Officiel analyse: Sæt turbo på den danske fjernvarme
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Officiel analyse: Sæt turbo på den danske fjernvarme

Fuld fart frem for fjernvarmen i byområderne i de kommende 20 år. Det er hovedbudskabet i en ny, endnu ikke offentliggjort rapport om fjernvarmens fremtid, som Energistyrelsen har fået udarbejdet af Ea Energianalyse og Cowi.

Analysen er ventet med spænding, ikke mindst efter en meget bastant foreløbig udmelding fra Energistyrelsen i efteråret, og den skal danne baggrund for de energiscenarier, som forligspartierne skal diskutere i nærmeste fremtid.

Læs også: Energistyrelsen: Stop udbygningen af fjernvarme - det er for dyrt

Rapportens mange modelberegninger viser, at det vil være både teknisk og samfundsøkonomisk fordelagtigt at udvide fjernvarmedækningen fra de nuværende 50 pct. af varmebehovet til at dække omkring 62 pct. i 2035.

Hvis man tager de selskabsøkonomiske briller på – dvs. medregner eksisterende tilskud og afgifter – så ligger den optimale dækning i 2035 på 68 pct. af varmebehovet, som dog samlet set er reduceret med 30 pct. i samme tidsrum.

Brancheforeningen Dansk Fjernvarme er begejstret:

»Analysen bekræfter, at fjernvarme kan betale sig, og at det er den mest fleksible løsning i en fremtid uden fossile brændsler, fordi mange slags brændsler kan indgå i fjernvarmesystemerne,« siger Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen.

Han tilføjer, at konklusionerne harmonerer fint med foreningens egne Varmeplan Danmark-rapporter fra 2008 og 2010. Her lå dækningen på 60 pct. i 2025 og mellem 63 og 70 pct. i 2050.

Ifølge Dansk Fjernvarme svarer 70 procent af det samlede opvarmningsbehov omtrent til tre fjerdedele af alle boliger.

Fjernvarmenaboer bør skifte

Det er først og fremmest forbrugere, som i forvejen bor i store fjernvarmeområder eller fjernvarmebyer, der ifølge analysen vil få gavn af at skifte fra individuelle opvarmningsformer som olie- og gasfyr til fjernvarme allerede frem mod 2020. Det vil samtidig være en gevinst for samfundsøkonomien.

Men også bygninger, der ligger inde i mindre fjernvarmeområder eller -byer, kan med fordel tilsluttes fjernvarme frem mod 2020. Begge dele findes der ifølge rapporten en hel del af.

I forbindelse med udarbejdelsen af analysen har Cowi udviklet et varmeatlas for Danmark, som er en database over varmebehov, varmeinstallationer og installationstyper i 4.000 byområder. Den er så koblet sammen med 48 fjernvarmeområder i den såkaldte Balmorel-energimodel, der optimerer drift og investeringer i det samlede el- og varmesystem.

Beregningerne tager udgangspunkt i en vindkraftandel i elforbruget på 50 pct. i 2020 og i, at biomasseressourcerne er knappe. Det defineres i praksis af Energistyrelsen som, at der kun er 70 PJ biomasse til rådighed i 2050 til el- og varmeproduktion. Heri er inkluderet 25 PJ biogas.

Hovedudfordringen for fjernvarmen er – ud over et dalende varmebehov i mere velisolerede huse – at mere og mere vindkraft fortrænger den termiske elproduktion og dermed den realtivt billige overskudsfjernvarme.

Kraftvarmeværker overlever

I modelberegningerne viser det sig dog, at størstedelen af den eksisterende dansk decentrale naturgasfyrede kraftvarmekapacitet vil blive bevaret helt frem mod 2035 – set med de samfundsøkonomiske briller.

Selskabsøkonomisk bliver naturgasanlæggene godt nok udfaset, men til gengæld overtages den termiske produktion af biomasse-kraftvarme-anlæg, opmuntret af afgiftsfordelen ved biomasse.

Forklaringen er de relativt høje elpriser i Tyskland frem mod 2025 (45 øre pr. kWh), der smitter af på Danmark og gør det rentabelt at opretholde en vis elproduktion. Det forudsætter dog en kraftig udbygning af kabelforbindelserne både internt i Tyskland og mellem Tyskland og Danmark.

Partner i Ea Energianalyse Hans Henrik Lindboe peger på, at konklusionerne også forudsætter, at elmarkedet fungerer som i dag, hvor høje elpriser trækker nye investeringer:

»Hvis Tyskland eller Danmark indfører en form for kapacitetsmarked eller effektmarked, så holder konklusionerne ikke,« siger han.

Hvad angår det faldende varmebehov, så er det inkluderet i beregningerne og dermed indregnet i rapportens konklusioner.

Naturgas og kul er billigst

Analysen viser også, hvilke energikilder der forventes at producere de omkring 140 PJ fjernvarme, som der er brug for frem til 2035 – faldende til 120 PJ i 2050. Her er der stor forskel på, om det er samfunds- eller selskabsøkonomien, der bestemmer.

Hvis det er selskabsøkonomien – altså med afgifter og tilskud – er det biomassen, der står for over halvdelen af fjernvarmeproduktionen frem til 2035, suppleret af affald, varmepumper eller elpatroner samt solvarme.

Hvis det derimod er samfundsøkonomien, der tæller – altså uden afgifter og tilskud – så vil en tredjedel af fjernvarmen produceres på fossile brændsler som naturgas og kul frem til 2035. Biomasse står for en fjerdedel af forsyningen, suppleret af affald og elpatroner.

Først i 2035 tager biomassen så over på grund af den politiske målsætning om at udfase de fossile brændsler fra energiforsyningen inden 2035.

Hans Henrik Lindboe forklarer, at alle politiske målsætninger er lagt ind i modellen, men at kul og gas er billigst, når modellen selv optimerer uden styringsmekanismer som afgifter og tilskud.

I alle scenarierne tegner affald sig fortsat for knap 20 pct. af fjernvarmeproduktionen.

Fjernvarmeproduktionspriserne ligger nogenlunde konstant i perioden mellem 50 kroner og 100 kroner pr. GJ alt efter typen af fjernvarmeområde, og om der regnes med selskabs- ellers samfundsøkonomi.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

For nybyggeri er 2020 kravene til isolering af huse lige om hjørnet og der kommer hele tiden nye forslag til hvordan eksisterende huse kan isoleres. På den anden side af 2020 er det vel passivhus normen der kommer til at gælde, og så er vi nede i så lavt energiforbrug at fjernvarme næppe kan betale sig. Når man ser på hustagene rundt omkring i landet, så er der rigtig meget plads til nye anlæg af både solvarmepaneler og solceller. Så den decentrale energiopsamling er langt fra udnyttet. Endvidere pågår der en teknologiudvikling der vil gøre disse decentrale systemer endnu mere effektive. Dette gælder også lagring af energi.

Mit spørgsmål er så, om der egentlig er behov for så meget fjernvarme i vores huse i fremtiden? Måske kan vi om nogle år bare nøjes med en eltilslutning til alt den energi vi har brug for? Til den tid er det nok vores elbiler der vil stå for størstedelen af vores energiforbrug, mens vores huses forbrug vil være væsentligt lavere end i dag.

 • 4
 • 0

Fjernvarme er måske godt for noget, bare det ikke bliver for dyrt. I mit kvarter, er næsten alle former for opvarmning med oliefyr, eller gasfyr afskaffet. Det skyldes tvangstilslutning til fjernvarme. Det har resulteret i en varmeregning som er 50 - 100% dyrere end individuelle gasfyr. det har resulteret i brændeovne er skudt op over alt som kræftbylder på hustagene. Nu kan ingen i fyringssæsonen opholde sig udendørs længere uden at blive kvalt af røg. Tak for ingenting. mvh, Erik.

 • 6
 • 1

For nybyggeri er 2020 kravene til isolering af huse lige om hjørnet og der kommer hele tiden nye forslag til hvordan eksisterende huse kan isoleres. På den anden side af 2020 er det vel passivhus normen der kommer til at gælde, og så er vi nede i så lavt energiforbrug at fjernvarme næppe kan betale sig

Præcis - der styres direkte mod en økonomisk katastrofe.

Allerede nu justerer fjernvarmeværkerne prisen på det faste bidrag op for at få den samlede økonomi til at hænge sammen, i takt med at kunderne sparer på varmen.

Eksempelvis udgør den faste del af vores fjernvarmeregning for et hus på 152 m2 allerede nu 7700 kr (og vores fjernvarmeværk er ovenikøbet rimeligt), så det giver ingen mening at plastre landet til med endnu mere distribution af lunkent vand med en virkningsgrad på maksimalt 80%.

Samtidig er det en fuldstændig fuldstændig forkert kurs i forhold til en fremtid der bliver mere og mere baseret på elektricitet.

 • 6
 • 2

Enig i at husenes energiforbrug vil falde til et punkt hvor forbruget af varme er for lille til at et centralt vand basseret anlæg kan forrentes uden store faste afgifter.
Selve beboelsens energiforbrug tvivler jeg på falder, dertil er mennesket for magelig. Tænk over hvor meget el der idag anvendes til computere, mobile enheder, og andet udstyr som er af underholdings karakter. Desuden vil nutidens tætte huse jo kræve mekanisk ventilation langt ud i fremtiden.

@Erik Bruss Nu er der jo to ting i dit indlæg. Et er at varmeregningen stiger voldsomt ved tilslutning til fjernvarme ellers var i jo ikke tvunget på men ville selv ønske jer tilsluttet. Andet er brændeovene, disse er noget af det eneste som over meget kort tid kan give et positivt tilskud til den daglige økonomi. At dine naboer åbenbart holder af deres penge og vil spare på fjernvarmen men måske ikke helt evner at fyrre optimalt er noget andet og jeg har endnu til gode at læse om folk kvalt i brænderøg fra brændeovene når de går udendørs. Husk at vi levede i århundrede med markant mere brænderøg end idag.

 • 4
 • 0

Jeg mener også man bør have med i debatten, det er nemmere at kontrollere forurening fra få kilder, end fra mange.

Vi kan også tale om hvordan den eksisterende fjernvarme bliver forbedret, både hvad virkningsgrad og pris angår.

Kan det indgå som energilager på en eller anden måde, måske nogle gigantiske vandtanke eller andet, der er sikkert noget som er bedre.
Det vil jo give en bedre udnyttelse af solceller, vindmøller og andet.

 • 3
 • 0

Helt enig, fjernvarme i tættere beboede områder er det eneste rigtige med den eksisterende danske boligmasse.
Prisen er desværre styret af en forfejlet energi - og skattepolitik. Vedvarende energi er og vil i mange mange år fremover være meget meget dyrere end kul, gas og olie og da store dele af velfærdsstaten skal betales af energiafgifter, må danskerne finde sig i en dalende levestandard og på sigt koldere radiatorer i årene der kommer.

 • 0
 • 0

Lad os lige holde nye bygninger adskilt fra eksisterende, fordi de fremover må ventes at have et MEGET forskelligt forbrug af varme.

På trods af en hel del tiltag, så er der foreløbigt ikke skyggen af muligheder, indenfor anstændig økonomi, at nedbringe eksisterende bygningers forbrug til nybygnings standard.
Med fjernvarmeforsyning vil det også hurtigt vise sig langt mere rentabelt at omlægge fjernvarmeforsyningen til et system med meget lave ressourceforbrug, end at superisolere de gamle bygninger.
Lidt populært skrevet, vil en uisoleret og utæt bygning, forsynet med 100% solvarme, være et energineutralt hus.

Med den moderate udbygningstakt for nybyggeri der er og har været, så betyder det i virkeligheden ikke speceilt meget, hvad de forsynes med, set i det samlede billede.

For nye bygningers vedkommende har vi groft taget to typer.
- Fleretages bygninger i bykernerne. Bygget på ruinerne af gamle industriområder og havne.
- nogel få nye parcelhus udstykninger.
For de alle nye bygninger indenfor eksisterende fjernvarmeområder. Eller i nærheden af. Er det helt oplagt at disse forsynes med fjernvarme. Og for kontorbyggeriers vedkommende, også med fjernkøling.
Anderledes måske med de fritliggende parcelhuse. her kan jordvarme måske være attraktivt.

Der er så den lille hage eller hvad vi skal kalde det, at det viser sig at nye bygninger ikke nær er nede på det beregnede energiforbrug.

 • 1
 • 0

Det er helt forkert at antage at varmebehovet falder i den takt, som revisionerne af Bygningsreglementets kommer
Helt nye såkaldte lavenergihuse bruger dokumenterbart helt op til. 50 % mere energi end energirammen angiver
http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Nyhede...
Dertil kommer at man ved "energirenoveringer" i større boligejendomme bl.a. på Østerbro i Kbh
har oplevet ØGET varmeforbrug
Det stemmer faktisk godt med hvad Videncenter for energi og byggeri tidligere har angivet.
Nemlig at i sådanne tilfælde går mere end 20 % af den teoretiske besparelse til øget komfort

 • 3
 • 0

og i helt sædvanlig stil (blanding af misinformation og løgn) nævner de ikke med et ord hvor mange forbrugere i dag der er tilsluttet med tvang og hvor mange flere i fremtiden der skal tilsluttes med tvang.....

"med lov skal land bygges" => "med løgn og tvang skal fjernvarmen udbredes".....

mange steder tabes 45% eller mere af al produceret varme i rørene, det synes jeg også der springes endog meget let hen over......

 • 4
 • 3

@Karsten

Jeg må bede dig om at sætte dig ordentlig ind i tingene.
Det er jo kun din påstand, at der sker misinformation ! Og hvis det skulle være tilfælde, så han vi domstolene til at tage sig af den slags ting.
Generelt at beskylde en hel branche for løgn er simpelthen useriøst, og kan ud for det foreliggende ikke tages alvorligt af almindeligt tænkende mennesker.
At der ved enkelte værker tabes 45 % er ganske vist rigtigt!
men det er samtidig også kun ved få procent af de danske fjernvarmekunder, så hvorfor skulle det fremhæves. Det er da træls at blive ved med at høre om de cirka 2 % af de danske fjernvarmekunder! som har uacceptable leveringsforhold, istedet for at tale lidt mere om de 98 % som har en god, billig og miljøvenlig opvarmning.

 • 4
 • 2

Cowi som har været rådgivende omkring mange barmarksværker og andre fjernvarmeværker....næh hvor belejligt.....

Og EA energianalyse er så Dansk Fjernvarmes lille skødehund der laver masser af projekter for , nå ja Dansk Fjernvarme.....

så det er sørme en fin og næsten helt uvildig rapport de to har lavet

http://www.ea-energianalyse.dk/themes/104_...

så både EA energianalyse og Cowi er helt inhabile til at rådgive nogen om noget son helst der har med fjernvarme at gøre.....

men Ingeniøren holder mikrofonen og spørger ikke om noget og Energistyrelsen (læs dansk fjernvarmes forlængelse) kan altid bruge rapporter der udbygger påstande og teorier om hvor godt og uundværligt fjernvarme er nu og i fremtiden......

at dansk fjernvarme misinformerer i stor stil er helt udenfor tvivl og dokumenteret så mange gange at der ikke er tal på det, og ja tak jeg har fulgt med i en årrække ;)

hvis det kun er 2% der er utilfredse er det da en gåde hvorfor forblivelsespligt (læs fjernvarmetvang eller stavnsbånd) er indført i en lang række kommuner over hele landet

ja vi har domstolene til at tage sig af misinformation , må man foreslå dig selv bare at sætte dig en smule ind i tingene?

men så lad mig da komme med 3 meget enkle forslag til forbedring og udvikling af fjernvarmesektoren;

fjern alle former for fjernvarmetvang

nedsæt det faste bidrag til max 75 kr om måneden

lav en lov om at et fjernvarmeværk kun må tabe max 20% af al produceret varme i rørene, hvis de taber mere må de isolere bedre, sælge mere varme eller lukke......

 • 3
 • 5

Nye parcelhuse er nul/lavenergihuse. Investeringen i infrastruktur til transporten af energi/varmt vand er ude af proportioner ift. forbruget. (Det gælder såmænd og så for naturgas).

Da energibehovet er så beskedent for parcel og rækkehuse er det øk. bedre og mere fleksibelt at bruge decentral mikrokraft fra vind/sol/jord kombineret med el-nettet.

Er det iøvrigt generel viden, at PSO-afgiften primært går til decentrale kraftvarmeværker?

 • 0
 • 0

Ifølge grafikken vil der være mere produktion af fjernvarme på kedler i 2050 end nu, på trods af et samlet mindre varmebehov. Godt nok skal det ses på baggrund af fortrængning af kraftvarme, men jeg tror ikke på, at en trediedel af fjernvarmen bliver lavet på kedler under en så striks biomasse restriktion.

Til gengæld tror jeg grafikken undervurderer mængden af solvarme (herunder via damlagre), samt fra overskudsvarme....

Jeg finder det nok også voldsomt tvivlsomt, om affald virkeligt vil fortsætte med at producere fjernvarme i større mængder. Der findes langt bedre ting at udnytte affaldet til (eksempelvis biogas)...

 • 1
 • 0

Generelt at beskylde en hel branche for løgn er simpelthen useriøst, og kan ud for det foreliggende ikke tages alvorligt af almindeligt tænkende mennesker.

Man skal selvfølgelig passe på med ordet løgn, men givet er det at fjernvarmelobbyens agenda ikke er altruistisk.

At der ved enkelte værker tabes 45 % er ganske vist rigtigt!
men det er samtidig også kun ved få procent af de danske fjernvarmekunder, så hvorfor skulle det fremhæves

De 45% er ganske rigtigt i toppen, men 20-30% tab er på ingen måde unormalt.

Det er da træls at blive ved med at høre om de cirka 2 % af de danske fjernvarmekunder! som har uacceptable leveringsforhold

Findes der en statistik over hvem der har "acceptable leveringsforhold", og hvem som bare er nogenlunde garanteret at der ikke kommer voldsomme prisstigninger de kommende år?

istedet for at tale lidt mere om de 98 % som har en god, billig og miljøvenlig opvarmning.

God - på hvilken måde god?

Billig - tjae, tjoe, bum, bum, bum, det er da så sandelig en sandhed med modifikationer, og med de stigningstakster der har været de forgangne år, og den usikkerhed om hvordan priserne vil blive fremover, så skal det tages med et kg salt eller to.

Miljøvenlig - det er jo ikke korrekt.

Der er en grundlæggende regel for førstehjælp, nemlig:
Stands ulykken.

At plastre landet til med mere fjernvarme er omvendt førstehjælp.

