Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

'Offer-Andersen': Klassisk ingeniørbog har fået en total revision

PLUS.
Illustration: Bigstock

'Metallurgi for ingeniører' er en klassiker. Bogen, der udkom første gang i 1962, er nu blevet opdateret og gennemskrevet af lektor Jan Pedersen fra Syddansk Universitet.

Da Polyteknisk Forlag for nogle år siden henvendte sig til Jan Pedersen og bad ham stå i spidsen for en ny udgave, var han meget afvisende. Han fortæller, at han slet ikke var sikker på, at han var kvalificeret til opgaven. Desuden var det et kæmpeprojekt, for det oprindelige manuskript til den mere end 700 sider store bog fandtes ikke elektronisk, det skulle skrives helt forfra,

Men det lykkedes forlaget at overtale Jan Pedersen til at gå i gang i 2018, og nu foreligger resultatet.

Illustration: Polyteknisk Forlag

Den første udgave af Metallurgi for ingeniører blev skrevet egenhændigt af lektor på Københavns Maskinteknikum K. Offer Andersen i 1962. Den var på 477 sider.

Ingeniøren skrev ved den lejlighed, at »skønt bogen er skrevet som lærebog, er den udmærket anvendelig som opslags- og håndbog, for eksempel på tegnestuer og i materialeprøvningsafdelinger, hærderier osv., hvor man ikke har et egentligt fagbibliotek til disposition«.

Omtalen sluttede på denne måde:

»Samtidig med at anmelderen vil udtrykke sin tilfredshed med, at denne omfattende bog nu er disponibel for den industri, hvis problemer den giver sig af med, må han udtrykke sin medfølelse med de elever, af hvem et så stort stof vil blive forlangt kunnet.«

Offer Andersen opdaterede selv bogen i flere omgange. Anden udgave kom fem år senere, da var bogen vokset til 507 sider. Fjerde udgave i 1980 introducerede en række medforfattere i form af Conrad Vogel, Celia Juhl og Ernst Maahn.

De stod for de efterfølgende udgaver op til og med 9. udgave fra 2001. I forbindelse med udgivelsen af den syvende udgave i 1995 havde Niels F. Gram i Ingeniøren nogle få kritiske kommentarer, men konkluderede, at bogen var et værdifuldt bidrag til den danske litteratur på området.

Dansk eller engelsk?

Grethe Winther, der er professor på DTU og formand for Dansk Metallurgisk Selskab, oplyser, at på DTU bruges engelsksprogede lærebøger,

»Men generelt synes jeg, det er godt, at der også er materiale på dansk om emnet. Der er mange fagtermer i materialelære, og de studerende synes, det er en stor mundfuld at lære både de danske og engelske ord, så tilgængeligheden af en dansk bog kan være vigtigt i mange sammenhænge,« lyder hendes kommentar til Ingeniøren i anledning af den tiende udgave af Metallurgi for ingeniører.

Grundbegrebet og detaljer

Jan Pedersen indleder bogen på denne måde:

»Materialer har været brugt i stort set al den tid, som mennesket har levet på jorden, og sjovt nok, som nedenstående figur viser, har vi gennem alle tider kunnet opdele materialerne i fire hovedgrupper. Nemlig metaller, polymerer og elastomerer (det, vi i dagligdagen kalder plast og gummi), kompositter samt keramik og glas.

Den del, vi hovedsagelig vil beskæftige os med i denne bog, er den fjerdedel, som hedder metaller. Som det kan ses, var det en materialegruppe, som toppede i 1960’erne, og som nu til en vis grad bliver truet af næsten alle de andre tre materialegrupper.

Det, som adskiller de forskellige materialegrupper, er først og fremmest deres molekylære opbygning, men for at kunne forstå det skal vi først lige se lidt på, hvad molekyler, atomer og grundstoffer er for noget.«

Herefter følger de kemiske og fysiske grundbegreber, hvorefter indholdet bliver mere og mere specifikt for de forskellige metaller.

Medfølelsen er uforandret

Jeg har ikke samme forudsætninger ud i metallurgien, som Niels F. Gram havde, til at bedømme, om noget mangler eller er beskrevet på en uhensigtsmæssig måde i Jan Pedersens bog, men jeg kan se, at detaljeringsgraden er enorm.

Ud fra de steder jeg har læst i bogen virker den velskrevet med gode forklaringer.

Jeg kan dog fuldt ud tilslutte mig O.H, der var anmelder af førsteudgaven, i en medfølelse med de studerende, som det vil blive forlangt at kende alt stoffet i denne omfattende bog.

Godt nok kan man i disse dage finde mange af de faktuelle oplysninger om diverse metaller og processer online forskellige steder, men mon ikke mange ingeniører i metalbranchen vil sætte pris på at have det hele samlet i en enkelt bog, som man hurtigt kan række ud efter.

Jan Pedersen, Metallurgi for ingeniører, Polyteknisk Forlag

Emner : Metaller