OK18-krav: Væk med skæv lønregulering

Når de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere inden længe sætter sig ved forhandlingsbordet for at lave en overenskomstaftale, OK18, er lokal løndannelse et af de emner, IDA vil fokusere på, fortæller Carsten Eckhart Thomsen, der i sin egenskab af formand for IDA Offentlig repræsenterer de i alt knap 11.000 offentligt ansatte IDA- medlemmer.

»Vi fornemmer, at det har været sværere og sværere at få de lokale lønforhandlinger til at fungere. Det skyldes, at forhandlingsrammen bliver mindre og mindre, og ­dermed er det meget svært at forhandle tillæg til specialisterne,« forklarer han.

Læs også: Lavere løn og færre goder demotiverer offentlige ingeniører

Den arbejdsgiverbetalte frokost har fået meget omtale på det seneste, men det er ikke et emne, der hører hjemme i forhandlingerne, hvis man spørger Carsten Eckhart Thomsen:

|»Vil vi have arbejdsgiversiden til at spole filmen tilbage og fjerne privatlønsværnet, så vi kan få en mere parallel lønudvikling,« siger Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentlig. Illustration: IDA

»Vi opfatter allerede frokosten som en del af overenskomsten, selvom det ikke står eksplicit. Hvis den forsvinder, svarer det til en reduktion af lønnen på 7 procent og er samtidig endnu en brik til det puslespil, der får os til at ligne de private – uden at lønnen følger med.«

Han ser også gerne, at det såkaldte privatlønsværn, som skal sikre, at de offentligt ansattes lønninger ikke overhaler de privatansattes, bliver ændret. Værnet, der blev indført ved OK15, betyder, at offentligt ansatte får efterreguleret 80 procent af stigningen i det private, hvis de sakker bagud. Hvis den offentlige sektor derimod har haft en højere lønudvikling end den private sektor, udmøntes 100 pct. af forskellen som en generel lønreduktion, der trækkes fra de aftalte reguleringer.

Læs også: Underbetalte ingeniører i det offentlige kan blive dyrt for samfundet

»Samlet set holder den måske på arbejdsmarkedet, men det gør den i dén grad ikke på ingeniørområdet. Derfor vil vi have arbejdsgiversiden til at spole filmen tilbage og fjerne privatlønsværnet, så vi kan få en mere parallel lønudvikling og fjerne den asymmetri, der ligger i en 80:100-ordning,« siger han.

Formentlig når parterne en aftale i midten af februar. Herefter skal medlemmerne stemme ja eller nej til overenskomsten.

»Vores medlemmer forventer konkrete resultater denne gang, så risikoen for, at de stemmer nej, er nok større end tidligere. Det skal vi tage hensyn til ved at slå lidt hårdere i bordet. Ingen af vores medlemmer vil klappe i hænderne over, at vi sikrer frokosten; den vil de mene, de havde i forvejen. Der skal mere på bordet,« fastslår han.