 • 2
 • 2

@Karsten og Christian

Det findes opgørelser over de såkaldte "barmarksværker"
Deres kundegrundlag udgør kun cirka 2 % af de danske fjernvarme kunder.
http://188.64.159.37/graphics/Energipoliti...
Der findes anerkendte beregningsmetodikker til fastlæggelse af de samfundsøkonomiske forhold ved bl.a. Fjernvarme.
http://www.ens.dk/info/tal-kort/fremskrivn...
Der findes årlige statistikker over bl.a. varmetab i ledningsnettet.
Miljøvenlig - jo det er faktisk korrekt, at fjernvarme er den mest miljøvenlige opvarmningsform.
http://sparenergi.dk/forbruger/varme/dit-v...
Men du/i og andre falder vel bare for de sædvanlige markedsføringstriks som bl.a. producenterne af varmepumper kommer med.
Prøv nu lige at tage to skridt baglæns og se lidt ud over jeres lokale "andedam". Vi taler om infrastruktur investeringer som gerne skulle holde de næste 20-30 år.

 • 6
 • 1

Der findes årlige statistikker over bl.a. varmetab i ledningsnettet.

Hvor?

Miljøvenlig - jo det er faktisk korrekt, at fjernvarme er den mest miljøvenlige opvarmningsform.

Fordi du siger det, eller det fremhæves i et partsindlæg?

Men du/i og andre falder vel bare for de sædvanlige markedsføringstriks som bl.a. producenterne af varmepumper kommer med.

Nej, men en ren nøgtern betragtning at et relativt moderne hus, uden varmepumpe, men bare med genvex, er billigere at varme op end hvis det var opvarmet med fjernvarme - bla. pga den høje faste afgift.

Og ser man på 2020 huse, så skal man altså bare slå en fis, så er der bagende varmt indenfor - så når vi taler fremtiden falder fjernvarme til jorden med et hult brag.

Vi har haft denne diskussion før, men din rolle forbyder dig åbenbart at forstå at der er andre problemer i hele fjernvarme diskussionen, nemlig at forbrugeren (ud over en "forsyningssikkerhed") ingen sikkerhed har for hvordan hans fremtid ser ud rent økonomisk, da han er bundet til et produkt med en uendelig prisskrue i form af den faste afgift.

Dvs. forbrugeren aner ikke om han i morgen har råd til at betale regningen, trods det han sparer mere og mere på varmen - og faktum er at fjernvarme er blevet voldsomt meget dyrere de seneste år, og den samlede regning er forholdsmæssigt steget i langt højere takt end andre energiformer.

Prøv nu lige at tage to skridt baglæns og se lidt ud over jeres lokale "andedam". Vi taler om infrastruktur investeringer som gerne skulle holde de næste 20-30 år.

Præcis, og derfor er det en katastofal og fuldstændig forkert vej at gå, at distribuere lunkent vand med stor tab, i et samfund der i raske fjed bevæger sig mod at blive mere og mere elektrisk.

Samtidig skal vi se i øjnene at de brændbare affaldsmængder bliver mindre i fremtiden, og at fyring med såkaldt biobrændsel (herunder importerede træpiller) nok ikke er rigtig alligevel er helt så bæredygtigt som excel arkene påstår.

 • 1
 • 4

@Christian

Jeg er godt og grundigt træt af at du og andre konkluderer ud fra enkeltstående eksempler.
Og ikke sættter sig ind i emnet. F.eks.
Du kan finde statistikken over varmetab her:
http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/HentMa...
At fjernvarme er den mest miljøvenlige opvarmningsform er ikke et partsindlæg, men en henvisning til myndigheden på områdets konklusion. (læs linket)
Et moderne hus er ikke nødvendigvis billigere at opvarme med et genveksanlæg. Jeg har inden for det sidste halve år haft 2 vvs-instalatører/kunder, som har erkendt at nye huse efter 2015/2020 kravene stadig var billigst at opvarme med fjernvarme. Det faste bidrag var omkring 1500 kr. om året.
Og det fremtidige varmebehov er langt fra så lavt, som Bygningsreglementets energiramme kunne forlede dig og andre til at tro.
Prøv at se dias 4 i dette link http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/HentMa...
Og der er her vel og mærke ikke tale om teoretiske varmebehov, men faktuelt målte mængder.
Hvilket belæg har du for at tro, at prissætningen på fjernvarme skulle udvikle sig mindre gunstigt end for andre opvarmningsformer ?
Det er her i lokalområdet direkte forkert, at konkludere som du gør. Prisudviklingen på fjernvarme har været væsentligt lavere end på f.eks. Forbrugerprisindekset. Og det faste bidrag er uændret siden 1992 !
Hvis du havde læst den netop offentliggjorte rapport, så ville du også vide at andelen af varme produceret på affald er uændret. I det hele taget bærer dit indlæg præg af at du kun periferisk har kendskab til de emner du udtaler dig så skråsikkert om.

 • 6
 • 2

Den Nye Varmenorm tillader IKKE kun at anvende ventilationsanlægget til opvarmning.
Kravet er - som altid - at varme kan reguleres individuelt, rum for rum.

Skulle det endeligt blive tilladt igen, så vil det formentligt blive væsentligt billigere at installere et ventilationsanlæg med en højeffektiv passiv varmegenvinder og derefter en varmeflade, tilkoblet fjernvarme, fremfor en indbygget varmepumpe.

 • 4
 • 1

Jeg er godt og grundigt træt af at du og andre konkluderer ud fra enkeltstående eksempler.

Hvorefter du selv på bedrevidende facon konkluderer på dine egne enkeltstående eksempler - akkeja, akkeja (og jeg er godt og grundigt træt af dit arrogante lobbyarbejde!).

Det faste bidrag var omkring 1500 kr. om året.

Og det er det så på ingen måder i hele kongeriget!

Og det fremtidige varmebehov er langt fra så lavt, som Bygningsreglementets energiramme kunne forlede dig og andre til at tro.

Javel ja, og så kan du slet ikke se at der er et problem.

Et moderne hus allerede efter gældende normer bruger ikke ret meget varme, og det er nok de færreste der bryder sig om at holde 28 grader indendørs.

Og uanset hvad du påstår, så er forbruget meget beskedent i et 2020 hus.

Prøv at se dias 4 i dette link http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/HentMa...

Partsindlæg!

Hvis du havde læst den netop offentliggjorte rapport, så ville du også vide at andelen af varme produceret på affald er uændret. I det hele taget bærer dit indlæg præg af at du kun periferisk har kendskab til de emner du udtaler dig så skråsikkert om.

Drop lige det der arrogante bedrevid, og så se hvad der sker på affaldsområdet for tiden - jeg taler altså fremtid, og det er i det lys det vil være en katastrofe at pumpe endnu flere penge i lunkent vands systemer.

 • 0
 • 7

Kære Christian

Nu må du snart dokumentere dine mange udfald med et par links.
Ellers er det jo svært at tro anten end det er en sur gammel mands personlige mening.

Det faste bidrag var omkring 1500 kr. om året.

Og det er det så på ingen måder i hele kongeriget!

Selvfølgelig passer prisen på det faste bidrag, når jeg skrivet det. Uanset om du så vælger at fortrænge det eller benægte det.
http://www.fjernvarmefyn.dk/Privat/Priser/...

Et moderne hus allerede efter gældende normer bruger ikke ret meget varme, og det er nok de færreste der bryder sig om at holde 28 grader indendørs.

Og uanset hvad du påstår, så er forbruget meget beskedent i et 2020 hus.

Selvfølgelig bruger et moderne hus mindre varme. Min på stand var bare at det bruger væsentlig mere varme end Bygningsreglementet angiver. Og det er dokumenteret med aflæsningerne fra 44.000 varmemålere. Uanset om du vil forholde dig til det eller ej, så er det fakta.

Drop lige det der arrogante bedrevid, og så se hvad der sker på affaldsområdet for tiden - jeg taler altså fremtid, og det er i det lys det vil være en katastrofe at pumpe endnu flere penge i lunkent vands systemer.

Og hvad er det der sker på affaldsområdet for tiden ? Har du læst rapporten ? Åbentlyst ikke for ellers ville du vel ikke udtale dig på den måde.

Vi skal vælge de bedste energiløsninger og det er de foreliggende regler og forudsætninger fra Energistyrelsen ganske udmærkede til at hjælpe med til.
At du ikke forstår det eller ikke er enig er en helt anden sag. men så må du lære at argumentere for din mening.

 • 6
 • 1

Dette bliver sidste indlæg i denne tråd fra min side, da jeg mener det er ret ørkesløst at argumentere mod din evindelige bedrevidende og arrogante facon - men dem der har lyst kan jo kikke juletræstråden igennem:

http://ing.dk/artikel/brugte-juletraeer-ka...

Og lad mig fra den tråd gentage hvad jeg skrev der:

"Jeg har kastet et blik på mit fjernvarmeregnskab, og kan fortælle at siden 2007 er den faste del (så her kan jeg intet gøre) steget med 40,5% og den variable del er steget med 36,8% (her kan jeg gøre lidt, men ikke revolutionerende).

Det skal så i øvrigt holdes op mod at det almindelige forbrugerindex er steget 13,6% og lønindex i den private sektor er steget 15,3% i samme periode!"

At prisen så ikke er steget på Fyn er da godt for dig, men det er altså ikke den endegyldige sandhed!

Og mht. affaldsområdet, så for det gode og det onde, så skal man nok læne sig mere op af hvad MST mener om det område, samt den politik der er langt op til i den nye ressourceplan, end Energistyrelsens øjebliksbillede - det er helt evident at inden for de næste 20-25 år, så skal mængderne af forbrændingsegnet affald reduceres meget.

Ikke mere herfra, du og Flemming kan fortsætte, jeg er ikke professionel lobbyist, så jeg har ikke tænkt mig at spilde mere tid på at argumentere mod jeres lobbyarbejde for Dansk Fjernvarme.

 • 2
 • 5

@Christian Nobel

Det er dejligt at høre så klar tale og lad være med at blive vred på de, som skal leve af fjernvarmelyde.
Visionen er jo at udstyr til flowfabrikation/-destruktion (pumper og drøvleventiler) kan sælges globalt i al fremtid.
Det er nemmere at sælge hisset når det også gøres her.
Lidt ligesom Vindmøller.
Bare ærgerligt at flere vindmøller betyder mindre elværkskondensatorvarme som er fjernvarmes eneste anstændige varmekilde.

 • 0
 • 4

Bare ærgerligt at flere vindmøller betyder mindre elværkskondensatorvarme som er fjernvarmes eneste anstændige varmekilde

Ja det kræver jo så at der afbrændes et eller andet brændsel. som er det vi er på vej væk fra.

Varmepumper, solvarme, geotermi, industriel overskudsvarme etc. er ligeså anstændige som kondensatorvarme til forsyning af fjernvarme.

Flere af disse kilder lader sig faktisk ikke udnytte, økonomisk forsvarligt, uden et fjernvarmenet til at distribuere varmen fra kilden til kunden.
I fremtidens mix af forsyning er vi nødt til at samle flere og flere lavværdige kilder sammen, ellers når vi ingen vegne mod et samfund, hvor komfort og levestandard er høj og ressourceforbruget samtidigt lavt.

 • 6
 • 0

Du har helt misforstået noget Christian.
Fjernvarme er forbrugernes/kundernes varme. Det er grundlæggende bygget ud fra andelstanken.

Jeg havde sådan set forsvoret at jeg ville kommentere yderligere, men den der er så himmelråbende, at jeg vil anbefale dig at gennemlæse (og om muligt forstå) juletræsdebatten igen.

Andre kan også have glæde af at læse den, så er det ikke nødvendigt med et halvt hundrede meningsløse gentagelser i denne tråd.

 • 0
 • 6

Christian.

Sig mg, ved du ikke at hovedparten af vore fjernvarmeselskaber er forrbugerejede. ??
Og derved har du som forbrger en glimrende mulgihed for indflydelse.
Det være sig på generalforsamlingen eller måske endda som bestyrelsesmedlem. ?

 • 3
 • 1

@Flemming Ulbjerg

Jeg er vist uden for pædagoisk rækkevidde,da jeg bor i et barmaksområde,og er overbevist om at fjernvarme forøger ressourceforbruget og mindsker landets velfærd.

 • 0
 • 5

Jeg havde sådan set forsvoret at jeg ville kommentere yderligere, men den der er så himmelråbende, at jeg vil anbefale dig at gennemlæse (og om muligt forstå) juletræsdebatten igen.

Andre kan også have glæde af at læse den, så er det ikke nødvendigt med et halvt hundrede meningsløse gentagelser i denne tråd.

Måske har du allerede glemt at jeg også deltog i den debat.
Dine postulater bliver ikke bedre af at blive gentaget, når du ikke gider at linke til relevant dokumentation

 • 4
 • 1

Niels.

Barmarksværkerne udgør op mod 2% af fjernvarmen.
Og er helt klart et problem på mange måde,
Vi må glæde os over de 98% som ikke har de udfordringer.

 • 2
 • 1

Ricky.

Hvad mener du er billigere, og hvordan ser de regnestykker ud. ?
Investering, forrentning og afskrivning, brændsler og andre driftsudgifter. ?

Beregnet på et hus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18 MWh netto.
(Et såkaldt standardhus )

 • 2
 • 1

Jeg har meget svært ved at se at det skulle være rentabel for boligejere som idag ikke er tilsluttet at tilslutte sig fjernvarme.

http://www.gillelejefjernvarme.dk/showpage...

http://www.graested-fjernvarme.dk/getfile....

Tilslutningsbidrag og faste afgifter gør at det ikke kan betale sig at sparer på varmen.

Tilslutningsbidraget er i de 2 eksempler der linkes til mindre end hvad f.eks. et nyt gasfyr koster, eller mindre end 1/4 af hvad et jordvarmeanlæg koster ?

 • 2
 • 1

Jeg har meget svært ved at se at det skulle være rentabel for boligejere som idag ikke er tilsluttet at tilslutte sig fjernvarme.

http://www.gillelejefjernvarme.dk/showpage...

http://www.graested-fjernvarme.dk/getfile....

Tilslutningsbidrag og faste afgifter gør at det ikke kan betale sig at sparer på varmen.

