Nyudviklet højdesystem skal lette byggeriet af Femernforbindelsen

Tyske og danske eksperter er i gang med at etablere et særligt højdesystem for Femernforbindelsen. Systemet er en del af et positionssystem, der udvikles specifikt til projektet og skal sikre optimal præcision, når en bro eller tunnel projekteres og efterfølgende anlægges.

I dag er der eksempelvis en forskel på to til fem centimeter mellem de to landes højdesystemer.

»Systemet for længde og bredde er standardiseret på europæisk niveau, men det er ikke tilstrækkeligt præcist, og derfor udvikler vi vores eget system, så vi er helt sikre på, at vi har korrekte og pålidelige informationer,« siger projektchef Jens Kammer, Femern Bælt A/S.

Systemet er en opdateret version af det system, man udviklede under byggeriet af Øresundsbroen. Det er baseret på Differential Global Positioning System (DGPS) og udvikles i samarbejde med blandt andre Kort- og Matrikelstyrelsen.

Præcise positioner

Ved Femern Bælt placeres i alt fire 30x30 centimeter betonpiller en meter over jorden og så tæt på kysten som muligt.

Stationerne er udstyret med instrumenter, der kan modtage, korrigere og videresende positionssignaler fra GPS. De positionssignaler sendes derefter til landinspektører og andre under arbejdet, så de løbende får præcise positioner under anlægsarbejdet.

»Uden et projektspecifikt positionssystem kunne vi få problemer med at finde ud af, om en given position under byggeriet refererer til de danske eller tyske normer. Det ville naturligvis give os nogle vanskeligheder, som vi kan undgå med vores eget system,« forklarer Jens Kammer.

Geoteknisk program

Positionssystemet er en lille del af et omfattende geoteknisk program, der løber fra 2008 til 2011, og som Jens Kammer er ansvarlig for. Ud over positionssystemet er man netop gået i gang med at undersøge jordbundsforholdene i en to kilometer bred korridor. Det sker gennem seismiske undersøgelser og prøveboringer, der afslører jordens egenskaber, herunder styrke.

Senere kommer avancerede laboratorieforsøg, og til sidst udføres storskalaforsøg, forklarer Jens Kammer.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i 2012.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Var der ikke nogen, der - i nattens mulm og mørke - kunne flytte de fix-punkter, så broen kommer til at gå fra Gedser til Rostock i stedet for? ;)

I øvrigt blev differentiel GPS vel egentligt udviklet dengang amerikanerne scramplede GPS-signalerne til ikke-militær brug - men der var smarte civil (!) ingeniører, der fandt på DGPS, og vupti havde man noget, der nærmede sig militær nøjagtighed. At amerikanerne så opgav scramplingen under f.eks. Golf-krigen, så alle allierede (og andre) kunne få fuld gavn af systemet, er så en anden sag. Men selvfølgelig er det glimrende at man arbejder videre på sagen - så vidt jeg husker var præcisionen ca. 10 cm, da man byggede Storebæltsbroen.

Men det kunne da være sjovt at få Ingeniøren til at beskrive 'højdesystemer'. Hvorfor er der forskel på dansk og tysk måling? Hvordan definerer man 'højde' - altså i forhold til hvad? Havoverfladen? Den skvulper jo som bekendt en hen del. Solen? Jordens centrum? Eller er det bare i forhold til en pæl, banket ned et sted i Paris - ligesom meteren ;)

 • 0
 • 0

Helt enig. Det var min første tanke da jeg så overskriften, og også grunden til at jeg klikkede på den.

Hvorfor filan bibeholder man forældede planer fra før murens fald i stedet for at opdatere dem. Dengang det blev besluttet var DDR uinteressant, og derfor måtte man bygge mod vest.

I dag er det tidligere DDR porten til øst, og hvorfor skulle man dog bygge endnu en korridor mod vesteuropa (Fyn, Sønderjylland, Vesteuropa er en fin mulighed), når nu muligheden er for en forbindelse mod øst også.

Ydermere er der allerede motorvej fra Rostock til Pragh, den er bygget. Punktum.

Ok, der er længere over vandet til Rostock, men til gengæld er der lavvande det meste af vejen.

Ynkeligt makværk at bibeholde en gammel (dengang den bedste) idiotisk ide, bare fordi ingen tør at ryste posen!

 • 0
 • 0

Differentiel GPS blev opfundet dengang amerikanerne ikke ville tillade mere end ca. 100 meters nøjagtighed for civile (og fjendtlige) anvendelser af deres positioneringssystem. Derfor scramblede de 'de sidste betydende cifre' i systemet, og det var kun US, der kunne descramble.

Men kvikke hoveder fandt hurtigt ud af, at hvis man anbragte et par fixpunkter hist og pist, og målte dem ud meget nøjagtigt, kunne man derfra sende et præcist korrektionssignal ud, der så at sige 'de-scramblede' GPS signalerne. Keine Hexerei, nur Behändigkeit. Og scamplingen er da også fjernet fra GPS systemet nu.

Men selvfølgelig kan den samme differens-teknik anvendes ved et et større byggeri, hvis man anbringer et par fix-punkter f.eks. i Gedser og i Rostock - nu muren er faldet, Tyskland er genforenet, og vi har fået en NATO-generalsekretær, der dygtigt gennemførte indlemmelse af de baltiske lande i EU ;)

Hvis man måler disse fixpunkter meget præcist ud, kan man bruge signalerne herfra til øget præcision i arbejdsområdet. Afstanden fra Østersøen er trods alt længere til 4-5 satelliter i kredsløb, end til et par faste punkter i byggezonen.

Men jeg savner stadig svar på: Hvordan måles højde? Og i forhold til hvad?

 • 0
 • 0

Og skal vi ikke være enige om at lade de 2 indlæg om en anden linieføring være det? Vi diskuterede det inderligt da byggeriet blev besluttet. Lad os holde denne tråd teknisk.

 • 0
 • 0

GPS opererer mig bekendt med geometrisk højde over den såkaldte geoide, som er en slags idealiseret havoverflade. Jeg ser geoiden som den tredje matematiske tilnærmelse af jordklodens facon; hvor første tilnærmelse er en kugle og anden er en ellipsoide. Ellipsoiden beskriver jordens fladtrykning som giver lidt over 20 km's afvigelse fra kugleformen. Geoiden afviger op til ca. 100 meter fra ellipsoiden.

Geoiden er dog hverken statisk eller matematisk fuldstændig veldefineret. Jeg har forstået at der til stadighed foregår arbejde med at forfine beskrivelsen heraf - og desuden bruges der forskellige grader af forsimplinger til forskellige formål. For eksempel angiver en kilde, at der er indgår ca. 130 konstanter til den matematiske beskrivelse af geioden, og at til mange anvendelser kan man nøjes med en snes konstanter. Måske er det derfor, man oplever, at forskellige lande ikke altid vil være 100% enige om, hvilken udgave af geoiden man går ud fra.

Fra http://en.wikipedia.org/wiki/Geoid : The geoid is that equipotential surface which would coincide exactly with the mean ocean surface of the Earth, if the oceans were in equilibrium, at rest, and extended through the continents (such as with very narrow canals). According to C.F. Gauss, who first described it, it is the "mathematical figure of the Earth," a smooth but highly irregular surface that corresponds not to the actual surface of the Earth's crust, but to a surface which can only be known through extensive gravitational measurements and calculations. Despite being an important concept for almost two hundred years in the history of geodesy and geophysics, it has only been defined to high precision in recent decades, for instance by works of Petr Vaníček and others. It is often described as the true physical figure of the Earth, in contrast to the idealized geometrical figure of a reference ellipsoid.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten