Øget afgift på spildvarme koster kassen for miljøet og samfundet

Masser af varme produceres dagligt i den danske industri og kommer kun de frysende fugle til gode, mens eksempelvis fjernvarmeværker må se langt efter et billigt og miljøvenligt tilskud til varmeproduktionen.

Det er ikke mindst en forhøjelse af afgiften på salg af overskudsvarme til fjernvarmeværkerne, der stikker en kæp i hjulet for virksomhedernes interesse i at komme af med spildvarmen. Det mener i hvert fald interesseorganisationen Dansk Fjernvarme:

»Det er spild af energi, at virksomheder i dag decideret bruger energi på at køle spildvarmen bort, udelukkende til glæde for fuglene. Der er et kæmpe potentiale for at udnytte denne spildenergi. Faktisk er det den forhøjede afgift, der står i vejen for, at det sker,« siger Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, i en kommentar.

Han mener, at afgiften på overskudvarme bør sænkes fra de nuværende 38 procent til det tidligere niveau på 32,5 procent.

Læs også: Store varmepumper kan spare industrien for 5.000 TJ nu og her

»Udnyttelse af overskudsvarme i virksomheder kræver anlægsinvesteringer, som imidlertid kun er økonomisk attraktive for virksomheder, hvis tilbagebetalingstiden er kort. Det er den ikke i dag,« siger Kim Mortensen.

Organisationen har analyseret sig frem til, at en sænkning af afgiften vil resultere i investeringer i industrien for mellem 440 og 560 millioner kroner, hvilket angiveligt giver en gevinst på 500-650 arbejdspladser på kort sigt.

Læs også: Direktør for nyt DTU-institut: Vores teknologier skal skabe arbejdspladser

Når det gælder varmeforsyningen, har organisationen regnet sig frem til, at potentialet for at udnytte overskudsvarme fra industrien i fjernvarmeforsyning udgør 7,3 PJ, hvilket svarer til det årlige forbrug af fjernvarme i Danmarks næststørste by, Aarhus. Overskudsvarme vil ifølge Dansk Fjernvarme kunne fortrænge brug af fossile brændsler som kul og naturgas og svarer til en værdi af 300-400 millioner kroner omregnet til naturgaspriser.

»Der er gevinst for virksomhederne, for miljøet, for fjernvarmeforbrugerne, for beskæftigelsen og for statskassen. Der er egentlig ingen grund til at lade være,« siger Kim Mortensen.

Organisationen erkender dog, at der ved anvendelse af store varmepumper i slutningen af 2012 er kommet en lempelse i afgifterne, men lempelserne er ifølge Kim Mortensen ikke fuldt tilstrækkelige.

Læs også: Endelig: Store varmepumper ind i varmen med lavere elagift

Organisationen er på banen med budskabet i forbindelse med de aktuelle forhandlinger om en ny vækstplan for Danmark, hvor organisationen peger på, at forslaget om afgiftsnedsættelse vil indebære fordele for industrien såvel som forbrugerne.

»For industrien vil der være gevinst ved at reducere omkostningerne til bortskaffelse af overskudsvarme fra industriprocesser. Desuden kan forbrug af dyre brændsler til fjernvarmeproduktion nedsættes, hvilket er med til at reducere varmeprisen for fjernvarmeforbrugerne,« vurderer Kim Mortensen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man betaler allerede rigeligt med afgifter på "indgangssiden" - netop for, på papiret, at motivere til energibesparelser. En afgift på "udgangssiden" af processen tilsigter at forhindre energibesparelser - som naturligvis samlet set vil gå ud over "provenuet" (men til gengäld gavne betalingsbalancen).

En nedsättelse er meningslös fordi erfaringen med langsigtede investeringer i Danmark er at så länge en afgift eksisterer kan den altid sättes op når nok "rotter er gået i fälden" til at göre det attraktivt!

 • 0
 • 0

Afgifter som motiverer til energibesparelse er forkerte, da vi ikke kan opretholde vores behagelige levestandard uden let adgang til rigelige mængder billig energy. Derimod skal der motiveres til rigtig og bedre udnyttelse af energien.

 • 0
 • 0

Afgifter regulerer ikke forurening eller energiforbrug. Afgifter eliminerer industrier og teknologiske løsninger. Ønsker man at regulere en virksomhed kan man give et påbud om at nedbringe forurening eller energiforbrug.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Enten vil man tilskynde at optimere på industriens energiforbrug, hvilket er meningen med denne afgift, da virksomheder med meget ineffektive processer bare vil bruge overskudsvarmen til opvarmning og på den måde får betalt for en egentligt forslugen industri. Ulemperne ved denne afgift fra Svend's tid, er så ret tydelige idag, for ingen virksomheder ønsker at betale ekstra for at hjælpe miljøet, og spildvarmen fra den optimerede proces skal smides væk for undgå afgiften.

Om det så var bedre at se stort på hvor effektiv processen er, men i stedet lade firmaerne udnytte spildet, er så en ret svær vurderingssag. Miljøet er nok ret ligeglad med om forureningen kommer af den ene eller anden årsag, statskassen er så ikke helt ligeglad.

 • 0
 • 0

Problemet er ikke afgiften, men at det er uattraktivt for industrien pga. tilbagebetalingstiden og likviditeten.

Begge dele kunne løse med PPA (power purchase agreement) kombineret med et attraktivt statsgaranteret lån, begge med længere løbetid end return on investment => alle virksomheder, der frivilligt går med får ingen her og nu udgifter og får fra første år en netto gevinst.

Samfundsøkonomisk, så bliver gevinsten at økonomien i industrien bliver mere robust og beskæftigelsen øges samtidigt med at vi får en mindre samlet energiregning.

De store kraftværker lukker indenfor få år og så er der jo behov for nye leverandører af fjernvarme og her kunne industrien være interessant. Specielt fordi de producerer mere distribueret og derfor tit vil kunne booste temperaturen i fjernvarmenettet tæt på forbrugere af varmen.

 • 0
 • 0

Kraftværker, kraftvarmeværker og affaldsforbrænding, betaler de også afgift af deres "spildvarme"? Man skal måske lige overveje hvad virksomheder betaler for el, gas og olie. Så vidt jeg husker betaler de mindre i afgift end os private, eller er det kun fra udlandet jeg har hørt det.

 • 0
 • 0

Man kunne lade energi afgifterne fungere på sammen måde som momsen. Den del man selv anvender betaler man afgift for, den del af forbruget man sælger videre lægger man afgift på. Det burde stoppe dobbeltbeskatningen samt reducere frygten for spekulation i ineffektive processer.

 • 0
 • 0

Man kunne jo også spare lidt på de "fossile træpiller" og bruge disse anlæg som reguleringskraft når vores vindelproduktion skal være så meget større end den er idag. Hvis vores mål virkelig skal være 50% VE, så skal der skub på. Fjernvarmen kunne være vores batteri. Det må trods alt også være nemmere at styre få store enheder, end at bygge et helt nyt smartgrid op hvor man pludseligt har 1.000.000 enheder såsom varmepumper, elbiler, vaskemaskiner osv. At tro at det er en mulighed for os dansken at opfinde et sådan system..... som også vil virke efter hensigten er en utopi!. Se bare de utallige fejlprojekter som omgiver vores hverdag, fejlbehæftede IT systemer til politiet, IC4, Rejsekortet, og jeg skal gi dig. Det er en skam at vi ikke netop laver disse store varmepumpe enheder, men afgiften står i vejen for en udvikling i den retning.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten