Økonomiske hensyn gør etageejendomme farlige

Den konstante og automatiske udskiftning af luften i etageejendomme kan ifølge overingeniør Peter Hofman-Bang fra Sikkerhedsbranchen gå hen at blive direkte farlig. Sker der en forureningsulykke med for eksempel klor eller ammoniak, kan det koste menneskeliv.

»Det er absolut farligt og decideret dødeligt, hvis vi forestiller os et uheld med ammoniak eller bare klor, som vi bruger i alle landets svømmehaller,« fastslår han.

Læs også: Beboere kan ikke slukke ventilationen ved katastrofer

Peter Hofman-Bang har i årevis påpeget over for myndighederne, at de skal tage problemet alvorligt og sikre, at alle etageejendomme udstyres med en afbryder, der kan slukke for ventilationssystemet i tilfælde af en ulykke.

»Jeg mener bestemt, at der burde være en afbryder i hver beboelsesejendom, som bemyndigede personer har adgang til,« siger Peter Hofman-Bang.

Og han bakkes op af katastrofeekspert Lars Schou fra Beredskabsstyrelsen.

»Jeg ser da helst, at man kan slukke både for strøm, gas og ventilation,« siger Lars Schou, og fortsætter: »Den ideelle beredskabsmæssige løsning vil da være, at kunne slukke. Men det vil gøre byggeriet i Danmark dyrere, og det er svært at få tilslutning til.«

Ifølge specialkonsulent Ulrik Keller fra Beredskabsstyrelsen har også Beredskabsstyrelsen flere gange efterlyst, at bygningsreglementet ændres, således at alle beboelsesejendomme bliver udstyret med en knap, hvor der kan lukkes for vand, el, gas og ventilation.

»Men det er min opfattelse, at modstridende interesser - blandt andet fra byggeriet - forhindrer os i at komme videre med spørgsmålet,« siger Ulrik Keller.

Peter Hofman-Bang har samme opfattelse.

»Sikkerhed koster, og for tiden er det ikke på den politiske dagsorden at belaste byggeriet med omkostninger. Det eneste afgørende er vækst og vækstfremme, og så må det åbenbart gerne koste noget på sikkerheden,« fastslår han og gør opmærksom på, at en lignende afbryder allerede er et lovkrav på alle tog.

På spørgsmålet om årsagen til myndighedernes manglende indgriben, er eksperterne altså endnu engang enige. Hensynet til økonomien i byggeriet vejer højere end sikkerheden.

Læs også: Aben skubbes rundt: Ingen tager ansvar for misvisende varslingssignal

Sikkerheden i egen hånd

Hos KAB, som administrerer cirka 50.000 lejemål i hovedstadsområdet, har man valgt at taget sikkerheden i egen hånd.

»Uden for normal arbejdstid har vi allieret os med et vagtfirma, som beboerne kan ringe til i tilfælde af ulykker,« fortæller driftschef hos KAB Peter Rørbye

»Firmaet er instrueret i, hvordan der lukkes for ventilationsanlægget, når vores viceværter ikke er på arbejde,« forklarer han.

Hos KAB har man ligeledes besluttet, at det er et krav til alt nybyggeri, at der installeres en afbryder, således at ventilationsanlægget kan slukkes lokalt.

Et tiltag, der ifølge Jens Kastvig, afdelingsleder hos rådgivende ingeniører MOE, kan implementeres for ganske få penge.

»En lavpraktisk løsning med en afbryder kan laves for noget der ligner 1.500 kr. pr. afbryder,« oplyser han.

Trafik- og Byggestyrelsen har ikke hørt noget.

Hos Trafik- og Byggestyrelsen undrer chefkonsulent Charlotte Micheelsen sig over udtalelserne fra Sikkerhedsbranchen og Beredskabsstyrelsen.

»Vi nedsatte i 2008 en arbejdsgruppe, hvor alle relevante parter var repræsenteret. Dengang stod en enig arbejdsgruppe bag det notat, som konkluderer, at der ikke er behov for nye krav til ventilationsanlæg i nye og eksisterende bygninger. Men det foreslås, at Beredskabsstyrelsen overvejer den generelle instruks i forbindelse med sirenevarsling. Siden har vi intet hørt,« fortæller Charlotte Micheelsen. Hun undrer sig derfor over, at der nu kommer kritik af forholdene.

»Der er ikke mindretalsudtalelser på spørgsmålet i notatet fra arbejdsgruppen,« tilføjer hun

»Vi skal ikke fordyre byggeriet unødigt. Men er der et behov, eller er der opstået ny viden, tager vi gerne en dialog og ser på behov og muligheder,« siger Charlotte Micheelsen og kaster på den måde bolden op til en revurdering af bestemmelserne i bygningsreglementet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kære læsere

Vi kan fra Beredskabsstyrelsens side ikke stå inde for budskabet i denne artikel. Etageejendomme er selvfølgelig ikke farlige. Ved akut fare evakuerer politiet borgerne, og ud fra en helhedsbetragtning er omkostningerne ved at indføre nye krav til byggeriet alt for store i forhold det, man får ud af det.

Venlig hilsen og god dag

Thomas Dybro Lundorf Kommunikationsenheden Beredskabsstyrelsen

 • 0
 • 0

Den må du godt uddybe lidt.

Som jeg forstår det, er der tale om tilfælde, hvor beredskabsmeddelsen til borgerne er, at de skal gå inden døre, lukke for vinduer, slukke for evt. ventilationsanlæg og lytte til Danmarks Radio. Det er typisk i forbindelse med brand i et industrianlæg, der giver giftige dampe, og mit gæt er at det vel sker 3-4 gange om året et eller andet sted i landet.

Men her vil du i stedet påbegynde en evakuering?

I min etageejendom er der i opgangen en knap bag glas der kan aktivere en røglem ved brand.

Det kan vel ikke være så svært at lave en tilsvarende knap, der slukker for ventilationsmotoren og eventuelt lukker et spjæld? Et simpelt nødstop. Gerne fjernstyret fra viceværtskontoret eller et tilsvarende centralt og tilgængeligt sted, så samtlige opgange får slukket for ventilationen. Jeg ved godt at det ikke lukker indsugningskanalerne, men dem må den enkelte beboer så lukke selv sammen med vinduerne, og hvis bare ventilationen er slukket er det vel bedre end ingenting.

Jeg synes ikke, det lyder som raketvidenskab eller burde koste spidsen af en jetjager.

 • 0
 • 0

Hej Rolf

I de seneste år har der typisk været anvendt sirenevarsling ved brande, der udvikler røg, som politiet og brandvæsenet ud fra en forsigtighedsbetragtning har vurderet kunne være usund at indånde, og hvor det derfor alt andet lige var hensigtsmæssigt at få borgerne til at lukke af i det omfang, det er muligt.

Det sker heldigvis meget sjældent herhjemme, at vi er ude for hændelser, hvor eksempelvis kemikalieudslip eller brande medfører, at luften bliver decideret farlig eller livstruende at indånde. I sådanne tilfælde vil evakueringer kunne komme på tale.

Du kan se listen over brug af sirener og udsendelser af beredskabsmeddelelser her http://brs.dk/beredskab/sirener/oftestille... er sirenerne og/eller beredskabsmeddelelser blevet brugt? (I nyere tid - siden 1994)

Vi overvejer pt. i øvrigt om vi skal ændre varslingssirenernes betydning ("Gå inden døre, luk døre, vinduer og ventilation og søg info på DR og TV2"), bl.a. fordi den med ventilationen måske forvirrer mere, end den gavner.

Venligst Thomas, Beredskabsstyrelsen

 • 0
 • 0

Vi kan fra Beredskabsstyrelsens side ikke stå inde for budskabet i denne artikel. Etageejendomme er selvfølgelig ikke farlige. Ved akut fare evakuerer politiet borgerne, og ud fra en helhedsbetragtning er omkostningerne ved at indføre nye krav til byggeriet alt for store i forhold det, man får ud af det.

Kære Thomas

Jeg undrer mig over, hvad det præcist er, Beredskabsstyrelsen ikke kan stå inde for i artiklen.

Det som Ingeniørens artikler behandler, er problemet ved ikke at kunne slukke for ventilationen i nye etageejendomme. Peter Hofman-Bang , overingeniør i Sikkerhedsbranchen, siger det meget tydeligt i tidligere artikel:

”Det er absolut farligt og decideret dødeligt, hvis vi forestiller os et uheld med ammoniak eller bare klor, som vi bruger i alle landets svømmehaller”

Så: Det er ganske vist ikke selve konstruktionen af ejendommene, der udgør en risiko. Ingen fare for sammenstyrtning. Men i kraft af sin mangel på muligheder for at få afbrudt ventilationen, udgør ejendommene en fare for beboerne i tilfælde af akut luftforurening i området. Og en evakuering vil ikke være mulig i pressede situationer.

Derfor undrer det mig, at du i tråden skriver følgende:

Det sker heldigvis meget sjældent herhjemme, at vi er ude for hændelser, hvor eksempelvis kemikalieudslip eller brande medfører, at luften bliver decideret farlig eller livstruende at indånde. I sådanne tilfælde vil evakueringer kunne komme på tale.

Jeg undrer mig også over, at du på vegne af Beredskabsstyrelsen nu melder ud, at nye krav til byggeriet vil være for dyre. Skal det tolkes i retning af, at styrelsen ikke længere ønsker knappen til afbrydelse af ventilantion i byggeriet, således som I ellers udtaler til artiklen?:

'Ifølge specialkonsulent Ulrik Keller fra Beredskabsstyrelsen har også Beredskabsstyrelsen flere gange efterlyst, at bygningsreglementet ændres, således at alle beboelsesejendomme bliver udstyret med en knap, hvor der kan lukkes for vand, el, gas og ventilation'

mvh Henrik Heide Webredaktør, ing.dk

 • 0
 • 0

Kære Henrik

Det, som vi helt præcist ikke kan stå inde for, er budskabet om, at etageejendomme er farlige, fordi man ikke kan slukke for ventilationen.

Jeg kan godt forstå, at du synes, det er uklart. Vi er også kede af, at Ulrik Keller og Lars Schou's citater er taget ud af kontekst. De taler ud fra et 100 % beredskabsperspektiv og ikke ud fra en helhedsbetragtning.

Hvis der ikke var andre hensyn at tage, er det klart, at det ville være bedst fra et isoleret beredskabsperspektiv, hvis man kunne lukke hermetisk af, hvis der skulle være behov for det i den hypotetiske situation, du beskriver. Men i virkelighedens verden er det for dyrt og giver for lidt 'beredskabseffekt' i forhold til, at vi ikke har evidens for, at det skulle være et reelt problem.

Ud fra en helhedsbetragtning ser Beredskabsstyrelsen derfor ikke noget behov for en knap til afbrydelse af ventilation i byggeriet. Jeg kan i øvrigt oplyse, at Ulrik Keller ikke har udtalt, at Beredskabsstyrelsen flere gange har efterlyst, at bygningsreglementet ændres -- og at journalisten i øvrigt ikke sendte Ulrik citater til gennemsyn forud for offentliggørelse, som han ellers var stillet i udsigt. Det er ikke en praksis, der ligner jer, og det synes jeg er lidt ærgerligt.

Med venlig hilsen og god weekend

Thomas Dybro Lundorf Kommunikationsenheden Beredskabsstyrelsen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten