Nyuddannede diplomingeniører stryger direkte i job

Knap har dekanen stukket nyuddannede diplomingeniører eksamensbeviset i hånden, før de suser ud på arbejdsmarkedet. En DTU-undersøgelse viser, at 62 procent af dimittenderne er i job inden for to måneder efter deres sidste eksamen.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med Rambøll i perioden 2008-2012 blandt dimittender, som har afsluttet en diplomingeniøruddannelse ved enten DTU eller den forhenværende Ingeniørhøjskole i København (IHK), som fusionerede med DTU i 2013. Den viser også, at hele 87 procent af de nyuddannede diplomer får ansættelse i den private sektor.

Hold øje med de nyeste ingeniørjob på Jobfinder

Ifølge dekan for bacheloruddannelserne på DTU Martin Vigild vidner det om, at diplomingeniøruddannelsen rummer relevans og kvalitet.

»Vi uddanner ingeniører med relevante kompetencer, og de er attraktive for arbejdsgiverne,« siger han.

Samme opfattelse har diplomingeniørerne selv. I undersøgelsen svarer 91 procent af de adspurgte, at de uddannelsen i høj eller nogen grad har rustet dem til at klare dem første job.

Praktikken er vigtig

Diplomingeniøruddannelsen bliver ofte kendetegnet ved at være mere erhvervsrettet en civilingeniøruddannelsen, og det tre et halvt år lange diplomstudie inkluderer også et halvt års praktikophold i en virksomhed.

Størstedelen af dimittenderne vurderer praktikopholdet som relevant og betegner det som et vigtigt bidrag til deres faglige udvikling.

Det er heller ingen hemmelighed, at virksomhederne ofte bruger praktikopholdet til at spotte kommende medarbejdere, og undersøgelsen viser, at 41 procent af dimittenderne har et job på hånden, inden de afslutter deres uddannelse.

Succes i Aalborg

På Aalborg Universitet, hvor der hvert år optages omkring 200 diplomingeniører ud af et samlet optag på knap 1.100 ingeniørstuderende, kan dekan på det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Eskild Holm Nielsen også berette om en høj beskæftigelsesrate blandt dimittenderne.

»Arbejdsløsheden blandt nyuddannede civilingeniører er jo generelt lidt lavere end for diplomingeniører, men det er ingen markant forskel. De er alle i høj kurs,« siger han.

Siden 2010 har ingeniøruddannelserne på Aalborg Universitet fordoblet sit optag, og Eskild Holm Nielsen forventer at sætte rekord igen i 2015 både blandt civil- og diplomingeniører med 1.200 nye ingeniørstuderende.

En af de populære retninger er den nye uddannelse Robotics (Robotteknologi), som gør det muligt at opnå titlen som robotingeniør. Sidste år, som også var uddannelsen første år, var optaget på 45 studerende. I år er det på 75.

Engineer the future er en alliance af organisationer, virksomheder og uddannelsessteder, der vil synliggøre den værdi, teknologi skaber for Danmark. Ingeniøren er mediepartner, og artiklen er udarbejdet i samarbejde med ETF. Læs andre artikler om danske ingeniører og teknologieksperter på ing.dk/etf