Økologi mindsker risiko for fedme og allergi

Økologiske fødevarer har en positiv effekt på folkesundheden. Det konkluderer en rapport bestilt af EU-Parlamentet og udført af European Parliamentary Research Service – Scientific Foresight Unit (STOA).

Rapporten er forfattet af en lang række forskere fra flere lande og samler op på hidtidig forskning inden for sundhedseffekter af økologisk landbrug og mad. Blandt konklusionerne i rapporten påpeger forskerne blandt andet, at:

 • Der er stærke indicier på, at børn af mødre, som spiser økologisk, har lavere risiko for at udvikle allergi og eksem.

 • Voksne, der spiser økologisk, har lavere risiko for at udvikle overvægt og fedme.

 • Pesticidrester i konventionel mad har negativ effekt på børns hjerneudvikling.

 • Økologiske fødevarer har et lavere indhold af tungmetallet cadmium, da de ikke tilføres cadmium via kunstgødning.

 • Der er et højere indhold af sunde fedtsyrer som omega 3 i økologiske mælke- og kødprodukter.

 • Det lave forbrug af antibiotika i økologisk husdyrbrug minimerer risikoen for udvikling af antibiotikaresistente bakterier.

Pesticider og antibiotika er problemet

Det er adjunkt Axel Mie fra det Svenske Landbrugsuniversitet og Karolinska Instituttet i Stockholm, der har koordineret forskernes arbejde, og hans konklusion er klar, hvad angår de økologiske produktionsmetoder:

»Flere typer af praksis inden for økologisk landbrug, navnlig den lave brug af pesticider og antibiotika, gavner folkesundheden,« fastslår han i en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet (SDU).

Lektor Helle Raun Andersen, som sammen med en række forskere fra SDU er medforfatter på rapporten, har set på sammenhængen mellem gravides indtag af pesticider under graviditeten og udviklingen hos kvindernes fostre.

»Eksponeringen for nogle pesticider synes at være højere i Europa end i USA, hvor tre større undersøgelser har dokumenteret, at børns hjernefunktioner reduceres, hvis moderen under graviditeten har en høj eksponering for pesticider,« forklarer hun.

Ikke klinisk dokumenteret

Selv om forskerne bag rapporten understreger, at deres arbejde ikke er klinisk dokumenteret, og derfor ikke er det endelige bevis på, at økologisk mad pr. definition er sundere for mennesker end konventionelt, så mener medforfatter professor Philippe Grandjean fra SDU ikke, at vi bør sætte vores børns hjernefunktioner på spil for at opnå nogle kortsigtede fordele i vores fødevareproduktion.

Axel Mie mener, at politikere bør sikre, at økologisk landbrug fortsætter med at fungere som et laboratorium for udvikling af fremtidige sunde fødevaresystemer.

Rapporten peger ligeledes på, at EU bør arbejde for at reducere anvendelsen af pesticider og antibiotikaforbruget i landbruget. Dette kan eksempelvis gøres ved at lægge samfundsomkostningerne ved antibiotikaresistens, cadmiumophobning og pesticidforurening på de konventionelle varers pris i form af afgifter, foreslås det.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Folk der spiser økologisk har tydeligtvis truffet et aktivt valg til deres kost - så mon ikke det valg bæres videre i deres livsstil?

Det ville være fedt med en reel klinisk artikel på det - medmindre man vil skabe endnu en omega3 myte [1].

Når det er sagt, så forstår jeg godt forsigtighedprincippet, fostre er følsomme og der skal tages stort hensyn, men resten af deres postulerede hypoteser virker grebet ud af luften.

[1] https://ing.dk/artikel/canadiere-banebryde...

 • 0
 • 0

artiklen virker direkte selvmodsigende.

"tre større undersøgelser har dokumenteret, at børns hjernefunktioner reduceres, hvis moderen under graviditeten har en høj eksponering for pesticider,"

samtidig med at i siger følgende "deres arbejde ikke er klinisk dokumenteret"

Ville undersøgelser som dokumenterer at børns hjernefunktion bliver reduceret på grund af pesticider ikke falde under klinisk dokumentation?

Jeg skal indrømme jeg ikke har læst rapporten, men ville utrolig gerne have noget mere specifikt materiale i det journalistiske indlæg

 • 0
 • 0

Alle de undersøgelser, som jeg hidtil har læst, synes at vise, at der ikke er påviselig forskel på sundheden af rationelt dyrket og økologisk mad. Hårde facts (den rygende pistol) i form af videnskabelige undersøgelser, der påviser en signifikant forskel, efterlyses. Det gælder både undersøgelser, der måtte påvise, hvorvidt rationel madproduktion, hvor planterne får tilført tilstrækkelige næringsstoffer, eller økologisk madproduktion, hvor planterne sultes, er sundest.

PS. Faktisk har jeg set en analyse af mælk, hvor den økologiske mælk på visse årstider indeholdt lidt mere omega-3 fedt end konventionel mælk. – Hurra, vil økologerne mene. – Så har de glemt at se på de absolutte mængder. Den absolutte mængde af omega-3 i økologisk mælk udgør 0,68% og i konventionel mælk 0,43% af det totale fedtindhold (iflg: http://frida.fooddata.dk/). Det betyder, at tilskuddet af omega-3 er noget nær NUL, ligegyldigt hvad slags mælk man drikker. Original-artiklen, der spilder tid og penge på at vildlede forbrugerne ved at lovprise økologisk mælk med begrundelse i omega-3 indholdet, findes her: http://journals.plos.org/plosone/article?i...

Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

 • 0
 • 0

Endnu er undersøgelse og artikel hvor man pærer rundt mellem association og kausalitet.

Dårligt, ing.dk.

Bent.

 • 0
 • 0

Kære Nikolaj Speth

Tak for din kommentar.

Forskerne under STOA har lavet en rapport, der samler op på hidtidig forskning inden for sundhedseffekter af økologisk landbrug og mad. En del af den forskning, de refererer til, er klinisk dokumenteret, men altså ikke STOAs egen rapport som helhed.

Mvh - René Kornum

 • 0
 • 0

Jeg går egentlig ind for økologiske produkter, men resultater som ovenstående smager lidt for meget af den omsiggribende spørgeskemaforskning, som stort set kan bevise præcis det, som undersøgeren ønsker.

 • 0
 • 0

"Selv om forskerne bag rapporten understreger, at deres arbejde ikke er klinisk dokumenteret, og derfor ikke er det endelige bevis på, at økologisk mad pr. definition er sundere for mennesker end konventionelt" står der i artiklen.

Hvor er peer reviewingen henne?

Jamen hvorfor så ikke vente med konklusionerne til de er klinisk dokumenterede? Og helst af uafhængige forskere, der ikke har nogen holdning til sagen? Vi har da en stor gruppe dygtige landmænd, både økologiske og traditionelle. Traditionel landbrug stiler efter at producere så meget som muligt uden kvalitetstab, så skal der mindre areal på kloden til at brødføde befolkningen. Vælger man global økologi kan man da frydes over evt. bedre hjerneaktivitet, men man må sige farvel til ca. 1/3 af befolkningen, som der ikke er fødevarer til.

 • 0
 • 0

Det overrasker mig ikke at folk der vælger økologisk, er sundere end dem der ikke gør. Udvalget inden for økologisk fast food, chips, slik, kager og sodavand er ret begrænset så hvis man indtager meget af det, så køber man nok næppe ret mange grøntsager generelt..

Vælger man global økologi kan man da frydes over evt. bedre hjerneaktivitet, men man må sige farvel til ca. 1/3 af befolkningen, som der ikke er fødevarer til.

Det lyder måske lidt koldt, men vi vil jo altid nå en grænse for hvor mange mennesker vi kan levere mad til. Hvis vi droppede al økoproduktion så ville vi kunne øge mængden af fødevarer, men da den globale population blot vil stige, så vil vi igen ramme den samme mur. Vi skubber bare problemet frem i tid og til gengæld har vi alle flere sygdomme pga. den ringere fødevarekvalitet. Det vil koste i øgede sundhedsudgifter. Dertil kommer at en øget fødevareproduktion ikke nødvendigvis kan understøtte en tilsvarende større population da det i høj grad handler om hvorvidt man overhovedet kan få transporteret det ud til forbrugerne.

Det jeg ser som det mest lovende inden for fødevareproduktion er hydroponik som bl.a. er meget stort i Singapore, men også er godt på vej frem i EU. Vandforbruget bliver reduceret til en brøkdel, og det samme med pesticider. Udbyttet per kvm. er højere og man kan stable det i etager så man kan gro det lokalt i storbyerne og minimere forurening og udgifter til transport. Det vil derfor også minimere leveringstiden så der altid er frisk grønt tilgængeligt, og til dels uafhængigt af mængden af regn og sol. Jeg ville uden problemer vælge hydroponisk dyrket grønt frem for økologisk, men det findes ikke rigtigt på markedet herhjemme endnu. En udfordring ifht. at overbevise forbrugere om at købe det er også at selvom det i princippet er dyrket uden pesticider osv., så kan det heller ikke godkendes som værende økologisk da det ikke er vokset i jord. Det har potentialet til at være både billigere end traditionelt dyrket grønt, markant mere miljøvenligt samt sundere pga. den minimale mængde pesticider der skal bruges. Når først der rigtigt kommer gang i det, så tror jeg hurtigt at en stor del af vores normale landbrug inkl. det økologiske vil blive omlagt.

 • 0
 • 0

Kan vi nu ikke snart få den randomiserede, dobbelt-blinde afprøvning som én gang for alle kan afgøre om der er forskel. Lad et stort antal familier melde sig frivilligt, og forsyn dem så med enten økologisk eller ikke-økologiske fødevarer i et par år. Det er vigtigt undersøgelsen er dobbeltblind, så hverken familierne eller forsøgskoordinatorerne ved, hvem der får hvad. Man får nok ikke folk til at være med et helt liv, så end-points er nødt til at være predictors for senere sygdom, og ikke selve sygdommen.

Samfundet bør gå ind og støtte sådan en afprøvning.

 • 0
 • 0

Det overrasker mig ikke at folk der vælger økologisk, er sundere end dem der ikke gør. Udvalget inden for økologisk fast food, chips, slik, kager og sodavand er ret begrænset så hvis man indtager meget af det, så køber man nok næppe ret mange grøntsager generelt..

@Martin, Det overrasker heller ikke mig. Det overraskende er, at så mange falder for det falsum, at økologiske produkter er sundere. Faktisk er der ulovligt at reklamere med det, da der ingen beviser er på denne påstand! Du har en pointe i argumentet, at store udbytter er skyld i overbefolkningen, men at agitere for økologi på global plan for at reducere befolkningstallet må vist siges at være moralsk forkert. Den sag bør kunne ordnes ad politisk vej. Din hydroponik kan ikke anvendes på global plan, men er da interessant visse steder. Det drejer sig rent faktuelt om en teknik man har anvendt til at bestemme, hvilke næringsstoffer planter skal have for at opnå normal vækst - vandkulturforsøg. Det vil være noget vanskeligt at dyrke tusindvis af ha med hvede med denne metode, som ikke er vandbesparende. Der fordamper samme mængde gennem bladene som i marken. Maskinel såning og høst vil ikke kunne ske på en rationel måde.

 • 0
 • 0

Flere undersøgelser har påvist at der er færre pesticidrester og der også kan være højere indhold af bl.a. vitaminer, mineraler og antioxidanter i økologiske produkter, men hvorvidt det så rent faktisk udmønter sig i at de er signifikant mere sunde i sidste ende er endnu ikke helt tydeligt.

Jeg agiterer absolut ikke for økologi for at reducere befolkningstallet - mit argument er blot at traditionelt landbrug ikke nødvendigvis vil betyde større adgang til fødevarer for verdens befolkning. Måske for en kort stund, men det er ikke en langsigtet tankegang. Netop pga. transport og spild, så bør fødevarer så vidt muligt produceres lokalt og derfor bør man løse problemet med fødevaremangel der hvor problemet er og sørge for at der findes teknologi så man kan sikre gode afgrøder under alle miljøer. Det vil blive af endnu større betydning i fremtiden pga. global opvarmning som vil gøre problemet med tab af afgrøder større.

 • 0
 • 0

Jeg agiterer absolut ikke for økologi for at reducere befolkningstallet - mit argument er blot at traditionelt landbrug ikke nødvendigvis vil betyde større adgang til fødevarer for verdens befolkning

@Martin, at traditionelt landbrug producerer ca. 1/3 mere pr. ha er da konstateret af mange uafhængige kilder. På global plan regner man med, at pesticiderne tegner sig for ca. 1/3 af det totale mængde fødevarer, der produceres! Hvis ikke der bliver høstet mere, så er der da ingen, der vil betale for dyre pesticider. Uden sprøjtning kan feks. en kartoffelmark ødelægges totalt af kartoffelskimmel. Det skete i Irland for ca. 150 år siden, hvor millioner døde. herfra en stor udvandring ar irere til Amerika. En anden ting er, at der fjernes flere næringsstoffer ved salget af afgrøder fra økologien, end der tilføres! På global plan er den produktion ikke bæredygtig. For at få gødning nok holdes der husdyr. Indkøbt foder er med til at holde jorden forsynet med næringsstoffer. Desuden er der problemer med husdyr og klimadiskussioner. Glem 100% global økologi og glem at det er sundere end andet. et passer ikke. Glem alt om de "giftige" pesticider. Det er mikroskopiske mængder, der ingen målelige effekter har. Usprøjtede afgrøder producerer naturlige gift for at beskytte sig, desværre er de langt mere giftige end de små pesticidrester, der findes i nogle få afgrøder. Vores fordeling mellem øko/ikke øko er der ingen problemer med, det er først når man kommer højere op med fordelingen, der giver problemer.

 • 0
 • 0

Peter Jensen

"Folk der spiser økologisk har tydeligtvis truffet et aktivt valg til deres kost - så mon ikke det valg bæres videre i deres livsstil?"

Kan godt følge din argumentation. Jeg er selv slank og veltrænet men sjusker med det mad jeg spiser, så slankheden og fraværet af allergier må tilskrives andre faktorer - nok mest at jeg kan lide at motionere.

Mine tre voksne børn og ekskonen køber fortrinsvist økologisk og er da også spot on på idealvægten allesammen og uden allergier.

Det tror jeg nu også de ville være uden økologien.

Økologien er for mig at se storytelling og noget man vælger pga. sine værdier. At der så er flere marginal fordele og man også påvirker verden med sine valg tæller også med.

 • 0
 • 0

Blot for Jeres behagelighed og måske ugidelighed er her et uddrag af den rapport (bestilt af EuropaParlamentets ForskningsService EPRS og rummer mere end 50 siders forskning), der danner grundlaget for ovenstående artikel

 • og husk så lige, at der ikke er tale om videnskab, hvis man ikke også omtaler "tynde" steder i sin dokumentation - derfor laves der en samlet konklusion på resultaterne og det er der et uddrag af her:

Consumers of organic food tend to have healthier dietary patterns overall. Animal experiments suggest that identically composed feed from organic or conventional production has different impacts on early development and physiology, but the significance of these findings for human health is unclear. In organic agriculture, the use of pesticides is restricted. Epidemiological studies point to the negative effects of certain insecticides on children’s cognitive development at current levels of exposure. Such risks can be minimised with organic food, especially during pregnancy and in infancy, and by introducing non-pesticidal plant protection in conventional agriculture. There are few known compositional differences between organic and conventional crops. Perhaps most importantly, there are indications that organic crops have a lower cadmium content than conventional crops due to differences in fertiliser usage and soil organic matter, an issue that is highly relevant to human health.

De allerbedste hilsener

 • 0
 • 0

Tror de fleste der køber økologi gør det, fordi de derved undgår pesticider og antibiotika. Som studierne viser er det måske en god ide. Især for de små hjerner. Det er absurd at kritikerne, også i dette forum, fortsat tærsker langhalm på næringsværdien isoleret set - den driver hverken markedsføringen eller købsadfærden

 • 0
 • 0

Kære Mads Fjord-Larsen

Hmm! Små hjerner? Hvad mener Du? Spædbørn er naturligvis mere følsomme for fremmede stoffer end skurvede hoveder ;o)

Har Du i øvrigt overvejet konsekvenserne for de "små" hjerner, der lever på de marker, der sprøjtes med diverse kemikalier?

De allerbedste hilsener

 • 0
 • 0

Vælger man global økologi kan man da frydes over evt. bedre hjerneaktivitet, men man må sige farvel til ca. 1/3 af befolkningen, som der ikke er fødevarer til.

Den påstand har været genbrugt utallige gange før, men dokumentation for der ikke er fødevare til et par milliarder mennesker mangler. Mere absurd bliver det når postulatet fremføres i et land hvor 80% af landbrugsjorden ikke bruges til menneskeføde.

Det overraskende er, at så mange falder for det falsum, at økologiske produkter er sundere. Faktisk er der ulovligt at reklamere med det, da der ingen beviser er på denne påstand!

Til gengæld for den kære Per A. Hansens tvivlsomme og polemiske påstand er det fuldt lovligt at reklamere med at konventionelt landbrug spreder kloakslam på marker hvor der dyrkes menneskeføde.

Kloakslammet indeholder PCB der blev forbudt for over 40 år siden samt hormonlignende stoffer, tungmetaller, kemikalie- og medicin rester, alt sammen indenfor de fastsatte maksimumgrænser på nær det forbudte PCB som af uransaglige grunde ikke måles. Gyllegødning der måles i millioner ton årligt kontrolleres ikke for tungmetaller, måske fordi stikprøver har vist at indholdet er større end i kloakslam. Velbekomme.

 • 0
 • 0

Uden sprøjtning kan feks. en kartoffelmark ødelægges totalt af kartoffelskimmel. Det skete i Irland for ca. 150 år siden, hvor millioner døde.

Og fordi der for 150 år siden overgik Irland en sultkatastrofe af ufattelig proportioner skal alle vores kartofler overhældes med unødvendige, kræft- og diabetes fremkaldende sprøjtemidler? Hr Per A. Hansen har endnu engang overgået sig selv i dårlige undskyldninger for dovenskab og profitmaksimering. Hvis så de kemibegejstrede kartoffelavlere gav en ærlig varedeklaration så forbrugeren kunne træffe et oplyst valg, men emballagen er blot overplastret med intetsigende anprisninger og tillidsskabende billeder. Øv!

http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyh...

https://www.oekologi.dk/nyheder/spisekarto...

 • 0
 • 0

..... det nye modbegreb, som vi her i landet med rigelig føde til alle, gør at vi kan tillade os at have meninger om hvad som helst og tro at det er sandheder.

Der var kun en ting min forældre var enige om efter deres skilsmisse og det var at vegetarkost var sundt og de forblev vegetarer til deres død.

Min mor døde som 59 årig af kræft og min far som senil 91 årig, der havde døjet med gigt hele livet. Min mor var født på en præste gård på landet og min far i København.

Min mor blev et troende medlem af Martinusbevægelsen, hvor medlemmerne var vegetarianere. Det var hovedårsagen til deres skilsmisse. For min fader kunne ikke døje Martinus, men han havde fået det mindre slemt med sin gigt ,ved at fravælge kød. Han var allergisk over for penicillin og roquefort oste. Der begge nær havde taget livet af ham. Jeg personlig tror at det var årsagen til at fik det bedre ved vegetarisk kost. Men ingen af mine forældre købte økologisk!

Man må tro hvad man vil når man bare holder sine galskaber indenfor hjemmets fire vægge, men at anprise økologisk produkter som det rigtige, er at gøre tro til facts.

Så vi skal snart til at vænne os til økologisk medicin, økologiske sneskrabere, økologiske sokker og undertøj......og organic vin....der erne må kalde sig økologisk, selv om det er oversprøjtet med bordeauxvæske, en væske af kalk og blåsten til sprøjtning af træer og vinstokke mod luftbårne svampesporer.

Men hvordan man vil fremstille økologisk medicin generelt vil være en gåde for mig resten af mit liv. da stort set alle er baseret på kraftige gifte. Fra botulinus toxinet ( pølsegiften) til den næsten økologiske acetylsalicylsyre (pileblade).

Man må gerne indtage medicin der er mange gange giftigere og i mængder der får giftrester på grøntsager til at ligne bacille kopulation. Det er en tro på et begreb, der hedder homøpati slet og ret.

Når så COOP er hoppet med på økobølgen, er det fordi der er penge i trenden...for normalfordelings kurver fortæller at mindst halvdelen af en befolkning er under normalt begavede og i det segment er tro en vigtig ting, da økovarer jo er meget dyrere.

Normale havregryn koster 5-10 kr. per kilo. Økogryn fra samme leverandør koster 24 kr. kiloet.

 • 0
 • 0

Man må gerne indtage medicin der er mange gange giftigere og i mængder der får giftrester på grøntsager til at ligne bacille kopulation.

Kære Bjarke Mønnike, såfremt du sidestiller hvad vi er nød til at indtage for at bedre eller kurere sygdom, med hvad vi dagligt indtager for at blive mætte og holde os sunde og raske, forstår jeg fuldtud din undren.

Mit råd til dig er at få en uvildig til at læse korrektur på det du skriver og købe dine økologiske havregryn et andet sted.

At tale nedsættende om mennesker der ønsker og er villige til at betale en merpris for at deres fødevare indeholder så lidt uønskede giftrester som muligt er usagligt, længere er den ikke.

 • 0
 • 0

.....der ikke er på hylderne mere.....ikke sant :)

Jeg har bestemt intet imod at folk køber de varer, som de tror er sunde. Det er bare svært efterhånden når foreksempel CCOP´s erklærede mål er, at udfase ikke økologiske varer. En tendens man ser i de andre kæder som Netto, Meny og Aldi sågar......jeg vil bare ikke tvinges til at være muslim eller købe økologisk......ligesom de troende homøpatforskrækkede personer, der tror, at der ikke svindles i stor stil.

 • 0
 • 0

Hvis vi ser bort fra ALT det akademiske "ævl" og i stedet anlægger en købmandsmæssig tankegang. Så er der på verdensplan, et kæmpe og stigende marked for økologiske produkter. Tænk hvis vi kunne markedsføre os, som et 100 % økologisk land, og sælge mælk fra verdens "måske lykkeligste køer", samtidigt med, at vi ikke behøvede at udsætte os selv, og vores børn for en masse overflødig kemi. ...Bare en tanke.

 • 0
 • 0

.ligesom de troende homøpatforskrækkede personer, der tror, at der ikke svindles i stor stil.

Hej Bjarke Mønnike Hvis din unødvendig nedsættende og noget kryptiske udmelding skal forstås sådan at de stadig flere forbrugere der vælger økologiske fødevarer ikke tror der svindles er det måske værd at undersøge.

Sandsynliggør venligst først at økologiske producenter virkelig "svindler i stor stil". Påstanden modsiges af det faktum at økologiske producenter der svindler kan miste økologisk status og tvinges til at gentage den dyre langvarige proces med at omlægge til økologi, hvorimod en svindlende konventionel producent ikke kan tvinges til en kostbar langvarig omlægning.

 • 0
 • 0

"Hele 75 procent af de giftrester, vi har i kroppen, stammer fra bare 10 populære fødevarer: agurker, æbler, vindruer, pærer, salat, jordbær, kartofler, tomater, hvedemel og rødvin."

"Omkring 2 procent af det testede grønt og frugt overskrider endda maksimalgrænseværdierne for, hvor mange sprøjtemiddelrester der må være i madvarer."

"Ønsker man at undgå sprøjtemidler helt, er det oplagte valg at købe økologisk i stedet for konventionelt. I stikprøverne af de økologiske fødevarer er der ikke fundet overtrædelser af økologireglerne i hverken de danske eller udenlandske varer" http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/t...

 • 0
 • 0

@Bjarke, tak for linket. Den omtalte rapport trænger til et kritisk gennemsyn af eksperter, den udmærkede Grandjean er slet ikke tilstrækkelig. Forskerne har uden tvivl benyttet meget høje doser for at få en effekt på kort tid, men det vil altid give misvisende resultater. Planter indeholder naturligt en række giftstoffer, som man slet ikke undersøger! De er langt mere giftige end de mikroskopiske rester fra pesticider, men de har ikke noget populært navn som de ofte ugiftige stoffer, der betegnes som "pesticider". Med det hjemlige apotek med østrogene stoffer, potens - og kolesterolnedsættende piller, som ingen effekt har på hjerteinfarkt (bortset fra at høje kolesteroltal giver færre hjerteinfarkdødsfald) , unødvendige vitamintabletter, ja så er der grund til en beroligende gang gift i form af en "Irish cofee" eller lignende. Mht. kolesterolpiller så har jeg en bekendt, der som bivirkning fik søvnløshed, depression mv. Men hvad gør man ikke for at støtte medicinalindustrien? Så hellere en gang udenlandsk frugt, der garanteret er sprøjtet en gang ugentligt mod skurv og andre former for svampeangreb. Som "Ingeniøren" skrev i en kronik for år tilbage, så kan man få kræft af at blive penslet med destilleret vand - bare man bliver ved længe nok. Men pesticidofobi er skam en lidelse, man skal tage alvorligt.

 • 0
 • 0

......er at opfatte fedme som en sygdom, som burde behandles som andre sygdomme....af specialister. Holbæk metoden virker.

http://denkorteavis.dk/2014/enkle-regler-h...

Fedme er en sygdom der skal bekæmpes med en livslang ændring af kostvaner og motion

Glem alt så om økologiens magiske egenskaber.

Det kan ikke udelukkes, at de har samme virkninger som placebomidler, hvor troen flytter bjerge, men ingen magter at påvise, at de er sundere al den stund, at selv om de ikke indeholder microrester af sprøjtemidler, istedet er belemret med gifte der er værre, fra de svampe som som sprøjtemidlerne. dræber.

 • 0
 • 0

Er det den her der menes?: https://ing.dk/artikel/danske-patienter-do...

Bresler, du er utrættelig i dine forsøg på at sprede misinformationer om landbruget, og du er desværre ikke alene. Du graver dybt i åregamle debatter for at finde stof.

Det er ikke landrugest sprøjtninger med svampemidler, der er skyld i svampeangrebene, tværtimod so beskyttes forbrugerne mod farlige svampetoxiner. Det nævnte middel forekommer i bla. træbeskyttelsesmidler., som en arbejdsgruppe har nævnt: "I dansk sammenhæng bliver azol-svampemidler i miljøet typisk brugt i landbruget i forbindelse med kornproduktion og i industrien til eksempelvis imprægnering og træbeskyttelse." Det er ikke forbudt at sætte sig ind i de faglige præmisser, der er langt større sandsynlighed for at intage azoler fra denne kilde end fra dansk korn, som overvejende bruges til andre formål end til fødevarer. Det er nemlig ikke længe siden at landbruget fik tilbageført de tidligere N-normer, som nu har bevirket at dansk korn igen er egnet til dyrefoder pga. proteindholdet (slå det gerne op i Google) igen gør det egnet til dyrefoder. Men fortsat god fornøjelse med de kunstneriske evner til at grave gamle artikler op. Det er sultne mennesker, der fælder regnskov for at avle lidt fødemidler. Hvis du får din kongstanke gennemført med 100% global økologi, så skal samtlige regnskovsarealer tages i brug, hvis man skal undgå for mange dør af sult.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten