Økonomisk vismand: Nordsøaftale kan give Mærsk skatterabat på 5 milliarder

En genopbygning af Tyra-feltet er blandt de investeringer, der skal finansieres ved hjælp af en skattelempelse i den nye Nordsøaftale. Illustration: Maersk Oil

Oliepriser er som bekendt en usikker størrelse. Og netop den usikkerhed kan betyde, at Mærsk får en skatterabat på godt 5 mia. kr.

Det kan ske som en konsekvens af den Nordsøaftale, som netop er indgået mellem Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og syv af Folketingets ni partier.

Med aftalen får olieselskaberne bag DUC, heriblandt Mærsk, en skattelempelse over en seks-årig periode, såfremt de investerer i nye olie- og gasindvindingsprojekter i Nordsøen. Lempelsen skal ses som et lån i den forstand, at pengene skal tilbagebetales i perioden 2022-2037. Men kun i de år, hvor den gennemsnitlige oliepris overstiger 75 dollars per tønde.

Økonomisk vismand og professor med speciale i miljøøkonomi Lars Gårn Hansen forklarer, at det derfor er muligt, at de 'udlånte' skattepenge aldrig kommer retur til statskassen:

»Det, der er usikkert, er olieprisen. Og med den her skatteaftale er der mulighed for at ende med en skatterabat på 5 mia. kr. til Mærsk,« siger Lars Gårn Hansen.

Kun ét fremtidsscenarie

Nordsøaftalen er budgetteret ud fra, at hele skattelempelsen vil være tilbagebetalt i 2031. Dette budget hviler dog udelukkende på ét fremtidsscenarie baseret på olieprisfremskrivninger fra det Internationale Energiagentur (IEA):

»Vores fremskrivninger hviler på det Internationale Energiagenturs vurdering af, hvordan olieprisen ser ud på både kort og langt sigt. Det er de forudsætninger, vi har lagt ind i vores overvejelser. Når vi ser på det, har vi en klar forventning om, at der sker en fuld tilbagebetaling med renter på den investering, vi foretager,« forklarer energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Chr. Lilleholt (V).

Ifølge IEA vil prisen pr. tønde olie i 2022 stige til over 75 dollars og holde sig derover. Men spørger man de økonomiske vismænd, er usikkerheden på fremskrivninger så stor, at fremtiden lige såvel kan se mere dyster ud:

»Vismændene har deres egen olieprisfremskrivning, og vi er ikke helt så optimistiske som Finansministeriet. Med vores fremskrivning kommer vi lige op og vende en pris på de 75 dollars, og så falder prisen igen. I så fald vil der ikke ske nogen synderlig tilbagebetaling af rabatten,« siger Lars Gårn Hansen.

Lars Chr. Lilleholt medgiver da også, at der vil ske et tab, hvis ikke oliepriserne stiger som vurderet:

»Det er klart, at så får vi ikke alle pengene tilbage. Men det er ikke vores forventning,« siger ministeren.

En fremtidssikring af Mærsk

Grundet usikkerheden mener vismanden, at det havde været bedre, om Finansministeret havde inkluderet flere mulige fremtidsscenarier i sin model for tilbagebetalingen, men han vil dog ikke kritisere ministeriet for kun at have valgt IEA’s fremskrivning.

Med den usikkerhed, der eksisterer for oliepriserne, tror Lars Gårn Hansen, at det mest sandsynlige er, at dele af – men ikke hele – skatterabatten bliver betalt tilbage. Derfor ser vismanden i høj grad aftalen som et sikkerhedsnet for Mærsk og de andre selskaber, der investerer i Nordsøen:

»Man kan dybest set sige, at det, man har givet Mærsk her, er en forsikring mod lavere oliepriser. Hvis olieprisen udvikler sig pessimistisk, så giver staten en skatterabat. Hvis den udvikler sig mere optimistisk, så får Mærsk ikke en skatterabat,« siger han.

De økonomiske vismænd har tidligere meldt ud, at de hellere ser en skattepolitik, der ligner den norske på olieindustrien. Her er afgifterne relativt høje, hvorfor vismændene ligeledes taler for skatteforhøjelser frem for lempelser.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I går fik vi endnu en advarsel om klimaforandringer ude af kontrol. I dag fejrer regeringen, en skattebegunstiget renovering af et anlæg, som trækker os i den gale retning, og forværrer situationen for vore børn og børnebørn. Hvornår går alvoren op for regeringen - hvornår ser vi konsekvente skridt i den rigtige retning. Lige nu burde Danmark sætte fuld kraft på høj-isolering af boligmassen, og nedbringelse af transport sektorens løbske CO2 udledning.

Hvem har modet til at gøre det rigtige ?

 • 9
 • 13

5 milliarder kroner fordelt jævnt er næsten ingen penge i betragtning af, at bruttofiskalproduktet (summen af alle skatter og afgifter) i samme periode vil være i størrelsesordenen 12.500 mia. kr.

 • 8
 • 4

I går fik vi endnu en advarsel om klimaforandringer ude af kontrol. I dag fejrer regeringen, en skattebegunstiget renovering af et anlæg, som trækker os i den gale retning, og forværrer situationen for vore børn og børnebørn. Hvornår går alvoren op for regeringen - hvornår ser vi konsekvente skridt i den rigtige retning. Lige nu burde Danmark sætte fuld kraft på høj-isolering af boligmassen, og nedbringelse af transport sektorens løbske CO2 udledning.

Hvem har modet til at gøre det rigtige ?

Og det rigtige er at lukke for dansk gas og olie fra 2018, og derefter købe det af russerne og araberne. Hvordan skulle det kunne hjælpe klimaet? Skal vi hjælpe klimaet, skal vi holde op med at forbruge forsillerne. Så hvornår er politikerne modige nok, til at tage et opgør med deres vælgere, og hæve afgifterne på de fossile brændstoffer.

Aftalen med Mærsk giver vel et pænt samfundsøkonomisk overskud, sammenlignet med nedlukning fra 2018, og det giver vel samlet set bedre råd for investeringer i grøn teknologi. Er det ikke lidt naivt at tro, at hvis vi lukker for vores egenproduktion fra 2018, så har vi pludselig 30mia kr til at investere i fortsat grøn omstilling.

 • 8
 • 6

Det er, hvad det er.

Er det det, der er brug for?

Måske, hvis man orienterer sig i overensstemmelse med den nok så fremherskende økonomiske rationalitet.

Det er desværre ikke sikkert, at vi har råd til den form for økonomisk tænkning.

Det er nu, vi skal stoppe op, droppe undermineringen af det økonomiske system og samfundets livsbetingelser i et patetisk forsøg på at få råd til at redde selv samme betingelser.

Logikken siger, vi skal lige brænde lidt mere af, for at få råd til at holde op med at brænde hele lortet af! Den fatter ikke grænserne for sin egen gyldighed.

Der er nogen, som påstår, at fremtidens generationer er dem, som kan tænke ud af boksen, forstå rationalitetens grænser, gennemtænke paradokserne.

Men nutiden, ja den kan sgu ikke tænke ud af boksen, og tage konsekvensen af de store fortællingers iboende fejl. Det hedder systemfejl. Det er meget slemt.

 • 7
 • 4

Man kan så vælge at støtte den danske fossilindusti, eller den i udlandet. vi bruger jo fossilerne alligevel. Det nytter ikke noget, at drømme sig til en bedre verden, man bliver nødt til at tage afsæt i den verden og de realiteter der eksistere. Vi alle ønsker velstand, fred , og en bæredygtig fremtid for os og vores efterkommere, men alligevel er der krig, nød og elendighed i en uendelighed. Vil man den grønne omstilling, skal man ikke gøre samfundet fattigere, men man skal prioritere, og gerne langsigtet. Det nytter ikke noget at trække stikket til fossilerne, og så løbe forvildet rundt i mørket Derfor, beskat fossilafbrænding, og inverster pengene i langsigtede løsninger. Kom i gang nu, så kan vi komme langt , med relativ små ændringer På den måde bliver samfundet ikke fattigere, men rigere.

 • 11
 • 3

Forkert : Men på den måde bliver Mærsk ikke fattigere, men rigere. Hvis ikke en så stor virksomhed som Mærsk, der i årtier har suttet danske råstoffer op af undergrunden med Mega fortjeneste, kan klare sig selv, så lad dem dog i liberalismens ånd lukke og slukke for det sorte guld. Der er ingen ekstraordinær skatterabat til os almindelige borgere, når vi er til torskegilde... Lad dem dog sejle sin egen (nord) sø

 • 5
 • 6

Forkert : Men på den måde bliver Mærsk ikke fattigere, men rigere.

Selvfølgelig tjener de på det! Det er ligesom ideen med private virksomheder. Når man tager i betragtning at olieindustrien, som Mærsk (A.P. Møller) var/er den drivende kraft bag, har skabt 35.000 arbejdspladser, og værdier for over tusinde milliarder kroner (Hvoraf 400 milliarder er havnet i statskassen). Ja så skal man godt nok være ræverød stalinistisk kommunist for at have ondt af at Mærsk også selv tjener penge på det.

Hvis ikke en så stor virksomhed som Mærsk, der i årtier har suttet danske råstoffer op af undergrunden med Mega fortjeneste, kan klare sig selv, så lad dem dog i liberalismens ånd lukke og slukke for det sorte guld.

Nu er det jo hamrende lige meget hvad Maersk har tjent indtil nu. Det der er spørgsmålet er om de kan tjene nok penge i fremtiden til at forrente en investering på 30 milliarder her i Danmark. Eller om de skal tage deres penge og investere dem i bedre forretninger i udlandet.

Det drejer sig grundlæggende om en aftale om at de ikke behøver at betale helt så meget i skat af deres fortjeneste, så længe prisen på olie er så lav som den er. Hvis prisen - og dermed fortjenesten - stiger så får de ikke den samme rabat. Det lyder da som et godt kompromis. Alternativet er jo import af gas, fyring af mange tusinde arbejdere og et deraf følgende hul i statskassen på rigtig mange milliarder.

Det er jo ikke sådan at staten faktisk skal have penge op af lommen, sådan som for eksempel vindmølleparker kræver. De får jo cirka 5 milliarder i støtte. Om året! Og det bliver nu flyttet fra forbrugerne til finansloven.

Det havde da været bedre hvis fornyelsen af Tyra kunne finansernes uden en skattelettelse. Men det er da samfundsøkonomisk meget bedre at give den rabat end at lukke alle de arbejdspladser.

 • 6
 • 4

vi bruger jo fossilerne alligevel.

Du siger det selv - beskat fossiler. For så bruger vi dem jo netop ikke alligevel - men noget andet

Vi har brug for en planmæssig indfasning af kulstofskat over en periode på 5 til 10 år som kan give industrien mod på at gå i den retning vi har brug for i stedet for som nu at vente og vente, se tiden an og vente lidt mere. På den måde lægger vi investorerne i dvale - det er ikke deres opgave at redde verden men at tjene penge. Politikerne skal på banen. Det forstår de godt. Nu har de lige lavet et sweet deal for Mærsk og olieindustrien.

Det fortjener en kage.

 • 6
 • 0

Det nytter ikke noget at trække stikket til fossilerne, og så løbe forvildet rundt i mørket

Det handler ikke om at trække stikket til fossilerne. Det handler om statsstøtte til en industri, som er kul sort, og som heller ikke kan bære på de markedsvilkår, som af ideologiske grunde ellers figurerer meget højt i hierarkiet af såkaldte kriterier for "bæredygtig succes".

Det handler heller ikke om, at alternativet til fossilerne er kul sort mørke at rende rundt i.

Den økonomiske orden, som præger det hele nu, er kul sort.

Den såkaldte økonomiske vækst har de sidste 40 år stort set kun vist sig i det, som John Maynard Keynes allerede i 1930 døbte "profitinflation" . Det var hans beskrivelse af bobleværdier, skabt af markedets eller statens overdrevne produktion af penge, som fører til investeringer i markedets mere virtuelle værdier, uden realøkonomisk tilvækst.

Hvis vi investerede i de holdbare fænomener via statens kontrol over pengeskabelsen, så havde vi råd til at leve hele døgnet og samtidigt tage vare på vore efterkommeres livsbetingelser.

Nu kaster staten sine penge efter finanssektoren, landbruget, Mærsk.

Den sælger ud af sine aktiver, for at de liberale pengeskabere kan få noget at investere i, samle op på.

Og EU har med Luxembourgfinten lovliggjort, at kapitalvinding føres ud i skattely, til alverdens økonomiske sorte huller.

Skattefar famler i mørke. Vi andre er til grin. Og sort sort økonomi hersker.

 • 7
 • 1

Hvordan overtaler vi resten af Verden til det, så Danmark ikke bare kvæler sig selv økonomisk og importerer ubeskattede ressourceforbrug ?

Den fri verdenshandel er under afvikling. Det betyder, at den slags initiativer kan gennemføres unilateralt.

Den der argumentation, som går på, at vi ikke kan gøre noget, uden at alle andre er med, er demokratiets akilleshæl. For der sker ikke en skid på de fronter, hvor initiativet skal drives af noget, der rager ud over de isolerede økonomiske interesser: https://ing.dk/artikel/eu-strides-co2-kvot...

 • 4
 • 1

Hvordan overtaler vi resten af Verden til det, så Danmark ikke bare kvæler sig selv økonomisk og importerer ubeskattede ressourceforbrug ?

Ved sammen med vores Skandinaviske broderlande, Tyskland og Holland at få startet et demonstrationsområde i EU, hvor alle skatter og afgifter omdannes til eksternalitets baserede afgifter, som i princippet er baseret på cradle to cradle filosofien. På grænsen til demo-området udlignes afgifter med det øvrige EU. Efter passende demo/optimering udvides ordningen til hele EU.

Eksternalitets omkostningerne er veletablerede og skal løbende justeres efter bedste viden. Det største problem er - hvad koster et ton CO2? Kvotesystemet har jo ikke kunnet klare at fastsætte en pris, så man kunne måske fastsætte en pris svarende til hvad det koster at "fange" CO2 direkte fra luften.

Ifølge de oplysninger jeg har kunnet finde, så kan CO2 fanges for omkostninger i området 200 til 500 DKK/ton. Climeworks.com oplyser, at de har behov for 200 til 300 kWh til fangst af et ton CO2. Alt efter marginal elpris og anlægomkostninger fikseres en endelig CO2 pris, som næppe er højere end 500 DKK/ton.

Nogen der har et bedre bud?

 • 2
 • 0

Selv et borgerligt medie som Energiwatch kan se at der er tale om gavmilde gaver til Mærsk. Som jeg skrev igår er næste trin væsentlig bedre rammebetingelser for Mærsks mulige kommende udvinding i svanefeltet. I en smart manøvre har de sikret sig endnu mere favorable profitter end de havde i forvejen. Store dele af den nuværende infrastruktur i nordsøen er i forvejen betalt af skatteyderne gennem fradragsregler der gav mere end 100 % fradrag for Mærsks investeringer. Energiwatch skriver: Skatteaftale betyder renovering af eksisterende Mærsk-felt og kan samtidig give kæmpe rabat til udvikling af gigantisk uudnyttet gasfelt.Citat slut http://energiwatch.dk/secure/Energinyt/Oli...

 • 4
 • 1

vi bruger jo fossilerne alligevel.

Du siger det selv - beskat fossiler. For så bruger vi dem jo netop ikke alligevel - men noget andet

Vi har brug for en planmæssig indfasning af kulstofskat over en periode på 5 til 10 år som kan give industrien mod på at gå i den retning vi har brug for i stedet for som nu at vente og vente, se tiden an og vente lidt mere pga af modsatrettede signaler. På den måde lægger vi investorerne i dvale - det er ikke deres opgave at redde verden men at tjene penge. Politikerne skal på banen. Det forstår de godt. Nu har de lige lavet et sweet deal for Mærsk og olieindustrien. Hvor er det flot :-(

Det fortjener en kage.

 • 3
 • 1

Mange dygtige folk søgte ind hos Maersk, fordi firmaet var lidt af et fyrtårn i dansk industri,denne status fik de hovedsagelig ved deres deltagelse på nordsøen. Deres kapitalbasis var en formue scoret på aktiespekulation, og firmaet har holdt penge hjemme, ved at benytte lavtlønnet arbejdskraft på skibene, som de absolut har overdimensioneret. Samlet set, er det nok tvivlsomt, hvor megen ros de fortjener.

 • 3
 • 1

Forkert : Men på den måde bliver Mærsk ikke fattigere, men rigere. Hvis ikke en så stor virksomhed som Mærsk, der i årtier har suttet danske råstoffer op af undergrunden med Mega fortjeneste, kan klare sig selv, så lad dem dog i liberalismens ånd lukke og slukke for det sorte guld. Der er ingen ekstraordinær skatterabat til os almindelige borgere, når vi er til torskegilde... Lad dem dog sejle sin egen (nord) sø

Er sådan set principielt enig, men sådan foregår virkeligheden ikke.

Mærsks overskud er løbende re-investeret og resten er udbetalt som dividende til aktionærerne.

Der var andre løsninger man kunne have valgt, men nu har vi en regering, som mener at samfundets overskud har det bedst i lommerne på de få. Dog har S, SF og R sat deres medunderskrift på forslaget, så helt slemt kan det ikke være.

Ideen med, at alle holder nogenlunde skindet på næsen, hvis olieprisen ikke stiger, men til gengæld stryger samfundet mere af gevinsten, hvis prisen stiger er god. Det vil jeg hellere end det omvendte. Det danske samfund har - trods alt - en større pengetank end Mærsk og kan/bør være mere risikovilligt en Mærsks ensemble af aktionærer. Det er en low risk - high reward investeringsstragegi fra vores side, og en no risk, low reward fra Mærsks side. Det har jeg det OK med.

I alle handler er der mulighed for, at verden udvikler sig anderledes end ventet, og nogle vinder mindre end forventet på det.

Så alt i alt, stort set uden at have sat mig ind i sagen overhovedet, et OK herfra ;-)

God weekend!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten