Odense tillader køkkenkværne
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser og accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Odense tillader køkkenkværne

I Odense Kommune kan borgere nu søge om lov til at installere køkkenkværne til deres organiske affald som forsøg de næste to år.

Kværnen omdanner kartoffelskræller og madrester til en tyk grød, som skylles ud med spildevandet og ud til rensningsanlægget, hvor slammet udrådnes til biogas.

Ved at kværne det organiske affald undgår man at skulle indsamle det våde madaffald, som typisk udgør 20-25 pct. af affaldsmængden.

Køkkenkværne er et kontroversielt emne i spildevands-kredse i Danmark, men ifølge projektchef Per Henrik Petersen fra VandCenter Syd har en rapport fra Cowi i 2011 afklaret, at hverken rotter eller forstoppelse i kloakken ser ud til at blive et problem:

»På den baggrund mener vi ikke, at der er grund til at være bange for kværnene. Og hvad angår energiudnyttelsen, så producerer vi biogas af slammet fra rensningsanlægget og får på den måde udnyttet energiindholdet i affaldet,« forklarer han.

Ved at kværne det organiske affald går man glip af nyttiggørelsen i biogasanlæg og genanvendelsen af den fosfor, der er i affaldet, påpeger livscyklusekspert Henrik Wenzel.

Ekspert: En dum idé

Livscyklusekspert og professor Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet kalder dog køkkenkværnene for en dum idé energi- og ressourcemæssigt:

»Det organiske affald skal indsamles og gøre nytte i gylle-biogasanlæggene. Her kan affaldet for eksempel erstatte energimajs, hvilket er en stor gevinst for CO2-regnskabet. Også nyttiggørelse af fosforen ryger, hvis man putter det organiske affald i kloakken i stedet, fordi spildevandsslammet som regel ikke køres ud på markerne,« siger han.

Henrik Wenzel tilføjer, at vi i stedet skal frasortere den tørre del af affaldet som for eksempel pap, papir og emballage. Når den tørre del er taget fra, skal restaffaldet - inklusive det organiske affald - indsamles og sorteres centralt:

»Det er for besværligt for borgerne at frasortere det organiske affald, og derfor risikerer vi, at sorteringen ikke sker ordentligt,« påpeger han.

På Miljøstyrelsens hjemmeside hedder det, at man generelt er kritisk indstillet over for installation af køkkenkværne, fordi den nuværende handlingsplan for affald og genanvendelse klart tager udgangspunkt i, at husholdningsaffald skal kildesorteres i grønne systemer for dagrenovation, i organisk affald og restaffald med henblik på bioforgasning og kompostering af det organiske affald.

Odense Kommune vil i 2014 tage forsøgsordningen op til overvejelse og beslutte, om der fortsat kan gives en begrænset mængde tilladelser til køkkenkværne. Det er ikke muligt at træffe den ansvarlige for forsøget i Odense Kommune i denne uge for at høre, hvorfor forsøget egentlig er sat i gang.

Fint med kommentarer fra Henrik Wenzel, men hvad med COWI's rapport? Har den behandlet Hr. Wenzels kritikpunkter?

Jeg synes at denne artikel desværre ligger i en gråzone mellem en pressemeddelelse, og en gennemresearchet artikel med flere vinkler. Jeg synes at de for og imod er der nævnes er lidt ligesom at sammenligne pærer og bananer - man kan ikke rigtig holde dem op imod hinanden, og som sådan kommer de til at stå frit. Jeg synes med andre ord at det er rigtig svært at danne sig et ordentligt overblik. Og jo, jeg kunne da godt researche selv, men det er vel nu engang det vi har dygtige journalister til.

Mvh Rasmus Kjeldsen

  • 4
  • 0

Det vil helt sikkert ligefrem have en positiv effekt på rotteproblemet. Nu behøver de jo ikke forlade kloakkerne for at finde føde.

  • 0
  • 0