Offshoreudslip af metan tracket med satellitter for første gang

Metanudslip fra blandt andet oliebrønde har hidtil ikke været muligt at kortlægge med satellitbilleder, da der ikke fandtes en brugbar målemetode. Nu har en gruppe forskere udviklet en ny metode, der kan bruges til at kortlægge undersøiske udslip. Illustration: ROV-team/Geomar

Via satellitbilleder er det for første gang lykkedes en gruppe forskere fra det polytekniske universitet i Valencia at kortlægge et offshore-metangasudslip. Det har ikke tidligere været muligt, at metoden der bruges til at identificere og kortlægge gasudslip fra landlige kilder, kan bruges til undersøiske kilder.

På land bruges infrarød stråling til at identificere gasudslip, der ellers ville være usynligt med det blotte øje. Det lader sig bare ikke gøre under vand, da vand absorberer en del af strålingen.

Det peer reviewed studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Environmental Science and Technology Letters, har kortlagt et 17 dage langt udslip fra en boreplatform i den mexicanske golf. Det har resulteret i et læk af over 40.000 ton olie og gas. Selvom teknologien til at identificere og tracke udslip på land har udviklet sig hastigt over de senere år, så har man først nu fået udviklet en metode, der også gør det muligt at måle under vand.

Ifølge Economic Times, så udgør offshore-produktion af fossile brændsler omkring en tredjedel af den globale produktion af olie og gas, og indtil nu har der altså ikke været en måde at kortlægge gaslæk fra offshore-platforme.

Her kan man se placeringen af platformen i den mexicanske golf, hvorfra forskerne fra Valencia kortlagde et metanudslip på over 40.000 ton i december 2021. Illustration: Environ. Sci. Technol. Lett. 2022

Forskerne har derfor taget en ny metode i brug, kaldet solglimt-metoden. I stedet for at forsøge at se gassen med infrarød stråling, måler man i stedet stråling fra solens refleksion på vandets overflade, for på den måde at kortlægge udbredelsen af udslippet.

»Det åbner for systematisk overvågning af industrielle udledninger fra individuelle offshore-platforme,« fortæller Luis Guanter, der er professor ved det polytekniske universitet og en af forfatterne bag studiet, i en pressemeddelelse om resultaterne af studiet.

Drivhuseffekten fra metan estimeres til at være omkring 28 gange højere end CO2 over en 100 år lang periode og 80 gange højere over en 20-årig periode, da gassen kun bliver i atmosfæren omkring 10 år. Ifølge Economic Times, så er metanudledning ansvarlig for omkring 30 procent af den globale temperaturstigning.