Offentlighedens mand i Arena-sagen

Offentligheden har fået en fod inden for i opklaringen af tagkollapset i Siemens Arena. Foden tilhører Jørgen Nielsen, forskningschef hos By og Byg i Hørsholm.

Den 58-årige civilingeniør og ph.d. er blevet en central person i arena-sagen, siden økonomi- og erhvervsmininster Bendt Bendtsen (K) efter massivt pres fik en offentlig forsker med på sidelinien i opklaringen af ulykken, der kunne have kostet hundreder af mennesker livet.

»Vi opfatter os selv som en garant for, at den fulde sandhed om de tekniske årsager til kollapset kommer frem, og at de nødvendige konsekvenser, eksempelvis i forhold til de nuværende regler, bliver draget. Ingen kan være tjent med, at der opstår mytedannelser om sikkerheden i dansk byggeri,« siger han.

At By og Byg kun har foden inden for illustreres af, at instituttet ikke selv i første omgang skal gennemføre nogen undersøgelse. Det tekniske opklaringsarbejde fortsætter således uændret i form af en privat syns- og skønssag, der normalt ikke giver offentligheden nogen ret til indsigt. Med By og Byg's entre har parterne dog valgt at lukke delvist op for sagen, der formentlig ender i en voldgiftssag, som skal placere det juridiske - og dermed økonomiske - ansvar.

Jørgen Nielsen har gransket tegninger og beregninger over arenaen hos Ballerup Kommune, men skal indtil videre ikke på egen hånd undersøge eller tale med parterne, heller ikke de to syns- og skønsmænd har han kontakt med. Al kommunikation foregår således med sagens talsmand, advokat Ole Borch.

Indtil videre består opgaven derfor mest i at vente - som alle andre - på den syns- og skønserklæring, der ventes færdig senest i løbet af marts.