Prisen for et standardhus er i de 2 eksempler fra ca. 12.800 til 13.700 kr. om året.
18.1 MWh svarer vel ca til knapt 2000 m3 naturgas til en pris a ca 9,50 kr/m3, så altså en besparelse på 6-7000 kr. I forhold til et naturgasopvarmet hus.

 • 2
 • 1

Det er vel ret oplagt. Det er når fyret eller andet alligevel skal skiftes det kan betale sig at skifte til fjernvarme.

Vi har desværre ikke fjernvarme, hvor jeg bor fordi vi bor udenfor fjernvarmenettet (til gengæld har vi jordvarme). Men priserne for at tilslutte et 140 m² hus i Fredericia er 21.200 kroner (lidt billigere, hvis det er et lavenergihus). http://www.fredericiafjernvarme.dk/oekonom... Det er vist nærmest absurd billigt...

For et standard varmeforbrug på 18,1 MWh (62,2 GJ) bliver den årlige pris på opvarmning:
Abonnement: 625 kroner
Grundafgift: 2.800 kroner
Varmeudgift: 7.330 kroner
Ialt: 10.750 kroner eller 60 øre/kWh

Det virker som en ret god investering. Med jordvarmen betaler jeg vel omkring 50 øre/kWh, men det bliver vel snarere 80 øre/kWh når service osv indregnes. Derudover er der jo altid risikoen for store reparationer. Hvis de stikker en fjernvarmeledning herud, skifter jeg ved første større reparation af anlægget...

 • 3
 • 1

Hvis jeg regner efter, er 18,1 MWh det samme som 1650 M3 naturgas. Hvis man så sætter naturgasprisen til 8,50 kr, ser regnestykket lidt anderledes ud. Ca 14000 om året.

 • 1
 • 0

Jesper.
Der skal indregnes en virkningsgrad på gaskedlen.
Dertil forrentning og afskrivning af anlægget samt service og elforbrug.

 • 1
 • 1

Gasprisen kan variere lidt efter hvor i landet man bor og hvilken leverandør man har valgt.
Men meget længere ned en 8,81 kr./m2 kommer man vist ikke
http://energitilsynet.dk/gas/priser/naturg...
og så skal virkningsgraden også indregnes. Og her er det naturligvis ikke kun virkningsgraden på gasfyret, men på hele varmeanlægget.
Så det bliver det samlede energikøb der regnes med.

 • 1
 • 1

Virkningsgraden på en kondenserende gaskedel, ligger på ca 97-99 %. Vel ca det samme som en almindeligt fjernvarmeanlæg. Når man nedgør et naturgasanlæg i forhold til et fjernvarmeanlæg, bør det da være de rigtige værdier der bliver brugt. 1 m3 naturgas har energiindhold på 10,9-11 kWh. I skrivende stund er gasprisen på 8,154 kr/m3, og har vist kun i en ganske kort periode i de sidste mange år været oppe 9,5 kr. Mig bekendt er elforbruget nogenlunde det samme for et indirekte fjernvarmeanlæg og en naturgaskedel.

 • 1
 • 0

Virkningsgraden på en kondenserende gaskedel, ligger på ca 97-99 %. Vel ca det samme som en almindeligt fjernvarmeanlæg. Når man nedgør et naturgasanlæg i forhold til et fjernvarmeanlæg, bør det da være de rigtige værdier der bliver brugt. 1 m3 naturgas har energiindhold på 10,9-11 kWh. I skrivende stund er gasprisen på 8,154 kr/m3, og har vist kun i en ganske kort periode i de sidste mange år været oppe 9,5 kr. Mig bekendt er elforbruget nogenlunde det samme for et indirekte fjernvarmeanlæg og en naturgaskedel.

Mht den teoretiske virkningsgrad på gaskedler, så har Dansk Gasteknisk Center lavet praktiske forsøg
http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:7...
Gasprisen fremgår af mit tidligere link til Energitilsynets opgørelse.
Jeg anbefale at lave direkte fjernvarmeanlæg, så energitabet i veksler og pumpe elimineres.

 • 0
 • 1

Har du kendskab til om der lavet nyere tests, da de tests du linker til er udgivet i 2004, og forsøgene således er noget ældre?
Ved du hvor mange steder man har lov til at lave direkte fjernvarmeanlæg, fordi i mit område er det ikke tilladt (Viborg)?

 • 0
 • 0

Har du kendskab til om der lavet nyere tests, da de tests du linker til er udgivet i 2004, og forsøgene således er noget ældre?
Ved du hvor mange steder man har lov til at lave direkte fjernvarmeanlæg, fordi i mit område er det ikke tilladt (Viborg)?

Jeg har ikke lige kunne finde nyere uafhængige test.
Og mht. tilslutningsprincip, så har mange værker direkte tilslutning, f.eks. også de større byer som Århus, Odense, Esbjerg og Ålborg

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten