Fra nytår er det slut med at stavnsbinde de danske fjernvarmekunder

Illustration: Scanpix

Uenigheden om fortolkning af energiaftalens afsnit om forbrugerbindinger – som vi tidligere har beskrevet her i Ingeniøren – rakte helt frem til 3.-behandlingen i dag, torsdag, af lovforslaget om at ophæve forbrugerbindinger for fjernvarmekunder.

Læs også: Fjernvarmen splitter energiaftalens partier

Forslaget blev godt nok vedtaget med stemmer fra regeringen, Dansk Folkeparti og radikale – men uden stemmer fra Socialdemokratiet, Enhedslisten SF og Alternativet, der havde valgt at stemme blankt.

At stemme blankt til en udmøntning af et bredt politisk forlig er ikke hverdagskost på den politiske scene.

Hvad partierne er enige om er, at fjernvarmeforbrugerne efter 1. januar ikke mere skal kunne tvinges til at tilslutte sig nye fjernvarme-projekter.

Påstand om overfortolkning

Men ifølge den nu vedtagne lov kan forbrugere, der frivilligt har tilsluttet sig et eksisterende fjernvarmenet, heller ikke efter 1. januar pålægges at forblive på fjernvarmen, ligesom loven indebærer, at fjernvarmeselskaberne ikke fremadrettet kan binde forbrugere i en vis periode, når kunderne selv frivilligt har tilsluttet sig nye fjernvarmeprojekter.

Det er de to sidste punkter, som oppositionen er meget kritisk over for, og som de betragter som en overfortolkning af energiaftalens ord.

Læs også: Opgør med 100 års grøn dansk tradition: Fjernvarmen risikerer historisk dyk

Partierne mener nemlig, at stop for forblivelsespligt i eksisterende områder vil kunne smadre økonomien i eksisterende fjernvarmeselskaber med risiko for fallit til følge.

Samtidig vil den manglende mulighed for at kunne binde frivilligt tilsluttede forbrugere på nye fjernvarmeprojekter i en vis periode gøre det så usikkert for investorerne, at fjernvarmeudbygningen vil blive kraftigt begrænset.

Minister vil have frihed

Dét bekymrer ikke energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), som er overbevist om, at fjernvarmesektoren stadig kan konkurrere. Han er langt mere optaget af forbrugernes frihed:

»Jeg står på forbrugernes side, og forbrugerne skal have frihed til frit at vælge opvarmningsform. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu sætter en stopper for nye forbrugerbindinger i fjernvarmesektoren og dermed sikrer forbrugernes ret til at vælge selv,« siger han i en pressemeddelelse.

Læs også: Grøn omstilling i fare? Fjernvarme står ved en skillevej

Hos brancehorganisationen Dansk Fjernvarme kan politisk chef Rune Moesgaard godt se det sympatiske i at give forbrugerne frit valg.

Men han kalder det først og fremmest et frit valg for de velstillede, der har råd til at købe et alternativ til deres nuværende fjernvarmeløsning. Det bliver så på bekostning af de øvrige forbrugere, der står tilbage med regningen.

Læs også: Omdiskuteret rapport viser udfordret fjernvarmesektor

»Det lovforslag, som regeringen har fået stemt igennem, er reelt at trække tæppet væk under de selskaber og deres forbrugere, der har investeret i fjernvarmen under forudsætning af, at de kunne anvende tilslutningspligt. Det kan de så ikke længere, og dermed er man med til at bringe investeringen i fare og efterlade en regning til de resterende kunder,« siger han.

Branche frygter skrivebordøvelse

Det fremgår af energiforliget, at man ikke lige nu vil ændre ved allerede pålagte forbrugerbindinger. Først efter en nærmere analyse skal man tage politisk stilling til, om også allerede pålagte bindinger skal ophæves.

Læs også: Fjernvarmeselskab: Vi er tvunget til at lagre solvarme

Rune Moesgaard hæfter sig her ved, at finansminister Kristian Jensen (V) fra Folketingets talerstol i dag sagde, at de nu vil undersøge konsekvenserne af at ophæve de eksisterende bindinger grundigt:

»Det håber vi inderligt, at de vil. Men med den viden, vi har om arbejdet med at undersøge konsekvenserne indtil videre, kan vi godt frygte, at det alene bliver en skrivebordsøvelse, der kun dækker de dele, der passer ind i myndighedernes regneark, og ikke forholder sig alle de konsekvenser, en ophævelse vil medføre,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorledes defineres "frivillig tilslutning"? Er det en "frivillig tilslutning" hvis man har tilsluttet sig tidligere end tilslutningspligtens "sidste frist-dato"?

 • 0
 • 0

I Grevinge var det friviligt at melde sig til og man fik at vide at man kunne melde sig ud igen efter 10 år, med et års varsel, hvis man ikke blev tilfreds. På 9 årsdagen væltede det ind med udmeldelser og i opsigelsesåret blev der, stik imod kontrakten indført forblivesespligt. Det var frivilligt indtil ejeren, kommunen, ikke mere synes det skulle være det. Magt(mis)brug af væste skuffe. Den nye lov sikere at den slags ikke gentager sig. "Lad falde det som ikke kan stå" citat af Chistmas Møller. Kun de kommunale ejendomme er intereseret i at det værk lever videre. Tvang løser ingen problemer, men giver politikerlede og svægger troen på vores politiske system. vh Mogens

 • 8
 • 0

Lad os håbe at fjernvarmemafiaens projektmagere og indkøbere af varer og tjenesteydelser lærer at spidse blyanten, når kunderne ikke længere er stavnsbundne, men kan stemme med fødderne, når "hvile i sig selv" bliver en tand for groft.

For at parafrasere headhunteren i Jo Nesbøs roman af samme navn:

"Jeg er indkøber i fjernvarmeselskabet, det er mit job at købe så dyrt ind som muligt, for 5% af mere er mere"

 • 9
 • 3

For statens tilskud til fjernvarmen forsvinder som det fremgik af en tv udsendeldelse lørdag d. 23. Hvor mindre gasdrevne fjernvarme bliver hårdt ramt....politikere man ikke kan stole på......det er lige som vindmøller der kun virker når det blæser....så skal politikerne hele tiden være i rampelyset, med penge de ikke har, men får, ved at stjæle fra befolkningen ved at ophøre med udgifter eller sælge statsinstitutioner.

 • 2
 • 6

citat: "Men for det andet så har alle da en interesse i at gøre det bedst og billigst muligt". Det er da hyggeligt at nogen stadig har deres barnetro, men i virkeligedens verden lever nepotisme i bedste velgående. Jeg ved godt at Grevingeværket ikke er repræsentativt, men da det blev lavet fik "vennen" entraprisen til timepris uden en udbudsrunde. Det firma tjente kassen og ødelagde isolationen omkring rørene, fordi de behandlede rørene forkert. Der har været hundredevis af reparationer. Alt blev/bliver indregnet i varmeprisen og der blev forblivepligt. At mange værker er succes, hjælper ikke de i Grevinge, der har oplevet tvagsauktioner, fordi deres huse var usælgelige. Så Grevingeværket er et bevis på at der ikke bør være nogen form for tvagstilslutninger til værker.

 • 4
 • 1

@Ebbe Hvor i alverden får du den slags vanvittige ideer fra ? For det først er der jo tærskelværdier for EU udbud. Men for det andet så har alle da en interesse i at gøre det bedst og billigst muligt.

Jakob

Hvor har du da fået den tånbelige ide fra.

Nej der sidder egenrådige konger i form af ledelser ved fjernvarmeværkerne, og de kan foretage de mest tåbelige dispositioner til skade for fjernvarmenbrugerne. Og det er da mere reglen end det er undtagelsen. Og at disse tåbelige beslutninger i form af totalt forkerte energianlæg så sættes i licitation; hvad hjælper det, når selve beslutningen om energianlægget er forkert. For der er jo netop ikke nogen konkurrance om at lave det mest miljørigtige anlæg der laver den billigste varme.

Lige uden for Brønderslev er der 10 Mw møller som sammen med et halmkraftværk med varmepumper som køler luft, ville være en langt bedre og langt billigere løsning, end det tåbelige ORC-anlæg byen har lavet som har resulteteret i disse varmepriser se https://www.bronderslevforsyning.dk/privat... 500 kr/MWh plus faste afgifter.

LØsningen til 300 mio i Brønderslev er totalt forkert, som ledelsen bevist sammen med deres rådgivere har fordrejet projektforslaget for at kunne lave, og så godt nok sætte projektet i licitation. Eller fjernvarmeledelsen og det rådgivende ingeniørfirma bestemmer 100 % hvad der skal ligge til grund for projektforslagt. Eller når ledelsen og ingeniørfirmaet har fået en tåbelig ide til et energianlæg, så kan alle de rigtige anlæg bare undertrykkes og fravælges, når der skal laves samfundsøkonomi via det projektforslag som skal bevise at det valgte anlæg er det samfundsøkonomiske rigtige.

Netop i forlængelse af McKinsey rapporten så ville dette jo aldrig være sket i Brønderslev, hvis ikke denne monopolsituation havde eksisteret, hvor ledelsen sammen med sine rådgivere reelt har kunnet tilsidesætte de rigtige løsninger, fordi de har et eller andet ønske om et energianlæg som de mener er godt. Eller hvis alle andre aktører som kunne tænkes at ville lave et anlæg i brøndersleb, havde haft lige muligheder for at byde på det anlæg som kunne yde varmeproduktion til byen, og tage en kommerciel risiko: som vil sige at varmeprisen ude i byen kan konkurranceudsættes med den risiko at anlægget kan gå konkurs. I den situation så have investor udvist retidig omhu for det var hans egne penge.

De beslutningstagere der sidder i Brønderslev Fjernvarme kan gøre hvad som helst, for de har reelt ikke nogen økonomisk risiko vedr. de tåbelige beslutninger de tager, som i sidste ende kommer til at hænge på kommunen og andelshaverne i fjernavrmeværket. Det eneste de reelle beslutningstagere hos værket kan risikerer er deres job, og den rådgivende ingeniør kan givet efter årelange retssager komme til at betale et eller andet symbolsk beløb.

 • 3
 • 2

De beslutningstagere der sidder i Brønderslev Fjernvarme kan gøre hvad som helst for de har reelt ikke nogen økonomisk risiko vedr. de tåbelige beslutninger de tager, som i sidste ende kommer til at hænge på kommunen og andelshaverne i fjernavrmeværket. Det eneste de reelle beslutningstagere hos værket kan risikerer er deres job, og den rådgivende ingeniør kan givet efter årelange retssager komme til at betale et eller andet symbolsk beløb.

Kære Niels Forskellen er jo åbenlys. Hver gang der er en mulighed for at forbedre forbrugernes investeringer, så bilver der afholdt udbud og licitationer i fjernvarmebranchen. Ligesom der gør i mange andre brancher. Ligesom i andre brancher og i samfundet generelt kan man blive stillet til ansvar for sine handlinger. Man kan miste sit job, man kan miste tilliden ved sine kunder etc. Men du har jo intet at miste ved at komme med sådan et indlæg. For du har intet job og ingen kunder.

 • 2
 • 5

Der er lige ibrugtaget et 60 MW (el) og 200 MW damp i Kalundborg, til 1,4 mia, og DONG og fjernvarmeværket har bevist fordrejet projektfirslaget til skade for byens fjernvarmebrugere, og så sendt værket i licitation.

@Niels Hvordan skulle du vide det ? Du har jo aldrig lavet et projektforslag endsige gennemført beregning for positiv samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomi.

Kraftværket leverer fjernvarme til Kalundborg, ved reelt bare at brænde flis som er sejlet ind fra verdens skove

Over 60% af alt biomasse der bruges kommer fra Danmark. Vedtilvæksten i danske skove udgør ca. 6,7 mio ton pr. år og der hugges kun ca. 4,3 mio ton. (hvoraf kun ca. 15% anvendes til biomasse.) Vedtilvæksten i de europæiske skove er endnu større !

Fjernvarmeprojekter er ikke konkurranceudsat, der sidder en lille lukket kreds af beslutningstagere som ikke har noget i klemme og bestemmer det hele.

Fjernvarmeprojekter er ligesom mange andre projekter konkurranceudsat. problemet er nok snarere, at du har forsøgt at blande dig i snart alle projekter der har været. Og at det hver gang er blevet gennemskuet, at dine ideer ikke "holdt vand"

 • 3
 • 0

Kære Niels Forskellen er jo åbenlys. Hver gang der er en mulighed for at forbedre forbrugernes investeringer, så bilver der afholdt udbud og licitationer i fjernvarmebranchen. Ligesom der gør i mange andre brancher. Ligesom i andre brancher og i samfundet generelt kan man blive stillet til ansvar for sine handlinger. Man kan miste sit job, man kan miste tilliden ved sine kunder etc. Men du har jo intet at miste ved at komme med sådan et indlæg. For du har intet job og ingen kunder.

