Odenses nye universitetshospital dropper klimaambitioner

Det er alt for dyrt at gøre det nye universitetshospital i Odense CO2-neutralt. Derfor er alle ideer om jordvarmeanlæg, solfangere, solceller og vindmøller pillet ud af det projekt, som vandt rådgiverkonkurrencen i dag.

»Vi blev ramt af det faktum, at det er begrænset, hvad vi kan gøre under de økonomiske forhold, som vi lever under lige nu. Det er dyrt at gøre hospitalet CO2-neutralt, og vi må ikke bruge ekstra penge til klimarigtige tiltag,« forklarer regionsformand Carl Holst (V).

Rådgiverne har svigtet

Da regionspolitikerne i 2009 besluttede at lave et nyt hospital i Odense, fejlede klimaambitionerne ellers ingenting.

Det nye universitetshospital i Odense bliver alligevel ikke CO2-neutralt. Der er ikke råd, og rådgiverne har ikke kunnet løse opgaven, begrunder regionsformand Carl Holst (V). (Illustration: Medic OUH) Illustration: Hv

Dengang sagde Carl Holst, at hospitalet skulle være CO2-neutralt og bæredygtigt. Kravet blev også skrevet ind som ét af fem kriterier i konkurrenceprogrammet for rådgiverne. Men rådgiverne har svigtet på det punkt, mener Carl Holst.

»Det var klart det kriterium, hvor tilbudsgiverne levede mindst op til kravet. Det er jeg stadig noget forbavset over.«

Holst: Vi har råd, men ikke lov

Han mener, at regionen faktisk har råd til at lave et hospital, som lever op til politikernes klimaløfter, og derfor ærgrer han sig over, at regionen ikke må skyde ekstra penge i byggeriet.

»Vi har en sund og god økonomi, så vi har pengene til at gøre det. Men vi må ikke for regeringen.«

Så i stedet for et CO2-neutralt og bæredygtigt hospital får regionens borgere nu et fjernvarmeforsynet hospital, der blot forberedes til eventuel senere etablering af solvarme, jordvarme og solceller. Og i stedet for fuldstændig klimaneutralitet - der både ville dække energiforbrug, varernes CO2-fodaftryk, etc. - er det nu kun energiforbruget, der skal være klimaneutralt.

Carl Holst har dog ikke opgivet ambitionerne helt:

»Vi skal først klippe snoren over i 2018-2020, så jeg håber, at vi kan få lov til at gøre noget mere med vedvarende energiproduktion, inden byggeriet står færdigt.«

Dokumentation

Læs mere på Nyt OUH's hjemmeside

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Alle undersøgelser peger på at det er langt billigere at gøre tingene i fællesskab.

Lad være med at placere vindmøller inde i byerne, når de kan placeres udenfor og det meget meget bedre resultater, økonomisk.

Brug vindkraft fremfor solceller. det er langt billigere.

Brug store centrale solvarmeanlæg fremfor individuelle. Det er langt billigere.

lad os bruge midlerne med omtanke og få så meget som muligt ud af dem. De er trods alt begrænsede.

 • 0
 • 0

Det er dyrt at gøre hospitalet CO2-neutralt, og vi må ikke bruge ekstra penge til klimarigtige tiltag...

 • cf.:

Det er et meget ambitiøst direktiv, som Europaparlamentet i dag har vedtaget. For at sætte fart på målsætningerne om uafhængighed af energiimport og reduktion af emission af fossile gasser skal de offentlige bygningsejere i medlemslandene vise vej. Det skal ske ved årlige energiforbedringer gennem renovering af 3 % af offentlige bygninger til det niveau, som gælder for nybyggeri

Kilde:

http://danskbyggeri.dk/presse+-c12-+politi...

PS "er De forrvirret, så vent på næste afsnit af Soap!"

 • 0
 • 0

lad os bruge midlerne med omtanke og få så meget som muligt ud af dem. De er trods alt begrænsede.

Hvorfor skal danskerne altid betale mere i aflad for at "redde" verden? Vores betydning er helt minimal i det store billede!

The amount the U.S. military spends annually on air conditioning in Iraq and Afghanistan: $20.2 billion.

That's more than NASA's budget. It's more than BP has paid so far for damage during the Gulf oil spill. It's what the G-8 has pledged to help foster new democracies in Egypt and Tunisia.

http://www.npr.org/2011/06/25/137414737/am...

 • 0
 • 0

Region Syddanmark og bygherrerådgiveren NIRAS har hele tiden udmærket været klar over at ideen med jordvarme ville give 50 % større CO2 emission end at tilslutte det eksisterende fjernvarmenet i Odense. Fjernvarmen i Odense er i forvejen mere end 50 % CO2 neutral i kraft af varme fra affaldsforbrænding, halm, flis og industriel overskudsvarme. Og der ligger et projektforslag der klart viser bedst samfunds- som brugerøkonomi ved at vælge fjernvarme.

 • 0
 • 0

Billigere i fællesskab det er rigtigt ja. Men det er jo også en såkaldt sovepude. Se bare ovenståened om Odense ny hospital Hver gang vi gør noget i fællesskab så er der altid en masse som har startet op af egen fri vilje Boe

 • 0
 • 0

Hej Boe.

Den forstod jeg ikke helt. ?

Jeg mener Odense gør det helt rigtige. En velisoleret bygning med fokus på at få et lavt energiforbrug. Men uden egen energiproduktion på matriklen.

Og det har rådgivere etc. været helt klar på og bevist om lige fra starten, at den del næppe ville blive realiseret. Så derfor er der ikke lagt mange kræfter i den del af forarbejdet.

Skejby ved Århus er jo planlægningsmæssigt noget foran Odense. og der er der store problemer med at få råd til de ambitiøse mål.

Og som Jakob så rigtigt anfører vil en varmepumpeløsning ikke hjælpe. Tværtimod.

 • 0
 • 0

Og som Jakob så rigtigt anfører vil en varmepumpeløsning ikke hjælpe. Tværtimod.

Konklusion fra Rambøll's nyelige rapport om fjernvarme kontra varmepumpen..

Rapportens konklusioner Rapporten konkluderer, at man årligt kan spare 4.034 kr., hvis man bor i en standardbolig på 130 m², kan, da opvarmning med fjernvarme er beregnet til 10.664 kr. mod 14.698 kr. med en varmepumpe. Ved samme boligstørrelse er den samlede CO2-udledning - set over en 20-årig periode - hele 32,1 ton mindre ved fjernvarme end ved en varmepumpe.

En varmepumpe til 100.000 kr som virker ved cop 3,5 forbruger 5,5 Mwh strøm for at afsætte 18 Mwh varme. Hvis halvdelen af denne strøm er produceret på et Halmkraftværk som yder 33 % el når det ikke skal yde fjernvarme koster denne strøm : 1050 kr for 7,5 Mwh halm. For den anden halvdel af varmepumpens el-forbrug forbruges 2,5 Mwh møllestrøm til 500 kr/mwh Ialt 1250 kr. Samlet omkostning til energi 2300 kr årligt.

En fjernvarmeløsning med ORC anlæg som yder 12 % el af brændsler og el-patroner som omsætter møllestrøm når der er overløb af strøm. En løsning med halmanlæg som yder strøm og nye fjernvarmerør koster 100.000 kr pr bolig.

16 Mw varme fra halmanlægget koster 2400 kr og 2 mwh fra el-patroner (møllestrøm) koster 1000 kr.

Ialt 3400 kr. (herfra en ubetydelig indtægt fra strømsalg 1 - 200 kr)

Men da ORC anlægget kun kan blive et mindre anlæg, da fjernvarme ikke kan overføres over store afstande er driftsomkostninger større end varmepumpeløsningen fordi store rationelle halm/biomasse kraftværker er mulige.

Herunder at varmepumpeløsningen tillader møllestrømmen at tilflyde el-forbruget hvorimod fjernvarmeløsningen enten afsætter strøm fra varmeproduktonen eller tilbageholder el-produktionen og fortsætter med at afbrænde brændsler for varme.

Hvordan disse forhold skal prissættes er umiddelbart svært at sige, men at fjernvarmeløsningen i forhold til samfundsøkonomi taber med flere armslængder over for varmepumpeløsningen, er klart.

 • 0
 • 0

[quote Hvordan disse forhold skal prissættes er umiddelbart svært at sige, men at fjernvarmeløsningen i forhold til samfundsøkonomi taber med flere armslængder over for varmepumpeløsningen, er klart. [/quote]

Beregningsforudsætningerne fremgår af projektforslaget, herunder også virkningsgraden på værket. Der er ikke noget nyt i at Niels Hansen er uenig med den samlede danske rådgiverbranche. Denne gang er det så bare kun Rambøll og NIRAS der må stå for skud.

 • 0
 • 0

Der er ikke noget nyt i at Niels Hansen er uenig med den samlede danske rådgiverbranche.

Johe men den samlede rådgivningsbranche forholder sig jo ej heller til det faktum at fjernvarmesystemet miljøbelaster forholdsvist meget.

Der afsættes ca 30 Twh varme årligt fra fjernvarmesystemet i boligmassen efter tab i fjernvarmenettet...

VEd alm varmepumper forbruges omkring 8 twh strøm for at afsætte den varme som fjernvarmesystemet afsætter årligt.

Alene ved de centrale værker forbruges 60 Twh brændsler for at afsætte 19 Twh el i 2009 fordi fjernvarmesystemet trækker brændslernes evne til el-produktion over til varme.

Effektive kul- og gasværker som ikke skal yde fjernvarme ville omsætte 60 Twh brændsler til minimum 30 Twh strøm.

Det vil altså sige bare de brændsler som omsættes i de centrale værker sammen med varmepumper ville yde hele boligmassen som har fjernvarme i dag, varme og den strøm som i dag afsættes til el-nettet... Og så endda forbruge mindre brændsler.

Hertil alle de brændsler som udelukkende afbrændes for at yde fjernvarme uden for de centrale værkers forsyningsområde.

 • 0
 • 0

En velisoleret bygning er vel wel som loven forskriver. Jeg håber at der også blkiver installeret et ordentligt kjlimaanlæg. Sdset sommer var jg indlagt i 2 perioder da det var varmest. Det var ikke nogen god oplevelse Et stort solcelleanlæg på taget villde kunne levere en ikke ringe del af Hospitalets el forbrug. Garanteret holbarhed 25 år. tilbagebetalingstid ca. 10 år. Boe Jørgensen P-.S jeg har selv haft varmepumper i knapt 30 år. Det sparede jer over 400 000 kr. på.

 • 0
 • 0

Vinderne af Fjernvarmens Udviklingscenters idékonkurrence fundet

http://www.energy-supply.dk/article/view/6...

Jeg ser frem til den dag, hvor fjernvarmebranchen forholder sig til virkeligheden, og ikke pr. automatik blot henviser til nogle politisk fastsatte beregningsfaktorer.

De selv samme personer, der påstår at elforbruget til varmepumper udleder uanede mængder af CO2, de fastholder, at elforbruget i fjernvarmeværkernes elpatroner ikke udleder CO2.

 • 0
 • 0

Beregningsforudsætningerne fremgår af projektforslaget, herunder også virkningsgraden på værket. Der er ikke noget nyt i at Niels Hansen er uenig med den samlede danske rådgiverbranche. Denne gang er det så bare kun Rambøll og NIRAS der må stå for skud.

Hvad er så grunden til at Langå Fjernvarme som i 2009 afsatte 24 Gwh til fjernvarmenettet og 17 Gwh blev afsat i boligerne, at det får lov til at fortsætte når de 24 Gwh fjernvarme blev produceret ved 18 Gwh fra kedelproduktion og 6 gwh fra kraftvarme. Brændsel : naturgas..

Alt sund fornuft tilsiger da at der gives tilskud til at nedlægge fjernvarmen og installerer kul-kakkelovne i hver bolig, af hensyn til miljø og co2-udledning...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten