Økologer har bedre sædkvalitet

Af Thomas Breinholt Mænd, der spiser økologiske fødevarer, har 43 pct. flere sædceller end mænd, der ikke gør.

Alt tyder nu på, at en økologisk livsstil er forbundet med en bedre sædkvalitet. Mænd, der overvejende spiser økologisk mad, viser sig at have et 43 pct. højere sædcelletal end mænd, der spiser almindelig mad.

Det er resultatet af den første større videnskabelige undersøgelse af økologer foretaget af Rigshospitalets afdeling for Vækst og Reproduktion.

Undersøgelsen er blevet publiceret i et af verdens mest ansete lægeblade The Lancet.

Den nye undersøgelse er blevet lavet efter solide videnskabelige principper, og er baseret på sædprøver fra 196 mænd.

 • Resultaterne viser, at de mænd, der spiser økologisk mad, har en bedre sædkvalitet end de, der ikke gør. Men vi ved ikke om det skyldes maden, eller om det måske snarere er den mindre stressede ''økologiske'' livsstil, der gør forskellen, siger læge
  Tina Kold Jensen fra Rigshospitalet til Ingeniøren.

Undersøgelsen er en opfølgning på en mini-undersøgelse af 28 økologiske landmænd i februar 1994, der fik meget medieomtale. Prøverne tydede nemlig dengang på, at de miljørigtige landmænd havde en højere sædkvalitet end resten af befolkningen. Et
resultat, der nu lader til at blive bekræftet videnskabeligt.

Forskerne rekrutterede de økologiske mænd til forsøget fra to økologiske organisationer: Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Praktisk Økologi.

Efter en større spørgeskemaundersøgelse blev i alt 55 medlemmer fra de to organisationer udvalgt, hvoraf ingen dog var økologiske landmænd. Kriteriet for at blive udvalgt var, at de havde spist mindst 25 pct. økologisk mad i over seks år.

Kontrolgruppen bestod derimod af 141 forskellige slags medarbejdere i en større dansk virksomhed.

Det viste sig, at de økologiske madspisere havde 99 mill. sædceller pr. ml i forhold til kun 69 mill. sædceller pr. ml hos ikke-økologerne.

Resultaterne ligger dermed på niveau med 1994-forsøget, der fandt et gennem- snitligt indhold på 104 mill. sædceller pr. ml hos de økologiske landmænd.

LIVSSTIL ELLER KOST? Forskerne finder dog ikke en sammenhæng, der svarer til, at de der spiser mest økologisk mad også har et tilsvarende højere spermtal end de, der spiser mindre. Der mangler med andre ord det, der i fagsproget kaldes et
Forskerne finder dog ikke en sammenhæng, der svarer til, at de der spiser mest økologisk mad også har et tilsvarende højere spermtal end de, der spiser mindre. Der mangler med andre ord det, der i fagsproget kaldes et
dosis-respons-forhold:

 • Vi foreslår derfor, at både den generelle livsstil og/eller geografiske forhold kan spille en rolle, siger Tina Kold Jensen. Hun peger på, at hvor over halvdelen af de økologiske madspisere boede uden for København, boede kun 16 pct. af mændene i
  kontrolgruppen uden for Hovedstaden.

Gruppen undersøgte også, om der var forskelle i forekomsten af sygdomme i kønsorganerne.

Det viste sig, at de mænd, der spiste økologiske madvarer, havde haft tre- fire gange færre sygdomme i kønsorganerne end kontrolgruppen. Tina Kold Jensen advarer dog imod generelt at konkludere noget på det grundlag:

 • Vi spurgte om sygdomme, der strakte sig lige fra brok til testikelcancer, så man skal nok være forsigtig med at konkludere noget der.

FORSKELLIGE MOTIVER

Tina Kold Jensen tager dog et generelt forbehold for den anvendte type sædundersøgelse:

 • Der kan være det naturlige problem, at det generelt er svært at få mænd til at aflevere sædprøver. Så de mænd, der ønsker at deltage i en sådan undersøgelse, gør det måske med et konkret motiv. F.eks. ønsker økologerne måske at deltage for at fremme
  den økologiske tanke, hvorimod ikke- økologerne ønsker at deltage for at få be- eller afkræftet en mistanke om problemer med frugtbarheden, siger Tina Kold Jensen.

Hun hæfter sig dog ved, at andelen af misdannelser i kønsorganerne hos de to grupper var nogenlunde lige stor, hvilket taler imod, at den ene gruppe skulle være mere frugtbar end den anden.

Professor Niels Erik Skakkebæk, der leder forskergruppen, mener, at resultatet er så interessant, at det bør følges op af en større befolkningsundersøgelse:

 • Ud fra dette forsøg kan man ikke konkludere, at det er den økologiske mad, der giver den bedre sædkvalitet, da der er mange andre forhold, der kan spille ind. Men omvendt kan man heller ikke afvise det, siger Niels E.

Skakkebæk. Han mener, at det er vigtigt, at man i kommende forsøg får mulighed for at undersøge et tilstrækkeligt bredt udsnit af befolkningen.