Vås!

Der er lige ibrugtaget et 60 MW (el) og 200 MW (damp) i Kalundborg, til 1,4 mia, og DONG og fjernvarmeværket har bevist fordrejet projektfirslaget til skade for byens fjernvarmebrugere, og så sendt værket i licitation.

Kraftværket leverer damp til byens virksomheder og spildvarmen efter virksomhederne tabes. Der er 4 gange den varmeeffekt Kalundborg har brug for som spild fra byens virksomheder, når der er koldest.

Kraftværket leverer fjernvarme til Kalundborg, ved reelt bare at brænde flis som er sejlet ind fra verdens skove. OG man udnytter altså ikke de enorme mængder spildvarme der er i byen, hvor meget varme er så varmt at det umiddelbart kan udnyttes til fjernavrme.

Det er et enormt overskud af halm på Sjælland, efter bla. Amagerværket har lukket ned for halm for at bruge flis..

Et halmkraftværk til 4 - 500 mio. som kunne levere Statoils procesdamp og virksomhedens strøm kunne gøre selve raffinaderiprocessen fossilfri og spildvarmen efter raffinaderiprocessen ville kunne afsættes direkte til fjernvarme, og forsyne hele byen. Og projektet som ville reducerer varmepriserne i byen meget ville udvise en samfundsøkonomi som er langt bedre end alt andet.

Den monopolsituation som DONG og Fjernvarmeværket i Kalundborg reelt har udnyttet for at lade fjernvarmebrugerne betale for meget for deres fjernvarme og vælge en forkert løsning for at promovere DONG.

Statoli har ihærdigt forsøgt at sælge sin varme til byen som samfundsøkonomisk via et projektforslag ville overtrumfe alle andre projekter herunder DONG' fliskraftværk.

Men det er da rigtig at fjernvarmebrugerne der betaler det dobelte af det nødvendige, kan glæde sig over at fliskraftværket på Asnæsværket har været i Licitation.

Fjernvarmeprojekter er ikke konkurranceudsat, der sidder en lille lukket kreds af beslutningstagere som ikke har noget i klemme og bestemmer det hele.

 • 4
 • 3

@Niels Hvordan skulle du vide det ? Du har jo aldrig lavet et projektforslag endsige gennemført beregning for positiv samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomi.

NU har jeg faktisk lavet de samfundsøkonomiske beregninegr for Statoil, og forelagt dem for fjernvarmeværket.

Og at det hver gang er blevet gennemskuet, at dine ideer ikke "holdt vand"

JA der må jeg give dig ret. MIn ide om de 40 MW spildvarme fra Statoil i Kalundborg der er 100 C skulle forsyne byen, hvor mine samfundsøkonomiske beregninger havde vist en overordentlig god samfundsøkonomi: Dette kunne ikke godkendes af kommunen/fjernvarmeværket.

Altså præcis det samme som virker fra Shell i Fredericia.

Men altså så åbenlys mine ideer eller tekniske løsninger der er noget i vejen med.

 • 1
 • 2

Ja nemlig, hvor mit projekt fra 2015 ville leverer el og procesdamp fra halm sammen med fjernvarme til Kalundborg.

Niels Ifølge en artikel i Ingeniøren janauar 2017 og Kalundborg Forsyning er omkostningerne til at forbinde fjernvarmenettet med Statoil for store til at det er rentabelt. Og varme fra Ørsted og en varmepumpe på spildevand har et økonomisk forspring.

Men altså så åbenlys mine ideer eller tekniske løsninger der er noget i vejen med.

Ja og så åbenlyst også dine økonomiske løsninger

 • 1
 • 0

Niels Ifølge en artikel i Ingeniøren janauar 2017 og Kalundborg Forsyning er omkostningerne til at forbinde fjernvarmenettet med Statoil for store til at det er rentabelt. Og varme fra Ørsted og en varmepumpe på spildevand har et økonomisk forspring.

Ja og hvem har som i Brænderslev siddet og regnet så man bevidst har bevist at økonomien ikke hang sammen på et rør fra Statoil.

Statoil placering klods op af den fjernvarmeledning som går ud til Asnæsværket. Og rensningsanlægget hvor der så blev opstillet en 10 Mw varmepumpe se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage....

Eller fuldstændig grotesk som viser at en snæver kreds sidder og bestemmer unden reel konkurrance.

NU har du ikke teknisk og økonomisk forståelse, som nu igen er bevist. Der er over 250 MW spildvarmeeffekt fra en gipspaldefabrik, Novo, Novosymes og fra Statoil i Kalundborg hvor meget af spildenergien er så varm at det kan optages direkte til fjernvarme. Og det er altså bedre for fjernvarmebrugerne at bruge 1,5 mia. til et kraftværk og så tilmed lave en varmepumpe som køler "gud bedre det" spildvarme fra et rensningsanlæg.

Derimod hvis fjernvarmebrugerne havde haft en reel fri konkurrance om at levere den billigste og bedste fossilfri varme så var varmen blevet langt billiger end det som er sket i Kalundborg.

 • 1
 • 0

Derimod hvis fjernvarmebrugerne havde haft en reel fri konkurrance om at levere den billigste og bedste fossilfri varme så var varmen blevet langt billiger end det som er sket i Kalundborg

@Niels Ørsted, Statoil og Novo er alle eksterne leverandører. Hvad skulle hindre Kalundborg Forsyning i at vælge den billigste leverandør ?

At du igen påstår, at have en løsning der er billigere, er der ikke nogen der kan tage seriøst, når man har set dine "halve projekter"

 • 1
 • 0

Ørsted, Statoil og Novo er alle eksterne leverandører

Jakob - det er kun Ørsted der er leverandør. Statoil var aftager af 22 BARO overhedet til 300 gr. C procesdamp Tilbage er Novo Nordisk og Novozymes som aftagere af procesdamp

Iøvrigt kan man ikke sammenligne det ene raffinaderi med et andet! Statoil er helt uden returkondensat, som det ville koste en del at etablere fra steam-tracingen. Næstefter er der minimum 11 skorstene, der skulle forsynes med røggaskølere samt tilhørende vandbåren netværk.

Og husk på raffinaderier er hysteriske med sikkerhed og ild

Og det skulle kunne gøres til en konkurrencepris sammenlignet med flis ...

 • 1
 • 0

@Niels Ørsted, Statoil og Novo er alle eksterne leverandører. Hvad skulle hindre Kalundborg Forsyning i at vælge den billigste leverandør ?

At du igen påstår, at have en løsning der er billigere, er der ikke nogen der kan tage seriøst, når man har set dine "halve projekter"

Ja jeg er da helt sikker på at man i Kalundborg som i Odense har rystet på hovedet af mine projekter.

Men man skal bruge 40 MW i Kalundborg for at levere de 250.000 MWh/år byen har brug for. Et 10 MW halmktraftværk koster 350 mio. kr som f.eks. leverer 10 MW el til statoil og spildvarmen fra halmen løber igennem raffenaderiprocessen og ender som fjernvarme og der ydes 25 Mw. Når effektbehovet til Kalundborg stiger så indkobles varmepumper som aftager el-produktiosnevnen og køler evt. luft for at supplerer spildvarmen fra raffinaderiet.

Den fossilfri procesenergi er nu afgiftfri efter produktionen og el-salget til Statoil giver igennemsnit 60 øre/Kwh dengang som så ville falde pga. PSO'en. Eller man føder anlægget med halm til 13 øre/Kwh og 25 % ender som strøm til 60 øre/KWh, og procesdampen driver raffinaderiprocvessen og varmen er 'gratis' efter processen. Man skulle så samlet afskrive 500 mio. ved projektet.

Projektet ville give en varmepris mellem 200 - 250 kr/MWh ude ved brugerne. I dag betales 600 kr/MWh se https://www.kalfor.dk/media/523866/2019-ta...

Som i Brønderslev er ledelsen da total ligeglad for det er ikke deres ide, når de har en eller anden vision så tilretter de da bare projektforslaget efter deres tåbelige energiprojekter.

 • 0
 • 2

Som i Brønderslev er ledelsen da total ligeglad for det er ikke deres ide, når de har en eller anden vision så tilretter de da bare projektforslaget efter deres tåbelige energiprojekter.

Som så da selvfølgelig sendes i licitation så fjernvarmebrugerne får f.eks. den billigste varmepumpe i Kalundborg. Der kan jo trodsalt være tale om en besparelse på 3 -4 mio. på sådan et anlæg til 40 mio. Jo jo der er skam fri konkurrance på fjernvarmes nye udstyr.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten