarer,« siger Charlotte Lauridsen til Altinget.