Nyt VTS-system skal døgnovervåge skibstrafik under Femern-anlæg

Når anlægsarbejdet på Femernforbindelsen går i gang i 2014, foregår det under minutiøs overvågning for at mindske risikoen for kollisioner med den tætte skibstrafik.

Danske og tyske søfartsmyndigheder er nu gået i gang med at planlægge et fælles VTS-system (Vessel Traffic Service).

For farvandet mellem Danmark og Tyskland er livligt trafikeret. Da Femern A/S opgjorde trafikken for 2007, blev det til 47.000 skibspassagerer og 38.000 færgeoverfarter mellem Rødby og Puttgarden.

Samtidig bliver der heftig aktivitet på havet i de næsten syv år, som det tager at anlægge sænketunnelen, især med at uddybe havbunden, og når tunnelelementerne skal transporteres og sænkes ned.

Den risikoanalyse, som Femern A/S har gennemført for byggefasen, afdækkede en uacceptabelt stor sikkerhedsrisiko, som imidlertid kan reduceres til det nuværende niveau, hvis man etablerer et VTS-system med tilknyttede vagtskibe og afmærkede arbejdsområder.

Sammen med VTS Travemünde

Hvordan det helt konkret skal udformes, skal de danske og tyske søfartsmyndigheder, Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord, Kiel, og Søfartsstyrelsen, finde ud af. Men det ligger fast, at det bliver placeret sammen med VTS i Travemünde, der bl.a. overvåger ind- og udsejling til og fra Kielerkanalen.

»I hele byggeperioden på Femern Bælt kommer vi i perioder til at fylde relativt meget i farvandet,« erkender Claus Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.

»Så skal søfolkene på skibene være 100 procent sikre på, at sejladssikkerheden er mindst lige så høj, som den altid har været. Det gælder både sikkerheden for den allerede eksisterende erhvervs- og fritidssejlads og for dem, der er beskæftiget med tunnelbyggeriet på havet,« tilføjer han.

Selv om overvågningen sker fra VTS i Travemünde, kommer Femern A/S ikke uden om at investere i nyt udstyr og særskilt døgnbemanding af Femern VTS. Planen er, at mandskab fra Søværnets Operative Kommando og WSD Nord skal assistere den kommercielle skibstrafik. Femern A/S tager sig af den søværts arbejdstrafik i forbindelse med tunnelbyggeriet.

Ligesom på Storebælt og Øresund

Et Femern VTS-system, placeret hos VTS Travemünde, skal fungere på samme måde, som det gjorde under byggeriet af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Det var med anlægsarbejdet på Storebælt, VTS-overvågningen i 1993 holdt sit indtog i de danske farvande.

I dag overvåger VTS døgnet rundt skibstrafikken i Storebælt, fra Sjællands Odde i nord til Langeland i syd, og i Øresund, fra Kullen i nord til Falsterbo i syd.

De to VTS-centre befinder sig i henholdsvis Korsør og Malmø. I Øresund drives VTS-centeret, som det eneste i verden, i et bilateralt samarbejde med de svenske myndigheder.

VTS-center Storebælt, der er bemandet med uddannede skibsførere, har fire af hinanden uafhængige operatørkonsoller, der hver er udstyret med fire radarbilleder, fjernbetjening af 15 VHF-radioer og 2 VHF-radiopejlere, fjernbetjening af seks kamera-sites, skibsdatabase og opkobling til diverse online-databaser.

Alarm-panel og alarm-telefoner til politi, Banedanmark og Storebæltsforbindelsen bliver benyttet, når der er fare for påsejling af Storebæltsbroerne.

Operatørkonsollerne er koblet op til fem fjernbetjente radarstationer ved Enebjerg på Nordfyn, på Sprogø, ved Hov på Langelands nordøstspids, på Røsnæs og på Sjællands Odde.

Radarstationerne er alle udstyret med tre VHF-radioer, og i Enebjerg og Hov også med VHF-radiopejler.

Der er seks strategisk placerede, fjernbetjente kamera-sites: Romsø, Hov på Langeland og på syd- og nordsiden af Vestbroen er udstyret med infrarødt kamera og dagslyskamera, og to på østbroen er udstyret med dagslyskamera. Kameraerne bliver benyttet til at identificere skibene og til at måle deres højde og længde.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

VTS betyder Vessel Traffic Service, (ikke "system") lige som VTC betyder Vessel Traffic Control. "VTS" kan kun servicere hvorimod VTC SKAL adlydes, e.g. som i PanamaKanalen.

Og den burde nok lægges hos Storebælt VTS der jo allerede har syd og østgående skibe fra Storebælt inde i deres system og som senere skal "overtage" nordgående skibe fra Østersøen. Hvad er mon mængden af skibe fra Kielerkanalen sammenlignet med trafikken fra Storebælt? De store skibe, tankskibe o.l. sejler af gode grunde ikke gennem Kielerkanalen!

Nu samarbejder forskellige landes VTS systemer selvfølgelig på et højt plan, men synergien mellem de to VTS systemer på Sundet og Storebælt burde komme i betragtning. Mvh. Morten (eks. VTS'er fra Drogden VTS)

 • 0
 • 0

@Morten Milthers Inden du kommer for godt igang med dit nationale flip, så se lige på trafikstatistikken. Det er korrekt at næsten ale skibe gennem Storebælt fortsætter gennem Femern Bælt. MEN der er en betydelig trafik som fortsætter til Kielerkanalen.

Så et VTS i Travemünde er ikke så tosset.

 • 0
 • 0

Tavemünde der er indsejlingen til Lübeck er da det mærkligste sted at placere et VTS og hvad har det med Kielerkanalen at gøre ?????????

 • 0
 • 0

Det er nu ikke af national følelse, mere af praktiske årsager! Og jo større skibe desto større brag... Af det så tit er de mindre skibe der kommer på afveje kan begge sider nok håndtere!

Efter at have overvåget trafikken i Bæltet gennem et par år i forbindelse med opførslen af Rødsand2 havvindmøllepark og forundersøgelserne til Femern forbindelsen, er jeg egentligt ike så bekymret; men erfaringen fra Drogden VTS i forbindelse med tunnellægningen over Drogden ved jeg at der er mange småhændelser der kan afværges ved rettidig omhu. Og der skal jo ikke så meget til før en lille hændelse kan udvikle sig! Og da de fleste "farlige skibe" har rusisk besætning, burde kontrol centret vel ligge i St. Petersborg! Nu får Femern Bælt vel også sit eget "Marine Coordination", det hjælper jo alt sammen!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten